PROF.DR. MÜKERREM ARSLAN    
Adı : MÜKERREM
Soyadı : ARSLAN
E-posta : muarslan@ankara.edu.tr
Tel : 5961518
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : //1953 -
Bilimdalı :Peyzaj Mimarlığı
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Bitkisel Tasarım, Peyzaj Planlama
Görüşme Saatleri :Çarşamba (14:00-16:00)
 
Derslere Ait Dosya veya Notlar
peyzaj_mimarligi_ders_notu.doc
bitkisel_tasarim_1.pdf
bitkisel_tasarim_2.pdf
bitkisel_tasarim_3.pdf
kiyisal_alan_planlama.pdf
_kiyisal_alan_planlama_2013.pdf
_bitkisel_tasarim.ppt
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
1997

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr.
1989

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr.
1983

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Alanya-Side Kıyı Bandının Peyzaj Mimarisi Yönünden Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Aras. Gör.
1978

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 
Verdiği Lisans Dersleri
Kıyısal Alan Planlama
Bitkisel Tasarım
Turizm ve Rekreasyon Planlama
Yer Örtücü Bitkiler
Çevresel Etki Değerlendirilmesi
ı
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Kent Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar
Doğa Koruma Alanları ve Planlaması
Rekreasyonel Alan Planlaması
Tema Parkları
Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • M.Selçuk Sayan,1990.Antalya Kenti Kıyı Bandının Gezi (Promenad) Alanı Olarak Değerlendirilmesi
 • Ayşegül Çil,1990.Batıkent Toplu Konut Alanında Açık Ve Yeşil Alanların İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Sevtap Eyyübi,1991.A.Ü.Ziraat Fakültesi Yerleşiminin Alan Kullanımı Açısından İrdelenmesi
 • Selma Yurddaş,1992.Ankara Yenimahalle İlçesinde Açık Ve Yeşil Alan İlişkileri Ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler
 • Rıdvan Sağlık,1994.Soğuksu Mili Parkının Koruma Ve Kullanım Kriterleri Açısından İrdelenmesi Ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma
 • Selma An Arı,1994.Eskişehir Porsuk Çayı Çevre Düzenlemesi Üzerine Bir Araştırma
 • Jale savaş,1994.İzmir İli Çocuk Oyun Alanlarındaki Elemanların İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Saime Güneş,1995.Ankara Kenti Çocuk Oyun Alanları Elemanlarının İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Nazile Küpeli,1995.Ankara Kenti Okul Bahçelerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi
 • Sertaç Güngör,1996. Elmadağ Ve Yakın Çevresinin Ankara Kenti Açık Ve Yeşil Alan Sistemine İlişkin Planlama Karalarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma
 • Funda Soylu,1996.Golf Alanları Planlaması ve Ankara Golf Kulübü Örneğinin İrdelenmesi
 • Sema Uysal,1997.Bolu’nun Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
 • Songül Sever,1998.Yozgat Çamlığı Milli Parkının Koruma, Kullanım Ve Geliştirme İlkeleri Üzerinde Bir Araştırma
 • Serap Öner,1999.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Merkez kampüs alanı peyzaj planlaması
 • Filiz Aklanoğlu,2002.Beypazarı peyzaj potansiyelinin saptanması üzerine bir araştırma
 • Dudu Dilşe Özcan,2003.Kemer bölgesindeki turizm gelişmelerinin doğal çevre üzerine etkilerinin belirlenmesi
 • İlke Esasi,2004.Ankara kenti spor komplekslerinin incelenmesi
 • Ayşegül Akbulut..Manyas Kuş Cenneti’nin Koruma ve Kullanım İkilemi Açısından Değerlendirilmesi
 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • Şerife Sertkaya,2001.Bartın ili bölgesinin turizm ve rekreasyon potansiyelinin saptanması ve değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
 • Sertaç Güngör,2003.Beyşehir ilçesi ve yakın çevresi turizm ve rekreasyon kullanımına yönelik peyzaj potansiyelinin saptanması üzerine bir araştırma
 • Sevtap Eyyubi,2004.Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin uygulanmasında ekosistem yönetiminden ülkemizde bir yöntem olarak yararlanma
 • Tuğba Dokumacı Kiper,2006.Safranbolu Yörükköyü ve Yakın Çevresinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarında Eğimli Alanlarda Sedum Türlerinin Erozyonu Önleme Çalışmalarında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma,ÇELEM, H., M. ARSLAN, H. PERÇİN, O. DOĞAN
  Destekleyen : TUBITAK (-1997)
 • Ankara Kenti Park ve Bahçelerinde Kullanılan Egzotik Ağaç ve Çalıların Saptanması Üzerine Bir Araştırma.ARSLAN, M., H. ÇELEM, M.E. BARIŞ.
  Destekleyen : TUBITAK (-2000)
 • Ankara Kenti Vadilerinin Koruma ve Kullanım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, İmrahor Vadisi Örneği,ÖZTAN, Y., M. ARSLAN, H. PERÇİN, M.E. BARIŞ, E. KURUM.
  Destekleyen : TUBITAK (-2001)
 • İç Anadolu Bölgesi İklim Koşullarına Uygun Yeni Bazı Herdemyeşil Bitki Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. ARSLAN, M., H. PERÇİN, M. BARIŞ, A. USLU
  Destekleyen : BAP (-1996)
 • Yeşil Yol Planlaması:Ankara Örneği,ARSLAN,M., BARIŞ,E., ERDOĞAN,E., DİLAVER,Z.
  Destekleyen : BAP (-2004)
 • TUBİTAK – TOAG 467. Alanya-Side Kıyı Bandının Peyzaj Mimarisi Yönünden Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları-
  Destekleyen : TUBITAK (-1982)
 • TÜBİTAK- TOAG 471. İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarında Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Hayran Çelem, Halim Perçin, Mükerrem Arslan, Oğuz Yılmaz
  Destekleyen : TUBITAK (-)
 • TUBİTAK – TOAG 583. İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarına Dayanıklı Bazı Sukkulent (Etli Yapraklı) Bitki Türlerinin Saptanması İle Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yer Örtücü Olarak Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Yüksel Öztan, Mükerrem Arslan.
  Destekleyen : TUBITAK (-)
 • İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarına Uygun Sukkulent (Etli Yapraklı) Bitki Türlerinden Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yer Örtücü Olarak Yararlanma Olanakları Yüksel Öztan, Mükerrem Arslan.
  Destekleyen : BAP (-)
 • Yayınlar
 • Kiper, T., Arslan, M., 2007. The Expectations of the Local Community and visitors from Tourism in Rural Areas: Case of Safranbolu-Yörükköyü Village. Journal of applied Science 7(17): 2544-2550.
 • Arslan, M. ve Erdinç, Y.L. 2007. Alternative Tourism Opportunities on Coastal Area of Turkey. Medcoast 2007, The Eighth International Conference On The Mediterranean Coastal Environment, 13-17 November 2007, Sheraton Montazah Hotel, Alexandria, Egypt
 • Arslan, M. ve Erdinç, Y.L. 2007. Sustainable Tourism on Small Island of Turkey. Akdeniz Üçlemesi: Kkk, 8 -10 Ekim 2007, Kıyı Yerleşimleri, Kültür, Koruma, Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu 2007, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.
 • Arslan, M. ve Erdinç, Y.L. 2007. Sukkulent Yer Örtücü Bitkiler Estetik ve İşlevsel Kullanımı, Flora Turizmi Eğitim Programı Bildiriler Kitabı, s: 41-51, Atatürk Üniversitesi, Gökyüzüne en Yakın Bitkiler Alpin Çiçekler Projesi, (20 Nisan- 9 Mayıs 2007) Erzurum.
 • ARSLAN, M., YETİM, L.,2006.TURİZM İÇİN BİR ALTERNATİF: TEMA PARKLARI, III. Lisanüstü Turizm Öğrencileri Kongresi,25-28 Mayıs,Çanakkale.
 • ARSLAN, M., YETİM, L.,ÇAKCI,I.,2006.Yer Örtücü Bitkilerden Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yararlanma Olanakları, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi,8-10 Kasım-2006,İzmir.
 • ARSLAN, M., BARIŞ, E., ERDOĞAN,E., DİLAVER, Z., 2005.Korunan Alanlarda Yeşil Yol Planlama Örnekleri” Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 8-10 Eylül-2005,Isparta.
 • GÜNGÖR, S., ARSLAN, M., 2004. Turizm ve Rekreasyon Stratejileri İçin SWOT Analizi, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Beğenilirliği ve Turizm Tesisleri Durum Analizi Uygulaması: Beyşehir İlçesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, s:33, cilt:18, s:68-72, Konya.
 • ARSLAN, M., BARIŞ, E., ERDOĞAN,E., DİLAVER, Z., 2004. Kent Ormancılığı ve Yeşil Yollar;Ankara Örneği, I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, s:349, Ankara.
 • GÜNGÖR, S., ARSLAN,M., 2003, Beyşehir İlçesi ve Yakın Çevresi Turizm ve Rekreasyon Kullanımına Yönelik Peyzaj Potansiyelinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi Yayını, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol:17, Sayı:32, s:64-73, Konya
 • ARSLAN, M.,YİĞİT, B., GÖYÜN,D., ZEHİR,S..2002. Dağ Milli Parklarında Rekreasyon ve Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi, Türkiye Dağları 1.Ulusal Sempozyumu, 25-27 Haziran, Ilgaz Dağı, Kastamonu.
 • ARSLAN, M., ÇELEM, H., 2002. Ankara Kenti Egzotik Ağaç ve Çalıları TÜBİTAK Yayınları, Ankara
 • ARSLAN, M., ŞAHİN, Ş., 1998. The Tulip in Turkisch Decorative Arts, Art and Landscape I. 331-339.
 • ARSLAN, M:, EKŞİOĞLU, T., 1997. Ekolojik Planlamada Yeşil Yol Kavramı ve Önemi, Doğayı Korumada Kent ve Ekoloji Sempozyumu, İTÜ. Mimarlık Fakültesi, 129-135s, İstanbul
 • ARSLAN,M., 1996. Yeşil Yol Planlaması Ankara Örneği, Çavre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım . 277-285. A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ankara.
