PROF.DR. NURTEN ALTANLAR    
Adı : NURTEN
Soyadı : ALTANLAR
E-posta : naltanlar@ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 31 84
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nurten-altanlar
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİMİ

1985 - Eczacı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

1988 - Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji

1994 - Doktora, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji

1999 - Doçent, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2006 - Profesör, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı               

 

YABANCI DİL

İngilizce

 

 YÖNETİLEN TEZLER

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1.    KAYAN SÜLEYMAN, (2017). Hastanelerde sık kullanılan bazı dezenfektan ve antiseptiklerin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması, Ankara Üniversitesi,

2.    BEKTAŞ BAHAR, (2010). Kemoterapi alan hastaların oral mukozasından izole edilen patojen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testlerinin değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi,

3.    ATLI ONUR, (2007). Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik duyarlılığının incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık

 

Yönetilen Doktora Tezleri

1.    KIYMACI MERVE EYLÜL, (2017). Pseudomonas aeruginosa çoğunluğu algılama sistemi ve virulans faktörleri üzerine potansiyel probiyotik bir suşun organik asitlerinin etkisi, Ankara Üniversitesi

2.    COŞKUN SERPİL, (2011). Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Plazmid Aracılı AmpC Beta- Laktamaz Tespiti, Ankara Üniversitesi

 

PROJELER

1.    BAP, Yürütücü, Pseudomonas aeruginosa çoğunluğu algılama sistemi ve virulans faktörleri üzerine potansiyel probiyotik bir suşun organik asitlerinin etkisi , 30/06/2014 - 30/06/2016

2.    TÜBİTAK, Araştırıcı, Avajinal Uygulamaya Yönelik Olarak Ekzopolisakkarit Eps Üretim Düzeyleri Farklı Lactobacillus gasseri Suşları İçeren Tabletlerin Hazırlanması Teknolojik Ve Biyolojik Açıdan Değerlendirilmesi,  01/04/2008 – 01/04/2009.

3.    DİĞER, Araştırmacı,  Antibakteriyel Adeziv Kullanılarak Restore Edilen Dişlerde Bakteriyel Penetrasyonun İn Vitro Olarak İncelenmesi, 2008 – 2009.

 

YAYINLARI

 Kitap

1.    Eczçep-Eczacılık Fakülteleri Müfredat Detay Çalışması (2017)., AKALIN URUŞAK EMİNE,AKEV NURİYE,ERGİNER YILDIZ,GÜZELDEMİRCİ NURAY,TOKER SIDIKA,KOLAK UFUK,ÖZHAN GÜL,GÜNGÖR SEVGİ,GÜRER ÇAĞLAYAN,ÖZDEN SİBEL,TOPAL TANYILMAZ GÖKCE,BOZKURT GÜZEL ÇAĞLA,ERDOĞAN ÖZLEM NAZAN,KALELİ DURMAN DENİZ,KOÇYİĞİT MİNE,GÜRDAL MÜNEVVER BAHAR,ÖZÇELİKAY GÜLBİN,ALAGÖZ ZEYNEP,YÜKSEL NİLÜFER,ALTANLAR NURTEN,SEVER YILMAZ BETÜL,BEŞİKCİ ARZU,GENÇLER ÖZKAN AYŞE MİNE,ALP MEHMET,KILIÇ CEYDA SİBEL,ATEŞ İLKER,PALABIYIK İSMAİL MURAT,ARIOĞLU İNAN EBRU,DOĞRU BİLGEHAN,ADA AHMET OĞUZ,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,ALP AYŞE SELEN,DERMİŞ SAADET,DEVRİM BURCU,ERYILMAZ MÜJDE,KARABAY ARZU ZEYNEP,GÜLPINAR GİZEM,UZUN MEHMET BARLAS,KIRIMER NEŞE,SELLER ZERRİN,ERĞUN BÜLENT,CAN NAFİZ ÖNCÜ,KARABURUN AHMET ÇAĞRI,ÖZKAY YUSUF,CAN ÖZGÜR DEVRİM,DEMİR ÖZKAY ÜMİDE,ILGIN SİNEM,KARACA GENÇER HÜLYA,KÜÇÜK SEVİM,BÜYÜKKÖROĞLU GÜLAY,DİKMEN MİRİŞ,TUNALI YAĞMUR, Kapitta Yayıncılık, Basım Sayısı:1, ISBN:978-975-2462-00-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Makale

1.    BOZDAG- DUNDAR, O., CEYLAN, M., ALTANLAR, N., ERTAN, R.  Synthesis and antimicrobial activities of some new flavone derivatives Acta pharmaceutica turcica vol 45, no1, 31-35, 2003.

2.    BOZDAG-DUNDAR, O., TUNCBİLEK, M., ALTANLAR, N., ERTAN, R. Synthesis and Antimicrobial Activity of Flavone-3- Carboxaldehyde Oxime Ether Derivatives, Arzneim. Forsch./Drug Res. 53, no.7, 522-525, 2003.

3.    KILCIGİL, G., BOZDAG-DUNDAR, O., ALTANLAR, N., ERTAN, R. Synthesis and antimicrobial testing of some flavonylsulfonamide derivatives. 2003.

4.    KUS, C., ALTANLAR, N. Synthesis of some new benzimidazole carbamate derivatives for evaluation of antifungal activity Turk J Chem 27 (1), 35-39, 2003.

5.    CİTOGLU-SALTAN, G., SEVER-YILMAZ, B., ALTANLAR, N.  Antimicrobial activity of bellota species growing in Turkey, Ankara üniversitesi Eczacılık fakültesi dergisi 32,2 , 93-97, 2003.

6.    CİTOGLU-SALTAN, G., SEVER-YILMAZ, B., ANTUS, R., BAITZ-GACZ, E.,  ALTANLAR, N.  Antifungal diterpenoids and flavonoids from Ballota inaequidens Pharm. Biol., 2003.

7.    TEMİZ ARPACI, Ö., ÖZDEMİR, A., YALCIN, İ., YILDIZ, İ., AKI-ŞENER, E., ALTANLAR, N. Synthesis and antimicrobial activity of some 5-[2- (Morpholin-4-yl)acetamido] and/or 5-[2-(4-substituted piperazine-1-yl)acetamido]-2-(p-substituted phenyl)benzoxazoles, Arch. Pharm. Chem, Life Sci., 338,105-111,2005.

8.    KUS, C., AYHAN-KILCIGİL., G., ALTANLAR, N. Antimicrobial activity of some thiadiazolyl- and triazolybenzimidazoles, J. Fac. Pharm.Ankara, 33(1), 1-6,2004

9.    CEYLAN-ÜNLÜSOY, M., ALTANLAR, N., ERTAN, R.  Synthesis and antimicrobial activities  of some new flavonyl pro-drug esters of ampicillin, Turk J Chem 29, 187-191, 2005.

10. AYHAN-KILCIGİL, G., KUŞ, C., ALTANLAR, N., ÖZBEY, S. Synthesis and antimicrobial  evaluation  of some new 2-(2-(p-chlorophenyl) benzimidazole-1-ylmethyl)-5-substituted amino-[1,3,4]- thiadiazoles Turk J Chem, 29, 153-162, 2005.

11. ALTANLAR, N., SALTAN- ÇİTOĞLU, G., SEVER, B. Antilisterial activity of some plants used in Folk medicine,  Pharmaceutical Biology, 44,(2), 91-94, 2006.

12. TUNÇBİLEK, M., ALTANLAR, N.  Synthesis of New 3-(Substituted Phenacyl)-5-[3’-(4H-4-oxo-1-benzopyran-2-yl)-benzylidene]-2,4-thiazolidinediones and their Antimicrobial Activity, Archiv der Pharmazie (Chemistry in Life Science),339,1-4, 2006.

13. AYHAN-KILCİGİL, G., ALTANLAR, N.  Synthesis  and Antifungal properties some new benzimidazole derivatives, Turk J Chem 30, 1-6, 2006.

14. CEYLAN-UNLUSOY, M., BOZDAG-DUNDAR, O., ALTANLAR, N., ERTAN, R.  Synthesis and antimicrobial activity of some new 3-substituted benzyl-5-(4-chloro-2-piperidin-1yl-thiazole-5-yl-methylene)-thiazolidine-2,4-dione derivatives, Turk J Chem ,  2006.

15. TOSUN, A., BAHADIR, Ö., ALTANLAR, N. Antimicrobial activity of some plants used in folk medicine , Turkish.J. Pharm. Sci., 3,(3), 167-176,2006.

16. BOZDAG-DUNDAR, O., OZGEN, O., MENTESE, A., ALTANLAR, N., ATLI, O., KENDİ, E., ERTAN, R. Synthesis and antimicrobial activity of some new thiazolyl thiazolidine-2,4-dione derivatives, Bioorganic & Medicinal Chemistry 15, 6012–6017, 2007.

17. TUNCBİLEK, M., ATES-ALAGOZ, Z., ALTANLAR, N., KARAYEL, A., OZBEY, S. Synthesis and antimicrobial evaluation of some new substituted purine derivatives, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17, 1693-1700, 2009.    

18. TUNCBİLEK, M., K,PER, T., ALTANLAR, N. Synthesis and in vitro antimicrobial activity of some novel substituted benzimidazole derivatives having potent activity against MRSA, European Journal of Medicinal Chemistry, 44, 1024-1033, 2009. 

19. KUS, C., AYHAN-KILCIGİL, G., TUNCBİLEK, M., ALTANLAR, N., ÇOBAN, T., CAN-EKE, B., ISCAN, M. Synthesis, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Some Benzimidazole Derivatives, Letters in Drug & Discovery, 6, 374-379, 2009.    

20. COSKUN, S., ALTANLAR, N. Comparison of Antibiotic Resistance Patterns Between AmpC Producers, ESBL Producers, AmpC and ESBL Coproducers of Cefoxitin-insusceptible Clinical Isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae ANKEM Dergisi  Cilt 25 , Sayı 4 : 244-249, 2011

21. ERYILMAZ, M., AKIN, A., ALTANLAR, N. Antimicrobial Efficacy of 2% Chlorhexidine Gluconate and 10% Povidone Iodine Alone and in Combination with 70% 2-Propanol Against Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis Isolates. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 15(15):1-3, 2012.

22. COSKUN, S., ALTANLAR, N. AmpC beta lactamases Ankem Derg 26(4), 203-214,2012

23. GURKOK, G., ALTANLAR, N., SUZEN, S. Investigation of Antimicrobial Activities of Indole-3-Aldehyde Hydrazide/Hydrazone Derivatives,  Chemotherapy ,55:15-19 , 2009

24. SHIRINZADEH, H., ALTANLAR, N., YUCEL,  S., OZDEN, S. Antimicrobial Evaluation of Indole-Containing Hydrazone Derivatives Zeitschrift für Naturforschung C 66c 340-344 2011

25. OZDEN, S., USTA, F., ALTANLAR, N., GÖKER, H. Synthesis of Some New 1H-Benzimidazole-2-carboxamido derivatives and their antimicrobial activitiy, J.   Heterocyclic  Chem.,10-734,2011.

26. COSKUN, S., ALTANLAR, N. Detection of plasmid-mediated AmpC beta-lactamase in clinical isolates of cefoxitin-resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae, Bulletin of Microbiology 46, (3 ) 375-385, 2012

27. AKIN, A., ALTANLAR, N. “Dihidroxyacetone’n biyosentezle üretimi”A.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları, Eczacılıkta Yenilikler, 243-246, 1986.

28. GÖKER H, ALTANLAR N, ALP M, Synthesis and antimicrobial activity of  novel2-[4-(1H-benzimidazol-1-yl)phenyl]-1H-benzimidazoles, Turk J Chem, 38, 156-158, 2014.

