DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜGE ŞEN    
Adı : MÜGE
Soyadı : ŞEN
E-posta : msen@ankara.edu.tr, mugesen78@gmail.com
Tel : 00 90 312 3633350/5113
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muge-sen
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Unvanı

Doktor Öğretim Üyesi

Kurumu

Ankara Üniversitesi

Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi

Doğum Tarihi

09.02.1978

Doğum Yeri

Ankara

İş Adresi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Cebeci/Ankara

İletişim Bilgileri

İş: +90 (0312) 363 33 50/5113

E-posta: msen@ankara.edu.tr

             mugesen78@gmail.com


ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı

2009-2004

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Yüksek Lisans Programı

 

2004-2000

Lisans

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

1999-1995

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

3-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Meziyet ARI

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı (Tez ektedir):

Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Çocukların Motor Gelişimlerine Beden Eğitimi Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Neriman ARAL

 

MESLEKİ DENEYİM 

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

    Halen-2002

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmeni

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anaokulu

2002-1999


BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:


·      Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği” Üyesi

·      Çocuk Gelişimini Destekleme Derneği (PORTAGE Derneği) Üyesi

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:


A. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleler

 

A.1. Acer, D., Şen, M. ve Ergül, A. (2012).Okulöncesi öğretmen adaylarının “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi ile bu uygulamalara ilişkin görüşlerinin  incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 205-229.

 

A.2. Şen, M. ve Arı, M. (2011). Okulöncesi sosyal davranış ölçeği- öğretmen formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 1-28.

 

A.3. Dinçer, Ç., Ergül, A., Şen, M. ve Çabuk, B. (2011). Bir topluma hizmet uygulaması örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 19-38.

 

B. Türkçe Yayınlanan Kitap Bölümleri

 

B.1. Şen, M. (2012). Okul öncesi dönemde teknoloji kullanımı. İçinde N. Avcı ve M. Toran (Ed.) Okul öncesi eğitime giriş (289-299). Ankara: Eğiten Kitap. (ISBN:978-605-5472-72-6)

 

B.2. Şen, M. (2012). Erken çocukluk eğitiminde oyun ve önemi. İçinde H. İ. Diken (Ed.) Erken çocukluk eğitimi (403-431). (2. baskı) Ankara: Pegem Akademi. (ISBN: 978-605-364-096-7)

 

B.3. Şen, M. (2012). Ev ve ev dışı ortamlarda öğrenme etkinlikleri. İçinde T. Güler (Ed.) Anne baba eğitimi (187-209) (2. baskı) Ankara: Pegem Akademi. (ISBN: 978-605-364-081-3)

 

B.4. Şen, M. (2011). Okulöncesi dönem değerler eğitiminde öğretmenin ve okulun rolü. İçinde A. Arıkan (Ed.) Okulöncesi dönemde değerler eğitimi (123-148). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını. (ISBN: 978-975-06-0975-6)

 

C. Uluslararası Kongrelerde/Konferanslarda Sunulan ve Kongre

/Konferans Kitaplarında Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

 

C.1.  Karaman, G; Akgün, E.; Acer D.; Şen, M.; Ergül, A. Dinçer, C.; Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Derslerindeki Performanslarının Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Tam Metin Bildirileri CD’si. Sayfa. 313-319, 24-27 Ekim 2007, İstanbul, Türkiye.

 

C.2. Şen, M., Aral, N. (2005). A Study on The Effect of Physical Education Studies on Motor Development of Six-Years Old Children Attending Kindergarten. 46th International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance Congress Proceedings Book. page. 219-224. November 9-13, 2005, İstanbul, Türkiye.

 

C.3. Şen, M., Alisinanoğlu, F. ve  Haktanır, G. (2003). Yedi Yaşındaki Çocukların Ahlaki Yargılarının Gelişimi. OMEP (Organisation Mondiale Pour L’Education Prescolaire) World Council and Conference Proceeding Book. Volume 2, page. 141-157. October 5-11, 2003, Kuşadası, Türkiye.

