ARŞ.GÖR. NURİYE ÖZAN    
Adı : NURİYE
Soyadı : ÖZAN
E-posta : nkiziltepe@ankara.edu.tr, nuriyekiziltepe@gmail.com
Tel : +90 312 310 32 80 / 1688
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Bilgi ve Belge Yönetimi
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim Durumu
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi          Doktora               2018- ...
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi          Yüksek Lisans    2014- 2017
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi           Lisans (ÇAP)     2009- 2012
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Anadolu Üniversitesi      Ön Lisans           2008- 2010
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara Üniversitesi           Lisans                2006- 2011

Sertifikasyon
İngilizce Dil Serifikası (B2+)              : Ankara Üniversitesi
Almanca Dil Sertifikası ( B1 )            : Bibis Sprachschule
Girişimcilik ve Proje Çevrimi             : ÇelikTürk İnsan Kaynakları
Yönetimi Sertifikası  
Bilgisayar Sertifikası                          : Ankara Üniversitesi
Bilgisayar Sertifikası                          : Kardelen Bilgisayar

İş Deneyimi
Araştırma Görevlisi: Bilgi ve Belge Yönetimi, Ankara Üniversitesi                  (2014- ... )
Araştırma Görevlisi: Bilgi ve Belge Yönetimi, Çankırı Karatekin Üniversitesi (2012-2014)

Yayınlar

Tez

Özan, N. (2017). Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Süreç Yönetimi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Makaleler ve Basılmış Bildiri/Konferanslar

Özan, N., Gevheroğlu, P., Gökkurt Demirtel, Ö.  (2018). Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üstveri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama. Bilgi Yönetimi, 1(2),  100-118.

Özan, N. (2018). Dijital Çağda Arşivler ve Arşivciler. III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Kızıltepe, N. (2013). Kurumsallaşma Yolunda Elektronik Belge Yönetimi. I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı içinde. İstanbul: Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Tanıtım/Eleştiri

Kızıltepe, N. (2014). Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi: Geçiş Süreci ve Uygulama Yöntemleri. Bilgi Dünyası, 15(1), 224-225. 

Editörlük

Özdemirci, F., Şen Akdoğan, Z. ve Kızıltepe, N. (Ed.). (2015). e-Beyas Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu & Ankara Üniversitesi Beyas Koordinatörlüğü/ Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binasının Açılışı. Ankara: Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü.