DOÇ. DR. MUSTAFA SERKAN DURDU    
Adı : MUSTAFA SERKAN
Soyadı : DURDU
E-posta : msdurdu@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mustafa-serkan-durdu
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:Mustafa Serkan DURDU

Doğum Tarihi:24.11.1975 

Öğrenim Durumu:

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

 Tıp Fakültesi

Erciyes  Üniversitesi 

1998 

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

2005 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : -

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı : KRİTİK PERİFERİK EKSTREMİTE İSKEMİSİNDE OTOLOG KEMİK İLİĞİ KÖKENLİ MONONÜKLEER HÜCRE İMPLANTASYONU İLE TERAPÖTİK ANJİOGENEZİS (Prof.Dr. Neyyir Tuncay EREN)

Görevler: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Dr.Ar.Gör.   

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 

1999-2005

Uzm.Dr.

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

2005-2008

Tbp.Astğ. 

 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara  

2008-2009

Uzm.Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

2009-2012

Yrd. Doç.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

2012-2013

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

2013-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : -

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Koroner bypass cerrahisi sonrası statinlerin postoperative sonuçlara etkisi ve pleotrofik etkilerinin araştırılması. Etik kurul karar no: 04-39, 16.11.2009. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje Yürütücüsü.
 2. Kalıcı Atriyal Fibrilasyonlu ve Sinüs Ritimli Hastalarda Apoptozis İlişkili Genlerin Karşılaştırmalı Analizleri.  NCT00970034 (Clinical Trials.gov). TUBİTAK 108S375 nolu proje. Araştırmacı ve Proje Bursiyeri
 3. Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Anjiyojenik Etkilerinin Akut Bacak İskemisinde Araştırılması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırmacı
 4. Ankara Üniversitesi Ventriküler Destek Sistemleri Mükemmeliyet Biriminin Faaliyete Geçirilmesi (Altyapı). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırmacı
 5. Kardiyomiyosit ve Mezenkimal Kök Hücre Ko-Kültürü Aracılı Hücre Füzyonu ve Hücresel Değişimin Fonksiyonel DeğerlendirilmesiAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırmacı
 6. Son dönem kalp yetmezliğinde otolog kemik iliği mezenkimal hücre ekspansiyonu ve miyokardiyal diferansiasyonu ile hücresel kardiyomyoplasti. Ankara Ünivesitesi Biyoteknoloji Enstitüsü karar no: 151/1722; tarih: 27.02.2007. Araştırmacı
 7. Cerrahi revaskülarizasyon şansı olmayan periferik ekstremite iskemisinde kas içi otolog kemik iliği injeksiyonu ile terapötik anjiogenezis. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırmacı
 8. İskemik kardiyomyopatili hastalarda hücresel kardiomyoplasty. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırmacı
 9. Primer variköz venlerde patogenezden sorumlu potansiyel bakteriyel kolonizasyonların PCR temelli yöntemlerle araştırılması. Araştırmacı
 10. CABG Off or On Pump Revascularization Study (CORONARY TRIAL) Principal investigator: Andre Lamy; The CADENCE research group. NCT00463294 (Clinical Trials.gov). Araştırmacı
 11. Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Ünitesi Alt Yapısının Oluşturulması (Altyapı). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırmacı
 12. Robotik Cerrahi Ünitesi Alt Yapısının Oluşturulması (Altyapı). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırmacı

İdari Görevler : 

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Güvenliği Komitesi Üyeliği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

 1. 1998- Halen:         Türk Tabipler Birliği (Aktif üye)  
 2. 2002- Halen:         Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (Aktif üye)
 3. 2003- Halen:         Ulusal Vaskuler Cerahi Derneği (Aktif üye)
 4. 2007- Halen: Türk Hematoloji Derneği (Aktif üye)
 5. 2005- Halen:         Klinik Vasküler Biyoloji Derneği (Aktif üye)
 6. 2009-Halen:Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği (Aktif üye)
 7. 2007-Halen:Yara Bakım Derneği (Aktif üye)

 

 

Ödüller :

 1. Araştırma Üçüncülük:Uluslararası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, 2010, Antalya-Türkiye
 2. Araştırma Birincilik:V. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, 2010, KKTC
 3. Jüri Özel: Uluslararası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi Çeşme, 2008, İzmir, Türkiye
 4. Araştırma Üçüncülük:IV. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, 2008, Belek, Antalya, Türkiye
 5. Araştırma Birincilik:II. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, 2006, Belek, Antalya, Türkiye
 6. Araştırma İkincilik:XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya, Türkiye
 7. Genç Araştırmacı İkincilik:XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2004, Belek, Antalya, Türkiye
 8. Deneysel Sözel Bildiri Ödülü: Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, 2012, Antalya, Türkiye
 9. Kardiyak Sözel Bildiri Birincilik Ödülü: Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye
 10.  Deneysel Sözel Bildiri Birincilik Ödülü: Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

2018-2019

Güz 

  AORT KAPAK HASTALIKLARI

  2

 

  50

  KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI 

  2

 

  50

PEDİATRİK PERFÜZYON

2

 

10

Kardiyak Cerrahi ve Ekstrakorporeal dolaşım Teknikleri 

2

2

10

İlkbahar 

  AORT KAPAK HASTALIKLARI

  2

 

  50

  KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI 

  2

 

  50

PEDİATRİK PERFÜZYON

2

 

10

Kardiyak Cerrahi ve Ekstrakorporeal dolaşım Teknikleri 

2

2

10

2017-2018

Güz 

  KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI 

  2

 

  50

PEDİATRİK PERFÜZYON

2

 

10

Kardiyak Cerrahi ve Ekstrakorporeal dolaşım Teknikleri 

2

2

10

İlkbahar 

  AORT KAPAK HASTALIKLARI

  2

 

  50

  KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI 

  2

 

  50

PEDİATRİK PERFÜZYON

2

 

10

Kardiyak Cerrahi ve Ekstrakorporeal dolaşım Teknikleri 

2

2

10

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. AR Akar, S Eryilmaz, L Yazicioglu, NT Eren, S Durdu, A Uysalel, K Ucanok, T Corapcioglu, U Ozyurda. "Surgery for cardiac hydatid disease: an Anatolian experience" Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, 2003;3:238-244 pp., (SCI-EXPANDED) 

A2.  S Durdu, AR Akar, R Cavolli, NT Eren, T Corapcioglu, K Ucanok, U Ozyurda. "İleri dönem kalp yetmezliğinde alternatif arayışlar-Alternative approaches in the end-stage heart failure." Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, 2003;3(3):252-260 pp., (SCI-EXPANDED)

A3. M Sirlak, S Eryilmaz, L Yazicioglu, U Kiziltepe, Z Eyileten, MS Durdu, R Tasoz, NT Eren, A Aral, B Kaya, H Akalin., "Comparative study of microfibrillar collagen hemostat (Colgel) and oxidized cellulose (Surgicel) in high transfusion-risk cardiac surgery." The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (ISI) , 2003;126(3):666-70 pp., , DOI: 10.1016/S0022-5223(03)00042-4, (SCI-EXPANDED)

 A4. AR Akar, S Durdu, M Arat, NT Eren, O Arslan, T Corapcioglu, T Sancak, B Uzun, M Kir, O Ilhan, U Ozyurda. "Therapeutic angiogenesis by autologous transplantation of bone-marrow mononuclear cells for Buerger's patients with retractable limb ischaemia. A preliminary report." Turkish Journal of Hematology (ISI) , 2004;21:13-21 pp., (SCI-EXPANDED)

A5. AR Akar, S Durdu, T Corapcioglu, U Ozyurda. "Regenerative medicine for cardiovascular disorders. New milestones: Adult stem cells" Artificial Organs (ISI), 2006;30(4):213-232 pp., DOI: 10.1111/j.1525-1594.2006.00209.x, (SCI-EXPANDED)

A6. AR Akar, S Durdu, P Topcuoglu. "G-CSF in acute myocardial infarction - Experimental and clinical findings/ G-CSF in acute myocardial infarction: a word of caution." Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology (ISI), 2006;6(4):390-391 pp., (SCI-EXPANDED)