 

D. Uluslar arası Kongrelerde/Konferanslarda Sunulan ve Kongre /Konferans Kitaplarında Özet Metni Yayınlanan Bildiriler

 

D.1. Haktanir, G., Guler, T., Yilmaz, A., Sen, M., Kurtulmus, Z.,Ergul, A. and Kahriman Ozturk, D. (2012). Reduce and Reuse: Turkish Preschool Children’s Education for a Sustainable World. 28th OMEP World Symposium Abstracts Book. Page. 178. 18-21 July 2012, Brasil.

 

D.2. Dinçer, Ç., Akgün, E., Şen, M., Acer, D., Ergül, A., Karaman, G., Çabuk, B., Yılmaz, A. and Kurtulmuş, Z. (2012). I’m Going to Kindergarten: “I’m Playing and Learning”. 3rd International Congress on Early Childhood Education Abstract Book. Page. 255-256. 12-15 September 2012, Adana, Türkiye.

 

D.3. Dinçer, Ç.,Çabuk Özer, B., Ergül, A. ve Şen, M. (2009). Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım. Uluslar arası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Özet Kitabı. Sayfa. 76. 7-9 Ekim 2009, Ankara, Türkiye.

 

D.4. Ahioğlu, N., Şen, M. (2005). Parents’ & Teachers’ Perceptions Towards “Parental Participation” and Their Levels of Parental Participation Practices in Turkey. 27th International School Psychology Association Colloquium Abstracts Book. Page. 111-112. 13-17 July 2005, Athens, Greece.

 

D.5. Dinçer, Ç. , Gürkan, T. Şen, M. (2008) Comparison of Traditional and Modern Games in Turkey. XXIX. International Journal of Psychology, Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology, Vol 43, Issue ¾, p. 436.

 

D.6. Karaman, G; Akgün, E.; Acer D.; Şen, M.; Ergül, A. Dinçer, C.; Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Derslerindeki Performanslarının Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özet Kitabı. Sayfa. 46-47, 24-27 Ekim 2007, İstanbul, Türkiye.

 

E.Uluslararası Kongrelerde/Konferanslarda Sunulan Bildiriler

 

E.1. Nowak-Fabrykowski, K., Dincer, C., Sen, M., Wrobel, A., & Lewandowska, E. (2012). Cross-cultural studies on prosocial behaviors ıdentified in three different countries: U.S.A., Turkey and Poland. Association for Childhood Education International, Global Summit on Childhood 2012, 28-31 March, Washington, D. C., USA.

 

E.2. Şen, M. (2008). Aggression in Preschoolers: A Retrospective Perspective. 26-29 Mayıs 2008 tarihleri arasında Athens Institute for Education and Research tarafındanYunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen 10. Uluslar arası Eğitim Konferansında 27 Mayıs günü sunulmuştur. Atina, Yunanistan.

 

F. Ulusal Kongrelerde/Konferanslarda Sunulan ve Kongre/Konferans Kitaplarında Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

 

 

F.1. Dinçer, Ç., Gürkan, T. ve Şen, M. (2011). Geleneksel ve Günümüz Çocuk Oyunlarının Karşılaştırılması. Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sayfa 41-56. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:3281, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları:354, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi:74. Pulat Basımevi, Ankara. (ISBN: 978-975-17-3524-9)

 

 

F.2. Şen,  M., Haktanır,  G. (2007).  Büyükanneler, Büyükbabalar  Ve  Torunlar; Birlikte Yaşar, Birlikte Öğrenirler….  IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildiriler Kitabı. Sayfa 137-150. Editörler: Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Prof. Dr. Galip Akın, Gazi Kitabevi, Ankara. (ISBN: 978-975-00591-1-7)

 

 

F.3. Bayhan, P., Şen,  M.  (2007).  Okul öncesi dönemde kullanılan bilgisayar destekli eğitim programlarının incelenmesi. İçinde N. Ahioğlu ve N. Güney (Ed.) Popüler kültür ve çocuk (293-308). Ankara: Dipnot Yayınları. (ISBN:978-975-9051-33-4) (12-14 Ekim 2005 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Popüler Kültür ve Çocuk” 5. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulmuştur. Ankara, Türkiye.)

 

 

G. Ulusal Kongrelerde/Konferanslarda Sunulan Bildiriler

  

G.1. Haktanır, G., Şen, M. ve Çelik, Y. (2008). “ Altı Yaşındaki Çocukların Genel Beslenme Alışkanlıkları”. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından düzenlenen, “Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Yaklaşımları: Yöntemler, Sorunlar, Çözümler” konulu VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 13-14 Ekim 2008, Ankara.

 

H. Ulusal Öğrenci Kongrelerinde Tam Metni Basılan Bildiriler

 

 

H.1. Pala, S. ve Şen, M. (2006). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Uygulama Amaçlı Bulundukları Okul Öncesi Eğitim Kurumları Hakkındaki Görüşleri: Ankara İli Örneği. I. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Bildiri Kitapçığı. Sayfa.183-206. 16-18 Mayıs 2006, Bolu.

 

 

H.2. Şen, M. ve Karakaya, Ö.S. (2006). Duygusal İstismar: “Yemeğini Yemezsen Seni Sevmeyeceğim”. I. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Bildiri Kitapçığı. Sayfa.183-206. 16-18 Mayıs 2006, Bolu.

 

I.      Projeler

 

I.1. Avrupa Birliği ve Başbakanlık Merkezi Finans İhale Başkanlığı’nın desteklemiş olduğu Okul Öncesi Eğitimini Güçlendirme Hibe Programı kapsamında yer alan 2011 ABH06739001 numaralı, 17.12.2010 başlangıç ve 17.12.2011 bitiş tarihli, “Anaokulu’na Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum” isimli ve 88250,4 Euro bütçeli projede Arş. Gör. Dr. Müge Şen “Araştırmacı” olarak görev yapmıştır.

 

I.2. UNICEF Türkiye Temsilciliği’nin yürüttüğü Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ocak 2012 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında 36-72 Aylık çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı çalışma grubunda üyelik ve Psiko-motor Gelişim Uzmanı olarak görev yapılmaktadır.

 

K. Davetli Konuşmacı Olarak Katılınan Konferanslar

 

K.1. 18 Kasım 2011 Amsterdam/HOLLANDA- Foundation Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) isimli vakıf tarafından düzenlenen “Werkconferentie over pedagogische ontwikkelingen in Marokko, Suriname en Turkije” isimli konferanstadavet üzerine “Upbringing is a conversation: Upbringing Approaches and Educational Trends in Turkey” isimli bir konuşma İngilizce dilinde gerçekleştirilmiştir.

 

K.2. 18 Kasım 2011 Amsterdam/HOLLANDA - Foundation Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) isimli vakıf tarafından düzenlenen “Werkconferentie over pedagogische ontwikkelingen in Marokko, Suriname en Turkije” isimli konferansta “Drie werkgroepen over ontwikkelingen in het denken over opvoeden in de landen van herkomst en onder migranten  in Nederland”  Hollanda’da yaşayan göçmen Türk ailelerin çocuk yetiştirmesine ilişkin yaşadığı zorluklar üzerine İbrahim Yerden ile birlikte bir atölye çalışması yürütülmüştür.

 

L. Kitap Yayıma Hazırlama

 

L.1. Dinçer, Ç., Akgün, E., Şen, M. Karaman, G. ve Ergül. A. (Yayıma Haz.). (2012). Anaokuluna Gidiyorum, Oynuyorum Öğreniyorum: Anne Baba Kitabı. Promeda Matbaacılık, (ISBN: 978-605-136-033-1).

 

L.2. Dinçer, Ç., Şen, M. Karaman, G. ve Ergül. A. (Yayıma Haz.). (2012). Anaokuluna Gidiyorum, Oynuyorum Öğreniyorum: Etkinlik Kitabı. Promeda Matbaacılık, (ISBN: 978-605-136-034-8).

