PROF.DR. MUSTAFA TUTAR    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : TUTAR
E-posta : mtutar@ankara.edu.tr, mtr_gradyan@yahoo.com
Tel : 0312-4851605
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Enerji Mühendisliği
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mustafa-tutar
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitimi

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1993

Y. Lisans – Diploma (Postgraduate    Certificate)

Uygulamalı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

University of Hertfordshire (İngiltere)

1996

Doktora

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

University of Hertforshire (İngiltere)

1998

 


Araştırma Konuları


Yenilenebilir enerji çevrim sistemleri,  hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) ve hesaplamalı ısı transferi (HIT) uygulamalarıDoktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı


“Computational Modelling of Vortex Shedding From Offshore Risers”,

 University of Hertfordshire, Hatfield, UK, 1994-1998 (Kasım 1998 yılında tamamlandı)   

 Danışman Prof. Dr. Arne Erik Holdo

 


Yabancı Dil


İngilizce (İleri Düzeyde), İspanyolca (İyi düzeyde)Yönetilen Doktora Tezleri

 

5.

Costa, S.C., “Analysis of the Influence of Physical Parameters, Geometric and Operating Variables on the Energy Efficiency of the Regenerator in the Stirling Cycle”-  “Analisis de la Influencia de los Parametros Fisicos, Geometricos y Variables de Funcionamiento En La Eficiencia Energetica del Regenerador en el Ciclo Stirling”, 2014, University of Mondragon, Mechanical and Manufacturing Dept., 2009-2014, Arasate-Mondragon, Spain (Bu tezin danışmanlığı aynı üniversiteden Dr. Jon Ander Esnola ile birlikte ortak yürütülerek Temmuz 2014 yılında tamamlanmıştır).

 

4.

Zabalza, I.T., “Low Speed Wind Tunnel Design, Setup, Validation and Testing of Airfoils in Turbulent Inflow Conditions” – “Diseño del túnel de Viento de Baja Velocidad, Configuración, Validación y Prueba de Superficies Aerodinámicas en Condiciones de Flujo Turbulento”, 2015, University of Mondragon, Mechanical and Manufacturing Dept., 2012-2015, Arasate-Mondragon, Spain (Bu tezin danışmanlığı aynı üniversiteden Dr. Manex Martinez ile birlikte ortak yürütülerek Temmuz 2016 yılında tamamlanmıştır).Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 

3.

Karakuş, A., “Plastik Enjeksiyon İşleminin Üç Boyutlu Sayısal Modellenmesi”, 2009, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  Makine Mühendisliği Bölümü, 2007-2009, Mersin (Agustos 2009 yılında tamamlandı). Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

2.

Oğuz, G.,  “Bir Grup Bina Arasındaki Hava Akımının Nümerik Olarak Modellenmesi”, 2002, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 1999-2002, Mersin (Eylül 2002 yılında tamamlandı). Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

1.

Sönmez, Ü., “Transonik Lineeer Türbin Yönlendirici Kaskatı Üzerinden Geçen Akışkanın Sayısal Yöntemler Kullanılarak Aero-Termal İncelenmesi”, 2005, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2003-2005, Mersin (Temmuz 2005 yılında tamamlandı). Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.


 

Projelerde Yaptığı Görevler


24.

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-AYP) Ref. 17B0443008, “Hesaplamalı Mühendislik Yöntemleri Kullanılarak Özgün bir Döner Pistonlu Kompresör Sistemi Tasarımı Projesi”, 2017-2019, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 48,061 TL)


23.

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-BP) Ref. 17A0443002, “Bir Küçük Ölçekli Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinin Düşük Rüzgar Hızlarındaki Enerji Çevrim Veriminin ve Aerodinamik Performansının Uygulamalı Hesaplamalı Mühendislik (UHM) Yöntemleri Kullanılarak İyileştirilmesi”, 2017-2019, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 395,987 TL)


22.

TUBITAK ARDEB 1001– Ref. 11605555, “Düşük ve Yüksek Viskoziteli Ürün İçeren Toroidal Konservelere Isıl Işlem Sırasında Uygulanan Yatay-Eksensel Dönme Prosesinin Ürün Sıcaklık ve Hız Dağılımına Etkisinin Matematiksel Modellenmesi ve Optimum Dönme Hızının Belirlenmesi ”, 2017 – 2019, Proje Araştırmacısı,  (Toplam bütçe 60,261 €)


21.

TUBITAK ARDEB 1001– Ref. 217M706, “Pozitif Deplasmanlı Tipinde Çoklu Emme Basma Yapabilen ve Yüksek Çalışma Basınçlarında ve Kapasitede Titreşimsiz Çalışabilen Özgün Bir Döner Pistonlu Kompresörün Yapısal Tasarımı ve İmalatı Projesi ”, 2018 – 2021, Proje Yürütücüsü,  (Toplam bütçe 80,000 €)


20.

Ministerio de Economía y Competitividad – Ref. RTC-2014-2792-5, “A Retos Colaboración: Proyectos de I+D+i -Desarrollo de Productos HORECA de Alta Eficiencia en Base a Herramientas de Modelización Numérica Avanzada (HORECAEFI)”, 2014 – 2016, Proje Araştırmacısı, University of Mondragon, Spain, (Toplam bütçe 830,261 €)

 

19.

Fp7-ERA NET- “Sustainable Food Production through Quality Optimized Raw Material Production and Processing Technologies for Premium Quality Vegetable Products  and Generated by Products”, 2014-2017, Üniversite Proje Koordinatörü, 19 Avrupa konsorsiyum üyesi ile birlikte yürütülmüştür (Toplam bütçe 1929,878 €)

 

18.

GAITEK, “Diseño y Desarrollo de un Contador Inmune a La Posición de Montaje Mediante Modelización Numérica (CONTINMU)”, 2013-2015, Proje Araştırmacısı, University of Mondragon, Spain, (Toplam bütçe 188,902 €)

 

17.

Programa Apoyo investigación Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación- SAIOTEK, “Implantación de un Laboratorio de Aerodinámica Orientado a la Especialización en Técnicas Experimentales y Numéricas (AEROLAB)”, 2013- 2014, Proje Araştırmacısı, University of Mondragon, Spain, (Toplam bütçe 86,348 €)

 

     16.

ORBEA-“Análisis Aerodinámico De Una Bicicleta”, 2012-2013, Proje Araştırmacısı, University of Mondragon, Spain, (Toplam bütçe 27,000 €)

 

15.

Comision interministerial de Ciencia e Innovacion- Gobierno de Espana, Ref. MTM2010-16511, “A New Self –Adaptive Hp-Discontinuous Petrov-Galerkin Method for Wave Propagation Problems- “Nuevo metodo Petrov-Galerkin Discontinuo Con Refinomientos del Mallado Auto-Adoptotivos en –hp para Problemas de Propogacion de Ondas”, 2011-2013, Proje Araştırmacısı, (Toplam bütçe 37,900 €)

 

14.

Gobierno Vasco – Investigación Basica y Aplicada – Ref. P12011-8, “A Computational Model for a Palette-Type New Ocean Wave Energy Conversion (OWEC) System for Future Ocean Wave Energy Applications (OWEC)”, 2011-2014, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 37,900 €)

 

13.

MAIER S. COOP., “Capacitación y Desarrollo de Nuevos Productos del Sector de Automoción Basados en Aerodinámica–AeroCFD-FAG”,2011-2012, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 44,680 €)

 

12.

INNPACTO 2011- Ministerio de Ciencia E Innovacion , Ref. nª IPT-2011-1127-020000, “Nueva Generacion de Chimenas Extractoras Inteligentes, Eficientes en la Extraccion, Silenciosas y de Facil Mantenimiento (FOCUS)”, 2011-2014, Proje Araştırmacısı, (Toplam bütçe 3969,211 €)

 

11.

EFIITERM- Ministerio de Ciencia E Innovacion, “Capacitación en el Desarrollo de Modelos Numéricos para la Optimización de Productos Con Fenómenos Termofluídicos E Interacción Fluido-Solido”, 2011-2012, Proje Araştırmacısı, (Toplam bütçe 589,450 €)

 

10.

TUBITAK – SAN- TEZ Ref.-00280.STZ.2008-1, “Denizden Electric Enerjisi Uretimi- Electrical Energy Generation from Sea “, 2009-2012, Proje Araştırmacısı, (Toplam bütçe 750,000 $)

 

9.

Departamento de Educacion, Universidades e Investigacion del Gobierno Vasco Ayudas para la solicitud de Patentes. Departamento de Educacion, Universidades e Investigacion del Gobierno Vasco, “Equimomiento cientifico: Viscosimetro para altas presiones”, 2011-2012, Proje Araştırmacısı, (Toplam bütçe 82,202 €)

 

8.

Gobierno Vasco, “Internalizacion del Grupo de Mecanica de Fluidos de Mondragon Unibersitatea”, 2011-2012, Proje Araştırmacısı, (Toplam bütçe 2,500 €)

 

7.

TUBITAK- KOBI- ARGE 1507- Ref. 7070056, “Mobilya Sektörüne Yönelik Yeni Mekanizma Sistemlerinin Tasarımı ve İmalatı”, 2007 – 2010, Proje Araştırmacısı, (Toplam bütçe 156,000 $)

  

6.

