PROF.DR. AYŞE NURTEN ÖZDEMİR    
Adı : AYŞE NURTEN
Soyadı : ÖZDEMİR
E-posta : nozdemir@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 00 90 312 203 31 51
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı               : NURTEN

Soyadı         :  ÖZDEMİR

E-posta        :  nozdemir@pharmacy.ankara.edu.tr

Tel                :  0312 203 31 51

Ünvan          :  PROFESÖR

Birim            :  ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bölüm          :  ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM BİLGİLERİ

1984               Doktora

                        Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi        

                        Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

1979                Lisans

                        Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi        

 

AKADEMİK DENEYİM

1998               Profesör

                       Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi                                                        Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

1990              Doçent

                       Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi                                                        Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

1987               Yardımcı Doçent

                       Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi                                                        Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

 

 

YAYINLAR

 - Dinç.E.,Özdemir,N.,üstündağ,Ö.,Tilkan,M.G.,continuous wavelet transforms fort he simultaneus quantitative analysis and dissolution testing of lamivudine –zidovudine tablets,Chemical and Pharmaceutical bulletin,61 (12)1220-1227, 2013.

- Özdemir,N.,Erkin,J.,Enhancement of dissolution rate and bioavailability of sulfamethoxazole by complexation with B-cyclodextrin,Drug Development and Industrial pharmacy,38(3),331-340,2012.   

 - Gökbulut,E.,Özdemir,N.,investigation of the parameters influencing the drug release from lipid microspheres prepared by congealable hydrophobic disperse phase encapsulation method,FABAD Pharm.sci.,36,93-100,2011 .  

- Hasçiçek,C.,Tilkan,G.,Türkmen,B.,Özdemir,N.,Effect of formulation parameters on the drug release and floating properties of gastric floating two layer tablets with acetylsalicyclic acid,Acta Pharm.,61,303-312,2011.

- Özalp.Y.,Özdemir N.,Hasırcı V.,”Vancomycin release from poly (D,L-lactide) and poly (lactide-co-glycolide) Discs.,J.Microencaps.,19(1),83-94,2002.

- Özalp Y.,Özdemir N., Kocagöz S., Hasırcı V.,"Controlled Release of Vancomycin from Biodegredabl microcapsules, J.Microcapsules,18,(l),89-l 10(2001).

- Özdemir N., Özalp Y., Özkan Y., “Effects of Membrane Composition on Release   of Active Material From Osmotic Pumps” Acta  Poloniae Pharm., 57,(3),181-186 (2000).

- Yüksel N., Aydınlı A., Özalp N.,Özdemir N.,"Evaluation and preparation of controlled release lipid Microspheres of Sulphamethizole by a Congealable Disperse Phase Encapsulation Method" Acta Poloniae Pharm.,57,(3),187-192(2000).

- Özdemir N., Ordu Ş., Özkan Y.,"Studies on Floatİng Dosage Forms of Furosemiderln Vitro and in Vıvo Evaluations of Bilayer Tablet Formulations" ,Drug Dev. Ind. Pharm.,26 (8),857-866 (2000).

- Özdemir N.,Ordu Ş., "Improvement of Dissolution Properties of Furosemide by the Complexation with B- Cyclodextrin.", Drug Dev, Ind. Pharm.,24 (1), 1-7,1998.

- Özdemir N., Ordu Ş., "Dissolution Rate of Furosemide from Polyethylene Glycol Solid Dispersions", İL FARMACO, 52,1997.

-Özdemir N, Şahin J., "Design of a Controlled Release Osmotic Pump System of Ibuprofen", Int. J. Pharm., 158, 91-97,1997.

- Özalp Y.,Özdemir N., “Biyomateryaller ve Biyouyumluluk” Ankara Üniv.Ecz.Fak Der.,25,(2),57-72,(1996).

- Özdemir N.,Ordu Ş.,”Yüzen Dozaj Formları”FABAD Pharm.Sci., 22,125-132(1996).

 

- Ordu Ş., Özdemir N., " Furosemidin Çözünme Hızının PVP ile Katı Dispersİyonları Hazırlanarak Artırılması", Ankara Univ. Ecz. Fak. Meç., 25(2),73-80,1996.

- Özdemir N., Özalp B., "  Drug Release from Lipid Matrices I: Influence of Formulation Factors on the Release of Water Soluble Drug ", Bolletino Chimico Farmaceutico, 135(9), 524-527, 1996.

- ÖzdemirN.,Ordu Ş.,"Yüzen Dozaj Formlan"FABAD Pharm.Sci., 22,125-132(1996).

- Özdemir N,Özalp B.,”İlaçların Eritrositlerle Hedeflendirilmesi”Ankara Üniv.Ecz. , Fak. Der., 20(1),32-41,(1995).

- Özdemir N., Özalp Y., " Drug Release from Silicone Matrices I: Influence of Formulations and Shape Factors ", İL FARMACO,  50(7-8), 549-554,1995.

- Doğru A. M., Sonel A., Kaynar N., " The Effect of Ammonium Chloride at High Altitude", J. Ank. Med .Sc/tool, 13, 51-59, 1991.

- Kaynar-Özdemir N.,”İlaçların İmmünoglobülinlerle Hedeflendirilmesi”Doğa Bil.Der., 14(2),416-423(1990).

- Kaynar-Özdemir N., Ordu Ş. " Effect of Membrane Composition, Delivery Orifice Size and the Hydrodynamic Conditions on the Release of Active Material from Osmotic Pumps", İL FARMACO, XLV, 1119-1126, 1990.

- Ağabeyoğlu İ., Kaynar-Özdemir N., "Studies on Sustained Release VII: Inert Matrix Tablets of Zomepirac Sodium with Cellulose Acetate", 5. T.P. PHARMA, 6 (9), 629- 634,1990.

- Özdemir N., Özalp Y., Özkan Y., " İbuprofen Tabletlerden Etken Madde Çıkışı Üzerine Değişik Çözünme Hızı Yöntemlerinin Etkisi", FABAD, Farm. Bil. Der., 15, 163-173, 1990.

- Kaynar- Özdemir N., Özkan Y., Çelik F., Özalp Y., " Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan İbuprofen Tabletleri Üzerinde Araştırmalar: Çözünme Hızı Verilerinin Değerlendirilmesi- Kalite Kontrolleri", FABAD, Farm. Bil. Der., 15, 63-72, 1990.

- Canefe K., Kaynar- Özdemir N., Beten D.B., " The Investigation of the Release Kinetics of p-Pyridil Carbinol Retard with Different Dissolution Rate Methods", S.T.P. PHARMA, 6(1), 13-17, 1990.

- Özdemir N., Ağabeyoğlu İ., "Studies on Sustained Release XI: Lipid Granules of Sulfamethizole", Drug Dev. Ind. Pharm., 16 (l 1), 1805-1815 ,1990.

- Kaynar-Özdemir N., Ordu Ş.,”Osmotik Pompalar:Çalışma Prensipleri ve Dizayn Parametreleri”Pharmacia,29-63 (1,2,3),65-73,1989.

- Kaynar-Özdemir N.,”İmplante İlaç Şekiileri”FABAD Farm.Bil.Der.,14,105-114 (1989).

- Kaynar- Özdemir N., Duman G., Özateş B., Beten D.B., Karataş A., Ermiş D., Yüksel A., "Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar", Ankara Univ. Ecz. Fak. Meç., 19 (1-2), 46-58, 1989.

- Kaynar-Özdemir N., Ağabeyoğlu İ., "Studies on Sustained Release VI : Lipid Matrix Tablets Prepared by Employing Hydrogenated Castor Oil" , S.T.P. PHARMA , 4 (8) , 656-662, 1988.

- Kaynar N.,Ağabeyoğlu İ.,”Sürekli Etkili Preparatlarda Doz Tasarımı”FABAD Farm., Bil.,Der.,2,115-126(1987).

- Kaynar N.,Ağabeyoğlu İ.,”Difüzyon Katsayısı,Eczacılıktaki Önemi ve Tayini”Doğa Bil.Der., 9,79-85 (1985).

- Kaynar N., Ağabeyoğlu İ., "Kolon Yöntemi ile Yapılan Çözünme Hızı Deneylerinin Tekrarlanabilirliklerinin Geliştirilen Sülfametazin Tabletleri ile İncelenmesi ", Pharmacia, 24:53 (3), 163-169, 1984.

- İzgü E, Kaynar N., “Son Amerikan Farmakopesi Yönünden Paranteral Çözeltiler” Pharmacia, 4,27-  28 (1982).

- Kaynar N.,Ağabeyoğlu  İ.,’Modern Terapötik Sistemler,İlaç Formülasyonunda Yeni Atılımlar” FABAD Farm.Bil.Der.,3,107-113(1981).

POSTER SUNUMLARI

-Mert Serim, Nurten Özdemir,effect of the amount and molecular weight of PEG on encapsulation efficiency andı n vitro release of flurbiprofen loaded lipid microspheres ,3rd conference on innovation in drug delivery ,apGI,22-25 september,2013 ,Pisa-Italy.

-Mert Serim,Musa Kiran.Tuğba Eren,Nurten Özdemir,Evaluation of flurbiprofen loaded polycaprolactone microparticles and chitosan films containing these particles,3rd conference on innovation in drug delivery ,apGı,22-25 september,2013 ,Pisa-Italy.

-Erdal Dinç, Nurten Özdemir, Özgür Üstündağ, Günseli Yüksel, Continuous Wavelet Transforms for the Simultaneous Quantitative   Analysis and Dissolution Testing of Lamivudine-Zidovudine Tablets, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur,Turkey.

-Erdal Dinç, Nurten Özdemir, Özgür Üstündağ, Günseli Tilkan, Eda Büker, One-Dimensional Continunous Wavelet Transforms Applied to the Quantitative Resolution and in Vitro Dissolution Testing of TEN-EMT Tablets, Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 October 2013, Ankara-Turkey.

-Erdal Dinç, Nurten Özdemir, Özgür Üstündağ, Günseli Yüksel, Partial Least Squares and Principal Component Regression for     the Simultaneous quantitative estimation and the Simultaneous Dissolution Test of ZID and LID in Tablets, First International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 8-11 October 2011, Side/Antalya .

-Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, M. Günseli Tilkan, Nurten Özdemir, Haar Sürekli Dalgacık Dönüşüm Yöntemiyle Lamivudin-Zidovudin İçeren Tabletlerin Kantitatif Analizi ve Çözünme Hızı Testleri, Uluslararası Katılımlı XII.Ulusal Spektroskopi  Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Side/Antalya.

-Özalp Y.,Özdemir N., Hasırcı V., "Vancomycin Release From PLA and PGLA Microcapsules and Membrane Discs: in Vitro Evaluatıons", 3rd European Congress of Pharmaceutical Sciences, Edinburgh-England, 15-17 Sept. 1996, Abstracts p: 135.