DOÇ.DR. NİLSUN BAĞIŞ    
Adı : NİLSUN
Soyadı : BAĞIŞ
E-posta : nilsunbagis@yahoo.com, nbagis@ankara.edu.tr
Tel : 312/2965640
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Periodontoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: NİLSUN BAĞIŞ


Telefon: 0312 2965640

FAX: 0312 2123954

E-posta: nilsunbagis@yahoo.com, nbagis@ankara.edu.tr

 

Akademik Durumu:

 Lisans: Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 1995- 2000

Yüksek  Lisans : Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 1995-2000    

Doktora:  Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD, 2001-2005

·         Diş Hekimi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sağlık Merkezi, 2004-2012

·         Uzman Dr.: Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD, 2012-2017

·         Doçent Dr.: Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD, 2017

 

Doktora Tez Başlığı: Gestasyonel diabetes mellitus ve periodontal sağlık ilişkisi (08.06.2005)

Danışmanı: Prof.Dr.Hamit S. BOSTANCI

 Yönetilen Doktora/Uzmanlık Tezleri Çalışmaları:

Diş hekimliğinde Uzmanlık Öğrencisi Danışmanlığı (Bir adet uzmanlık aşamasında öğrenci)

Doktora tez danışmanlığı (Bir adet doktora öğrencisi)

 Katıldığı Sertifikalı Eğitim Programları

Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2015

Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, 2017

 Editörlük ve Hakemlikler

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi (ULAKBİM) Periodontoloji Bölüm Editörü

Ulusal ve Uluslararası (SSCI, SCI-Expanded, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Hakemlikler

İdari Görevler:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bülten Komisyon Üyeliği, 2014

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Sosyal Yardım Komisyon Üyeliği, 2017

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Periodontoloji Derneği, 2005

International Association of Dental Research, 2015

Öğretim faaliyetleri:

Lisans düzeyi eğitim öğretim faaliyetleri (2017/2018 Eğitim Dönemi)

·         Dönem 3:

Gingival renklenmeler klinik özellik ve tanıları

Periodontal aletlerin tanıtımı: Manuel, ultrasonik ve cerrahi aletler

Plak kaynaklı periodontal hastalığın etyolojisi

·         Dönem 4:

Destekleyici periodontal tedavi

Periodontal hastalık ve tedavisinin diğer dişhekimliği alanları ile ilişkisi

Konak modülasyonu

AIDS ve Periodonsiyum

Kadın hastalarda periodontal sağlık

Periodontal tedavi alan hastalarda, hasta psikolojisine yaklaşım

Periodontal hastalıkta risk faktörleri

·         Dönem 5:

Periodontolojinin tarihçesi

Araştırma ve sunum teknikleri

Lisansüstü düzeyi eğitim öğretim faaliyetleri (2017/2018 Eğitim Dönemi)

Periodontal dokuların morfolojisi ve fizyolojisi

Periodontal hastalıkların tanısında diagnostik kriterler

Plağa bağımlı olmayan periodontal lezyonlar

Periodontal tedavinin uzun dönem değerlendirilmesi

 Bilimsel Organizasyonlarda Verdiği Kurslar

Advanced course of ridge-splitting technique (7th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology , Antalya-Turkey, 2015)

Sandwich technique (8th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology , Antalya-Turkey, 2016)

 Davetli Konuşmacı / Panelist Olarak Katıldığı Organizasyonlar   

Mega & Planmed Sürekli Eğitim- 5.Oturum: İmplant İdame Protokolleri: Hasta şikayetlerine cevap. Ankara,2017.

Planmed-Dentis & PIEG: Advanced Protocols In Oral Implantology Seminer. Malatya, Aralık 2017