PROF.DR. NURETTİN ŞİMŞEK    
Adı : NURETTİN
Soyadı : ŞİMŞEK
E-posta : nsimsek@ankara.edu.tr
Tel : +90.312.3633350/3213
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim

1985-1989

Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi


1989-1991

Yüksek Lisans

Eğitim teknolojisi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


1991-1996

Doktora

Eğitim teknolojisi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Çalışma Deneyimi

2015- 2016

Bölüm Başkanı

Yönetici

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü


2014- ....

Prof. Dr.

Öğretim üyesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü


2010- 2017

Üye

Uzaktan Eğitim Komisyonu

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 


2002- ....

Başkan

Yönetici

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği 


2012-2013

Kıdemli Uzman

Civic Training for Conscripts Projesi (AB Projesi)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 


2011-2013

Danışman

FATİH Projesi Etkinliklerinin Planlanması ve değerlendirilmesi

SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. 


2008- 2014

Doç. Dr.

Öğretim üyesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü


2011- 2012

Danışman

İçerik yönetim sistemi geliştirme projesi

RTB Eğitim Teknoloji Danışmanlık A.Ş. 


2004-2010

Müdür

Uzaktan Eğitim Merkezi

Ankara Üniversitesi 


2007-2009

Proje Yöneticisi

Eşzamanlı ve Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Globalizasyonu (BAP Projesi)

Ankara Üniversitesi 


2005-2008

Proje Koordinatörü

Ortak uzaktan eğitim programları geliştirme projesi

Ankara - Bemidji State Üniversiteleri 


2005-2007

Proje Uzmanı

Socrates/Grundtvig Project (OBELFA:Open and Blended Learning for Adults)

Ankara Üniversitesi 


2004-2007

Proje Yöneticisi

Uzaktan Eğitim Sistem Entegrasyonu Geliştirme ve Uygulama Projesi (BAP Projesi)

Ankara Üniversitesi 


1998-2008

Yrd. Doç. Dr.

Öğretim üyesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 


1990-1998

Araştırma Görevlisi

Öğretim elemanı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü

 


Verdiği Dersler

Doktora

Eğitim Teknolojisinde Araştırma Sorunları

Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Yönetimi

Teknoloji Destekli Öğretim Semineri


Yüksek Lisans

Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Temelleri

Eğitim Teknolojisinde Proje Yönetimi

Teknoloji Destekli Öğretim Semineri


Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri II

Proje Geliştirme ve Yönetimi I

Etkileşimli Uzaktan Eğitim Teknolojileri

Öğrenme Yönetim SistemleriYayınlar

 1. Onan, A., Simsek, N., Elcin, M., Turan, S., Erbil, B. & Deniz, K. Z. (2017).  A review of simulation-enhanced, team-based cardiopulmonary resuscitation training for undergraduate students. Nurse Education in Practice, 27, 134-143. 

 2. Onan, A. & Simsek, N. (2017). Interprofessional education and social interaction: the use of automated external defibrillators in team-based basic life support. Health Informatics Journal, DOI: 10.1177/1460458217704.

 3. Onan, A., Turan, S., Elcin, M., Simsek, N. & Deniz, K.Z. (2017). A test adaptation of the modified Readiness for Inter-professional Learning Scale in Turkish. Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(2), 207-215.

 4. Şimşek, N. ve Has Erdoğan, B. (2016). Alanyazın değerlendirme çalışmalarında sorunlu yaklaşımlar. II. Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Uluslararası Konferansı’na sunulan bildiri. Gazimağusa: 03-04 Mayıs 2016.

 5. Aşkar, P., Altun, A., Şimşek, N. & Özdemir, S. (2016). How teachers and students depict interactive whiteboards and tablet PCs in a 9th grade classroom? In: J. Zhang et al. (Eds.). ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools. Springer, pp.19-35.

 6. Onan, A. ve Şimşek, N. (2016). Sağlık bilimleri eğitiminde benzetim temelli meslekler arası oğrenmenin oğrencilerin birey ve ekip performanslarına etkisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 25(2), 45-54.

 7. Sezer, B. & Şimsek, N. (2016). The circumstances of using technological applications inside and outside of the faculty by physician and nurse candidates. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 7(2), 214-217.

 8. Şimşek, N. ve Eryılmaz, M. (2015). Uyarlanabilir öğrenme araştırmalarının yöntem ve sonuçlarına ilişkin eleştirel bir okuma. 9nd International Computer & Instructional Technologies Symposium’da (ICITS 2015) sunulan bildiri. Afyonkarahisar, Turkey: 20-22 May 2015.

 9. Onan, A. ve Şimşek, N. (2015). The role of simulation-based interprofessional learning in healthcare student’s education. Paper presented at 9nd International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015). Afyonkarahisar, Turkey: 20-22 May 2015.

 10. Çelebi, F. ve Şimşek, N. (2014). Öğrencilerin gezinme stratejilerinin uyarlanabilir öğrenme ortamlarında gezinme süreleri, ziyaret ettikleri bağlantı sayıları ve kaybolma algılarına etkileri. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’na sunulan bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne: 18-20 Eylül 2014.

 11. Şimşek, N. (2014). Yüzyüze öğrenmeye eşdeğer çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin oluşturulması: bu mümkün mü? Yükseköğretimde Teknoloji Destekli Eğitim Uygulamaları Konferansı’na sunulan bildiri. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir: 28 Haziran 2014.

 12. Sezer, B. & Simsek, N. (2014). The circumstances of using technological applications inside and outside of the faculty by physician  and nurse candidates. Paper presented at the EDEN 2014 Annual Conference, Croatia, Zagrep: 10-13 June 2014.

 13. Eryılmaz, M. ve Şimşek, N. (2014). Uyarlanabilir ortamlarda öğrenci başarısının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 39,173, 380-392.

 14. Şimşek, N, Engin, M. (2013). Türkiye’deki üniversitelerin teknoloji yoğun uzaktan eğitim uygulamalarında temel yönelimler. 1.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’na sunulan bildiri, Trabzon: 26-28 Haziran 2013.

 15. Engin, M., Şimşek, N. (2013). Uzaktan yükseköğretimde uygulanan öğrenme-öğretme süreçlerinin temel karakteristikleri ve sorunları. 1.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’na sunulan bildiri, Trabzon: 26-28 Haziran 2013.

 16. Onan, A. & Şimşek, N. (2013). The effect of simulation-based learning at the health care student’s individual and team performance. Paper presented at the 8th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (8ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação), Lisbon: 19-22 June 2013.

 17. Şimşek, N. (2012). Uzaktan eğitimde kalite göstergeleri ve teknoloji temelli uzaktan eğitimin bu göstergeler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 11 (21), 1-24.

 18. Şimşek, N. (2012). Türk okul sisteminde teknolojinin yayılımı ve FATİH Projesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2012, Gaziantep: 4-6 Ekim 2012.

 19. Simsek, N. & Erdogdu, F. (2012). Current trends in computer use of elementary school students: An international comparison. Cyprus International Conference on Educational Research, North Cyprus: February 08–10, 2012.

 20. Onan, A., Turan, S. & Simsek, N. (2011). Students' self-efficacy beliefs according to their roles in the Networked Problem-Based Learning groups. An International Association for Medical Education eLearning Symposium-AMEE 2011. Wien, Austria: August 27-31, 2011.

 21. Şimşek, N. ve Kukul, V. (2011). Uzaktan eğitimin kalite göstergeleri olarak öğretim elemanı ve öğrenci doyumunun incelenmesi. Üçüncü Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICESS '11). Gazimağusa, KKTC: 22-25 Haziran 2011.

 22. Gülüşen, F., Çakır, Ö. ve Şimşek, N. (2011). Uzaktan eğitimde erişilebilirlik ve uzak öğrencilerin erişim engelleri. Üçüncü Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICESS'11). Gazimağusa, KKTC: 22-25 Haziran 2011.

 23. Simsek, N. (2010). Türkiye'deki e-öğrenme uygulamalarının sektörel aktörleri, kullanılan teknolojiler ve yararlanıcılarına ilişkin analitik bir betimleme. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 9 (18), 101-123.

 24. Onan, A., Turan, S. & Simsek, N. (2010). A comparison of students’ self-assessments of their communication skills in the e-portfolio environment and in the face to face small groups. An International Association for Medical Education eLearning Symposium-AMEE 2010. Glasgow, UK: September 4-5, 2010.

 25. Cakir, O. & Simsek, N. (2010). A comparative analysis of the effects of omputer and paper-based personalization on student achievement. Computers & Education, 55 (4), 1524-1531.

 26. Gözütok, F.D. ve Şimşek, N. (2010). Eğitim bilimleri tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programı önerisi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu (Ankara: 16–18 Mayıs 2010), Bildiriler Kitabı, 91-105.

 27. Simsek, N. & Cakir, Ö. (2010). Development and application of system integration in distance education. 3rd International Future-Learning Conference (Istanbul: May 10-14, 2010).

 28. Şimşek, N. (2010). Eşzamanlı ve çevrimiçi uzaktan eğitim sistemlerinin globalizasyonu projesi kesin raporu (Ankara Üniversitesi BAP Proje No: 07A5450001).

 29. Akbıyık, C. & Simsek, N. (2009). Accelerated learning in classroom and computer environments. Eurasian Journal of Educational Research, 37 (Fall), 32-52.

 30. Karataş, S. & Simsek, N. (2009). Comparisons of internet-based and face-to-face learning systems based on “equivalency of experiences” according to students’ academic achievements and satisfactions. The Quarterly Review of Distance Education, 10 (1), 65–74.

 31. Latchem, C., Simsek, N., Cakir, O., Torkul, O., Cedimoglu, I., & Altunkopru, A. (2009). Are we there yet? A progress report from three Turkish university pioneers in distance education and e-learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 10 (2).

 32. Simsek, N. & Cakir, Ö. (2009). Effect of personalization on students’ achievement and gender factor in mathematic education. International Journal of Social Sciences, 4 (4), 278-282.

 33. Cakir, O., Simsek, N. & Tezcan, N. (2009). A web based generation system for personalization of e-learning materials. International Journal of Social Sciences, 4 (4), 283-286.

 34. Şimşek, N. (2008). Hizmetboyu eğitimde uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımı. Yeni Ufuklar IV: Hizmetiçi Eğitimlerde Yeni Yönelimler Sempoyumu (Ankara: 06-07 Kasım 2008).

 35. Şimşek, N. (2008). Uzaktan eğitimde yönetim sorunları ve çözüm önerileri. İnternet Teknolojileri ile Uzaktan Eğitim Sempozyumu (Ankara: 1-2 Mayıs 2008).

 36. Şimşek, N. (2007). Koşut öğretim ortamlarının tasarımı ve koşutluğun öğrenme sürecine etkileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6 (11), 75-91.

 37. Simsek, N., Alper, A.& Cakir Balta, Ö. (2007). Perceptions of preservice teachers about web based learning. International Journal of Social Sciences, 1 (4), 233-236.

 38. Simsek, N. (2007). Öğretmen yetiştirmede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi: deneyimler ve uzaktan eğitim teknolojilerinin potansiyeline ilişkin perspektifler. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu (Baku: 12-14 Mayıs 2007).

 39. Şimşek, N. (2007). Uzaktan eğitimde sistem entegrasyonu geliştirilmesi ve uygulanması projesi kesin raporu (Proje No: BAP 2004-00-00-044). Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, Web: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/publication.php?cmd=detail&id=6008.

