PROF.DR. NEŞE ÖZDEN    
Adı : NEŞE
Soyadı : ÖZDEN
E-posta : nozden@humanity.ankara.edu.tr, ozdennese53@gmail.com
Tel : 1072
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nese-ozden
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF.DR.NEŞE ÖZDEN

KİŞİSEL AKADEMİK BİLGİLER

Adı Soyadı                      : Prof. Dr. Neşe Özden

Doğum Yeri ve Tarihi   : Amasya-1964 

Görev Yeri                     : Ankara Üniversitesi, 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

Tarih Bölümü Başkanı ve

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Email: ozdennese53@gmail.com, nozden@humanity.ankara.edu.tr

İş telefonu : 0312-3103280/1072

 

I). KISA ÖZGEÇMİŞİ

1964’te Amasya’da doğdu. İlk-orta-lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Kurtuluş Lisesi Fen Kolu’ndan dereceyle (9.24/10) 1981 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Bölümü’nü 1985’te birincilikle (90/100) bitirdi. Doktorasını Londra Üniversitesi’nde tamamladı. 2009’da profesör oldu.

Ankara Üniversitesi’nde 1987’de asistan olmadan önce, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Daire Başkanlığı’nda (nüfus tescil memuru, 1983-1986) ve Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı’nda (tarih uzmanı, 1986-1987) görev yaptı.

 

Bildiği Yabancı Diller:

İNGİLİZCE (1997-KPDS puanı:96, A/çok iyi)

BOŞNAKÇA (2013-TÖMER puanı:72, B1/orta-4)

SIRPÇA (2014-YDS puanı:50)

RUSÇA (başlangıç)

 

Prof. Dr. Neşe Özden, Aralık 2010'dan itibaren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve 2 Ocak 2019'dan itibaren Tarih Bölümü Başkanı'dır. 

Mayıs 2013’ten itibaren, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAMMER) Müdürü’dür.

2006-2019'da Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) “Genel Kurul üyesi”; 2009-2013'te Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) üyesi olmuştur. 2006’dan itibaren, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) “Yönetim Kurulu" üyesidir.

23 Mart 2018’de, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)’nin süreli yayını olan “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin Yayın Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Ocak 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi’nde “Bilim Kurulu Asli Üyesi” olmuştur. 20 Kasım 2018 tarihinde, ikinci kez, Atatürk Araştırma Merkezi “Bilim Kurulu Asli Üyeliği”ne seçilmiştir.


Misafir öğretim üyesi olarak;

BOSNA-HERSEK'te, Tuzla'da Tuzla Üniversitesi ve Zenica'da Zenica Üniversitesi'nde, Başbakanlık TİKA aracılığıyla (2004-2006, iki yıl); 

ESTONYA-Tallinn'de, Tallinn Üniversitesi'nde, TİKA aracılığıyla (bir yarıyıl, 2006-2007); 

TAYVAN-Taypey'de, National Cheng-chi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nin ikili antlaşması çerçevesinde (2009-2010, bir yıl) ders vermiştir.

Ayrıca muhtelif tarihlerde, Kara Harp Okulu (Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi dersi vermek üzere/2002-2003; ve Siyasi Tarih dersi vermek üzere/2015-2016, Mayıs-Ağustos 2017), Polis Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi (MGA)’nde (2008-2009) ders vermiştir.

Eylül 2012—Mart 2016 tarihleri arasında, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin “Fakülte Profesör Temsilcisi” olmuştur. Temmuz 2011—Temmuz 2012’de bir yıl süreyle, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı’nda danışmanlık yapmıştır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) bünyesindeki “Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)”nde Nisan 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında “Proje Eşgüdüm Komisyonu Üyesi” olmuştur.


II). ÇALIŞMA VE İLGİ ALANLARI

=). Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Türk Hükümetleri ve Dünyada Rejimler/Sistemler (1923-1990)

=). Türk Devriminin Dünya Tarihindeki Karşılaştırmalı Analizi

=). Balkan ve Baltık Tarihi (XX.yy); Türk-İngiliz İlişkileri (XX.yy)

=). Tito Yugoslavyası (1945-1980); Soğuk Savaş (1945-1990)

=).Yeni Sömürgecilik/Neo-Colonialism (1914-1945); Afro-Avrasya’da Jeostrateji ve Siyasi Coğrafya (XX.yy)


III). GÖREV ALDIĞI PROJELER

=). (2000-2002, AKDTYK) Atatürk Araştırma Merkezi’nin “Atatürk’ün Nutku’nun İngilizce Çevirisinin Türkçesiyle Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi Suretiyle Gerekli Düzeltilerin Yapılması” projesi kapsamında, Nutuk-İngilizce’nin (The Speech) düzeltilerinin yapılması (ortak çalışma, Richard Dietrich ile birlikte).

=). (2000, AKDTYK/ATAM) Atatürk Araştırma Merkezi’nin “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası” projesinde ‘tarayıcı’.

=). (2007-2010, MEB)Yurt İçi ve Yurt Dışı Şehitliklerimiz” belgeselleri projesinde, destek materyal amaçlı olarak görsel belgesel hazırlanmasında alan uzmanı: Sarıkamış (Sarıkamış’a Can Verenler, 1-2), Azerbaycan (Kafkas İslam Ordusu), Kıbrıs Barış Harekatı (1-2), Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi (1-2).

=). (2008, MEB)Milli Mücadele ve Atatürk” (Bir Vatan Kalbi 1-2) projesinde,  destek materyal amaçlı olarak görsel belgesel hazırlanmasında alan uzmanı.

=). (2008-2009, MEB) Açık Lise öğrencilerine yönelik destek materyal amaçlı olarak belgesel hazırlanmasında alan uzmanı.

=). (2015-2016, Dışişleri Bakanlığı) Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik e-Arşiv hazırlık çalışmaları ve geliştirilen arayüzle ilgili pilot uygulamada görüş ve öneriler sunma.

=). (2019, AKDTYK/TTK) Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki filmlerin katalog bilgilerinin çıkarılmasına ve düzenlenmesine ilişkin olarak 12-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nda oluşturulan Film Arşiv Sitesi Komisyonu’na, alan uzmanı olarak kısa süreli katkı sağlama.

 

IV. ULUSLARARASI SEÇİM GÖZLEMCİSİ

=). AGİT, (2014 Mostar/BOSNA-HERSEK); Seçim Gözlemcisi: Bosna-Hersek’te 12 Ekim 2014 tarihli Genel/Yerel Seçimlerinde, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)—Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR)” bünyesinde, 8-14 Ekim 2014 tarihleri arasında Türkiye adına görev yapan kısa vadeli seçim gözlemcisi.

=). AVRUPA KONSEYİ, (2007, Priştina/KOSOVA); Seçim Gözlemcisi: Kosova Genel/Yerel Seçimleri sürecinde, Avrupa Konseyi (European Council) gözlemcisi.

 

V). YAYINLAR (seçme)


=). (Taypey/Tayvan, 2010), Neşe Özden; Özden’in Şiirleri ve Anıları (1990-2010), Show-we yayını, (üç dilli deneme kitap: Türkçe-İngilizce-Çince), Taypey 2010, 213 sayfa.

=). (Girne/KKTC, 2019), Neşe Özden (davetli konuşmacı olarak); Türk Tarih Kurumu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi işbirliğiyle, 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde Girne’de düzenlenen “Changing World Order: Blue Wars in the Mediterraneankonulu Uluslararası Konferans’ta –“davetli konuşmacı” olarak— sunulan “History of the Cyprus Question: An Overall Historical Assessment Covering the Hundred Year Period After 1878 başlıklı İngilizce bildiri. 

=). (Viyana/Avusturya, 2019), Neşe Özden (davetli konuşmacı olarak); T.C.Viyana Büyükelçiliği ve Avusturya Savunma Bakanlığı tarafından, Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla, 5-8 Kasım 2019 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen I.Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi Konferansı” kapsamında; 7 Kasım 2019’da düzenlenen “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye-Avusturya Unutulmuş İttifakı (Panel Discussion on “A Forgotten Alliance?: Austria-Hungary and the Ottoman Empire in the First World War)” konulu Panel’d –“davetli konuşmacı” olarak— Avusturya Milli Savunma Akademisi(Austrian National Defence Academy, at Sala Terrena)’nde sunulan “The Reasons for the Alliance of Turkey and Austria-Hungary and Its Processes (Osmanlı-Avusturya İttifakının Nedenleri ve Seyri) başlıklı İngilizce bildiri. 