A7. S Durdu, AR Akar, M Arat, T Sancak, NT Eren, U Ozyurda. "Autologous bone-marrow mononuclear cell implantation for patients with Rutherford grade II-III thromboangiitis obliterans." Journal of Vascular Surgery (ISI), 2006;44(4):732-739 pp., DOI: 10.1016/j.jvs.2006.06.23, (SCI-EXPANDED)

A8. K Kaya, M Oguz, AR Akar, S Durdu, A Aslan, S Erturk, R Tasoz, U Ozyurda. "The effect of sodium nitroprusside infusion on renal function during reperfusion period in patients undergoing coronary artery bypass grafting: a prospective randomized clinical trial", European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery (ISI), 2007;31(2):290-297 pp., DOI: 10.1016/j.ejcts.2006.11.015, (SCI-EXPANDED)

A9. AR Akar, S Durdu, C Baran. "Letter by Akar et al Regarding Article, "Effect of Autologous Bone-Marrow Cell Transplantation on Ischemic Ulcer in Patients With Buerger's Disease"." Circulation Journal (ISI), 2008;72:684 pp., (SCI-EXPANDED)

A10. DG Cubukcuoglu, S Durdu, Akar AR, Ozyurda U. "Biotechnology and stem cell research: a glance into the future" Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology (ISI), 2008;8:297-302 pp., (SCI-EXPANDED)

A11. AR Akar, S Durdu, B Acikgoz. "Cellular therapy for critical limb ischaemia" Journal of Internal Medicine (ISI) , 2008;264:288-289 pp., DOI: 10.1111/j.1365-2796.2008.01978.x, (SCI-EXPANDED)

A12. S Durdu. "An alternative approach of stem cell delivery to myocardium" Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology (ISI), 2008;8(5):391-92 pp., (SCI-EXPANDED)

A13. M Tol, AR Akar, S Durdu, E Ayyildiz, O Ilhan. "Comparison of different needle diameters and flow rates on bone marrow mononuclear stem cell viability: an ex vivo experimental study" Cytotherapy (ISI), 2008;10:98-99 pp., DOI: 10.1080/14653240701762356, (SCI-EXPANDED)

A14. AR Akar, S Durdu, DG Cubukcuoglu, A Aslan, KC Akcali, U Ozyurda. "Failing heart; remodel, replace or repair?" Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology (ISI), 2008;8 Suppl 2:148-157 pp., (SCI-EXPANDED)

A15. S Durdu, DG Cubukcuoglu, AR Akar. "Otolog kök hücre tedavisi ve cerrahi miyokardiyal revaskularizasyon-Autologous stem cell therapy with surgical myocardial revascularization" Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology (ISI), 2009;9:465-466. pp., (SCI-EXPANDED)

A16. Z Tokcaer-Keskin, AR Akar, F Ayaloglu-Butun, E Terzioglu-Kara, S Durdu, U Ozyurda, M Ugur, KC Akcali. "Timing of induction of cardiomyocyte differentiation for in vitro cultured mesenchymal stem cells: a perspective for emergencies" Canadian Journal of Physiology and Pharmacology (ISI), 2009;87:143-150 pp., DOI: 10.1139/Y08-111, (SCI-EXPANDED)

A17. AR Akar, S Durdu, M Arat, M Kilickap, NO Kucuk, O Arslan, I Kuzu, U Ozyurda. "Five-year follow-up after transepicardial implantation of autologous bone marrow mononuclear cells to ungraftable coronary territories for patients with ischaemic cardiomyopathy" European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (ISI), 2009;36(4):633-643 pp., DOI: 10.1016/j.ejcts.2009.04.045, (SCI-EXPANDED)

A18. Z Eyileten, AR Akar, S Eryilmaz, M Sirlak, L Yazicioglu, S Durdu, A Uysalel, U Ozyurda. "Vacuum-assisted closure and bilateral pectoralis muscle flap for different stages of mediastinitis after cardiac surgery" Surgery Today (ISI), 2009;39:947-954 pp., DOI: 10.1007/s00595-008-3982-5, (SCI-EXPANDED)

A19. G Cubukcuoglu Deniz, S Durdu, AR Akar, N Akyurek, O Akyurek, C Zaim, U Ozyurda. "Kalıcı fibrilasyon sürecindeki insan sağ atriyel miyositlerinde apoptotik protein ekspresyonları- Apoptotic protein expressions in human right atrial myocytes with permanent fibrillation" Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (ISI), 2010;18:106-114 pp., (SCI-EXPANDED)

A20. AR Akar, S Durdu, C Zaim, C Baran, T Altin, C Tulunay Kaya, M Kiliçkap, O Akyürek, U Ozyurda. "Mitral kapak yetmezliğinin cerrahi tedavisinde onarım veya replasman seçimini etkileyen faktörler ve klinik sonuçlar- Clinical outcome and factors affecting surgical decision for repair versus replacement in patients with mitral regurgitation." Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology (ISI), 2010;10(4):358-366 pp., DOI: 10.5152/akd.2010.096,(SCI-EXPANDED)

A21. AR Akar, M Kurtcephe, E Sener, C Alhan, S Durdu, AG Kunt, HA Guvenir, The working Group for the Turkish Society of Cardiovascular Surgery and Turkish Ministry of Health. "Validation of the EuroSCORE risk models in Turkish adult cardiac surgical population" European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (ISI) , 2011;40:730-735 pp., DOI: 10.1016/j.ejcts.2011.01.002, (SCI-EXPANDED)

A22. O Emiroglu, S Durdu, Y Egin, AR Akar, YD Alakoc, C Zaim, U Ozyurda, N Akar. "Thrombotic Gene Polymorphisms and Postoperative Outcome after Coronary Artery Bypass Graft Surgery" Journal of Cardiothoracic Surgery (ISI), 2011;Sep 28:120 pp., DOI: 10.1186/1749-8090-6-120, (SCI-EXPANDED)

A23. B Candemir, T Altin, H Ede, S Durdu, OU Ozcan, O Akyurek. "Coronary rupture and pseudoaneurysm formation after extravascular migration of a paclitaxel eluting stent implanted in the left circumflex coronary artery" Herz (ISI), 2012;[Epub ahead of print] pp., DOI: 10.1007/s00059-012-3673-2, (SCI-EXPANDED)

 

A24. S Durdu, GC Deniz, A Dogan, C Zaim, A Karadag, MR Dastouri, AR Akar. "Stem cell mediated cardiovascular repair" Canadian Journal of Physiology and Pharmacology (ISI), 2012;Mar;90(3):337-51 pp., DOI: 10.1139/Y2010-010, (SCI-EXPANDED)

 

A25. A Lamy, PJ Devereaux, D Prabhakaran, DP Taggart, S Hu, E Paolasso, Z Straka, LS Piegas, AR Akar, AR Jain, N Noiseux, C Padmanabhan, JC Bahamondes, RJ Novick, P Vaijyanath, S Reddy, L Tao, PA Olavegogeascoechea, B Airan, TA Sulling, RP Whitlock, Y Ou, J Ng, S Chrolavicius, S Yusuf; CORONARY Investigators. "Off-pump or on-pump coronary-artery bypass grafting at 30 days" The New England Journal of Medicine (ISI), 2012;19-366 (16):1489-97 pp., DOI: 10.1056/NEJMoa1200388, (SCI-EXPANDED)

 

A26. C Baran , S Durdu, K Dalva, C Zaim, A Dogan, G Ocakoglu, G Gürman, O Arslan, AR Akar. "Effects of Preoperative Short Term Use of Atorvastatin on Endothelial Progenitor Cells after Coronary Surgery: A Randomized, Controlled Trial." Stem Cell Reviews and Reports (ISI), 2012;8(3):963-71 pp., DOI: 10.1007/s12015-011-9321-z, (SCI-EXPANDED)

 