 • ARSLAN,M., PERÇİN,H., BARIŞ,E., USLU, A., 1996. İç Anadolu Bölgesi İklim Koşullarına Uygun Yeni Bazı Herdemyeşil Bitki Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Z.F. Yayın No: 1470, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 810.56 s.Ankara.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H.,1995. Karayolları Şev Stabilizasyon Çalışmalarında Sukkulent Bitki Türlerinden Yararlanma, I.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 116-126, Trabzon.
 • ARSLAN, M., ÇELEM, H., 1995. İç Mekan Bitkileri. 195 syf. Ankara.
 • ÇELEM, H., ARSLAN, M., 1995. İç Mekan Bitkileri, Öğün Yayınları Matbaası, 166s, Ankara.
 • ÖZTAN,Y., ARSLAN,M., 1993. İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarına Dayanıklı Bazı Sukulent (Etli, Yapraklı) Bitki Türlerinin Saptanması ile Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yer Örtücü Olarak Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. TÜBİTAK-DOĞA Dergisi 17 (1993) 247-358, Ankara. Bildiriler
 • ARSLAN,M:, 1992. Kıyı Kenti Planlamasında Ekolojik Yaklaşımlar. Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler, Sempozyum, Mersin Belediyesi, 1-3 Haziran 1992, Mersin.
 • ÖZTAN,Y., ARSLAN,M., 1992. İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarına Dayanıklı Bazı Sukulent (Etli, Yapraklı) Bitki Türlerinin Saptanması ile Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yer Örtücü Olarak Yararlanma Olanakları Tisamat Basım San.179s., Ankara.
 • ARSLAN, M., 1991. Kent Ekolojisi Açısından Yeşil Kuşak ve Ankara Örneği. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 91(2),15-17, Ankara.
 • ARSLAN, M:, 1991.Endemik ve Ender Bitkiler, Peyzaj Mimarlığı Dergisi Sayı,29,Ankara.
 • ARSLAN, M., 1988. The Lovely Tulip. Image, Issue 11.21-23. Ankara
 • ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . TÜBİTAK . Doğa Dergisi 15. (1991) 866-879. Ankara.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H., M.E., BARIŞ, KURUM, E., 1988. Kent İkliminde Yeşil Alanların Etkileri ve Ankara Örneği, Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu Tebliğ Özetleri, 5, Elazığ.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H., M.E., BARIŞ, KURUM, E., 1988. Kıyı Erozyonu Sorunları ve Bazı Koruma Yöntemleri, Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu Tebliğ Özetleri, 5, Elazığ.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H., 1988. Yeşil Alanların Kent İklimi Üzerindeki Etkileri ve Ankara Örneği Türkiye 12. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Bildiri Özetleri, 52 s, Ankara.
 • ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . A.Ü.Z.F. Yayınları 1081, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:548 21 s. Ankara.
 • ARSLAN, M., 1987. Kıyı Kumullarının Peyzaj Planlama Çalışmalarındaki Önemi ve Planlama İlkeleri. Türkiye 11. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, 29, Ankara.
 • ARSLAN, M., 1986. Ankara Kenti Yeşil Alanlarında Mevcut Bitki Türlerine 1984-1985 Kış soğuklarının Etkileri, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1986/3, 19, Ankara.
 • ARSLAN, M., 1986. Ankara Kenti Yeşil Alanlarında Mevcut Bitki Türlerine 1984-1985 Kış soğuklarının Etkileri, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1986/3, 19, Ankara.
 • MEMLÜK, Y., ARSLAN, M., 1985. Peyzaj Planlama ve Tarım. Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanım Nedeniyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesinde Kullanılan Yöntemler ve Öneriler, Seminer Bildiri Özetleri, 16, Ankara.
 • ARSLAN, M., 1985. Kıyı Erozyonu Sorunları ve Bazı Koruma Yöntemleri, 9. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Bildiri Özetleri. Türkiye Jeomorfologlar Derneği, 67-68,Ankara.
 • MEMLÜK, Y., ARSLAN,M., 1985. Tarihi Bahçelerin Tanıtımı ve Değerlendirilmesine Bir Örnek: Herrenhausen Garten Hannover. Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler. Cenkler Koll.Şti. 101-106, İstanbul.
 • ARSLAN,M., 1981. Bahçe Sergilerinin Amacı ve Düzenleme İlkeleri. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Özel Sayı, 104-109,Ankara.
 • ARSLAN, M.,1991. Ladorable Tulipe. Newspot, Jeudi 7 Mars. Ankara.
 • ARSLAN, M., PERÇİN,H., 1979. Yol Ağaçlamasında Bitkisel Materyalin Koruma ve Bakımları. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Özel Sayı, 62-67, Ankara.
 • ÖZTAN, Y., ARSLAN, M:, Doğal Çevreni Korunması, Mahalli İdareler ve Çevre EL Kitabı, 168-221, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara.