PROF.DR. NURHAN ER    
Adı : NURHAN
Soyadı : ER
E-posta : ner@ankara.edu.tr
Tel : 312 310
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

           

EĞİTİM

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

1989

Yüksek Lisans

Deneysel Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi

1991

Doktora

Deneysel Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi

1996


                                                                  MESLEKİ DENEYİM

 

Akademik Görevler


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi

1989-1998

Yrd. Doç. Dr.

Mersin Üniversitesi

1998- 2000

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi

2000 – 2002

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi

2002-

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi

2009


İdari Görevler


Görev

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkanlığı

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

2012-

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)

Ankara Üniversitesi

2009-2013

 

Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Ankara ÜniversitesiÜniversitesi,

2007-

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi AGET Komisyon Üyeliği,

Ankara Üniversitesi

2007-2010

 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte Dergileri Yayın Komisyonu Üyeliği, 

Ankara Üniversitesi,

2007-

 

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi,

2009-


Diğer Görevler ve Üyelikler:

Görev

Görev Yeri

Yıl

Sosyal Bilimlerde Veri Tabanı Oluşturma Komisyon Üyeliği,

TÜBİTAK-ULAKBİM

 

2002-2006

Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Mersin Üniversitesi,

1998-2000

Deprem Özel Çalışma Grubu Koordinatörlüğü

Mersin Üniversitesi

1999-2000.

Yönetim Kurulu Üyeliği (Sayman)

Türk Psikologlar Derneği

1997-1998

 


Verdiği Dersler

·    Bilişsel Süreçler (Lisans)

·    Deneysel Psikoloji (Lisans)

·    Fizyolojik Psikoloji (Lisans)

·    Öğrenme Psikolojisi (Lisans)

·    Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (Yüksek Lisans)

·    Davranışın Biyolojik Temelleri ve Nöropsikoloji (Doktora)

·    Belleğin Nörobiyolojisi (Doktora)

·    Davranışın Bilişsel Temelleri (Doktora)

 

 

Aldığı Ödüller

·     Ankara Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü, 2005-2006 Öğretim Yılı

·     Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü, 2004.

·     HÜGEV (Hacettepe Üniversitesi Geliştirme Vakfı) Genç Araştırmacılar Yayın Teşvik Ödülü, 1997.

·   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Birinciliği, İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, 1989.

·       Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü (Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Birinciliği), 1989

 

 

Editörlük ve Akademik Danışmanlıklar

·           Türk Psikoloji Yazıları Yayın Yönetmeni, 2009-2012

·           Türk Psikoloji Dergisi Yardımcı Yayın Yönetmeni, 2000 –2005

·           Türk Psikoloji Yazıları Hakemliği, 1998- devam ediyor

·           Türk Psikoloji Bülteni Yardımcı Yayın Yönetmeni, 1997 (Sayı 6)

 

Kongre Düzenleme ve Dernek Üyelikleri

Kongre Düzenleme

·         Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı / 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 26-29 Haziran 2008, Ilgaz.

Üyelikler

·           Türk Psikoloji Derneği Üyeliği, 2003

·           Nöropsikoloji Derneği Üyeliği, 2009

 

Yürüttüğü ve Yer Aldığı Projeler

·           Er, N., ve Boyraz, F. U. (2013-devam ediyor). “İstemli – İstemsiz Anılar ve Yaşam Senaryoları Açısından Otobiyografik Belleğin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. 11 B 5358002 Nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2013-2015.

·           Er, N. (2006-2008). Günlük Belleğin Farlı Yaş Gruplarında ve Klinik Örneklemlerde Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenmiştir (Proje No:  106K021)

·           Sümer, N., Ayvaşık, B., Er, N, ve Özkan, T. (1999-2004). Sürücü Seçme ve değerlendirmede bilgisayar destekli psikoteknik ve psikolojik test sistemi geliştirme projesi. ODTÜ-TÜBİTAK-BİLTEN tarafından desteklenmiştir (Proje No:  70017-01).

 

Proje Danışmanlıkları

·       EGM Bomba Uzmanı Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Geliştirme Projesi METEKSAN Sistem A.Ş. “TÜBİTAK-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” tarafından desteklenmiştir.

·           Sanayi ve Personel Seçme ve Yerleştirmede Kullanılacak Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Prototip Üretim Projesi, Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Coskunöz Holding.

