ARŞ.GÖR. NEVZAT SAMET BAYKAL    
Adı : NEVZAT SAMET
Soyadı : BAYKAL
E-posta : samet.baykal@gmail.com, nsbaykal@ankara.edu.tr
Tel : 3123633350/5011
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1.      Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·         Baykal, N.S. (2011). Yetişkin Eğitiminde Radikal Bir Deneyim: Seçilmiş Örnekler Üzerinden Latin Amerika’da Halkın Eğitimi. NWSA, 6 (3), 2363-2389.

2.      Kitap Bölümleri

 ·         Kurul, N.; Küçüker, E.; Yolcu, H.; Özdemir, T.; Çokluk, Ö.; Baykal, N.S.; Öztürk, H.T. (2013). Kapitalist Sistemde Öğrenme ve Pazar İlişkisi: Metalaştırma, Ölçme, Standartlaştırma, N. Kurul,  T. Öztürk, İ. Metinnam (Derleyenler). Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar. Siyasal Kitabevi, ss.57-92’deki makale.

·         Baykal, N.S (2014). Marksist Ekoloji: Sistem Karşıtı Siyasal Öğrenme Olanakları, Baykal, N.S.; Ural, A.; Alica, Z. (Derleyenler). Eleştirel Eğitim Seçkisi. PegemA, ss.68-86’daki makale.

 3.      Kitaplarda Editörlük

·         Uysal, M.; Yıldız, A., Baykal, N. S., Alica, Z. (Editörler). (2013). III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi.

·         İnal, K.; Baykal, N.S. (Editörler). (2014). Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler. Ankara: Ayrıntı.

·         Baykal, N.S.; Ural, A.; Alica, Z. (Editörler). (2014).  Eleştirel Eğitim Seçkisi. Ankara: PegemA.

4.      Kitap Tanıtımları

·         Baykal, N.S. (2013). Efsane Dekan: Anılarıyla Cevat Geray. Eleştirel Pedagoji Dergisi. (28), 78.

 5.      Popüler Bilim/Sanat/Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Çeviriler

·         Hill, D. (2012). Direniş, İsyan ve Hesaplaşma Kemer Sıkma Eğitimi, Yoksullaştıran Kapitalizm ve Stratejik Aktivizm (Çev. Nevzat Samet Baykal vd.). Eleştirel Pedagoji Dergisi. (23), 20-42.

·         Fereshteh, M. H. (2012). Samed Behrengi’nin Yaşamı, Düşünceleri ve Sanatı (Uluslararası Köy Öğretmenleri ve Edebiyat Eleştirmenleri) (Çev. Nevzat Samet Baykal). Eleştirel Pedagoji Dergisi. (23), 43-57.

 6.      Yayınlanan Bildiri Özetleri

·         Boz, H.; Baykal, N.S. (2010). Yetişkin Eğitiminde Radikal Bir Deneyim: Seçilmiş Örnekler Üzerinden Latin Amerika’da Halkın Eğitimi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri. PEGEM Akademi, Maya Akademi, NWSA, E-ijer, ss.189-190’daki özet.

·         Baykal, N.S. (2013). Marksist Ekoloji Kuramı: Sistem Karşıtı Siyasal Öğrenme Olanakları, Uysal, M.; Yıldız, A., Baykal, N. S., Alica, Z. (Editörler). III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, ss.23 ve 90’daki özetler.

7.      Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar/Sempozyumlar/Konferanslar

a.      Ulusal Toplantılar/Sempozyumlar/Konferanslar

·         Boz, H.; Baykal, N.S. (2010). Yetişkin Eğitiminde Radikal Bir Deneyim: Seçilmiş Örnekler Üzerinden Latin Amerika’da Halkın Eğitimi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Lefkoşa, KKTC, 16-18 Eylül.

·         Kurul, N.; Küçüker, E.; Yolcu, H.; Özdemir, T.; Çokluk, Ö.; Baykal, N.S.; Öztürk, H.T. (2012). Kapitalist Sistemde Öğrenme ve Pazar İlişkisi: Metalaştırma, Ölçme, Standartlaştırma. Kamusal Eğitim Sempozyumu’nda sunulan çağrılı grup bildirisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 4-6 Ekim.

b.      Uluslararası Toplantılar/Sempozyumlar/Konferanslar

·         Baykal, N.S. (2013). Marksist Ekoloji Kuramı: Sistem Karşıtı Siyasal Öğrenme Olanakları. III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı’nda sunulan bildiri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye, 15-17 Mayıs.