 40. Şimşek, N. (2006). Uzaktan öğretim sistemlerindeki çevrimiçi etkileşimlerin yapısal çözümleme yoluyla modellenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 5 ( 9), 3-18.

 41. Simsek, N. (2006). Quality in distance education and a case from Ankara University. International Symposium of Transnational Cooperation in Distance Education (Ankara: September 19-20, 2006).

 42. Simsek, N. (2005). Perceptions and opinions of educational technologists related to educational technology. Educational Technology & Society, 8 (4), 178-190.

 43. Simsek, N. ve Parlak, O. (2005). The variables which affect the student satisfaction in internet based education. International Conference e-Society (Quawra, Malta: June 27-30, 2005).

 44. Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3 (5), 115-139.

 45. Karakoç, Ş. ve Şimşek, N. (2004). Öğretme stratejilerinin öğrenme stratejileri kullanımına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1 (3), 57-71.

 46. Şimşek, N. ve Kılıç, E. (2004). Davranışçı öğrenme kuramları. Ataman, A. (Ed.). Gelişim ve Öğrenme, İkinci Baskı. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, ss.279-295. (İlk baskı: 2003).

 47. Şimşek, N. ve Karadeniz, Ş. (2004). Bilişçi Öğrenme Kuramları. Ataman, A. (Ed.). Gelişim ve Öğrenme. İkinci Baskı. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, ss.296-315. (İlk baskı: 2003).

 48. Şimşek, N. (2002). Teknoloji destekli eşitlik açıköğretimde daralmayı gerektirir mi? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34 (1-2), 71-75.

 49. Şimşek, N. (2002). Eğitim teknolojisindeki yönelimlerin uluslararası boyutları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34 (1-2), 77-87.

 50. Şimşek, N. (2002). BİG16 Öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1), 33-47.

 51. Bulbul, H.I., Simsek, N. ve Gokdas, I. (2001). Teachers' competence required for computer literacy in the course of translation to computer assisted learning. CAL2001 (Coventry, UK: April 2-4, 2001).

 52. Şimşek, N. ve Karataş, S. (2001). Uzaktan eğitim teknolojilerinin potansiyeli. Jandarma Genel Komutanlığı Uzaktan Eğitim ve AR-GE Semineri (Ankara: 2001), ss.69-95.

 53. Şimşek, N. (2001). Öğretim teknolojilerinin özellikleri ve kullanımı. Öğretim Teknolojileri ve Kullanımı. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı, ss.17-67.

 54. Şimşek, N. (2000). Askeri okullarda bilgisayar destekli öğretim. 2000’li Yıllarda MEBS Eğitim Sistemi ve Tabur Komutanları Semineri’ne (Ankara: 22-24 Mart 2000).

 55. Şimşek, N. (1998). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi: Kavramlar, teknikler, araçlar ve uygulama. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 56. Şimşek, N. (1997). Eğitsel fizik mekan kullanımında verim ve etkililiğin sağlanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28 (2), 329-347.

 57. Şimşek, N. (1997). Bilgisayar destekli öğretimde yazılım boyutu ve yazılımlarda standart sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28 (2), 313-327.

 58. Şimşek, N. (1997). İleri veri aktarım teknolojilerinden uyduların bir eğitim ortamı olarak kullanımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2), 627-637.

 59. Şimşek, N. (1997). Bilgisayara dayalı yeni bilgi teknolojilerinde kapsam, gelişme ve yönelimler, (Çeviri). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2), 615-625.

 60. Şimşek, N. (1996). Öğretim yazılımı geliştirme metodolojilerinde yenilenme gereksinimi. Üçüncü Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Bursa: 5-7 Eylül 1996).

 61. Şimşek, N., Somuncuoğlu, D. ve Çeliköz, N. (1996). Eğitsel yazılımların kalite ölçümünde geçerlilik ve güvenilirlik sorunu. Üçüncü Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Bursa: 5-7 Eylül 1996).

