PROF.DR. NALAN YİĞİT    
Adı : NALAN
Soyadı : YİĞİT
E-posta : nalanyigit@ankara.edu.tr
Tel : 312 316 60 00/1165
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DEVLET KONSERVATUVARI
Bölüm : Sahne Sanatları
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nalan-yigit
Kişisel Akademik Bilgiler