PROF.DR. NURSEL GÜL    
Adı : NURSEL
Soyadı : GÜL
E-posta : ngul@science.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 212 67 20 - 1057
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nursel-gul
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR. NURSEL GÜL

Yazışma adresi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoğan, Ankara / Türkiye.

Telefon

+90 312 2126720 / 1057

Faks

+90 312 2232395

e-mail

ngul@science.ankara.edu.tr

 

 

 

AKADEMİK / MESLEKTE DENEYİM

 

Kurum/Kuruluş

Bölüm

Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Arş. Grv.

13.10.1986-05.05.2005

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Yrd. Doç. Dr.

05.05.2005-11.04.2008

Üniversiteler Arası Kurul

Biyoloji

Moleküler Hücre Biyolojisi

Doç. Dr. (Ünvan)

02.12.2005

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doç. Dr.

(Kadro)

11.04.2008-

25.05.2011

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Prof. Dr.

25.05.2011-

 

UZMANLIK ALANLARI

Moleküler Hücre Biyolojisi, Histoloji, Histokimya, Omurgasız Bağışıklığı, İmmünoloji

 

VERİLEN DERSLER

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Sitoloji

Glikobiyoloji

Hayvan Histolojisi

Omurgasızlarda Bağışıklık

Hayvan Embriyolojisi

Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri

İmmünobiyoloji

 

DERS NOTLARI

 

1. AYVALI C, GÜL N,  ÖZSOY N, CEBESOY S. (2001) Organ Sistemleri Histolojisi Uygulama Notları. AÜ. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

2. GÜL N. (2006) Radyobiyoloji Ders Notları. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

3.GÜL N. (2018)  Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

4. AYVALI C, GÜL N. (2006) İmmünoloji Ders Notları. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

5. GÜL N. (2008) Omurgasızlarda Bağışıklık.  Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

6. AYVALI C, GÜL N, CEBESOY S, TAŞTAN H,  ÖZSOY N.  (2009) Hayvan Histolojisi Laboratuvar Notları. AÜ. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

7. GÜL N. (2010) Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

8. GÜL N. (2011) Glikobiyoloji Ders Notları. Ank. Üni. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.

 

DANIŞMANLIK

AKTİF ÖĞRENCİLER

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

SEVİYESİ

DURUMU

Sevim İpek ACAR

Biyoloji

Birleştirilmiş Doktora

Tez Aşamasında

Zeynep YAŞAR ARIKAN

Biyoloji

Doktora

Tez Aşamasında

Hakan ESKİZENGİN

Biyoloji

Doktora

Tez Aşamasında

 

 

MEZUN ÖĞRENCİLER

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

SEVİYESİ

TEZ KONUSU

Ebru İBİŞ

Biyoloji

Doktora

Doktora Tezi: İnsan spermlerinde kriyoprezervasyon sonrası papaverin    uygulamasının sperm parametreleri ve apoptoz üzerine etkisinin değerlendirilmesi

05. 10.2020

Burak TUNÇ

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y.L.Tezi:  Spınosad’ın sıçan karaciğeri üzerine histolojik etkisi

21.09.2020

Burcu ÜNLER

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y.L.Tezi: Sugammadeks’in Sıçanların Karaciğer Yapısına ve Enzimlerine Etkisi

19.06.2018

 

Hakan ESKİZENGİN

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y.L.Tezi: Diflubenzuron’un Periplaneta americana’nın orta bağırsağına ve kitin miktarına etkisi.

19.06.2018

Burcu BAYRAMLI

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y.L.Tezi: Brodifacoum’un Sıçan Dalağı Üzerine

Histokimyasal Etkisi

23.08.2016

 

Ceren GENİŞ

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y. L. Tezi: Brodifacoum’un Sıçan Karaciğeri Üzerine Etkisi

 

Ebru DEMİREL

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y. L. Tezi: Difenacoum’un  Sıçan Karaciğeri Üzerine Etkisi

İlknur KELEŞOĞLU            

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y.L. Tezi: Proteus vulgaris OX19’ un Tavşan Dalak Hücrelerine Etkileri

31.05.2010

Maryam DIANI        

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y. L. Tezi: Proteus ile Enfekte Olan Tavşanların Dalak Hücrelerine Lektin Bağlanması.

