ÖĞR. GÖR. NİMET AKBEN    
Adı : NİMET
Soyadı : AKBEN
E-posta : nakben@ankara.edu.tr, nakben@gmail.com
Tel : 3633350/5206
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : REKTÖRLÜK
Bölüm : İlköğretim Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğr. Gör. Dr. Nimet SAPMAZ AKBEN

EĞİTİM

Doktora- Kimya Eğitimi

Gazi Üniversitesi, Ankara, Temmuz, 2011

Tez Konusu: Öğretmen Adayları İçin Bilimsel Sorgulama Destekli Laboratuvar Dersi Geliştirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu

Yüksek Lisans- Kimya

Ankara Üniversitesi, Ankara, Haziran, 2004

Tez Konusu: Doğrusal Çok Dişli ONNNNO tipindeki Schiff Bazı Ligantlarının ve Demir Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Nazır

Lisans- Kimya

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Şubat, 1987

PROFOSYONEL İŞ DENEYİMLERİ

2013-

Öğr. Gör.Dr.- Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

 

2008

 Girne Amerikan Üniversitesi, Davetli Öğretim Elemanı

 

2000-2011

Öğr. Gör.- Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

 

1993 – 2000

 Fen Bilgisi Öğretmeni, Evliya Çelebi İlköğretim Okulu, Ankara

 

BASILMIŞ MAKALE VE KİTAP BÖLÜMÜ


 SSCI Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


Nazır, H., Akben, S. N., Ateş, B. M., Sözeri, H., Ercan, İ., Atakol, O., Ercan, F., (2006). Synthesis crystal structure magnetic behaviour of a mononuclear  Fe (III)- Schiffbase metal complex. Zeıtschrıft Fur Krıstallographıe. 221(4), 276-280.

Akben, N., (2015). Improving science process skills in science and technology course activities in inquiry method. Education and Science. 40(179). 111-132.

Akben, N., (2018). Effects of the problem-posing approach on students' problem solving skills and metacognitive awareness in science education. Research in Science Education. 1-23.

 Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Akben, N., (2015). The effect of open inquiry-based laboratory activities on prospective teachers' misconceptions about matter. International Online Journal of  Educational Sciences. 7(3), 164-178.

Akben, N. (2018). Effect of concept cartoons used in teaching the mol concept. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 5(6), 157-160. https://doi.org/10.18844/prosoc.v5i6.3853

Akben, N., (2019).  Fen öğretiminde kullanılan problem kurma yaklaşımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşü. İlköğretim Online, 18(3), 1172-1185., Doi: doi:10.17051/ilkonline.2019.611459.

Akben, N., (2019).  Suitability of Problem Scenarios Developed by Pre-service Teacher Candidates to Problem-Based Learning Approach.  Eurasian Journal of Educational Research, 83(2019), 231-252., Doi: 10.14689/ejer.2019.83.11

Akben, N. (2019). The views of students on the documentaries that they watched in history of science classesNew Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences6(4), 106-111. https://doi.org/10.18844/prosoc.v6i4.4404 

 Ulusal Kitap Bölümü:

Bıkmaz, F. ve Akben, N. (2007). İlköğretimde Çevre Eğitimi. Çevre Eğitimi. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını.

 

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


Akben, N. ve Köseoğlu, F. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Yoğunluk Konusunda Bilimsel Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinlik Örneği. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences,5(3), 1281-1289.


Akben, N. ve Köseoğlu, F. (2015). Laboratuvar uygulamalarında sorgulayıcı araştırma ve 5E modeli: sınıf öğretmeni adayları için geliştirilen mesleki gelişim programı. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 8(1). 161-197.


Akben, N., (2018).  Uygulamaya Dayalı Fen Öğretimine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3), 145-167., Doi: 10.30964/auebfd.447336 


Akben, N., (2019).  Fen Öğretiminde Kullanılan Problem Kurma Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi.  Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1281-1311., Doi: 10.29299/kefad.2019.20.03.008 


Akben, N., (2019).  Mol Kavramının Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımına Dayalı Problem Çözme Uygulamaları.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 79-100., Doi: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.119 HAKEMLİ KONFERANSLARDA YAYIMLANMIŞ ARAŞTIRMA SONUÇLARI


Uluslararası:

Akar, Ö. ve Akben, N. (2008).Teaching and learning process competence of the science teachers in primary schools (Turkey-Turkısh Republıc of Northern Cyprus example).III. International EducationalCongress, Girne-KKTC

 

Akar, Ö. ve Akben, N. (2008).The perception of competence among social studie and class teacher candidates related to their personal and professional values- professional development. III. International EducationalCongress, Girne-KKTC 


Akar, Ö. ve Akben, N. (2010). Leadership Roles of the Teachers in the Process of Knowledge based Society. II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


Akben, N. (2018).  Öğrenci ve öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı fen dersine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması..  17. Uluslararası sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.Gazi Üniversitesi, Ankara.


Akben, N. (2018).  A new approach in science teaching: Problem posing.  EDUCCON 2018 Education Conference. Ankara Üniversitesi, Ankara.


Akben, N. (2019).  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Temel Fen Bilimleri Dersi.  IV. INSAC International Educational Sciences Congress  Ereğli, Konya.


 

Ulusal

Köseoğlu, F., Tümay, H. Ve Akben, N. (2007). ArgümantasyonaDayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Asilik/Bazlık Kuvveti, Derişim, pH Konusundaki Kavramsal Değişimlerine ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi.1. Ulusal Kimya Eğitim Kongresi, İstanbul.

 

 

 

 

 

Akar, Ö. ve Akben, N. (2009). Yeni Ortaöğretime geçiş sistemi ile OKS Arasındaki Farklar.  IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 

Akben, N. ve Köseoğlu, F. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Yoğunluk Konusunda Bilimsel Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinlik Örneği. 9. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Fırat Üniversitesi. Elazığ.

 

Akben, N. (2012).Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Becerilerinin Bilimsel Sorgulama Yöntemiyle Geliştirilmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.Marmara Üniversitesi, İstanbul.


Uyumaz, G. ve Akben, N. (2016). Öğretmen Adaylarının akranları ve Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmelerinden Elde Edilen Puanların Güvernirliğinin Karşılaştırılması. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.


SEMİNERLER

 

Akben, N. (2003). Kavramlar, Kavramsal Sistemler ve Kavram Öğretimi Teknikleri.Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri Semineri. AnkaraÜniversitesi, Ankara

 

Akben, N. (2012). Fen ve Teknoloji Eğitimi. TED Okulları Sınıf Öğretmenleri Eğitimi Antalya.