 

M. Eğitim CD’si Hazırlama

 

M.1. Şen, M.,  Acer, D., Akgün. E. (2004). Yıllık ve Günlük Eğitim Planları” adlı CD. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde alan uzmanla tarafından düzenlenerek geliştirilmiş ve 2002 Yılı’ndan itibaren uygulamaya konulmuş “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” kapsamında Angora Yayıncılık tarafından basılan “Yıllık ve Günlük Eğitim  Planları”  adlı  CD  yayının  içerisinde  yer  alan  yıllık  plan Araştırma Görevlisi Müge Şen, Öğretim Görevlisi Dilek Acer, Araştırma Görevlisi Ege Akgün tarafından hazırlanmıştır. Aynı yayın içerisindeki günlük eğitim planlarından 7 adeti de Araştırma Görevlisi Müge Şen tarafından hazırlanmıştır. Angora Yayınları, Ankara, Türkiye.

 

KURUMLAR VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN, HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖREVLER VE ANNE-BABA OKULLARINDA VERİLEN EĞİTİMLER-KONFERANSLAR

Eğitimin-Konferansın Adı

Düzenleyen Kurum, Kuruluşlar

Tarih

Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

28 Ocak-1 Şubat 2013, Yalova

Antrenör Eğitim Programı “Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifika Programı”nda      “Çocuk ve Genç Eğitiminin Temel İlkeleri”, “Çocuğu Anlamak” ve “Çocuk ve Güvenli Ortam” konularında seminer

Türkiye Voleybol Federasyonu

07 Ekim 2012, Ankara

Antrenör Eğitim Programı “Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifika Programı”nda      “Çocuk ve Genç Eğitiminin Temel İlkeleri”, “Çocuğu Anlamak” ve “Çocuk ve Güvenli Ortam” konularında seminer

Türkiye Voleybol Federasyonu

26 Eylül 2012, İstanbul

Okul Öncesi Eğitim Programı Semineri

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

03-06 Eylül 2012,

Ordu

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Semineri

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

09-13 Temmuz 2012, Erzurum

Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu

Okyanus Kolejleri

11 Şubat 2012

Antrenör Eğitim Programı “Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifika Programı”nda      “Çocuk ve Genç Eğitiminin Temel İlkeleri”, “Çocuğu Anlamak” ve “Çocuk ve Güvenli Ortam” konularında seminer 

Türkiye Voleybol Federasyonu

01 Ekim 2011, Ankara

Antrenör Eğitim Programı “Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifika Programı”nda      “Çocuk ve Genç Eğitiminin Temel İlkeleri”, “Çocuğu Anlamak” ve “Çocuk ve Güvenli Ortam” konularında seminer

Türkiye Voleybol Federasyonu

18 Eylül 2011,

İzmir

3. Öğretmenden Öğretmene Bilgi Paylaşımı Günleri

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

14-15 Eylül 2011, Ankara

Antrenör Eğitim Programı “Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifika Programı”nda      “Çocuk ve Genç Eğitiminin Temel İlkeleri”, “Çocuğu Anlamak” ve “Çocuk ve Güvenli Ortam” konularında seminer

Türkiye Voleybol Federasyonu

02-03 Temmuz 2011, Ankara

“Anne-Baba Tutumları” konusunda konferans

MEB Çiğiltepe Anaokulu

Ocak 2011, Ankara

 “Evinde Sevgiyle Hizmet Üret Eğitimi” kapsamında “0-12 Yaş Gelişim Özellikleri” konusunda konferans

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Spor ve Gençlik Kulübü ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

04-05-06 Ocak 2011, Ankara

2.Öğretmenden Öğretmene Bilgi Paylaşımı Günleri “Okul Öncesi Eğitimde Uygulama Örnekleri”

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

03 Eylül 2010, Ankara

 Okul Öncesinde Hareket Eğitimi Semineri

MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

19-23 Temmuz 2010, Rize

“Önce Çocukla Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi isimli ve TR0601.09-01/001 numaralı projenin Aile Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısında, “Aile İçi İletişim, Çocuklarla Sağlıklı İletişim Kurma Yolları” ve “Anne-Baba Olma ve Anne-Baba Rolleri” konulu seminerler

Avrupa Birliği, UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı

12-13 Ekim 2009, Ankara

Anne babalara ve öğretmenlere “Ailede İletişim” konusunda konferans

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve Milli  Eğitim  Bakanlığı  Süleyman  Uyar  İlköğretim  Okulu  

