PROF.DR. MEHMET SAĞIR    
Adı : MEHMET
Soyadı : SAĞIR
E-posta : msagir@ankara.edu.tr, mhmtsgr@gmail.com
Tel : 0 (312) 310 3280 / 1746
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

İletişim Bilgileri: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Fizik Antropoloji Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Antropoloji

Ankara Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Fizik ve Paleoantropoloji / Fizik Antropoloji

Ankara Üniversitesi

1995

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fizik ve Paleoantropoloji / Fizik Antropoloji

Ankara Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : “Uzun Kemik Radyografilerinden Boy Hesaplama Formüllerinin Oluşturulması” DANIŞMAN: Prof. Dr. Erksin Güleç

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : “Uzun Kemik Radyografilerinden Boy Formülü Hesaplanması” DANIŞMAN: Prof.Dr. Erksin Güleç

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara  Üniversitesi

1993-2000

Dr.Öğr.Grv.  

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara  Üniversitesi

2000-2003

Yard.Doç.Dr.

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara  Üniversitesi

2003-2007

Doç.Dr.

Prof.Dr.

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara  Üniversitesi

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara  Üniversitesi

2007-2013

2013-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1. M.Tarık Oğuz “Yaşlılarda Görülen Biyolojik ve Sosyal Değişimler” isimli yüksek lisans tezi  

2. Abdurrahman Şener “Malatya il merkezi ilköğretim ikinci kademe çocuklarında bazı antropometrik ölçülerin tespiti ve bu ölçülere uygun sıra ve sıra altlıklarının tasarımı” isimli yüksek lisans tezi

3. Seçil Güngörmüş “İnsan Yüzü ve Fotoğraflarından Alınan Antropometrik Ölçülerle Kimlik Tespiti ve Cinsiyet Tayini” isimli yüksek lisans tezi

4. M.Gökhan Saraç “İnsan Ve Primatlarda Büyüme Modellerinin Karşılaştırılması” isimli yüksek lisans tezi

5. Sibel Önal “Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kız Ve Erkek Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin Karşılaştırmalı Analizi” isimli yüksek lisans tezi      

6. Göknur Karakurt “Türkiye'de Otomotiv Sanayiinde Antropometrik Ölçülere Uygun Ergonomik Sürücü Koltuğu” isimli yüksek lisans tezi         

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yunus Balı “Mühtehcen İçerikli Görüntülerde Yer Alan Ve 18 Yaş Altı Olabileceğinden Şüphelenilen Kişilerin Yaş Tespiti Süreci” isimli doktora tezi

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Kırıkkale-Çorum İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2012-2014. Proje Başkanı.

Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığında “Konya ve Hatay İlleri” yüzey araştırması, Araştırma Heyet Üyesi, 2012.

Doç.Dr. İsmail Özer başkanlığında “Muğla ve Çanakkale İlleri” yüzey araştırması, Araştırma Heyet Üyesi, 2011.

Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığında “Gaziantep-Hatay İlleri” yüzey araştırması, Araştırma Heyet Üyesi, 2011.

Doç.Dr. Nakış Karamağaralı başakanlığında yürütülen “Eski Ahlat Şehri Kazısı” Kazı Heyet Üyesi, 2009.

Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığında “Hatay-Eskişehir” yüzey araştırması, Araştırma Heyet Üyesi, 2008.

Prof. Dr. Erksin Güleç’in yürütmekte olduğu “Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler, 200309010118,   Yardımcı, 2005.

Prof. Dr. Erksin Güleç’in yürütmekte olduğu “Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları” TUBİTAK Projesi, SBB-3032, Yardımcı, 2005.

Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığında “Uzun Kemik Radyografilerinden Boy Formüllerinin Oluşturulması Projesi”, TÜBİTAK Projesi, SBAG-1910-197S232, Yürütücü, 1998-2000.

Prof. Dr. Galip Akın başkanlığında gerçekleştirilen “Denizli Yöresinde Antropolojik Bir Araştırma” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler, Yürütücü,   1997-1998.

Sivas Müzesi Müdürlüğü ve Prof.Dr Erksin Güleç’in bilimsel başkanlığında yürütülen “Sivas/Hayranlı-Haliminhanı Kazısı”, Kazı Heyet Üyesi , 2003-2005.

Çankırı Müzesi tarafından Prof.Dr. Ayla Sevim’in başkanlığında yapılan “Çankırı / Çorakyerler Kazısı”, Kazı Heyet Üyesi,  1997-2000.

Jale Dedeoğlu başkanlığındaki Isparta/Zindan Mağarası Arkeolojik Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Üyesi, 2003.

Antakya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı ve 2000 ve 2003 yıllarında Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığında yapılan “Hatay / Samandağ / Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kazı Heyet Üyesi, 1997-2011 (devam ediyor).

Rıfat Ergeç başkanlığındaki Gaziantep/Birecik Barajı Eski Tunç Mezarlığı Arkeolojik Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Üyesi, 1998.

Prof.Dr. Armağan Erkanal başkanlığında sürdürülen “İzmir/Menemen/Panaztepe Arkeolojik Kazısı”, Kazı  Üyesi, 1995.

Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığında Ankara Üniversitesi, California Üniversitesi ve MTA Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması Projesi", Proje Üyesi, 1993-1998.

Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığında yürütülen “Ankara/ Kalecik/ Çandır Orta Miyosen Kazısı Projesi”,  Kazı Heyet Üyesi, 1989-1998. 

Angela Minzoni Deroche başkanlığında yürütülen “Hatay Prehistorik Yüzey Araştırması”, Araştırma Üyesi, 1989.

İdari Görevler :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

European Anthropological Association

Yurtdışı Görevlendirmeleri : Ağustos-Aralık 2000, Arizona Üniversitesi, Antropoloji Bölümü “Geographic Information System” katılımı.

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

2011-

Bahar

09025018 Fizik Antropolojide Kimliklendirme Teknikleri

 

2008-

Bahar

09025012 Antropolojide Bilgi Sistemlerinin Kullanımı-II-

 

2008-

Bahar

09026002 Türkiye’de Büyüme Araştırmaları ve Genel Sorunlar

 

2008-

Bahar

09025010 Seminer

 

2008-

Güz

09026007 Büyüme Endokrinolojisi

 

2008-

Güz

09025003 Oksolojide Son Gelişmeler

 

2005-

Güz

09025009 Antropolojide Bilgi Sistemlerinin Kullanımı –I-

 

2005-

Güz

 ANT 203 Somatoloji 

 

 ANT 225 İnsanda Büyüme ve Gelişme 

 

 

 

Bahar

ANT 208 Antropometri

 

 

 

ANT 210 Fizik Antropolojide Alan Araştırması 

 

 

 

ANT 408 Kriminal Antropoloji

 

1994-2000

Bahar

Türkiye Antropolojisi

 