29. GÜLBİKE DEMİREL, MÜJDE ERYILMAZ, NURTEN ALTANLAR, GÜRKAN GÜR. In vitro Antimicrobial Activity of   Various Mouth Rinses Against Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, L. acidophilus and Candida  lbicans. British Journal of Medicine and Medical Research, 9(11):1-5, 2015.

30. MT EL-SAYED, S SUZEN, N ALTANLAR, K OHLSEN.  Discovery of bisindolyl-substitutedcycloalkane-anellated indoles as novel class of antibacterial agents   against S. aureus and MRSA, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2015.

31. Mardia El SAYED,Roya zoraghi,Neil Reiner,sibel suzen,kunut ohlsen,micheal lalk,ALTANLAR NURTEN,andreas hilgeroth (2015). Novel inhibitors of the methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA pyruvate kinase. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry

32. MT El Sayed,sibel suzen,ALTANLAR NURTEN,knut ohlsen,Andreas HİLGEROTH (2016). Discovery of bisindolyl substituted cycloalkane anellated indoles as novel class of antibacterial agents against S aureus and MRSA. Bioorganic&MedicinalChemistry Letters

33. ELSAYED MARDİA TALEP,ZORAGHİ ROYA,REİNER REİL,SÜZEN SİBEL,OHLSEN KNUT,LALK MICHAEL,ALTANLAR NURTEN,HİLGEROTH ANDREAS (2016). Novel inhibitors of the methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA pyruvate kinase. JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, 31(6), 1666-1671.

34. KARATAŞ AYŞEGÜL,ALGAN ASLIHAN HİLAL,PEKEL BAYRAMGİL NURSEL,turhan f,ALTANLAR NURTEN (2016). Ofloxacin loaded electrospun fibers for ocular drug delivery Effect of formulation variables on fiber morphology and drug release. Current Drug Delivery, 13(1), 433-443.

35. COŞKUN SERPİL,ALTANLAR NURTEN (2016). Detection of Plasmid Mediated AmpC Beta Lactamases in Clinical Isolates ofEscherichia Coli and Klebsiella PneumoniaeS 2016 4 2B 444 450. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), 4(2B), 444-450.

36. DOĞAN ÖZDEMİR,POLAT ÇAKIR SIDIKA,Beksultanova Nurzhan,ALTANLAR NURTEN,ŞİMŞEK DUYGU,KARABIYIK HASAN (2017). Enantioselective synthesis of new chiral 2-aziridinyl phosphonates and studies of their biological activities. Tetrahedron: Asymmetry, 28(2), 324-329.

37. BALDEMİR AYŞE,KÖROĞLU AYŞEGÜL,ALTANLAR NURTEN,COŞKUN MAKSUT (2018). A Comparative Study on The In Vitro Antioxidant and Antimicrobial Potentials of Three Endemic Ononis L. Species From Turkey. TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCE, 15(2), 125-129.

38. DEMİREL GÜLBİKE,GÜR GÜRKAN,ALTANLAR NURTEN,ERYILMAZ MÜJDE (2018). The effects of self-etch bio-active dental adhesive systems on bacterial microleakage. Journal of Adhesion Science and Technology, 32(10), 1044-1054.

39. SHIRINZADEH HANIF,SÜZEN SİBEL,ALTANLAR NURTEN,D WESTWELL Andrew (2018). Antimicrobial Activities of New Indole Derivatives Containing 1,2,4-Triazole, 1,3,4-Thiadiazole and Carbothioamide. The Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 15(3), 291-297.

40. ALTUNTAŞ DİNLENÇ TUNCAGÜL,Yılmaz Nilüfer,ECE ABDULİLAH,ALTANLAR NURTEN,ÖLGEN SÜREYYA (2018). In Vitro Antibacterial and Antifungal Activity and Computational Evaluation of Novel Indole Derivatives Containing 4-Substituted Piperazine Moieties. Letters in Drug Design and Discovery, 15(10), 1079-1086.

