PROF.DR. NURCAN YABANCI AYHAN    
Adı : NURCAN
Soyadı : YABANCI AYHAN
E-posta : nyabanci@gmail.com, nyabanci@ankara.edu.tr
Tel : 03123191450/1197
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nurcan-yabanci-ayhan
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğr   Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Diyetetik

Hacettepe Üniversitesi

1999

Doktora

Beslenme ve Diyetetik

Hacettepe Üniversitesi

2004

Doçentlik

Beslenme ve Diyetetik

Üniversitelerarası Kurul

2011

Profösörlük

Beslenme ve Diyetetik

Ankara Üniversitesi

2017

 

Yüksek Lisans Tezi: Adolesanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Beslenme Durumunun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Vücut Bileşimi Üzerine Etkisi. Danışman: Prof. Dr. Gülden PEKCAN

Doktora Tezi : Okul Çağı Çocuklarda Büyüme ve Obezite Durumunun Saptanması, Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Gülden PEKCAN

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Diyetisyen

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1997-1999

Arş.Gör.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı

1999-2004

Dr. Arş. Gör.  

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı

2004-2007

Yrd.Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı

2007-2011

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2011-2017

Profösör

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2017-

     

İdari Görevler :

- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı. 2012-2015

- Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı. 2011-2016

- Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler İdari Komisyonu Üyesi, 2012-2015

- Ankara Üniversitesi Yemek Hizmetleri Danışma Kurulu Üyeliği. 2014-2015

- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Burs Komisyonu Koordinatör, 2012-2015

- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Farabi Değişim Programı Koordinatör, 2012-2015

- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2014-2018 Dönem Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Ekibi, 2012-2015

- Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Topluluğu (ANKÜBEST). Sorumlu Öğretim Üyesi

 

Diğer Görevler :

-          Sağlık Bakanlığı Okul Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi

 

      Ödüller :

1.      Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü. 1996.

2.      Türkiye Obezite Araştırma Derneği Ödülü. 2003.

3.      Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Hatiboğlu Yayınevi Bilim

Ödülü. 2004, 2009.

4.      Tubitak Uluslarası Yayın Teşvik Ödülü, 2009.

5.      Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Ödülü, 2009.

 

      Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Şanlıer N, Yabancı N. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları, Vücut Bileşimleri, Biyokimyasal ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi.  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 08/2003-18 (Araştırmacı)

2. Şanlıer N, Yabancı N. Gazi Üniversitesi Beslenme ve Sağlık Projesi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 08/2004-11  (Araştırmacı)

3. Arlı M, Şanlıer N, Tokyürek Ş, Şanlı N, Aytekin F, Demirel H, Yabancı N, Özgen L, Gümüş H, Demirci A. (2005). An Investigation of Educational Programs for Woman in Adult Education. Leonardo da Vinci, 22/6/2005, Espana. (Araştırmacı)

4. Yabancı N, Çetinkaya H. Kırsal ve Kentsel Kesimde Yaşayan Adolasanların Beslenme Durumu ve Diyete Bağlı Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 08/2008-09  (Proje Yöneticisi)

5. Pınar G, Kaplan S, Akyol M, Akkuş S, Sezer N, Yabancı N, Pınar T, Uğurlu M. Ankara İli Çubuk İlçe Merkezinde Yaşayan 18-49 Yaş Grubu Kadınlarda Osteoporoz Riskinin Belirlenmesi ve Farkındalığın Arttırılması: Bir Müdahale Çalışması. 113S27 nolu Tubitak 1001 Projesi (Araştırmacı)

6. Karakuş ŞS, Yabancı N.  Prop Tat Hassasiyeti, Tat tercihi ve Beslenme Durumu İlişkisi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 08/2010-01 (Araştırmacı)

7. Yabancı N, Öztürk ME. Yetişkin Kadınlarda Uyku Kalitesi, Beslenme Durumu ve Kan Lipit Profili İlişkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 15H0241001 (Proje Yöneticisi)

8. Yabancı Ayhan N, Öztürk ME, Tokaç Er N, Yılmaz HÖ, Meriç ÇS, İplikçi G.. Geleceğin Sağlık Personelinde Obezite Taraması ve Etki Eden Etmenler. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi  (Yeni Kabul Edildi) (Proje Yöneticisi)

 

Hakemlik Yaptığı Bazı Dergiler :

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Annals of Human Biology

Archieves of Gerontology and Geriatrics

Beslenme ve Diyetetik Dergisi

Central European Journal of Medicine

Ecology of Food and Nutrition

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Journal of Behavioral Health

Kastamonu Eğitim Dergisi

Koruyucu Hekimlik Bülteni/TAF Preventive Medicine Bulletin

Pediatrics

Public Health Nutrition

Sağlık Bilimleri Dergisi (Erciyes Üniversitesi)

Selçuk Tıp Dergisi

SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Dergisi

The Journal of Pediatrics

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

Turkiye Klinikleri Gastroente​rohepatolo​ji Dergisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

Uluslararası Beslenme Araştırmaları Dergisi

 

Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

Beslenme ve Diyetetik Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Journal of Behavioral Health

 

Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-15

Güz

Beslenme İlkeleri I

2

4

85

İşlevsel Besinler ve Sağlık

2

0

69

Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması

1

5

63

İleri Beslenme I*

3

0

15

Aile Sağlığının Geliştirilmesinde Beslenme Yaklaşımları**

3

0

7

Bahar

Beslenme İlkeleri-II

2

4

74

Çocuk Hastalıklarında Beslenme

2

3

73

Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması

1

5

63

Seminer

1

0

9

Okul Çağı ve Adolesan Dönemde Beslenme*

2

0

9

 

 

Ailenin Beslenmesi ve Yaşam Kalitesi**

3

0

12

2015-16

Güz

Beslenme İlkeleri I

2

4

95

İşlevsel Besinler ve Sağlık

2

0

33

Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması

1

5

68

İleri Beslenme I*

3

0

9

Seminer*

-

-

5

Aile Sağlığının Geliştirilmesinde Beslenme Yaklaşımları**

3

0

9

* Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans

** Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans

 

 

Meslek ve İlgili Kuruşlardaki Üyelikler :

1.      Türkiye Diyetisyenler Derneği

2.      Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği

3.      Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği

 

      Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1.      Çetinkaya H. Kırsal ve Kentsel Kesimde Yaşayan Adolasanların Beslenme Durumu ve Diyete Bağlı Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.  2009.

2.      Topalfakıoğlu V. Bolu İli Dörtdivan İlçesinde Taşımalı ve Normal Eğitim Alan Adolesanların Antropometrik Ölçümleri ile Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2011.

3.      Öztürk ME. Yetişkin Kadınlarda Uyku Kalitesi, Beslenme Durumu ve Kan Lipit Profili İlişkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜM ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Şanlıer N, Yabancı N.  Mini Nutritional Assessment in the elderly: Living alone, with family and nursing home in Turkey. Nutrition & Food Science 2006, 36(1): 50-58. (Nutrition Abstracts and Reviews)

A2. Şanlıer N, Yabancı N.  The effects of two earthquakes in the Marmara region of Turkey on the nutritional status of adults. Pakistan Journal of Nutrition 2007, 6(4):327-331. (Nutrition Abstracts and Reviews)

A3. Şanlıer N, Yabancı N.  Relationship between body mass ındex, lipids and homocysteine levels in university students. Journal of Pakistan Medical Association 2007, 57(10):491-495.(Medline-PubMed)

A4. Yabancı N, Şanlıer N. An assessment of hygienic conditions in nursery schools’ kitchens. Nutrition & Food Science 2007, 37(6): 419-426. (Nutrition Abstracts and Reviews)

A5. Sanlier N, Yabancı N, Alyakut O. An evaluation of eating disorders among a group of Turkish university students. Appetite 2008;51(3):641-645. (SCI)

A6. Yabancı N, Kılıç S, Şimşek I. The relationship between height and arm span, mid-upper arm and waist circumferences in children. Annals of Human Biology 2010; 37(1):70-75. (SCI)

A7. Yabancı N, Gocgeldi E, Simsek I, Kilic S. Prevalence of obesity, abdominal obesity and the associated factors among a group of Turkish adults. Pakistan Journal of Medical Sciences 2010; 26(1):21-25. (SCI-E)

Doçentlik Sonrası

A8. Tayfur M, Cakır S, Orkun T, Ercan A, Yabancı N. Microbial quality of retail mayonnaise-base salads. Afr J Microbiol Res 2013; 7(20):2269-2273.

A9. Nergiz-Unal R, Bilgiç P, Yabancı N. High tendency to the substantial concern on body shape and eating disorders risk of the students majoring Nutrition and Sport Sciences. Nutrition Research and Practice 2014; 8(6):713-718.

A10. Yabancı N, Kısaç İ, Karakuş Seren S. the effects of mother's nutritional knowledge on attitudes and behaviors of children about nutrition. Procedia-Social and Behaviour Sciences 2014; 116: 4477-4481.

A11. Keser A, Yabancı Ayhan N, Bilgiç P, Tayfur M, Işıl Ş. Determination of dietary status as a risk factor of cardiovascular heart disease in Turkish elderly people. Ecology of Food and Nutrition 2015; 54(4):328-341.