 

Tamamlanmış Çeşitli Projelere Katılım

·           H.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen “Frontal Lob Fonksiyonlarına Duyarlı Nöropsikolojik Testlerin Faktör Yapısı” isimli projede yardımcı araştırmacılık (1996-1998).

·           TÜBİTAK tarafından desteklenen TBAG-Ü 17/2 proje nolu “Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu” isimli projenin ön çalışmaları, çevirileri, uygulamaları ve istatistiksel analizlerinin uygulanması aşamalarına katılım (1994-1996)

·           H.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen 920312000 proje nolu “Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinin Bir Türk Örneklemi Üzerindeki Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyonu” isimli projede yardımcı araştırmacılık (1993-1994).

Yönetilen Lisansüstü Tezler

·           Alpar, G. (2005). Olay Sonrası  Bilgi, Tekrar ve Zaman Aralığının Görgü Tanığının Bellek Performansı ve Fenomenolojik Farkındalığı Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Psikoloji ABD.

·           Uçar, F. (2007). Alzheimer ve Depresyon Tanılı Gruplar ile Normal Örneklemde Kişisel ve Toplumsal Olaylara İlişkin Otobiyografik Bellek Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı (Klinik) Psikoloji ABD.

·           Boyraz, Uçar, F. (devam ediyor). İstemli ve İstemsiz otobiyografik Belleğin Klinik ve Normal Örneklemlerde İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı (Klinik) Psikoloji ABD.

 

 

YAYINLAR

 

Uluslararası Hakemli (SSCI ve SCI Kapsamında Yer Alan) Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·           Er, N., Hoşrik, E., Ergün, H., & Şerif M. (2008). Duygu-durum değişimlemelerinin otobiyografik bellek üzerindeki etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 23 (62), 12-13.

·           Uçar Boyraz, F., & Er, N. (2007). Alzheimer ve Depresyon tanılı gruplar ile normal örneklemde, kişisel ve toplumsal olaylara ilişkin otobiyografik bellek özellikleri. Türk Psikoloji Dergisi, 22 (60), 45-64.

·           Er, N., Alpar, G., & Uçar, F. (2005). Görgü tanığının bellek yanılsamaları ve güven kararları: Bağımsız bellek bildiriminden sonraki test ve soru türü değişkenlerinin etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 56 (20), 45-60.

·           Er, N., & Uçar, F. (2004). Yoğun duygu yüklü yaşam olaylarında, kişisel anı aktarımları ve referans noktaları aracılılığıyla otobiyografik bellek örüntülerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 19 (53), 1-18.

·           Tekcan, A.İ., Ece, B., Gülgöz, S., & Er, N. (2003). Autobiographical and event memory for 9/11: Changes across one year. Applied Cognitive Psychology, 17, 1057-1066.

·           Er. N. (2003). A new flashbulb memory model applied to the Marmara earthquake. Applied Cognitive Psychology, 17, 1-15.

·           Er, N., & Dinç, L. (2001). Görsel kısa süreli bellek  ve dikkat fonksiyonlarını ölçmeye yönelik bir bellek bataryası geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 47, 35-52.

·           Er, N. (1999). Çalışma Belleğinde görsel mekansal kopyalama ve fonolojik döngü bileşenleri arasında kaynak dağılımı. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 35-60.

·           Er, N. (1997). Çalışma belleğinin yapısal ve işlemsel kapasitesinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (39), 1-23.

·           Menli, N. (1991). Deneysel psikoloji açısından Descartes’in önemi. Psikoloji Dergisi, 7 (26), 17-22.

 

Diğer Uluslararası Indekslerde (Psyc-INFO, PsycLIT, MEDLINE) Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·           Alpar, G., Er, N., & Uçar Boyraz, F. (2007). Görgü tanıklığında bellek hataları: Olay sonrası bilginin ve tuzak soruların hatırlama ve kaynak izleme üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Yazıları, 10 (20), 1-17.

·           Er, N. (2005). Bellek izi ve kanıtlarının adalet sistemi içindeki rolü: Kodlama, hatırlama ve bildirme. Adli Bilimler Dergisi, 2 (2), 9-21.

·           Er, N. (2002). Sürücünün bilişsel süreçlerini anlamak: Trafik güvenliği için ne kadar gerekli ve yeterli? Türk Psikoloji Yazıları, 8, 34-57.

·           Er, N. (2000). Psikolojide değişkenler arasındaki olası ilişkileri ifade etme yolları ve mantık ilkelerinin kullanımı: Denence, açıklama, genelleme ve kuram. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6),19-29.

·           Er, N. (1998). Bilinç ve bilinçaltı kavramlarının kronolojisi: 17 yüzyıldan günümüze kadar. Türk Psikoloji Yazıları, 1 (1), 1-16.

·           Er, N. (1995). Eklektik bir yaklaşım çerçevesinde çalışma belleğine genel bir bakış. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 3 (3): 176-184.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·         Er, N. (2006). Duygu Durum Sıfat Çiftleri Listesi. İstanbul Çalışmaları, 26, 21-43.

 

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

·           Er, N. (2007). 2. Psikoloji lisansüstü öğrencileri kongresine Çağrı. Türk Psikoloji Bülteni, 40, 106-107.

·           Er, N. (2006). Bilimin sınırları, yöntemi, bilim üreticilerin sorumlulukları ve psikolojiye dair. Türk Psikoloji Bülteni, 38,7-10.

·           Er, N. (2004). Günümüz psikolojisinin renkleriyle çağdaş psikoloji portresi. Türk Psikoloji Bülteni, 34-35, 174-183.

·           Er, N., & Duman, T. (2001). Türkiye’de ve dünyada psikoloji lisans eğitiminin kısa bir panoraması. Türk Psikoloji Bülteni, 7 (23), 17-42.

·           Er, N. (1996). Belleğimizi geliştirmek mümkün mü? Türk Psikoloji Bülteni, 2 (5), 100-108.

·         Er, N. (1995). Bilişsel psikolojinin bilişsel bilimler içindeki yeri. Türk Psikoloji Bülteni,  3, 6-9.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

·         Uçar Boyraz, F., Er, N., & Akben, C. (2012). Benliğe Olan Etkileri Açısından İstemli ve İstemsiz Otobiyografik Anıların İncelenmesi. Poster Bildiri, Cognitive IX, 13-15 Nisan 2012, İstanbul.

·         Er, N., Karabay, A., Kaynar, G., Uysal, M. M., & Uçar Boyraz, F. (2012). Yaş(lanan) Zihnin Otobiyografisi: İstemli ve İstemsiz Otobiyografik Anılarda Yaşa Bağlı Değişimler. Poster Bildiri, Cognitive IX, 13-15 Nisan 2012, İstanbul.

·         Mısırlısoy, M., Sümer, C. ., Ayvaşık, B., Coşkan, C., Er, N., Korkmaz, T., & Sümer, N. (2011). Mental Rotation of Bodiliy Shapes and Shepard-Metzler Cubes. Oral Presentation. The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, İstanbul.

 

·         Sümer, C., Coşkan, C., Aydın G., Aydoğan, G., Sulo, R., Ayvaşık, B., Er, N., Koku, B., Mısırlısoy, M., Sümer, N., Eriş, A., Korkmaz, T., Sekar, V., & Özütemiz, B. (2011). Developing a Testing of Assessment Center for Workers in the Manufacturing Sector. Oral Presentation. The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, İstanbul.

 

·         Korkmaz, T., Eriş, A, Coşkan, C., Sümer, C., Ayvaşık, B., Er, N., Mısırlısoy, M., Sümer, N., & Aydoğan, G. (2011). Development and Validation of the Personnel Multiple Reasoning Test for the Selection of Blue-Collar Workers in the Manufacturing Sector. Poster Presentation. The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, İstanbul.

·         Uçar Boyraz, F., & Er, N. (2009). Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının günlük bellek beyanları: Sağlıklı yaşlılarla yapılan bir karşılaştırma. Poster Bildiri, Cognitive VI, 14-18 Nisan 2009, Marmaris.

·         Adalı, N., & Er, N. (2009). Depresyonda Günlük Bellek: Depresifler Ne Kadar Unutkandır. Poster Bildiri, Cognitive VI, 14-18 Nisan 2009, Marmaris.

·         Er, N. (2008). Perceived everyday memory performance of children and their parents. Poster Presentation. Presented in 30th ISPA Conference. Utrecht, Netherlans, 8-13 July.

·         Er, N., Alpar, G., & Uçar, F. (2005). False Memory and Phenomenological Awareness: Test and Critical Item Repentitions in the Post Event Information. Proceedings of the 14th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, 2005. Leiden University Leiden, The Netherlands.

·         Sümer, N., Ayvaşık, H.B., & Er, N. (2005, June). Cognitive and psychomotor correlated of self-reported driving skills and beaviours. Proceedings of the 3rd International Driving Symposium on Human Faktors in Driver Assessment, Training, and Veichle Design, 96-103.

·           Ayvaşık, H.B., Er, N., & Sümer N. (2005, June). Traffic violations and errors: The effect of sensation seeking and attention. Proceedings of the  3rd International Driving Symposium on Human Faktors in Driver Assessment, Training, and Veichle Design, 395-402.

·         Sümer, N., Ayvaşık, H. B. & Er, N. (2005, June). Cognitive and psychomotor correlated of self-reported driving skills and behaviours. Oral presentation.  Presented in the 3rd International Driving Symposium on Human Faktors in Driver Assessment, Training, and Veichle Design,  June 27-30, 2005, Maine, USA.

·         Ayvaşık, H.B., Er, N., & Sümer N. (2005, June). Traffic Violations and Errors: The Effects of Sensation Seeking and Attention. Oral presentation will be presented in The 3rd International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training, and Vehicle Design, June 27-30, 2005, Maine, USA.

·           Sümer, N., Ayvaşık, H. B., Er, N., Hünler, O. S., & Özdemir, M. (2004). Multidimensional measurement of Turkish driving behaviour. Proceedings of the 3rd International Conference (ICTTP3) 2004 on Traffic and Transportation Psyhology,11-22.

·           Sümer, N., Ayvaşık, B., Er, N., & Özkan, T. (2002). Role of monotonous attention in traffic violations, errors, and accidents. Proceedings of the First International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design, 167-173.

·           Er., N., Özkan, T., Sümer, N., Ayvaşık, H. B., & Alptekin, N. (2002, July). The role of sensation seeking, and selective attention on driver behaviors and skills. Poster presentation presented in XXV International Congress of Applied Psychology. Singapore, 7-12 July 2002.

·           Ayvaşık, H. B., Özkan, T., Sümer, N., & Er., N. (2002, July). The role of personality characteristics and psychomotor abilities in predicting accident risk. Oral presentation.  Presented in XXV International Congress of Applied Psychology. Singapore, 7-12 July 2002.

·           Sümer, N., Ayvaşık, B., Er, N., & Özkan, T. (2001Augost, 14-17).  A role of monotonous attention in traffic violations, errors, and accidents. Oral presentation. Interntional Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training, and Vehicle Design. Snowmass Village at Aspen, Colorado USA.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, Konferans, Panel ve Söyleşiler

·           Er, N., Karabay, A., Kaynar, G., M. M. Uysal & Uçar Boyraz, F. (2012). İstemli ve İstemsiz Otobiyografik Anılarda Yaşa Bağlı Değişimler. Sözel Bildiri, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan 2012, İstanbul.

·           Uçar Boyraz, F., Er, N., & Akben, C. (2012). İstemsiz Otobiyografik Anı, İstenmedik Anı mıdır? Poster Bildiri, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan 2012, İstanbul.

·           Uçar Boyraz, F., & Er, N. (2009). Kişisel ve Toplumsal Otobiyografik Anılar Açısından Bellekten Benliğe Bir Bakış. Sözlü Bildiri, 3. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 24-28 Haziran 2009, İstanbul.

·           Adalı, N., & Er, N. (2008). Depresyon Tanısı Olan ve Olmayan Bireylerin Günlük Bellek İşlevlerinin Karşılaştırılması. Poster Bildiri, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 3-5 Eylül 2008, İstanbul.

·           Er, N., & Uçar, F. (2006). Normal Örneklemden Alzheimer’a: Farklı Evrelere Göre Değişen Otobiyografik Bellek, Değişen Farkındalık. Sözel Bildiri, 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006.

·           Er, N., & Uçar, F. (2002). İki Farklı Örneklem Grubunda Otobiyografik Anı Özellikleri. Sözlü Bildiri, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 11-13 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler:

·           Er, N., Adalı, N., & Boyraz, U. F. (Haziran 2008). Günlük bellek yaşa bağlı yaşlanır mı? 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’nde sunulan poster bildiri Ankara Üniversitesi, Ilgaz- Kastamonu.

