DOÇ. DR. NEVİN GÜNDÜZ    
Adı : NEVİN
Soyadı : GÜNDÜZ
E-posta : ngunduz@ankara.edu.tr, ngdz62@gmail.com
Tel : 0312 6000100/1607
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nevin-gunduz
Kişisel Akademik Bilgiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

 1.  Adı- Soyadı: Nevin GÜNDÜZ

2.    Öğrenim Durumu: 1.  Adı- Soyadı: Nevin GÜNDÜZ

2.    Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Gazi Üniversitesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi

1984

Yüksek lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

1989

Doktora

 Antrenman ve Hareket

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1999

 

3.    Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2002-2018

 

4.    Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:        

6.1.                Yüksek Lisans Tezleri

1- Metin Akgül, Ankara Merkez İlçeleri Resmi-Özel İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Alınan Kararlara Katılımı, 2006, Ankara

2- Gürkay Yılmaz, Ankara’daki Merkez İlköğretim Okullarında Görevli Beden Eğitimi  Öğretmeninin Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Uygulamasına İlişkin Görüşleri , 2007, Ankara

3- Hanife Yalçın, Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Uygulanan Yeni İlköğretim Beden Eğitimi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi 2009, Ankara

4- Zeycan Acar, İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Ders Dışı Etkinliklere Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, 2012, Ankara  

5-Gizem KONUK, Özel Ve Devlet İlköğretim Okulu 2. Kademe Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Faaliyetlere Katılma Nedenlerinde Beden Eğitimi Öğretmeni Ve Aile Etkisinin Araştırılması, 2014, Ankara  

6.2. Doktora Tezleri

1.SemaCan,MasaBaşı  Çalışan  Kadınlarda  Fiziksel  Aktivite Düzeyi  ÖlçümYöntemlerinin  Karşılaştırılması  ve  Fiziksel  Aktiviteyi  Etkileyen  Faktörlerin İncelenmesi, 2013,Ankara

 5.  Yayınlar:

   5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 1- Sunay, H., Gündüz, N., Dolaşır, S., “The Effects of Different Methods Used in Teaching Basic Volleyball Techniques to Physical Education Teacher”, International Journal of Physical Education, Vol: XLI, 1.st Quarter 2004, Pp: 28-32.

2- Sunay,H., Müniroğlu,S., Gündüz,N.,(2005),” The effects of Physical Education and Sports  Teaching Programs in Turkey on Motivation For Physical Activity., International Council for Health Physical Education Recreation, Sport and Dance, ICHPER-SD, Vol:XLl, No: 2 Spring, 2005

3- Sema Can, Nevin Gündüz, Erşan Arslan, Elzbieta Biernat, Gülfem Ersöz and Bülent Kilit, (2016), Multi- Instrument Assessment of Physical Activity in Female Office Workers,  International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 29(6).

  5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (ERIC, EBSCO, ..vb)

1-   Sevim Y., Gündüz N., Hazır T., Haner B., Investigation Into the Difference Between the Maximal Lactic Acid  And Anaerobic Threshold Levels in Two Handball Teams From The Same League, Handball Periodical, European Handball Vision Form, 2001, 11: 16-18

2-   Nevin Gündüz, Hakan Sunay,Mitat Koz, Incidents of Sexual Harressment in Turkey on Elite Sportswomen, The Sports Journal, Spring 2007

3-  Kaynak, Erdal, Gündüz, Nevin.,  Determination of the Coachıng Application Approaches Who Duties In Male And  Female Handball Super League In Turkey, e-Journal of New World Scienc e Academy, Vol: 4, Number:2, 2009

4- Akdoğan Selcen, Gökyürek Belgin, Gündüz Nevin, Views of   Physical Education Teachers About Dimension of the Material and Measurement Evaluation of the new Educational Program of Physical Education Course of the Primary School, Ovidious University Annuals Series Physical Educatıon and Sport, Science Movement and Health, Vol:X, Issue:1, 2010

5-Gündüz, Nevin, Arslan Ersan, Gökyürek, Belgin.,  Views Of Physical Education Teachers In Primary And Secondary Schools In Ankara On In-Service Activities And Their Frequency Of Participation In These Activities, Ovidious University Annuals Series Physical Educatıon and Sport, Science Movement and Health, 2010, Vol: X, Issue:2 , Pp:243-246

6-Nevin Gündüz, Tuğçe Taşpınar, (2017), Determination of what Game Means From Children’s Point of View, Occupational Medicine and Health Affairs, Vol: 5,Issue: 1, 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 7- Zeycan Acar, Nevin Gündüz, (2017), Participation Motivation for Extracurricular Activities: Study on Primary School Students, Universal Journal of Educational Research 5(5): 901-910

 

 8- Süha Yüksel, Nevin Gündüz, (2017), Formative and Summative Assessment in Higher Education Opinions and Practices of Instructors, European Journal of Education Studies, Vol:3, Issue:8: 336-355.

 

9- Nevin Gündüz, Tuğçe Taşpinar, Nurdan Demiş, (2017), Children’s Perspective Of Game: A Comparison Of The Public And Private Schools, Journal of Education and Training Studies, Vol:5, No: 9,158-166. 

10- Nevin Gündüz, Muzaffer Toprak Keskin, Fuat Erduğan, (2017),  Investigation of Participation Motivations in Exercises of Students Participating in Archery in Extra Curricular Activities,  Universal Journal of Educational Research 5(10).

 

5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1- Gündüz,N., Dalkıran, O, Altıntaş A.,Sunay,H., Akgül M., The Opinions of the teachers on Effective Using Sports Hall About Out-Door Activities in the State –Private Primary and Secondary SchoolsPhysical Education in Ankara, The 10 th ICHBER-SD Europe Congress &İnternational Sports Science Congress, November:17-20, 2004 

2- Gündüz N., Sunay, H.,Dalkıran, O.,Gökyürek,B., The Opinions of Physical Education and Sports Candidate Teachers About the Effects of the Teachers Practice Lesson, The 10 th ICHBER-SD Europe Congress &İnternational Sports Science Congress, November:17-20, 2004

3-  Alibaz, A., Gündüz, N., Şahin, M., (2005)    Motivates That  Prompt Advanced Taekwondo, Karate and Kick-Box Sportsmen To Prefer These Sports Branches, Reasons To Be Active In These Branches And Their Expectations For The Future,The 46 th. ICHPER-SD Anniversary  World Congress , November: 9-13, 

4- Recep Karatepe, Nevin Gündüz, Sürhat Müniroğlu, Educational Aproaches in Coaching Application in Youth Professional Soccer players , Journal of Sports Science Medecine, Supplement 10, 2007.

5.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

5.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Sunay H., Gündüz N., "Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Adamı Yetiştirme Politikası ", Çağdas, Eğitim Dergisi. 1994,199:39-43.

2-Ersöz G., Gürsel Y., Gündüz N., Sunay H., Müniroğlu S., Duygulu A., Balcı V., Eroğlu S.,"İki Farklı Germe Egzersiz Tekniğinin Esnekliğe Etkilerinin Karşılaştırılması",Spor Bilimleri Dergisi, 1994 ,5 (4):38-4.

3-Ersöz G. Koz M., Sunay H., Gündüz N., "Erkek Voleybol Oyuncularının Sezon Öncesi,
Sezon   Ortası   ve   Sezon   SonuFiziksel   Uygunluk   Düzeyi   Parametrelerindeki
Değişmeler" Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1996,1(4): 1-7.

4-Ersöz G., Koz M., Gündüz,N., "Aerobik Kapasitenin Ölcümlerinde Kullanılan İki FarklıSubmaksimal Bisiklet Ergometresi Test Yönteminin Karşılaştınlması", Gazi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1997, 2(3 ):1-8.

5-Gürsel, Y., Ataman, Ş., Gök, H., Ersöz G., Gündüz N., Yalçın P.,"Fibromiyalji SendromundaAerobik Egzersizin Semptonlar ve Disabilite Üzerine Etkisi", Romatizma, Nisan 1997, 12(1): 65-70.

6-Gündüz N., Ersoz G., Gürsel Y., Sunay H., Özel R.,   "12 Haftalık Kuvvette Devamlılık Antrenmanının, Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkileri", Gazi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,1998, 38(2):7-14.

7-Cicioğlu L, Gündüz N., Çimen O., Tüzün M., Günay M., "Farklı Sistem ve KriterlerleYapılan Özel Yetenek Sınavları İle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına veya Bölümlerine Giren Öğrencilerin Fiziksel ve Fizyolojik Profillerinin Belirlenmesi ve Karşılaştınlması", Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1998, 3(3): 1-10.

8-Gündüz N., Sunay H., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına    Başvuran Aday Öğrencilerin Okula Giris Amaçları, Okulların Öğrenci Seçme Kriterileri ve Okulların Amaçları İle ilgili Görüşleri ", Gazi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2001, 6(2): 39-50.

9- Gündüz, N., Sevim,Y., Hazır, T., “Elit Erkek Hentbolcuların Hazırlık Dönemi Öncesi, Hazırlık Dönemi Sonrası ve Müsabaka Dönemi Sonrası Maksimal Laktik Asit ve Anaerobik Eşik Değişim Düzeyleri", Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:Vll, Sayı:2, Nisan 2002, Sayfa:3-10.

10- Sunay, H., Gündüz, H.,Tanılkan, K., “Orta Öğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Derslerine İlişkin Amaçların Gerçekleşme Düzeyleri ile Öncelikleri Üzerine bir Araştırma”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: Vll, Sayı:3, Temmuz 2002, Sayfa:35-52.

11- Gündüz, N., Sevim, Y., Eler, S., “ Hentbolda Performans ve Testler”, Marmara Üniversitesi Dinamik Dergisi, Cilt:1, Sayı:4, Kasım, 2002, Sayfa:13-20.

12-Bilge M., Müniroğlu S., Gündüz N. “Türk Bayan Hentbol Milli Takımı Oyuncularının Somatotip Profilleri Ve Yabancı Ülke Sporcuları İle Karşılaştırılması”  Spor Araştırmaları Dergisi, 2002, 4(1):33-44 .

13- Hasdemir, S., Gündüz, N., Müniroğlu,S., “ Bayan Hentbolcuların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Farklılıklarının İncelenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Eylül 2003, Sayfa:49-52.

14- Yalnız, İ., Gündüz, N., “ Ankara İlinde Vücut Geliştirme Branşında Faaliyet Gösteren Sporcuların Ergojenik Yardımcılar Konusunda Bilgi ve Uygulama Düzeyleri”, Gazi Beden Eğitimi ve spor Bilimleri Dergisi, Cilt:Xl, Sayı:2, Nisan 2004, Sayfa:33-42.

15-  Oğuzhan Dalkıran, Alper Altıntaş, Nevin Gündüz, Hakan Sunay, Metin Akgül, “Ankara İli Devlet İlk ve Orta Öğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinliklerinde Kapalı Spor Alanlarının Etkin Kullanımı Üzerine Görüşleri”,   Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:3  Eylül, 2004, Sayfa:109-118.

16- Aykut Alibaz, Nevin Gündüz, Murat Şentuna, Türkiye’de Üst Düzey Teakwando, karete ve Kick-Boks Sporcularının Bu Spor Branşına Yönelmelerine teşvik Eden Unsurlar, Yapma Nedenleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri, A.Ü. Spormetre dergisi,cilt:4, sayı:3, 2006.

 17-Nevin Gündüz, Hakan Sunay., Türkiye ‘de  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkinliliğine İlişkin Görüşleri, Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl:32, sayı:339, 2007.

18- Nevin Gündüz, Sporcu Nasıl Beslenmeli, Popüler Bilim, yıl:14, sayı:155,Ocak 2007 

19- Gürkay Yılmaz, Nevin Gündüz, Ankara merkez İlköğretim Okullarında Görevli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanışına İlişkin Görüşleri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, ,Vol:6, Sayı:3, 103-111, 2008

20- Nevin Gündüz, Gürkay Yılmaz, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekle İlgili Hedef ve Sorumlulukları ve Beden Eğitimi Dersine İlişkin Eğitim Öğretim yaklaşımları, Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Vll (2)85-91, 2009

21-  Metin Akgül, Nevin Gündüz, Ankara Merkez İlçeleri Resmi-Özel İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Alınan Kararlara Katılımları, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2010/2. 

22-Oguzhan Dalkıran, Nevin Gündüz, Rıfat Çiçek.,Üniversite Öğretim Elemanlarının İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı ile İlgili Görüşleri, Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, 9 (3)

23- Volkan, Öztürkalan, Nevin Gündüz, N. Bahadır Kayışoğlu, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile MEB Arasındaki   Gençlik, Beden Eğitimi Spor Hizmet Faaliyetleriyle İlgili İşbirliği Protokolünün Okul Sporları Açısından İncelenmesi,(Ankara İli Örneği),  A.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, 2013, Sayı:1, Cilt:11, Sayfa:47-53

24- Nevin Gündüz,  Zeycan Acar, (2013), Beden Eğitimi Ve Fen Ve Teknoloji Dersinde Doğa Yürüyüşü Konulu Performans Ödevinin Değerlendirilmesi, A.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, Spormetre Dergisi, 12, 2, 2014, Sayfa:81  

25- Dicle Aras, Nevin Gündüz, (2016), Rekreatif Spor Kaya Tırmanışının 14 Yaşındaki Bireylerde Durumluluk ve Sürekli Kaygı Üzerine Etkileri, Spormetre,  Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, Sayfa:243-250

 26- M. Burak Kaman, Nevin Gündüz, Cecilia Gevat, Tenis Sporcularının Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, A.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, Spormetre Dergisi, 2017, 15 (2), 65-72

5.6. Uluslarararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Özeti Basılan   Bildiriler

 1- Ersöz G., Gürsel Y., Gündüz N., Sunay H.," İki Farklı Germe Egzersiz TekniğininEsnekliğe Etkilerinin Karşılaştırılması,V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 22-24 Eylül 1995,iZMiR.(Poster Bildiri)

2- Ersöz G., Koz M., Gündüz N., Sunay H., "Erkek Futbol ve Voleybol Takımlarnın SezonÖncesi Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması", 1. Futbol ve Bilim Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 1996, İZMiR.(Poster Bildiri)

3-Ersöz G., Koz M., Gündüz N., "Futbolcuların Sezon Öncesi ve Sezon Ortası Aerobik Kapasitelerinin Ve Vücut Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi", 1, Futbol ve Bilim Kongresi. 30 Mayıs-1 Haziran 1996, iZMiR.(Poster Bildiri)

4- Ersöz G., Gündüz N, Koz M., Orta Yaşlı Sedanter Kadınların Haftada İki Gün YapılanAerobik Egzersiz Egitiminin Etkileri", Ulusal Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, 8-12 Eylül 1996, BURSA.(Sunulu Bildiri)

5-Ersöz G., Koz M., Gündüz N., "Submaksimal Egzersiz Testlerinin Antrene Erkek Sporcularda Karşılaştırılması, IV. Spor Bilimleri Kongresi, 1-3- Kasım-1996, ANKARA.(Poster Bildiri)

6-Ersöz G., Koz M., Sunay H., Gündüz N., "Erkek Voleybol Oyuncularının Sezon Öncesi, Sezon Ortası ve Sezon Sonu Fiziksel Uygunluk Düzeyi Parametrelerindeki Değişmeler" lV. Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 1996, ANKARA.(Poster Bildiri)

7-Ersöz, G., Gündüz N., Sunay H., Bulca Y.,"Bayan Voleybol Oyuncularının Yarışma Sezonu Öncesi ve Sonunda Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Değerlendirilmesi", VI Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 19-21. 9. 1997, iZMiR.(Poster Bildiri)

8-Gündüz N., Ersoz G., Giirsel Y., Sunay H., Özel R., "12 Haftalık Kuvvette DevamlılıkAntrenmanının Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkileri." VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 19-21.9.1997, iZMiR. (Sunulu Bildiri)

9-Gündüz N, Sevim Y, Hazır T., "Elit Erkek Hentbolcuların Hazırlık Dönemi Öncesi, Hazırlık Dönemi Sonrası ve Müsabaka Dönemi Sonrası Maksimal Laktik Asit ve Anaerobik Esik Değişim Düzeyleri" Uluslar Arası  Spor Hekimliği Kongresi, Antalya 26-30 Nisan 1999.(Sunulu Bildiri)

10-Sevim Y., Gündüz N., Hazır T., Haner B., "Aynı Lig Seviyesinde Mücadele Eden İkiTakımın Hazırlık Dönemi Öncesi ve Hazırlık Dönemi Sonrası  Maksimal Laktik Asit veAnaerobik Eşik Değişim Düzeylerinin Karsılaştırılması" Uluslararası Spor Hekimligi Kongresi, Antalya 26-30 Nisan 1999.(Sunulu Bildiri)

11-Sunay H., Büyüköztürk Ş., Müniroğlu S., Giindüz N., "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Programlarının Fiziksel Aktiviteye Güdülemeye Etkisi", Gazi Üniversitesi I Ulusal Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 26-27 Mayıs 2000, ANKARA.(Sunulu Bildiri)

12-Gündüz N., Koz M., Fedai T., Sunay H., Ersöz G., "Türkiye'de Değisik SporBranşlarındaki Elit Bayan Sporcuların Karsılaştıkları Cinsel Taciz Olgularının Karsılaştırılması, VI Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara 3-5 Kasım 2000.(PosterBildiri)

13-Gündüz N., Sunay H., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına Başvuran Aday Öğrencilerin Okula Giriş Amaçları, Okulların Öğrenci Seçme Kriterleri ve Amaçları ile ilgili Görüşleri", VI Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara 3-5 Kasım 2000.  

14-Koz M., Sunay.H., Gündüz N., Ersöz G., "Ankara'da Orta Öğretime Devam Eden Çocukların Egzersiz Alıskanlıklarının Tespiti", VI Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 3-5 Kasım, 2000

15- Nevin Gündüz, Gürkay Yılmaz., Ankara’da İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri, Meslekle İlgili Hedef Ve Sorumlulukları Ve Beden Eğitimi Dersine İlişkin Eğitim Öğretim Yaklaşımları, 9. Uluslar arası spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2000

16- Sunay, H., Gündüz, N., Koz, M., Tanılkan, K., “Orta Öğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Derslerine İlişkin Amaçların Gerçekleşme Düzeyleri ile Öncelikleri Üzerine bir Araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 21-23.12.2001, Bursa

17- İlker yanlız, Nevin Gündüz, Semiyha Tuncel,(2002), “Ankara İlinde Vücut Geliştirme Branşında Faaliyet Gösteren Sporcuların Ergojenik Yardımcılar Konusunda Bilgi ve Uygulama Düzeyleri”, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29. 10.2007, Antalya -Türkiye

18- Gündüz, N., Dalkıran, O., Altıntaş, A., Sunay, H., Akgül, M., “ The Opinions of The Teachers on Effective Using Sports Hall About Out-Door Activities in the State-Private, Primary and Secondary School’s Physical Education in Ankara, The 10 The ICHPER .SD Europe Congress & The Tssa 8 Th International Sports Science Congress , November 17-20, 2004. 