=). (Haymana, 2019), Neşe Özden; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Haymana Belediyesi’nin 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde Haymana’da ortaklaşa düzenledikleri “Dördüncü Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana” konulu etkinlikte, 12 Eylül 2019’da sunulan “İngiliz Belgeleri Işığında Sakarya Muharebesi’ne İlişkin Gelişmeler (Ağustos-Eylül 1921)” başlıklı bildiri.

=). (Ankara, 2019), Neşe Özden (davetli konuşmacı olarak); "Araştırmacı Tecrübesiyle Arşivler” başlığıyla, T.C.Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle 24-25 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı” konulu sempozyumda "Araştırmacı Tecrübesiyle Arşivler Oturumu”nda, davetli konuşmacı olarak (25 Nisan 2019’da, TTK’da) sunulan “İngiltere ve Bosna-Hersek Arşivleri’ne Dair İzlenimler” başlıklı bildiri, Ankara 2019.

=). (Ankara, 2019), Neşe Özden; Türk Ocakları Ankara Şubesi’nde, Maltepe’de, 18 Mayıs 2019’da sunulan, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100.Yıldönümünde “Milli Mücadele’den Cumhuriyete Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye” konulu konferans, decode edilerek metin halinde yayımlanmıştır: Düşünce ve Tarih (Aylık Tarih Dergisi), S.58, Yıl.5 (Temmuz 2019), s.52-61.

=). (Moskova/Rusya Federasyonu, 2019), Neşe Özden (davetli konuşmacı olarak); "The Ottoman Red Crescent post-WWI until the End of the Turkish National War (1919-1922, Based on a Few Examples from Turkish Documents)”, III. Uluslararası Arşivler Konferansı (III.International Archives Conference entitled Humanitarian Problems of the Period between the Two World Wars: Documentary Heritage/“the Regional Delegation of the ICRC for the Russian Federation, Belarus and Moldova”, 9 Nisan 2019, İngilizce bildiri, Moskova 9-11 Nisan 2019.

=). (Ankara/Türkiye, 2019), Neşe Özden (—S.Sarısır); “Formoza’daki Milliyeçi Çin Yönetimi ve Çin’in BM’de Temsili (Türk Kaynakları Işığında, 1971)”, History Studies, Vol.11/1, Şubat/February 2019, s.289-318.

=). (Riga/Letonya, 2018), Neşe Özden (—S.Sarısır); “Letonya ve Türk-Leton İlişkileri (1939-1940, Türk Kaynaklarına Göre)/ Latvia and the Turkish-Latvian Relations (1939-1940, According to Turkish Sources)”, (*ortak makale, Türkçe-Letonca kitapta, Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır), Türkçe-Letonca kitap: E.Jekabsons; Latvija un Turcija: Aizmirstas Attiecibas 1918-1940, Letonya Üniversitesi yayını, basım yeri: Ankara, Aralık 2018, s.325-380.

=). (Ankara/Türkiye, 2018), Neşe Özden (—S.Sarısır); “Milliyetçi Çin Hükümeti’nin Formoza Adası’na Çekilmesi ve İlk On Yılı (Türk Kaynaklarına Göre, 1950-1960)”, History Studies, Vol.10/9, Aralık/December 2018, s.275-300.

=). (Varşova/Polonya, 2018), Neşe Özden (davetli konuşmacı olarak); "M. Kemal Atatürk’ün Yazdıkları, Söylev ve Yazışmaları Kapsamında Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Cepheleri” (The First World War and Ottoman Fronts As Reflected in M.Kemal Atatürk's Writings, Speeches and Correspondence), Türk Tarih Kurumu, Varşova Üniversitesi Avrupa Merkezi ve Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, 20-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Varşova’da düzenlenen “Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesinin 100.Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu (European Fronts in the Memory of the 100th Anniversary of the End of World War I)”nda davetli konuşmacı olarak sunulan bildiri (20 Kasım 2018’de), Varşova 2018.

=). (Almatı/Kazakistan, 2018), Neşe Özden; “Sovyet Rusya ve İngiltere’nin Orta Asya’daki ve Çevresindeki Asya Ülkelerinin Durumu Üzerindeki Etkileri ve Politikaları: İngiliz Belgelerine Göre, 1920-1921)” (Influences and Policies of Soviet Russia and Britain on the Situation of Various Asiatic Countries in and around Central Asia: According to the British Documents, 1920-1921), El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Almatı’da düzenlenen “20.Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan bildiri.

=). (Köstence/Romanya, 2017), Neşe Özden; “Peace and Resolution in the Balkans: Turkish-Romanian Relations in the 1920s-1930s (In Light of a Few Examples from Turkish Archival Documents, Press and Memoirs)// Balkanlarda Barış ve Anlaşma: 1920-1930’larda Türk-Romen İlişkileri (Arşiv Belgeleri, Basın ve Anılar Işığında)”, Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 4-6 Ekim 2017 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen “Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu” Bildiri Kitabı’nda, İngilizce ve Türkçe olarak basılmıştır, Bildiri Kitabı-C.I, Ankara 2019, s.39-79.

=). (Panama City/Panama, 2016), Neşe Özden; “Las actividades de los armenios otomanos, actuando como instrumentos del neocolonialismo 1920-1922”, Ankara Üniversitesi LAMER, Panama Ulusal Üniversitesi, Panama Uluslararası Denizcilik Üniversitesi, Panama Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi işbirliğinde düzenlenen 1915 El Ano Mas Largo del Imperio Otomano: El Resurgir de una Potencia (1915 Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı: Bir Gücün Yeniden Doğuşu Sempozyumu), Panama City 23-24 Ağustos 2016, (İspanyolca) Sempozyum Bildiri Kitabı, s.175-186.

=). (Şamahı/Azerbaycan, 2016), Neşe Özden; “1922 Yılında Güney Kafkasya’ya ve Anadolu’daki Ermenilere İlişkin Gelişmeler (Türk ve İngiliz Arşiv Belgelerinden Örneklerle)”, Azerbaycan ve Şarqi Anadoluda Türk-Müselman Ehaliye Qarşı Soyqırımları (1914-1920-ci iller), III Beynelxalq Elmi Konfransın Materialları, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü yayını, Şamaxı 7-10 Nisan 2016, s.51-59.

=). (Ankara, 2016), Neşe Özden; Türk Ocakları Ankara Şubesi’nde, Maltepe’de, 12 Kasım 2016’da sunulan “Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Türkiye’de/Dünyada Milliyetçilik” konulu konferans. (Konferans, araştırmacı-gazeteci E.Göktaş tarafından decode edilerek “Devlet” dergisinde metin halinde yayımlanmıştır. Bkz. Devlet, Sayı:Ocak-Şubat 2017, s.7-26).

=). (Ankara, 2015), Neşe Özden; “Sevr (1920) ve Lozan (1923) Analizinde, Misak-ı Milli ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Üzerine”, (röportaj metni), Düşünce ve Tarih (Aylık Tarih Dergisi), S.4, Yıl.2 (Ocak 2015), s.50-57.

=). (Ankara, 2014), Neşe Özden; “Sevr’in Hazırlıkları, Yunan İlerleyişi ve Kuvayı Milliye’nin Tasfiyesi”, Osmanlı Mebusan Meclisinden Türkiye Büyük Millet Meclisine “Milli Egemenlik” Paneli Bildiri Kitabı, Gnkur.ATASE yayını, Ankara 2014, s.87-101.

=). (Ankara, 2013), Neşe Özden; “Atatürk’te ve Atatürk’ün Yaşadığı Dönemde Cumhuriyet, Demokrasi ve Medeniyet Algısı”, Cumhuriyet’in İlanının 90’ıncı Yılında “Atatürk ve Cumhuriyet” Sempozyumu Bildiri Kitabı 23-24 Ekim 2013, Gnkur.ATASE yayını, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2014, s.45-72.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2013), Neşe Özden; “The Non-Aligned Movement, the Balkans and Tito’s Yugoslavia (According to the Turkish Press, 1961-1970)”, 3rd International Balkan Annual Conference—IBAC (Saraybosna 10-13 Ekim 2013): Bosnia&Herzegovina  (Common History and Multicultural Atmospher in the Balkans), Bildiriler Kitabı, İstanbul 2015, s.277-295.

=). (İstanbul, 2012), Neşe Özden; “Tito’nun Devlet Başkanlığı Döneminde Yugoslavya’nın Bölgesel ve Uluslararası Konumu (Türk Basınına Göre, 1963-1980)”, XIV.Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi Kongresi (İstanbul, 3-7 Aralık 2012)”, On Dördüncü Askeri Tarih Kongresi Bildirileri-II Kitabı, Ankara 2014, s.797-811.

=). (İstanbul, 2012), Neşe Özden, “Yugoslavya’nın İç Sosyo-Siyasal Gelişmelerine Bir Bakış (1963-1974)”, I’inci Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi 6-7 Aralık 2012 (İstanbul Üniversitesi ile Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu işbirliğinde), Kongre Bildiri Kitabı: Balkanlar ve Göç (The Balkans and Mass Immigration), Bursa 2013, s.417-430.

=). (Denizli, 2012), Neşe Özden; konferans metni: “Atatürk ve Ulusal Egemenlik”, (20 Nisan 2012’de Pamukkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte), Belgi Dergisi, C.1, S.4, Denizli 2012, s.444-456.

=). (Ankara, 2012), Neşe Özden (-H.Oruç); kitap tanıtımı: “Safet Bandzovic, Iseljavanje Bosnjaka u Tursku, Institut za istrazivanje zlocina protiv covjecnosti i medunarodnog prava (Sarajevo 2006, 773 sayfa)”, GAMER, Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, C.1, S.1, Ankara 2012, s.209-219.

=). (Üsküp-Manastır/Makedonya, 2011), Neşe Özden; “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Tito Yugoslavyası ve Balkanlara İlişkin Gündem ve Yazılanlar (1945-1953)”, VII.Uluslararası Atatürk Kongresi, C.2, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Üsküp/Makedonya 17-22 Kasım 2011, s.1363-1410.

=). (Ankara, 2009), Neşe Özden; “A Few Notes on the Comparative History of Estonia”, Karadeniz Araştırmaları, C.6, S.21, Ankara 2009, s.1-11. (MLA International Bibliography)

=). (Ankara, 2008), Neşe Özden; “Postmodernizmin Dönüşüm Ekseninde Türkiye”, Prof.Dr.Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi yayını, Ankara 2008, s.783-790.

=). (Bakü/Azerbaycan, 2008), Neşe Özden; “Grave Situation in the Caucasus, Drawing on British Cabinet Papers of 1920-1921”, Azerbaijan&Azerbaijanis, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi yayını, C.102, S.9-12, Bakü 2008, s.58-69.

=). (Ankara, 2008), Neşe Özden; “Türk Tarih Tezi, Atatürk ve Cumhuriyet”, Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri 14-16 Mayıs 2008, Ankara 14 Mayıs 2008, s.77-90.

=). (Bakü/Azerbaycan, 2007-2008), Neşe Özden; “Understanding Ataturk’s Turkey”, AZATAM Bülleten, Azerbaycanda Atatürk Merkezi yayını, Cilt.4-24 (Bakü 2007)/ Cilt.1-25 (Bakü 2008), s.70-80,74-83.

=). (Ankara, 2007), Neşe Özden; “A Few Remarks on the History of Bosnia”, OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.21, Bahar 2007, s.59-68.

=). (Ankara, 2007), Neşe Özden; “British Theses on the Armenian Question: Based on British Documents 1920”, Review of Armenian Studies (A Quarterly Journal of History, Politics and International Relations), Cilt.13-14, Ankara 2007, s.91-111.

=). (Ankara, 2007), Neşe Özden; “Some Thoughts on Historical and Cultural Intersections in Bosnian, Estonian and Turkish History”, 38. ICANAS (Ankara 10-15 Eylül 2007), Bildiriler, C.5: Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Ankara 2012, s.2343-2367.

=). (Ankara, 2002), Neşe Özden; “Kemalistler ile Enver Paşa ve İttihatçılar Arasındaki İlişkiler (İngiliz Belgelerine Göre, 1922)”, XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 9-13 Eylül 2002) Bildirileri, C.III, ayrı basım, Ankara, TTK Basımevi, 2005, s.1-18.

=). (İstanbul, 2002), Neşe Özden; “Dr.Refik Saydam’ın Türk Sağlık Politikaları Üzerindeki Etkisi (1923-1937)”, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1-6 Eylül 2002) Bildirileri, Ankara 2005, s.1503-1511.

=). (İstanbul, 2002), Neşe Özden; “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’deki Sağlık Politikaları ve Koşulları (1939-1945)”, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1-6 Eylül 2002) Bildirileri, Ankara 2005, s.1537-1545.

=). (Ankara, 2002), Neşe Özden; “Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Milli Mücadele Karşıtı Bazı Faaliyetleri”, Folklor/Edebiyat, C.VIII (2002/3), S.31, Ankara 2002, s.183-198. (Indiana University-MLA Folklore Bibliography).

=). (Ankara, 2002), Neşe Özden; “Britain’s Appraisal of the Domestic and International Situation of the Nationalists and Unionists After the Signing of the Treaty of Ankara”, The Turks, C.4, s.1003-1011. (Turkologischer Anzeiger-D.Geschichte:1642, s.139).

=). (İstanbul, 2001), Neşe Özden; “İngiliz Belgelerine Göre Enver Paşa ve 1921’de Kafkasya ve Anadolu’daki Gelişmeler”, Sekizinci Askeri Tarih Semineri (24-26 Ekim 2001-İstanbul) Bildirileri-I, Gnkur.ATASE yayını, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2003, s.557-571.

=). (Ankara, 2001), Neşe Özden; “İngiliz Belgelerine Göre Anadolu ve Kafkasya’ya Yönelik Türk ve Bolşevik Politikaları (1920-1921)”, Folklor/Edebiyat, C.VII (2001/3), S.27, Ankara 2001, s.145-164. (Indiana University-MLA Folklore Bibliography).

=). (Ankara, 2001), Neşe Özden; konferans metni: Atatürk Önderliği’ndeki Türk İnkılabının Önemi, “Atatürk'ün Emekli Oluşunun 74. Yıldönümünde “Emekliler Gün ve Haftası Kutlamalarının 15.Yılı—I”, Tüm Sivil Emekliler Derneği yayını, Ankara 2001, s.64-67.

=). (İstanbul, 1999), Neşe Özden; “1920 Yılında Doğu Cephesi’ndeki Gelişmeleri Etkileyen Olayların İngiliz Belgeleri Işığında Değerlendirilmesi”, Yedinci Askeri Tarih Semineri (25-27 Ekim 1999-İstanbul) Bildirileri-I, Gnkur.ATASE yayını, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2000, s.543-554.

=). (Ankara, 1998), Neşe Özden; “British Policy on the Fate of ‘Constantinople’ and the Allied Occupation of the City on March 16, 1920”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV, S.42, ATAM yayını, Ankara 1998, s.835-869.

=). (Ankara, 1998), Neşe Özden; “Impact of the San Remo Terms on Turkey and British Policy”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV, S.40, ATAM yayını, Ankara 1998, s.97-114.

=). (Ankara, 1997), Neşe Özden; “The British Foreign Office Policies on Damad Ferid Paşa’s Preparation for the Execution of the Treaty of Sevres”, Atatürk Yolu, A.Ü.TİTE yayını, C.5, S.20, Ankara 1997, s.423-455.

=). Neşe Özden, “Ahmet Tevfik Paşa (Okday)” başlıklı ansiklopedi maddesi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmakta olan “Atatürk Ansiklopedisi” adlı uluslararası yayında basılmak üzere.

=). Neşe Özden, “Türk Tarih Tezi” başlıklı ansiklopedi maddesi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmakta olan “Atatürk Ansiklopedisi” adlı uluslararası yayında basılmak üzere.

 

VI).SEMPOZYUM, PANEL, KONFERANS, SEMİNER KATILIMI

=). (Ankara, 2019), “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” münasebetiyle, Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde 10 Kasım 2019 tarihinde sunulan “Milli Mücadele’nin Başlamasının 100.Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk: Türk ve Dünya Lideri” konulu konferans.

=). (Viyana/Avusturya, 2019), T.C.Viyana Büyükelçiliği ve Avusturya Savunma Bakanlığı tarafından, Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla, 5-8 Kasım 2019 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen I.Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi Konferansı” kapsamında; 6 Kasım 2019 tarihli Uzmanlar Toplantısı ve Konferansı’nda (the Experts Talks and Conference)–“davetli konuşmacı” olarak— Avusturya Milli Savunma Akademisi(Austrian National Defence Academy, at Briefing Room of the Commandant)’nde sunulan The Process to the Opening of the Galicia Front in World War I (Galiçya Cephesinin Açılmasına Giden Tarihi Süreç)” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Ankara, 2019), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 16 Eylül-1 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Aday Hukuk Müşavirleri ve daha önce temel eğitim almayan Aday Meslek Memurları ve Aday Konsolosluk İhtisas Memurlarına yönelik “Temel ve Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Galip Balkar Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 24 Eylül 2019.

=). (Ankara, 2019), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 8-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen 55.Dönem Aday Meslek Memurları ve 9.Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurlarına yönelik “Temel Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Taha Carım Toplantı Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 11 Temmuz 2019.

=). (Ankara, 2019), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca, Dışişleri Bakanlığı’nda yeni göreve başlayan ve temel eğitim almamış personele yönelik olarak 13-28 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamında; (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Taha Carım Toplantı Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 21 Mayıs 2019.

=). (Ankara, 2019), Ankara Üniversitesi Rektörlük 100.Yıl Salonu’nda 10 Mayıs 2019 tarihinde, A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nün ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Yüzüncü Yılında 1919” konulu sempozyumda sunulan “1919 Yılında Dünyada Rejimler ve Sistemler” başlıklı bildiri.

=). (Osmaniye, 2019), Korkut Ata Üniversitesi Tarih Bölümü ve Tarih Kulübü tarafından 24 Nisan 2019’da düzenlenen “100.Yılında Milli Mücadele” konulu etkinlikte sunulan “Atatürk ve Ulusal Egemenlik” başlıklı konferans.

=). (Ankara/AzTV, 2019), Azerbaycan Televizyonu’nda 24 Nisan 2019’da yayınlanan ve 1915 Olaylarını konu alan “Tarihin İziyle (Tarixin izi ilə)” programına verilen (18 Nisan 2019 tarihli) röportaj.

=). (Ankara, 2018), Ankara’da 17 Kasım 2018 tarihinde, Türk Ocakları Ankara Şubesi tarafından Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ebediyete İntikalinin 80.Yılında Her Yönüyle Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk Paneli”nde sunulan “Atatürk’ün İstiklalci Dış Politikası” başlıklı konferans.

=). (Gazimağusa/KKTC, 2018), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” etkinliği çerçevesinde Mustafa Afşin Ersoy Salonu (CLA-21)’nda 9 Kasım 2018’de sunulan “Dünya Tarihi Penceresinden Atatürk ve Çağdaşlaşma” başlıklı konferans.

=). (Antalya, 2018), Antalya’da 1-4 Kasım 2018 tarihlerinde, AYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği işbirliği ile Mirada Del Mar Hotel’de düzenlenen “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” temalı “9.Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR)”nun açılış panelinde verilen “Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2018), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 16-30 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen 54.Dönem Aday Meslek Memurları ve 8.Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurlarına yönelik “Temel Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Galip Balkar Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 19 Nisan 2018.

=). (Ankara, 2018), Neşe Özden; “Türk Belgeleri ve Basınındaki Yansımalarıyla Milliyetçi Çin (Formoza, 1949-1971)”, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) tarafından Demora Oteli Active Salonu’nda düzenlenen Türkiye’de Tayvan Çalışmaları-I (Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler) Sempozyumu, Ankara 3 Nisan 2018.

=). (Ankara, 2018), Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Ankara Adliyesi Konferans Salonu’nda 28 Mart 2018 tarihinde sunulan “Türk ve Dünya Tarihinde 1915 Çanakkale Muharebeleri ve Zaferi” başlıklı konferans.

=). (Antakya, 2018), Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Atatürk ve Kadın Paneli”nde, Atatürk Konferans Salonu’nda 2 Mart 2018 tarihinde sunulan “Atatürk ve Çağdaşlaşma” konulu konferans.

=). (Ankara, 2018), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 22 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Taha Carım Toplantı Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 30 Ocak 2018.

=). (Ankara, 2017), Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAMER) tarafından düzenlenen “Soğuk Savaş Dönemi Balkanlar Paneli”nde, 27 Aralık 2017 tarihinde A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Konferans Salonu’nda sunulan “Soğuk Savaş Dönemi Tito Yugoslavyası ve Balkanlar” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda 30 Ekim 2017 tarihinde sunulan “Atatürk, Cumhuriyet ve Kadın Hakları” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “İlanının 94.Yıldönümünde Cumhuriyeti Anlamak Paneli”nde, Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda 28 Ekim 2017 tarihinde sunulan “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2017), Ankara Valiliğince, Ankara’nın başkent oluşunun 94.yıldönümü dolayısıyla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında düzenlenen törende, 13 Ekim 2017 tarihinde verilen “Gelişim Aşamalarıyla Ankara’nın Başkent Oluşu Süreci” konulu konferans.

=). (Çorum, 2017), Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 28-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen “Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik, Kardeşlik Sempozyumu ve Ödül Töreni”nin Kadeş’in Mirası: Cinsiyet Eşitliği ve Barış Oturumu’nda 29 Eylül 2017’de sunulan "Atatürk Döneminde Türkiye’de ve Dünyada Kadının Toplumdaki Yeri ve Kadınların Seçme ve Seçilme Hakları (Female Suffrage)" konulu bildiri.

=). (Ankara, 2017), Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda 6 Haziran 2017 tarihinde sunulan “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2017), Türk-İngiliz Kültür Derneği 2016-2017 Dönemi Arkeoloji/Sanat Tarihi Seminerleri (Arkeoloji XXI) kapsamında, 29 Nisan 2017 tarihinde sunulan “Türk ve Dünya Tarihi Açısından Çanakkale Muharebeleri” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) tarafından Cinnah Yerleşkesi’nde düzenlenen “Ermeni Meselesi: Dünü, Bugünü, Yarını” panelinde, 26 Nisan 2017 tarihinde sunulan “İki Dünya Savaşı Arasında (1914-1945): İmparatorlukların Çöküşü Sürecinde Ermeni Komitalarının Faaliyetleri” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Gazi Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) Cumhuriyet Tarihi İncelemeleri Topluluğu tarafından üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik” panelinde, 21 Nisan 2017 tarihinde sunulan “Atatürk ve Milli Egemenlik” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), İLESAM Genel Merkezi’nde 14 Ocak 2017’de sunulan “Atatürk ve Milliyetçilik” konulu konferans (konferans metni, sitesinde yayımlanmıştır).

=). (Ankara, 2016), Milli Düşünce Merkezi’nde, Maltepe’de, 17 Aralık 2016’da sunulan “Balkan Türklüğü—Batı Trakya” konulu konferans.

=). (Ankara, 2016), “Atatürk’ün 78.Ölüm Yıldönümü Anma Günü Töreni” vesilesiyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 10 Kasım 2016 tarihinde sunulan “Atatürk ve Dış Politika” konulu konferans.

=). (Ankara, 2016), A.Ü.Geliştirme Vakfı Özel Okulları’nda, Atatürk Haftası etkinliği kapsamında 9 Kasım 2016’te sunulan “Atatürk’ün Entellektüel Kişiliği” başlıklı konferans.

=). (Uşak, 2016), Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mustafa Kemal Paşa Amfisi’nde 27 Ekim 2016 tarihinde sunulan “Milli İrade ve Cumhuriyet” başlıklı konferans.

=). (Çankırı, 2016), Çankırı Karatekin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünce düzenlenen etkinlik çerçevesinde, 26 Nisan 2016 tarihinde Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda sunulan “Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Türkiyesi Yıllarında Türkiye’de ve Dünyada Rejimler ve Sistemler” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2016), “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü” münasebetiyle, Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde 17 Mart 2016 tarihinde sunulan “Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk" konulu konferans.

=). (İstanbul, 2015), “10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni” münasebetiyle, Harp Akademileri Komutanlığı’nda 10 Kasım 2015 tarihinde verilen “Atatürk’ün Entelektüel Kimliği" konulu konferans.

=). (İstanbul, 2015), 9 Haziran 2015 tarihinde Deniz Lisesi Komutanlığı’nda sunulan “Atatürk Türkiyesi’ne Uluslararası Alandan Bakış” konulu konferans.

=). (Stirling/İskoçya, 2015), Stirling Üniversitesi’nde 4-6 Haziran 2015 tarihleri arasında, Çanakkale Savaşına Katılan ve Eğitimi Stirling’de Alan 52. Piyade Tümeninin Gelibolu’ya Ulaşmasının 100.Yılı” anısına Prof.Dr. Holger Nehring tarafından düzenlenen “World War I: Commemoration of the Clash of the Empires” konulu anma etkinliğinde 6 Haziran 2015 tarihinde verilen “Mustafa Kemal (Ataturk) and the Land Victory of the Gallipoli Campaign 1915-1916” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Vatikan/İtalya, 2015), 22 Nisan 2015’de Vatikan’daki Türk Büyükelçiliği ve Vatikan nezdindeki Avustralya Büyükelçiliği tarafından Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Commemoration of the Centenary of the Battle of Gallipoli” konulu panelde sunulan “A Short Review of Dardanelles and Gallipoli Campaigns: Mustafa Kemal (Atatürk) at the Battle of Gallipoli, April 1915-January 1916” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Çorum, 2015) =). Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda 18 Mart 2015 tarihinde “100. Yılında Çanakkale Zaferi Paneli”nde sunulan “Dünya Merceğinden Çanakkale Zaferi’nin Önemine Bakmak” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2015), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından, Eylül 2015’te, Sakarya Meydan Savaşı'nın 94.yıldönümünde hazırlanan "Bir Kahramanlık Destanı Sakarya Meydan Savaşı" adlı belgesel filmde yapılan konuşma.

=). (Ankara, 2014), Türk-İngiliz Kültür Derneği’nin Ankara merkezinde, “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Arkeoloji XIX)” programı çerçevesinde, 13 Aralık 2014 tarihinde “I.Dünya Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve İngiliz Dış Politikası” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2014), Etimesgut Hava Lojistik Komutanlığı’ndaki Atatürk’ü Anma programı kapsamında, 10 Kasım 2014 tarihinde “Anılarda ve Anılarıyla Atatürk” başlıklı konferans.

=). (Sofya/Bulgaristan, 2014), 31 Ekim 2014’te Sofya’da (National Museum of Military History, Hall 10), Türk Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel  Müdür Yardımcılığı (BAGY), Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü ve Sofya Türk Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlenen “I.Dünya Savaşı’nın 100.Yılında Türkiye Bulgaristan İlişkileri (Programme of Bulgarian-Turkish Conference—100 Years From the World War I: Part of XIIth Course on Diplomacy For Trainee Attaches ‘Simon Radev’)” konulu etkinlikte, The Impact of the Balkan Wars on the Developments That Led to the First World War: A Few Political Significance of Balkanic Wars on Inter-regional and Inter-continental Aspects as Reflected on the World War“ başlıklı İngilizce konferans.

=). (Ankara, 2014), Etimesgut Hava Lojistik Komutanlığı’ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Töreni kapsamında, 18 Mart 2014 tarihinde “Çanakkale: Birinci Dünya Savaşı ve Cepheler Boyunca Türk Şehitleri” konulu konferans.

=). (Ankara, 2014), Akademisyenler Birliği Derneği Genel Merkezi’nde 17 Ocak 2014 tarihinde sunulan “Geçmişten Geleceğe: Türkiye Cumhuriyeti'nin Oluşumu ve Gelişiminde Rejim, Sistem ve Devlet” başlıklı konferans.

=). (Taypey/Tayvan, 2013), 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni” kapsamında, Ulusal Dr. Sun Yat-Sen Anıt Kompleksi (Memorial Hall)’ndeki Toplantı Salonu (Lecture Hall)’de sunulan “Atatürk and the Foundation of the Turkish Republic: A Comparative Study Between Turkey and China” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Taypey/Tayvan, 2013), 11 Kasım 2013 tarihinde National Cheng-chi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümü’nün hazırladığı organizasyon kapsamında, Üniversitenin Yabancı Diller&Edebiyat Fakültesi’nde verilen “Taiwan As Reflected in the Turkish Press, 1949-1971” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Veliko Turnovo/Bulgaristan, 2013), “St.Cyril and St.Methodius” Üniversitesi’nde, Erasmus (LLP Erasmus Intensive Programme) kapsamında 17-23 Mayıs 2013 tarihleri arasında, “Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times” konulu program çerçevesinde, “From the Ottoman Empire to the Turkish Republic: Few Example of Socio-Cultural and Culinary Traditions” başlığıyla 17 Mayıs 2013’te verilen İngilizce konferans.

=). (Ankara, 2013), A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE) tarafından 10 Mayıs 2013’te düzenlenen “Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı Sempozyumu”nda sunulan “Uluslararası Sistem ve Lozan” başlıklı bildiri.

=). (Köstence/Romanya, 2012), Köstence ve Braila’da bir dizi bilimsel toplantı çerçevesinde, Atatürk Kültür Merkezi ve Bükreş Üniversitesi Dimitrie Cantemir Türk Araştırmaları Merkezi, Braila Müzesi ve Köstence Tarih ve Arkeoloji Müzesi ve Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezi işbirliği ile 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında “(Türkiye Cumhuriyeti’nin 89.Yılında) Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Türk—Romen Tarihi Dostluğu Sempozyumu”nda Köstence’de sunulan “Atatürk Türkiyesi Döneminde Romanya İle İlişkiler (1923-1938): Diplomasi ve Dış Siyaset” başlıklı Türkçe/İngilizce bildiri.

=). (Oporto/Portekiz, 2009), 1 Eylül 2009’da XXXV.Uluslararası Askeri Tarih Kongresi (30 Ağustos-4 Eylül 2009)’nde sunulan “Ottoman Strategy and Naval Policy (During the Mediterranean Sea Battles of the Napoleonic Wars, 1798-1802)” başlıklı İngilizce bildiri.

=). (İstanbul, 2009), 4-5 Haziran 2009 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “90.Yılında Milli Mücadele Sempozyumu”nda, 5 Haziran 2009 tarihinde sunulan “Kıyaslamalı Devrim Analizi Çerçevesinde Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları” başlıklı bildiri.

=). (Priştine/Kosova, 2009), 14-16 Nisan 2009 tarihleri arasında TİKA ve Kosova Devlet Arşivi işbirliğinde Hotel Grand Priştine’de düzenlenen Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti (Kosovo and Ottoman Empire in the Archive Documentation) konulu uluslararası sempozyumda, “Kosovo, Bosnia and ‘Greater Serbia’: A Case Study From the Greater Serbia to a Southern Slavic Movement (Kosova, Bosna ve Büyük Sırbistan Projesi Osmanlı’nın Son Döneminden Tito Yugoslavyası’na)” başlığıyla sunulan İngilizce sempozyum bildirisi.

=). (Ankara, 2008), Gazi Üniversitesi’nin Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlediği “27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi” panelinde 26 Aralık 2008 tarihinde sunulan “Milli Temsiliyetten Milli Vekalet Sistemine Geçiş: Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi ve Sonrası, 1919-1920” konulu konferans.

=). (KKTC, 2008), Genelkurmay ATAREM organizasyonu çerçevesinde Kıbrıs’ta Boğaz, Çamlıbel, Değirmenlik, Paşaköy’de 24-27 Kasım 2008 tarihleri arasında sunulan “Atatürkçülük” konferansları.

=). (Antalya, 2008), Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen etkinlikte 27 Ekim 2008 tarihinde verilen “Cumhuriyetin Kazanımları” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2008), Ankara Üniversitesi Rektörlük 100.Yıl Salonu’nda 4 Nisan 2008 tarihinde, KÖKSAV, A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve A.Ü.Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ortaklaşa hazırladığı “Irak’ta ABD Varlığı ve Sonrası Toplantısı”nda sunulan “Postmodernizm ve Irak” başlıklı konferans.

=). (Poznan/Polonya, 2008), Adama Mickiewicza Üniversitesi Tarih Enstitüsü (Instytut Historii)’nde, 10-14 Mart 2008 tarihleri arasında “The Turkish National War and Atatürk-the Founder of Modern Turkey”, “Turcology and Ottoman Studies in Europe: Future Prospects for Turkish and Polish Historiography” başlıklı İngilizce konferanslar.

=). (Ankara, 2007), Gülhane Askeri Tıp Akademisi Açılış Töreni’nde İlk Ders olarak sunulan Atatürk Liderliğindeki Türk Devriminin Küreselleşme Ortamındaki Çağdaşlaşma Örneklemesi” başlıklı konferans.

=). (Tartu/Estonya, 2006), Tartu Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nün organizasyonu çerçevesinde, 18 Aralık 2006’da, “The Universal Dimension of the Turkish Revolution Under the Leadership of Atatürk: From the Empire to the Republic” başlıklı konferans.

=). (Tallinn/Estonya, 2006), Estonya Milli Kütüphanesi’nde (Auditorium’da) 14 Aralık 2006’da sunulan “Global Significance of Atatürk Revolution” başlıklı konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), 24 Haziran 2006’da Boşnak Enstitüsü’nde Atatürk’ün Doğumunun 100.Yıldönümü Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulan “Atatürk Dönemi Türkiyesi ve Türk Devrimi: Türk Devrimi’nin Anlamı ve İçeriği” başlıklı konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), Saraybosna Türk Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Türk Kültür ve Enformasyon Merkezi’nde 20 Mayıs 2006’da düzenlenen “Bosna-Hersek ile Türkiye’nin Ortak Kültür Değerleri” konulu panelde, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Saraybosna Arşivleri’ndeki Türk Tarihine İlişkin Belgeler (Osvrt na dokumente iz sarajevskih arhiva koji govore o turskoj historiji u zadnjim periodima Osmanskog Carstva)” başlıklı Türkçe konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), Saraybosna Türk Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Türk Kültür ve Enformasyon Merkezi’nde 20 Mayıs 2006’da düzenlenen “Bosna-Hersek ile Türkiye’nin Ortak Kültür Değerleri” konulu panelde, “Bosna-Hersek Arşivlerindeki Şahsi Evrak Koleksiyonlarında Türk Tarihi’ne Ait Bilgiler (Podaci o turskoj historiji o kolekcijama licnih dokumenata u bosanskim arhivima)” başlıklı Türkçe konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrinde 18 Mart 2006 tarihinde, "18 Mart Şehitler Günü" anma etkinlikleri kapsamında, Türk Evi'nde verilen konferans.

=). (Tuzla/Bosna-Hersek, 2005), Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nin etkinliği çerçevesinde, 10 Kasım 2005 tarihinde sunulan “(Türk ve Dünya Tarihindeki Önemi Çerçevesinde Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği (Zivot i licnost Ataturka i njegov znacaj svyetskoj i turskoj historiji)” konulu Türkçe konferans.

=). (Tuzla/Bosna-Hersek, 2005), Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nin etkinliği çerçevesinde, üniversitenin Derviş Susiç Biblioteka/Kütüphanesi Salonu’nda 28 Ekim 2005 tarihinde sunulan “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (Ataturk i osnivanje Republike Turske)” konulu Türkçe konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2005), Saraybosna’da Türk Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Türk Kültür ve Enformasyon Merkezi’nde 11 Mart 2005 tarihinde sunulan “Osmanlı-Türk ve Bosna-Hersek Ortak Tarihi” başlıklı konferans.

=). (Moskova/Rusya, 2004), Rus Bilimler Akademisi’nde “Rus ve Yabancı Arşivlerden Belgeler Işığı’nda I.Dünya Savaşı Öncesinde, Sırasında ve Sonrasındaki Dönemde Rusya ve Dünya (7-8 Eylül 2004)” başlıklı uluslararası bilimsel konferansta yapılan “The Turkish-Bolshevik Activities in Asia, 20th Century” konulu sunum.

=). (Antalya, 2003), Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nce 10 Kasım 2003 tarihinde gerçekleştirilen “Atatürk'ü Anma Töreni” çerçevesinde sunulan “Çağdaşlaşma Sürecinde Atatürk Devrimlerinin Önemi” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2001), Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanlığı tarafından 8 Kasım 2001’de, Sıhhiye Orduevi Sinema Salonu’nda düzenlenen panelde; “Atatürk Önderliği’ndeki Türk İnkılabının Önemi” başlıklı konferans.

=). (Akşehir, 2001), Akşehir Onur Günü Kutlamaları 24-26 Ağustos 2001, 25 Ağustos 2001’de, “Kurtuluş Savaşı ve Akşehir” konulu konferans.

=). (Amasya, 2001), Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası 12-22 Haziran 2001, Amasya Kültür Merkezi’nde 22 Haziran 2001’de sunulan “Amasya Tamimi, Öncesi ve Sonrası” başlıklı sunum.

=). (Ankara, 2000), Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanlığı tarafından 8 Kasım 2000’de, Sıhhiye Orduevi Sinema Salonu’nda düzenlenen panelde; “Atatürk ve Türk Devrimi” konferansı.

 

VII. ULUSAL/ULUSLARARASI DİĞER ETKİNLİKLER

=). (Ağrı, 2020), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Nisan 2020 tarihlerinde “Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Edirne, 2020), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Edirne’de, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100.Yılı:Osmanlıdan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Amasya, 2019), 12-15 Kasım 2019 tarihlerinde, Amasya’da, AYK Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek “9.Uluslararası Atatürk Kongresi”nde, Kongre Düzenleme Kurulu ve Kongre Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Erzurum, 2019), Atatürk Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzurum’da “Milli Mücadele’nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadoluya Geçişi ve Kongreler Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Haymana, 2019-2017), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Haymana Belediyesi’nin Haymana’da ortaklaşa düzenledikleri “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu”, (Dördüncü Sempozyum:11-12 Eylül 2019, Üçüncü Sempozyum:11-12 Eylül 2018, İkinci Sempozyum:21-22 Eylül 2017), konulu üç etkinlikte Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2019), 15-18 Mayıs 2019 tarihlerinde, Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Anıtkabir Derneği tarafından, Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “19 Mayıs’ın 100. Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklali Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Hakkari, 2019), Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Hakkari Valiliği, Hakkari Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Hakkari’de düzenlenen “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkari” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Hatay, 2019), Mustafa Kemal Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 4-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Hatay’da düzenlenen “Anavatana Katılışının 80.Yılında Hatay” konulu uluslararası etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Kahramanmaraş, 2018), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen “Mondros Mütakeresi’nin 100.Yılı Nedeniyle I.Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2018), Ankara’da 1-5 Ekim 2018 tarihlerinde, AYK Türk Tarih Kurumu tarafından The Green Park Hotel’de düzenlenen “XVIII. Türk Tarih Kongresi”nde, Kongre Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Bakü/Azerbaycan, 2018), Azerbaycan’da 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde, AYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen “I.Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu” başlıklı uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Muş, 2018), Muş Alparslan Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Muş’ta, Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesinde düzenlenen “Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu” etkinliğinde, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Almatı/Kazakistan, 2018), El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Almatı şehrinde düzenlenen “20.Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Şanlıurfa, 2018), Harran Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen “Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Yozgat, 2018), Bozok Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenen “19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu” konulu uluslararası etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (İstanbul, 2017), İstanbul Üniversitesi ve AYK Türk Tarih Kurumu işbirliğinde 6-9 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “I.Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi)” etkinliğinde, Sempozyum Yürütme Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Giresun, 2017), Giresun Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen “II.Uluslararası Demokrasi Sempozyumu: Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Kırşehir, 2017), Ahi Evran Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenen “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Kars, 2017), Kafkas Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen “100.Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (İzmir, 2017), AYK Türk Tarih Kurumu tarafından 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Köstence/Romanya, 2017), Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 4-6 Ekim 2017 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen “Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Antalya, 2016), Akdeniz Üniversitesi ve AKDTYK Türk Tarih Kurumu işbirliğinde 7-10 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Birinci Dünya Savaşı (Türk-İngiliz Penceresi)” konulu sempozyumda, oturum başkanı (davetli konuşmacı).

=). (Ankara, 2016), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 1-3 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100.Yılında Ortadoğu ve Türkiye” konulu sempozyumda, Sempzoyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Nahçıvan, 2016), Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Nahçıvan’da düzenlenen “Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası” Uluslararası Sempozyumu’nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Elazığ, 2016), Fırat Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında, “Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Bitlis, 2016), Bitlis Eren Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında, “Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu (XIX. Yüzyıldan Günümüze)”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Mardin, 2016), Mardin Artuklu Üniversitesi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Bağcılar Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Kutü’l-Amare Zaferi’nin 100. yılı münasebetiyle 28–29 Nisan 2016 tarihlerinde Mardin’de “I.Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Malatya, 2016), İnönü Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde  14-16 Nisan 2016 tarihlerinde Malatya’da düzenlenen “Geçmişten Günümüze Malatya” uluslararası sempozyumunda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Lefkoşa/KKTC, 2016), Polis Akademisi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi  ve History Studies dergisi işbirliğinde, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde 11-13 Nisan 2016 tarihleri arasındaki “I.Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs” Sempozyumunda, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi.

