PROF.DR. NECLA TÜRKOĞLU    
Adı : NECLA
Soyadı : TÜRKOĞLU
E-posta : nturkoglu@ankara.edu.tr
Tel : (312) 310 32 80/12 18
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Necla Türkoğlu

Doğum Tarihi: 1968

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Coğrafya

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

 Coğrafya/Türkiye Coğrafyası

Ankara Üniversitesi

1991

Doktora

 Coğrafya/Bölgesel Coğrafya

Ankara Üniversitesi

1995

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Uygulamalı Coğrafya Bakımından Güdül İlçesi (Prof. Dr. Aydoğan Köksal)

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Silifke Ovası’nın Coğrafyası (Prof.Dr. Aydoğan Köksal)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör

A.Ü.Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi

1990-1999

Yar.Doç.

A.Ü.Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi

1999- 2012

Doç.Dr.

A.Ü.Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi

2012-

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcılığı:2004-2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 2013-2016

Fakülte Dekan Yardımcılığı:2016-

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.Manavgat-Side Çevresinin Alüvyal(Geç Pleistosen-Holosen) Jeomorfolojisi. TÜBİTAK Proje No:101 Y 048 (Yürütücü) (Tamamlandı)

2. Karpuzçay Aşağı Çığırının Paleojeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü. Proje No: 2030901013 (Yürütücü) (Tamamlandı)

3. Manavgat-Side Çevresinin Alüvyal(Geç Pleistosen-Holosen) Jeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü. Proje No: 200209010008 (Araştırmacı)(Tamamlandı)

4.Ankara Şehri İnsan Biyoklimatolojisinin Analizi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü. Proje No:10B6055001 (Yürütücü) (Tamamlandı)

5. Türkiye’de Yıllık Ortalama Toplam Yağış Dağılışının Kriging ve Co-Kriging Yöntemleriyle Analizi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü. Proje No: 15B0759001  (Yürütücü) (Tamamlandı)

 

YAYINLAR ve ETKİNLİKLER

SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerdeki tam metinli makaleler

1.     Raja N. B.,Çiçek İ., Türkoğlu  N., Aydın O., Kawasaki A.,  Landslide susceptibility mapping of the Sera River Basin using logistic regression model. Natural Hazards, 85, 1323-1346, 2017

2.     Raja N.B., Aydin O., Türkoğlu N., Çiçek İ. “Space-time kriging of precipitation variability in Turkey for the period 1976–2010” Theorotical and Applied Climatology, 129, 293-304, 2017

3.      Çalışkan O.,Türkoğlu N.,Matzarakıs A.,”The effects of elevation on thermal bioclimatic conditions in Uludağ  Turkey”.  ATMOSFERA, 26(1), 45-57, 2013

4.      Türkoğlu, N., “Analysis of urban effects on soil temperature in Ankara”, Environmental Monitoring and Assessment, 169:439–450, 2010.

5.      Akkemik Ü., Türkoğlu N., Poole I., Çiçek İ., Köse N., Gürgen G.,“Woods of a Miocene Petrified Forest near Ankara, Turkey” Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33, 89-97, 2009

6.      Çiçek İ. Türkoğlu N. “The effects of urbanization on water vapour pressure in a semi-arid climate” Theorotical and Applied Climatology 95, 125-134, 2009

7.      Çiçek, İ., Türkoğlu N., “Urban effects on precipitation in Ankara” Atmosfera 18:3, 172-186, 2005

8.      Türkoğlu N, Çiçek, İ. Gürgen G. “Analysis of Effects of Meteorological Factors on Air Pollutant Concentrations in Ankara,Turkey,” Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics Vol: 27, Issue: 4, 347-358, 2004

 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler kapsamında yayınlanan makaleler

9.      Türkoğlu,N., Şensoy, S., Aydın, O. “ Türkiye’de iklim değişikliğinin elma, kiraz ve buğdayın fenolojik dönemlerine etkileri” ” Journal of Human Sciences, C:13, S:1, s:1036-1057, 2016

10.  Türkoğlu, N., Aydın, O., Duman, N., Çiçek, İ. Türkiye’de yağışın farklı mekânsal enterpolasyon yöntemleriyle karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 13(3), 5636-5658, 2016

11.  Aydin. O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ.  “Fiziki coğrafyada jeoistatistiğin önemi” International Journal of Human Sciences, 12(2), 1397-1415, 2015

12.  Çiçek İ.,Türkoğlu N.,Yılmaz E.,Çalışkan O.,”Ankara şehrinde yüzey sıcaklıklarının arazi örtüsüne göre mevsimsel değişimi".  International Journal of Human Sciences, 10(1), 621-640,2013