 62. Şimşek, N. (1996). Öğretici türü yazılımlara ilişkin tasarım standartlarının etkililik ve verimliliği. Birinci Endüstriyel Sanatlar Bilgisayar Teknolojisi Sempozyumu (Ankara: 7-8 Kasım 1996).

 63. Şimşek, N. (1995). Eğitim sistemimizin çağdaşlığına ilişkin eğitimbilimci görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 19 (97), 13-20.

 64. Şimşek, N. (1995). Çağdaş eğitim sorunları karşısında yeni bir eğitim ortamı: Etkileşimli video. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), 195-210.

 65. Şimşek, N. (1995). Otomasyon teknolojisi: Keni kendine aktif öğrenme, (Çeviri), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1), 215-218.

 66. Şimşek, N. (1995). İletişim teknolojilerinde yeni gelişmeler ve çağdaş toplumda kitle iletişim araçlarının etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1), 203-214.

 67. Şimşek, N. (1995). Eğitimde yeni teknolojiler. Eğitim teknolojisine giriş: Disiplin süreç ürün. Ankara: Önder Matbaacılık. ss.79-140.

 68. Şimşek, N. (1994). Ortaöğretimde okul binalarının kullanım etkililiği. Birinci Eğitim Bilimleri Kongresi (Adana: 28-30 Nisan 1994). Bildiri Metinleri I, 18-29.

 69. Şimşek, N. (1994). Açıköğretim fakültesi ders kitaplarının kendi kendine öğretme yeterliliği," Birinci Eğitim Bilimleri Kongresi (Adana: 28-30 Nisan 1994). Bildiri Metinleri II, 537-544.

 70. Şimşek, N. (1992). Eğitim sistemimizde kaynak ve okul binası sorunu. İlksan Öğretmen Dergisi, 8, 13-15.


Projeler

 1. Bilişim eğitimcilerinin yetiştirilmesi ve istihdamı çalıstayı. Başlama ve Bitiş Tarihi: 25.05.2016.  TÜBİTAK 2229 Projesi, Proje No: 1059B291600276. Proje Yürütücüsü. Proje Bütçesi: 15.647 tl..

 2. İsitme engelli bireyler için grafik sembolleri temel alan teknoloji ile desteklenmis ögrenme ortamlari tasarimi: Alis-T projesi. TÜBİTAK 1001 Projesi (No: 113K717). Başlama-bitiş tarihi: 01.04.2014- .... Proje bütçesi: 183.917 tl.. Proje danışmanı.

 3. Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi. Başlama-bitiş tarihi: 2011-2013. SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri. Proje danışmanı.

 4. Project of civic training for mehmetçik (conscripts). Başlama-bitiş tarihi: 2012-2013. Avrupa Birliği-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP). Kıdemli uzman.

 5. Gelişmiş içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesi projesi. KOSGEB Projesi. Başlama-bitiş Tarihi: 2011-2012. RTB Eğtim Teknoloji Danışmalık. Proje danışmanı.

 6. Uzaktan önlisans programları birinci yarıyıl öğrenme setlerinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Projesi. Başlama-bitiş tarihi: 01.08.2009-26.02.2010. Proje bütçesi: 471.781 TL. Proje yöneticisi.

 7. Eşzamanlı ve çevrimiçi uzaktan eğitim sistemlerinin globalizasyonu. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  No: 07A5450001. Başlama-bitiş tarihi: 16.10.2007-16.10.2009. Proje bütçesi: 340.000 TL.. Proje yöneticisi.

 8. Web tabanlı online uluslararası ders açma ve lisans tamamlama projesi. Minnesota State Colleges and Universities System - Ankara Üniversitesi ortak projesi. Başlama ve bitiş tarihi: 01.06.2005-31.05.2008. Proje bütçesi: 120.000$. Proje koordinatörü.

 9. Uzaktan eğitimde sistem entegrasyonu geliştirilmesi ve uygulanması projesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  No: 20040000044. Başlama-bitiş tarihi: 05.04.2004-05.04.2007. Proje bütçesi: 1.019.570 TL.. Proje yöneticisi.

 10. Ankara üniversitesi ilahiyat lisans tamamlama uzaktan eğitim programı öğrenme sisteminin geliştirilmesi ve modifikasyonu. Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Projesi. Başlama-bitiş tarihi: 01.08.2006-15.01.2007. Proje bütçesi: 710.900 TL.. Proje yöneticisi.

 11. Müzelerde önleyici koruma eğitimi. Ankara Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Turizm Bakanlığı ortak projesi. Başlama-bitiş tarihi: 03.04.2006-30.05.2006. Proje bütçesi: 57.000 TL.. Proje yöneticisi.

 12. Bilgisayar okur yazarlığı değerlendirme araştırması. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi projesi, 2004. Proje danışmanı.

 13. Görsel işitsel eğitim araçları hizmet sisteminde mevcut durum ve gereksinimler araştırması. TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri Enstitüsü, 1997. Proje danışmanı.


Yönettiği Tezler

Doktora

 1. Sezer, B. (2016). Teknoloji yoğun öğrenme ortamları için bir elektronik performans destek sisteminin tasarımı. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 2. Erdoğdu, F. (2015). Uyarlanabilir motivasyon stratejileri kullanmanın öğrenci motivasyonu ve doyumuna etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 3. Onan, A. (2015). Sağlık bilimleri eğitiminde benzetim temelli meslekler arası öğrenmenin öğrencilerin birey ve ekip performanslarına etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.   

 4. Erdoğan, B. (2013). Çevrimiçi öğrenmede öğrenme yönetim sisteminin uyarlanabilirliğinin öğrenci doyumu, motivasyonu ve başarısına etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 5. Engin, M. (2013). Üniversitelerde teknoloji yoğun uzaktan eğitim sistemlerinin üretim, uygulama ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi için model önerisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 6. Eryılmaz, M. (2012). Uyarlanabilir içerik ve uyarlanabilir gezinme kullanılan hiper ortamların öğrencilerin başarıları doyumları ve bilişsel yüklenmelerine etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 7. Çakır Balta, Ö. (2008). Bilgisayar ve sınıf ortamında kişiselleştirilmiş sözel matematik problemlerini kullanmanın öğrenci başarısına etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 8. Ak, Ş. (2008). Bilgisayar destekli probleme dayalı öğrenmede önbilgi düzeyi ve öğrenme yaklaşımının üniversite öğrencilerinin algılanan problem çözme becerileri ve güdülenmelerine etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 9. Horzum, M.B. (2007). İnternet tabanlı eğitimde etkileşimsel uzaklığın öğrenci başarısı, doyumu ve öz-yeterlik algısına etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 10. Akbıyık, C. (2007). Bilgisayar ve sınıf ortamında uygulanan hızlandırılmış öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 11. Zereyak, E. (2006). İnternet temelli işbirlikli öğrenmede grup yapısı ile öğrenme stilinin öğrencilerin akademik başarıları ve etkileşim düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 12. Özkahveci, Ö. (2006). Bağlaşık öğrenme gruplarında bağlam çokluğu ve bilişsel stilin başarı, transfer ve bağlamsızlaştırmaya etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 13. Kurt, M. (2006). Sanal yükseköğretim uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 14. Kılıç, E. (2006). Çoklu ortamlara dayalı öğretimde paralel tasarım ve görev zorluğunun başarı ve doyuma etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 15. Karadeniz, Ş. (2005). Hypertext yapısı ve bilişsel esnekliğin tarama stratejisi, kaybolma ve başarıya etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 16. Onat Bayır, G. (2005). Hizmetiçi eğitimde kurumsal ağ kullanımında izlenen yöntem ve öğretim dili bilgi düzeyinin öğrenci başarısına etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 17. Karataş, S. (2005). Deneyim eşitliğine dayalı internet temelli ve yüz yüze öğrenme sistemlerinin öğrenme sonuçları açısından karşılaştırılması. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 18. Maden, C. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar destekli öğretim çalışmalarında öğretim yazılımlarını değerlendirme modeli önerisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 19. Özerbaş, A. (2003). Bilgisayar destekli bağlaşık öğretimin öğrenci akademik başarısı, motivasyon ve transfere etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 20. Gökdaş, İ. (2003). Bilgisayar ve sınıf ortamına dayalı durumlu öğrenmenin öğrenci başarısı, tutum ve transfere etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yüksek Lisans