TUBITAK- ARGE 1001- Ref. MAG-106M465, “Yüksek Çalışma Basınçlarında Sızdırmaz İdeal bir İnsert-metalli Fiting Tasarımı Projesi”, 2007-2009, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 88,860 $)

 

5.

Bilimsel Arastirma Projesi (BAP) Ref. BAP-MÜH-. FAK. MM(MT) 2003-2, “Bir Yerleşkedeki Bir Grup Bina Arasindaki Hava Akımının ve İçerisindeki Kirletici Dağılımının Nümerik Olarak Modellenmesi”, 2004-2005, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 14,000 $)

 

4.

TUBITAK- ARGE 1001 – Ref. MISAG 147, “Jeotermal Enerji ile Isıtılan Seralardaki Isı Değiştiricilerinin Tasariminda Türbülanslı Isı Taşınımının Bilgisayarlı Modellenmesi, 2000 -2003, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 20,850 $)

 

3.

TUBITAK- NATO Science Fellowship Programme B2, “Large Eddy simulation of Bubbly Turbulent Wake Flows Using CFD on Parallel Platforms such as Our Beawulf Clusters”, 2003 – 2004, Proje Yürütücüsü, Morgantown, West Virginia University (Toplam bütçe 7,500 $)

 

2.

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Ref. BAP-MÜH. FAK. MM(MT)2001 “Atik Isilarin Değerlendirilmesinde Isi Taşınımının Bilgisayarli Modellenmesi”, Proje no: BAP-MÜH. FAK. MM(MT)2001-1”, 2001- 2003, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 8,000 $)

 

1.

International Fellowship Exchange Programme, “Computational Modelling of Turbomachinery/ Heat Transfer with Various Industrial Applications”, The Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Poland, 2002- 2002, Proje Yürütücüsü, (Toplam bütçe 2,000 $)

 


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2000-

www.asme.org/

 

 

İdari Görevler

 

1.

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı 04.2009-01.2010

 

 

Burslar

 

4.

      Yurt dışı yüksek lisans ve doktora bursu (YLS-YÖK) 1993-1998

 

3.

TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği (ABD), 2000, 2003

 

2.

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu – NATO Science Fellowship Programme (NATO-B2,ABD), 2003-2004

 

1.

International Fellowship Exchange Programme, The Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Poland, 2002-2002

 

   

      Eserler


A. Makaleler


A1. SCI, SCI-EXP kapsamında olan uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


36.

Erdogdu, F., Tutar, M., Sarghini, F., Skipnes, D., 2017,“Effect of Viscosity and Agitation Rate

on Temperature and Flow Field in Cans during Reciprocal Agitation”, J. of Food Engineering,

Vol. 213, pp. 76-88, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodeng.2017.05.030


35.

Tutar, M., Mendi, M., 2017, “A Performance Study of Horizontal-axis Micro-turbine in a 

Numerical Wave Flume”, Energy Procedia, Vol. 112, pp. 83-91,

DOI:10.1016/j.egypro.2017.03.1066


34.

Tutar, M., Veci, I. 2016, “Performance Analysis of a Horizontal Axis 3-Bladed Savonius Type

Wave Turbine in an Experimental Wave Flume (EWF)”, Renewable Energy, Vol. 86, pp: 8-25

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2015.07.079


33.

Erdogdu, F., Tutar, M., Oines, S., Barreno, I., Skipnes, D., 2016, “Determining the Optimal

Shaking Rate of a Reciprocal Agitation Sterilization System for Liquid Foods  using an

Experimental and Computational Approach”, Food and Bioprocess Engineering, Vol. 100, pp.

512-524, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2016.07.012


32.

Tutar, M., Veci, I. 2016, “Experimental Study on Performance Assessment of Savonius Rotor

Type Wave Energy Converter in an Experimental Wave Flume” IET Renewable Power Energy,

Vol. 10, issue 4, pp: 541-550 DOI: 10-1049/iet rpg.2015-0335


31.

Torrano, I., Martinez M., Tutar, M., 2016, “LES Study of Grid-generated Turbulent Inflow

Conditions with Moderate Number of Mesh Cells at low Re Number” International J.

Computational Fluid Dynamics, Vol. 30(2), pp. 141- 154,

DOI:10.1080/10618562.2016.1167195


30.

Florea, L. Martin-Mayor, A., Bou-Ali, M.M., Meagher, K., Diamond, D., Tutar, M., Benito-Lopez,

F., 2016, “Adaptive Coatings based on Polyaniline for Direct 2D Observation of Diffusion

Processes in Microfluidic Systems” Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol. 231, pp.

