PROF.DR. AYŞE NİLSUN DEMİR    
Adı : AYŞE NİLSUN
Soyadı : DEMİR
E-posta : ndemir@agri.ankara.edu.tr
Tel : 90 312 5961643 - 5961438
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF. DR. A. NİLSUN DEMİR

Uzmanlık Alanları :Limnoloji, Göl ve Baraj Gölleri Ekolojisi, Fitoplankton ve Diyatome Ekolojisi, Sucul Bitkiler, Alg üretimi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1982-1986

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1986-1990

Doktora

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1991-1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Mogan Gölü’nün Primer Prodüksiyonu Üzerine Bir Araştırma, Prof. Dr. Doğan ATAY

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

Ankara’ya Su Sağlayan Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Gölleri ile İvedik Su Arıtım Tesisinin Plankton Kompozisyonunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Prof. Dr. Doğan ATAY

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

1986-1997

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

1997-1999

Yard. Doç.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

2000- 2003

Doç.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

2003-2009

Prof.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Bölümü

2009

 

Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

Balcı, E.Ö. 2012. Kızılırmak Nehri’nde (Avanos civarı- Nevşehir) Sualtı Bitki Biyokütlesinin Zamansal Değişimleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Serin Ermiş, B. 2006. Herbisitlerden Glifosat ve Etoksisulfuronun Scenedesmus sp. Üzerine Toksik Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Köse, B. 2005. Mogan Gölü sualtı makrofitlerinde toprak üstü biyokütlenin mevsimsel değişimleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ilgaz, S. 2004. Farklı Tuzluluk Derişimlerinin Nannochloropsis oculata ve Isochrysis galbana Türlerinin Büyüme Hızlarına Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları:

Özdoğan, Dursun. 2018. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Altrenatif Bir Tür: Sinagrit Balığı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Gül, Meryem Çağrı. 2017. Havuz Balığının Biyolojisi ve Dağılımı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kalender, B. 2015. Barajların Limnolojik ve Ekolojik Etkileri: Çoruh Nehri Örneği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çengel, F. 2015. Türkiye’de Limanların Yönetimi: Yetki ve Sorumluluklar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Akgündüz, Raife Melda. 2014. Balıkçılık Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Doğan, Mehmet Agah. 2014. Yeşilırmak Havzası Su Kaynaklarının Limnolojik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aksoy, D. G. 2013. Su Çerçeve Direktifine Göre Akarsularda Ekolojik Kalitenin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karayazı, A. 2012. Göl ve Akarsularda Diatom Topluluklarının Yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Encan, E. 2011. Mikroalglerin Kütle Üretiminde Fotobiyoreaktörler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Erenler, L. 2010. Mikroalglerden Elde Edilen Değerli Ürünler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kaplan, A. 2010. Zebra Midyesi ve Mücadele Yöntemleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şık, M. 2009. Türkiye'de Göllerde Yapılan Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karacan, H. 2007. Küresel Isınmanın İçsu Ekosistemlerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karabulut, B. 2005. Türkiye ve Avrupa Birliği'nde suların korunması ve yönetimine yönelik mevzuat. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Topuz, F. 2005. Balık ve balık yemlerinde mikotoksinler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Köse, Birsel. 2003. Göllerde makrofit biyokütlesini etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çakmak, M. 2003. Balıklarda oluşan çevresel kaynaklı kokular. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aykul, D. 2002. Tuz göllerinin limnolojik açıdan incelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bulut, C. 2001. Denizlerde zararlı alg patlamaları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezleri:

Coşkun, T. 2017. Abant Gölü’nde Ekolojik Durumun Tahmininde Fitoplankton ve Epifitik Diyatome Topluluklarının Kullanılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çetin, T. 2017. Yukarı Sakarya Havzası’nda Ekolojik Durumun Tahmininde Fitobentozun Kullanımı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şanal, M. 2016. Mogan Gölü’nde Ekolojik Durumun Tahmininde Epifitik Diyatome Topluluğunun Kullanımı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Meriç, İ. 2010. Balık Unu Yerine Değişen Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi ile Beslenen Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio L. 1758) Dondurarak Depolamanın Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profiline Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Fakıoğlu, Ö. 2010. Beyşehir Gölü’nün Fitoplankton Biyokütlesi ve Tür Kompozisyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması. Çınar Müh. Müş. A.Ş. Gazi Teknopark Şti. tarafından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülmektedir, Proje Danışmanı, 2018-.

Abant Gölü’nde Ekolojik Kalite Tahmini: Diyatome Kompozisyonu ve Diyatome İndeksleri. AU BAP, Proje Yöneticisi, 2016-2017.

Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Proje Danışmanı, 2017.

Uluabat Gölü Siyanobakteri (Mavi-Yeşil Alg) Çeşitliliğinin, Mevcut Siyanobakteri Toksinlerinin ve Toksik Siyanobakteri Türlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK, Yardımcı Araştırıcı, 2015-2017.

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında Nehir Havzalarında Modelleme Çalışmasına Yönelik Ankara Çayı ve Asartepe Baraj Gölü’nde Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme. TUBITAK MAM ÇTÜE tarafından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür, Proje Yöneticisi, 2015-2016.

Sakarya Havzasındaki Göllerin Batimetrelerinin Ölçülmesi, Envanter Çalışmalarının Yapılması ve Göl Künyelerinin Tasarımı. BİLİM Çevre Merkezi AR-Ge Teknolojik Çözümler Çevre Proje Merkezi İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür, Proje Yöneticisi, 2014.

Mogan Gölü’nde Epifitik Diatom Topluluğunun Ekolojik Durum Tahmininde Kullanımı. AU BAP, Proje Yöneticisi, 2013- 2015.

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi, Fitoplankton ve Makrofit İzleme, Buna Bağlı Hassas Alan Tayini: Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları. TUBITAK MAM ÇTÜE tarafından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür, Proje Yöneticisi, 2014-2015.

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi. TUBITAK MAM ÇTÜE tarafından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür, Proje Danışmanı, 2013-2014.

Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde Ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum Ve Azaltma Stratejilerinin Oluşturulması. TÜBİTAK, 110Y125, Yardımcı Araştırıcı, 2014.

Meriç Ergene Nehir Havzasında Biyolojik İzleme: Fitoplankton ve Fitobentoz. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür, Proje Yürütücüsü, 2013.

Akarçay Nehir Havzasında Biyolojik İzleme: Fitoplankton ve Fitobentoz. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür, Proje Yürütücüsü, 2014-2013.

Kızılırmak Nehri’nde (Avanos İlçesi Civarı) Sualtı Makrofit Biyokütlesinin Zamansal Değişimleri ve Makrofit. Diatom İndeksleri ile Ekolojik Kalite Sınıfının Tahmini. TÜBİTAK 110Y10, Proje Yöneticisi, 2011.

Deniz Çiçekli Bitkilerinden Posidonia oceanica Topluluğunun Tahribinde Balık Üretim Tesislerinin Rolü ve Organik Yükün Azaltılmasında Bazı Alg Türlerinin Kullanımı. TÜBİTAK Yardımcı Araştırıcı, 2011.

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Beslenmesinde Protein Kaynağı Olarak Ayçiçeği Küspesi Kullanımının Büyümeye Etkileri ve Balıkların Dondurulmuş Muhafazası Sonucu Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profilinde Oluşan Değişimler. Ankara Üniversitesi BAP, Proje Yöneticisi, 2010.

Beyşehir Gölü’nün Trofik Durumunun İncelenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanımı, Ankara Üniversitesi BAP, Proje Yöneticisi, 2008.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Göllerin Ekolojik Durumunun İzlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanımı: Mogan Gölü Örneği, TÜBITAK, Proje Yöneticisi, 2007.

Batı Karadeniz (Türkiye) Deniz Çiçekli Bitkilerinin Dağılımı, Alt Limitleri, Fenolojisi, Epifitik Alg Florası ile Sinop Kıyıları Boyunca Zostera marina’nın Haritalanması, TÜBİTAK, Yardımcı Araştırıcı, 2006.

Sakaryabaşı-Batı Göleti’nde Ot Sazanının (Ctenopharyngodon idella Val. 1844) Su Bitkileri Mücadelesinde Kullanımı ve Su Kalitesi, Fitoplankton, Zooplankton ve Bentosa Etkileri, Ankara Üniversitesi BAP, Yardımcı Araştırıcı, 2006.

Sakaryabaşı Batı Göletinde Fito-Zooplankton Kompozisyonu, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Proje Yöneticisi, 2004.

Ankara’ya su sağlayan Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Gölleri ile İvedik Su Arıtım Tesisinde plankton kompozisyonunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Yardımcı Araştırıcı, 1998.

Sazan havuzlarında piliç gübresinin fitoplankton verimliliğine etkileri, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Yardımcı Araştırıcı, 1995.

Mogan Gölünün primer prodüksiyonu üzerine bir araştırma, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Yardımcı Araştırıcı, 1990.

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Limnoloji (Lisans)

Su Bitkileri (Lisans) 

Plankton ve Üretim Tekniği (Lisans)

Oseanoloji (Lisans)

Su Kirlenmesi ve Kontrolü (Lisans)

Sualtı Dünyası ve Dalma Tekniği (Lisans)

İlkyardım ve Dalma Tekniği (Lisans)

Biyolojik İndikatörlerle Su Kalitesini Belirleme Metotları (Yüksek Lisans)

Yüzeysel Su kaynaklarında Ekolojik Kalite (Yüksek Lisans)

Limnoekoloji-Göl ve Akarsu Ekolojisi (Yüksek Lisans)

Rotifer ve Mikroalg Üretim Tekniği (Yüksek Lisans)

Katıldığı Yurtdışı Kurslar:

Limnological basis for reservoir management, İspanya (17-28 September 1990): CIHEAM tarafından desteklenmiştir.

International post-graduate training course on limnology, Avusturya (March-December 1991): UNESCO ve Avusturya Hükümeti tarafından desteklenmiştir.

Phytoplankton Ecology, Güney Afrika Cumhuriyeti (February-March 1998)

Aquaculture Management, İsrail (23 October-20 November 2001): MASHAV tarafından desteklenmiştir.

Third Symposium for European Freshwater Sciences, UK (13-18 July 2003)

16th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP) S. Michele all’Adige, Italy (21-28 August 2011)

Ecological Restoration of Mediterranean Rivers, Zaragoza, İspanya (19-26 Eylül 2011): CIHEAM tarafından desteklenmiştir.

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler:

Limnoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği

Diğer:

** Yetişkin Dalgıç Balıkadam Brövesi bulunmaktadır.

ESERLERİ

SCI, SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerdeki tam metinli makaleler

Cetin T., Demir N. 2019. The use of phytobenthos for the ecological status assessment in Upper Sakarya basin, Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 17(4), 10155-10172. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_1015510172.

Yilmaz M., Foss A.J., Miles C.O., Özen M., Demir N., Balcı M., Beach D.G. 2019. Comprehensive multi-technique approach reveals the high diversity of microcystins in field collections and an associated isolate of Microcystis aeruginosa from a Turkish lake. Toxicon, 167, 87-100. DOI: 10.1016/j.toxicon.2019.06.006.

Mantzouki E., ......, Demir N., Beklioğlu M., .... 2018. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins, 10(4), 156: 1-24. DOI:10.3390/toxins10040156

Mantzouki E., .... Demir N., Beklioğlu M., ...... 2018.  A  European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. NATURE SCIENTIFIC DATA, 5(180226), 1-13, DOI: 10.1038/sdata.2018.226

Sanal M., Demir N. 2018. Use of the epiphytic diatoms to estimate the ecological status of Lake Mogan. Applied Ecology and Environmental Research, 16(3):3529-3543.  

Demir A. N., Fakıoğlu Ö., Dural B. 2014. Phytoplankton functional groups provide a quality assessment method by the Q assemblage index in Lake Mogan (Turkey). Turkish Journal of Botany, 38: 169-179.

Meriç İ., Demir N. 2012. Assesment of Growth, Fatty Acids and Protein Profiles of Carp (Cyprinus carpio L. 1758) Fed Diets Including Incremental Levels of Sunflower Seed Meal. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 64(3): 1-8.

Fakıoğlu Ö., Demir N. 2011. Beyşehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Değişimleri. Ekoloji, 20 (80), 23-32. 

Çok İ., Ulutaş O.K., Okuşluk Ö., Durmaz E., Demir N. 2011. Evaluation of DNA Damage in Common Carp (Cyprinus carpio L.) by Comet Assay for Determination of Possible Pollution in Lake Mogan (Ankara). The Scientific World Journal, 11, 1455-1461.

Demir N., Pulatsu S., Kirkagac M., Topcu A., Zencir Ö. ve Fakioglu Ö. 2011. Pytoplankton Composition Considering the Odor Occurrence in Porsuk River (Eskisehir-Turkey). Asian Journal of Chemistry, 23(1): 247-250.

Zencir Ö., Fakıoğlu Ö., Demir N.,  Korkmaz A.S. 2011. Seasonal Variation of Phytoplankton Composition in a Medium-Size River: the Kirmir and its Tributaries (Ankara, Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(6): 728-732.