13.  Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., Yılmaz, E., “Şehirleşmenin biyoklimatik koşullara etkisinin Ankara ölçeğinde incelenmesi”. International Journal of Human Sciences 9(1), 932-955, 2012

14.  Çalışkan O., Türkoğlu N.,  “Ankara şehrinin insan biyoklimatolojisi açısından analizi”.  International Journal of Human Sciences, 8(2), 978-1001, 2011

15.  Çalışkan O.,Türkoğlu N.,”Nevşehir de Termal Biyoklimatik Koşulların Analizi”.  E-Journal of New World Sciences Academy (NEWSA), 6(2), 80-92, 2011

16.  Türkoğlu, N., “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 31 Ekim-1 Kasım 2006 Tarihlerinde Meydana Gelen Taşkınların Analizi”,  e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 243-254, 2009

17.  Türkoğlu N., Gürgen, G., Çiçek İ., “Çamlıdere Fosil Ormanının Doğal Ortam Koşulları ve Jeomiras Bakımından Önemi” e-Journal of New World Sciences Academy (newwsa) Nature Science , 4(3), 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

18.  Aydın O., Eser Ünaldı Ü., Duman N. Çiçek İ., Türkoğlu N.,”Türkiye’de su kıtlığının mekânsal ölçekte değerlendirilmesi” Türk Coğrafya Dergisi 68, 11-18, 2017

19.  Çalışkan O., Türkoğlu N., “Ankara da Termal Konfor Koşulların Eğilimi ve Şehirleşmenin Termal Konfor Koşulları Üzerine Etkisi”.  Coğrafi Bilimler Dergisi, 12(2), 119-131, 2015

20.  Çalışkan O.,Türkoğlu N.,”Türkiye de Aylık 07 00  14 00  21 00 Ortalama Termal Konfor Koşullarının Zaman Mekânsal Analizi  1975 2008” .  COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ, 11(1), 13-29, 2013

21.  Çalışkan O., Türkoğlu N., “Türkiye nin biyoklimatik koşullarının analizi”.  Coğrafi Bilimler Dergisi, 10(2), 151-164, 2012

22.  Türkoğlu N., Çalışkan O., “Nevşehir ve Ürgüp’ te Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullar Üzerine Etkisi”.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 51(1), 45-63, 2011

23. Çiçek, İ.,Türkoğlu N, Gürgen G. “Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi” Coğrafi Bilimler Dergisi 6(1) 21-38, 2009

24.  Çiçek, İ.,Türkoğlu N. “Konya’da Şehirleşmeye Bağlı Bağıl Nem ve Su Buharı Basınc Değişiklikleri” Coğrafi Bilimler Dergisi 5(2) 13-26, 2008

25.  Gürgen, G., Türkoğlu N., Çiçek, İ. “Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında Yağış ve Akım Üzerine Etkileri Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,C: 15, S:2, s: 17-30 ELAZIĞ, 2005

26.  Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Gürgen G. “Ankara’da Hava Kirliliğinin İstatistiksel Analizi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, ELAZIĞ, 2004  

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler -tam metin 

   Demircan M., Arabacı, H., Coşkun, M., Türkoğlu N., Çiçek İ. “İklim Değişikliği ve Halk Takvimi, Maksimum Sıcaklık Desenleri ve Değişimi” IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK’2017 5-7 Temmuz 2017, İstanbul 

   Şensoy S., Coşkun M., Sümer U. M., Demircan M., Gürkan H., Eskioğlu O., Yazıcı B., Türkoğlu N., Çiçek I. “Karaman ve Karapınar’ın İklim Değişikliği Trendleri” IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK’2017 5-7 Temmuz 2017, İstanbul

  Şensoy S, Çoskun M., Demircan M., Darende V., Akyürek Z., Türkoğlu, N., Çiçek İ., “Modeling Solar Energy Potential in Turkey By Using GWR” Solar TR2016 Conference & Exhibition 06-08 December 2016 İstanbul

  Sensoy S., Çiçek İ., Türkoğlu N., Darende V., “To investigate relationship between NAO index, frost days, extreme and mean maximum temperature in Turkey” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara

  Demircan M., Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Sıcaklıkların Aylık Dağılım Desenleri” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara

 Demircan M., Turan N., Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Gündem Belirleme Modeline Göre Yazılı Basındaki İklim Değişikliği Haber ve Köşe Yazılarının Analizi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara

  Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N.,  Ekici M., Arabacı H., Akçakaya A. “Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi” VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, 28,30 April 2015

  Şensoy S., Türkoğlu N., Çiçek İ., Demircan M., Arabacı H., Bölük B. “Urbanization Effect On Trends Of Extreme Temperature Indices in Ankara”  VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, 28,30 April 2015 

  Türkoğlu, N., Oğuz, E., Ulupınar, Y., Batur, E .,”SAMSUN – KÜRTÜN ÇAYI TASKIN HESABI” VII. Atmospheric Science Symposium, (ATMOS2015), İstanbul, 28,30 April 2015 

    Şensoy S.,  Türkoğlu N., Çiçek İ., “Phenological Effect of Climate Change in Turkey” The Climate Change and Climate Dynamics Conference 2014 CCCD İstanbul 8-10 September 2014 

   Sensoy, S.,Türkoğlu, N. , Akçakaya,A. , Ulupınar, Y., Atay, H., Tüvan, A., Demirbaş,H., “Trends in Turkey Climate İndices from 1960 to 2010” 6 th Atmospheric Science Symposium, 2013.

   Çiçek,İ., N.Türkoğlu ve N.Duman, “Aksaray’da (İç Anadolu/Türkiye) Şehirleşmenin Su Buharı Basıncı Üzerine Etkisi”, Azerbaycan Tabiatının Ekocoğrafi Problemleri, C:12 2008.

  Türkoğlu, N. ve İ.Çiçek, “Manavgat Ovası’nın Geç Pleistosen-Holosen’deki Doğal Ortam Özellikleri ve Gelişim Aşamaları”, Azerbaycan Tabiatının Ekocoğrafi Problemleri, C:12, 2008.

  Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Ceylan, A., Korkmaz N.,”Seasonal Rainfall Intensity and Frequency in Turkey” Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 23-26 May 2006 

1 Türkoğlu, N., Gürgen, G., Çiçek, İ., Ceylan, A., “Effects of North Atlantic Oscillation on Precipitation and Stream Flow at Büyük Menderes Basin” Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 23-26 May 2006 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler -özet 

1 Aydin O., Raja N. B., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Ankara’da Hava Kirliliğinin Mekânsal-zamansal Analizi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara 

  Aydin O., Türkoğlu N., Çiçek İ., Duman N.”Spatial Modelling of the Precipitation in Turkey: A geostatistical Approach”, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy.

  Aydin O.,Ünaldı Ü.E., Duman N., Çiçek İ., Türkoğlu N. “Estimation of Water Scarcity in Basins of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy

  Çiçek İ., Türkoğlu N., Sensoy S., “Assessment of climate change in the Euphrates-Tigris basin by using climate indices and regional model projections” 2016 IGU Comb Annual Conference The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty. Manavgat - Antalya/Turkey 1st – 4th June, 2016

   

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler - tam metin 

 Türkoğlu N., Çiçek İ., Şensoy S.,  “Türkiye’de İklim Değişkenliğinin Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinin Fenolojik Dönemlerine Etkileri” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 

 Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N., Arslan M., Darende V.C. “Ankara’da Yağış Dağılışının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Analizi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 

 Demircan M., Türkoğlu N., Çiçek İ.,  “Mevsimlik Sıcaklık Normallerinin (1971-2000) Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 

 Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N., Ekici M., Arabacı H. “Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı  

 Yılmaz, E., Çalışkan, O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ., “ Türkiye’de Sıcaklık ve Yağışın Düzensizliği (1950-2003)” VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012

 Çalışkan, O., Türkoğlu, N., Yılmaz, E.,” Çalışkan O., Türkoğlu N., Yılmaz E. “Ankara’nın biyoklimatik özellikleri ve şehirleşmenin biyoklimatik koşullar üzerine etkisi”. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2012, Bildiriler Kitabı

 Yılmaz, E., Çiçek, İ., Erpul, G., Türkoğlu, N.,“Çamlıdere Barajı Havzasında Erozyon ve Çamlıdere Barajının Ekonomik Ömrü”, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 2012.

 Duman,N., Türkoğlu, N.,  Çiçek, İ.,” Türkiye’de Yağış ve Ortalama Sıcaklıklarda Eğilimler” VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012.

  Çalışkan, O., Türkoğlu, N., “ Türkiye’de Aylık Ortalama Termal Konfor Koşullarının Zaman-Mekansal Analizi (1975-2008)” VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012.

 Türkoğlu, N., Karşılı, C., “Türkiye'de Akarsu Havzalarında Kişi Başına Düşen Su Miktarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Analizi”, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, 2011.

 Türkoğlu, N., Çiçek, İ., Gürgen, G.,”Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında YağıĢ ve Akım Üzerine Etkileri”, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2010.

 Çiçek İ., Türkoğlu N., Çalışkan A, “Akdeniz Salınımı’nın (AS) Türkiye’de Sıcaklık Üzerine Etkisi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi V. Ulusal Sempozyumu 2008 (16-17 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı 349-356 

 Akkemik, Ü., N. Türkoğlu ve N. Köse, “Ankara Civarının Tersiyer Florasındaki Bazı Odunsu Bitkiler”. 2.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, 2006.