SEMPOZYUM ve ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU ÜYELİKLERİ

2015- 6. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (26-28 Ekim 2015, Ankara)
2015- 2. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Çalıştayı (23-28 Haziran 2015, Seferihisar)
2014- 1. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Çalıştayı (20-24 Ekim 2014, Seferihisar)
2013- 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (24-25 Ekim 2013, Ankara)
2012- 18th Congress of the European Anthropological Association (3-6 Eylül 2012, Ankara)
2010- IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010, Ankara)
2008- III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008, Ankara)


BİLİMSEL DERGİLERDEKİ HAKEMLİKLERİ

1. Collegium Antropologicum (Uluslararası)

2. World Journal of Medicine and Medical Science Research (Uluslararası)

3. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (Ulusal)

4. A.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (Ulusal)

5. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

6. A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Dergisi (Ulusal)

7. International Journal of Human Sciences


ESERLER

 A.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Özer, B.K., İ. Özer, M. Sağır, E. Güleç, “Sex determination using the tibia in an ancient Anatolian population”, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 14(2), 329-336 (2014) (AHCI)

A2. Erdogdu, D.D., S. Erkoc, G.M. Civelek, M. Sagir, B.K. Ozer, T. Gultekin, İ. Ozer, H. Altinkaynak, A. Cakci, 2015, ”The Effect of Anthropometric Measures on Hip Osteoarthritis”, J PMR Sci 18: 107-114.

A3. Orhan, Ö., M. Sağır, E. Zorba, “Comparison of Somatotype Values of Football Players in Two Proffesional League Football Teams According to The Position”, Collegium Anthropologicum, 37 (2): 401-405 (2013) (SSCI).

A4. Özer, B.K., M. Sağır, İ. Özer, 2011, “Secular changes in the height of the inhabitants of Anatolia (Turkey) from the 10th millennium B.C. to the 20th century A.D.”, Economics and Human Biology, 9: 211-219 (SSCI).

A5. Gültekin, T., İ. Özer, M. Sağır, İ. Baykara, H. Yılmaz, E. Güleç, F. Korkusuz, 2008, “Bone mineral density of ancient Anatolian population”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 19(3):133-139 (SCI-E).

A6. Güleç, E., T. White, S. Kuhn, İ. Özer, M. Sağır, H. Yılmaz, F.C. Howell., 2009 “The Lower Pleistocene lithic assemblage from Dursunlu (Konya), central Anatyolia, Turkey”, Antiquity, 83: 11-22 (SSCI). (Profesörlük araştırma eseri)

A7.  Gültekin, T., B.K. Özer, G. Akın, Y. Bektaş, M. Sağır, E. Güleç, “Prevalence Of Overweight And Obesity In Turkish Adults”, Anthropologisher Anzeiger 67(2):205-212 (2009) (SSCI).

A8. Güleç E, T. Gültekin, İ. Özer, M. Sağır ve BK. Özer, “A Brief Overview of Bio-Anthropological Analysis of Human Skeletal Remains from Anatolia: Early Neolithic to Ottoman Empire” Human Evolution, 22(3-4), 211-229 (2007)

A9. Gültekin T, BK. Özer ve M. Sağır, "Estimation of Stature in Turkish Adults Using Knee Height" Anthropologisher Anzeiger, 65(2),213-222 (2007) (SSCI).

A10. Güngör, K, M. Sağır ve İ. Özer, "Evaluation of the Gonial Angle in Anatolian Populations: From Past to Present" Collegium Anthropologicum, 31(2):375-378, (2007) (SSCI).

A11. Özer, İ, K. Katayama, M. Sağır ve E. Güleç, "Sex Determination Using The Scapula in Medieval Skeletons From East Anatolia" Collegium Anthropologicum, 30(2):315-319, (2006) (SSCI).

A12. Sağır, M. "Estimation Stature From X-Rays of Metacarpals in The Turkish Population" Anthropologisher Anzeiger, 64(4), 377-388 (2006) (SSCI) (Profesörlük araştırm eseri)

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. Sağır, M.,  Özer, İ., Baykara, İ., Şahin, S., ve Sağır, S. “2014 Yılı Kırıkkale ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 145-156, 2015.

Özer, İ., M. Sağır, S. Şahin, İ. Baykara ve E. Güleç, “2014 Yılı Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 2015.

B1. Sağır, M., İ. Özer, İ. Baykara, S. Şahin ve S. Sağır, “2013 Yılı Kırıkkale ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 2014.

B2. Özer, İ., M. Sağır, S. Şahin, İ. Baykara ve E. Güleç, “2013 Yılı Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 2014.

B3. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, A.A. Yıldırım, İ. Baykara ve S. Şahin, “2013 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 36. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 313-324, 2014.

B4. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, İ. Baykara ve S. Şahin, “2012 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 35. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 18-23, Muğla, 2014 (35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla).

B5. Güleç, E., M. Sağır, İ. Özer, S. Şahin ve İ. Baykara, “2012 Yılı Konya ve Hatay İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I, 90-98, Muğla, 2014 (35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla).

B6. Özer, İ., M. Sağır, S. Şahin, İ. Baykara ve E. Güleç, “2012 Yılı Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I, 297-303, Muğla, 2014 (35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla).

B7. Sağır, M., İ. Özer, İ. Baykara, S. Şahin ve S. Sağır, “2012 Yılı Kırıkkale ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 136-145, Muğla, 2014 (35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla). 

B8. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, İ. Baykara, S. Şahin, A.C. Erkman, “2011 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 34. Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 39-48 (34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum).

B9. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, İ. Baykara, S. Şahin, “2011 Yılı Gaziantep ve Hatay İlleri Yüzey Araştırması”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 257-266, (34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum).

B10. Sağır, M., İ. Özer, Z. Satar ve E. Güleç “Stratonikeia İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 28. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 59-68, Ankara, 2013 (34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum). 

B11. Özer İ. ve M. Sağır “Eski Ahlat Şehri Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 209-220, Ankara, 2012 (32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2011, Malatya).

B12. Sağır, M., Z. Satar, İ. Özer, ve E. Güleç “Birecik Barajı İlk Tunç Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 257-262, Ankara, 2011 (32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul).

B13. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, A. Açıkkol, A.C. Erkman, İ. Baykara, ve H. Yılmaz “2009 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 32. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 42-47, Ankara, 2011 (32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul).

B14. Güleç, E., H. Yılmaz, M. Sağır, İ. Özer ve İ. Baykara, “2008 Yılı Hatay ve Eskişehir İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 365-372, Ankara, 2010 (31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli).

B15. Özer, İ., M. Sağır, İ. Kandemir ve E. Güleç, “Osmanlı Dönemi Kafataslarının Geometrik Morfometrik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 57-68, Ankara, 2010 (31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli).

B16. Sağır, M., Z. Satar, İ. Özer, ve E. Güleç, “Gümüşlük-Milas İskeletlerinin Ağız ve Diş Sağlığı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 69-78, Ankara, 2010 (31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli).