744-751, DOI: 10.1016/j.snb.2016.03.085


29.

Tutar, M., Veci, I. 2015, “Experimental Wave Flume Study of Savonius-type Multiple Rotor

Arrays” Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol. 7, 063125 DOI:

10.1063/1.4938146


28.

Barreno, I. , Costa, S.C., Cordon, M., Tutar,  M., Urrutibeascoa, I., Gomez, X., Castillo, G. 2015,

“Numerical Correlation for the Pressure Drop in Stirling Engine Heat Exchangers”

International Journal of Thermal Sciences, Vol. 97, pp. 68- 81: http://dx.doi.org/10.101

/j.ijthermalsci.2015.06.014


27.

Torrano, I., Tutar, M., Martinez M., Rouquier A., Mordant, N., Bourgoin, M. 2015, “Comparison

of Experimental and RANS-Based Numerical Studies of the Decay of Grid-Generated

Turbulence”, Journal of Fluids Engineering, Vol. 13 (6):061203-061203-12.

doi:10.1115/1.4029726.

 

26.

Costa, S.C., Barrutia H., Tutar, M., Esnaola, J.A., Barrutia H., 2015, “The Thermal non

equilibrium Porous Media modelling for CFD Study of Woven Wire Matrix of a Stirling

Regenerator”, Energy Conversion and Management, Vol. Vol. 89(1), pp. 

473–483 DOI:10.1016/j.enconman.2014.10.019

 

25.

Tutar, M., Karakus, A., 2014, “Numerical Study of Polymer Melt Flow in a three-dimensional

Sudden Expansion: Viscous Heating Effects” , J. Polymer Engineering, Vol. 34(8), pp.

755-764 DOI: 10.1515/polyeng-2013-0273 ISSN (Online) 2191-0340, ISSN 0334-6447

 

24.

Costa, S.C., Barrutia H., Esnaola, J.A., Tutar, M., 2014, “Numerical Study of the Heat Transfer in Wound Woven Wire Matrix of a Stirling Regenerator”, Energy Conversion and Management, Vol. 79, pp. 255-264, DOI:10.1016/j.enconman.2013.11.055, ISSN: 01968904

 

23.

Costa S.C., Tutar, M., Barreno, I., Esnaola, J.A., Barrutia, H., García, D., González, M.A. and Prieto, J.J., 2014, “Experimental and Numerical Flow Investigation of Stirling Engine Regenerator”, Energy, Vol. 72. pp. 800-812, DOI: 10.1016/j.energy.2014.06.002, ISSN: 03605442

 

22.

Boz, Z., Erdogdu, F., Tutar, M., 2014, “Effects of Mesh Refinement, Time Step Size and Numerical Scheme on the Computational Modeling of Temperature Evolution during Natural-Convection Heating” Journal of Food Engineering, Vol. 123, pp. 8-16, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2013.09.008

 

21.

Aresti, L., Tutar, M., Chen, Y., Calay, R., 2013, “Computational Study of a Small Scale Vertical Axis Wind Turbine (VAWT): Comparative Study of Various Turbulence Models” Winds and Structures, Vol. 17(6), pp. 647-670, DOI:10.12989/was.2013.17.6.000

 

20.

Tutar, M., Karakus, A., 2013, “A Numerical Study of Solidification and Viscous Dissipation Effects on Polymer Melt Flow in Plan Channels” Journal of Polymer Engineering, Vol. 33(2), pp. 95-110, ISSN (Online) 2191-0340, DOI: 10.1515/polyeng-2012-0060, ISSN:0334-6447

 

19.

Tutar, M., Karakus, A., 2013, “Computational Modelling of the Effects of Viscous Dissipation on Polymer Melt Flow Behavior during Injection Molding Process in Plane Channels” Journal of Manufacturing Science and Engineering-Transactions of the ASME , Vol. 135(1), Article no 011007 DOI: 10.1115/1.4023239, ISSN: 10871357

 

18. 

Costa, S.C. Barrutia H., Esnaola, J.A., Tutar, M., 2013, “Numerical Study of the Pressure Drop Phonemona in Wound Woven Wire Matrix of a Stirling Regenerator” Energy Conversion and Management, Vol. 67, pp. 57-65, DOI: 10.1016/j.enconman.2012.10.014, ISSN: 0196-8904

 

17.

Tutar, M., Sonmez, U., 2012, “LES Modelling of Turbulence Inflow Effects on Transitional Flow in a Highly Transonic Linear Turbine”, Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 22 (8), pp. 1096-1119, DOI: 10.1108/09615531211271899, ISSN: 0961-5539

 

16.

