PROF.DR. AYŞE NİLSUN DEMİR    
Adı : AYŞE NİLSUN
Soyadı : DEMİR
E-posta : ndemir@agri.ankara.edu.tr
Tel : 90 312 5961643 - 5961438
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF. DR. A. NİLSUN DEMİR

Uzmanlık Alanları :Limnoloji, Göl ve Baraj Gölleri Ekolojisi, Fitoplankton ve Diyatome Ekolojisi, Sucul Bitkiler, Alg üretimi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1982-1986

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1986-1990

Doktora

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1991-1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Mogan Gölü’nün Primer Prodüksiyonu Üzerine Bir Araştırma, Prof. Dr. Doğan ATAY

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

Ankara’ya Su Sağlayan Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Gölleri ile İvedik Su Arıtım Tesisinin Plankton Kompozisyonunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Prof. Dr. Doğan ATAY

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

1986-1997

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

1997-1999

Yard. Doç.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

2000- 2003

Doç.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

2003-2009

Prof.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

2009

 

Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

Ilgaz, S. 2004. Farklı Tuzluluk Derişimlerinin Nannochloropsis oculata ve Isochrysis galbana Türlerinin Büyüme Hızlarına Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Köse, B. 2005. Mogan Gölü sualtı makrofitlerinde toprak üstü biyokütlenin mevsimsel değişimleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Serin Ermiş, B. 2006. Herbisitlerden Glifosat ve Etoksisulfuronun Scenedesmus sp. Üzerine Toksik Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Balcı, E.Ö. 2012. Kızılırmak Nehri’nde (Avanos civarı- Nevşehir) Sualtı Bitki Biyokütlesinin Zamansal Değişimleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları:

Bulut, C. 2001. Denizlerde zararlı alg patlamaları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aykul, D. 2002. Tuz göllerinin limnolojik açıdan incelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çakmak, M. 2003. Balıklarda oluşan çevresel kaynaklı kokular. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Topuz, F. 2005. Balık ve balık yemlerinde mikotoksinler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karabulut, B. 2005. Türkiye ve Avrupa Birliği'nde suların korunması ve yönetimine yönelik mevzuat. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karacan, H. 2007. Küresel Isınmanın İçsu Ekosistemlerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şık, M. 2009. Türkiye'de Göllerde Yapılan Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kaplan, A. 2010. Zebra Midyesi ve Mücadele Yöntemleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Erenler, L. 2010. Mikroalglerden Elde Edilen Değerli Ürünler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Encan, E. 2011. Mikroalglerin Kütle Üretiminde Fotobiyoreaktörler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karayazı, A. 2012. Göl ve Akarsularda Diatom Topluluklarının Yapısı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aksoy, D. G. 2013. Su Çerçeve Direktifine Göre Akarsularda Akolojik Kalitenin Belirlenmesi. 

 Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezleri:

Fakıoğlu, Ö. 2010. Beyşehir Gölü’nün Fitoplankton Biyokütlesi ve Tür Kompozisyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Meriç, İ. 2010. Balık Unu Yerine Değişen Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi ile Beslenen Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio L. 1758) Dondurarak Depolamanın Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profiline Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Mogan Gölünün primer prodüksiyonu üzerine bir araştırma, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Yardımcı Araştırıcı, 1990.

Sazan havuzlarında piliç gübresinin fitoplankton verimliliğine etkileri, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Yardımcı Araştırıcı, 1995.

Ankara’ya su sağlayan Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Gölleri ile İvedik Su Arıtım Tesisinde plankton kompozisyonunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Yardımcı Araştırıcı, 1998.

Sakaryabaşı Batı Göletinde Fito-Zooplankton Kompozisyonu, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Proje Yöneticisi, 2004.

Sakaryabaşı-Batı Göleti’nde Ot Sazanının (Ctenopharyngodon idella Val. 1844) Su Bitkileri Mücadelesinde Kullanımı ve Su Kalitesi, Fitoplankton, Zooplankton ve Bentosa Etkileri, Ankara Üniversitesi BAP, Yardımcı Araştırıcı, 2006.

Batı Karadeniz (Türkiye) Deniz Çiçekli Bitkilerinin Dağılımı, Alt Limitleri, Fenolojisi, Epifitik Alg Florası ile Sinop Kıyıları Boyunca Zostera marina’nın Haritalanması, TÜBİTAK, Yardımcı Araştırıcı, 2006.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Göllerin Ekolojik Durumunun İzlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanımı: Mogan Gölü Örneği, TÜBITAK, Proje Yöneticisi, 2007.

