DOÇ. DR. MURAT ÖZKAN    
Adı : MURAT
Soyadı : ÖZKAN
E-posta : muratoz73@hotmail.com, muratozkan@ankara.edu.tr
Tel : +903125083165
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : GÖĞÜS CERRAHİSİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/murat-ozkan
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu


İlkokul                         ANKARA AYDINLIKEVLER İLKOKULU
1979-1984

Ortaokul-Lise              ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
1984-1991

Yüksek Lisans            ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1991-1997
 
Tıpta Uzmanlık           ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1998-2003                  GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
             
Görev/Unvanı
 
Araştırma Görevlisi     ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1998-2003                  GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 
Uzman Dr.                  GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
2003-2004                  GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 
Uzman Dr.                  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2009-2011                  ACİL TIP ANABİLİM DALI
 
Uzman Dr.                  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    
2011-2017                  GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 
Doçent Dr.                  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                     
2017                           GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 
   
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ, Üye , 1998