ARŞ.GÖR. MERYEM NUR KANTEKİN ERDOĞAN    
Adı : MERYEM NUR
Soyadı : KANTEKİN ERDOĞAN
E-posta : nkantekin@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 203 33 00- 3641
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Doktora              :  Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü  
                               2014- ...                                                     

Yüksek Lisans   :  Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 
                               2011-2014

Lisans                 :  Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 
                               2007-2011
                               Univeristy of Copenhagen, Department of Food Science
                               2009-2010 Güz Yarıyılı, Danimarka
------------------------------------------------------------------------------------
Akademik Kariyer

Araştırma Görevlisi    : Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
                                        2011-...

Ziyaretçi Araştırmacı : Iowa State University, Department of Food  Science  and   Human Nutrition, ABD  
                                        2012 Haziran-2012 Eylül
------------------------------------------------------------------------------------
Uzmanlık Alanı

Yağ Bilimi ve Teknolojisi
------------------------------------------------------------------------------------
Projeler

Kısmi Gliseritlerin Mayonezin Emülsiyon Stabilitesi ve Reolojisi Üzerine Etkisi, BAP, 2013-2014. (Araştırmacı)

Bitkisel Yağların Rafinasyonunda Ön Asitlik Gidermenin 3-Kloropropan-1,2-Diol ve Glisidil Esterleri Oluşumuna Etkisi, BAP, 2018-2020. (Araştırmacı)


------------------------------------------------------------------------------------
SCI Kapsamındaki Yayınlar

Kantekin-Erdoğan, M.N., Ketenoglu, O., Tekin. A (2018). Effect of Monoglyceride Content on Emulsion Stability and Rheology of Mayonnaise.  Journal of Food Science and Technology, http://doi.org/10.1007/s13197-018-3506-2.  

Ozdemir, N., Kantekin-Erdogan, M.N., Tat,T., Tekin, A (2018). Effect of Black Cumin Oil on the Oxidative Stability and Sensory Characteristics of Mayonnaise. Journal of Food Science and Technology, 55(4), 1562-1568.

Montalbo-Lomboy, M., Kantekin, M.N., Wang, T (2014). Lipid Estimation of Surfactant-Extracted Microalgae Oil Using Nile Red. Journal of American Oil Chemists Society, 91(4):665-680.

------------------------------------------------------------------------------------
Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Yapılan Sunumlar

Kantekin-Erdogan, M.N.,  Alataş, İ., Orşahin, M., Coşkun, B., Serikler, S., Gündoğan, H., Emektar, K., Tekin, A. 2019. Oleojellerin Oksidatif Stabilitesi.  Yabited IV. Bitkisel Yağ Kongresi , 18-19 Nisan, İstanbul.

Emektar, K., Kantekin-Erdogan, M.N., Tekin, A. 2019. Isıl İşlem Görmüş Gıdalarda Furan Oluşumu. Yabited IV. Bitkisel Yağ Kongresi , 18-19 Nisan, İstanbul.

Emektar, K., Kantekin-Erdogan, M.N., Demir, H.S., Saraydaroğlu, E., Şarapçıoğlu, G., Hekimci, E., Tekin, A. 2019. Skualenin Yapısı, Kullanım Alanları  ve Sağlık Üzerine Etkileri.  Yabited IV. Bitkisel Yağ Kongresi , 18-19 Nisan, İstanbul.

Kantekin-Erdogan, M.N.,  Tat, T., Ozdemir, N., Tekin, A. 2018. The Influence of Black Cumin Oil on the Oxidative Stability of Mayonnaise. 3th. International Congress on Food Technology, 10-12 October, Nevsehir, Turkey. (Oral Presentation).

Tat, T., Kantekin-Erdogan, M.N., B., Sahin, Esüntimur, D., Demirden, F., Guloksuz, N., Bozkurt, S., Tekin, A. 2018. Does Trans Acid Form in Deep Fat Frying?. 3th. International Congress on Food Technology, 10-12 October, Nevsehir, Turkey. 

Kantekin-Erdogan, M.N., Montalbo-Lomboy, M., Wang, T (2017)Optimization of Surfactant Assisted Extraction of Microalgae. 15th Euro Fed Lipid Congress. 27-30 August 2017, Uppsala, Sweden.

Kantekin-Erdogan, M.N.,  Tekin, A. 2017. Bitkisel Yağlarda 3-MCPD ve GE'lerin Azaltılması Üzerine Yapılan Çalışmalar. Yabited III. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-15 Nisan 2017, İzmir. 

Ozdemir, N., Kantekin-Erdogan, M.N.,  Tat, T., Tekin, A. 2016. Effect of Black Cumin Oil on Oxidative Stability and Sensory Characteristics of Mayonnaise. 14th Euro Fed Lipid Congress. 18-21 September 2016, Gent Belgium. 

Kantekin-Erdogan, M.N., Ketenoglu, O., Tekin, A. 2015. Kısmi Gliseritlerin Mayonezin Emülsiyon Stabilitesi ve Reolojisi Üzerine Etkisi. Yabited II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Tekirdağ. (Sözlü Sunum)

Kantekin-Erdogan, M.N., Şahin Özkan, K., Ketenoğlu, O., Ünal, G., Moldabay, A., Karabacak, B.Z., Yalçın, M., Tekin, A. 2015. Doğal ve Yapay Antioksidanların Rafine Ayçiçek Yağının Oksidatif Stabilitesi Üzerine Etkisi.Yabited II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Tekirdağ. 

Kantekin-Erdogan, M.N., Ketenoglu, O., Tekin, A. 2014. Mono and Diglyceride Production by Transesterification of Refined Olive Oil. 12th Euro Fed Lipid Congress, 14-17 September 2014, Montpellier, France.

Kantekin, M.N., 2012. Fenolik Maddelerce Zenginleştirilmiş Sızma Zeytinyağlarının Depolama Stabilitesi. 3. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, 16-18 Mayıs 2012, Aydın.

Kantekin, M.N., 2012. Zeytin ve Zeytinyağında Doğal Olarak Bulunan Fenolik Bileşiklerin Yağ/Su Emülsiyonlarındaki Arayüzey Davranışları ve Antioksidan Aktiviteleri. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana.
------------------------------------------------------------------------------------