·           Er, N., Adalı, N., & Boyraz, U. F. (Haziran 2008). 8-16 Yaş grubu çocuk ve ergenlerin “günlük unutkanlıkları”. 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’nde sunulan poster bildiri Ankara Üniversitesi, Ilgaz- Kastamonu.

·           Er, N., Adalı, N., & Boyraz, U. F. (Eylül 2008). Günlük bellek performansının çocuk ve yetişkinlerde farklı alt boyutlara göre incelenmesi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan poster bildiri İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

·           Er, N., Adalı, N., & Uçar, F. (Haziran 2007). Farklı yaş gruplarında günlük bellek performansı. I. Lisanüstü Öğrencileri Kongresi’nde sunulan poster bildiri, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.

·           Er, N., Özkök,E., & Yiğitoğlu, Z. (Haziran 2007). Çocuk, ergen ve ebeveynlerinin algıladıkları günlük bellek performansı. I. Lisanüstü Öğrencileri Kongresi’nde sunulan poster bildiri, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.

·           Er, N., & Uçar, F. (2006, Eylül). Normal örneklemden Alzheimer’e belleğin farklı özellikleri: hastalığın aşamalarına göre değişen otobiyografik ve toplumsal anı örüntüleri. XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

·           Uçar, F., & Er, N. (2006, Eylül). Olumsuz anıların tetikçisi depresyon: otobiyografik ve toplumsal olayları hatırlamak açısından normal gruba benzeyen ve ayrılan yönleri. XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulan poster bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

·           Er, N., & Alpar, G. (2004, Eylül). Görgü tanığının belleğine yapılan müdahaleler ve fenomenolojik farkındalığı: neyi-nasıl-nereden hatırlar? XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uygulamalı Bilişsel Psikoloji Panelinde sunulan bildiri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

·           Er, N.,  Adalı, N.,  Olcay, S., Çavuşoğlu, Ş., Şimşek, A. (2004, Eylül). Olumlu ve Olumsuz Yoğun Duygular İçeren Anı ve İmgelerin Yaş Dilimlerine Göre Özellikleri. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulan bildiri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

·           Ayvaşık, H. B., Sümer, N., Er, N., & Hünler, O. S. (2004, Eylül). Sürücü heyecan arama envanteri geliştirme çalışması. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulan bildiri, İstanbul.

·           Er, N. (2002, Eylül). Bellekte yeniden yapılandırma: Test türü etkisi. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, 11-13 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

·           Er, N., & Uçar, F. (2002, Eylül). İki farklı örneklem grubunda otobiyografik anı özellikleri. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, 11-13 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

·           Er, N. (2002, Eylül). Otobiyografik anılar temelinde tetiklenen bellek hataları. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, 11-13 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

·           Tekcan, A., Gülgöz, S., & Er, N. (2002 Eylül). Flaş belleğin zamana ve unut(ul)maya direnci. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, 11-13 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

·           Özkan, T., Ayvaşık, H. B., Sümer, N., & Er, N. (2002, Eylül). Kişilik özellikleri, psikolojik belirtiler, psikomotor/bilişsel beceriler, sürücü becerileri ve trafik kazaları. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, 11-13 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

·           Ayvaşık H. B., Er, N., Sümer, N., Özkan, T., Alptekin, N., Bayar, M., Bayoğlu, M., Çekiç, Ş., Ekinci, D., Mireli, B., Nadir, U., Sharafi, A., & Türkelli, S. (2002, Eylül). Psikoteknik değerlendirme amaçlı sözel olmayan bir muhakeme testi geliştirme ön çalışması. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan poster, 11-13 Eylül 2002, Ankara.

·           Özkan, T., Sümer, N., Ayvaşık, B., & Er., N. (9-11 Mayıs, 2002). Kişilik özellikleri, koordinasyon becerileri, sürücü davranışları ve trafik kazaları. 2002 Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi’nde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.

·           Er, N. (Haziran 2001).  Marmara Depremini Hatırlıyor musunuz? Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar: “Özgün Bir Kitaba Doğru” Sempozyumu. Stad Oteli, Ankara.

·           Er, N. (Kasım, 2000). Flaş bellek açısından Marmara depremi üzerine genel bir değerlendirme. 7.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde sunulan bildiri. İzmir Psikiyatri Derneği, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, A.Ü. Psikiyatri Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gümbet, Bodrum.

·           Er, N. (Eylül, 2000). Flaş bellek: Marmara depremi. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bornova, İzmir.

·           Er, N. (Eylül, 1996). Kısa süreli bellek kapasitesi göreve bağımlı mı? IX. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul.

·           Amado, S., Er, N., Malkoç, G., & Tavat, B. (Eylül, 1994). Bağlam türü, kodlama türü ve cinsiyet değişenlerinin tanıma performansına etkisi. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü İzmir.

·           Karakaş, S., Er, N.,  & Tavat, B. (Eylül 1994). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi-B Formunun yaşlı ve ileri yaşlı grupları üzerindeki standardizasyon çalışması. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü İzmir.

·           Karakaş, S., Er, N., & Tavat, B. (Eylül 1994). Bilinçaltı deneysel olarak incelenebilir mi? (Panel). VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü İzmir.

·           Er-Menli, N., & Karakaş, S. (Eylül, 1992). Çocuklarda Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinden alınan puanlara mnemonik tekniklerin ve sunum hızının etkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi Ankara.

·           Er-Menli, N., Tavat, B.,  Karakaş, S. (Eylül, 1992). Farklı birimlerde eğitim gören üniversite öğrencilerinin GİSD- Y Testinden aldıkları puanlara strateji kullanımının etkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi Ankara.

·           Er-Menli, N., Tavat, B., & Karakaş, S. (Eylül, 1992). Tıp fakültesi ve psikoloji bölümü öğrencilerinin Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinden aldıkları puanlara hatırlamaya yardımcı strateji kullanımının etkisi. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde sunulan poster, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

·           Sümer, N., Ayvaşık, H.B., Er, N., & Hünler,N O. (2004). Sürücü beyanına dayalı özgün sürücülük beceri ve davranış ölçüm araçlarının geliştirilmesi. TRODSA 2004 Trafik ve Yol Güvenliği II. Uluslararası Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı, 373-382.

·           Özkan, T., Sümer, N., Ayvaşık, B., & Er, N. (2002). Kişilik faktörleri, psikomotor beceriler, sürücü davranışları ve trafik kazaları. Uluslararası 1. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı ( 8-12 Mayıs 2002), 327-337.

·           Er, N. (1998). Kısa süreli bellek kapasitesi göreve bağımlı mı?  Güler Okman Fişek (Ed.).  IX. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı (Eylül 1996). Boğaziçi Üniversitesi,  İstanbul.

·           Amado, S., Er, N., Malkoç, G., & Tavat, B. (1996). Bağlam türü, kodlama türü ve cinsiyet değişenlerinin tanıma performansına etkisi. Topsever, Y., Göegenli, M. (Eds.). VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı (Eylül 1994). Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İzmir.

·           Karakaş, S., Er, N., Tavat, B. (1996). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi-B Formunun yaşlı ve ileri yaşlı grupları üzerindeki standardizasyon çalışması. Topsever, Y., Göegenli, M. (Eds.). VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı (Eylül 1994). Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İzmir.

·           (Menli) Er, N., & Karakaş, S. (1993). Çocuklarda Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinden alınan puanlara mnemonik tekniklerin ve sunum hızının etkisi. Bayraktar R., Dağ, İ. (Eds.) VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını (Eylül 1992). Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara.

·           (Menli) Er, N., Tavat, B., & Karakaş, S. (1993). Farklı birimlerde eğitim gören üniversite öğrencilerinin GİSD- Y Testinden aldıkları puanlara strateji kullanımının etkisi. Bayraktar R., Dağ, İ. (Eds.) VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını (Eylül 1992).

Seminerler ve Konferanslar

·           İnsan Belleğinin İşlevsel Gündemi (30 Haziran, 2007). İzmir Ekonomi Üniversitesi, I.Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Psikoloji Bölümü, İzmir.

·           Belleğimiz Hakkında… (5 Ocak 2006). Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, AnkaBellek Yanılsamaları (12 Mayıs, 2005). İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. Bolu.

·           Trafik Ortamında Sürücünün Bilişsel Süreçleri (8 Mart 2005).  Karakuvvetleri Komutanlığı Ulaştırma ve Eğitim Okulu. Söğüt, Eskişehir.

·           Trafik Ortamında Sürücünün Bilişsel Süreçleri (3 Şubat 2003).  Karakuvvetleri Komutanlığı Ulaştırma ve Eğitim Okulu. Gaziemir, İzmir.

·           Yeni Bir Flaş Bellek Modeli (27 Nisan 2002). ODTÜ Cognitive Science.

·           Bellek Araştırmaları Nereye Doğru Gidiyor ? “Görgü Tanığı Belleği”. Türk Psikologlar Derneği  Aylık Seminerleri. (16 Ocak, 2002). Türk Psikologlar Derneği.

·           Er, N., & Duman, T. (Aralık, 2001). Türkiye’de ve Dünyada psikoloji lisans eğitiminin kısa bir panaroması. I.Psikoloji Kurultayı. Türk Psikologlar Derneği. 8-9 Aralık, 2001.

·           Marmara Depremini Hatırlıyor musunuz? (16-17 Haziran 2001). Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar: “Özgün Bir Kitaba Doğru” Sempozyumu. Stad Oteli, Ankara.

·           Flaş Bellek (27 Nisan 2001). ODTÜ Psikoloji Bölümü.

·           Otobiyografik ve Bastırılmış Bellek Çalışmaları (12 Nisan 2000). Deprem ve Ruh Sağlığı Toplumsal Bilinçlendirmeye Yönelik Seminerler, Mersin İli Valiliği, Mersin.

·           Psikoteknik Değerlendirme Nedir ve Nasıl Yapılır? (2 Mayıs 1999). Trafik Şube Ekipleri Amirliği, Mersin.

·           Bilgi İşleme Süreçleri ve Dikkat İlişkisi (23 Ağustos, 1998). Milli Eğitim Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Kursları, Mersin İli Valiliği, Mersin.

·           Öğrenme Kuramları (22 Ağustos, 1998). Milli Eğitim Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Kursları, Mersin İli Valiliği, Mersin.

·           Bellek Süreçlerini Geliştirme Teknikleri (22 Eylül 1998). Kıvılcım Koleji, Mersin.

·           Bellek Sistemleri (25 Nisan 1997). DTCF Psikoloji Bölümü.

·           Çalışma Belleği (15 Kasım 1996). ODTÜ Psikoloji Bölümü.

Çeviriler

·           Er, N. (2002). Bellek (6.Bölüm). B.Ayvaşık, M. Sayıl, (Çeviri Editörleri). Psikolojiyi anlamak: Psikolojiye Giriş. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını. (Orijinal kitap: Morris, C., 1996, Understanding Psychology).

·           Er, N. (1996). İyi haber kötü haber. Türk Psikoloji Bülteni, 2 (4), 84-86. (Orijinal makalenin yayın tarihi ve yazarları, Lewis, M., & Rowe, D.1994).

El Kitabı

·         Sümer, C., Er, N., Erol-Korkmaz, T. ve Eriş, A. (2012).  Personel Genel Muhakeme Testi (PGMT) Kullanıcı El Kitabı . Bursa: Coşkunöz.

Raporlar, Dizin ve Diğer Çalışmalar

·         Er, N. (2006). Çağdaş psikoloji. Felsefe Ansiklopedisi, (3.cilt, Ed.: Ahmet Cevizci). İstanbul: Etik Yayınlar.

·         Er, N. (2004). Bilişsel psikoloji (s.623-627). Felsefe Ansiklopedisi, (2.cilt, Ed.: Ahmet Cevizci). İstanbul: Etik Yayınlar.

·         Er, N. (2004). Bellek (s.447-452). Felsefe Ansiklopedisi, (2.cilt, Ed.: Ahmet Cevizci). İstanbul: Etik Yayınlar.

·         Er, N., Solmuş, T., & Uçar, F. (2002).  1978’den 2002’ye (50. Sayıya) Türk Psikoloji Dergisi Serüveni. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (50), 103-127.

·           Ayvaşık, B., Er, N., Erkuş, A., & Kışlak, Ş. (2000).  Psikoloji Terimleri Sözlüğü: İngilizce - Türkçe. Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara.

·           Sümer, N., Ayvaşık, B., & Er, N. (2004). Sürücü psikoteknik değerlendirme sistemi kullanıcı el kitabı ve norm değerleri. Mobilsoft Mobil Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ankara.

·           Tavat, B., & Menli, N. (1992). Tarihin psikoloji bilimi açısından önemi. Tarih Çevresi, 4,  15-17.