DOÇ.DR. NURPER GÜZ    
Adı : NURPER
Soyadı : GÜZ
E-posta : nurperguz@agri.ankara.edu.tr
Tel : 03125961524
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Devam Eden Araştırma Projeleri:

 • Önemli fındık zararlısı Palomena prasina’nın bakteriyel endosimbiyontlarının metagenom ve genom analizi (Yürütücü)

          Destekleyen: TUBITAK

 • Türkiye'de süne populasyonları arasındaki genetik varyasyonun ve simbiyotik kompozisyonun belirlenmesi (Yürütücü)

          Destekleyen: TUBITAK

 • Sünede Vitellogenin Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu (Yürütücü)

          Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP

 • Patates Ekiliş Alanlarında Patates Y Virüsü (Pvy) Irklarının Tespiti ve Mücadele Yönetimine Esas Olacak Verilerin Belirlenmesi (Danışman)

          Destekleyen: TUBITAK

 • Ankara İlinde Meyve ve Bağlarda Bulunan Yaprakbiti (Hemiptera: Aphidoidea) Türlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ile Teşhis Kataloğunun Hazırlanması (Yardımcı Araştırıcı)

          Destekleyen: TAGEM

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Kültür Bitkilerinde Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Türleri, Yaygınlığı ve Potansiyel Virüs Vektörlerinin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı)

           Destekleyen: TAGEM

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı Ekin Sap Arısı Türleri (Hymenoptera:Cephidae), Parazitoitleri ve Sebep Oldukları Ürün Kayıpları ile Mücadelesine Esas Biyo-ekolojik Kriterlerinin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı)

          Destekleyen: TAGEM

          Destekleyen: TAGEM

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekiliş Alanlarında Bulunan Pamuk Yaprakbiti [Aphis gossypii Glover. (Hemiptera: Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli İnsektisitlere Direncinin İncelenmesi (Danışman)

          Destekleyen: TAGEM

 • Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının Bazı İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi (Danışman)

          Destekleyen: TAGEM

 Tamamlanmış Araştırma Projeleri:

 • Predicting whitefly population outbreaks in changing environments (Yardımcı araştırıcı)

          Destekleyen: Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı ARIMNet ERA-NET

 • Sünede faydalı genlerin belirlenmesi (Yürütücü)

          Destekleyen: TUBITAK

 • Helicoverpa armigera piretroid direncinin moleküler karakterizasyonu (Yardımcı araştırıcı)

          Destekleyen: TUBITAK

 • Ephestia kuehniella’da transferin geninin moleküler karakterizasyonu ve savunma reaksiyonlarındaki rolü üzerinde araştırmalar (Yardımcı Araştırıcı)

          Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP

 • Süne yumurta parazitoidlerinin (Hymenoptera: Scelionidae: Telenominae) teşhisinde moleküler ve biyolojik yöntemlerin kullanımı (Yardımcı Araştırıcı)

          Destekleyen: TAGEM

 • Bartın ve Kastamonu İlleri Sternorrhyncha (Hemiptera) biyoçeşitliliği, doğal düşmanları ve bölge ekolojisinin türlerin yayılışına etkisinin modellenmesi üzerine araştırmalar (Yardımcı Araştırıcı)

          Destekleyen: TAGEM

 • Adaptive evolution of pathogenesis towards beneficial symbiosis (Bursiyer)

          Destekleyen: NIH

 • Molecular Analysis of Tsetse Fly Reproduction (Bursiyer)

          Destekleyen: NIH

 Yayınlar:

Guz Nurper, Aksoy Serap (2016) Endosymbiotic bacterial fauna of sunn pest. XXV International Congress of Entomology, 25-30 September 2016, Orlando, USA.

Dageri Asli, Guz Nurper (2016) Expression profiles of the Vitellogenin Receptor gene from Sunn Pest, Eurygaster maura playing a key role for oocyte development. XXV International Congress of Entomology, 25-30 September 2016, Orlando, USA.

Guz Nurper (2016) A new bacterial endosymbiont of sunn pest, Eurygaster integriceps. VII International Scientific Agriculture Symposium, 06-09 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

Guz Nurper, Dageri Asli (2016) Molecular evidence on symbiotıc relationships between bracovirus and Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). VII International Scientific Agriculture Symposium, 06-09 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

Guz Nurper, Dageri Asli (2016) Sequence analysis of insecticide resistance and detoxification related genes in Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). VII International Scientific Agriculture Symposium, 06-09 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

Guz Nurper (2016) A transcript encoding ryanodine receptor-like protein in Spodoptera littoralis. VII International Scientific Agriculture Symposium, 06-09 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

Guz Nurper, Kocak Erhan (2016) Applicatıon of DNA barcoding in Eurygaster integriceps species to determine intraspecific genetic variation. International Conference on Zoology and Zoonoses. 26-28 October 2016, Hissar, Bulgaria.

Guz Nurper, Durmusoglu Enver (2016) Molecular identification of mosquito species using DNA barcode analysis. III. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22-25 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.

Guz Nurper, Durmusoglu Enver (2016) Molecular phylogeny of Ochlerotatus species inferred from COI sequences. III. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22-25 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.

Guz Nurper, Duman Mehmet, Karaman İlyas (2016) Phylogenetic Analysis of Cereal Ground Beetle Species of Southeastern Anatolia. 6th Plant Protection Congress with International Participation, 05-05 September 2016, Konya, Turkey.

Mutlu Çetin, Guz Nurper, Türkmen Kübra (2016) Determination of Wheat Stem Sawfly Species in Southeastern Anatolia based on Morphological and Molecular Techniques. 6th Plant Protection Congress with International Participation, 05-05 September 2016, Konya, Turkey.

Guz Nurper, Dageri Asli, Aksoy Serap (2015) The impacts of endosymbiotic bacteria on insects. Turkish Bulletin of Entomology, 5 (2): 101-113.

Dageri Aslı, Guz Nurper, Toprak Umut, Gürkan M. Oktay Vitellogenin genes in Sunn Pest (Eurygaster maura (Hemiptera: Scutelleridae)): Characterizations and Gene Expression Profiles. XVIII. International Plant Protection Congress, 24-27 August 2015 Berlin, Germany.

Duman Mehmet, Guz Nurper, Sertkaya Erdal (2015). DNA barcoding of sunn pest adult parasitoids using cytochrome c oxidase subunit I (COI). Biochemical Systematics and Ecology 59: 70-77.

Guz Nurper, Toprak Umut, Dageri Asli, Oktay Gurkan M., Denlinger David L. (2014). Identification of a putative antifreeze protein gene that is highly expressed during preparation for winter in the sunn pest, Eurygaster maura. Journal of Insect Physiology, 68, 30-35.

Toprak Umut, Guz Nurper, Gurkan M. Oktay, Hegedus Dwayne D. (2014). Identification and coordinated expression of perilipin genes in the biological cycle of sunn pest, Eurygaster maura (Hemiptera: Scutelleridae): Implications for lipolysis and lipogenesis. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 171, 1-11.

Guz Nurper, Degirmenci Kemal, Akbas Birol, Erdogan Cem, Fidan Hakan, Karacaoglu Mehmet, Kütük Halil, Karut Sebnem, Gürkan M Oktay, Zchori-Fein Einat (2014). Bacterial Endosymbionts Associated with Bemisia tabaci Populations in Turkey. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Degirmenci Kemal, Guz Nurper, Akbas Birol, Erdogan Cem, Fidan Hakan, Karacaoglu Mehmet, Kütük Halil, Karut Sebnem, Gürkan M Oktay, Zchori-Fein Einat (2014). Tritrophic Interactions Between the Bemisia tabaci, Its Bacterial Endosymbionts and TYLCV (Tomato yellow leaf curl virus). Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Dageri Aslı, Guz Nurper, Toprak Umut, Gürkan M Oktay (2014). A Molecular Insight into Embryonic Development of Sunn pest: Vitellogenins. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Guz Nurper, Koçak Erhan, Keskin Emre (2014). Genetic Structure of Trissolcus simoni Populations in Turkey. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Duman Mehmet, Guz Nurper, Doganlar Mikdat, Sertkaya Erdal (2014). Molecular Identification of Sunn pest Adult Parasitoids. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Guz Nurper, Toprak Umut (2014). Molecular characterization of genes involved in metabolic resistance metabolism in Sunn pest. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Toprak Umut, Demirci Yeliz, Guz Nurper, Hegedus Dwayne D, Coutu Cathy, Baldwin Doug, Yurtkuran Zeynep, Gürkan M Oktay, Bayram Serife (2014). Potential Midgut Genes that could be targeted in the control of Egyptian Cotton Leafworm, Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Toprak Umut, Guz Nurper (2014). Four important actors of the lipid metabolism in the sunn pest, Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutellaridae): Adiphokinetic hormone, Protein kinase, Trigliceride lipase and Lipophorins. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Toprak Umut, Guz Nurper, Demirci Yeliz (2014). Midgut genomics of the Overwintering Sunn pest. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Erdogan Cem, Guz Nurper, Akbas Birol, Degirmenci Kemal, Fidan Hakan, Karacaoglu Mehmet, Kütük Halil, Karut Sebnem, Gürkan M Oktay, Tsagkarakou Anastasia, Zchori-Fein Einat (2014). The insecticide resistance and endosymbiont status of Bemisia tabaci collected from different hosts. Vth Plant Protection Congress of Turkey, 3-5 February 2014, Antalya, Turkey.

Altincicek Boran, Elashry Abdelnaser, Guz Nurper, Grundler Florian M. W., Vilcinskas Andreas, Dehne Heinz-Wilhelm, Mariño-Ramírez Leonardo (2013). Next Generation Sequencing Based Transcriptome Analysis of Septic-Injury Responsive Genes in the Beetle Tribolium castaneum. PLoS ONE, 8(1), 52004.

Guz Nurper, Kocak Erhan, Kilincer Neset (2013). Molecular phylogeny of Trissolcus species (Hymenoptera: Scelionidae). Biochemical Systematics and Ecology, 48, 85-91.

Guz Nurper, Dageri Aslı, Erdogan Tugba, Mousavi Mouzhgan, Bayram Serife, Gürkan Mehmet Oktay (2013). Transcriptional profiling of transferrin gene from Egyptian cotton leaf worm, Spodoptera littoralis. Turkish Journal of Biology, 37, 582-590.

Guz Nurper, Kocak Erhan, Akpinar A. Emre, Gurkan M. Oktay, Kilincer A. Neset (2012). Wolbachia infection in Trissolcus species (Hymenoptera: Scelionidae). European Journal of Entomology, 109 (2), 169-174.

Guz Nurper, Kilincer Neset., Aksoy Serap. (2012). Molecular characterization of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) transferrin and its response to parasitoid Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae Gravenhorst). Insect Molecular Biology, 21(2), 139-147.

Guz Nurper, Toprak Umut, Hegedus Dwayn, Coutu Cathy, Dageri Asli, Mousavi Mouzgan, Bayram Serife, Gurkan Mehmet Oktay (2012). Comparative fat body transcriptome analysis of sunn pest in overwintering and summer populations. 24th International Congress of Entomology, 19-26 August 2012, Daegue, South Korea.

Dageri Asli, Guz Nurper, Gurkan M. Oktay (2012) A new approach to Insect Pest Management: RNA interference. Turkish Bulletin of Entomology 2 (3): 223-230.

Guz Nurper, Kilincer Neset (2012) Usage of molecular markers in insect systematics. Turkish Bulletin of Entomology 2 (2): 125-145.

Guz Nurper, Dageri Aslı, Erdogan Tugba, Mousavi Mouzhgan, Bayram Serife, Gürkan Mehmet Oktay (2011). Functional analysis of transferrin gene in Spodoptera littoralis. IVth Plant Protection Congress of Turkey, 28-30 June 2011, Maraş, Turkey.

Konca Ecem, Dini Pour Abdollah, Erdogan Tugba, Guz Nurper, Gürkan M Oktay (2011). Characterization of detoxification enzymes of tomato leaf miner (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) IVth Plant Protection Congress of Turkey, 28-30 June 2011, Maraş, Turkey.

Guz Nurper, Gürkan M Oktay (2011). Cloning of prophenoloxidase gene from Spodoptera littoralis IVth Plant Protection Congress of Turkey, 28-30 June 2011, Maraş, Turkey.

Alptekin Selcan, Guz Nurper, Velioglu Sibel, Erdogan Cem, Gurkan M Oktay (2010). Insecticide resistance status of Myzus persicae populations from Turkey. IXth European Congress of Entomology, 22-27 August 2010, Budapest, Hungary.

Akpinar Emre A, Guz Nurper, Hadim Necva, Gurkan M Oktay (2010). Molecular characterization of a sodium channel gene from Spodoptera littoralis. IXth European Congress of Entomology, 22-27 August 2010, Budapest, Hungary.

Guz Nurper, Kocak Erhan, Akpinar A. Emre, Gurkan M. Oktay, Kilincer A. Neset (2010). First record of Wolbachia in Trissolcus species (Hymenoptera: Scelionidae). Seventh International Congress of Hymenopterists, 20-26 June 2010, Kőszeg, Hungary.

Guz Nurper, Kilincer Neset (2009). Molecular Characterization of Ephestia kuehniella Transferrin Protein and its Putative Role in Defence Reactions. Third Plant Protection Congress of Turkey, 15-18 July 2009, Van, Turkey.

Guz Nurper, Kocak Erhan, Kilincer Neset (2009). Molecular Identification of Sunn Pest Egg Parasitoids. Third Plant Protection Congress of Turkey, 15-18 July 2009, Van, Turkey.

Guz Nurper, Alptekin Selcan, Velioglu Sibel, Erdogan Cem, Gürkan M Oktay (2009). Characterization of Mace and Kdr Insecticide Resistance in the Peach Potato Aphid Myzus Persicae (Sulzer) Using PCR RFLP. Third Plant Protection Congress of Turkey, 15-18 July 2009, Van, Turkey.

Hu Changyun, Rio Rita V. M., Medlock Jan, Haines Lee R., Nayduch Dana, Savage Amy F., Guz Nurper, Attardo Geoffrey M., Pearson Terry W., Galvani Alison P., Aksoy Serap, Boelaert Marleen (2008). Infections with Immunogenic Trypanosomes Reduce Tsetse Reproductive Fitness: Potential Impact of Different Parasite Strains on Vector Population Structure. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2 (3), 192.

Guz Nurper, Attardo Geoffrey M., Wu Yineng, Aksoy Serap (2007). Molecular aspects of transferrin expression in the tsetse fly (Glossina morsitans morsitans). Journal of Insect Physiology, 53 (7), 715-723.

Attardo Geoffrey, Lohs Claudia, Guz Nurper, Aksoy Serap (2007). The Genetics of Viviparity: Molecular Characterization of Tsetse Fly Reproductive Processes. Entomological Society of America, Annual Meeting, 9-12 December, San Diego, CA, 2007.

Özdemir Isıl, Guz Nurper, Kılınçer Neset (2007). Uroleucon spp. (Hemiptera: Aphididae) and Host Plant-Parasitoid Relationships in the Province of Ankara. Second Plant Protection Congress of Turkey, 27-29 August 2007, Isparta, Turkey.

Attardo Geoffrey M., Guz Nurper, Strickler-Dinglasan Patricia, Aksoy Serap (2006). Molecular aspects of viviparous reproductive biology of the tsetse fly (Glossina morsitans morsitans): Regulation of yolk and milk gland protein synthesis. Journal of Insect Physiology, 52 (11-12), 1128-1136.

Strickler-Dinglasan Patricia M., Guz Nurper, Attardo Geoffrey, Aksoy Serap (2006). Molecular characterization of iron binding proteins from Glossina morsitans morsitans (Diptera: Glossinidae). Insect Biochemistry and Molecular Biology, 36 (12), 921-933.

Attardo Geoffrey M, Guz Nurper, Dinglasan Strickler Patricia, Aksoy Serap (2006). Molecular Characterization of Reproduction in the Tsetse Fly (Glossina morsitans morsitans). Fifth International Symposium on Molecular Insect Science, Center for Insect Science, University of Arizona.

Guz Nurper, Attardo Geoffrey, Aksoy Serap (2006). Regulation of Iron metabolism in Hematophagous Insects. VIIth European Congress of Entomology, 17-21 September 2006, İzmir, Turkey.

Attardo Geoffrey M, Guz Nurper, Dinglasan Strickler Patricia, Aksoy Serap (2006). Molecular characterization of Reproductive Gene Expression in the Viviparous Tsetse fly (Glossina morsitans morsitans). VIIth European Congress of Entomology, 17-21 September 2006, İzmir, Turkey.

Guz Nurper, Kılınçer Neset (2005). Aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) on weeds from Ankara, Turkey. Phytoparasitica, 33 (4), 359-366.