Ermiş B.U., Demir N. 2009. Toxicity of Glyphosate and Ethoxysulfuron to the Green Microalgae, Scenedesmus obliquus. Asian Journal of Chemistry, 21(3), 2163-2169.

Demir N., Kırkağaç M.U., Topçu A., Zencir Ö., Pulatsü S., Karasu Benli Ç. 2007. Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Tarım Bilimleri Dergisi, 13(4), 385-390.

Demir N. 2007. The Changes in the Phytoplankton Community of a Coastal Hyposaline lake in Western Anatolia, Turkey. Limnology, 8, 337-342.

Demir N., Kırkağaç M.U. 2005. Plankton Composition and Water Quality in a Pond of Spring Origin, Turkey. Limnology, 6, 189-194.

Çamdeviren H., Demir N., Kanık A., Keskin S. 2005. Use of Principal Component Scores in Multiple Linear Regression Models for Prediction of Chlorophyll-a in Reservoirs. Ecological Modelling, 181, 581-589.

Kırkağaç M. U., Demir N. 2004. The Effects of Grass Carp on Aquatic Plants, Plankton and Benthos in Ponds. J. Aquat. Plant Manage., 42, 32-39.

Memis D., Demir N., Eroldogan O.T. and Kucuk S. 2002. Aquaculture in Turkey. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 54 (1), 34-40.

Demir N., Kirkagac M.U., Pulatsü S., Bekcan S. 2001. Influence of Trout Cage Culture on Water Quality, Plankton and Benthos in an Anatolian Dam Lake. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 53 (3-4), 115-127.


Uluslararası indekslere giren dergilerdeki tam metinli makaleler:

Coşkun T., Kırkağaç M., Demir N. 2016. Sakaryabaşı-Batı Göleti’nde tatlı su karideslerinin (Palaemonetes turcorum Holthuis, 1961) bazı morfometrik özellikleri. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 31(1): 40-50.

Şanal M., Köse B., Coşkun T., Demir, N. 2015. Mogan Gölü’nde Sucul Makrofitlere Göre Ekolojik Kalitenin Tahmini. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(4): 51-56.

Meriç İ., Demir N. 2012. Farklı Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi İçeren Yemlerle Beslenen Sazanlarda (Cyprinus carpio L. 1758) Dondurarak Depolamanın Kalite Özelliklerine Etkisi. Gıda, 37(2): 71-77.

Dural B., Aysel V., Demir N., Yazıcı I., Erduğan H., 2012. The status of sensitive ecosystems along the Aegean coast of Turkey: Posidonia oceanica (L.) Delile meadows.  J. Black Sea/Mediterranean Environment 18 (3): 360-379.

Kırkağaç M. U., Demir N. 2006. The Effects of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella Val. 1844) on Water Quality, Plankton, Macrophytes and Benthic Macroinvertebrates in a Spring Pond. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6: 7-15.

Dural B., Demir N., Sunlu U. 2006. A Pilot-scale Unit for Suspended Cultivation of Gracilaria gracilis in Izmir Bay, Aegean Sea-Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (6), 1043-1046.

Demir N., Dural B., Yıldırım K. 2006. Effect of Seaweed Suspensions on Seed Germination of Tomato, Pepper and Aubergine. Journal of Biological Sciences, 6(6), 1130-1133.

Demir N. 2005. Zooplankton of Two Drinking Water Reservoirs in Central Anatolia: Composition and Annual Cycle. Turkish Journal of Zoology, 29, 9-16.

Demir N., Atay D. 2002. The Treatment Efficiency of Plankton in Ivedik Drinking Water Treatment Plant, Ankara. Turkish Journal of Biology, 26, 229-234.

Dural B., Demir N. 2002. Biological Studies on Ulva rigida C. Agardh (Chlorophyta) in the İzmir Coast (Aegean Sea), Turkey. Archiv für Hydrobiologie, supp.145, Algological Studies, 107, 67-80.

Atay D., Demir N. 1998. The Effects of Chicken Manure on the Phytoplankton Primary Production in Carp Ponds. Acta Hydrobiologica, 40(4), 215-225.

Bakan (Demir), A. N., Dokulil M. 1997. Summer Phytoplankton Primary Production and Biomass in an Alpine Lake, Mondsee (Austria). Turkish Journal of Biology, 21(4), 445-455

İngilizce Kitap Bölümü

Dural B., Aysel V., Demir N., 2013. Posidonia oceanica (L.) Delile on the coasts of Turkey. Aktan Y., Aysel V. (eds) First National Workshop on Posidonia oceanica (L.) Delile on the Coast of Turkey. 19-20 Sept. 2013 Gökçeada, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV Publ.)  39, 1-19.

Dural B., Aysel V., Demir N., 2013. Distribution of Posidonia oceanica (L.) Delile at various localities: Gulf of İzmir and Aegean Sea. Aktan Y., Aysel V. (eds) First National Workshop on Posidonia oceanica (L.) Delile on the Coast of Turkey. 19-20 Sept. 2013 Gökçeada, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV Publ.)  39, 20-36.

İngilizce Çeviri Kitap Bölümü

Demir, N., Coşkun, T. 2017. Kara-Su Arayüzeyi: Sucul Bitkiler. Wetzel, R.G. Limnoloji-Göl ve Nehir Ekosisemleri. Ergönlül, M. B. (Kitap Çeviri Editörü). Nobel, 528-572.

Kitap Bölümü

Demir N. 2011. Balık Yemleri. 6. Bölüm. Yavuzcan H. (ed), Su Ürünleri. Anadolu Üniversitesi Yay. No: 2243, Eskişehir, 104-125. 

Ulusal Dergilerde tam metinli makaleler :

Demir N., Çetin, T., Gök, C., Şanal M. 2017.  First Biological Monitoring in the Akarçay Basin According to the Water Framework Directive: Phytoplankton and Phytobenthos.  Turkish Journal of Water Science Management, 1(1), 90-107.

Anonim 2013. Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu Raporu. 21-23 Mart 2013. Ormancılık ve Su Şurası, Ankara, 86 s.

Meriç İ., Demir N. 2011. Balıklarda Lipidler ve Lipid Oksidasyonu, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 356: 52-57.

Fakıoğlu Ö., Atamanalp M., Demir N. 2011. Baraj Göllerinde Toksik Mavi-Yeşil Algler. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(2), 65-71.

Fakıoğlu Ö., Demir N. 2011. Göllerin Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1), 99-105.

Kırkağaç M.U., Demir N., Topçu A., Fakıoğlu Ö., Zencir Ö. 2011. Porsuk Çayı’nda (Eskişehir) Sucul Makrofitler, Zooplankton ve Bentik Makroomurgasızların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1), 65-72. 

Topuz F., N. Demir N. 2006. Balıklarda ve Balık Yemlerinde Mikotoksinler. Ziraat Mühendisliği, 346, 36-39.

Demir N., Kırkağaç M.U. 2006. Bir Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idella, Val) Yavru Yetiştirme Havuzunun Fitoplankton Kompozisyonu ve Biyokütlesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(1), 51-55.

Ilgaz S., Demir N. 2004. Farklı Tuzluluk Derişimlerinin Nannochloropsis oculata (Droop) Green ve Isochrysis galbana Parke’nin Büyüme Hızlarına Etkileri. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, I(11), 38-42.

Köksal G., Seçer S., Pulatsü S., Demir N., Kırkağaç M.U. 2004. Enerji Santrali Çevresi Ankara Çayı’nda Su Kalitesi, Plankton, Bentosun İncelenmesi ve Santralin Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4), 449-456.

Demir N., Yavuz H., Perendeci A., Çakıroğlu C., Çelebi S.S. 2003. Pınarbaşı Göleti’nde (Afşin-Elbistan, Kahramanmaraş) Su Bitkileri Biyokütlesinin İncelenmesi ve Yönetim Metotlarının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 153-161.

Demir N. 2001. Çift Kabuklu Üretim Alanlarında Bir Fitoplankton İzleme Çalışması. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1), 56-62.

Demir N., Atay D. 2000. Bodrum’da Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinin Fitoplanktona Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2), 8-11.

Demir N., Pulatsü S., Çamdeviren H. 2000. Kurtboğazı Baraj Gölünün Mavi-Yeşil Alg (Cyanobacteria) Biyomasının Tahminine Yönelik Modeller. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1), 63-66.

Demir N., Çamdeviren H., Keskin S. 1999. Prediction of Chlorophyll a in Kurtboğazı and Çamlıdere Reservoirs. Tarım Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-70.

Atay D., Bakan (Demir) A.N.1992. Mogan Gölünün İlk Ürünü ve İlk Ürüne göre Balık Ürününün Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi, 3(1), 1-26.

Uluslararası kongrelerde sunulan bildiri ve posterler:

Yılmaz M., Özen M., Demir N., Balcı M. 2018.  High Throughput Amplicon Sequencing for Phytoplankton Diversity and Comparison with Microscopy Results.  13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, FABA 2018, 21-23 November, Ankara, Turkey, p.74.

Yılmaz M., Foss A. C. ,Miles C.O., Özen M., Balcı M., Demir N., Beach D.G. 2018.  High Diversity of Microcystins in a Microcystis aeruginosa Isolate from Lake Uluabat.  13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, FABA 2018, 21-23 November, Ankara, Turkey, p. 76.

Demir N., Yılmaz M., Balcı M., Coşkun T., Özen M. 2018.  Ecological Status of Uluabat Lake: Phytoplankton as a Quality Element. 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, FABA 2018, 21-23 November, Ankara, Turkey. p. 71.

Coşkun Tolga, Demir N. 2018.  Epiphytic Diatom Species of Lake Abant (Bolu, Turkey).  13 th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, FABA 2018, 21-23 November, Ankara, Turkey. p. 358-363 (tam metin).

Coşkun Tolga, Demir N. 2018.  Application of Water Quality Index to Lake Abant, Turkey.  International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) 22-23 November 2018, Ankara, Turkey, p. 2659-2662 (tam metin).

Coşkun Tolga, Demir N. 2018. Assessment of Ecological Status Based on Diatom Indexes in Lake Abant. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) 22-23 November 2018, Ankara, Turkey, p. 205.

Coşkun T., Demir N. 2018. Use of phytoplankton for the estimation of ecological status in Lake Abant. International Congress On Engineering and Life Science (ICELIS), Kastamonu, 26-29 April 2018, p. 317.

Göktuğ G., Çağrı G.M., Demir N. 2017.  Distribution and Biological Properties of Prussian Carp Which is the Important Invasive Species.  International Congress of Health and Envıronment, Adana, 23-25 October, p. 391.

Meriç İ., Yıldırım Ö., Demir N. 2015. Bio-economic analysis of diets comprised of sunflower seed meal as a substitution of fish meal in carp. Aquaculture Europe 2015, Rotterdam, 20-23 October 2015, 501-502.

Coşkun T., Doğankaya L., Demir N. 2015. Effects of microalgae on fish reproduction: egg yield and larval development. International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, 16-20 September 2015, p. 105.

Erdoğan Ş., Filiz N., Bezirci G., Çağan A.S., Coppens J., Demir A.N., Beklioğlu M. 2014. Role of temperature for phytoplankton community structure and diversity in Turkish shallow lakes. 17th Workshop of the International Associaton of Phytoplankton Taxonomy and Ecology 14-21 Eylül 2014, Kastoria, Yunanistan.

Meriç I., Demir N., 2012. Influence of Dietary Treatment of Sunflower Seed Meal on the Atherogenic and Thrombogenic Index of Carp. AQUA 2012, 01-05 September 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti, p.713.

Demir N., Fakıoğlu Ö., Dural B. 2011.  Phytoplankton Functional Groups under Antrophogenic Impacts in a Shallow Anatolian Lake. 16th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), S. Michele all’Adige, Italy – Trento, 21-28 August 2011, p. 69.

Meriç I., Demir N., Sarıçoban C. 2011. Evaluation of Dietary Inclusion of Sunflower Seed Meal on Macro and Trace Mineral Contents of Carp (Cyprinus carpio). 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 17-20 November 2011, Antalya, Turkey, p. 90.

Fakıoğlu Ö., Demir N. 2010. Seasonal Variations of Cyanobacteria Composition in Lake Beysehir. The 8th International Cyanobacteria Conference on Toxic Cyanobacteria. August 28th -September 4th. İstanbul.

Dural B., Demir N., Özden O., Büyükışık B., Sunlu U., Yazıcı I., Keleş H., Dumlupınar M., Özgül A., Yürür E. 2007. Preliminary Results on the Impact of a Cage Fish Farm on Posidonia oceanica Meadows in Aegean Sea (Izmir-Turkey). Aquaculture Europe, Competing Claims, İstanbul, 146-147, EAS.

Dural B., Demir N., Özden O., Büyükışık B., Sunlu U., Yazıcı I., Keleş H., Dumlupınar M., Özgül A., Yürür E. 2007. The Potential of Integrated Culture, Red Algae Gracilaria gracilis and Sea Bream-Sea Bass in Aegean Sea: Preliminary Data. Aquaculture Europe, Competing Claims, İstanbul, 148-149, EAS.