9 Nisan 2008, Ankara

Ankara ilinde çalışan kadrosuz usta öğreticilere yönelik  “Okul Öncesi Eğitim Programı” konulu seminer

Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü

19 Ocak 2008, Ankara

Okul Öncesi Eğitim Programı Eğiticilerin Eğitimi Semineri

MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

18-22 Haziran 2007, Yalova

Anaokulu velileri ve kurum çalışanlarına yönelik “Okul Öncesi Eğitimde Anne Baba Tutumları” konusunda konferans

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumu Anaokulu

4 Mayıs 2007, Ankara

Anne babalara  ve öğretmenlere “Okul Öncesi Eğitimde Anne Baba Tutumları” konusunda konferans

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ergazi İlköğretim Okulu

4 Kasım 2006, Ankara

 

REKTÖRLÜK TARAFINDAN YAPILAN GÖREVLENDİRMELER

 

·      25.4.2011-17.6.2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi vakfı Özel Okulları’nın okul öncesi sınıflarında yürütülen proje çalışmalarına danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmiştir.

 

ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE YAPILAN DÜZENLEME KURULU ÜYELİKLERİ

 

·      Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından 04-06 Ekim 2006 tarihinde düzenlenen II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği

·      Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından 02-03 Mart 2006 tarihinde düzenlenen Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği

 

BİLİMSEL TOPLANTILARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUM BAŞKANLIKLARI

·      Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından 14-15 Eylül 2011 tarihinde düzenlenen 3. Öğretmen Öğretmene Bilgi Paylaşımı Günleri isimli toplantıda Oturum Başkanlıkları

·      Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından 03 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen 2. Öğretmen Öğretmene Bilgi Paylaşımı Günleri isimli toplantıda Oturum Başkanlıkları

 

SAHİP OLUNAN YETERLİK VE SERTİFİKA BELGELERİ

 

·      Türkiye Çocuk Nörolojisi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından eğitimi gerçekleştirilen Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulamalı Eğitim Programı (Yeterlik Belgesi)

·      Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Tarafından eğitimi gerçekleştirilen Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA)’nın Kullanım Sertifikası

·      Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi tarafından düzenlenen 1999-2000 yılı döneminde 9 Ay olarak gerçekleştirilen “Yaratıcı Drama Liderliği” belgesi

VERDİĞİ DERSLER

 

Düzey

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Yılı

Dönem

Lisans

 

 AOÖ 304 Özel Öğretim Yöntemleri II

3

2012-2013

Bahar

Lisans

 

 GOÖ 306 Topluma Hizmet Uygulamaları

3

2012-2013

2011-2012 (A) ve (B)

2010-2011

Bahar

Lisans

 AOÖ 207 Çocukta Oyun Gelişimi

2

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Güz

Lisans

 AOÖ 301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

3

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

Güz

 

Lisans

 MOÖ 406 Öğretmenlik Uygulaması II

8

2010-2011

Bahar

Lisans

 

 Okul Öncesinde Bilgisayar Öğretimi

 

2

2006-2007

2005-2006

Güz

 

KATILIMCI OLARAK YER ALINAN BİLİMSEL TOPLANTILAR (SEMİNER, ÇALIŞTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VB.)


Bilimsel Toplantının Adı

Düzenleyen Kurum, Kuruluşlar

Tarih

2015 Sonrası Gündemde Erken

Dönem Çocuk Gelişimine İlişkin Ulusal

Çalışma Toplantısı

Birleşmiş Milletler

OMEP, TOÖEGD, ECCD,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UNICEF

24-25 Ocak 2013,

İstanbul

Teacher Education for Sustainable Development?

Göteborg Üniversitesi,

OMEP İsveç

15-16-17 Kasım 2012,

Göteborg

Hibe Faydalanıcıları için Nihai Raporlama Eğitimi

 

CFCU , UNICEF, MEB

 

28-29 Kasım 2011, Ankara

Değerler Eğitimi Sempozyumu

Osmangazi Üniversitesi

26-27-28 Ekim 2011,

Eskişehir

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Ankara Üniversitesi

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi

05-06-07

Ekim 2011,

Ankara

Yaşayan, Öğrenen Okul: Reggio Emilia, PYP ve Proje Yaklaşımı” V.  Ulusal Erken Çocukluk Eğitim Konferansı

Işıkkent Eğitim Kampüsü

 

 

2011, İzmir

Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

26-27-28 Ocak 2011,

Ankara

Sürdürülebilir Yaşam & Çocuklar: Sürdürülebilir Gelişme ve Mimarlık İçin Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı ve Çalıştayı.