 1. Altıok, S. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programlarında uygulanan yüz yüze öğrenme etkinlikleri ve uzaktan eğitim yolu ile  gerçekleştirilebilirlikleri. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

 2. Çeviker, E. (2015). IP televizyonunun eğitsel kullanımı ve çeşitli ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 3. Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 4. Çelebi, F. (2014). Uyarlanabilir öğrenme ortamlarında gezinme stratejisinin gezinme süresi ve yolu ile kaybolma algısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 5. Cesur, G. (2013). Uyarlanabilir öğretimin kaybolma ve bilişsel yüklenmeye etkisinin öğrencilerin bilişsel stilleri açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 6. Demirören, S. (2013). Öğrenci performansına uyarlanabilir ortamların öğrenci başarısı ve materyal tamamlama süresine etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 7. Onan, A. (2011). Probleme dayalı öğrenmede ağsal öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin transfer becerileri ve özyeterlik algılarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 8. Kukul, V. (2011). Bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının doyum düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 9. Gülüşen, F. (2010). Bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim programlarının erişilebilirliklerinin değerlendirmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 10. Kılıç, Y. (2010). Eşzamanlı ve eşzamansız uzaktan eğitim ortamlarındaki çevrimiçi etkileşimlerin yapısal çözümlemesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 11. Ordu, Ç. (2007). Teknik danışmanlık hizmetlerinin öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma yaklaşımlarına ve özyeterlik algılarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 12. Aslan, F. (2006). Çoklu ortamlarda paralellik düzeyinin öğrenme süresi, öğrenci başarısı ve transfer becerilerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 13. Engin, M. (2006). Bağlaşık öğretim etkinliklerinde bağlam türünün öğrencilerin transfer becerilerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 14. Çelik, E. (2006). Fizik dersinde bilgisayar destekli karikatürün öğrenci başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 15. Uysal, Ö. (2005). Bilgisayar destekli bilişsel çıraklık yönteminin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 16. Ersoy, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayara ilişkin kaygı düzeyleri. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 17. Ördekçi, S.(2005). Öğretmen yetiştirme programlarındaki öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 18. Ballı Şahin, G. (2005). İlk ve ortaöğretimde öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar okur yazarlıklarının karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 19. Yeşilay, A. (2004). Polis memurlarının Açıköğretim Fakültesi’ne ilişkin beklentilerinin gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 20. Güldüren, C. (2004). Öğretim teknolojileri planlamasına yönelik bir uzman sistemin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 21. Parlak, Ö. (2004). İnternet temelli uzaktan eğitimde öğrenci doyumu ölçeğinin geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 22. Erdoğan, B. (2003). Ağ temelli öğrenmede denetim odağı ve önbilgi düzeyinin öğrencilerin kontrol tercihlerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 23. Yüzgeç, A. (2003). Bilgi teknolojisi sınıflarının kullanımı ve etkilerinin değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 24. Karakoç, Ş. (2003). Öğretme stratejilerinin öğrenme stratejileri kullanımına etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 25. Kılıç, E. (2001). Web temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 26. Tabar, Ü. (2001). Ankara’daki müfredat laboratuvar okulu öğretmenlerinin öğretim teknolojilerinden yararlanma durumları. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 27. Tüy, M.A. (2001). Öğretim teknolojilerinin sistematik kullanımına ilişkin öğretmen davranışlarının çözümlenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.