B17. Güleç, E., İ. Baykara, İ. Özer, M. Sağır, A. Açıkkol, A.C. Erkman, ve H. Yılmaz “2008 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-IV, 121-132, Ankara, 2010 (31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli).

B18. Aksu, M., B. Akarsu, M. Sağır, B.K. Özer, T. Gültekin, İ. Özer, S. Ciğer ve E. Güleç, “Dilkaya Toplumunda Yüz İskelet Yapısının Sefalometrik Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 49-64, Ankara, 2009 (30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara).

B19. Sağır, M., İ. Özer ve E. Güleç, “Osmanlı Dönemi Kafataslarının Paleopatolojik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 65-78, Ankara, 2009 (30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara).

B20. Satar, Z.,  İ. Özer, M. Sağır ve E. Güleç, “Kendirci Mevkii Kurtarma Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 79-86, Ankara, 2009 (30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara).

B21. Güleç, E., S.L. Kuhn, M.C. Stiner, İ. Özer, M. Sağır, A.C. Erkman, A. Açıkkol ve İ. Baykara “2006-2007 Yılları Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30. Kazı Sonuçları Toplantısı-IV, 233-242, Ankara, 2009 (30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara).

B22. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır ve Z. Satar, "Lagina Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi", TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 21. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, 21-28, (27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 30 Mayıs-3 Haziran 2005), Ankara, 2006.

B23. Güleç, E., S. Kuhn, M. Stiner, İ. Özer ve M. Sağır, "2003 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı", TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 26. Kazı Sonuçları Toplantısı-lI, Milli Kütüphane Basımevi, 237-­242, (26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 2004), Ankara, 2005.

B24. Güleç, E., M. Sağır, İ. Özer ve Z. Satar, "2003 Yılı Börükçü Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi", TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, 167-172, (26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 2004), Ankara, 2005.

B25. Açıkkol, A., H. Yılmaz, İ. Özer, M. Sağır ve E. Güleç, "Eski Anadolu Toplumlarının Kladistik Analizi", TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, 113-124, (26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 2004), Ankara, 2005.

B26. Törnük, M., E. Güleç, M. Sağır, İ. Özer ve C. Pehlevan, "2002 Yılı Sivas / Hayranlı - Haliminhanı Kazısı", TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, Milli Kütüphane Basımevi, 289-292, (25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26-31 Mayıs 2003), Ankara, 2004.

B27. Sağır, M., İ. Özer, Z. Satar ve E. Güleç, "Börükçü İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi", TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 19. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, 27-40, (25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26-31 Mayıs 2003), Ankara, 2004.

B28. Stiner, M.C., C. Pehlevan, M. Sağır, ve İ. Özer, "Zooarchaeological Studies at Üçağızlı Cave: Preliminary Results on Paleolithic Subsistence and Shell Ornaments", TC. Kültür Bakanlığı 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, 29-35, (23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2001), Ankara, 2002.

B29. Güleç, E., A. Sevim, İ. Özer, ve M. Sağır, "Klazomenai'de Yaşamış İnsanların Sağlık Sorunları", TC. Kültür Bakanlığı XIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, sf. 133-159, (19. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26-30 Mayıs 1997), Ankara, 1998.

 

      C.  Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 

C1. Özer İ, T. Gültekin, B.K. Özer, M. Sağır, E. Güleç, “Nutrition and Food Consumption in Anatolia”, In Bodzsar E.B. and Susanne C. (Eds.) Aeging Related Problems in past and Present Populations, EAA Biennial Book, Platin Publ. And Pres Vol 6: 39-56, 2010.

C2. Güleç, E., T. Gültekin, İ. Özer, M. Sağır, B.K. Özer, “Una breve panoramica dell’analisi bio-antropologica su resti scheletrici di provenienza anatolica: dal Neolitico Superiore all’Impero Ottomano”, Dal Bronzo Al Ferro: Sulla Possibile Origine Anatolica Degli Etruschi, (Eds. M. Annese and B. Chiarelli), Vol 10: 119-138, 2010.

C3. Özer, B.K., T. Gültekin, İ. Özer, M. Sağır ve E. Güleç, “Longevity in Ancient Anatolian and Turkish Populations from Neolithic to Present”, EAA Biennial Book, Vol 5, 2008, 45-58.

 

      D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

D1. Sağır, M. ve Y. Balı, "Çocuk pornografisi suçlarında bilirkişi incelemesi ve dijital görüntülerdeki mağdurun yaş tespiti" A.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 69-92 (2014).

D2. Özer, İ. ve M. Sağır, Z. Satar, E. Güleç, “Gümüşlük Milas İskeletleri ve Anadolu-Klasik Hellenistik-Dönem Topluluklarının Sağlık Sorunları”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 52(1), 29-42 (2012).

D3. Güleç, E., G. Akın, M. Sağır, B.K. Özer, T. Gültekin ve Y. Bektaş, "Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları",A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 49(2), 187-202 (2009).

D4. Bektaş, Y., B.K. Özer, T. Gültekin, M. Sağır, G. Akın, “Bayan Basketbolcuların Antropometrik Özellikleri: Somatotip ve Vücut Bileşimi Değerleri”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2), 2007.

D5. Özer, İ. ve M. Sağır, "Osmanlı Kafatası Endislerinde Discriminant Analiziyle Cinsiyet Tayini", Antropoloji, (19), 53-66 (2005).

D6. Özer, İ. ve M. Sağır, "Dilkaya Ortaçağ Populasyonunda Kafatası Ölçülerinden Boy Hesaplanması", Antropoloji, (18), 67-80 (2005).

D7. Akın, G. ve M. Sağır, "Denizli İli Kırsal Kesiminde İlk Evlilik Yaşı ve Buna Etki Eden Etmenler", Antropoloji, (16), 1-15 (2004).

D8. Özer, İ. ve M. Sağır, "Dilkaya ve Bazı Eski Anadolu Toplumlarında Uzun Kemiklerin Çevre Ölçülerinden Cinsiyet Tayini", Antropoloji, (16), 87-98 (2004).

D9. Sağır, M. ve İ. Özer, "Dilkaya Ortaçağ Populasyonunda Claviculadan Boy Hesaplanması", Antropoloji, (16), 99-108 (2004).

D10. Güleç, E., M. Sağır, İ. Özer, "İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum'dan Cinsiyet Tayini",A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 43(1), 1-9 (2003).

D11. Özer, İ,  M. Sağır, "Dilkaya Ortaçağ Populasyonunda Talus-Calcaneus'tan Cinsiyet Tayini", A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji, (15), 121-135 (2002).

D12.  Sağır, M., İ. Özer, "Dilkaya Ortaçağ Populasyonunda Talus-Calcaneus'tan Boy Hesaplanması", A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji, (15), 137-150 (2002).

D13. Akın, G., M. Sağır, "Kırsal Kesimde Yaşayan 4-20 Yaş Grubu Kızların Antropometrik Ölçülerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi", Antropoloji, (15), 1-28, (2002).