41. KIYMACI MERVE EYLÜL,ALTANLAR NURTEN,GÜMÜŞTAŞ MEHMET,ÖZKAN SİBEL AYŞIL,AKIN Ahmet (2018). Quorum sensing signals and related virulence inhibition of Pseudomonas aeruginosa by a potential probiotic strain’xxs organic acid. Microbial Pathogenesis, 121, 190-197

42. KIYMACI MERVE EYLÜL,GÜMÜŞTAŞ MEHMET,ALTANLAR NURTEN,AKIN AHMET,ZENCİROĞLU AYŞEGÜL,ÖZKAN SİBEL AYŞIL (2019). Determination of Probiotic Abilities and Lactic Acid Content of Pediococcus acidilactici. Current Analytical Chemistry, 15(4), 511-521.

43. KARAKAYA SONGÜL,KOCA MEHMET,Şimşek Duygu,Delimustafaoğlu Bostanlık Fatmagül,ÖZBEK HİLAL,KILIÇ CEYDA SİBEL,GÜVENALP ZÜHAL,DEMİRCİ BETÜL,ALTANLAR NURTEN (2018). Antioxidant, Antimicrobial and Anticholinesterase Activities of Ferulago pauciradiata Boiss. Heldr. Growing in Turkey. Journal of Biologically Active Products from Nature, 8(6), 364-375.

44. KARAKAYA SONGÜL,Şimşek Duygu,GÖGER GAMZE,DEMİRCİ BETÜL,DUMAN HAYRİ,ALTANLAR NURTEN,KILIÇ CEYDA SİBEL (2019). Comparison of Essential Oils of Ferulago pachyloba(Fenzl) Boiss., F. trachycarpa Boiss. and F. bracteataBoiss. Hausskn. Species (Apiaceae) Growing inTurkey and Determination of Their AntimicrobialActivities. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 22(1), 200-213.

45. Shomali Moghaddam Naznoosh,ERYILMAZ MÜJDE,ALTANLAR NURTEN,YILDIRIM ÖZLEM (2019). Antimicrobial Activity of Some Turkish Medicinal Plants. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 32(3), 947-951.

46. KARAKAYA SONGÜL,Şimşek Duygu,ÖZBEK HİLAL,GÜVENALP ZÜHAL,ALTANLAR NURTEN,KAZAZ CAVİT,Kılıç Ceyda Sibel (2019). Antimicrobial Activities of Extracts and Isolated Coumarins from the Roots of Four Ferulago Species Growing in Turkey.. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(3), 1516-1529.

47. HEYDARI HAJAR,KOÇ ASLI,ŞİMŞEK DUYGU,Gözcelioğlu Bülent,ALTANLAR NURTEN,KONUKLUGİL BELMA (2019). Isolatıon, Isolatıon, Identıfıcatıon And Bıoactıvıty Screenıng Ofturkısh Marıne-Derıved Fungı. Farmacıa, 67(5)

48. ÖY Dudu, Özalp Y, Tuncay B, Altanlar N, Şimşek D, (2020). Antimicrobial Effect of Essential Oil of Thymus capitatus from Northern Cyprus and Its Gargle Preformulation, Journal of Pharmaceutical Research International, 32(5): 60-66.

 

Bildiri

1.    ALTANLAR, N., ATLI, O.   Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen S.aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı, Gülhane Mikrobiyoloji Günleri,  20-22 Nisan,  2010 İstanbul.

2.    ALTANLAR, N., TUNÇBİLEK, M., ALAGÖZ, A. Synthesis and Antimicrobial evaluation of some new substituted purine derivatives, 3 rd European Conference on Chemistry for Life Sciences, p-095, September2-5 2009, Frankfurt , Germany.

