ARŞ. GÖR. MÜNEVVER TİYEK    
Adı : MÜNEVVER
Soyadı : TİYEK
E-posta : myesilyurt@ankara.edu.tr, mnvr.1453@gmail.com
Tel : 0 312 2126800 / 1283
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri/ Hadis
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/munevver-tiyek
Kişisel Akademik Bilgiler


-2008 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

-2012 yılında Marmara İlahiyat Fakültesi'nden mezun olup aynı yıl burada yüksek lisansa başladı.

-2015 yılında "Hadis Eğitim ve Öğretiminde Müzakere" isimli tezi ile yüksek lisansı tamamladı.

-2015 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

-2015 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Bölümünde doktoraya başladı. Halen doktorası devam etmektedir.


YURTDIŞI TECRÜBELERİ


-2016 yılında Erasmus programı kapsamında Almanya'da 3 ay araştırma yaptı.

-2017 yılında 3 ay Ürdün'de araştırma yaptı.

-2019 yılında 6 ay Fas'da araştırma yaptı.


YAYINLANMIŞ MAKALELER

-Hadis İlminde Müzâkere ve Değeri, Usul Dergisi, yıl: 2016, sayı:25, s. 107-132.

-Ürdünlü Akademisyen Şeref el-Kudât ile Hadis-Sünnet Meseleleri Üzerine Bir Söyleşi, Söyleşi Münevver TiyekAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2020, cilt: LXI, sayı: 1, s. 201-218