D14. Akın, G., M. Sağır, "Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınlarda Şişmanlığı Etkileyen Çevresel Etmenler", Antropoloji, (14), 1-18, (2002).

D15. Özer, İM. Sağır,             "Diskriminant Analizi Yardımıyla Kafatasından Cinsiyet Tayini", A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji, (14), 115-126 (2002).

D16. Sağır, M., İ. Özer, "Sacrum-Hiatus'tan Cinsiyet Tayini", A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji, 2002 (14), 127-137 (2002).

D17. Akın, G. ve M. Sağır, "Kırsal Kesimde Yaşayan Erkeklerde Şişmanlığı Etkileyen Çevresel Etmenler" Mesleki Eğitim Dergisi, 2(4), 1-13, 2000.

 

       E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

E1. Özer, İ. ve M. Sağır, “Eski Ahlat Şehri Kazısı İskeletleri ve Anadolu Ortaçağ Topluluklarının Sağlık Profili” Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 45-46, 19-21 Ekim 2011, Eskişehir, 2011.

E2. Akın, G., E. Güleç, M. Sağır, B.K. Özer, T. Gültekin, Y. Bektaş, “Ergonomide Antropometrinin Önemi ve Bir Antropometrik Çalışma Örneği” 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 227-238, 20-224 Ekim 2009, Konya, 2009.

E3. Güleç, E, T.Gültekin, İ. Özer ve M. Sağır, “Geçmişten Günümüze Anadolu: Eski Anadolu Toplumlarının Antropolojik Açıdan İncelenmesi”, Tarihten Bir Kesit Etrüskler (2-4 Haziran 2007, Bodrum), Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXVI. Dizi, Sayı: 15: 1-39 (2008).

E4. Güleç, E., T. Gültekin, B.K. Özer, M. Sağır ve İ. Özer, “Diz Yüksekliği ve Kulaç Uzunluğundan Boy Hesaplanması: Yaşlı Bireyler Üzerinde Bir Uygulama” IV. Yaşlılık Kongresi (22-23 Kasım 2007), syf. 435-449, Ankara, (2007).

E5. Ersoy, S., S. Güngörmüş, M. Sağır ve T. Gültekin, “Ankara’da Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Kol Antropometrisi” IV. Yaşlılık Kongresi (22-23 Kasım 2007), syf. 450-460, Ankara, (2007).

E6. Güngörmüş, S., S. Ersoy, T. Gültekin ve M. Sağır, “Yaşlılarda Boyun, Üstkol ve Baldır Çevresi Ölçüleri Yardımıyla Ağırlığın Tespit Edilmesi” IV. Yaşlılık Kongresi (22-23 Kasım 2007), syf. 475-485, Ankara, (2007).

E7. Akın, G. E. Güleç, M. Sağır, T. Gültekin, Y. Bektaş, "Yaşlanma ve Yaşlanmayı Geciktiren Çevresel Etmenler", III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 127-137, İzmir, 2005.

E8. Gültekin, T. G. Akın, E. Güleç, M. Sağır, Y. Bektaş, BK. Özer, "Erişkinlerde Gövde ve Üyelerde Cinsiyete Bağlı Derialtı Yağ Değerlerinde Görülen Değişimler", III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 474-484, İzmir, 2005.

E9. Sağır, M. G. Akın, E. Güleç, T. Gültekin, Y. Bektaş, BK. Özer, "Boyun, Üstkol ve Baldır Çevresi İle Beden Kitle İndeksi Değerlerinde Yaşa Bağlı Değişimler", III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 485-493, İzmir, 2005.

E10. Akın G. ve M. Sağır "Kırsal Kesim 4-20 Yaş Grubu Kız ve Erkeklerin Bazı Antropometrik Değerleri ve Oranları", 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, 66-71, 25-26 Ekim 2001, İzmir, 2001.

E11. Sevim, A., İ. Özer ve M. Sağır, "Paleodemografi: Tarihsel Gelişimi ve Sorunları", Üçüncü Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Cilt 2, 1341-1368, Ankara, 2001.

E12. Akın, G. ve M. Sağır “Kırsal Kesimdeki Kadınların Bazı Antropometrik Ölçüleri”, 7. Ulusal Ergonomi Kongresi, 23-33, 14-16 Ekim 1999, Adana, 1999.

E13. Akın, G. ve M. Sağır, "İlköğretimde Sıra ve Altlıklarının Ergonomik Dizaynında Antropometrik Veriler", Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 68-78, 27-29 Mayıs, 1998, Ankara, 1998.

E14. Özer, İ, M. Sağır, A. Sevim, ve E. Güleç, "İki Ortaçağ Toplumunda Cinsiyet Kriterlerinin İstatistiksel ve Morfolojik Açıdan İncelenmesi", III. Adli Bilimler Kongresi, Adli Tıp Bülteni, Cilt 6(1), 34-52, Kuşadası, 1998.

E15. Sevim, A., M. Sağır, İ. Özer, ve E. Güleç, "İnsan İskeletlerinde Kimlik Belirleme", III. Adli Bilimler Kongresi, Adli Tıp Bülteni, Cilt 6(1), 53-58, Kuşadası, 1998.

 

     F. Diğer Yayınlar :

Çalıştaylar: 

F1. Sağır M., “Kimliklendirmede Boy Uzunluğu”, 1. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Çalıştayı (20-24 Ekim 2014), Seferihisar, 2014.

Fa Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm

Fa1. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, İ. Baykara, S. Şahin, A.C. Erkman ve A.A. Yıldırım “Anadolu’da ilk modernler: Üçağızlı Mağarası insanları”, Hatay Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları, (Aynur Özfırat ve Çilem Uygun ed.), Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, 21-28, Antakya, 2014. 

Fa2. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, İ. Baykara, S. Şahin, A.C. Erkman ve A.A. Yıldırım “Hatay İli’nin Paleolitik kültürleri”, Hatay Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları, (Aynur Özfırat ve Çilem Uygun ed.), Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, 29-42, Antakya, 2014. 

Fa3. Koca Özer, B., M. Sağır, İ. Özer ve E. Güleç, “Anadolu Ortaçağ’ında Sağlık Sorunları”, In Memoriam Filiz Öktem, (Çağatay Akşit vd. ed.), Ankara Üniversitesi Yayınları, 147-154, Ankara, 2014. 

Fa4. Güleç, E., İ. Özer, B.K. Özer, M. Sağır ve T. Gültekin, “Geçmişten Günümüze Anadolu’da Beslenme”, Armağan Erkanal’a Armağan, Anadolu Kültürlerine Bir Bakış, (Nazlı Çınardalı vd. ed.), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 327-342, Ankara, 2014. 

Fa5. Güleç, E., İ. Özer, B.K. Özer, M. Sağır, T. Gültekin, Z. Satar “Helenistik ve Roma Dönemi Anadolu Topluluklarının Sağlık Profili”, Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı, Ege Yayınları, 281-288, 2012.

