ÖĞR. GÖR. NEJLA TURHAN    
Adı : NEJLA
Soyadı : TURHAN
E-posta : nturhan@ankara.edu.tr
Tel : (312)2126720/1291
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


 

1.    Adı  Soyadı : Nejla TURHAN               

 

2. Doğum Yeri  : Selim-Kars

 

3. Medeni  Durumu: Evli

 

4. Yabancı  Dil   : İngilizce

 

5. Öğrenim Durumu  : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

1990-1994

Y. Lisans

İstatistik Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1994-1996

Doktora

İstatistik Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1996-2002

 
 

 

 

 

 

 

 

Akademik Unvanlar:

 

Öğretim Görevlisi   Tarihi: 2002-              

                                               

 

Görevler: Ankara Ünv. Fen Fak. İstatistik Bölümüne  yatay ve Dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakı

 

Adres : Ankara Ünv. Fen Fak. İstatistik Bölümü B-blok Tandoğan /ANKARA

 

Yayınlar

 

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI)

 

1. TURHAN OZKAYA, N. 2011,”On Asymptotic Distributions of Exceedance Statistics”,Journal of Compitational and Applied Mathematics.

 

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. MENDEŞ, M. , ÖZKAYA, T. N.  2006, “A new alternative  in testing for homogeneity of       variances” , Journal of Statistical Research, Vol. 40, No. 2, pp. 65-83, Bangladesh.

 

2.      BAİRAMOV, İ.G. , ÖZKAYA, N. 2“On the Nonparametric Test for two Sample Problem Based on Spacings”,Journal of Applied Statistical Science , Volume 10, Number 1, 2000, USA.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. ÖZKAYA, T. N., BAİRAMOĞLU, İ.G. , 2006, “İki Bariyerli Exceedance  İstatistiklerin Asimptotik Özellikleri” 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya.

 

2. BAİRAMOĞLU, İ.G. ,  ÖZKAYA, T.  N., 2003, “Aşan (Exceedance) İstatistiklerinin Asimptotik Özellikleri”3. İstatistik Kongresi, Antalya.

 

3.  ÖZKAYA, N., BAYRAMOĞLU , İ.G., 2000, “Sıra İstatistiklerine Dayalı Bazı Test İstatistiklerinin Asimptotik Özellikleri” Gazi Üniversitesi İstatistik Sempozyumu, Ankara.

 

 4. BAİRAMOV, İ.G. , ÖZKAYA, N. 1999 “On the Nonparametric   Test for two Sample Problem Based on Spacings”,Journal of  Applied Statistical Science , Volume 10, Number 1, 2000, USA.

 

 5. ÖZKAYA TURHAN, N. 1998  "İki Örneklem Problemi için Yeni Parametrik Olmayan Hipotez Testi", Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’98 Bildirileri , Ankara

 

6. BAİRAMOV, İ.G., ÖZKAYA, N. VE APAYDIN, A. 1997  "İki Örneklem  Problemi      için Küçük Örneklemlerde Sıra İstatistiklerine Dayalı Parametrik Olmayan Hipotez Testi", Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’97 Bildirileri , Ankara

 

7. ÖZKAYA, N.,1996, " Sıra İstatistiklerine Dayalı Parametrik Olmayan Hipotez Testleri Üzerine Bir Çalışma ", Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’96 Bildirileri , Ankara