Demir N. 2003. Zooplankton of Two Drinking Water Reservoirs in Cenral Anatolia, Turkey: Composition and Annual Cycle. Third Symposium for European Freshwater Sciences, p. 143, 13-18 July, Edinburgh, UK.

Dural B., Lök A., Demir N., Metin C. 1998. Evaluation of the Effects on Posidonia oceanica (L.) Delile Meadows Caused by Seine Nets. Proc. of First International Symposium on Fisheries & Ecology, Trabzon, 394-402, Fisheco.

Dural B., Demir N. 1998. The Determination of Phosphate in Some Algae, Lake Mondsee. Proc. of First International Symposium on Fisheries & Ecology, Trabzon, 362-369, Fisheco.  

Pulatsü S., Köksal G., Demir N. 1998. Introduction to Limnological Survey in Mogan Lake, Central Anatolia, Turkey. Proc. of First International Symposium on Fisheries & Ecology, Trabzon, 385-393, Fisheco.

Köksal G., Pulatsü S., Bakan N. (Demir) 1995. A Report on the Egg Production of Astacus leptodactylus After the Crayfish Plague in Mogan Lake, Turkey. Aquaculture in Eastern European Countries, International Aquaculture Conference, Stara Zagora, Bulgaria. 

Ulusal kongrelerde sunulan bildiri ve posterler:

Yılmaz M., Özen M., Demir N., Balcı M. 2018. Uluabat Gölü Mikrobiyal Çeşitliliğinin Yeni Nesil Gen Dizileme Teknolojileriyle Belirlenmesi. VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2018, 13. s., Sakarya.

Yılmaz M., Foss A.J., Özen M., Demir N., Balcı M. 2018. Uluabat Gölü’nde Siyanobakteriyel Toksinler. VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2018, 29. s., Sakarya.

Dural B., Demir N. 2017.  Türkiye Kıyılarında Fitobentozun İşlevi ve Karşılaştığı Tehditler.  20. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, 16-17 Kasım, Urla, İzmir,  (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Coşkun T., Demir N. 2017.  Abant Gölü’nde (Bolu) Ekolojik Durumun Tahmininde  Makrofit İndeksinin Kullanılması.  19. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Poster)

Çetin T., Demir N. 2017. Alabalık Çiftliklerinin Çevresel Etkilerinin İzlenmesinde Diyatome Toplulukları: Eskişehir-Çifteler Örneği.  19. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Demir N. 2015. Göllerde Ekolojik Kalitenin İzlenmesi: Geçmişe ve Geleceğe Bakış. 18. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU,  Ege Üniversitesi, 1-4 Eylül 2015. İzmir (Çağrılı Bildiri)

Demir N., Köse B., Şanal M. 2014. Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Sualtı Makrofitlerin Ekolojik Kalitenin İzlenmesinde Kullanımı: Mogan Gölü. 6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014. Bursa (poster)

Demir N., Çetin T., Gök C., Şanal M. 2014. Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Akarçay Havzasında Biyolojik İzleme: Fitoplankton ve Fitobentos. 6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014. Bursa (Sözlü bildiri)

Çevlik H., Pulatsü S., Demir N., Elibol M.İ. 2014. Ermenek Baraj Gölü (Karaman) Limnolojisi. 6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014. Bursa (Sözlü bildiri)

Fakıoğlu Ö., Demir N. 2013. Beyşehir Gölü’nde Fitoplankton Fonksiyonel Gruplarının Sıralı Değişimi. FABA, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

Demir N., Fakıoğlu Ö. 2013. Göllerde ekolojik kalitenin izlenmesinde fitoplankton ve sucul makrofitlere yönelik indeksler. 17. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.

Demir N., Fakıoğlu Ö. 2013. Su Çerçeve Direktifi ve Fitoplankton: Bazı Göllerde Ekolojik Kalite Tahmini. Biyolojk İzleme Çalıştayı, 25-26 Şubat 2013, Antalya.

Demir N., Fakıoğlu Ö. 2013. Su Çerçeve Direktifi ve Fitoplankton: Mogan Gölü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi İzlenmesine İlişkin Kapasite Geliştirme Konulu AB Projesi Etkinliği, 18-20 Aralık 2012, Zonguldak. 

Demir N. 2013. İçme Suyu Temin Edilen Baraj Göllerinde Ekolojik Kalite Düzeyi ve İzlenmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.

Demir N. 2013. Mogan Gölü ve Su Çerçeve Direktifine Göre Ekolojik Kalitesi. Gölbaşı, Ankara. Mogan Gölü Paneli.