Fa6. Sağır, M., İ. Özer, Z. Satar, E. Güleç, “Börükçü ve Lagina Geometrik-Roma Dönemi İnsanları”, Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı, Ege Yayınları, 535-542, 2012.

Fa7. Sağır, M., A.C. Erkman, S. Sağır, “Eski Anadolu Toplumlarında Kemik Travmaları” A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı Biyolojik Antropoloji, A.Ü. Basımevi, 2012.

Fa8. Özer, İ,  M. Sağır, ve E. Güleç, "Yakın Jeolojik Dönemlerin Ekolojik Yorumu ve Fosilleri", Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası "Hayvan Coğrafyası", Ed. Ali Demirsoy, Meteksan A.Ş., sf. 383-403, Ankara, 1996.

 

 Fb Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler

 

Fb1. M. Sağır, (2012) “Stature estimation formulae from X-rays for ancient Anatolian populations”, 18th Congress of the European Anthropological Association Ankara, Turkey, 3-6 September, 2012.

Fb2. Güleç, E., İ. Özer, İ. Baykara, S. Şahin, A.C. Erkman, A.A. Yıldırım, (2012) ” Üçağızlı Cave: Traces of first moderns in Anatolia”, 18th Congress of the European Anthropological Association Ankara, Turkey, 3-6 September, 2012.

 Fb3. Baykara, İ.,  E. Güleç, İ. Özer, M. Sağır, (2012) ”The human dispersals during the Upper Pleistocene at Hatay, Turkey”, 18th Congress of the European Anthropological Association Ankara, Turkey, 3-6 September, 2012.

 Fb4. Güleç, E., İ. Baykara, İ. Özer, M. Sağır, S. Şahin,”Preliminary survey results of the Lower and Middle Paleolithic occupation of Gaziantep, Southern of Turkey”, 18th Congress of the European Anthropological Association Ankara, Turkey, 3-6 September, 2012.

 Fb5. Özer İ., M. Sağır, B.K. Özer, E. Güleç, (2012) ”Sex determination using the tibia in an ancient Anatolian population”, 18th Congress of the European Anthropological Association Ankara, Turkey, 3-6 September, 2012.

 Fb6. Sağır, M., İ. Özer, Z. Satar, E. Güleç, (2012) ”A new trephination case from Western Anatolia”, 18th Congress of the European Anthropological Association Ankara, Turkey, 3-6 September, 2012.

 Fb7. Güleç, E., İ. Baykara, İ. Özer, M. Sağır ve C. Erkman, (2011) “Initial Upper Paleolithic human dental remains From Ucagizli Cave (Hatay, Turkey)”, European Society for the study of Human Evolution (ESHE)“ Inaugural Meeting Leipzig, Germany - September 23rd and 24th, 2011

 Fb8. Güleç, E.S.,  İ. Baykara, İ. Özer, M. Sağır, H. Yılmaz, A.C. Erkman,  (2010) ”Human Teeth Remains of the Early Upper Paleolithic in the Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey)”, 17th Congress of the European Anthropological Association Poznań, Poland, 29 August – 2 September, 2010.

 Fb9. Güngörmüş, S., M. Sağır, (2010) ” Sex determination from human head and face measurements and photographs using discriminant analysis”, 17th Congress of the European Anthropological Association Poznań, Poland, 29 August – 2 September, 2010.

 Fb10. Özer,İ., M. Sağır, Z. Satar, E. Güleç,  (2010) ”Paleopathological analysis of human skeletal remains from Kendirci Hellenistic Period graves, Turkey”, 17th Congress of the European Anthropological Association Poznań, Poland, 29 August – 2 September, 2010.

 Fb11. Özer B.K., Akın G, Gültekin T, Sağır M, Bektaş Y, Güleç E. (2010) Evaluation of arm anthropometry in Turkish adults, 17th Congress of the European Anthropological Association Poznań, Poland, 29 August – 2 September, 2010.

 Fb12. Sağır, M., İ. Özer, İ. Kandemir, E. Güleç,  (2010) ” The analysis of ventral shape differences of Ottoman period skulls using geometric morphometric method”, 17th Congress of the European Anthropological Association Poznań, Poland, 29 August – 2 September, 2010.

 Fb13. Aksu, M., B. Akarsu, M. Sağır, B.K. Özer, T. Gültekin, İ. Özer, S. Ciğer ve E. Güleç, “Ortaçağ Döneminde Anadolu Topraklarında Yaşamış Bir Topluluğun İskeletsel ve Dental Özelliklerinin İncelenmesi”, 11. Uluslararası TOD Kongresi, (13-15 Ekim), Çeşme, İzmir, 2008.

 Fb14. Özer, I., M. Sağır ve E. Güleç, “Sex determination of the Otoman Period skulls by discriminant function analysis”, 16th Congress of the European Anthropological Association, (28-31 August), Odense, Denmark, 2008.

 Fb15. Sağır, M., I. Özer, E. Güleç ve Z. Satar, “Paleoanthropological analysis of Classic-Hellenistic Period graves from Gümüşlük-Milas, Turkey”, 16th Congress of the European Anthropological Association, (28-31 August), Odense, Denmark, 2008.

 Fb16. Acikkol, A., M. Sağir, İ. Özer, B.K. Özer, T. Gültekin ve E. Güleç, “Brachycephalization in Anatolian Populations: From the Neolithic to the present”, 7th Hungarian World Congress, (August 16-20), Budapest, Hungary, 2008.

 Fb17. Güleç E., İ. Özer, M. Sağır ve S. Kuhn,  "Early Upper Paleolithic Human Dental remains from Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey)" 76th Annual Meeting American Association of Physical Anthropologyist, March 28-31, St. Philadelphia, Pennsylvania, (2007).

 Fb18. Bektaş, Y., G. Akın, T. Gültekin, B.K. Özer, M. Sağır, E. Güleç, "Prevalence of Overweight and Obesity in Turkish Adults 20-35 Years of Age" 76th Annual Meeting American Association of Physical Anthropologyist, March 28-31, St. Philadelphia, Pennsylvania, (2007).

 Fb19. Sağır, M., T. Gültekin, B.K. Özer, G. Akın, Y. Bektaş, E. Güleç,  "2005 Turkey Nationwide Anthropometry Survey" 76th Annual Meeting American Association of Physical Anthropologyist, March 28-31, St. Philadelphia, Pennsylvania, (2007).

Fb20. Gültekin, T., BK. Özer, M. Sağır, Y. Bektaş, ve G. Akın, " Prevalence of Obesity at Turkish School Children: Changing Life Style", 15. Congress of the European Anthropological Association, 31 August- 3 September 2006, Budapest-Hungary.

 Fb21. Özer, BK., K. Katayama, E. Güleç, G. Akın, T. Gültekin, M. Sağır, ve Y. Bektaş, "Turkey Nationwide Anthropometry Survey 2005: Regional Differences", 15. Congress of the European Anthropological Association, 31 August- 3 September 2006, Budapest-Hungary.