A27. I Bozdag-Turan, RG Turan, L Paranskaya, NS Arsoy, CH Turan, I Akin, S Kische, J Ortak, H Schneider, S Ludovicy, T Hermann, G D’Ancona, S Durdu, R Akar, H Ince, CA Nienaber. "Correlation between the functional impairment of bone marrow-derived circulating progenitor cells and the extend of coronary artery disease." Journal of Translational Medicine (ISI) , 2012;10(1):143. pp., DOI: 10.1186/1479-5876-10-143, 

 

A28. S Durdu, M Sirlak, D Cetintas, MB Inan, S Eryilmaz, E Ozcinar, L Yazicioglu, AH Elhan, AR Akar, A Uysalel. "The efficacies of modified mechanical post conditioning on myocardial protection for patients undergoing coronary artery bypass grafting." Journal of Cardiothoracic Surgery (ISI), 2012;7(1):73. pp., DOI: 10.1186/1749-8090-7-73, (SCI-EXPANDED)

 

A29. S Durdu, GC Deniz, D Balci , C Zaim, A Dogan, A Can, KC Akcali, AR Akar. "Apoptotic Vascular Smooth Muscle Cell Depletion via BCL2 Family of Proteins in Human Ascending Aortic Aneurysm and Dissection" Cardiovascular Therapeutics (ISI), 2012;Dec;30(6):308-16. DOI: 10.1111/1755-5922.12007, (SCI)

 

A30. Çakıcı M,Durdu S, İnan B, Yazıcıoğlu L, Şırlak M, Eryılmaz S, Uçanok K, Uysalel A, Özyurda Ü, Akar AR.Ciddi aort darlığı olan hastalarda aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül fonksiyon ve geometrisindeki değişiklikler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (ISI),2013;21(2):284-93. DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6999, (SCI-EXPANDED)

 

A31.Simsek E, Durdu S,Hodo B, Yazicioglu L, Uysalel A. Left ventricular myxoma producing cardiac failure. Heart Surg Forum. 2013 Feb 1;16(1):E57-9. doi: 10.1532/HSF98.20121063, (SCI-EXPANDED)

 

A32. Lamy A, Devereaux PJ, Prabhakaran D, Taggart DP, Hu S, Paolasso E, Straka Z, Piegas LS, Akar AR, Jain AR, Noiseux N, Padmanabhan C, Bahamondes JC, Novick RJ, Vaijyanath P, Reddy SK, Tao L, Olavegogeascoechea PA, Airan B, Sulling TA, Whitlock RP, Ou Y, Pogue J, Chrolavicius S, Yusuf S; CORONARY Investigators.Effects of off-pump and on-pump coronary-artery bypass grafting at 1 year. N Engl J Med. 2013 Mar 28;368(13):1179-88. doi: 10.1056/NEJMoa1301228. Epub 2013 Mar 11.

 

A33.Zhang D, Wu CT, Qi X, Meijering RA, Hoogstra-Berends F, Tadevosyan A, Cubukcuoglu Deniz G, Durdu S, Akar AR, Sibon OC, Nattel S, Henning RH, Brundel BJ. Activation of histone deacetylase-6 induces contractile dysfunction through derailment of α-tubulin proteostasis in experimental and human atrial fibrillation. Circulation. 2014 Jan 21;129(3):346-58. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005300. Epub 2013 Oct 21.

 

A34. ÖZÇINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET,DİKMEN YAMAN NUR,BARAN ÇAĞDAŞ,Aliyev Anar,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,AKAR AHMET RÜÇHAN,ŞIRLAK MUSTAFA (2017).  Thrombus resolution and right ventricular functional recovery using ultrasound-accelerated thrombolysis in acute massive and submassive pulmonary embolism.. INTERNATIONAL ANGIOLOGY, 36(5), 428-437., Doi: 10.23736/S0392-9590.17.03775-0

 

A35. ÖZÇINAR EVREN,DİKMEN YAMAN NUR,ÇAKICI MEHMET,BARAN ÇAĞDAŞ,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,AKAR AHMET RÜÇHAN,ŞIRLAK MUSTAFA (2017).  Pharmacomechanical thrombectomy of upper extremity deep vein thrombosis.. INTERNATIONAL ANGIOLOGY, 36(3), 275-280., Doi: 10.23736/S0392-9590.16.03749-4

 

A36. ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,BARAN ÇAĞDAŞ,BERMEDE AHMET ONAT,Sarıcaoğlu Mehmet Cahit,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,ARAL ATİLLA,ŞIRLAK MUSTAFA,AKAR AHMET RÜÇHAN (2017).  A retrospective cohort analysis of percutaneous versus side-graft perfusion techniques for veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation in patients with refractory cardiogenic shock.  Perfusion, 32(5), 363-371., Doi: 10.1177/0267659116683792

 

A37. BARAN ÇAĞDAŞ,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,DURDU MUSTAFA SERKAN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,ŞIRLAK MUSTAFA,AKAR AHMET RÜÇHAN (2017).  Clinical Results of Cardiac Surgery in Patients with Chronic Hepatitis C and Their Role in Risk Models: A Case-Control Study.  The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 66(04), 328-332., Doi: 10.1055/s-0037-1599058

 

A38. ADA FATİH,UÇANOK KEMALETTİN,AKAR AHMET RÜÇHAN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,ŞIRLAK MUSTAFA,YAZICIOĞLU LEVENT,UYSALEL MUSTAFA ADNAN,ERYILMAZ SADIK (2017).  Effects of Preoperative Tricuspid Valve Diameters on Early Postoperative Surgical Outcomes in Patients Undergoing Tricuspid Valve Surgery.  The Heart Surgery Forum, 20(4), 142-146., Doi: 10.1532/hsf.1842

 

A39. ÇAKICI MEHMET,GÜMÜŞ FATİH,ÖZÇINAR EVREN,BARAN ÇAĞDAŞ,BERMEDE AHMET ONAT,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DURDU MUSTAFA SERKAN,ŞIRLAK MUSTAFA,AKAR AHMET RÜÇHAN (2018).  Controlled flow diversion in hybrid venoarterial–venous extracorporeal membrane oxygenation.  Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 26(1), 112-118., Doi: 10.1093/icvts/ivx259

 

A40. ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,BARAN ÇAĞDAŞ,GÜMÜŞ FATİH,DURDU MUSTAFA SERKAN,İNAN MUSTAFA BAHADIR,ERYILMAZ SADIK,AKAR AHMET RÜÇHAN (2018).  Tricuspid valve surgery in implantable cardiac electronic device-related endocarditis: Repair or replace?.  Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 26(2), 183-191., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14790

 

A41. BARAN ÇAĞDAŞ,DURDU MUSTAFA SERKAN,GÜMÜŞ FATİH,ÇAKICI MEHMET,İNAN MUSTAFA BAHADIR,ŞIRLAK MUSTAFA,AKAR AHMET RÜÇHAN (2018).  Sutureless aortic valve replacement with concomitant valvular surgery.  JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 155(6), 2414-2422., Doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.12.154

 

A42. DURDU MUSTAFA SERKAN,ÇAKICI MEHMET,GÜMÜŞ FATİH,ÇUBUKÇUOĞLU DENİZ GÜNSELİ,CİVRİZ BOZDAĞ SİNEM,ÖZÇINAR EVREN,DİKMEN YAMAN NUR,İLHAN OSMAN,UÇANOK KEMALETTİN (2018).  Promising utilization areas of therapeutic plasmapheresis in cardiovascular surgery practice.  Transfusion and Apheresis Science, 57(6), 762-767., Doi: 10.1016/j.transci.2018.09.017

A43. GÜMÜŞ FATİH,DURDU MUSTAFA SERKAN,ÇAKICI MEHMET,TAN KÜRKLÜ TÜRKAN SEDA,İNAN MUSTAFA BAHADIR,DİNÇER İREM,ŞIRLAK MUSTAFA,AKAR AHMET RÜÇHAN (2018).  Right ventricular free wall longitudinal strain and stroke work index for predicting right heart failure after left ventricular assist device therapy. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 1-8., Doi: 10.1093/icvts/ivy328

 

A44. DURDU MUSTAFA SERKAN,BARAN ÇAĞDAŞ,GÜMÜŞ FATİH,DENİZ GÖKAY,ÇAKICI MEHMET,ÖZÇINAR EVREN,BERMEDE AHMET ONAT,UÇANOK KEMALETTİN,AKAR AHMET RÜÇHAN (2018).  Comparison of Minimal Invasive Cardiac Surgery Incisions: Periareolar Approach In the Female Patients.  Anatolian Journal of Cardiology, 20(5), 283-288., Doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.37200

 

A45. DURDU MUSTAFA SERKAN,GUMUS FATIH,OZCINAR EVREN,ÇAKICI MEHMET,BERMEDE AHMET ONAT,DİNÇER İREM,KILIÇKAP MUSTAFA,ŞIRLAK MUSTAFA,UÇANOK KEMALETTİN,AKAR RUCHAN (2018).  Sutureless Valve Replacement Through a Right Anterior Mini-thoracotomy in Elderly Patients With Stenotic Bicuspid Aortic Valve..  Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. AR Akar, S Durdu, L Yazıcıoğlu, O Emiroğlu, NT Eren, K Uçanok, U Özyurda. "Mitral Valve Reoperations: Implications of Valve Selection", 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery 60 pp., 7-10 Kasım 2003, İstanbul, Türkiye. 

