PROF.DR. NURSEL AYDIN    
Adı : NURSEL
Soyadı : AYDIN
E-posta : naydin@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 508 22 12
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