Beyşehir Gölü’nün Trofik Durumunun İncelenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanımı, Ankara Üniversitesi BAP, Proje Yöneticisi, 2008.

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Beslenmesinde Protein Kaynağı Olarak Ayçiçeği Küspesi Kullanımının Büyümeye Etkileri ve Balıkların Dondurulmuş Muhafazası Sonucu Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profilinde Oluşan Değişimler. Ankara Üniversitesi BAP, Proje Yöneticisi, 2010.

Deniz Çiçekli Bitkilerinden Posidonia oceanica Topluluğunun Tahribinde Balık Üretim Tesislerinin Rolü ve Organik Yükün Azaltılmasında Bazı Alg Türlerinin Kullanımı. TÜBİTAK Yardımcı Araştırıcı, 2011.

Kızılırmak Nehri’nde (Avanos İlçesi Civarı) Sualtı Makrofit Biyokütlesinin Zamansal Değişimleri ve Makrofit. Diatom İndeksleri ile Ekolojik Kalite Sınıfının Tahmini. TÜBİTAK 110Y10, Proje Yöneticisi, 2011.

Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde Ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum Ve Azaltma Stratejilerinin Oluşturulması. TÜBİTAK, 110Y125, Yardımcı Araştırıcı, 2014.

Mogan Gölü'nde Ekolojik Durumun Tahmininde Epifitik Diyatome Topluluğunun Kullanılması. Ankara Üniversitesi BAP, Proje Yöneticisi, Devam ediyor. 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Limnoloji (Lisans)

Su Bitkileri (Lisans) 

Plankton ve Üretim Tekniği (Lisans)

Oseanoloji (Lisans)

Su Kirlenmesi ve Kontrolü (Lisans)

Sualtı Dünyası ve Dalma Tekniği (Lisans)

İlkyardım ve Dalma Tekniği (Lisans)

Biyolojik İndikatörlerle Su Kalitesini Belirleme Metotları (Yüksek Lisans)

Yüzeysel Su kaynaklarında Ekolojik Kalite (Yüksek Lisans)

Limnoekoloji-Göl ve Akarsu Ekolojisi (Yüksek Lisans)

Rotifer ve Mikroalg Üretim Tekniği (Yüksek Lisans)

Katıldığı Yurtdışı Kurslar:

Limnological basis for reservoir management, İspanya (17-28 September 1990): CIHEAM tarafından desteklenmiştir.

International post-graduate training course on limnology, Avusturya (March-December 1991): UNESCO ve Avusturya Hükümeti tarafından desteklenmiştir.

Phytoplankton Ecology, Güney Afrika Cumhuriyeti (February-March 1998)

Aquaculture Management, İsrail (23 October-20 November 2001): MASHAV tarafından desteklenmiştir.

Third Symposium for European Freshwater Sciences, UK (13-18 July 2003)

16th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP) S. Michele all’Adige, Italy (21-28 August 2011)

Ecological Restoration of Mediterranean Rivers, Zaragoza, İspanya (19-26 Eylül 2011): CIHEAM tarafından desteklenmiştir.

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler:

Limnoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği

Diğer:

** Yetişkin Dalgıç Balıkadam Brövesi bulunmaktadır.

ESERLERİ

1) SCI, SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerdeki tam metinli makaleler:

Demir, N., M. U. Kirkagac, S. Pulatsü and S. Bekcan (2001). Influence of Trout Cage Culture on Water Quality, Plankton and Benthos in an Anatolian Dam Lake. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 53 (3-4), 115-127.

Memis, D., N. Demir, O. T. Eroldogan and S. Kucuk (2002). Aquaculture in Turkey. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 54 (1), 34-40.

Dural, B. and N. Demir (2002). Biological Studies on Ulva rigida C. Agardh (Chlorophyta) in the İzmir Coast (Aegean Sea), Turkey. Archiv für Hydrobiologie, supp.145, Algological Studies, 107, 67-80.

Kırkağaç, M. U. and N. Demir (2004). The Effects of Grass Carp on Aquatic Plants, Plankton and Benthos in Ponds. J. Aquat. Plant Manage., 42, 32-39.

Çamdeviren, H., N. Demir, A. Kanık, S. Keskin (2005). Use of Principal Component Scores in Multiple Linear Regression Models for Prediction of Chlorophyll-a in Reservoirs. Ecological Modelling, 181, 581-589.

Demir, N., M. U. Kırkağaç (2005). Plankton Composition and Water Quality in a Pond of Spring Origin, Turkey. Limnology, 6, 189-194.

Demir, N. (2007). The Changes in the Phytoplankton Community of a Coastal Hyposaline lake in Western Anatolia, Turkey. Limnology, 8, 337-342.

Demir, N., M. U. Kırkağaç, A. Topçu, Ö. Zencir, S. Pulatsü, Ç. Karasu Benli (2007). Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Tarım Bilimleri Dergisi, 13(4), 385-390.

Ermiş, B.U. and N. Demir (2009). Toxicity of Glyphosate and Ethoxysulfuron to the Green Microalgae, Scenedesmus obliquus. Asian Journal of Chemistry, 21(3), 2163-2169.

Zencir Ö., Fakıoğlu Ö., Demir N.,  Korkmaz A.S. 2011. Seasonal Variation of Phytoplankton Composition in a Medium-Size River: the Kirmir and its Tributaries (Ankara, Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(6): 728-732.

Demir N., Pulatsu S., Kirkagac M., Topcu A., Zencir Ö. ve Fakioglu Ö. (2011). Pytoplankton Composition Considering the Odor Occurrence in Porsuk River (Eskisehir-Turkey). Asian Journal of Chemistry, 23(1): 247-250.

Çok İ., Ulutaş O.K., Okuşluk Ö., Durmaz E., Demir N. (2011). Evaluation of DNA Damage in Common Carp (Cyprinus carpio L.) by Comet Assay for Determination of Possible Pollution in Lake Mogan (Ankara). The Scientific World Journal, 11, 1455-1461.

Fakıoğlu Ö., Demir N. )(2011). Beyşehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Değişimleri. Ekoloji, 20 (80), 23-32. 

Meriç İ., Demir N. (2012). Assesment of Growth, Fatty Acids and Protein Profiles of Carp (Cyprinus carpio L. 1758) Fed Diets Including Incremental Levels of Sunflower Seed Meal. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 64(3): 1-8.

Meriç İ., Demir N. (2012). Farklı Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi İçeren Yemlerle Beslenen Sazanlarda (Cyprinus carpio L. 1758) Dondurarak Depolamanın Kalite Özelliklerine Etkisi. Gıda, 37(2): 71-77.Demir A. N., Fakıoğlu Ö., Dural B. (2014). Phytoplankton functional groups provide a quality assessment method by the Q assemblage index in Lake Mogan (Turkey). Turkish Journal of Botany, 38: 169-179.  

Uluslararası indekslere giren dergilerdeki tam metinli makaleler:

Bakan (Demir), A. N. and M. Dokulil (1997). Summer Phytoplankton Primary Production and Biomass in an Alpine Lake, Mondsee (Austria). Turkish Journal of Biology, 21(4), 445-455

Atay, D. and N. Demir (1998). The Effects of Chicken Manure on the Phytoplankton Primary Production in Carp Ponds. Acta Hydrobiologica, 40(4), 215-225.

Demir, N. and D. Atay (2002). The Treatment Efficiency of Plankton in Ivedik Drinking Water Treatment Plant, Ankara. Turkish Journal of Biology, 26, 229-234.

Demir, N. (2005). Zooplankton of Two Drinking Water Reservoirs in Central Anatolia: Composition and Annual Cycle. Turkish Journal of Zoology, 29, 9-16.

Dural, B., N. Demir, U. Sunlu (2006). A Pilot-scale Unit for Suspended Cultivation of Gracilaria gracilis in Izmir Bay, Aegean Sea-Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (6), 1043-1046.

Demir, N., B. Dural, K. Yıldırım (2006). Effect of Seaweed Suspensions on Seed Germination of Tomato, Pepper and Aubergine. Journal of Biological Sciences, 6(6), 1130-1133.

Kırkağaç, M. U. and N. Demir (2006). The Effects of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella Val. 1844) on Water Quality, Plankton, Macrophytes and Benthic Macroinvertebrates in a Spring Pond. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6: 7-15.

Dural B., Aysel V., Demir N., Yazıcı I., Erduğan H., 2012. The status of sensitive ecosystems along the Aegean coast of Turkey: Posidonia oceanica (L.) Delile meadows.  J. Black Sea/Mediterranean Environment 18 (3): 360-379.

3) Uluslarası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan tam metinli makaleler :

Atay, D. ve A. N. Bakan (Demir) (1992). Mogan Gölünün İlk Ürünü ve İlk Ürüne göre Balık Ürününün Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi, 3(1), 1-26.

Demir, N., H. Çamdeviren and S. Keskin (1999). Prediction of Chlorophyll a in Kurtboğazı and Çamlıdere Reservoirs. Tarım Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-70.

Demir, N., S. Pulatsü ve H. Çamdeviren (2000). Kurtboğazı Baraj Gölünün Mavi-Yeşil Alg (Cyanobacteria) Biyomasının Tahminine Yönelik Modeller. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1), 63-66.

Demir, N. ve D. Atay (2000). Bodrum’da Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinin Fitoplanktona Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2), 8-11.

Demir, N. (2001). Çift Kabuklu Üretim Alanlarında Bir Fitoplankton İzleme Çalışması. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1), 56-62.

Demir, N., H. Yavuz, A. Perendeci, C. Çakıroğlu ve S.S. Çelebi (2003). Pınarbaşı Göleti’nde (Afşin-Elbistan, Kahramanmaraş) Su Bitkileri Biyokütlesinin İncelenmesi ve Yönetim Metotlarının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 153-161.

Köksal, G., S. Seçer, S. Pulatsü, N. Demir, M. U. Kırkağaç (2004). Enerji Santrali Çevresi Ankara Çayı’nda Su Kalitesi, Plankton, Bentosun İncelenmesi ve Santralin Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4), 449-456.

Ilgaz, S. ve N. Demir (2004). Farklı Tuzluluk Derişimlerinin Nannochloropsis oculata (Droop) Green ve Isochrysis galbana Parke’nin Büyüme Hızlarına Etkileri. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, I(11), 38-42.

Demir, N. ve M. U. Kırkağaç (2006). Bir Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idella, Val) Yavru Yetiştirme Havuzunun Fitoplankton Kompozisyonu ve Biyokütlesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(1), 51-55

Topuz, F. ve N. Demir (2006). Balıklarda ve Balık Yemlerinde Mikotoksinler. Ziraat Mühendisliği, 346, 36-39.

Kırkağaç M.U., Demir N., Topçu A., Fakıoğlu Ö., Zencir Ö. (2011). Porsuk Çayı’nda (Eskişehir) Sucul Makrofitler, Zooplankton ve Bentik Makroomurgasızların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1), 65-72. 

Fakıoğlu Ö., Demir N. (2011). Göllerin Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1), 99-105.

Fakıoğlu Ö., Demir N. (2011). Göllerin Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1), 99-105.

Meriç İ., Demir N. (2011). Balıklarda Lipidler ve Lipid Oksidasyonu, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 356: 52-57.

4) İngilizce Kitap Bölümü

Dural B., Aysel V., Demir N., 2013. Posidonia oceanica (L.) Delile on the coasts of Turkey. Aktan Y., Aysel V. (eds) First National Workshop on Posidonia oceanica (L.) Delile on the Coast of Turkey. 19-20 Sept. 2013 Gökçeada, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV Publ.)  39, 1-19.

Dural B., Aysel V., Demir N., 2013. Distribution of Posidonia oceanica (L.) Delile at various localities: Gulf of İzmir and Aegean Sea. Aktan Y., Aysel V. (eds) First National Workshop on Posidonia oceanica (L.) Delile on the Coast of Turkey. 19-20 Sept. 2013 Gökçeada, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV Publ.)  39, 20-36.

5) Kitap

Demir N. 2011. Balık Yemleri. 6. Bölüm. Yavuzcan H. (ed), Su Ürünleri. Anadolu Üniversitesi Yay. No: 2243, Eskişehir, 104-125. (Kitap Bölümü)

6) Uluslararası kongrelerde sunulan bildiri ve posterler:

Köksal, G., S. Pulatsü and N. Bakan (Demir) (1995). A Report on the Egg Production of Astacus leptodactylus After the Crayfish Plague in Mogan Lake, Turkey. Aquaculture in Eastern European Countries, International Aquaculture Conference, Stara Zagora, Bulgaria.

Dural, B. and N. Demir (1998). The Determination of Phosphate in Some Algae, Lake Mondsee. Proc. of First International Symposium on Fisheries & Ecology, Trabzon, 362-369, Fisheco.  

Pulatsü, S., G. Köksal and N. Demir (1998). Introduction to Limnological Survey in Mogan Lake, Central Anatolia, Turkey. Proc. of First International Symposium on Fisheries & Ecology, Trabzon, 385-393, Fisheco.

Dural, B., A. Lök, N. Demir and C. Metin (1998). Evaluation of the Effects on Posidonia oceanica (L.) Delile Meadows Caused by Seine Nets. Proc. of First International Symposium on Fisheries & Ecology, Trabzon, 394-402, Fisheco.

Demir, N. (2003). Zooplankton of Two Drinking Water Reservoirs in Cenral Anatolia, Turkey: Composition and Annual Cycle. Third Symposium for European Freshwater Sciences, p. 143, 13-18 July, Edinburgh, UK.

Dural, B., Demir, N., O. Özden, B. Büyükışık, U. Sunlu, I. Yazıcı, H. Keleş, M. Dumlupınar, A. Özgül, E. Yürür (2007). Preliminary Results on the Impact of a Cage Fish Farm on Posidonia oceanica Meadows in Aegean Sea (Izmir-Turkey). Aquaculture Europe; Competing Claims, İstanbul, 146-147, EAS.

Dural B., N. Demir, O. Özden, B. Büyükışık, U. Sunlu, I. Yazıcı, H. Keleş, M. Dumlupınar, A. Özgül, E. Yürür (2007). The Potential of Integrated Culture, Red Algae Gracilaria gracilis and Sea Bream-Sea Bass in Aegean Sea: Preliminary Data. Aquaculture Europe; Competing Claims, İstanbul, 148-149, EAS.

Fakıoğlu Ö., Demir N. 2010. Seasonal Variations of Cyanobacteria Composition in Lake Beysehir. The 8th International Cyanobacteria Conference on Toxic Cyanobacteria. August 28th -September 4th. İstanbul.

Demir N., Fakıoğlu Ö., Dural B. 2011.  Phytoplankton Functional Groups under Antrophogenic Impacts in a Shallow Anatolian Lake. 16th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), S. Michele all’Adige, Italy – Trento, 21-28 August 2011,  p. 69.

Meriç I., Demir N., Sarıçoban C. 2011. Evaluation of Dietary Inclusion of Sunflower Seed Meal on Macro and Trace Mineral Contents of Carp (Cyprinus carpio). 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 17-20 November 2011, Antalya, Turkey, p. 90.  

Meriç I., Demir N., 2012. Influence of Dietary Treatment of Sunflower Seed Meal on the Atherogenic and Thrombogenic Index of Carp. AQUA 2012, 01-05 September 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti, p.713.

7) Ulusal kongrelerde sunulan bildiri ve posterler:

Demir, N. ve D. Atay (1999). Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Göllerinin Fitoplanktonu. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 577-587, Adana.

Demir, N. (2001). İçme Su Arıtım Tesislerinde Alg Problemleri. I. Alg Teknolojisi Sempozyumu, İzmir.

Demir N., ve B. Köse (2004). Göllerde Sualtı Makrofit Biyokütlesini Etkileyen Faktörler. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16. s, Sapanca.

Demir, N. ve S. Pulatsü (2004). Göllerde Fitoplankton Biyokütlesinin Tahminine Yönelik Modeller. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 44. s, Sapanca.

Aydın, F., G. Köksal, N. Demir, S. Bekcan, M. Kırkağaç, E. Gözgözoğlu, S. Erbaş, H. Deniz, Ö. Maltaş, H. Arpa (2005). Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Politikalar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 2. Cilt, 791-801 Ankara.

Demir, N. (2008). Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Göllerinde Ötrofikasyon: İçme Su Arıtımına etkileri. Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı, Çevre ve Orman Bak., DSİ Genel Müd., 236-245, Ankara.

Demir, N., B. Dural, Ö. Fakıoğlu (2008). Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Göllerin Ekolojik Durumunun İzlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanımı. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 43. s, Urla, İzmir.

Zencir Ö., Fakıoğlu Ö., Demir N. ve Korkmaz A.Ş. (2009). Kirmir Çayı ve Kolları’nda (Beypazarı, Ankara) Fitoplankton Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.

Fakıoğlu Ö. Demir N. (2010). Beyşehir Gölü Fitoplanktonunda Mevsimsel ve Yersel Değişimler. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010, Bolu.

Demir N., Şık Kaymak M. 2010. Türkiye Göllerinde Yapılan Araştırmalar.  4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010, Bolu.

Balcı, E.Ö., Fakıoğlu, Ö., Demir N. 2010. Kozmopolit Bir Sucul Makrofit: Potamogeton pectinatus L. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010, Bolu.

Fakıoğlu Ö., Zencir Ö., Meriç İ., Demir N. 2011. Beyşehir Gölü’nün Bazı Su Kalite Parametrelerinin Zamansal ve Yersel Değişimleri. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Antalya, 241-242

Fakıoğlu Ö., Topçu A., Demir N. 2011. Ankara Civarında Bulunan Kurusarı ve Kösrelik Göletlerine İlişkin Limnolojik Etütler. 2. Türkiye Sulakalan Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.

Fakıoğlu Ö., Atamanalp M., Demir N. 2011. Baraj Göllerinde Toksik Mavi-Yeşil Artışları ve İzlenmesi. 10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale,  s. 361.

Dural B., Aysel V., Demir N., Erduğan H., Okudan E.Ş., Karaçuha A., Yazıcı I., Atalay G. 2011. Sinop Limanı (Karadeniz, Türkiye) Çiçekli Bitkileri ve Birlik Oluşturan Algler. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, Samsun, s. 1-23.

Meriç İ., Demir N. 2012. Sazan Balığı Beslenmesinde Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi İlavesinin Gonadosomatik ve Hepatosomatik İndekse Etkileri. Ekoloji Sempozyumu-2012, 3-5 Mayıs 2012, Kilis, Gaziantep, s. 54.

Dural B., Şenkardeşler A., Aysel V., Aysel O., Demir N., Erduğan H. 2012. Ege Denizi (Türkiye) Kıyılarının Denizel Biyoçeşitliliği ve Fitobentozun Eko-Turizmdeki Rolü. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara, s. 64.

Demir N., Fakıoğlu Ö., Balcı E.Ö., Çoşkun T. 2012. Kızılırmak Nehri’nde (Avanos) Baraj Yapımı Sonrasında Sualtı Bitkisi Sorunu ve Mücadelesi. 5. Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir, Isparta.

Keskin E., Demir N., Fakıoğlu Ö. Balcı E.Ö., 2012. Sucul Makrofitlerden Stuckenia pectinata türünün Genetik Karakterizasyonu. 5. Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir, Isparta.

Meriç İ., Demir N.,  2012. Balıklarda Geosmin ve 2-methyl İso-borneol Kaynaklı Koku Oluşumu. 5. Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir, Isparta, s.108.

Anonim 2013. Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu Raporu. 21-23 Mart 2013. Ormancılık ve Su Şurası, Ankara, 86 s.

Fakıoğlu Ö., Demir N., 2013. Beyşehir Gölü’nde Fitoplankton Fonksiyonel Gruplarının Sıralı Değişimi. FABA, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

Demir N., Fakıoğlu Ö., 2013. Göllerde ekolojik kalitenin izlenmesinde fitoplankton ve sucul makrofitlere yönelik indeksler. 17 Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.

Demir N., Fakıoğlu Ö., 2013. Su Çerçeve Direktifi ve Fitoplankton: Bazı Göllerde Ekolojik Kalite Tahmini. Biyolojk İzleme Çalıştayı, 25-26 Şubat 2013, Antalya.

Demir N., Fakıoğlu Ö., 2013. Su Çerçeve Direktifi ve Fitoplankton: Mogan Gölü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi İzlenmesine İlişkin Kapasite Geliştirme Konulu AB Projesi Etkinliği, 18-20 Aralık 2012, Zonguldak.  

Demir N., 2013. İçme Suyu Temin Edilen Baraj Göllerinde Ekolojik Kalite Düzeyi ve İzlenmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.

Demir N., 2013. Mogan Gölü ve Su Çerçeve Direktifine Göre Ekolojik Kalitesi. Gölbaşı, Ankara. Mogan Gölü Paneli.

Meriç I., Keskin E., Demir N., 2013. Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) Balığında GH ve IGF-I Genleri Üzerine Tanenin Etkisinin Değerlendirilmesi. 17 Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.