Erdogdu F., Tutar M., 2012, “A Computational Study For Axial Rotation Effects on Heat Transfer in Rotating Cans Containing Liquid Water, Semi-Fluid Food System and Headspace” Int. J. of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, pp. 3774-3788. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.03.031, ISSN: 0017-9310

 

15.

Tutar, M., Erdogdu F., 2012, “Numerical Simulation for Heat Transfer and Velocity Field Characteristics of Two-Phase Flow Systems in Axially Rotating Horizontal Cans”, J. of Food Engineering, Vol. 111, pp. 366-385, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.02.008, ISSN: 2012.02.008


14.

Erdogdu F., Tutar, M., 2011, “Velocity and Temperature Field Characteristics of Water and Air during Natural Convection Heating in Cans”, J. of Food Science, Vol. 76(1), pp. E119-129. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2010.01913.x, ISSN: 0022-1147

 

13.

Tutar, M., Sonmez U, 2010, “ The Computational Modelling of Transitional Flow through a Transonic Linear Turbine: Comparative Performance of Various Turbulence Models” Numerical Heat Transfer: Part A, Vol.58, pp. 403-427, DOI: 10.1080/10407782.2010.508432, ISSN: 1040-7782

 

12.

Tutar, M., Karakus, A., 2010, “Computational Study of the Effect of Governing Parameters on a Polymer Injection Molding Process for Single-Cavity and Multicavity Mold Systems”, Journal of Manufacturing Science and Engineering-Transactions of the ASME, Vol. 132(1), Article Number: 011001, DOI: 10.1115/1.4000620, ISSN: 1087-1357

 

11.

Tutar, M., Karakus, A., 2009, “Injection Molding Simulation of a Compressible Polymer”, Journal of Polymer Engineering, Vol. 29(6), pp. 355-383, DOI: 10.1515/POLYENG.2009.29.6.355, ISSN: 0334-6447, DOI: 10.3139/217.2249, ISSN: 0930-777X

 

10. 

Tutar, M., Karakus, A., 2009, “3-D Computational Modeling of Process Condition Effects on Polymer Injection Molding”, International Polymer Processing, Vol. 24(5), pp. 384-398, DOI: 10.3139/217.2249, ISSN: 0334-6447

 

9. 

Tutar, M., Erdogdu, F, Toka B., 2009, “Computational Modeling of Airflow Patterns and Heat Transfer Prediction through Stacked Layers Products in a Vented Box during Cooling”, International Journal of Refrigeration, Vol. 32, pp:295-306, DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2008.05.003, ISSN:0140-7007

 

8. 

Tutar, M., Celik, I., 2007, “Large Eddy Simulation of a Square Cylinder Flow: Modelling of Inflow Turbulence” International Journal of Winds and Structures, Vol. 10(6), pp. 511-533, ISSN: 1226-6116

 

7. 

Tutar, M., Celik, I., and Yavuz, I., 2007, “The Effect of Inflow Turbulence for Large Eddy Simulation of Circular Cylinder Flows” Transactions of the ASME: Journal of Fluids Engineering, Vol. 129(6), pp:780-790, DOI: 10.1115/1.2734225, ISSN:0098-2202


6. 

Tutar, M., Akkoca, A., 2004, “Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer Characteristics in a Three- Dimensional Plate Fin- and Tube Heat Exchanger”, Numerical Heat Transfer: Part A, Vol. 46, pp: 301-321, DOI:10.1080/10407780490474762, ISSN:1040-7782

 

5. 

Tutar, M., Oguz, G., 2004, “Computational Modelling of Wind Effects Around a Group of Buildings”, International Journal of Computational Fluid Dynamics, Vol:18(8), pp: 651-670, DOI: 10.1080/10618560412331291160, ISSN: 1061-8562

 

4.

Tutar, M., Oguz, G., 2002, “Large Eddy Simulation of Wind Flow Around Parallel Buildings with Varying Configurations”, Fluid Dynamics Research, Vol:31, pp:289-315, DOI: 10.1016/S0169-5983(02)00127-2, ISSN:0169-5983

 

3. 

Tutar, M. and Holdo, A. E., 2001, “Computational Modelling of Flow around a Circular Cylinder in Sub-critical Flow Regime With Various Turbulence Models”, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 35, pp: 763-784, DOI: 10.1002/1097-0363(20010415, ISSN: 0271-2091

 

2. 

Tutar, M. and Holdo, A. E., 2000, “Large Eddy Simulation of a Smooth Circular Cylinder Oscillating Normal to a Uniform Flow" Transactions of the ASME: Journal of Fluids Engineering, Vol. 122, pp: 694-702, DOI: 10.1115/1.1287270, ISSN: 0098-2202

 

1. 