=). (İstanbul, 2016), Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile 7-9 Nisan 2016 tarihleri arasında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kongre Salonu’nda düzenlenen “Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Adıyaman, 2015), Adıyaman Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 10–11 Aralık 2015 tarihlerinde  Adıyaman’da düzenlenen  “İstiklal Mahkemeleri Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (İzmir, 2015), Dokuz Eylül Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde İzmir’de 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi” konulu uluslararası etkinlikte, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, değerlendirme/kapanış oturumu üyesi.

=). (İzmir, 2015), Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve AKDTYK Türk Tarih Kurumu işbirliğinde İzmir’de 12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi)” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Iğdır, 2015), Iğdır Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliği ile 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Ankara, 2015), Kalkınma Bakanlığı’nda 27 Ekim 2015 tarihinde aday memurlar için düzenlenen Eğitim Programı çerçevesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu seminer/ders.

=). (Gence/Azerbaycan, 2015), Azerbaycan’da 13-16 Ekim 2015 tarihlerinde, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen “VIII.Uluslararası Atatürk Kongresi (kongre teması:Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyası’nda Kafkasya ve Çevresi)”nde, Kongre Düzenleme Kurulu ve Kongre Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Çanakkale, 2015), Monash Üniversitesi (Melbourne-Avustralya), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kongre Merkezi’nde düzenlenen “100.Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi”nde, Kongre Bilim Kurulu üyesi; oturum başkanı, değerlendirme/kapanış oturumu üyesi.

=). (Erzurum, 2015), Atatürk Üniversitesi tarafından 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenen “II.Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (Second International Symposium on Turkish-Armenian Relations and Great Powers)”nda, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi, değerlendirme oturumu üyesi.

=). (Antalya, 2015), Akdeniz Üniversitesi tarafından 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler” başlıklı organizasyonda, Sempozyum Danışma Kurulu üyesi.

=). (İstanbul, 2015), Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) tarafından 21-27 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “100’üncü Yıl Dönümünde Çanakkale Muharebeleri” konulu 15.Askeri Tarih Sempozyumu’nda oturum başkanı.

=). (Gazimağusa/KKTC, 2014), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı  ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATUM) işbirliğinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 11-13 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2014), AKDTYK Türk Tarih Kurumu tarafından 25 Kasım 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen “İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Budapeşte/Macaristan, 2014), Macaristan Karoli Gaspar Üniversitesi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü işbirliğinde, 3-5 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on World War I on Its Centenary/100.Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Muğla, 2014), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, A.Ü.Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAMMER) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde, 20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen “Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi—Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50.Yıldönümü Anısına)”nde, Kongre Düzenleme Kurulu üyesi ve Kongre Bilim Kurulu üyesi; oturum başkanı, kongre açış ve değerlendirme/kapanış oturumları üyesi.

=). (Erzurum, 2014), Atatürk Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen “100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2014), “Kamu Denetçiliği Kurumu’nda göreve başlayacak olan 50 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı için 30 Haziran—25 Temmuz 2014’te düzenlenen eğitim” programı çerçevesinde, 1 Temmuz ve 2 Temmuz 2014 tarihlerinde Kamu Denetçiliği Kurumu Hizmet Binası’nda verilen “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu seminer/ders.

=). (Kars, 2014), Kafkas Üniversitesi tarafından 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Trabzon, 2014), Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde, 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Trabzon’da (Batum gezisi ile birlikte) düzenlenen “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu”nda, oturum başkanı.

=). (Ankara, 2014), “Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün, Gençlik Heyeti Programı: Türkiye-Pakistan Gençlik Köprüsü” etkinliği çerçevesinde Atatürk Araştırma Merkezi’nde, 19 Mart 2014 tarihinde sunulan “The Support and Aid by the South Asian Peoples to the Turks During the Turkish National War 1919-1922 (Türkiye’nin Kurtuluş Mücadelesi Döneminde Güney Asya Halklarının Yardım ve Destekleri” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Ankara, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kıbrıs, 2007-16), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt-ATASE bünyesindeki “Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi—ATAREM” tarafından düzenlenen etkinliklerde sunulan konferanslar.

=). (Gaziantep, 2013), Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 25-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Ankara, 2013), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü işbirliğinde, 13—15 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen ”90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Eskişehir, 2013), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı işbirliğinde, 23-25 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyesi ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Bursa, 2013), Uludağ Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğiyle 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Prof.Dr.Mete Cengiz Kültür Merkezi Görükle Kampüsü’nde düzenlenen "Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu"da Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Tekirdağ, 2013), Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde, “Büyük Önder Atatürk’ün Tekirdağ’ı Ziyareti ve Harf İnkılabının Uygulanışının 85.Yıldönümü Kutlama Programı” çerçevesinde, 23 Ağustos 2013 tarihinde verilen “Atatürk Önderliğindeki Türk Devrimi Çerçevesinde Harf Devrimi (1928) ve Mustafa Kemal’in Tekirdağ’ı Ziyareti” konulu konferans.

=). (İstanbul, 2013), Genelkurmay TATK Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin işbirliğinde 3 Haziran 2013’de düzenlenen “Kore Savaşı Paneli”nde oturum başkanlığı, oturum açış ve panel değerlendirme konuşması.

=). (Ankara, 2013), A.Ü.Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Sosyal Bilimler Zümresi “Tarih Kulübü” tarafından 4 Mayıs 2013’te düzenlenen Balkan Göçleri temalı etkinlikte, “XX.Yüzyılda Balkanlar” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2013), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda Aday Memurlarının Eğitim Programı çerçevesinde, (MEB’na bağlı Özel Eylül Mesleki Eğitim Merkezi’nde), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu sekiz saatlik seminer/ders, 20-21 Mart 2013.

=). (Ankara, 2012), Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda Kasım 2012’deki Uzman Eğitim Programında seminer/ders.

=). (Ankara, 2012), A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nın organizasyonu çerçevesinde, 16 Kasım 2012’de Farabi Salonu’nda düzenlenen “KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş Anısına Dünden Bugüne Kıbrıs Paneli”nde Panel Düzenleme Kurulu üyesi ve panel yöneticisi.

=). (Uşak, 2012), Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin  AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi’nin desteğiyle 2-4 Ekim 2012 tarihleri arasında Uşak’ta düzenlendiği ”Büyük Taarruzun 90.Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2012), Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda 3 Mayıs 2012 tarihinde sunulan “Balkanlar ve Dünya” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2012), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Tarih) Öğretmenlik Uygulama Öğrencileri Staj Programı (Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi/Anadolu Meslek Lisesi), Mart 2012.

=). (Ankara, 2011),  Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda 21 Aralık 2011 tarihinde sunulan “Postmodernizmin Dönüşüm Ekseninde Türkiye” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2011), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Tarih) Öğretmenlik Uygulama Öğrencileri Staj Programı (Ankara Keçiören Lisesi), Mart 2011.

=). (Ankara, 2011), Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Türk Hava Kuvvetleri Uluslararası Tarih Sempozyumu (8-10 Şubat 2011)”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2011), “TÜBA-Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü” çalışmalarında, Yabancı Dile (İngilizceye) katkıda bulunmak, 2011.

=). (Afyon, 2009), Kocatepe Zafer Yürüyüşü 23-26 Ağustos 2016, ANS Kampüsü 1.Eğitim Binası Abdullah Kaptan Konferans Salonu’nda 24 Ağustos 2009’da verilen “Milli Mücadele ve Büyük Taarruz” konulu konferans.

=). (Ankara, 2008), Ankara’da Mart-Mayıs 2008’de LÖSEV’de “Türk Milli Mücadelesi: Değerler, Kavramlar, Gelişmeler” başlıklı bir dizi konferanslar.

=). (Ankara, 2008), A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 14-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2008), Ankara’da Türk-İngiliz Kültür Derneği, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Nisan-Mayıs 2008’de “Atatürk ve Milli Egemenlik”, “Cumhuriyet, Demokrasi ve Devlet Analizinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Oluşumu ve Gelişimi” başlıklı sunumlar.

=). (Ankara, 2007), Ankara Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitim Programında seminer/ders.

=). 1999 yılı sonrasında, muhtelif tarihlerde, ODTÜ’de ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık MYO, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE)’nde ders vermiştir.

 

VIII). DİĞER AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi (Mart 2007-Haziran 2009); A.Ü.DTCF Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı (Mart 2007-Haziran 2009); A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE) Müdür Vekili (21 Temmuz-7 Ağustos ve 10-16 Ağustos 2003); A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi (2007-2010); A.Ü.Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Kurulu üyesi (2003-2004); A.Ü.DTCF Fakülte Erasmus Koordinatör Yardımcısı (2007-2008), ERASMUS Tarih Bölümü Koordinatörü (2007-2009, 2010-2012) olmuştur.