3.    KUS, C., SOZUDONMEZ, F., ALTANLAR, N. Synthesis and Antimicrobial Activity of some Novel Benzimidazole Derivatives, , 3 rd European Conference on Chemistry for Life Sciences, p-097, September 2-5 2009, Frankfurt , Germany

4.    BALDEMİR, A., ALTANLAR, N., COŞKUN, M., Antimicrobiyal Activity of Three Endemic Ononis Species Native to Turkey. 9. th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, University, Faculty of Pharmacy, Ankara Turkey, Abstract Book Page 275. 23-26 June 2009,Ankara

5.    ALTANLAR, N., ERYILMAZ, M., AKIN, A. Antimicrobial effıcacy of 10% povıdone ıodıne alone and ın combınatıon wıth 70% 2-propanol agaınst nosocomıal enterococcus faecalis isolates, eleventh  congress of the international federation of infection control 12-15 October 2011, Venice-ITALY

6.    ERYILMAZ, M., AKIN, A., ALTANLAR, N. Antimicrobial effıcacy of  2% Chlorhexidine Gluconate Alone and  ın combınatıon wıth 70% 2-propanol against nosocomial Methicillin-Resistant Staphyloccocus auresus  isolates, eleventh  congress of the internatıonal federation of infection control 12-15 October 2011, Venice-ITALY.

7.    GÜR, G., DEMİREL, G., ALTANLAR, N. Antibacterial Properties Of Dental Lining Materials- 16th Congress of the Balkan Stomatological Society 28 april-1 May, 2011, Bucharest/Romania.

8.    COSKUN, S., ALTANLAR, N., KEYVAN, E. Comparison of  Methods for Detection of Plasmid Mediated  AmpC Beta-Lactamases in Clinical Isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae”,  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 26-29 June 2012.

9.    UGURLU, E., KUS, C., ERYILMAZ, M., ALTANLAR, N. “Synthesis and Antimicrobial Activities of  Novel Oxazolidinones”  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 26-29 June 2012.

10. DEMİREL, G., ERYILMAZ, M., GÜRKAN, G., ALTANLAR, N. In vitro Antimicrobial Effects Of Commonly Used Mouthrinses Against Some Oral Microorganisms, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), 26-29 June 2012, Ankara, Turkey

11. Özlem Ötürk Ceylan, Nurten Altanlar, Sibel Süzen,  Antimikrobiyal etkili yeni indol türevi bileşiklerin sentezleri, biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi, Uluslar arası  İlaç ve Eczacılık Kongresi ,P011, 28-30 Kasım 2014 Haliç Kongre Merkezi İSTANBUL

12. Nurten ALTANLAR, Canan KUŞ, Antimicrobial activity of some novel benzimidazole derivatives, III. international conference on antimicrobial  research, s.69, 1-3 October 2014, Madrid-SPAIN

13. Gülbike Demirel, Müjde Eryılmaz, Nurten Altanlar, Gürkan Gür. Antimicrobial Activity of Various Mouthrinses Against Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, L.acidophilus and Candida albicans. Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014, Istanbul, Turkey.

14. Gülbike Demirel, Gürkan Gür, Müjde Eryılmaz, Nurten Altanlar. The effect of bio-active components containing adhesive systems on bacterial microleakage: in-vitro study. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.

15. Savaş Kahyaoğulları, Müjde Eryılmaz, Gülbike Demirel, Gürkan Gür, Nurten Altanlar. Adhesion of Streptococcus mutans on tooth colored restorative materials. VI International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology-BioMicroWorld2015, 28-30 Ekim, 2015, Barcelona-İspanya.

16. M. E. Kıymacı, N. Altanlar, A. Akın , Effect on Cinnamaldehyde on bifilm formation by S.epidermidis11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.

17. Demirel Gülbike,Gür Gürkan,Eryılmaz Müjde,Altanlar Nurten (2015). The effect of bio active components containing adhesive systems on bacterial microleakage in vitro study 11thInternational Symposium on Pharmaceutical Sciences. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences

18. Hakan goker,canan Kus,Altanlar Nurten (2015). SPECTRAL ANALYSIS of SOME NOVEL SYNTHESIZEDANTIMICROBIAL 4 3H IMIDAZO 4 5 b PYRIDIN 2 YL N SUBSTITUTED BENZAMIDINE COMPOUNDS. Recent Developments in Pharmaceutical analysis RDPA 2015

19. Ayşegül Köroğlu, Nurten Altanlar, Gülsen Kendir, Duygu Şimşek. Piyasada Satışa Sunulan Lippia citriodora Kunt. Örneklerinin Mikrobiyolojik Kontaminasyon ve Antioksidan Aktivite Yönünden İncelenmesi. 2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27-29 Kasım 2015, İstanbul-TÜRKİYE

