DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÇELİK    
Adı : MURAT
Soyadı : ÇELİK
E-posta : muratcelik@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 310 32 80 / 1472
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Felsefe
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/murat-celik
Kişisel Akademik Bilgiler

Murat Celik

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Felsefe Bölümü

muratcelik@ankara.edu.tr

0 312 310 32 80 - 1472

 

 

 

EĞİTİM

 

Sussex Üniversitesi, Brighton, İngiltere 2010-2017

Doktora, Felsefe

Stony Brook Universitesi, Stony Brook, NY, ABD 2009 - 2010

Yüksek Lisans, Felsefe (MA in Philosophy and Arts)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1999-2005

Lisans, Felsefe

 

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

Çalışma Alanları: Sanat Felsefesi, Estetik, Edebiyat Felsefesi, Hermeneutik.

İlgi Alanları: Araştırma Yöntemleri, Yazılı Anlatım, Psikanalitik Sanat ve Edebiyat Kuramları, Kültür Felsefesi, Çağdaş Felsefe, Fenomenoloji.

 

YAYINLAR

 • “Kurmaca Kentler Kentsel Mekanlar”. Dört Öge 15.
 • “The Reading and The Negational Character of Repertoire in Wolfgang Iser”. Posseible 2019/06.
 • “The Ethical Significance of Literature: Moving Beyond the Moralism versus Autonomism Debate”. Posseible 2018/12.
 • “The Quasi-Real world of Fiction and The Cognitive Value of Literature in Roman Ingarden’s Philosophy of Literature”. Dört Öge 14: 45-62.
 • “Oğuz Atay Burada mı? Biyografi Türünde Gerçeklik Sorunu ve Yıldız Ecevit’in Oğuz Atay Biyografisi”. Varlık 1187 (Ağustos 2006): 49-51.

 

 

BİLDİRİLER

 • “The Importance of Roman Ingarden’s Ontological and Structural Investigations of the Literary Work of Art for the Later Reader-Centered Theories of Literature” [Roman Ingarden’in Edebiyat Yapıtınnın Ontolojik ve Yapısal Özelliklerine Dair İncelemelerinin Sonraki Okur Merkezli Edebiyat Kuramları açısından Önemi]. 21st International Congress of Aesthetics [21. Uluslararası Estetik Kongresi]. Belgrad Üniversitesi, Belgrad-Sırbistan. 
 • “Anlatıların Çatışması: Etikten Politiğe” 3. Ulusal Uygulamalı Etik Konferansı. ODTÜ-Ankara. Kasım 2018
 • “Narrative Identity and Ethics of Reading” [Anlatısal Kimlik ve Okuma Etiği]. 6th International KTUDELL Conference [6. Uluslararası KTÜ İngilz Dili ve Edebiyatı Bölümü Konferansı]. Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon. Mayıs 2017.
 • “Appropriation: Paul Ricoeur and Roman Ingarden on the Relation of Literary Work and Real Life” [Benimseme: Paul Ricoeur ve Roman Ingarden’de Yazınsal Yapıt ve Gündelik Hayat İlişkisi]. liLETRAd Del Congresso Internacional de Literatura, Lengua y Traduccion [liLETRAd Uluslararası Edebiyat, Dil ve Çeviri Kongresi]. Sevilla Üniversitesi-Sevilla, İspanya. Temmuz 2015.
 • “On the Margins: Paul Ricoeur and Contemporary Narrative Fictions (Edebiyatın Sınırlarında: Paul Ricoeur ve Çağdaş Anlatısal Kurmacalar)” 21st-Century Theories of Literature: Essence, Fiction, and Value” [21. Yüzyıl Edebiyat Kuramları: Öz, Kurmaca ve Değer Sempozyumu]. Warwick Üniversitesi-Coventry, İngiltere. Mart 2014.
 • “Paul Ricoeur and Modernist Novel” [Paul Ricoeur ve Modernist Roman]. St. Nicholas Day Conference (St. Nicholas Günü Konferansı). Sussex Üniversitesi-Brighton, İngiltere. Aralık 2013.
 • “İz Bırakan Mekanlar: Bir Polisiye Ankarası” Çağdaş Romana Genç Yaklaşımlar Sempozyumu. ODTÜ-Ankara. Mayıs 2007.
 • “Ferit Edgü’nün Minimalist Öyküleri ve Türkçe Öyküde Estetik Dönüşüm” SANART 1. Türkiye Estetik Kongresi. ODTÜ-Ankara. Kasım 2006.

 

 

İŞ TECRÜBESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Ankara. 2006-2008

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

 

 

ÖDÜLLER ve BURSLAR

 

2006-2008                   Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tam Burs ve Başarı Bursu

2009-2017                   Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora

 

MESLEKİ ÜYELİK ve ETKİNLİKLER

Üyelikler:

 • SANART, Türkiye Estetik ve Görsel Kültür Derneği. Başkan
 • Türkiye Felsefe Kurumu. Üye
 • European Association of Aesthetics (Avrupa Estetik Derneği). Üye
 • International Association of Aesthetics (Uluslararası Estetik Derneği). Yönetim Kurulu Üyesi

 

Akademik Etkinlikler:

 • 3. Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ- Ankara, 2019. Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, “Felsefe Konuşmaları” Programı. Düzenleme Kurulu Başkanı. 2018-2019
 • Graduate Conference in Phenomenology (Yüksek Lisans Fenomenoloji Konferansı), Sussex Universitesi-Brighton, İngiltere 2013. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • XVIIth International Congress of Aesthetics (17. Uluslarası Estetik Kongresi), ODTÜ-Ankara 2007. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • SANART 1. Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ-Ankara 2006. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 1. ve 3. Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi, ODTÜ-Ankara 2001 ve 2003. Kurucu Üye ve Düzenleme Kurulu Başkanı.