AKDTYK “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nde Kasım 2015-Ocak 2017 tarihleri arasında, editör olarak (-Prof.Dr.S.Yel ile) görev almıştır. Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi(GAMER)’de Yayın Kurulu üyesi (2012’den itibaren) ve hakemlik; A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu’nda Danışma Kurulu üyesi (2010’dan itibaren), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde Editör Kurulu’nda (2013’ten itibaren), Gazi Akademik Bakış dergisi Danışma Kurulu üyesi (2007’den itibaren), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından 2003 yılından itibaren yayımlanan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı dergisinde Danışma Kurulu üyesi, Türk Tarih Kurumu Belleten dergisinde hakem (2007’den itibaren), DTCF Tarih Araştırmaları dergisinde hakem (2007’den itibaren), Journal of World of Turks (Zeitschrift für die Welt der Türken) dergisinde Bilim Danışma Kurulu üyesi (2009’dan itibaren), Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi’nde hakem (2013’ten itibaren), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde hakem (2013’ten itibaren), İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi’nde (İtobiad) Hakem Kurulu ve Danışma Kurulu üyesi (2013’ten itibaren), Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi'nde Bilim ve Danışma Kurulu üyesi (Aralık 2019'dan itibaren), “Bilig” dergisinde hakemlik (2008-2009), Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Okullar Komutanlığı’nın Güvenlik Bilimleri Dergisi’nde hakemlik (2014), Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi’nde hakemlik (2014), Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH)’de hakemlik (2013), A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu’nda Editör (2003-2004), A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu’nda Editör Yardımcısı (2008), A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu’nda Yönetim Kurulu üyeliği (2007-2010) olmak üzere muhtelif akademik görev ve faaliyetlerde bulunmuştur.

 

IX). YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER

IX.1.Doktora Tezleri

=). N. Dadak, Türkiye-Estonya İlişkileri (1924-1940), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

=). E. Küçük, Türkiye-İsveç İlişkileri (1918-1938), A.Ü. TİTE, 2016.

=). H. Yılmaz, Belçika Basını ve Diplomatik Belgelerine Göre Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

=). İ. M. Öztürk, Türkiye’nin Balkanlarda Batı ve Doğu İttifakına Bağlı İki Sınır Komşusuyla Siyasi İlişkileri: Bulgaristan ve Yunanistan (1945-1960), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

=). B. Küçükoğlu, Kıbrıs Sorunu'nda Liderlik Olgusu (1954-1974), A.Ü.TİTE, 2011.

=). T. Boran, Mekan ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Anıtkabir (1938-1973), A.Ü.TİTE, 2011.

=). R. Bal, Hayatı ve Eserleri ile Cumhuriyet Tarihi Yazıcılığında Prof.Dr.Hamza Eroğlu, A.Ü.TİTE, 2011.

=). Y. Bozkuş, Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası (1965-2007), A.Ü.TİTE, 2010.

=). G. Güveloğlu, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı Dönemi'nde Yugoslavya'nın Siyasi Hayatı ve Türkiye ile Diplomatik İlişkiler (1918-1941), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

 

IX.2.Yüksek Lisans Tezleri

=). B. Oğul, Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Karşılıklı Ziyaretler (1950-1955), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

=). G. Kıprızlı, 1968-1970 Yılları Arasında Irak ve Suriye’de BAAS İktidarı (Türk Basını ve Seçilmiş Dış Basın Ekseninde), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

=). F. Hiresoğlu, Beşinci Menderes Hükümeti’nin Mali ve Ekonomik Politikaları (1957-1960), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

=). U. Ertan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurulması ve Dönemin Enerji Politikaları (Aralık 1963-Şubat 1965), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

=). N. E. Geyveli, Demokrat Parti’den Adalet Partisi’ne Türk Siyasal Hayatında Muhafazakar Düşünce ve Tartışmaları (1950-1969), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

=). B. Apaydın, Milli Mücadelede Kazanılan Askeri Başarıların Kutlanması (1939-1949), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

=). E. Türkislamoğlu, Türk Siyasi Düşünce Tarihinde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Romanlarına Bakış, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

=). G. Öztoprak, Stalin’in Ölümünün Türk Basınındaki Yankıları, A.Ü.TİTE, 2012.

=). M. Aşkın, Türkiye’deki Anılarda İkinci Dünya Savaşı (1939-1945), A.Ü.TİTE, 2012.

=). M. E. Kürümoğlu, Yalta-Potsdam'da Savaş Sonrası Uluslararası Düzenin Kurulması ve Türkiye (Türk Basınına Göre, 1945), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

=). H. Direk, Cumhurbaşkanlığı Makamının Türk Bürokrasisindeki Yeri, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

=). K. Unat, Nihat Erim'in Siyasi Kişiliği ve Gazeteciliği (Ulus, Yeni Ulus ve Halkçı Gazeteleri Işığında, 1950-1955), A.Ü.TİTE, 2008.

=). G. Kurt, Türkiye'nin İktisadi Politikaları (Hükümet Programlarına Göre, 1939-1960, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

 

IX.3. Kurum Uzmanlık Tezleri

=). S. Karabeyoğlu, Uluslararası Kuruluşlar Bağlamında Avrupa Konseyi ve Türk Dış Politikası (Türk Basınına Göre, 1949-1950), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK), Yüksek Kurum Uzmanlığı Tezi, TTK, 2016.

=). E. Ünlen, Çernobil Reaktör Kazası ve Türkiye Üzerine Etkileri (1986, Türk Basını ve Sovyet Pravda Gazetesi Ekseninde), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK), Yüksek Kurum Uzmanlığı Tezi, ATAM, 2016.

 

X). LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER

X.1.LİSANS DERSLERİ

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2019-2020

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990) 

TAR302 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR364 Avrupa’nın Değişen Siyasi Coğrafyası

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1980)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2018-2019

Güz

TAR275 Türk-İngiliz İlişkileri (19-20.yy)

TAR277 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Türk ve Dünya Liderleri

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

TAR455 Dünya Tarihi İçinde Türk Devrimi

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990)

TAR302 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

ASB308 Çağdaş Dünya Tarihi (A.Ü.Eğitim B.Fakültesi’nde)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2017-2018

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

 

Bahar

TAR236 Türk Çağdaşlaşma Hareketinin Fikri Temelleri

TAR264 Uluslararası Tarih İçinde Atatürk

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

TAR414 II.Dünya Savaşı ve Türkiye

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2016-2017

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

 

Bahar

TAR264 Uluslararası Tarih İçinde Atatürk

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2015-2016

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR353 Avrupa’nın Değişen Siyasi Coğrafyası (19.-20.yy)

Bahar

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2014-2015

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR353 Avrupa’nın Değişen Siyasi Coğrafyası (19.-20.yy)

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

Akademik Yıl

2013-2014

Güz

TAR319 Çağdaş Dünyanın Siyasal Gelişimi ve Oluşumu

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR435 Avrupa Tarihi

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

Akademik Yıl

2012-2013

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR435 Avrupa Tarihi

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

Akademik Yıl

2011-2012

Güz

TAR319 Çağdaş Dünyanın Siyasal Gelişimi ve Oluşumu

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR435 Avrupa Tarihi

ÇTL405 Türk-Rus İlişkileri

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR302 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı


X.2.LİSANSÜSTÜ DERSLER

Yüksek Lisans-Doktora  2019-20/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-II

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli

DR 911500807250

SEMİNER


Seçmeli


Yüksek Lisans-Doktora  2019-20/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

DR 15036041

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-I

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2017-18/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

YL 15035029

KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE BASIN HAYATI-I

2

Seçmeli

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2016-17/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2016-17/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

 

Yüksek Lisans-Doktora  2015-16/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036042

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-II

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2015-16/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

DR 15036033

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-I

2

Seçmeli

DR 15036041

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-I

2

Zorunlu

DR 15036037

MÜTAREKE DÖNEMİ OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE SİYASİ PARTİLER (1918-1922)

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2014-15/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-II

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli

DR 15036042

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-II

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2014-15/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

DR 15036033

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-I

2

Seçmeli

DR 15036037

MÜTAREKE DÖNEMİ OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE SİYASİ PARTİLER (1918-1922)

2

Seçmeli

DR 15036041

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-I

2

Zorunlu

 

Yüksek Lisans-Doktora  2013-14/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035014

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME

2

Seçmeli

DR 15036036

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli