ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL    
Adı : NURHAN
Soyadı : BİNGÖL
E-posta : nbingol@ankara.edu.tr
Tel : 3123573242
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : ilk ve acil yardım programı
Kişisel Akademik Bilgiler

1-KİMLİK BİLGİLERİ                                                  

Adı                    :   Nurhan

Soyadı              :   BİNGÖL

Doğum Tarihi  :    07.06.1973

Doğum Yeri     :   Akçadağ

e-posta: nbingol@ankara.edu.tr

 

 

2-EĞİTİM DURUMU

Ağustos 1995 (Çukurova Ünv. Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, ADANA)

Haziran 2001 (Yüzüncü Yıl Ünv. Muş Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, MUŞ)

Nisan 2006 (Cumhuriyet Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Hemşirelik Esasları” Ana bilim dalında Yüksek Lisans, SİVAS) 

Şubat 2014 (Hacettepe Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü "Hemşirelik Esasları" Ana Bilim Dalında Doktora Programı Tez Dönemi, ANKARA)

3-ÇALIŞMA DURUMU

1997–1998:Hemşire (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi) MALATYA

1998–2002:Hemşire (SSK Tunceli Hastanesi Poliklinik Sorumlusu) TUNCELİ

2002–2011:Hemşire(Beydağı Devlet Hastanesi Acil Yoğun Bakım)  MALATYA

 2012-2014:Öğretim Görevlisi( Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) ANTALYA

2014-2015:Öğretim Görevlisi (Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksek Okulu)ANKARA

2015-.....:Öğretim Görevlisi (Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) ANKARA

4-BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

  1- Sleep quality and job satisfaction of Turkish nurses Serife Karagozoglu, BSc, MSc, PhD, RN Nurhan Bingöl, BSc, MSc, RN(307.e3 V O L U M E 5 6 N U M BER 6

N U R S I N G O U T L O O K)

 2- Hemşirelerin Uyku Kalitesi İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi

 3-Hemşirelerin Benlik Saygısı Düzeyi ve İlişkili Faktörler (13.Ulusal Hemşirelik Kongresi“Uluslararası Katılımlı”-Poster Sunumu - 19–21 Ekim 2011 Harran Ünv. ŞANLIURFA

 4-Hemşirelerin Öz-Duyarlık, Özgüven Düzeyleri ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi, 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi“Uluslararası Katılımlı”-Poster Sunumu - 19–21 Ekim 2011 Harran Ünv. ŞANLIURFA

 5-Antik Yunan Uygarlığı Ve Sağlık Uygulamaları, I. Ulusal (Uluslararası katılımlı)Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-21 Haziran 2014, Ege Ünv. İZMİR

 

5-KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR

1-  3. Uluslararası–10.Ulusal Hemşirelik Kongresi Eylül 2005 Ege Ünv. Katılımcı İZMİR

2- 4.Uluslararası- 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi 5–8 Eylül 2007 Başkent Ünv. Katılımcı, ANKARA

3- 12.Ulusal "Uluslararası Katılımlı" Hemşirelik Kongresi, 20–24 Ekim 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Katılımcı, SİVAS

4-  13.Ulusal Hemşirelik Kongresi“Uluslararası Katılımlı”-Poster Sunumu - 19–21 Ekim 2011 Harran Ünv. ŞANLIURFA

5-1. Ulusal Paramedik Kongresi 12-14 Ekim 2012 Akdeniz  Ünv.ANTALYA

6-14. Ulusal Hemşirelik Kongresi  “Uluslararası Katılımlı” 25-27 ekim 2013 Bodrum/MUĞLA

7-I. Ulusal (Uluslararası katılımlı)Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-21 Haziran 2014, Ege Ünv. İZMİR