B2.  AR Akar, S Eryılmaz, S Durdu, NT Eren, A Uysalel, T Çorapçıoğlu, H Akalın. "Surgery for Cardiac Hydatid Disease: Report of 12 Cases and Analysis of the Anatolian Literature", 21th International Cardiovascular Surgical Symposium; 39 pp., 22 Şubat-1 Mart 2003,  Wien-Lainz, Austria.

B3.  S Durdu, AR Akar, NT Eren, D Kahraman, M Arat, O Arslan, O Ilhan, T Corapcioglu, U Ozyurda. "Implantation of Autologous Bone-Marrow Mononuclear Cells for Buerger's Patients With Retractable Limb İschaemia", XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery B34 pp., 26-29 Eylül 2004Bodrum, Türkiye.

B4. AR Akar, S Durdu, M Arat, NT Eren, O Arslan, R Tasoz, T Corapcioglu, O Ilhan, U Ozyurda. "Cellular Cardiomyoplasty Using Autologous Bone-marrow Mononuclear Cells for Patients with Ischaemic Cardiomyopathy, Preliminary Results", XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery; B18 pp., 26-29 Eylül 2004, Bodrum, Türkiye.

B5. AR Akar, S Durdu, M Arat, O Kucuk, M Kilickap, NT Eren, G Aras, O Ilhan, T Corapcioglu, U Ozyurda. "Transepicardial Implantation Of Autologous Bone Marrow Mononuclear Cells To Ungraftable Coronary Territories For Patients with Ischemic Cardiomyopathy", Annual Meeting of the Society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and Ireland 87 pp., 5-8 Mart, 2005, London, United Kingdom.

B6. AR Akar, S Durdu, M Arikbuka, M Arat, E Soydan, O Arslan, O Ilhan, T Corapcioglu, U Ozyurda. "Implantation of autologous bone marrow mononuclear cells for Buerger's disease with retractable limb ischaemia.", 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation S47 pp., 20–23 Mart, 2005, Prague, Czech Republic.

B7. AR Akar, S Durdu, M Arat, P Topcuoglu, O Kucuk, M Kilickap, B Gulev, NT Eren, A Arslan, T Corapcioglu, G Aras, C Erol, O Ilhan, U Ozyurda. "Transepicardial implantation of autologous bone marrow mononuclear cells to ungraftable coronary territories for patients with ischaemic cardiomyopathy: Safety, efficacy and outcome", 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, S76 pp., 20–23 Mart, 2005, Prague, Czech Republic.

B8. AR Akar, S Durdu, M Arat, P Topcuoglu, O Kucuk, M Kilickap, B Gulev, NT Eren, A Arslan, T Corapcioglu, G Aras, C Erol, O Ilhan, U Ozyurda. "The Journal of Nuclear Medicine" bildiri kitapçığındaki "Transepicardial implantation of autologous bone marrow mononuclear cells to ungraftable coronary territories for patients with ischaemic cardiomyopathy: Safety, efficacy and outcome." Society of Nuclear Medicine 52nd Annual Meeting, 46:2 Suppl.4P pp., 18-22 Haziran, 2005, Toronto, Canada.

B9. S Durdu, AR Akar, M Arat, T Sancak, O Arslan, T Corapcioglu, O Ilhan, U Ozyurda. "Transfusion and Apheresis Science" bildiri kitapçığındaki "Postnatal neovascularization with Implantation of autologous bone marrow mononuclear cells for Rutherford Grade II-III Thromboangitis Obliterans." 15th Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy (ESFH) & 2nd National Congress of Haemapheresis, 238-239 pp., 05–09 Ekim 2005, Antalya, Türkiye.

B10. AR Akar, S Durdu, M Arat, Topcuoglu, O Kucuk, M Kilickap, NT Eren, A Arslan, T Corapcioglu, G Aras, C Erol, O Ilhan, U Ozyurda. "Transepicardial implantation of autologous bone marrow mononuclear cells to ungraftable coronary territories for patients with ischaemic cardiomyopathy: safety, efficacy and outcome." 15th Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy (ESFH) & 2nd National Congress of Haemapheresis, 237-238 pp., 05–09 Ekim 2005Antalya, Türkiye.

B11. KC Akcalı, M Uğur, S Durdu, F Ayaloglu, E Ozcınar, E Terzioglu, AR Akar, U Ozyurda. "Shortening the isolation time of bone marrow-derived mesenchymal stem cells prior to cardiomyocyte differentiation." Keystone Symposia; Stem Cells, Senescence and Cancer, 44 pp., 25–30 Ekim 2005, Singapore, Singapore.

B12. S Durdu, AR Akar, E Ozcınar, KC Akcalı, M Ugur, T Corapcioglu, U Ozyurda. "In vitro functional evaluation of different isolation time points for bone marrow-derived stromal cells prior to cardiomyocyte differentiation". Second Clinical Vascular Biology Congress, 276 pp., 26-30 Nisan 2006, Antalya, Türkiye.

B13. R Cavolli, AR Akar, A Aslan, S Durdu, K Kaya, L Yazicioglu, R Tasoz, T Corapcioglu, U Ozyurda. "Effect of ischemic preconditioning on myocardial protection after coronary artery bypass grafting". The European Society for Cardiovascular Surgery 55th International Congress S146. pp., 11-14 Mayıs 2006, St Petersburg, Russian Federation.

B14. S Durdu, AR Akar, E Ozcinar, C Baran, K Akcali, M Ugur, T Corapcioglu, U Ozyurda. "In vitro functional evaluation of different isolation time points for bone marrow-derived stromal cells prior to cardiomyocyte differentiation", The European Society for Cardiovascular Surgery 55th International Congress, S71 pp., 11-14 Mayıs 2006, St Petersburg, Russian Federation.

B15. F Ayaloglu, E Terzioglu, M Uğur, S Durdu, E Ozcınar, AR Akar, U Ozyurda, KC Akcalı. "Differentiation of mesenchymal stem cells to functional cardiomyocyte in shorter time.", 31st FEBS Congress, 129 pp., 24-29 Haziran 2006, Istanbul, Türkiye.

B16. M Bay, AR Akar, S Durdu, E Ayyıldız, P Topçuoğlu, E Soydan, M Arat, Ö Arslan,O İlhan. "The effect of needle diameter on hematopoietic stem cell viability in hematopoietic stem cell applications (ex-vivo experimental study)". 1st Balkan Haematology Days, 125 pp., 10-11 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

B17. S Durdu, KC Akcalı, AR Akar, K Kaya, U Ozyurda. "Evaluation of coronary graft failure using molecular approach; the role of apoptotic regulatory proteins on explanted bypass grafts." Third Clinical Vascular Biology Congress, 330 pp., 25-29 Nisan 2007, Antalya, Türkiye.

B18. S Karagoz, AR Akar, S Durdu, U Ozyurda, H Bostanci. "Periodontal evaluation of patients with thromboangiitis obliterans.", 4th Clinical Vascular Biology Congress, 359 pp., 7-11 Mayıs 2008, Antalya, Türkiye.

B19. AR Akar, S Durdu, H Gurdal. "Right atrial beta-adrenoceptor expression in patients with chronic mitral regurgitation." 4th Clinical Vascular Biology Congress, 356 pp., 7-11 Mayıs 2008, Antalya, Türkiye.

B20. AR Akar, KC Akcalı, S Durdu, G Çubukçuoğlu Deniz, B Cingoz, O Darcansoy Işeri, B Kaya, Ü Özyurda. "Involvement of Bcl-2 Family of Proteins In Vascular Smooth Muscle Cell Apoptosis In Patients With Ascending Aortic Aneurysm And Dissection.", Joint 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting & 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress 201 pp., 21-24 Mayıs, 2009, Antalya, Türkiye.

B21. M Kurtcephe, AR Akar, E Sener, C Alhan, C Zaim, S Durdu, C Baran, A Kunt, S Senay, U Ozyurda, HA Guvenir. "Validation of the Euroscore risk model in Turkey.", 5th International Clinical Vascular Biology Congress, 26 pp., 5-9 Mayıs, 2010, Bafra, KKTC.

B22. F Ogan-Cetinkaya, Y Egin, S Uysal, Cubukcuoglu G, Y Dogan-Alakoc, S Durdu, H Ozdag, AR Akar, N Akar. "Evaluation of VKORC1 [G1639A] [C1173T], and prothrombotic gene polymorphisms in warfarin response of Turkish patients", 5th International Clinical Vascular Biology Congress, 27 pp., 5-9 Mayıs, 2010, Bafra, KKTC.

B23. F Çetinkaya , Y Eğin, A Doğan, S Durdu, E Coşgun, H Özdağ, M Kılıçkap, AR Akar, MN Akar. "Evaluation of VKORC1 and Thrombotic Gene Plymorphisms in Cardiovascular Patient on Oral Anticoagulation", International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD2011, 43 pp., 4-8 Mayıs 2011, Ankara, Türkiye.

B24. S Durdu, GC Deniz, Ç Zaim, A Doğan, D Balcı, A Can, KC Akçalı, AR Akar. "Involvement of Bcl-2 Family of Proteins in Vascular Smooth Muscle Cell Apoptosis in Patients with Ascending Aortic Aneurysm and Dissection", International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD2011, 56 pp., 4-8 Mayıs 2011Ankara, Türkiye.

B25. AR Akar, S Durdu, S Eryılmaz, B İnan, M Şırlak, Ü Özyurda, B Medalion, R Tessmann, T Sayın, M Kılıçkap, C Tulunay. "First Successful Implantation Of Heartmate II LVAS in Türkiye" International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD-2011, 61 pp., 4-8 Mayıs 2011, Ankara, Türkiye.

B26. GC Deniz, S Durdu, Y Doğan Alakoç, C Zaim, Z Özkeserli, HGürdal, H Özdağ, AR Akar. "Comparative Atrial Gene Expression Profiles of Patients with Degenerative Mitral Regurgitation: Atrial Fibrillation Versus Sinus Rhythm", International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD-2011, 44 pp., 4-8 Mayıs 2011,Ankara, Türkiye.

B27. A Karadağ, D Balcı, GC Deniz, S Durdu, H Özdağ, A Sunguroğlu, AR Akar, A Can. "Spontoneous Fusion of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells and Murine Cardiomyocytes (HL-1) in vitro", International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: NACD- 2011, 36 pp., 4-8 Mayıs 2011, Ankara, Türkiye.

B28. A Karadağ, D Balcı, GC Deniz, S Durdu, H Özdağ, A Sunguroğlu, AR Akar, A Can. "In Vitro Fusion of Murine Cardiomyocytes (HL-1) and Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells", 17th International Symposium on Biomedical Science and Technology BIOMED 2011, 15 pp., 23-25 Kasım 2011, Ankara, Türkiye.

B29. C. Sarıcaoglu, A. Doğan, M.B. İnan, S. Durdu, M. Sırlak, S. Eryılmaz, T. Sayın, A.R. Akar. Abstract No: CR-019 Total artificial heart implantation in a female patient with biventricular heart failure and borderline chest size. Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Istanbul Academy 2013 by TSCVS and ISHLT. İstanbul, Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi – Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22 (1) 239 Ocak 2014. 

B30.N. Dikmen Yaman, F. Ada, C. Sarıcaoglu, F. Gumus, M.B. İnan, S. Durdu, M. Sırlak, T. Sayın, A.R. Akar  Abstract No: CR-010 Leukocytoclastic vasculitis during continuous and pulsatile mechanical circulatory support. Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Istanbul Academy 2013 by TSCVS and ISHLT  İstanbul, Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi – Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22 (1) 235 Ocak 2014.

B31.M. Çakıcı,S. Durdu, B. İnan, M. Şırlak, E. Ayyıldız, O. İlhan, T. Sayın, A. R. Akar. Abstract No: CR-007 Selective plasma exchange therapy: a promising support for the treatment of post- LVAD right ventricular failure. Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Istanbul Academy 2013 by TSCVS and ISHLT İstanbul, Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi – Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22 (1) 233-234 Ocak 2014.

B32.A. Karadağ, G. Çubukçuoğlu Deniz,S. Durdu, B. Altınok Zaim, T. Özkan, M.R. Dastour, M. Uğur, H. Özdağ, A. Can, A. Sunguroğlu, A.R. Akar     Abstract No: OA-BS-018 Cell fusion of cardiomyocytes and mesenchymal stem cells may promote cardiac regeneration in end-stage heart failure. Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Istanbul Academy 2013 by TSCVS and ISHLT   İstanbul, Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi – Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery    22 (1) 228-229 Ocak 2014.

B33.M.R. Dastouri, A. Karadağ, D. Balcı, G. Çubukçuoğlu Deniz, S. Durdu, A. Can, A.R. Akar      Endothelial progenitor cell differentiation of induced pluripotent stem cells in vitro for advanced heart failure. Abstract No: OA-BS-017 Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Istanbul Academy 2013 by TSCVS and ISHLT İstanbul, Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi – Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22 (1) 227-228 Ocak 2014.

B34.N. Dikmen Yaman, M.C. Sarıcaoğlu,S. Durdu, B. İnan, M. Çakıcı, M. Şırlak, E. Ayyıldız, T. Sayın, O. İlhan, A.R. Akar. Selective plasma exchange therapy for right heart failure and acute liver dysfunction. Abstract No: OA-LVAD/TAH-013 Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Istanbul Academy 2013 by TSCVS and ISHLT İstanbul, Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi – Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22 (1) 226 Ocak 2014.

B35.M. Cakıcı, S. Durdu, B. Inan, M.E. Ozsoylu, A. Ada, Sırlak, S. Eryılmaz, L. Yazıcıoğlu, Z. Eyileten, A. Aral, A.R. Akar.         Venoarterial extracorporeal life support for salvaging refractory cardiogenic shock Abstract No: OA-ECMO/ECLS-004   Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Istanbul 2013 by TSCVS and ISHLT İstanbul, Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi – Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22 (1) 223 Ocak 2014

B36.M. Dastouri, A. Karadag, D. Balci, G. Cubukcuoglu Deniz, S. Durdu, A. Can, A. R. Akar. In vitro generation of endothelial progenitor cells differentiated from mouse induced pluripotent stem cells. FEBS EMBO 2014, Paris        SUN-478    FEBS Journal   281 (Suppl. 1) (2014) 229.

B37. A. Karadag, G. Cubukcuoglu Deniz, M. Dastouri, S. Durdu, Y. Hekmatshoar, M. M. Davidson, M. Ugur, H. Ozdag, A. Can, A. R. Akar, A. Sunguroglu. Cell fusion following cardiomyocyte and mesenchymal stem cell co-culture and functional evaluation of cellular changes FEBS EMBO 2014, ParisSUN-452 FEBS Journal      281 (Suppl. 1) (2014) 220.

B38. S. DURDU, F GUMUS, C BARAN, M CAKICI, E OZCINAR, A HASDE, R AKAR. Minimally invasive video-assisted concomitant multiple valve surgery through right anterior mini-thoracotomy. 28 th Annual  Congress of the World Society of Cardiovascular&Thoracic Surgeons 14-15 September Ljublijana, Slovenia 2018

B39. S. DURDU, C BARAN, G DENİZ, F GUMUS, M CAKICI, E OZCINAR, R AKAR. Comparison of minimal invasive cardiac surgery incision: periareolar approach in the female patients. 28 th Annual  Congress of the World Society of Cardiovascular&Thoracic Surgeons 14-15 September Ljublijana, Slovenia 2018

B40. S. DURDU, F GUMUS, C BARAN, M CAKICI, E OZCINAR, A HASDE, R AKAR. Minimally invasive video-assisted concomitant multiple valve surgery through right anterior mini-thoracotomy. 18 ISMICS Annual Scientific Meeting 13-16 June 2018 Vancouver, Canada

 

 

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. AR AKAR and S Durdu. Buerger’s Disease. INFLAMMATORY DISEASES OF BLOOD VESSELS 2nd edition Bölüm 33 pp., UK, Blackwell Publishing Oxford, 2012 Editors: GS. Hoffman, CM Veyand, CA. Langford, JJ Goronzy. 

C2. AR AKAR, S Durdu.Thromboangiitis Obliterans (Bölüm 77), RUTHERFORD’S VASCULAR SURGERY 7th edition., 2010;1169-1186 pp,  Saunders Elsevier, Editors:J Cronenwett, KW Johnstont; Section Ed: RP. Cambria

C3. Ahmet Rüçhan AKAR and Serkan Durdu.Thromboangiitis Obliterans. RUTHERFORD’S VASCULAR SURGERY 8th edition. Jack Cronenwett, MD. and K. Wayne Johnston, MD, FRCSC, Section Ed: Lois A. Killewich, M.D., Ph.D. Saunders Elsevier Society for Vascular Surgery.

C4. Ahmet Rüçhan AKAR, Serkan Durdu, Bahadır İnan, Mustafa Şırlak. Cytokine Profile in Heart Transplantation P: 385-391. INFLAMMATORY RESPONSE IN CARDIOVASCULAR SURGERY 1st edition. Edmo Atique Gabriel, Sthefano Atique Gabriel. Springer-Verlag London ISBN: 978-1-4471-4428-1 ISBN: 978-1-4471-4429-8 (eBook) DOI: 10.1007/978-1-4471-4429-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. M Şırlak, S Eryılmaz, L Yazıcıoğlu, Z Eğileten, S Durdu, NT Eren, R Taşöz, A Aral, B Kaya, H Akalın. "Kronik Jukstarenal Total Aortik Oklüzyonlar. Chronic Juxtarenal Total Aortic Occlusions", Damar Cerrahisi Dergisi , 2000;9(3):19-23 pp.

D2. S Eryılmaz, M Şırlak, L Yazıcıoğlu, S Durdu, NT Eren, R Taşöz, A Aral, B Kaya, T Çorapçıoğlu, H Akalın. "Asendan Aorta Anevrizma ve/veya Diseksiyonlarında Cerrahi Yöntemler. The Surgical Methods and The Results for The Ascending Aortic Aneurysms and/or Dissections." Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi , 2001;2(1):6-10 pp.

D3. S Eryılmaz, M Şırlak, L Yazıcıoğlu, U Kızıltepe, K Kaya, S Durdu, NT Eren, R Taşöz, A Aral, T Çorapçıoğlu, B Kaya, H Akalın. "Koroner Arter Hastalarında Karotid Endarterektomi Sonuçlarımız. The Results of Carotid Endarterectomy in Patients with Coronary Artery Disease." Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi , 2001;2(1):6-10 pp.

D4. U Kızıltepe, S Eryılmaz, M Şırlak, L Yazıcıoğlu, K Kaya, S Durdu, NT Eren, R Taşöz, A Aral, A Uysalel, H Akalın. "Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Antiartimik Olarak Rutin Mağnezyum Kullanımı: Kan Düzeylerinin Etkisi", Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi, 2001;2(3):113-19 pp.

D5. NT Eren, S Eryilmaz, AR Akar, S Durdu, H Akalin., "Hypertonic diuretic infusion vs fractioned diuretic use for the acute renal failure following open heart surgery and the advantages of hemofiltration.", Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 2002;24(2):55-62 pp.

D6. NT Eren, S Eryilmaz, AR Akar, S Durdu, T Corapcioglu, H Akalin. "Noninvasive positive pressure ventilation after cardiac surgery." Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 2002;24(3):113-118 pp.

D7. NT Eren, S Eryilmaz, AR Akar, S Durdu, H Akalin. "Koroner baypas ameliyatı geçiren iskemik kardiyomyopatili hastalarda growth hormon infüzyonunun akut hemodinamik etkileri" Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 2002;55(3):185-192 pp.

 

D8. AR Akar, L Yazicioglu, R Tasoz, AO Elalmis, S Durdu, C Kervancioglu, K Ucanok, U Ozyurda. "Kadınlarda poliklinikte gelişen kardiyak arrestlerde acil primer tedavinin katkısı-Impact of urgent primary treatment for pre-admission in-hospital cardiac arrest in woman", MN Kardiyoloji Dergisi, 2004;11(1):46-49 pp.

 

D9. AR Akar, C Akçali, S Durdu, IT Aydin, F Çivril, R Tasoz, B Kaya, U Ozyurda. "Tip A-aortik diseksiyonlu hastalarda vasküler düz kas hücrelerindeki apoptozu düzenleyici proteinlerin rolü." Turkish Journal of Vascular Surgery , 2005;14(2):25-30 pp.

 

D10. AR Akar, S Durdu, C Baran, U Ozyurda. "Periferik vasküler hastalıklarda anjiogenezis amaçlı kök hücre uygulamaları -Therapeutic angiogenesis by bone marrow derived stem cells for peripheral artery diseases." Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Science, 2006;2(43):51-58 pp.

 

D11. AR Akar, S Durdu, C Baran, U Ozyurda., "Kardiyovasküler Hastalıklarda Hücresel Tedavi; Hayal mi, Saçmalık mı? - Cell Based Therapies for Cardiovascular Disorders; Myth or Insanity?", Türkiye Klinikleri Journal of Hematology Oncology Special Topics, 2008;1(2):73-90 pp.

 

D12. AR Akar, S Durdu, A Khalil, U Ozyurda. "İskemik Mitral Yetmezliği-Ischemic Mitral Regurgitation.", Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery -Special Topics, 2008;1(2):37-46 pp.

 

D13. AR Akar, M Kılıckap,S Durdu, U Ozyurda. "Kalp yetersizliğinde hücresel tedavi- Cell based therapies for heart failure.", Türkiye Klinikleri Journal of Cardiology - Special Topics, 2008;1(2):50-61 pp.

 

D14. AR Akar, S Durdu, C Zaim. "Koroner bakım ünitesinde oluşan kardiyak mekanik komplikasyonlar nedir, ne yapılmalıdır? - What are the cardiac mechanical complications seen in coronary care unit, what should be the treatment?", Türkiye Klinikleri Journal of Cardiology - Special Topics , 2009;2(2):87-103 pp.

 

D15. A Aslan, AR Akar,S Durdu, T Hazırolan, K Kaya, E Erden, R Tasoz, U Ozyurda. "Epithelioid Leiomyosarcoma with Primary Cardiac Spindle-Cell Is Emergency Surgery too Late? Case Report- Primer kardiyak spindle hücreli epiteloid leiomiyosarkoma, Acil cerrahi için gecikmiş olabilirmiyiz?", Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences, 2010;22(3):355-8 pp.

 

D16. AR Akar, S Durdu, GD Cubukcuoglu, A Karadağ, Ü Özyurda, "Cytotherapy for Cardiovascular Diseases", Journal of Cellular Therapy & Regenerative Medicine, 2010;1(1):27-36 pp.

 

D17. S Durdu, U Demirkılıç, AR Akar, A Uysalel. "Karotid Arter Patch Plasti", Damar Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Vascular Surgery), 2012;21(1):13-28 pp.

