PROF.DR. NERİMAN DEFNE ALTINTAŞ    
Adı : NERİMAN DEFNE
Soyadı : ALTINTAŞ
E-posta : ndaltintas@ankara.edu.tr
Tel : (312) 508 3238
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

1998’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini, 2002’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008’de Avrupa Yoğun Bakım Diplomasını (EDIC) aldı. 2009-2011 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında doçent ünvanını alan Doç. Dr. N. Defne Altıntaş halen Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgili alanları sepsis, şok ve hemodinamik monitorizasyondur. 

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu üyesidir (2014-), Türk Toraks Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği ve Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) üyesidir. 

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi yardımcı editörlüğünü (2014-) yapmaktadır.