20. Kıymacı Merve Eylül,Altanlar Nurten,Akın Ahmet,Ayşegül Zenciroğlu (2015). probiotic
potential of pediococcus acidilactici strains isolated from newborn faeces. International
multidisciplinary symposium drug research development

21. Savaş Kahyaoğulları,Eryılmaz Müjde,Demirel Gülbike,Gür Gürkan,Altanlar Nurten (2015). Kahyaoğulları M Eryılmaz G Demirel G Gür N Altanlar Adhesion of Streptococcus mutans on tooth colored restorative materials VI International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology BioMicroWorld.

22. O. Dogan, S.P. Cakir, N. Beksultanova, N. Altanlar, D. Simsek, Enantioselective synthesis of 2-aziridinyl phosphonates and studies of their biological activities, 251st American Chemical Society National Meeting & Exposition, 3-17 March 2016, San Diego-California/USD. - Poster

23. KUŞ Canan, ÖZER Ezgi, SÖZÜDÖNMEZ Fatma, ŞİMŞEK Duygu, ALTANLAR Nurten, Synthesis and Antimicrobial Activities of (2-phenyl-1benzo(d)imidazole-5-yl)(piperazin-1yl)methanone Compounds, 24. Young Research Fellow Meeting, 08-10 February 2017, Châtenay-Malabry/FRANCE – Poster

24. Uncay Banu,Özalp Yıldız,Hanoğlu Azmi,Altanlar Nurten,Özkum Dudu (2017). Investıgatıon Off Antımıcrobıal Effect Of Herbal Gargle Formulatıon From Northern Cyprus. Mesmap 3

25. Songül Karakaya, Duygu Şimşek, Hilal Özbek, Zühal Güvenalp, Nurten Altanlar, Ceyda Sibel Kılıç, Antimicrobial Activities of Extracts and Coumarins Isolated from Ferulago bracteata Growing in Turkey,  3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies (İVEK), 26-29 Nisan 2017, İstanbul, TÜRKİYE - Poster

26. Hajar Heydari, Duygu Şimşek, Aslı Koç, Bülent Gözcelioğlu, Nurten Altanlar, Belma Konuklugil, Bioactivity Screening of Marine-derived Fungi from Turkey's Coasts, 10th European  Conference on Marine Natural Products, 3-7 September 2017, Kolymbari-Crete, GREECE - Poster

27. Songül Karakaya, Duygu Şimşek, Hilal Özbek, Hafize Yuca, Zühal Güvenalp, Nurten Altanlar, Hayri   Duman, Ceyda Sibel Kılıç, Antimicrobial Activities of Extracts and Coumarins Isolated from Ferulago pachyloba Growing in Turkey, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies, 10-13 September 2017, Baku, AZERBAIJAN – Poster

28. Songül Karakaya, Hilal Özbek, Duygu Şimşek, Sefa Gözcü, Zühal Güvenalp, Hafize Yuca, Nurten Altanlar, Cavit Kazaz, Hayri Duman, Ceyda Sibel Kılıç, α-Amylase and α-glucosidase inhibitory and antimicrobial activities of Ferulago blancheana and F. trachycarpa, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies, 10-13 September 2017, Baku, AZERBAIJAN – Sözlü Bildiri

29. Aygün SCHISSER,  Duygu ŞİMŞEK, Ömür G. ÇELEMLİ, Nurten ALTANLAR, Aslı ÖZKIRIM, In-vitro   evaluation of antimicrobial effect of Turkish propolis against Human Fungal Pathogens Candida albicans and Candida parapsilosis, 45th Apimondia International Apicultural Congress, 29 September–4 October 2017, İstanbul, TÜRKİYE – Sözlü Bildiri