Fb22. Guleç, E., İ. Özer, M. Sağır, ve A. Açıkkol, " Trephinations in Ancient Anatolia", 15. Congress of the European Anthropological Association, 31 August- 3 September 2006, Budapest-Hungary.

 Fb23. Koca Özer, B. K. Katayama, T. Gültekin, M. Sağır, Y. Bektaş, G. Akın, E. Güleç, "Regional Variations of Body Dimensions in Turkish Population", 59th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippinon (Nov. 4 - 6, 2005), Yokohama, Japan (2005).

Fb24. Akın, G. ve M. Sağır, "Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınlarda Şişmanlığı Etkileyen Çevresel Etmenler" III. Uluslararası Beslenme ve Diyetik Kongresi, 12-15 Nisan 2000, Ankara (2000).

 Fb25. Sağır, M. ve E. Güleç, "Regression Equations for Estimation of Stature From X-Rays of Long Bones" 66th Annual Meeting American Association of Physical Anthropologyist, April 1-5, St. Louis, Missouri, (1997)

 

Fc. Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler

 Fc1. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, I. Baykara, S. Şahin, A.C. Erkman, A.A. Yıldırım, “İlk Modern İnsanlar Anadolu’da: Üçağızlı Mağarası” Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi, 21-24 Mayıs 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Fc2. Özer, İ. ve M. Sağır, “Eski Ahlat Şehri Kazısı İskeletleri ve Anadolu Ortaçağ Topluluklarının Sağlık Profili” Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Eskişehir, 2011.

Fc3. Güleç, E., İ. Baykara, İ. Özer, M. Sağır, A. Açıkkol, H. Yılmaz, A.C. Erkman “Modern İnsanın Evriminde Üçağızlı Mağarasının Önemi”, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

Fc4. Bektaş, Y., B.K. Özer, M. Sağır, T. Gültekin, G. Akın, E. Güleç “Yaş ve Cinsiyet Farklılıklarının Vücut Boyutu ve Kompozisyonuna Etkisi”, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

Fc5. Güleç, E., M. Sağır, İ. Özer, T. Gültekin ve B.K. Özer “Neolitikten Günümüze Anadolu Toplumlarında Brakisefalizasyon”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

Fc6. Sağır, M., İ. Özer, Z. Satar ve E. Güleç “Gümüşlük-Milas İskeletlerinin Paleopatolojik Analizi”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

Fc7. Akın, G., E. Güleç, M. Sağır, T. Gültekin, B.K. Özer, Y. Bektaş, “Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

Fc8. Akın, G. ve M. Sağır, "Kırsal Kesimde Yaşayan 4-20 Yaş Grubu Erkeklerin Antropometrik Ölçülerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi", 2. Ulusal Biyolojik Antropolojii Sempozyumu, s.23, 25-26 Ekim 2000, Ankara, (2000)

Fc9. Güleç, E., İ. Özer, ve M. Sağır, "Osmanlı Dönemi İskelet Serisinde Gözlenen Bir Trepenasyon Vakası", V. Ulusal Anatomi Kongresi (25-30 Ekim 1999 Beldibi), Antalya, (1999)

Fc10. Sağır, M. ve İ. Özer, "Van Dilkaya İskeletlerinde Metrik Yöntemle Talus ve Calcaneustan Cinsiyet Tayini", V. Ulusal Anatomi Kongresi (25-30 Ekim 1999 Beldibi), Antalya, (1999)

Fc11. Sağır, M. ve İ. Özer, "Van / Dilkaya İskeletlerinde Hiatus'tan Cinsiyet Tayini", A.Ü. DTCF Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü ve HÜ EF Antropoloji Bölümü, I. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (30-31 Ekim 1996), Ankara, (1996)

Fc12. Özer, İ. ve M. Sağır, "Van / Dilkaya İskeletlerinde Talus ve Calcaneus'tan Boy Hesaplanması", A.Ü. DTCF Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü ve HÜ EF Antropoloji Bölümü, I. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (30-31 Ekim 1996), Ankara, (1996)

Fc13. Sevim, A., M. Sağır, ve İ. Özer, "Metacarpallerden Boy Hesaplanması", E. Ü Tıp Fakültesi, III. Ulusal Anatomi Kongresi (6-9 Eylül 1995), İzmir, 1995.

 

Fd. Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Fd1. Güleç,E., I.Günay, M. Sağır, "Yeniden Yüzlendirme", 1. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi,  (3-5 Mayıs 2004), Van, 2004.

Fd2. Sevim, A., M. Sağır, O. Arman, ve İ. Özer, "Van-Dilkaya İskeletlerinde Metacarpaller'den Boy Hesaplanması", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi VIII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu (20-22 Nisan 1994), Ankara, 1994.

Fd3. Sağır, M. "Anadolu Toplumlarında Büyüme ve Gelişme Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi", Ankara Üniversitesi 50. Yıl, Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), Ankara, 1996.

 

Fe. Ulusal Bilimsel Dergilerde Diğer Yayınlar

 

Fe1. Sağır, M., “Adli Tıbbın İkiz Kardeşi: Adli Antropoloji”, Popüler Bilim, 15: 38-42 (2008).

Fe2. Özer, L, M. Sağır, ve C. Pehlevan, 1998 "Osmanlı Kafatasları Frontallerinin Eğimindeki Cinsiyet Farklılıkları ve Metopizmle İlişkisi", A.Ü D.T.C.F. Dergisi, 38(1-2), 335-342, Ankara, 1998.

Fe3. Sevim, A., M. Sağır, ve İ. Özer, "Van / Dilkaya İskeletlerinde Metacarpallerden Boy Hesaplanması", A.Ü D.T.C.F. Antropoloji, (13), 245-255, Ankara, 1998.

 

Ff. Mehmet Sağır'ın Yayınlarına Yapılan Atıflar

Ff1. (A11) Kranioti, E.F., D. Nathena, “Sex estimation of the Cretan humerus: a digital radiometric study”, International Journal of Legal Medicine, 125: 659-667, 2011.

Ff2. (A11) Kranioti, E.F., N. Vorniotakis, C. Galiotsou, M.Y. İşcan, M. Michalodimitrakis, “Sex identification and software development using digital femoral head radiographs”, Forensic Sciences International, 189: e1-e7, 2009.

Ff3. (A8) Krishan, K., “Estimation of stature from cephalo-facial anthropometry in North Indian population”, Forensic Science International, 181: e1-e6, 2008.

Ff4. (B7) Baykara, İ., E. Güleç, “Anadolu Orta Paleolitik Dönem Taş Alet Kültürleri”, Biyolojik Antropoloji, 47-69, 2012.

Ff5. (B11) Baykara, İ., E. Güleç, “Anadolu Orta Paleolitik Dönem Taş Alet Kültürleri”, Biyolojik Antropoloji, 47-69, 2012.