Meriç I., Keskin E., Demir N. 2013. Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) Balığında GH ve IGF-I Genleri Üzerine Tanenin Etkisinin Değerlendirilmesi. 17 Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.

Meriç İ., Demir N. 2012. Sazan Balığı Beslenmesinde Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi İlavesinin Gonadosomatik ve Hepatosomatik İndekse Etkileri. Ekoloji Sempozyumu-2012, 3-5 Mayıs 2012, Kilis, Gaziantep, s. 54.

Dural B., Şenkardeşler A., Aysel V., Aysel O., Demir N., Erduğan H. 2012. Ege Denizi (Türkiye) Kıyılarının Denizel Biyoçeşitliliği ve Fitobentozun Eko-Turizmdeki Rolü. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara, s. 64.

Demir N., Fakıoğlu Ö., Balcı E.Ö., Çoşkun T. 2012. Kızılırmak Nehri’nde (Avanos) Baraj Yapımı Sonrasında Sualtı Bitkisi Sorunu ve Mücadelesi. 5. Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir, Isparta.

Keskin E., Demir N., Fakıoğlu Ö. Balcı E.Ö., 2012. Sucul Makrofitlerden Stuckenia pectinata türünün Genetik Karakterizasyonu. 5. Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir, Isparta.

Meriç İ., Demir N.,  2012. Balıklarda Geosmin ve 2-methyl İso-borneol Kaynaklı Koku Oluşumu. 5. Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir, Isparta, s.108 (poster).

Fakıoğlu Ö., Zencir Ö., Meriç İ., Demir N. 2011. Beyşehir Gölü’nün Bazı Su Kalite Parametrelerinin Zamansal ve Yersel Değişimleri. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Antalya, 241-242.

Fakıoğlu Ö., Topçu A., Demir N. 2011. Ankara Civarında Bulunan Kurusarı ve Kösrelik Göletlerine İlişkin Limnolojik Etütler. 2. Türkiye Sulakalan Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.

Fakıoğlu Ö., Atamanalp M., Demir N. 2011. Baraj Göllerinde Toksik Mavi-Yeşil Artışları ve İzlenmesi. 10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale,  s. 361.

Dural B., Aysel V., Demir N., Erduğan H., Okudan E.Ş., Karaçuha A., Yazıcı I., Atalay G. 2011. Sinop Limanı (Karadeniz, Türkiye) Çiçekli Bitkileri ve Birlik Oluşturan Algler. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, Samsun, s. 1-23.

Fakıoğlu Ö., Demir N. 2010. Beyşehir Gölü Fitoplanktonunda Mevsimsel ve Yersel Değişimler. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010, Bolu.

Demir N., Şık Kaymak M. 2010. Türkiye Göllerinde Yapılan Araştırmalar.  4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010, Bolu.

Balcı E.Ö., Fakıoğlu Ö., Demir N. 2010. Kozmopolit Bir Sucul Makrofit: Potamogeton pectinatus L. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010, Bolu.

Zencir Ö., Fakıoğlu Ö., Demir N. ve Korkmaz A.Ş. 2009. Kirmir Çayı ve Kolları’nda (Beypazarı, Ankara) Fitoplankton Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.

Demir N. 2008. Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Göllerinde Ötrofikasyon: İçme Su Arıtımına etkileri. Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı, Çevre ve Orman Bak., DSİ Genel Müd., 236-245, Ankara.

Demir N., Dural B., Fakıoğlu Ö. 2008. Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Göllerin Ekolojik Durumunun İzlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanımı. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 43. s, Urla, İzmir.

Aydın F., Köksal G., Demir N., Bekcan S., Kırkağaç M., Gözgözoğlu E., Erbaş S., Deniz H., Maltaş Ö., Arpa H. 2005. Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Politikalar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 2. Cilt, 791-801 Ankara.

Demir N., Köse B. 2004. Göllerde Sualtı Makrofit Biyokütlesini Etkileyen Faktörler. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16. s, Sapanca.

Demir N., Pulatsü S. 2004. Göllerde Fitoplankton Biyokütlesinin Tahminine Yönelik Modeller. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 44. s, Sapanca.

Demir N. 2001. İçme Su Arıtım Tesislerinde Alg Problemleri. I. Alg Teknolojisi Sempozyumu, İzmir.

Demir N., Atay D. 1999. Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Göllerinin Fitoplanktonu. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 577-587, Adana.