Tutar, M., and Holdo, A. E., 1999, “Application of Differing Forcing Function Models on the Flow Past an Oscillating Cylinder in a Uniform Low Reynolds Number Flow,” International Journal of Computational Fluid Dynamics, Vol: 11, No: 3-4, pp: 223-235, DOI: 10.1080/10618569908940876, ISSN:1061-8562


 

A2. En az bir uluslararası alan indeksi kapsamında olan dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.

Tutar, M., Celik, I., and Yavuz, I. 2007, “Modelling of Effect of Inflow Turbulence on Large Eddy Simulation of Bluff Body Flows” Mathematical and Computational Applications, Vol. 11(3), pp: 225-234, ISSN: 1300686X


 

A3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 

B. Bildiriler

 

B1. Uluslararası Bildiriler

 

B1.1. Sözlü ve tam metin bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler

 


32.

Ferruh Erdogdu, Mustafa Tutar, Igor Barreno, Dagbjorn Skipnese, Sigurd Oinese and Trond Lovdale, Computational Modelling of Reciprocal-agitation Retort Process for Canned Liquid Foods, 29th EFFoST International Conference Proceedings, 10-12 November 2015,  Athens, Greece

 

31.

Iker Ruiz, Inaki Veci, Maria Tijero, Ana Valero, Jaione Etxebarria, Javier Berganzo, Fernando Benito-Lopez, Mustafa Tutar, Lourdes Basabe-Desmonts”, Self-Powered High Flow Capacity Polymeric Microfluidics”, in Proc. of The 19th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences- MicroTas 2015, 25-29 October 2015, Seoul, KOREA

 

30.

Tutar, M., Veci, I., “An Experimental Study of a Horizontal axis Savonius Type Wave Energy

 Converter System”, in Proc. of Energy Technologies Conference 2014 (ENTECH´14), 22-24

December 2014, Istanbul, Turkey

 

29.

Martin-Mayor, A., Florea, L., Bou-Ali, M.M., Diamont, D., Tutar, M., Benito-Lopez, F., “Polyaniline Coated Microchannels for Mixing Visualization: Experimental and Numerical Model Results”, Poster Presentation, Workshop CIC Microgune, Microsistemas en la Industria, 6 November 2014, Arrasate-Mondragon, 20500, Spain

 

28.

Costa, S.C., Barreno, I., Esnaola, J.A., and Tutar, M., 2014, “Figure of Merit of a Stirling Engine Regenerator Matrix through Experimental Studies”, in Proc. of 16th International Stirling Engine Conference, September, 24-26, 2014, Bilbao, Spain

 

27.

Barreno, I., Costa, S.C., Cordon, M., Tutar, M., Urrutibeascoa, I., Gomez, X., and Castillo, G., 2014, “Numerical Study of the Friction Losses in Stirling engine heat Exchangers”, in Proc. of 16th International Stirling Engine Conference, September, 24-26, 2014, Bilbao, Spain

 

26.

Tutar M., Erdem, C., 2013, “A Study of Energy Conversion Efficiency of a Savonius Type Energy Converter System” In Proc. of International Conference on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM2013), Oct. 9-12 2013, Kemer, Antalya, Turkey.

25.

Boz, Z., Erdogdu, F., Tutar M., 2013, “Effect of Mesh Size, Time Step Size, and Numerical Solver Scheme on Determining Temperature Change by CFD during Natural Convection Heating of Cans” International Conference FABE2013, May 30-June 3 2013, Skiathos Island, Greece.

24.

Tutar M., Erdem, C., 2013, “Computational Modelling of Two-Phase Flow around a Savonius Type Wave Energy Converter in a Two-Dimensional Numerical Wave Tank” In Proc. of The 5th International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2013), May 29-31 2013, Hamburg, Germany

23.

Torrano, I., Martinez-Agirrre M., Tutar, M., 2013, “Numerical Characterization of Pressure Drop through a Low Speed Wind Tunnel: Some Design Aspects” in Proc. of the International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC´13), March 7- 9 2013, Quarrazate, Morocco pp: 240-245, Article number 6529643, ISBN : 978-1-4673-6373-0

22.

Aresti, L., Tutar, M., Yong, C., Calay, R., 2012, “A Computational Study of a Small Scale Vertical Axis Wind Turbine” in Proc. of 6th International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications, May 29- June 1 2012, Istanbul, Turkey

 

21. 

Buldu, G., Canbolat, H., Tutar, M., Bou-Ali, M.M. 2011, “A Study Analysis for a Self Excited Induction Generator for a Sea wave Energy Extraction Application” in Proc. of EPQU’11 11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, October 17-19 2011, Lisbon, Portugal, Article number6128879, DOI: 10.1109/EPQU.2011.6128879, ISSN: 21506647

 

20. 

Buldu, G., Canbolat, H., Tutar, M., 2011, “The Design of a Palette-type Energy Converter System supported by Buoys” in Proc. of 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, May 6-11 2011, Rome, Italy, Article number5874594, DOI: 10.1109/EEEIC.2011.5874594, ISBN: 978-142448782-0

 

19. 

Buldu, G., Canbolat, H., Tutar, M., 2010, “Construction of a Prototype Wave Energy Converter”, in Proc. of 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, July 4-7 2010, Ankara, Turkey

 

18.             

Tutar, M., Karakus, A., 2008, “3-D Numerical Simulation of Polymer Injection Molding”, in Proc. of 6th ICCHMT-International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, May 18-21 2009, Guangzhou, China

 

17. 

Tutar, M., Karakus, A., 2008, “3-D Computational Modelling of Effects of Geometric Conditions on Injection Molding”, in Proc. of Twelfth International Materials Symposium, October 15-18, 2008, Denizli, Turkey

 

16.             

Tutar, M., Karakus, A., 2008, “Computational Modelling of Three-dimensional Compressible Filling Process”, in Proc. of ICHMT International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, May 11-16, 2008, Marrakech, Morocco

 

15.

Sönmez, Ü., Tutar, M., 2005, “Computational Modelling of Turbulent Flow in a Transonic Lineer Turbine”, in Proc. of SouthEastern Europe Fluent Event 2005, May 11-13, 2005, Halkidiki, Greece

 

14.

Tutar, M., Celik I., & Yavuz I., 2004, “The Role of Inflow Turbulence for Large Eddy Simulation on Modelling of Bluff Body Flows”, in Proc. of ASME HT-FED2004 2004 ASME Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference, July 11-15, 2004, Charlotte, North Carolina

 

13.

Tutar, M., Akkoca, A., 2002, “A Computational Study of Effect of Different Geometrical Parameters on Heat Transfer and Fluid Flow in a Wavy and Plain Fin Tube Heat Exchanger”, in Proc. of ESDA 2002- 6 Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 8-11, 2002, Istanbul, Turkey,

 

12.

Tutar, M., Akkoca, A., Öztekin, S., 2001, “A Numerical Study of Heat Transfer and Fluid Flow in a Plate Fin- and- Tube Heat Exchanger” in Proc. of  Symposium on Emerging Technologies For Fluids, Structures, and Fluid/Structure Interactions: 2001 ASME PVP Conference July 22-26, Vol. 431, pp. 77-84, Atlanta, Georgia, USA, ISSN: 0277027X

 

11.

Holdo, A.E., Tutar, M., de With, G., 2000, “Large Eddy Simulation of Single Offshore Riser Oscillating Normal Uniform Flow: Comparison between Two Dimensional and Three Dimensional Results”, ASME 2000 PVP Conference, Vol. 414-2, pp. 7-16, Seattle, USA

 

10.

Holdo, A. E., Tutar, M., 1999, “Large Eddy Simulation of Single Offshore Risers Oscillating Normal a Uniform Flow: Comparison between Two Dimensional and Three Dimensional Results”, in Proc. ASME PVP Conference, August 1-5, 1999, Boston, USA, ISSN: 0277027X

 

9.

Wakes, S. J., Holdo, A.E. and Tutar, M., 1999, “The Role of Wall Function in Large Eddy Simulation of Bluff Bodies” in Proc. ASME Fluids Eng. Conference, July 18-22, 1999, San Francisco, California. ISBN: 0791819612

 

8.

Tutar, M., Holdo, A. E., and Lewis, A. P., 1998,  “Comparative Performance of Various Two- Equation Turbulence Models and LES on Simulated Flow Past a Circular Cylinder in Subcritical Flow Regime,” in Proc. ASME Fluids Eng. Division Summer Meeting, FEDSM98-4935, June 21-25, Washington D. C., USA

 

7.

Tutar, M. and Holdo, A. E., 1998, Lewis A.P. “Simulation of Vortex Shedding From an Oscillating Circular Cylinder,” in Proc. 29th AIAA Fluid Dynamics Conference, June 15-18, New Mexico, USA

 

6.

Tutar, M., and Holdo, A. E., 1997, “Application of Differing Forcing Function Models on the Flow Past an Oscillating Cylinder in a Uniform Low Reynolds Number Flow,” in Proc. of the International Symposium on Advanced Heat and Mass Transfer, Ceşme, Turkey


 

B1.2. Poster ve tam metin bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler

 

5.

