PROF.DR. NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ    
Adı : NURDAN
Soyadı : ŞAHİN DEMİRBAĞ
E-posta : nsahin@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 16 39
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nurdan ŞAHİN-DEMİRBAĞ

Doğum Tarihi: Söke

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Ziraat Fakültesi

Ankara Üniversitesi-Ankara

1993-1997

Y. Lisans

 Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi-Ziraat Fakültesi -Ankara

1997-2000

Doktora

Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Georg-August Universität, Göttingen-Deutschland

2001-2005

Doçent

Tarla Bitkileri

Üniversitelerarası Kurul

2010

Prof. Dr.

Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi-Ankara

Nisan 2016

 

Yüksek Lisans Tezi, Tez Başlığı ve Tez Danışman:

Şahin N. Farklı gübreleme yöntemlerinin nohut (Cicer arietinum L.)’ta verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2000. Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit.

Doktora Tezi, Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Şahin N. Vegetationsentwicklung und Weideleistung von Grasland bei extensiver Beweidung mit Ochsen, 2005. Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Georg-August Universität, Göttingen-Deutschland.  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Johannes Isselstein. “Sığırlarla hafif otlatılan meranın vejetasyon (bitki örtüsü) gelişimi ve kapasitesi”     

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Teknik Staj

FAL Alman Araştırma Enstitüsü (Braunschweig-ALMANYA)

01.08.1995–28.09.1995

Teknik Staj

George-August  Universität (Göttingen-ALMANYA)

29.06.1996 30.09.1996

Yüksek Lisans (Master)

 Tarla Bitkileri- Ziraat Fakültesi - Ankara Üniversitesi

1997–2000

Araş. Görevlisi

Tarla Bitkileri- Ziraat Fakültesi - Ankara Üniversitesi

1998–2001

                            Doktora Eğitimi  

George - August  Universität - Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung - Göttingen-Deutschland (George August Üniversitesi, Bitki Yetiştiriciliği ve Islahı Bölümü, Göttingen-Almanya)

                 2001–2005

Doktor Araştırma Görevlisi

Tarla Bitkileri - Ziraat Fakültesi - Ankara Üniversitesi

2005-2011

Müdür

Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi - Araştırma-Uygulama Çiftlikleri

2011-2015

Öğretim Üyesi

Tarla Bitkileri - Ziraat Fakültesi - Ankara Üniversitesi

2011-

DAAD Bursiyeri Deutscher Akademischer Austauschdienst-German Academic Exchange Service Scholarship)

George - August Universität - Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung- Göttingen-Deutschland                          “Personal Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders 2015,     Ref. No: 91586636”

 01.08.2015-31.08.2015-

AÜ. Ziraat Fak. Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörlüğü

AÜ. Ziraat Fak. Döner Sermaye İşletmesi Koordinatörlüğü.

04.08.2017-Devam ediyor.