 

D18. GC Deniz, S Durdu, A Karadağ, Ç Zaim, R Dastouri, AR Akar. "Cell Theraphy for Peripheral Arterial Disease: Cellular and Molecular Aspect", Damar Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Vascular Surgery) , 2012;21(2):101-9. pp.

 

D19. S DURDU, GÇ DENİZ, C SARICAOĞLU, AR AKAR. "TRANSPLANTASYON MODELLERİ", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2013;5(3):77-84. 

 

D20.Deniz GC, Karadağ A, Durdu S, Akar AR. Kardiyovasküler Rejenerasyonda Genetik Temelli Kök Hücre Uygulamaları. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi- J Cardiovasc Surg-Special Topics 2014;6 (1): 87-95. 

 


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.S Durdu, AR Akar, NT Eren, D Kahraman, M Arat, Ö Arslan, O İlhan, T Çorapçıoğlu, Ü Özyurda. "Dirençli bacak iskemisi olan Buerger hastalarında otolog kemik iliği mononükleer hücre implantasyonu", Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi 130 pp., 1-4 Eylül 2004, Nevşehir, Türkiye 

E2. AR Akar, S Durdu, M Arat, NT Eren, Ö Arslan, R Taşöz, T Çorapçıoğlu, O İlhan, Ü Özyurda. "İskemik kardiyopatili hastalarda otolog kemik iliği mononükleer hücreleri kullanılarak hücresel kardiyomiyoplasti.", Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi 38 pp., 1-4 Eylül 2004, Nevşehir, Türkiye 

E3. S Durdu, AR Akar, M Arat, Ö Arslan, E Akçağlayan Soydan, E Ayyıldız, NT Eren, R Taşöz, T Çorapçıoğlu, O İlhan, Ü Özyurda. "Dirençli bacak iskemisi olan buerger hastalarında otolog kemik iliği mononükleer hücre implantasyonu." Türk Hematoloji Derneği XXXI Ulusal Kongresi 47 pp., 23-28 Eylül, 2004, Antalya, Türkiye

E4. AR Akar, S Durdu, M Arat, Ö Arslan, E Akçağlayan Soydan, E Ayyıldız, NT Eren, R Taşöz, T Çorapçıoğlu, O İlhan, Ü Özyurda. "Ungraftable koroner arter hastalığı ve iskemik kardiomiyopatili hastalarda otolog kemik iliği ile kardiomiyoplastide ön sonuçlarımız" Türk Hematoloji Derneği XXXI Ulusal Kongresi 48 pp., 23-28 Eylül, 2004Antalya, Türkiye

E5. S Durdu. "Rutherford grade II-III Thromboangiitis Obliterans Hastalarında Otolog Kemik İliği Mononükleer Hücre İmplantasyonu" 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi konferansı dahilinde, 113 pp., 6-9 Eylül, Trabzon, Türkiye.

E6. AR Akar, KC Akçalı, S Durdu, IT Aydın, F Çivril, R Tasoz, B Kaya, Ü Özyurda. "Tip-A aortik disseksiyonlu hastalarda vaskuler duz kas hücrelerindeki apopitozu düzenleyici proteinlerin rolü- Aortic vascular smooth mucle cell apoptosis in patients with type-A aortic dissection.", XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 30 pp., 18-22 Mayıs, 2005, Antalya, Türkiye

E7. M Şırlak, E Özçınar, AR Akar, S Eryılmaz, L Yazıcıoğlu, MB İnan, S Durdu, Z Eyileten Baştüzel, NT Eren, B Kaya, K Uçanok, Ü Özyurda. "Bilateral aksillopopliteal baypas olgusu.", 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 130 pp., 22-26 Mayıs 2007Antalya, Türkiye

E8. M Şırlak, S Eryılmaz, M Çakıcı, L Yazıcıoğlu, AR Akar MB, İnan, S Durdu, ZB Eyileten, B Kaya, Ü Özyurda. "Diyaliz Girişimi İçin Cross-Over Subklaviyan A-V Fistül.", 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 86 pp., 22-26 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye

E9. Ş Karagöz, S Durdu, AR Akar, E Karabulut, Ü Özyurda, H Bostancı. "Rutherford grade II-III Thromboangiitis Obliterans ile klinik periodontal parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi-Evaluation of the relationship between Rutherford grade II-III Thromboangiitis obliterans and clinical periodontal parameters", Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi 81 pp., 22-24 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye

E10. Ş Karagöz, S Durdu, AR Akar, E Karabulut, Ü Özyurda, H Bostancı. "Periodontal durum erken yaşlarda görülen koroner arter hastalığının ortaya çıkışında gerçekten etkili mi? -Is periodontal status really important in early-onset coronary heart disease?", Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 80 pp., 22-24 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye

E11. AR Akar, Z Eyileten, S Durdu, Ç Zaim, M Kılıçkap, D Oral, Ü Özyurda. "Sağ atriuma sinus Valsalva rüptürünün cerrahi olarak onarımı ve üç yıllık takip: olgu sunumu", Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 276 pp., 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir, Türkiye

E12. AR Akar, S Durdu, B Kaya, U Özyurda. "Biyolojik Stentsiz Kapaklı Conduit İle Çıkan Aorta Replasmanı", Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 163 pp., 17-21 Ekim 2008Çeşme, İzmir, Türkiye

E13. AR Akar, HA Güvenir, C Alhan, A Tunca, S Durdu, A Khalil, C Zaim, M Kurtcephe. "Turkoscore: Kalp Ve Damar Cerrahisinde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi İçin Veri Madenciliği Sisteminin Geliştirilmesi", Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 115 pp., 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir, Türkiye

E14. G Deniz Çubukcuoglu, S Durdu, AR Akar, N Akyürek, Ö Akyürek, A Uysalel, T Çorapçıoğlu, Ü Özyurda. "Kalıcı atriyal fibrilasyon ve normal sinus ritimli olgularda atriyal hücrelerde apoptozis ve apoptozisi regüle edici proteinlerin karşılaştırılması", Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 137 pp., 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir, Türkiye

E15. Z Eyileten, AR Akar, S Eryılmaz, M Şırlak, L Yazıcıoğlu, S Durdu, A Uysalel, Ü Özyurda. "Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Farklı Şiddetteki Mediastinitlerin Tedavisinde Uygulanan Vakum-Asist Yöntemi Ve Bilateral Pektoral Kas Flebi Sonuçlarımız", Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi 112 pp., 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir, Türkiye

E16. AR Akar, C Alhan, S Durdu, Ş Şenay, Ç Zaim, A Khalil, D Bozdoğan, Ü Özyurda. "Triküspid Kapak; Gerçekten Unutulan Bir Kapak Mı? İki Merkezin Ortak Sonuçları", Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 98 pp., 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir, Türkiye

E17. AR Akar, M Kılıçkap, S Durdu, A Khalil, Ç Zaim, D Bozdoğan, Ö Akyürek, Ü Özyurda. Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi "Gelişen Cerrahi Süreçte Mitral Kapak Onarımları, Ankara Üniversitesi Deneyimi", Turkish Society of Cardiovascular Surgery Xth Biannual Meeting-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 97 pp., 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir, Türkiye

E18. NT Eren, AR Akar, S Durdu, Ü Ozyurda, M Arat, M Ayyıldız, Ö Arslan, O İlhan, N Akar, T Corapcıoglu. konferansı dahilinde "Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Cerrahi revaskülarizasyon şansı olmayan periferik ekstremite iskemisinde kas içi otolog kemik iliği hematopoietik kök hücre injeksiyonu ile terapötik anjiogenezis", Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi 111 pp., 5-8 Mart 2009, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye.