19-  Gündüz, N., Sunay, H., Dalkıran, H., Gökyürek, B., The Opinions of Physical Education And Sports Candidate Teachers About the Effects of the Teachers Practice Lesson, The 10 The ICHPER .SD Europe Congress & The Tssa 8 Th International Sports Science Congress , November 17-20, 2004

20- Alibaz, A., Gündüz, M., Şahin, M., (2005)    Motivates That  Prompt Advanced Taekwondo, Karate and Kick-Box Sportsmen To Prefer These Sports Branches, Reasons To Be Active In These Branches And Their Expectations For The Future,The 46 th. ICHPER-SD Anniversary  World Congress , November: 9-13,

21-  Recep Karatepe, Nevin Gündüz, Sürhat Müniroğlu, Educational Aproaches in Coaching Application in Youth Professional Soccer players , Journal of Sports Science Medecine, Supplement 10, 2007.

22- Hakan Sunay, Nevin Gunduz & Ceyda Menguc Assessment of The Approaches of The Coaches of Women And Men Teams İn The First And Second League of Volleyball In Turkey In Terms Of Their Coaching Practices,  AIESEP World Congress, Sapporo ,Japan, 21-24 January 2008

23- Nevin Gunduz, Metin Akgul & Hakan Sunay, Determining The Participation Status of Physical Education Teachers Working İn State And Private Primary Schools In Ankara, AIESEP World Congress, Sapporo ,Japan, 21-24 January 2008

24- Nevin Gunduz & Gurkay Yilmaz, The Views of Sports Teachers Working İn Primary Schools In Ankara On The Application of Measurements And Evaluation Techniques, AIESEP World Congress, Sapporo ,Japan, 21-24 January 2008

25- Akdoğan Selcen, Gökyürek Belgin, Gündüz Nevin, Views of   Physical Education Teachers About Dimension of the Material and Measurement Evaluation of the new Educational Program of Physical Education Course of the Primary School,  International Scientific Congress “Perspectives in Physical Education and Sport” 9th Edition, Constanta, 21-23 May 2010

26- Gündüz, Nevin, Arslan Ersan, Gökyürek, Belgin.,  Views Of Physical Education Teachers In Primary And Secondary Schools In Ankara On In-Service Activities And Their Frequency Of Participation In These Activities, International Scientific Congress “perspectives in Physical Education and Sport”10th edition, Constanta, 21-23 May 2010

27- Dalkıran O., Çiçek,R., Gündüz, N., University Teaching Staff, Prepared with the Constructivist Approach to Educational Class Views of Determination, 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, Antalya/Turkey, 23-26 June, 2010

28- Safari Zanjani F., Tarası, Z., Gündüz, N., Akalan C., Akça,F.,Effect of Sequence in Concurred Training on Physical Capability and Body Composition of College Aged Men, 15th Annual Congress of the European College of Sport Science,Antalya/Turkey, 23-26 June, 2010

29- Hanife Yalçın, Nevin Gündüz., Teachers Opinions Related to New Education Curriculum Applied in Both Formal and Private Primary Schools, 11. International Sport Science Congress, 10-12 Kasım 2010, Antalya/Turkey

30- Nevin Gündüz,  Role and Importance of Football Refrees in Written and visual Media, 16. Annual Congress of the ECSS,06-09.09.2011, Liverpool, İngiltere, poster sunum

31- Elif Kayın, Nevin Gündüz, Ankara’da İlk ve Orta Öğretim Okullarında Okul Spor Müsabakalarına Katılan Kız ve Erkek Öğrenci Sayıları ve Katılan Spor Branşlarının Dağılımlarının İncelenmesi, lll. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde3 Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 21-22 Ocak 2011, ODTÜ-Ankara

32- Can Karadaş, Nevin Gündüz, Belgin Gökyürek, Ankara İlindeki Spor Merkezine Düzenli Devam Eden Bireylerin Besin Destek Ürünlerini Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi, 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, November23-26 2011, Antalya Turkey

33- Serpil ABAKAY, İbrahim CİCİOĞLU, Nevin GÜNDÜZ, İlköğretim  İkinci Kademe Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Uygulamasinda Aktif Öğrenme İle Klasik Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyleri Üzerine Etkileri, 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ankara

34-   Zeycan ACAR, Nevin GÜNDÜZ,  İlköğretim Okullari Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Multidisipliner Yaklaşimla Fen Ve Teknoloji Dersi İle Ortaklaşa Doğa Yürüyüşü Konulu Performans Ödevi Değerlendirmesi, 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ankara

34- Zeycan ACAR, Nevin GÜNDÜZ,  Performance Task Assessment About Hiking At Physical Education Course in Collaboration With Scıence And Technology Course By Multidisciplinary Approach At Elementary Schools.

35- Zeycan Acar, Nevin Gündüz, Investıgatıon Of Elementary School Students’ Partıcıpatıon Motıvatıon At Extra Currıcular Actıvıtıes, 12 th. International Sport Science Congress, November 2012, Denizli/Turkey.

36-Erdal AKKAYA, Nevin GÜNDÜZ, “Çocuklarını Tenis Branşına Yönlendiren Velilerin Beklentilerinin Belirlenmesi”, 8. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2013, Mersin.

37-Selim KÜÇÜKARPACI, Seher BERBER, Nevin GÜNDÜZ, “Okulumda Dans Öğreniyorum”, 8. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2013, Mersin.

38- Can, S., Gündüz, N., Arslan, E, Ersöz, G., Masa Başı Çalışan Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Fiziksel Aktiviteyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi., 55. İCHPER SD:; Anniversary World Congress and Exposition, 19-21 Aralık, 2013, İstanbul

39- Hidayet Suha Yüksel, Nevin GÜNDÜZ (2014), Üniversite Öğretim Elemanlarının Ölçme-Değerlendirme İle İlgili Görüşleri Ve Uygulamaları, 13th International Sports Sciences Congress  Selçuk Üniversitesi, Konya,   November 7-9, 2014       

40-  Umut ÜNER, Nevin GÜNDÜZ, (2014),Satranç Öğretiminde Akran Eğitim Modelinin Uygulanması Ve Değerlendirilmesi, 13th International Sports Sciences Congress  Selçuk Üniversitesi, Konya,  November 7-9, 2014   

41- Gizem KONUK, Nevin GÜNDÜZ, (2014), Özel Ve Devlet İlköğretim Okulu 2.Kademe Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Faaliyetlere Katılma Nedenlerinde Beden Eğitimi Öğretmeni Ve Aile Etkisinin Araştırılması, 13th International Sports Sciences Congress  Selçuk Üniversitesi, Konya, November 7-9, 2014

 42- Volkan ÖZTÜRKALAN   Nevin GÜNDÜZ   N. Bahadır KAYIŞOĞLU,   Gençlik Spor Genel Müdürlüğü İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasındaki Gençlik, Beden Eğitimi, Spor Hizmet Ve Faaliyetleriyle İlgili İşbirliği Protokolünün Okul Sporları Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği), 13th, International Sports Sciences Congress  Selçuk Üniversitesi, Konya,  November 7-9, 2014

43- Alper SERTKAYA, Nevin GÜNDÜZ, Olga SEVİM, International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, The Evaluation of the Teacher Candidate’s Attitudes on Teaching Profession, Ovidious University of Constanta, 22-25 May 2015, Romanıa.

44- Nevin Gündüz, M. Toprak Keskin, Akran Eğitimi Destekli Bocce, Dart ve Speed Stack Öğretimi Konulu Performans Ödevinin Değerlendirilmesi, 14.th International Sports Sciences Congress  Antalya, November 7-9, 2016

45- Dicle Aras, Nevin Gündüz, Rekreatif Spor Kaya Tırmanışının 14 Yaşındaki Bireylerde Durumluluk ve Sürekli Kaygı Üzerine Etkileri, 14.th International Sports Sciences Congress  Antalya, November 7-9, 2016

46- Nevin Gündüz, M. Toprak Keskin, Ders Dışı Etkinliklerinde Ok Atma Etkinliklerinde Katılım Motivasyonlarının Değerlendirilmesi, The 10. International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, 19-20 November 2016, Elazığ

47- Nevin Gündüz, Tuğçe Taşpınar, Determination of what Game Means From Children’s Point of View, 2. nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 4-6 November 2016, İstanbul

48- Nevin Gündüz, Tuğçe Taşpinar, Nurdan Demiş, Children’s Perspective Of Game: A Comparison Of The Public And Private Schools, 22. Annual Congress of the European Collage of Sports Science, 5-8 July 2017, Germany, Essen.

49-Nevin GÜNDÜZ, Dicle ARAS, Rekreatif Spor Kaya Tırmanışı Etkinliğine Katılan Çocukların Egzersize Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, Uluslar Arası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 19-22 Ekim 2017, Antalya

50-Nevin GÜNDÜZ, Semra ATAV, Nurdan DEMİŞ, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziki Etkinlikler ve Oyun Dersindeki Oyun Tercihlerinin Değerlendirilmesi, 15. Uluslar arası SporBilimleriKongresi,15-18,Kasım2017,Antalya.
 

5.7.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- Hacer Akarçay,  Nevin Gündüz, Sporcu İçeceği ve Enerji İçeceği, Kırıkkale Üniversitesi, 10.  Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 10-12 Mayıs 2017 / Kırıkkale/Ankara

6- Projeler:  -

7- İdari Görevler: 

Bölüm Başkanlığı                                      Ankara üniversitesi                    2002-2005

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği      Ankara üniversitesi                     2002-2005

Yüksekokul Kurulu Üyeliği                     Ankara üniversitesi                      2002-2005         

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği     Ankara Üniversitesi                      2011-2013

Fakülte Kurul Üyeliği                              Ankara Üniversitesi                      2015-2018

8.    Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

1-  Spor Bilimleri derneğine üyelik

2- Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

3- Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2009-2011)

4 -Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik, (2009-2017)

5- Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik, (2002-2011)

6- Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği  (2010--2011)

7- Ankara Üniversitesi Spormetre, Spor Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

9.    Ödüller:  -

10.  1994-2017 Eğitim Öğretim Yılları Arasında Verilen Lisans ve Lisans Üstü Dersler

1- Hentbol (öğretmenlik, antrenörlük ve yöneticilik bölümü): 1993-2015 Eğitim Öğretim Y.

2- Sporcu Beslenmesi: 1994- 2015 Eğitim Öğretim Yılı

3- Öğretim İlke ve Yöntemleri: 2003-2018 Eğitim Öğretim Yılı

4- Özel Öğretim Yöntemi 1: 2003-2018 Eğitim Öğretim Yılı

5- Özel Öğretim Yöntemi 2: 2003-2018 Eğitim Öğretim Yılı

6- Öğretmenlik Uygulaması: 2005-2012 Eğitim Öğretim Yılı

7- Okul Deneyimi: 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

8- Egzersiz ve Beslenme:2003-2017 Eğitim Öğretim Yılı

9-Uzmanlık Alan Hentbol 1-2-3-4 Dersi: 1994-2018 Eğitim Öğretim Yılı

10- Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Seçmeli): 2015-2018  Eğitim Öğretim Yılı

11- Ders Dışı Etkinlikler (Seçmeli): 2003-2018 Eğitim Öğretim Yılı

12- Spor Etkinlikleri (Seçmeli): 2005-2018 Eğitim Öğretim Yılı

Üniversitede Verilen Lisans Üstü Dersler

1-      Sporcu Beslenmesi (YL)

2-      Spor Eğitimi(YL)

3-      Okullarda Fiziksel Aktivite ve Beslenme (YL)

4-      Sporcu Beslenmesi ve Ergojenik Yardım (Doktora)

5-      Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme (Doktora)

6-      Beden Eğitimi ve Sporda Alternatif Yöntem ve Yaklaşımlar (YL)

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Gazi Üniversitesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi

1984

Yüksek lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

1989

Doktora

 Antrenman ve Hareket

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1999