Ff6. (B19) Şimşek, N., “Eski Anadolu Toplumlarında Diş Patolojileri”, Biyolojik Antropoloji, 99-117, 2012.

Ff7. (B14) Arıhan, S.K., “Anadolu’da Antik Dönem Beslenmesi”, Biyolojik Antropoloji, 183-213, 2012.

Ff8. (A4) Arıhan, S.K., “Anadolu’da Antik Dönem Beslenmesi”, Biyolojik Antropoloji, 183-213, 2012.

Ff9. (B17) Arıhan, S.K., “Anadolu’da Antik Dönem Beslenmesi”, Biyolojik Antropoloji, 183-213, 2012.

Ff10. (A3) Gültekin, T., B.K. Özer, “Türkiye’de Antropometri Odaklı Ergonomik Yaklaşımlar”, Biyolojik Antropoloji, 225-247, 2012.

Ff11. (A6) Erdogan, H.K., G. Gökdemir, S. Purisa, I.K. Altunay, “Evaluation of Skin Findings in Adult Obese Dermatology Outpatients” TURKDERM-Archives of The Turkish Dermatology and Venology, 45 (4): 184-187, 2011.

Ff12. (A4) Sener, M., V. Onar, C. Kazımoğlu, S. Yağdı, “Mortality and morbidity in elderly patients who underwent partial prosthesis replacement for proximal femoral fractures” Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 20 (1): 11-17, 2009.

Ff13. (A4) Baglane, F., B. Rooney, A. McPartland, S. Cowley, M. MhigFhionnaile, L. Moloney, B. Whelan, J. Doherty, C. Silke, “DXA scanner pilot study of archaeological specimens” IRISH Journal of Medical Science, 181 (2): 68-69, 2012.

Ff14. (A9) Ayoub, F., A. Rızk, M. Yehya, A. Cassia, S. Chartouni, F. Atiyeh, Z. Majzoub, “Sexual dimorphism of mandibular angle in a Lebanese sample” Journal of Forensic and Legal Medicine, 16 (3): 121-124, 2009.

Ff15. (A9) Yanikoglu, N., B. Yılmaz, “Radiological evaluation of changes in the gonial angle after teeth extraction and wearing of dentures: a 3-year longitudinal study” Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology, 105 (6): E55-E60, 2008.

Ff16. (A10) Papaioannou, V.A., E.F., Kranioti, P. Joveneaux, D. Nathena, M. Michalodimitrakis, “Sexual dimorphism of the scapula and the clavicle in a contemporary Greek population: Applications in forensic identification” Forensic Science International, 217 (1-3): 2012.

Ff17. (A10) Hou, W.B., K.L. Cheng, S.Y. Tian, Y.Q. Lu, Y.Y. Han, Y. Lai, Y.Q. Li, “Metric method for sex determination based on the 12th thoracic vertebra in contemporary North-easternes in China” Journal of Forensic and Legal Medicine, 19 (3): 137-143, 2012.

Ff18. (A10) Lee, U.Y., S.H. Han, D.K. Park, Y.S. Kim, D.I. Kim, I.H. Chung, M.H. Chun, “Sex Determination from Talus Koreans by Discriminant Function Analysis”, Journal Of Forensic Sciences, 57 (1): 166-171, 2012.

Ff19. (A10) Macaluso, P.J., “Sex Discrimination from the glenoid cavity in black South Africans: Morphometric analysis of digital photographs”, International Journal of Legal Medicine, 125 (6): 773-778, 2011.

Ff20. (A10) Sefcakova, A., S. Katina, J. Veleminska, J. Bruzek, P. Veleminsky, M. Thurzo, “Size factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Paleolithic sample from Predmosti (Czech Republic) as an example”, Anthrpologischer Anzeiger, 68 (2): 221-237, 2011.

Ff21. (A10) Saini, V., R. Srivastava, R.K. Rai, S.N. Shamal, T.B. Singh, S.K. Tripathi, “Mandibular Ramus: An Indicator for Sex in Fregmantary Mandible”, Journal of Forensic Sciences, 59 (1): 13-16, 2011.

Ff22. (A10) Kovac, T., B. Popovic, K. Marjanovic, V. Wertheimer, M. Kovacevic, V. Nikotic, A. Jo-Oscatic, R. Radic, “Morphometric Characteristics of Tyroid Cartilage in People of Eastern Crotia”, Collegium Antropologicum, 34 (3): 1069-1073, 2010.

Ff33. (A10) Bigoni, L., J. Veleminska, J. Bruzek, “Three-dimensional geometric morphometric analysis of craniofacial sexual dimorphism in a Central European sample of known sex”, Homo-Journal of Comparative Human Biology, 61 (1): 16- 32, 2010.

Ff24. (A10) Dabbs, G., “Sex determination using the scapula in New Kingdom skeletons from Tell El-Amarna”, Homo-Journal of Comparative Human Biology, 61 (6): 413-420, 2010.

Ff25. (A10) Dabbs G., P.H. Moore-Jansen, “A Method for Estimating Sex Using Metric Analysis of the Scapula”, Journal of Forensic Sciences, 55 (1): 149-152, 2010.

Ff26. (A10) Yu, S.B., U.Y. Lee, D.S. Kwak, Y.W. Ahn, C.Z. Jin, J. Zhao, H.J. Sui, S.H. Han, “Determination of sex fort he 12th thoracic vertebra by morphometry of three-dimensional reconstructed vertebral models”, Journal of Forensic Sciences, 53 (3): 620-625, 2008.

Ff27. (A5) Cochard, D., J.P. Brugal, E. Morin, L. Meignen, “Evidence of small fast game exploitation in the Middle Paleolithic of Les Canalettes Aveyron, France”, Quaternary International, 264: 32-51, 2012.

Ff28. (A5) Blasco, R., J.F. Beris, “A uniquel broad spectrum diet during the Middle Pleistocene at Bolomor Cave (Valencia, Spain)”, Quaternary International, 252: 16-31, 2012.

Ff29. (A5) Blasco, R., H.A. Blain, J. Rosell, J.C. Diez, R. Huguet, J. Rodriquez, J.L. Arsuaga, J.M.B. de Castro, E. Carbonell, “Earliest evidence for human consumption of tortoises in the European Early Pleistocene from Sima del Elefante, Sierra de Atapuerca, Spain”, Journal of Human Evolution, 61 (4): 503-509, 2011.

Ff30. (B15) Eroğlu, S., "Ölçülemeyen Diş Özelliklerin Biyolojik Uzaklık Çalışmalarındaki Önemi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 11: 545-570, 2009.

Ff31. (B14) Özdemir, S. ve Erol, A.S., “Minnetpınarı İskeletlerinin Paleopatolojik Açıdan İncelenmesi”, Antropoloji, 23: 95-126 (2010).