01.07.2010

Naznoosh SHOMALI MOGHADDAM

Biyoloji

Yüksek Lisans

Y. L. Tezi: Agrotis segetum (Denn. ve Schiff.)

(Lepidoptera: Noctuidae) Orta Bağırsak Hücrelerine  Lektinlerin bağlanması

 

Ahmed Kamal MUHAMMED

Biyoloji

Doktora

Doktora Tezi: Streptozotosin ile Oluşturulan Diyabetik Sıçanlarda Morin'in  (2′,3,4′,5,7-pentahydroxyflavone)  Koruyucu Etkileri

Dilek ÜNALAN       

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Ece KARAHAN       

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Salyangozun Embriyonik Gelişimi

Nihan TIRIK

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Organ Naklinde MHC Moleküllerinin Önemi

Sevilay DİLEK         

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Canlılarda Isı Şok Proteinleri ve Fizyolojik Rolleri

Ezgi ÖZÇELİK        

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi:Doku Rejenerasyonunda Inflamasyonun Önemi

Sinem İPİN   

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Doku Uygunluk  Antijenleri

Birgül CEYLAN       

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi:Nikastrin Proteinin Hücrelerdeki Önemi

Damla ALKAYA     

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi : Metastaz ve Inflamasyonda  Hücre Adhezyonu

Erdem CEYLAN      

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Gram Negatif Bakterilerin Hücresel Özellikleri

Hande CEBECİ        

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi:Yağ Dokusundaki Kök Hücreler

Göker ÖZTERLEMEZ

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Kan Uyuşmazlığı

Özlem KES 

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: NK Hücrelerinin İnflamasyondaki Rolü

Tuğba KAVAS YENER

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Hücre İskeleti ve Fonksiyonları

Kübra ALTIPARMAK

Biyoloji

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi: Sağlıkta ve Hastalıkta Mitokondrilerin Rolü

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Cevat AYVALI, Nursel GÜL. “Agrotis segetum (Denis ve Schiffermüller) (Lepidoptera:Noctuidae) Hemolenfindeki Lektin Aktivitesi”     Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri  Müdürlüğü, Proje  No:  94-25-00-14, 1996-1998.

2. Nursel GÜL, Cevat AYVALI, Suna CEBESOY, Nesrin ÖZSOY. “Sıçanlarda (Rattus norvegicus) Alloksan Diyabetin İskelet Kas Hücrelerine Etkisi”.  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No:  2000.07.05031, 2000-2004.

3. Nesrin ÖZSOY, Nursel GÜL. “Alloksan diyabetik sıçanların dişetinde lenfosit kemotaksisi”. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No:  20050705103, 2005-2008.

4.  Nesrin ÖZSOY, Şule ÇOŞKUN CEVHER, Nursel GÜL. “Tavşanlarda insizyonal yaralara eksojen epidermal büyüme faktörü (EGF) uygulamasında mast hücrelerinin rolü”. Tübitak Temel Araştırma Projeleri Müdürlüğü,  Proje No: 104 T 205,  2005-2007.

5.  Nursel GÜL “Agrotis segetum ( Denis ve Shiff.) (Lepidoptera:Noctuidae) Orta Bağırsak Hücrelerine Lektinlerin Bağlanması” Tübitak Temel Araştırma Projeleri Müdürlüğü,  Proje No:109T533, 2009-2010.

6. Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ,  Nursel GÜL.” Metotreksat uygulanmıs Balb c farelerde mide karaciger ve mesane dokuları üzerine histopatolojik incelemeler, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, 2010-2011.

7.  Nursel GÜL, Ceren GÜLER.”Antikoagülant Difenacoum’un Sıçan Dalağı Üzerine Histokimyasal Yönden Etkisi .“ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No:  15L0430007, 06.03.2015 –06.06.2016.

8.  Nursel GÜL, Hakan ESKİZENGİN.” Biyoloji Bölümü Elektron Mikroskobu ve Histokimya Laboratuvarlarının Yeniden Yapılandırılıp Geliştirilmesi.” ( Alt Yapı Projesi) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No: 16A0430001,  2016 – 2017.

9.  Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ,  Nursel GÜL, Yusuf ÖZAY  ” Salvia euphratica var. euphratica ve Salvia kronenburgii Bitki Etanol Ekstrelerinin Diyabetik Sıçanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ultrastrüktürel yönden incelenmesi”.   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No:  3172, 13.04. 2016- 17.04.2018.

10. Nursel GÜL, Burcu ÜNLER. “Sugammadeks’in sıçanların karaciğeri yapısına ve enzimlerine etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No:  18L0430007, 2018- 2019

 

11. Nursel GÜL,  Sevim İpek ACAR. “Spinosad’ın sıçanlarda intestinal epitel hücre yapısına, oksidatif enzim seviyesine ve DNA’sına etkisi ile E vitamininin spinosad’a karşı koruyucu etkisi”. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No:  18L0430006, 2018- 2019.

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Uluslar arası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.      ERİNÇ K, BARÇIN C, ÖZSOY N, ÖZTAŞ E, GÜL N, SAĞ C, UZBAY T, KIRILMAZ A, AYVALI C, DEMİRTAŞ E.  Effects of chronic alcohol consumption on myocardial ischemia in rats. Pharmacol Res, 2003; 47(3):175-180 (SCI)

2.      Oskay T, ERDEM C, ANADOLU R, PEKSARİ Y, ÖZSOY N, GÜL N

Juvenile colloid milium associated with ligneous conjunctivitis and gingival involvement. J Am Acad Dermatol, 2003; 49(6):1185-1188 (SCI)

3.      GÜL N, ÖZSOY N. The ultrastructure of the capillaries in the gingiva of alloxan induced diabetic rats. Cell Biochem and Funct, 2003;21(4):311-315 (SCI)

4.      ÖZSOY N, GÜL N, BOSTANCI H, AYVALI C. Ultrastructural determination of gingival Langerhans cells in alloxan-ınduced diabetic rats.  Cell Biochem and  Funct, 2005;23:181-187. (SCI)

5.      ÖZSOY N, GÜL N.  Characterisation of the ultrastructure of gingival mast cells in alloxan-induced diabetic rats. Cell Biochem and Funct,  2005;23:333-337 (SCI)

6.      OSMANAGAOGLU Ö, KIRAN F, GÜL N.  Effect of pediocin DT10 on Leuconostoc mesenteroides  OZ-N3 cells. J Food Safety, 2005; 25:303-317 (SCI)

7.      GÜL N, ÖZSOY N, OSMANAGAOGLU Ö, SELMANOĞLU G, KOÇKAYA AE. (2006) Effects of patulin on thymus capillary of rats. Cell Biochem and  Funct, 24:541-546 (SCI)

8.      ÖZSOY N, SELMANOĞLU G, KOÇKAYA AE, GÜL N, CEBESOY S. Effect of patulin on the interdigitating dendritic cells of rat thymus. Cell Biochem and  Funct, 2008; 26:192-196(SCI)

9.       GÜL N, CEBESOY S, ÖZSOY N.  Lectins binding during alloxan-induced diabetes in rat soleus muscle.  African J Biotechnol, 2008;7(8):926-930 (SCI- EXP) 

      10.     CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N.  Ultrastructure of extensor digitorum longus (EDL) muscle fibers of alloxan-diabetic rats. African J Biotechnol, 2008;7(10):1409-1413 (SCI- EXP)

11.    YİĞİT N, ERTEN D, GÜL N.  Hibernation pattern and ımportance of superoxide dismutase for the Turkish hamster, Mesocricetus brandti (Mammalia:Rodentia). Turk J Zool, 2008;32:421-425 (SCI- EXP)

12.    KOÇKAYA AE, SELMANOĞLU G, ÖZSOY N, GÜL, N.  Evaluation of patulin toxicity in the thymus of growing male rats. Arh Hig Rada Toksikol, 2009; 60:411-418 (SCI- EXP)

13.    YİĞİT N, ÇOLAK E, ÖZKURT Ş, ÖZLÜK A, ÇOLAK R, GÜL N, SAYGILI F, YÜCE D. Allozyme variation in wild rats Rattus norvegicus (Berkenhout1769) (Mammalia:Rodentia) From Turkey. Acta Zool Bulg, 2010; 62(1):79-88 (SCI- EXP)

14.    ÖZLÜK A, GÜL N, MUHAMMED A.  Ultrastructural description of the corpora allata of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae). African J Biotechnol, 2011; 10(19);3784-3789 (SCI- EXP)

15.    YİĞİT N, ÇOLAK E, ÇOLAK R, ÖZLÜK A, GÜL N, ÇAM  P, SAYGILI F.  Biometric and Allozymic Variations in the Genus Dryomys (Rodentia: Gliridae) in Turkey.  Acta Zool. Bulg., 2011; 63 (1): 67-75 (SCI- EXP)

16.    GÜL NOZKORKMAZ EG, KELESOGLU I, ÖZLÜK A.  An ultrastructural study, effects of Proteus vulgaris OX19 on the rabbit spleen cells. Micron, 2013;44:133-136 (SCI)

17.     OZKORKMAZ EG, GÜL N.  A microscopic study, mucosal cells of urinary bladder in streptozotocin diabetic rats with Parasite . American J Res Com, 2016; 4(5):138-150.

18.    GÜL N, YİĞİT N, SAYGILI  F, DEMİREL E, GENİŞ C. Comparison of the effects of difenacoum and brodifacoum on the ultrastructure of rat liver cells. Arh Hig Rada Toksikol, 2016; 67:204-209. (SCI- EXP)

19. OZKORKMAZ EG, GÜL N, ÖZLÜK A, ÖZAY Y. Ultrastructural Alterations of Liver Tissue Cells in Methotrexate‑Treated Balb/c Mice. J MicroscUltrastruct, 2018; 6:192-6. DOI:10.4103/JMAU.JMAU_31_18 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.  AYVALI C, L N.  Surface ultrastructure of the larval hemocytes of turnip moth  Agrotis segetum  Denis  and Schiff. Lepidoptera : Noctuidae. Commun Fac Sci Univ Ank  Series C, 1988; 6:199-204.

2.  GÜL N, Ayvalı C. Agrotis segetum’da  (Dennis and  Schiffermüller) (Lepidoptera : Noctuidae) hücresel  bağışıklık.  Turk J Biology, 1995; 19:259-268.

3.  KARAKAŞ M, L N, ÖZSOY N, CEBESOY S.  In vitro cultivation of the wheat gall nematode, Anguina tritici (Steinbuch,1799). Cum Üniv Fen-Ed Fak Fen Bil Dergisi, 1999; 21: 5-15.

4.   KARAKAŞ M, L N, ÖZSOY N, CEBESOY S.  Morphology of second stage juvenile of Anguina tritici (Steinbuch,1799) (Nematoda : Anguinidae). Gazi Üniv Fen Bil Ens Dergisi, 2000; 13(1):171-178.

5.  CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N, AYVALI C, KUTLU İ.  Alloksan diabetik sıçanlarda iskelet kaslarının  histokimyasal incelenmesi. Gazi Üniv Fen Bil Ens Dergisi, 2000;.13(3):599-611.

6.   GÜL N, SAYAR H, ÖZSOY N, AYVALI C.  A study on endocrine cells in the midgut of  Agrotis segetum (Dennis and Schiffermüller) (Lepidoptera : Noctuidae). Turk J  Zool, 2001; 25(3):193-197.

7.   GÜL N, AYVALI C.   Agrotis segetum (Denis ve Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) hemolenf  lektininin hemaglutinasyonu. Gazi Fen Bil Ens Dergisi, 2002 a; 15(1):131-139  (Doktora Tezi)

8.   GÜL N, AYVALI C.  Purification And Determination of Molecular Structure of Hemolymph Lectin of  Agrotis  segetum (Denis.and Schiff.). Turk J Biol,  2002 b; 26(2):49-55 ( Doktora Tezi).

9.    KARAKAŞ M, ÖZSOY N, GÜL N, CEBESOY S. Cuticle ultrastructure of second stage juvenile of Anguina tritici (Steinbuch,1799) (Nematoda:Anguinidae).  Fırat Üniv Fen Ed Fak Der, 2003;15(3):321-327.

10.    ÖZLÜK A, GÜL N. The effect of the neurosecretory material in the median neurosecretory cells on egg development of the endoparasitic Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae). Hacettepe J Biol and Chem, 2010; 38(2):131-137.

11.    ÖZLÜK A, GÜL N. The paraldehyde fuchsin positive material in corpora cardiaca of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) during egg maturation. IUFS J Biology, 2011;70(1):19-25.

12.    GÜL N, ÖZLÜK A, OZKORKMAZ EG. Ultrastructural aspects of corpora cardiaca in Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae). Hacettepe J Biol and Chem, 2013; 41(1):37-41.

13.    ÖZLÜK A, SALMAN D, YILMAZ D, CILAK A, GÜL N, SUİÇMEZ M. The cytologic investigation of brown adipose tissue of  Dryomys laniger 

  (Felten&Storch,1968) (Mammalia:Rodentia) in hibernation. Hittite J Sci. Engineer. 2015; 2(2):187-191.

14. GÜL N, CEBESOY S, ÖZSOY  N. Lectin Staining of Extensor Digitorum Longus Muscle Cell  Membranes in Alloxan Diabetic Rats. Turk J Diab Obes, 2017; 3: 105-110

15. SHOMALI MOGHADDAM  N, GÜL N,  OZKORKMAZ EG, ÖZLÜK A.  Lectin Histochemistry of Agrotis segetum Midgut Cells and Peritrophic Membrane.

 Gazi Uni J Sci, 2018; 31(4): 1022-1031.  

16. ÖZKORKMAZ  EG, GÜL N, ÖZAY Y, GÜZEL ÖZAY S, KAHRAMAN A, ESKİZENGİN H. Ultrastructural examınatıons on dıabetıc rat skın tıssue wıth topıcal applıcatıon ofsalvia euphratica ethanol extract.  Int. J. Health Services Res. Policy, 2018;  3(3):107-116. (ULAKBİM)

17. YİĞİT N, YAZICI E, GÜL N,  SAYGILI YIĞIT F, BAYRAMOĞLU D, ÇETINTÜRK D, ESKIZENGIN H. Residual efficacy of diflubenzuron on mosquito larvae around Ankara province in Turkey. Acta Biol Turc, 2019;32(2):18-22.

 

18. ÖZKORKMAZ  EG, GÜL N, ÖZAY Y, GÜZEL ÖZAY S, KAHRAMAN A, ESKİZENGİN H. Ultrastructural examınatıons on dıabetıc rat skın tıssue wıth topıcal applıcatıon ofsalvia euphratica ethanol extract.  Int. J. Health Services Res. Policy, 2018;  3(3):107-116. (ULAKBİM)

 

 

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1.  ÖZSOY N, COŞKUN Ş, GÜL N. (2006) The effect of epidermal growth factor (EGF) implantation in incisional wounds of rabbits on leucocyte chemotaxis. Cell Signaling World 2006 Signal Transduction Pathways as Therapeutic targets, Jan. 25th to 28th, Luxembourg.

2.  GÜL N, ÖZSOY N, COŞKUN Ş. (2006) Capillaries of oral wounds and epidermal growth factor of rabbits. 4th International conference on Innate Immunıty, 4-9 June, Corfu, Greece.

3.  ÖZSOY N, SELMANOĞLU G, KOÇKAYA E.A, GÜL N.  (2006) Effect of patulin on the interdigitating dendritic cells (IDC) of rat thymus. 4th International conference on Innate Immunıty, 4-9 June, Corfu, Greece.

4.  CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N. (2007) Effects of vitamin C muscle ultrastructure in experimental diabetes. 32 nd FEBS Congress Molecular Machines, July 7-12, Vienna, Austria.

5. ÖZSOY N, ÇOŞKUN Ş, GÜL N. (2008) Role of the mast cells in the exogenous application on the Epidermal Growth Factor (EGF) to the incisional wound of the rabbits.  Apoptosis World 2008, February 21-23, Luxembourg.

6.  GÜL N, SHOMALİ N, ÖZLÜK A. (2009) Lectin binding midgut cells of Agrotis segetum (Den. and Schiff.) Lepidoptera:Noctuidae). 34 th FEBS Congress Molecular Machines, July 4-7, Praque, Chech Republic.

7.  Özlük A, GÜL N. (2010) The Ultrastructure of the Corpora Allata of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae). 35th FEBS Congress Molecules of Life , 26 Haziran - 1 Temmuz, Göteburg - İsveç.

8.  Özlük A, GÜL N.  (2010) The paraldehyde fuchsin positive material in corpora cardiaca of Pimpla turionellae L.  (Hymenoptera : Ichneumonidae) during egg maturation. 35th FEBS Congress Molecules of Life , 26 Haziran-1  Temmuz, Göteburg-İsveç.

9.  OZKORKMAZ  EG,  GUL NOZLUK A. Histological Investigations on Metotheraxate Treated  Liver Tissues in Balb/c Mice Model.36th FEBS Congress Molecules of Life, 26 Haziran-1  Temmuz, 2011 Torino-İtalya.

10.GUL N, OZKORKMAZ EG, KELESOGLU I, OZLUK A.  (2012) Effects of Proteus vulgaris OX19 on the spleen cells of rabbit. 37th FEBS Congress Molecules of Life, 4-9 Eylül,  Sevilla - İspanya.

11.GÜL  N,  DİANİ  M,  BADALİ  MN. (2013) Lectin Binding Infected with Proteus vulgaris Cell Membranes Spleen of Rabbits. 38th FEBS Congress Molecules of Life, 6-11 Temmuz, St Petersburg-RUSYA.

12. GÜL  N,  YİĞİT N, SAYGILI F, DEMİREL E, GENİŞ C. (2015) Comparison of the Effects of Difenacoum and Brodifacoum on the Ultrastructure of Rat Liver Cells. 10 th European Vertebrate Pest Management Congress, 21-25 September, Sevilla-İSPANYA.

13. YİĞİT N, ÇOLAK E, ÖZEREN SC, SAYGILI F, GÜL N. (2015) A Brief Reviews on alien Vertebrates and Vertebrate Pests in Turkey with an overview to rodent management. 10 th European Vertebrate Pest Management Congress, 21-25 September, Sevilla-İSPANYA.

14. YİĞİT N, YAZICI ÖZÇELİK E, GÜL N, SAYGILI YİĞİT F, BAYRAMOĞLU D.(2017). Residual Activity of Diflubenzuron on Mosquito Larvae and its Effects on Acetylcholinesterase (EC 3.1.1.7) Activity and Liver Ultrastructure of Rats. 11th European Vertebrate Pest Management Conference,25-29 September. Warsaw-Poland.

15. GÜL N, ESKİZENGİN H, YİĞİT N, BAYRAMLI B, SAYGILI YİĞİT F. (2017). Histochemical Effects of Brodifacoum on Rat Spleen. 11th European Vertebrate Pest Management Conference,25-29 September. Warsaw-Poland.

16. YİĞİT N, ÇETİNTÜRK D, ÇOLAK E, DUMAN T, GÜL N, SAYGILI YİĞİT F .(2017). First Report for Anticoagulant Rodenticide Resistance in Turkish Norway Rat. 11th European Vertebrate Pest Management Conference, 25-29 September. Warsaw-Poland.

17. ÇALIŞKAN H, GÜNEŞ E, ILGAZ HB, ACAR-CÖMERT Sİ, GÜL N, SARGON MF. (2019) Spinosad damages cerebellum structure of adult rat: A histological study. 2nd Eurasion BioChem, 28-29 June 2019. Ankara Turkey.

18. OZKORKMAZ EG, GUL N, DEVECI S, DEVECI E. (2020). Rosmarinik Asitin İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Profilaktik Etkisinin Histopatolojik ve İmmünohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi. 3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 6-7 March. Ankara – Turkey.

19. OZKORKMAZ EG, GUL N, DEVECI S, DEVECI E. (2020). Testiküler Torsiyon Detorsiyon Modelinde Glukokortikoid Deksametazon Uygulamasının Histopatolojik ve İmmünohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi. 3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 6-7 March. Ankara – Turkey.

 

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 

1-    GÜL N, AYVALI, C. (1992) Agrotis segetum (Dennis ve Schiffermüller) (Lepidoptera:Noctuidae)’da hücresel bağışıklık üzerine araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi, 28-31 Ocak, Adana/Türkiye. ( Sözlü Bildiri)

2-    AYVALI C, GÜL N. (1989)  Agrotis segetum’un (Dennis ve Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae) Larval Kan Hücreleri. IX. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 29-31 Mayısİstanbul/Türkiye.(Poster)

3-    GÜL N, AYVALI C. (1996) Agrotis segetum’da (Dennis ve Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae) Lektin aktivitesi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül, İstanbul/Türkiye. (Poster)

4-  AYVALI C, SAYAR H, ÖZSOY N, GÜL N. (1996) Agrotis segetum’da (Dennis ve Schiffermüller)  (Lepidoptera: Noctuidae) Barsak Endokrin Hücreleri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül İstanbul/Türkiye. ( Poster)

5-  CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N, AYVALI C. (1998) Sıçanların iskelet kaslarına diyabetin etkisi. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül Samsun/Türkiye.  ( Sözlü Bildiri)

6-    CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜL N, AYVALI C. (2000) Alloksan- diyabetik ratlarda iskelet kaslarının ince yapısındaki değişiklikler. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül Ankara/Türkiye. (Sözlü Bildiri)

7-    ERİNÇ K, BARÇIN C, ÖZTAŞ E, ÖZSOY N, GÜL N, SAĞ C, UZBAY T, UZUN M, AYVALI C, DEMİRTAŞ E. (2001) Alkolizmin miyokardiyal iskemi ve reperfüzyon üzerine etkisi. XVıı. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İZMİR. (Sözlü Bildiri)

8-      ÖZSOY N, GÜL N, BOSTANCI H, AYVALI C. Tip II (insuline-bağımlı olmayan) diyabetik sıçanların diş eti epitelindeki Langerhans hücrelerinin elektron mikroskobik olarak incelenmesi XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya/Türkiye (Sözlü Bildiri)

9-      ÖZSOY N, ÇOŞKUN Ş, GÜL N. (2006) Tavşanlarda insizyonal yaralara Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) implantasyonunun ağız mukoza epitelindeki lenfoid hücrelere etkisi.  18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran Kuşadası/AYDIN. (Sözlü Bildiri)

10-   KOÇKAYA EA, SELMANOĞLU G, ÖZSOY N, GÜL N. (2006) Histological and Ultrastructural Changes in The Thymus of Patulin Treated-Growing Male Rats. 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, 02-05Kasım, Antalya/TÜRKİYE.(Poster)

11-   CEBESOY S, ÖZSOY N, ÖZER Ç, GÜL N. (2007) Streptozotocin diyabetik ve Benfluorex tedavili sıçanların gastronecmius kasını ince yapısı. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal 18. Elektron Mikroskopi Kongresi, 26-27 Ağustos, Eskişehir/TÜRKİYE.(Sözlü Bildiri)

12-   GÜL N, CEBESOY S, ÖZSOY N, ÖZER Ç. (2007) Diyabetli ve Benfluoreks tedavili sıçanlarda kılcal damarların incelenmesi. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal 18. Elektron Mikroskopi Kongresi, 26-27 Ağustos,Eskişehir/TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

13-   ÖZSOY  N, COŞKUN Ş, GÜL N. (2008) Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda İyileşme Bölgesine Epitel Hücre Göçü. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon/TÜRKİYE.(SözlüBildiri)

14-   ÖZSOY N, COŞKUN Ş, GÜL N. (2008) Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda Fibroblast göçü. XXXIV. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 6-10 Ekim,  Erzurum/TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

15-   GUL N, OZLUK A, OZKORKMAZ EG.  (2011) Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidaae)’da Corpora Cardiaca Bezinin İnce Yapısı. 20.Uluslararası katılımlı Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim, Kemer-Antalya (Poster)

16-   GUL N, CEBESOY S, ÖZSOY N, GÜLER C. (2013) Lectin Stainning of Extensor Digitorum Longus Muscle Cell Membranes in Alloxan Diabetic Rats. II.Ulusal Glikobiyoloji Kongresi,11-14 Haziran, Çeşme-İZMİR.

17-   CEBESOY S, GUL N, ÖZSOY N. (2013) Lectins Binding During Alloxan-Induced Diabetes in Rat  Soleus Muscle. II.Ulusal Glikobiyoloji Kongresi,11-14 Haziran, Çeşme-İZMİR.

18. OZKORKMAZ EG., GUL N,   OZAY  Y, GUZEL  S, KAHRAMAN A, ESKİZENGİN, H.  An Ultrastructural Examınatıon on   Wound Healıng Effect of Salvia euphratica Ethanol Extracts Topıcally Applıed to Dıabetıc Rat Skın. International Health Sciences Conference (IHSC 2018), 14-17 Kasım 2018, Diyarbakır.

 

Düzenleme Tarihi: 22.09.2020