E19. M Bay, AR Akar, S Durdu, E Ayyıldız, P Topcuoglu, M Arat, Ö Arslan, O Ilhan. "Hematopoietik kök hücre uygulamalarında kullanılan iğnelerin çaplarının kök hücre viyabilitesi üzerine etkisi: Ex-vivo deneysel çalışma", Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi 111 pp., 5-8 Mart 2009, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye

E20. F Çetinkaya, Y Eğin, G Çubukçuoğlu Deniz, Y Doğan Alakoç, S Durdu, H Özdağ, AR Akar, Ü Özyurda, MN Akar. "Warfarin Kullanan Türk Hastaların İlaç Yanıtında VKORC1 (G-1639A),(C1173T) ve Protrombotik Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi.", Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, 270 pp., 27-31 Ekim 2010Antalya, Türkiye

E21. Ç Baran, S Durdu, AR Akar, Ö Arslan, K Dalva, P Topçuoğlu, Ç Zaim, B İnan, M Şırlak, Z Eyileten, L Yazıcıoğlu, S Eryılmaz, Ü Özyurda "Koroner Arter Baypas Cerrahisine Alınan Hastalarda Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarının Araştırılması", Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, 151 pp., 27-31 Ekim 2010Antalya, Türkiye

E22. G Çubukçuoğlu Deniz, S Durdu, H Özdağ, Ü Özyurda, AR Akar. "İnsan Atriyal Dokusundan Parçalanmamış Total RNA İzolasyonu: Transkriptomik Analizler İçin Metodolojik Tanimlama", Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, 88 pp., 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye

E23. F Çetinkaya, Y Eğin, Z Özkeserli, A Doğan, S Uysal, G Çubukçuoğlu Deniz, Y Doğan Alakoç, S Durdu, H Özdağ, AR Akar, N Akar. "Antikoagülan Kullanım Endikasyonu Olan Hastalarda VKORC1 C1173T Ve G-1639A Gen Polimorfizmlerinin Farmakogenetik Etkisinin Araştırılması", 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 28 pp., 3-6 Kasım 2010, Antalya, Türkiye

E24. Ç Baran, K Dalva, S Durdu, Ç Zaim, P Topçuoğlu, Ö Arslan, AR Akar. "Kardiyopulmoner Bypasın Dolaşımdaki Endoteliyal Öncül Hücre Oranlarına Etkisinin Araştırılması", 36. Ulusal Hematoloji 145 pp., 3-6 Kasım 2010, Antalya, Türkiye

E25.Nur Dikmen Yaman, Burcu Arıcı, Mehmet Çakıcı, Evren Özçınar, Mustafa Bahadır İnan, Serkan Durdu, Mustafa Şırlak, Ahmet Rüçhan Akar. Efficacy of negative pressure incision management system on sternal incisions after high risk cardiothoracic procedures. 13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi   Antalya        Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery    Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

E26. Serkan Durdu, Nur Dikmen Yaman, Mehmet Çakıcı, Evren Özçınar, Mustafa Bahadır İnan, Erol Ayyıldız, Osman İlhan, Mustafa Şırlak, Ahmet Rüçhan Akar. Promising utilization areas of therapeutic plasmapheresis in cardiovascular surgery practice. 13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi     Antalya        Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery    Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

E27.Bledar Hodo, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Mehmet Çakıcı, Evren Özçinar, Mustafa Serkan Durdu, Mustaf Bahadır  Inan, Sadık Eryılmaz, Mustafa Şırlak, Ahmet Ruchan Akar. İnternal kardiyak pacemaker implantasyonu sonrası gelişen eşzamanlı infektif endokardit ve triküspid kapak yetmezliğinin tedavisinde biyolojik kapak replasmanı uygun bir tedavi seçeneği midir? 13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi     Antalya Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery  Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

E28.    Serkan Durdu, Gunseli Çubukçuoğlu Deniz, Aynur Karadağ, Zeynep Özkeserli, Ferit Avcu , Mehmet Uğur , Hilal Özdağ , Alp Can , Ahmet Rüçhan Akar. Kardiyomiyojenik farklılaşma potansiyeli olan kök/öncül hücrelerin diferansiyasyon sürecinde gen ekspresyon profilinin transkriptom ve proteom ebadında araştırılması (Ex vivo deneysel çalışma).(Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü) 13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya       Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery    Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

E29.Mohammadreza Dastouri, Aynur Karadağ, Deniz Balcı, Günseli Çubukçuoğlu Deniz, Serkan Durdu, Alp Can, Ahmet Rüçhan Akar. Uyarılmış pluripotent kök hücrelerinden anjiyogenez ve revaskülarizasyonda rol oynayan endotelyal öncül ve düz kas hücrelerin in-vitro koşullarda üretilmesi (Sözlü Bildiri)       13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi   Antalya        Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery       Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

E30.Aynur Karadağ , Günseli Çubukçuoğlu Deniz , Mohammadreza Dastouri , Serkan Durdu, Mehmet Uğur , Hilal Özdağ , Alp Can ,Asuman Sunguroğlu , Ahmet Rüçhan Akar. Kardiyomiyosit ve mezenkimal kök hücre ko-kültürü aracılı hücre füzyonu ve hücresel değişimin fonksiyonel değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri)      13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi   Antalya        Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery         Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

E31.Günseli Çubukçuoğlu Deniz, Serkan Durdu, Yeşim Alakoç, Aynur Karadağ, Zeynep Özkeserli, Hakan Gürdal, Hilal Özdağ, Ahmet Rüçhan Akar. Atriyal fibrilasyon patogenezinden sorumlu moleküler yolakların genom ebadında araştırılması (Sözlü Bildiri). 13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi       Antalya        Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery    Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

E32. Kenan Kutluberk, Kenan Yusuf Dağlıoğlu, Cahit Sarıcaoğlu, Mehmet Kürkçü, Serkan Durdu. DFF cihazı ile üretilen sığır İMA greftlerinin invivo etkinliğinin değerlendirilmesi. (Deneysel çalışma birincilik ödülü). 13. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery  Cilt / Volume 22 Supplementum 1 Ekim / October ISSN - 1301 – 5680. 30 Ekim-2Kasım 2014

 

 

 

 

F. Diğer yayınlar:(BİLİM ALANI İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİLERİ)

F1.MB İnan,S Durdu, ÖK Uymaz. İntra-Aortik Balon Pompası, AORT CERRAHİSİ, 2003;431-440 pp., Ankara, Çağdaş Medikal Kitapevi ve Yayıncılık Hizmetleri, Editör:NT Eren

F2. Serkan Durdu.Atriyal Fibrilasyon Cerrahisi Bölüm 1. Kalp Cerrahisi Cerrahi Teknikler, Tehlikeler ve Önlemleri.

     Cardiac Surgery Safeguards and Pitfalls in Operative Technique, Ed: Shiovosh Khonsari, Colleen Flint Sintek 

     Çeviri Ed: Erol Şener. Güneş Tıp kitabevleri, Copyright©2011. ISBN: 978-975-277-316-5. 2011

F3.S Durdu, GÇ Deniz, A Aslan, AR Akar. Kalp Damar Cerrahisinde Kök Hücre Uygulamaları EKSTRAKORPORAL DOLAŞIM, 2008;603-642. pp., Ankara, Eflatun Yayınevi, Editör:U Demirkılıç

F4.S Durdu. Kök Hücre Aracılı Miyokardiyal Rejenerasyon. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği e-Kitap, e-book pp., İstanbul, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 2011 Editor:E Şener

G. HAKEMLİK

G1. 

Authors :  Xian-Feng Qu, Qian-Yu Li, Xiao-Fei Wang, Xiao-Ping Wang andDong Guo Wang Title : Protective effect of N-acetylcysteine on lung injury induced by cardiopulmonary bypass in dogs 

Journal: Journal of Cardiothoracic Surgery.

G2.TGKDC-2015-E10221Travmatik aortik transeksiyonda periskop greft tekniği ile endovasküler aortik tamir         May 18, 2014 Editörün kararı: Değişiklik yapılmadan yayınlanabilir.

G3.Derin Venöz Trombozu Olan Yetişkin Türk Hastalarda Genetik Mutasyonlarının insidansı       Eki 15, 2014 Editörün kararı: Yayınlanamaz.

G4.TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

Makale Adı: The Effect of Methylprednisolone Treatment on Fibrinolysis, Coagulation System and Blood Loss in Cardiac Surgery

Makale Kodu: SAG-1410-111

Editör: Prof. Dr. AHMET RÜÇHAN AKAR