Ff32. (B19) Kırmızıoğlu, P.G., Z.F. Yaşar, A. Yiğit, F.S. Alpaslan, A.S. Erol, B. Kesikçiler, “Trabzon Kızlar Manastırı İskeletlerinde Ağız ve Diş Sağlığı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25: 119-138 (2010).

Ff33. (B15) Eroğlu, S. ve Erdal, Y.S., "Diş ve Kafatası Morfolojisine Dayanarak Üç Eski Anadolu Topluluğunda Biyoloji Uzaklıkların Belirlenmesi", Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 33, 3, 79-90, 2009.

Ff34. (A5) Blasco, R., and J.F., Peris, "Middle Pleistocene bird consumption at Level XI of Bolomor Cave (Valencia, Spain)", Journal of Archaeological Science, 36 (10): 2213-2223, 2009.

Ff35. (A5) Kuhn, S.L., "Was Anatolia A Bridge or A Barrier to Early Hominin Dispersals", Ouaternary International, 223-224, 434-435, 2010.

Ff36. (A5) Otte, M., "Before Levallois", Ouaternary International, 223-224, 273-280, 2010.

Ff37. (A5) Dennell, R., "Out of Africa I: Current Problems and Future Prospects", ,Out of Africa I: The First Hominin Colonization of Eurasia, John G. Fleagle, John J. Shea, Frederick E. Grine, Andrea L. Baden and Richard E. Leakey (Ed.), 247-275, 2010, Springer.

Ff38.  (A5)    Stiner, M., S.L. Kuhn, “Early Man: a tribute to the career of F. Clark Howell”, Journal Of Human Evolution, 55: 758-760 (2008).

F39. (B14) Büyükkarakaya, A.M., Erdal, Y.S. ve M. Özbek, “Tepecik/Çiftlik İnsanlarının Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24: 119-138 (2009).

Ff40. (B19) Kırmızıoğlu, P.G., Yaşar, F., Yiğit, A. ve A.S. Erol, “Kyzikos İskeletlerinin Dental Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24: 139-1162 (2009).

Ff41. (B15) Açıkkol, A. ve E.M. Korkmaz, “İskelet Çalışmalarında Fenetik Analiz Kullanımı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24: 243-252 (2009).

Ff42. (A10) Yu, S.B., U.Y. Lee, D.S. Kwak, Y.W. Ahn, C.Z. Jin, J. Zhao, H.J. Sui and S.H. Han,   “Determination of Sex for the 12th Thoracic Vertebra by Morphometry of Three-dimensional Reconstructed Vertebral Models”, Journal of Forensic Science, 53(3): 620-625 (2008).

Ff43. (A9) Yanikoglu, N. and B. Yilmaz, “Radiological evaluation of changes in the gonial angle after teeth extraction and wearing of dentures: a 3-year longitudinal study”, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 105(6): 55-60 (2008).

Ff44. (B19) Erkman, A.C., N. Şimşek, A. Çırak ve S.K. Arıhan, “Karagündüz Erken Demir Çağı Toplumunda Ağız ve Diş Sağlığı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 23: 141-156 (2008).

Ff45. (B12) Çırak, A. ve E. Güleç, “Kelenderis İskeletlerinin Demografik ve Paleoantropolojik Analizi”, Antropoloji, 22: 103-125 (2008).

Ff46. (B14) Çırak, A. ve E. Güleç, “Kelenderis İskeletlerinin Demografik ve Paleoantropolojik Analizi”, Antropoloji, 22: 103-125 (2008).

Ff47. (D13) Çırak, A. ve M.T. Çırak, “Karagündüz Populasyonunda Diskriminant Analiziyle Kafatasından Cinsiyet Tayini”, DTCF Dergisi, 47(2): 49-60 (2007).

Ff48. (B14) Gözlük, P., Ö. Durgunlu, S. Özdemir, M. Taşlıalan ve A. Sevim, “Symrna Agorası İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 21: 125-140 (2006).

Ff49. (B19) Gözlük, P., Ö. Durgunlu, S. Özdemir, M. Taşlıalan ve A. Sevim, “Symrna Agorası İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 21: 125-140 (2006).

Ff50. (B18) Güleç, E. ve A. Açıkkol, “Paleolitik Beslenme”, Hayat Erkanal’a Armağan: Kültürlerin Yansıması, 389-397 (2006).

Ff51. (B14) Gözlük, P. "Klazomenai Toplumunda Boy Uzunluğu ve Anadolu'daki Yeri", Antropoloji, (20), 47-73, (2006).

Ff52. (B14) Gözlük, P. "Karagündüz Toplumunun Paleodemografık Açıdan İncelenmesi", Antropoloji, (20), 75-105, (2006).

Ff53. (B19) Gözlük, P. "Karagündüz Toplumunun Paleodemografik Açıdan İncelenmesi", Antropoloji, (20), 75-105, (2006).

Ff54. (B16) Törnük, M., ve E. Güleç, "2003 Yılı Sivas / Hayranlı-Haliminhanı Kazısı", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 26: 251-254 (2005).

Ff55. (B19) Yiğit, A., P. Gözlük, A.C. Erkman, A. Çırak ve N. Şimşek, "Altıntepe Urartu İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 20: 79-88 (2004).

Ff56. (B18) Stiner, M.C., A. Açıkkol, E. Güleç, C. Pehlevan, S.L. Kuhn, "Paleolithic Diet Breadth at Üçağızh Cave (Hatay-Turkey) in Pan-Mediterranean Context", Antropoloji, (18), 41-66, (2004).

Ff57. (B19) Yılmaz, H. ve A. Açıkkol, "Kütahya Ağızören İskeletlerine Ait Dişlerin İncelenmesi", Antropoloji, (17), 71-108, (2003).

Ff58. (B19) Güleç, E., A. Açıkkol ve C. Pehlevan, "Eski Anadolu İnsanlarında Ağız ve Diş Sağlığı",Antropoloji, (16), 35-51, (2003).

Ff59. (B18) Gûleç, E. ve A. Açıkkol, "Hatay'da Bir Erken Üst Paleolitik Yerleşimi: Üçağızlı Mağarası", Bilim ve Ütopya, (93): 65-67, 2002.

Ff60. (B18) Kuhn, S.L. "Paleolithic Archeology in Turkey", Evolutionary Anthropology, (1): 198-210, 2002.

Ff61. (B19) Erdal, Ö.D., S. Eroğlu, Y.S. Erdal, A. Büyükkarakaya, "Şaşal/İzmir İskelet Topluluğunun Paleopatolojik ve Demografik Analizi", T.C. Kültür Bakanlığı, 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, 1-14, 2002.

Ff62. (B19) Erdal, Y.S. "Antandros İnsanlarında Ağız Sağlığı", Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi, (1): 45-54, 2000.

Ff63. (B19) Erdal Y.S. "İskelet Kalıntılarının Antropolojik Açıdan İncelenmesi", T.C. Kültür Bakanlığı, Tahtalı Barajı Kurtarma Projesi, 55, 1999.