30. Duygu ŞİMŞEK, Aygün SCHISSER, Ömür G. ÇELEMLİ, Nurten ALTANLAR, Aslı ÖZKIRIM, In-vitro antibacterial effect of three propolis samples from Turkey on some biofilm forming bacteria, 45th Apimondia International Apicultural Congress, 29 September – 4 October 2017, İstanbul,   TÜRKİYE – Sözlü Bildiri

31. Hajar Heydari, Duygu Şimşek, Aslı Koç, Selin Sayın, Nurten Altanlar, Belma Konuklugil, Bioactivity screening of eleven marine algae from Turkey’s coast, 4th International Conference on Microbial Diversity, 24-26 October 2017, Bari, ITALY – Poster

32. Hajar Heydari, Duygu Şimşek, Aslı Koç, Nurten Altanlar, Belma Konuklugil, Bioactivity screening of marine-derived fungi from Turkey’s coast, 4th International Conference on Microbial Diversity,  24-26 October2017, Bari, ITALY - Poster

33. Hajar Heydari, Nurten Altanlar, Duygu Şimşek, Belma Konuklugil, Antimicrobial Activity Of Some Marine Derived Fungi, 10th Balkan Congress of Microbiology, 16-18 November 2017, Sofia, BULGARIA – Poster

34. Kıymacı Merve Eylül,Altanlar Nurten,Akın Ahmet (2017). Inhibitory effect of lactic acid produced by a potential probiotic strain on quorum sensing and QS- dependent biofilm activity of Pseudomonas aeruginosa. International Conference on Clinical Pharmaceutical Microbiology

35. Kıymacı Merve Eylül,Altanlar Nurten,Akın Ahmet (2017). Quorum sensing activity and QS-dependent virulence of clinical Pseudomonas aeruginosa specimens. 2nd International Gazi
Symposium Series

36. Altanlar Nurten,Kuş Canan (2017). Antımıcrobıal Actıvıtıes Of Novel Oxazolidinones. 10th Balkan Congress Of Microbiology 2017

37. Songül Karakaya, Mehmet Koca, Hilal Özbek, Duygu Şimşek, Fatmagül Delimustafaoğlu Bostanlık, Zühal Güvenalp, Betül Demirci, Nurten Altanlar, Ceyda Sibel Kılıç, Antioxidant, antimicrobial and anticholinesterase activities of Ferulago pauciradiata Boiss. Heldr. growing in Turkey, International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS), 25-27 April 2018, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA - Poster

38. Koroglu A., Kose E.C., Simsek, D., Altanlar, N. Examınatıon of Capsella Bursa-pastorıs l. specımens sold ın the market ın terms of morphologıcal characterıstıcs and mıcrobıologıcal contamınatıon, 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 26-29 June 2018, Ankara, TÜRKİYE - Poster

39. Songül Karakaya, Fatmagül Delimustafaoğlu Bostanlık, Mehmet Koca, Duygu Şimşek, Sefa Gözcü, Hafize Yuca, Hilal Özbek, Ceyda Sibel Kılıç, Zühal Güvenalp, Nurten Altanlar, Antibacterial, anticholinesterase, a-amylase and a-glucosidase inhibitory activities of Ferulago mughlae Pesmen and Ferulago sandrasica Pesmen Quézel growing in Turkey, 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 26-29 June 2018, Ankara, TÜRKİYE – Poster

40. Kıymacı Merve Eylül,Gümüştaş Mehmet,Altanlar Nurten,Akın Ahmet,Zenciroğlu Ayşegül,Özkan Sibel Ayşıl (2018). Determination of lactic acid content of a lactic acid bacterium by high performance liquid chromatography. 12th International Synposium on Pharmaceutical Sciences.

41. Shırınzadeh Hanıf,Altanlar Nurten,Süzen Sibel (2018). Antıoxıdant Propertıes Of New Melatonın Analogues: Synthesıs And In Vıtro Bıologıcal Actıvıty Studıes. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS).

42. Shırınzadeh Hanıf,Altanlar Nurten,Süzen Sibel (2018). Antı-Bacterıal And Antıfungal Propertıes Of Indole-Hydrazone Derıvatıves .. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS).

 

Söyleşi

Şarbon, 23.09.2018, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi