ARŞ.GÖR. NURİYE ÖZAN    
Adı : NURİYE
Soyadı : ÖZAN
E-posta : nkiziltepe@ankara.edu.tr, nuriyekiziltepe@gmail.com
Tel : +90 312 310 32 80 / 1688
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Bilgi ve Belge Yönetimi