Torrano, I., Tutar, M., Martinez-Agirre, M., Rouquier, A., Mordant, N., and Bourgoin, M., 2013, “Comparative Study of the Decay of Grid Generated Turbulence between Experiments and RANS/LES Simulations,” in Proc. of the European Turbulence Conference 14 (ETC'14), September 1-4 2013, ENS Lyon, France, 2013


 

B2. Ulusal Bildiriler

 

B2.1. Sözlü ve tam metin bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler


4.

Taner, F., Halisdemir, B., Tutar, M., Yılmaz, F.B., Mutlu, H., and Kurtulus, F., 2007, “Sera İklimlendirmede Faz Değişim Maddesinin (PCM) Kullanımı” in Proc. of II. Ulusal İklimlendirme Kongresi, Kasım 15-18, 2007, Antalya, Turkey


3.

Tutar, M., Oğuz, G., 2002, “Large Eddy Simulation modelling of Turbulent Atmospheric Boundary Layer Flow around Buildings”, in Proc. of 7th FIGES Groups Meeting, 31 October -1 November 2002, Mudanya

 

2.

Tutar, M., Akkoca, A., Öztekin, S., 2001, “A Numerical Study for Comparison of Laminar and Turbulent Flow Regimes in a Plate Fin-and-Tube Heat Exchangers” in Proc. of 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, September 5-7, 2001, Konya, Turkey

 

1.

Tutar, M. and Akkoca, A., 2001, “CFD Modelling of Heat Transfer and Corresponding Turbulent Flow Characteristics of Finned Tube Heat Exchangers Used in Greenhouses”, in Proc. of 6th FIGES Groups Meeting, 8-10 November, 2001, Uludağ, Bursa, Turkey


 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


     

D.  Editörlük/Editör Yardımcılığı / Hakemlik    

  

1.1 Kitaplarda editör ve editör yardımcılığı


1.2 Uluslararası dergilerde editör ve editör yardımcılığı

 

2.

Journal of Fluids and Thermal Sciences (ISSN: 2231-1424) - Yayın Kurulu üyeliği- Editorial Board Membership  2010 -


1.

Mathematical Problems in Engineering (ISSN: 1563-5147) - Yayın Kurulu üyeliği- Editorial Board Membership  2013 -1.3 Uluslararası dergilerde makale hakemlikleri (2010-2014 yılları arasında)

 

7.

International Journal of Heat and Mass Transfer (ISSN: 0017-9310)

 

6.

International Journal of Numerical Heat Transfer- Part A (ISSN: 1040-7782)

 

5.

Journal of Fluids Engineering- Transactions of the ASME (ISSN: 0098-2202)

 

4.

Isi Bilimi ve Teknigi Dergisi (ISSN: 13003615)

 

3.

Polymer Engineering & Science (ISSN: 1548-2634)

 

2.

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G, Journal of Aerospace Engineering (ISSN: 0954-4100)

 

1.

Engineering Applications of Computational Fluid Dynamics (ISSN: 1994-2060)

 

 

E. Diğer Akademik Faaliyetler:

 

E.1. Basılmış tez ve raporlar

 

6.

Tutar, M., Mutlu, H., Yilmaz, F. B. 2009, “Yüksek Çalışma Basınçlarında Sızdırmaz İdeal Bir İnsert-Metalli Fiting Tasarımı Projesi”, TUBITAK Project No. 106M465, Final Report

 

5.

Tutar, M., Calay, R., Mutlu, H., Oguz, G., Sonmez, U., 2005, “Computational Modelling Particle Dispersion Around Buildings”, Project No: BAP-MÜH. FAK. MM(MT)2003-2, Final Report

 

4.

Tutar, M., Akkoca, A, Öztekin, S., Holdo A. E., 2003, “Computational Modelling of Turbulent Heat Transfer in Design of Heat Exchangers used in Greenhouses heated by Geothermal Energy”, Project No: MISAG-147, Final Report

 

3.

Tutar, M., Akkoca, A., Oğuz, G., Mutlu, H., Çavuş, E., 2002, “Computational Modelling Heat transfer for Reusing of waste Heat”, Project No: BAP-MÜH. FAK. MM(MT)2001-1, Final Report

 

2.

Tutar, M., 1998, “Computational Modelling of Vortex Shedding from Offshore Risers”, Ph.D. Thesis, University of Hertfordshire, UK

 

1.

Tutar, M., 1996, “The modelling of Vortex Shedding Flow around Oscillating Bluff Bodies Relevant to Offshore Structures”, M. Phil to Ph.D. Transfer Report, University of Hertfordshire,