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği

15 Ekim 2010, Ankara

 

 

Erken Çocukluk Gelişimi Konferansı

UNICEF

12-13 Ekim 2010,

Ankara

Sherborne Developmental Movement-First Part

Sherborne International

Co-Operation-ISCO

ve

Sherborne Birliği Türkiye

9-10 Ağustos 2010, İstanbul

Çocuk ve Yaratıcılık Paneli, Atölye Çalışamaları

Gazi Üniversitesi,

Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi

30 Nisan 2010, Ankara

Eğitimde Mizahın Gücü

IV. Erken Çocukluk Konferansı

Işıkkent Eğitim Kampusü

27 Mart 2010,

İzmir

 “The Storyline Approach to Teaching” Konferans ve çalıştayı

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve Storyline International

14 Mart 2010,

Ankara

4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Eylem Araştırmaları Çalıştayı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

19-20-21 Ekim 2009,

Ankara

ODTÜ Yabancı Dil Sertifikası Programı

ODTÜ

16 Şubat-12 Haziran 2009, Ankara

Türkiye’de Nitelikli Çocuk Kitapları Çalıştayı

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği

08-09 Mayıs 2009, Ankara

21. Yüzyıl İnsanı İçin Erken Çocuklukta Dil Eğitimi

TED İstanbul Koleji Vakfı ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

26 Nisan 2008, İstanbul

Bilim Eğitimi Toplantısı

TÜBA

29 Mart 2008, Ankara

Sosyokültürel Bağlamda Gelişim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Çalıştayı

Ankara Üniversitesi ÇOKAUM ve

TOÖEGD

26 Aralık 2007,

Ankara

Akademisyenliğe İlk Adım Programı

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Şubat-

Mayıs 2006, Ankara

Eğitimde Proje Yaklaşımı- Küçük Eller Büyük Fikirler Eğitimi 

Işıkkent Eğitim Kampusü

29 Nisan

2006, İzmir

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla

Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

02-03 Mart 2006,

Ankara

National Association for the Education of Young Children Annual Conference

NAEYC

07-08-09-10 Aralık 2005, Washington DC

1. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu

Selçuk Üniversitesi ve

Yasemin Karakaya Eğitim-Sağlık Vakfı

18 Kasım

2005, Ankara

 

Çocuğun Oyun ve Spor Hakkı Çalıştayı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Spor ve Beden Eğitimi İhtisas Komitesi

24 Haziran 2005, Ankara

Çocuğun 101 Dili: Reggio Emilia Yaklaşımı Eğitimi

Işıkkent Eğitim Kampusü

Reggio Children

2 Nisan 2005, Ankara

Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu

Gazi Üniversitesi

02-03 Aralık 2004, Ankara

Eğitime Geç Kalma Okul Öncesinden Başla: Okul Öncesi Günleri

MEB, TOÖEGD

1 Eylül 2004, Ankara

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla

Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

10-11 Şubat 2004,

Ankara

Erken Çocukluk Eğitim Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar

AÇEV, UNICEF,

 Eğitim Reformu Girişimi

05-06 Aralık 2003, Ankara

Türkiye 2. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri

Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi

23-24-25 Haziran 2000

 

 

KOMİSYON ve KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİ

 

Komisyon Adı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Yıllık Komisyonu                                             

22.09.2003

22.09.2006

Oryantasyon Komisyonu                                 

13.09.2004

30.05.2005

Oryantasyon Komisyonu                               

04.07.2005

25.06.2006

Kütüphaneler (Çocuk) Komisyonu                    

14.09.2009

14.09.2012

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Komisyonu

08.09.2009

27.06.2011

Editörler Kurulu                                             

19.04.2010

19.04.2013

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü                      

08.10.2012

08.10.2014 (Devam Ediyor)