A12. Yabancı Ayhan N, Bilgiç P, Şimşek I, Tayfur M, Hongu N. The determination of total energy and nutrient intake in older adults in Turkey. Studies on Ethno-Medicine 2015; 9(3): 319-325. (SSCI) (BAŞLICA ESER)

A13. Demirel H, Karakuş ŞS, Yabancı Ayhan N. Kadın tüketicilerin demografik, sosyo-ekonomik, mental sağlık ve enerjik hissetme durumları ile gıda satın alma davranışı ilişkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016 4(22):168-179. (Index Copernicus)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :   

B1. Bicik Z,  Yabancı N,  Derici Ü, Reis  KA. Nutritional Status and Lipid Profile İn Uremic Patients Treated with CAPD, Tenth Annual Clinical Nephrology Meeting Abstracts, Orlando, Florida, USA. American Journal of Kidney Diseases 37(4):A14, April 2001.

B2. Yabancı N, Bicik Z, Reis KA, Şindel Ş, Arınsoy T. An Approach to Nutritional Education of CAPD Patients. Abstracts of the IX Congress of the ISPD, Montreal, Canada, Peritoneal Dialyis International, 21(Supp 2):172, June 2001.

B3. Bicik Z,  Arınsoy T, Yabancı N, Derici Ü, Reis KA, Gönen S, Şindel Ş. The Evaluation of Nutritional Status in CAPD Patients: Leptin, Anthropometry and Inflammatory Markers. Abstracts of the IX Congress of the ISPD, Montreal, Canada, Peritoneal Dialyis International, 21(Supp 2):29, June 2001.

B4. Bicik Z,  Şindel Ş, Yabancı N, Derici Ü, Reis KA, Gönen S, Arınsoy T. Comparision of Leptin Levels, Anthropometry and Nutritional Status in Hemodialysis and CAPD Patients. Abstracts of the IX Congress of the ISPD, Montreal, Canada, Peritoneal Dialyis International, 21(Supp 2):164, June 2001.

B5. Bicik Z,  Yabancı N,  Derici Ü, Reis K., Gönen S, Şindel Ş,  Arınsoy T. Leptin Levels and Hematopoietic System in CAPD Patients. Abstracts of the IX Congress of the ISPD, Montreal, Canada, Peritoneal Dialyis International, 21(Supp 2):63,  June 2001.

B6. Bulduk S, Yabancı N, Demircioğlu Y, Baykan S. Ankara ilinde Ramazan Ayı’ nın Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,  316-317, Ankara, Nisan 2000.

B7. Bulduk S, Yabancı N, Demircioğlu Y.  Düzce ve Ankara İllerinde Bulunan Üniversite ve Yurt Mutfaklarının Hijyen Yönünden Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 276-277, Ankara, Nisan 2000.

B8. Bulduk S, Demircioğlu Y, Yabancı N, Baykan S. Mersin İli Ne Ölçüde Akdeniz Mutfağı Özelliklerini Taşımaktadır?  III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 176-177, Ankara, Nisan 2000.

B9. Yabancı N, Pekcan G, Bicik Z. Adölesanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Beslenme Durumunun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Vücut Bileşimi Üzerine Etkisi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 198-199, Ankara, Nisan 2000.

B10. Yabancı N, Pekcan G. Aktif ve İnaktif Adölesanlarda Beslenme Durumu ve Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi. VI. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, 305-306, Ankara, Kasım 2000.

B11. Şanlıer N, Yabancı N. Yetişkin Bireylerin Yağ Tüketimi İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 312-313, Antalya, Nisan 2003.

B12. Şanlıer N, Yabancı N, Baykan S. Yaşlıların Beslenme Durumlarının MNA' ya Göre Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 230-231, Antalya, Nisan 2003.

B13. Bulduk S,  Yabancı N, Demircioğlu Y. Yurt Dışında Çalışarak Ülkemize Kesin Dönüş Yapan Ailelerin Beslenme Kültürlerindeki Değişikliklerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 314-315, Antalya, Nisan 2003.

B14. Yabancı N, Şanlıer N. Şişman Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları, Zayıflamaya Karşı Tutumları ve Zayıflamak İçin Uyguladıkları Yöntemlerin Değerlendirilmesi. I. Uluslarası Ev Ekonomisi Kongresi, 250-259, Ankara, Mart 2006.

B15. Şanlıer N, Yabancı N. Ankara’ da Yaşayan Bireylerin Sokakta Satılan Yiyeceklere İlişkin Tüketim Alışkanlıklarının Saptanması. I. Uluslarası Ev Ekonomisi Kongresi, 187-195, Ankara, Mart 2006.

B16. Yaman M, Yabancı N. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. I. Uluslarası Ev Ekonomisi Kongresi, 214-223, Ankara, Mart 2006.

B17. Öğretir AD, Demircioğlu Y, Yabancı N. Çocuk ve Adolesanlarda Görülen Yeme Bozukluklarının Psikolojik Yönden İncelenmesi. I. Uluslarası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 343-354, Antalya, Nisan 2006.

B18. Yabancı N, Pekcan G. Ankara’ da Okul Çağı Çocukların Büyüme Durumunun Saptanması. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 234, Ankara, Nisan 2006.

B19. Yabancı N,  Şanlıer N. Dietary Intakes and Folat, Vitamin B12, Zinc and Copper Levels in Young. Micronutrient Forum. Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies: Science, Policiy and Programs Defining the Issues, 66, Istanbul, April 2007.

B20. Şanlıer N, Yabancı N.  Iron Deficiency Anemia in College Students. Micronutrient Forum. Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies: Science, Policiy and Programs Defining the Issues, 65, Istanbul, April 2007.

B21. Yabancı N, Şanlıer N. Doğa Sporlarıyla İlgilenen Gençlerin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 312, Antalya, Nisan 2008.

B22. Şanlıer N, Yabancı N. Adolesan Kız, Genç Kız ve Postmenapozal Kadınların Vücut Bileşimi ile Enerji ve Besin Öğeleri Alımlarının Karşılaştırılması. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 359-360, Antalya, Nisan 2008.

B23. Yabancı N, Gocgeldi E, Şimşek I. Assessment of Waist Hip Ratio and its Associations with Demographic Factors and Nutrition in a Turkish Population (Ankara city, Turkey), The 5th Asia Oceania Conference on Obesity, 52/PS/740, Mumbai, India, February 2009.

B24. Yabancı N, Pekcan G. Determination of Obesity and Related Factors in Turkish School Children. 14. World Congress on Clinical Nutrition, 5. International Congress on Cardiovascular Diseases. Kosice, Slovakia, June 2009.

B25. Yabancı N, Şimşek I. Effect of Socioeconomic Level on Nutritional Status and Obesity in Boys in Ankara, Turkey. 19th International Congress of Nutrition Bangkok, Thailand,  October 2009, Annals of Nutrition Metabolism 2009; 55(Supp1):534.

B26. Yabancı N, Açıkel CH, Şimşek I. Bir Grup Yaşlı Bireyin Beslenme Durumunun Saptanması. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 415-416, İstanbul, Nisan 2010.

B27. Yabancı N, Şimşek I. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Mutfağına Yaklaşımları. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 414, İstanbul, Nisan 2010.

Doçentlik Sonrası

B28. Şimşek I, Negüzel FK, Yabancı N. Okul Kantinlerinde Çalışan Personelin Beslenme Bilgi Düzeyleri. I. Uluslarası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, 118-119,  Antalya, Kasım, 2011.

B29. Yaman M, Yabancı N, Alpural NS. Eğitmenlerin Sağlıklı Beslenme Kavramı Algısı ve Fiziksel Aktivite Yapma Alışkanlıkları, I. Uluslarası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, 187-188, Antalya, Kasım, 2011.

B30. Yabancı N, Yardımcı H, Uçar A, Energin E,  Akan LS, Özçelik AÖ, Sürücüoğlu, MS, Yılmaz MV, Çakıroğlu, FP. Yetişkinlerde Obezite Sıklığının Bazı Demografik Özellikler Ve Beslenme Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, Nisan, 2012. Sayfa 275.

B31. Uçar A,  Yılmaz MV, Energin E, Özçelik AÖ, Çakıroğlu FP, Akan, LS, Sürücüoğlu MS, Yabancı N, Yardımcı H. Yetişkinlerin Hipertansiyona Yönelik Beslenme Bilgilerinin ve Alışkanlıklarının İncelenmesi. VIII.  Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi.  VIII.  Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, Nisan, 2012. Sayfa 244.

B32. Ünal RN, Bilgiç P, Yabancı N, Akko H, Ece ŞN, Saban M, Salman İ, Tolan G, Turhal G. Yeme Davranış Bozukluğu ve Vücut Şekli Algısının Beslenme ve Diyetetik ile Spor Bilimleri Öğrencilerinde Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, Nisan, 2012. Sayfa 258-9.

B33. Bilgiç P, Ünal RN, Yabancı N, Akko H, Ece ŞN, Saban M, Salman İ, Tolan G, Turhal G. Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinde Dış Görünüşe Sosyokültürel Yaklaşım. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, Nisan, 2012. Sayfa 384.

  B34. Ucar A, Yilmaz MV, Energin E, Akan LS, Cıracıoğlu ED. Yabancı N, Yardımcı H,  Cakıroğlu FP, Ozcelik AO, Surucuoglu MS. (2013). Adults’ consumption of milk and dairy products in Turkey. 20th International Congress of Nutrition, Granada, 15-20 September 2013, Granada, Ann Nutr Metab, 63(suppl 1):843.

 B35. Akan LS, Yilmaz MV, Energin E, Cıracıoğlu ED, Yabancı N, Yardımcı H, Ucar A, Ozcelik AO, Surucuoglu MS, Cakıroğlu FP. 2013. Adults’ knowledge of fat and cholesterol. 20th International Congress of Nutrition, Granada, 15-20 September 2013, Granada, Ann Nutr Metab, 63(suppl 1):861.

B36. Yabancı N, Kısaç I, Karakuş ŞS. The effects of mother’s nutritional knowledge on attitudes and behaviours of children about nutrition. 5. World Conference on Educational Sciences. 6.2.2013.Rome, Italy. 

  B37.Yabancı N, Bilgic P, Simsek I, Tayfur M, Hongu N. Nutritional vulnerability of older adults living with their families in urban areas of Ankara, Turkey: A cross-sectional study.  Experimental Biology 26-30 April, 2014, San Diego. The FASEB Journal 28(1Supp):  379.6

B38.  Bilgiç O, Tamer F, Yabancı N, Hamamcılar O, Bilgiç SC, Hongu N. Exploring the use of text messages for increasing nutrition knowledge and improving dietary practices in teen athletes. Experimental Biology 26-30 April, 2014, San Diego. The FASEB Journal 28(1Supp):  1026.5

B39. Keser A, Yabancı N, Çıracıoğlu ED, Bilgiç P, Sürücüoğlu MS. Adolesanların vücut ağırlıkları ve boy uzunluklarından memnun olma durumları ile beslenme davranışlarının değerlndirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Nisan, 2014. Sayfa 157.

B41. Yabancı N, Keser A, Çıracıoğlu ED, Kalon D, Derin K, Gündoğan K, Dikmen Z, Sürücüoğlu MS. Okul çağı çocuklarının diyabet bilgi düzeylerinin saptanması. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Nisan, 2014. Sayfa 228.

B42. Yabancı N, Keser A, Asil E, Ünal RN, Bilgiç P. Hemşirelik bölümü öğrencilerinde yeme bozukluğu riski: Pilot bir çalışma. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Nisan, 2014. Sayfa 236.

B.43. Kayalı M, Hızlı H, Coşkun D, Yabancı N, Garipağaoğlu M. Bir grup üst düzey yöneticinin bazı antropometrik ölçümleri ve beslenme alışkanlıklarının değerlndirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Nisan, 2014. Sayfa 263.  

B.44. Şeren Karakuş S, Yabancı Ayhan N. Türk kültürünün geleneksel tatları: Üzüm ve pekmez. III. Uluslarası Halk Kültürü Sempozyumu. Kazan, Ankara, Ekim, 2015.

  B34. Ucar A, Yilmaz MV, Energin E, Akan LS, Cıracıoğlu ED. Yabancı N, Yardımcı H,  Cakıroğlu FP, Ozcelik AO, Surucuoglu MS. (2013). Adults’ consumption of milk and dairy products in Turkey. 20th International Congress of Nutrition, Granada, 15-20 September 2013, Granada, Ann Nutr Metab, 63(suppl 1):843.

 B35. Akan LS, Yilmaz MV, Energin E, Cıracıoğlu ED, Yabancı N, Yardımcı H, Ucar A, Ozcelik AO, Surucuoglu MS, Cakıroğlu FP. 2013. Adults’ knowledge of fat and cholesterol. 20th International Congress of Nutrition, Granada, 15-20 September 2013, Granada, Ann Nutr Metab, 63(suppl 1):861.

B36. Yabancı N, Kısaç I, Karakuş ŞS. The effects of mother’s nutritional knowledge on attitudes and behaviours of children about nutrition. 5. World Conference on Educational Sciences. 6.2.2013.Rome, Italy. 

  B37.Yabancı N, Bilgic P, Simsek I, Tayfur M, Hongu N. Nutritional vulnerability of older adults living with their families in urban areas of Ankara, Turkey: A cross-sectional study.  Experimental Biology 26-30 April, 2014, San Diego. The FASEB Journal 28(1Supp):  379.6

B38.  Bilgiç O, Tamer F, Yabancı N, Hamamcılar O, Bilgiç SC, Hongu N. Exploring the use of text messages for increasing nutrition knowledge and improving dietary practices in teen athletes. Experimental Biology 26-30 April, 2014, San Diego. The FASEB Journal 28(1Supp):  1026.5

B.45. Tokaç Er N, Yabancı Ayhan N, Yılmaz HÖ, Meriç CS, Erkul C. Assessment of osteoporosis knowledge and risk sedantary female bank employees. World Congress on Public Health and Nutrition, 10-12 March, 2016, Madrid, Spain. J Community Med Health Educ 2016, 6:1(Suppl):66.

B.46. Yılmaz HÖ, Yabancı Ayhan N, Meriç CS, Tokaç Er N. Factors affecting the status of obesity in school-age children. World Congress on Public Health and Nutrition, 10-12 March, 2016, Madrid, Spain. J Community Med Health Educ 2016, 6:1(Suppl):74.

B.47. Meriç CS, Yabancı Ayhan N, Tokaç Er N, Yılmaz HÖ. Anthropometric measurements and nutritional status in childrn admitted to neurology, endocrine and oncology service in children’s hospital. World Congress on Public Health and Nutrition, 10-12 March, 2016, Madrid, Spain. J Community Med Health Educ 2016, 6:1(Suppl):105.

 B.48. Öztürk ME, Durmaz L, Yabancı Ayhan N. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 3-5 Kasım 2016, Antalya.

B.49. Öztürk ME, Yabancı Ayhan N. Uyku ve kronik hastalık ilişkisi I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 3-5 Kasım 2016, Antalya.

B.50. Öztürk ME, Kuru N, Şentürk E, Cin E, Demir M, Aslan EG, Yabancı Ayhan N. Adolesanların süt ve süt ürünleri tüketiminin sosyodemografik durumları ile ilişkisi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 3-5 Kasım 2016, Antalya.

B.51.İplikçi G, Uçar A, Yabancı Ayhan N. Üniversite öğrencilerinde algılanan stresin beslenme durumu üzerine etkisi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 3-5 Kasım 2016, Antalya.

B.52.Yabancı Ayhan N, İplikçi G, Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin süt tüketim alışkanlıkları. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 3-5 Kasım 2016, Antalya.

B.53.Yabancı Ayhan N, Yılmaz HÖ, Tokaç Er N. Annelerin bebek beslenmesi ile ilgili tutum ve davranışları. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 3-5 Kasım 2016, Antalya.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : -

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Şanlıer N, Yabancı N. Sosyal tesislerde toplu beslenme hizmetlerinin değerlendirilmesi. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi Mayıs 2002, Yıl: 41, Sayı: 485: 67-73.

D2. Şanlıer N, Yabancı N. Yetişkin bireylerin yağ tüketimimi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi (2002), Y.10,S.11, S.69-82.

D3. Şanlıer N, Yabancı N. Osteoporoz ve beslenme. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi Ocak 2003, Yıl:42, Sayı:493:63-68.

D4. Demircioğlu Y, Yabancı N. Beslenmenin bilişsel gelişim ve fonksiyonları ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24:170-179, 2003.

D5. Şanlıer N, Yabancı N. Okul öncesi dönemi çocukların fast food tüketim alışkanlıkları ve annelerin bu tür beslenmeye karşı yaklaşımları. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi Mayıs 2003, Yıl: 42, Sayı: 497: 59-64.

D6. Şanlıer N, Yabancı N, Genç kızlarda premenstrual sendromun besin tercihi ve fiziksel aktivite üzerine etkileri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi IX(2004), 3:27-36.

D7. Yabancı N, Pekcan G. Adolesanların günlük posa tüketimleri ve posa alımının vücut bileşimi üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2005, 1(10): 53-57.

D8. Şanlıer N, Yabancı N, Arlı M. Üniversite öğrencilerinin vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2005, 1(10): 49-52.

D9. Şanlıer N, Yabancı N. Gençlerde obezitenin kan lipitleri ve homosistein düzeyine etkisi. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2005, 1(10): 58-63.

D10. Yaman M, Yabancı N, Şimşek A, Kılıç D. Taşımalı ve normal eğitim kapsamındaki öğrencilerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi 2007, Yıl:36, Sayı:174: 304-318.

D11. Yabancı N, Şimşek I. Üniversite öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni/ TAF Preventive Medicine Bulletin 2007;6(6): 449-454. (Scopus, Index Copernicus)

D12. Güleç M,  Yabancı N, Göçgeldi E, Bakır B. Ankara'da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gülhane Tıp Dergisi 2008, 50(2):102-109.

D13. Yabancı N, Şimşek I, İstanbulluoğlu H, Bakır B. Ankara’da bir anaokulunda şişmanlık prevelansı ve etkileyen etmenler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni/ TAF Preventive Medicine 2009; 8(5):397-404. (Scopus, Index Copernicus)

D14. Şimşek I, Yabancı N, Turan Ş. Okul çağı çocuklarının beslenme çantalarının değerlendirilmesi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 2009; Yıl:11, Cilt:5, Sayı:19: 99-110.

D15. Yabancı N. İnülin ve oligofruktozların insan sağlığı ve beslenmesi üzerine etkileri. Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi. 2010; 8(1):49-54.

D16. Yabancı N, Pekcan G. Adolesanlarda beslenme durumu ile fiziksel aktivite düzeyinin vücut bileşimi ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 2010; Yıl:11, Cilt:6, Sayı:22: 9-20.

D17. Ergün C, Yabancı N. Beslenme ile ilişkili genomik teknolojiler ve kanserin önlenmesi. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2010;11(2):59-72.

Doçentlik Sonrası

D18. Yabancı N. Okul sağlığı ve beslenme programları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni/ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2011; 10(3):361-368. (Scopus, Index Copernicus)

D19. Yabancı N, Şimşek I. Bir grup adolesanda sosyoekonomik durum ve şişmanlık üzerine bir araştırma. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni/ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2011; 10(4):433-440. (Scopus, Index Copernicus)

D20. Yabancı N. Akdevelioğlu Y, Rakıcıoğlu N. Yaşlı bireylerin sağlık ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 2012; 40(2):128-135.

D21. Keser A, Yabancı N, Öztürk ME. Use of vitamin and mineral supplements among a group of Turkish university students. 2014; 23(2): 108-113.

D22. Asil E, Uçar A,  Özçelik AÖ, Çakıroğlu  FP, Sürücüoğlu MS, Yabancı, N, Yardımcı H, Yılmaz MV, Akan LS. Yetişkinlerin hipertansiyona yönelik bilgileri. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi 2014; 1(1); 48-57.

D23. Yabancı Ayhan N. Kadın ve menopoz. Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics 2015;1(1):60-65.

D24.Yılmaz HÖ, Yabancı Ayhan N. Fruktozun sağlık üzerine etkileri. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi 2015; 5; 69-80.

D25.  Yabancı Ayhan N. Soylu M. Nutrisyonel genomiks -İnsan yaklaşımı. Türkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics 2015;1(3):25-30.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

E1. Z. Bicik,  Yabancı N, S. Ersan, Y. Çınar. Beden Kitle İndeksi ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki. XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi, 91, İstanbul, Mayıs 1999. 

E2. Bulduk S, Yabancı N, Demircioğlu Y. Kütahya İli Kırsal Kesiminde Yaşayan Kadınların Kız Çocuklarının Eğitimleri İle İlgili Düşüncelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma.  IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 193, Erzurum, Eylül 2000.

E3. Bulduk S, Demircioğlu Y, Yabancı N. İlkokullardaki Sınıf Öğretmenlerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 93, Erzurum, Eylül 2000.

E4. Yabancı N, Pekcan G. Adölesanların 0-1 Yaş Dönemindeki Beslenme Özelliklerinin Bazı Antropometrik Ölçümler İle Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri. I. Ulusal Obezite Kongresi, 37, İstanbul, Nisan 2001.

E5. Yabancı N, Pekcan G. Annenin Çalışma Durumunun Adölesanlarda Obezite ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkileri. I. Ulusal Obezite Kongresi, 37, İstanbul, Nisan 2001.

E6. Yabancı N, Bulduk S. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diyet Polikliniğine Başvuran Yetişkin Hastalarda Obezite Görülme Sıklığı. I. Ulusal Obezite Kongresi, 35, İstanbul, Nisan 2001.

E7. Yabancı N, Bicik Z, Reis KA, Şindel Ş, Arınsoy T. CAPD Hastalarında Beslenme Durumunun Saptanması. III. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi, 71, Antalya, Mayıs 2001.

E8. Bicik Z, Yabancı N, Derici Ü, Reis KA, Yılmaz ME, Şindel Ş, Arınsoy T, Hasanoğlu E. CAPD ve Hemodiyaliz Hastalarında Nutrisyon, Leptin Düzeyleri, Antropometri ve İmflamatuar Göstergeler. III. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi, 47, Antalya, Mayıs 2001.

E9. Bicik Z, Yabancı N, Derici Ü, Reis KA, Yılmaz ME, Arınsoy T, Şindel Ş. CAPD Hastalarında Hematopoietik Sistem ve Leptin Düzeyleri. III. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi, 69, Antalya, Mayıs 2001.

E10 Bicik Z, Yabancı N, Reis KA, Derici Ü, Yılmaz ME, Şindel Ş, Arınsoy T. CAPD ile Tedavi Edilen Üremik Hastalarda Lipid Profili ve Beslenme Durumunun İlişkisi. III. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi, 68, Antalya, Mayıs 2001.

E11. Bulduk S, Yabancı N, Demircioğlu Y. Bir Sosyal Hizmet Kurumu Olan Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Karşılaştıkları Sorunlar, I. Ulusal Aile Sempozyumu, Ankara, 345-352, Mayıs 2001.

E12. Bulduk S, Yabancı N, Demircioğlu Y. Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Sağlık ve Beslenme Durumlarının Saptanması, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 96-107, Ankara, Ekim 2001.

E13. Baykan S, Demircioğlu Y, Yabancı N. Türkiye’ de Bazı Huzurevlerinde Otuz Yıl önceki ve Günümüzdeki Menülerin Değerlendirilmesi, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 89-95, Ankara, Ekim 2001.

E14. Bulduk S, Demircioğlu Y, Yabancı N. Ostim Sanayi Sitesinde Çalışan İşçi Çocuk ve Ergenlerin Beslenme ve Sağlık Durumları ve iş Güvenliği Üzerine Bir Araştırma, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Ekim 2001.(170-174)

E15. Yabancı N, Şanlıer N. Okul Öncesi Dönemde Beslenme Eğitimi ve Sağlık İlişkisi, Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 92, İstanbul, Mayıs 2002.

E16. Şanlıer N, Yabancı N, Baykan S. Yaşlı Bireylerin Tatil Yapma Alışkanlıkları ve Tatilde Beslenmelerine İlişkin Karşılaştıkları Sorunlar. Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu, 118-132, Alanya, Mayıs 2002.

E17. Şanlıer N, Yabancı N. 5-6 Yaş Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Anne İle Çocuklarının Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Erken Çocukluk Sempozyumu, 81-91, Ankara, Ekim 2002.

E18. Yaman M, Şanlı N, Yabancı N. Yaşlıların Besin Tercihleri ve Etkileyen Faktörler. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 483-489, Denizli, Nisan 2003.

E19. Şanlıer N, Yaman M,  Yabancı N. 60 Yaş ve Üstü Bireylerin Ev Dışında Yemek Yeme Alışkanlıklarının Saptanması. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 469-475, Denizli, Nisan, 2003.

E20. Şanlıer N, Yabancı N. İnternette Yer Alan Beslenme Haberlerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, İstanbul, 29Eylül-1 Ekim 2003. (142-149)

E21. Şanlıer N, Yabancı N. Çalışan Bireylerin Fast Food Tüketim Tercihleri. I. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, İstanbul, 29 Eylül-1 Ekim 2003. (157-163)

E22. Şanlıer N, Yabancı N. İşçilerin Antropometrik Ölçümlerinin Beslenme ve Stres Puanı İle İlişkisi. 10. Uluslararası Katılımlı Ergonomi Kongresi, 1387-1394, Bursa, Ekim 2004.

E23. Şanlıer N, Yabancı N. Vardiyalı Çalışan İşçilerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Ergonomi Kongresi, 817-826, Bursa, Ekim 2004.

E24. Şanlıer N, Yabancı N, Arıkan H. Diyaliz Hastalarında Beden Kitle İndeksine Göre Malnutrisyon Sıklığının Saptanması. II. Böbrek Hastalıkları Beslenme & Metabolizma Kongresi, 108, Ankara, Kasım 2004.

E25. Şanlıer N, Yabancı N, Arıkan H. SSK Ankara İhtisas Hastanesinde Diyalize Giren Yetişkin Hastaların Enerji ve Makro Besin Öğeleri Alımlarının Değerlendirilmesi. II. Böbrek Hastalıkları Beslenme & Metabolizma Kongresi, 108-109, Ankara, Kasım 2004. Kongre Kitabı

E26. Şanlıer N, Yabancı N. Pratikte Yaşlıların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesinde Mini Nutritional Assessment (MNA) Yönteminin Kullanılması. III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 200-209, İzmir, Kasım 2005.

E27. Yabancı N. Yaşlılık ve Beslenme. III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 163-175, İzmir, Kasım 2005.

E28. Yaman M,  Yabancı N. Ankara’ daki Beş Yıldızlı Otel Mutfaklarında Hijyen Durumu ve HACCP Uygulamaları, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, 322-327, Ankara, Kasım 2006.

E29. Yabancı N, Şimşek I. Annelerin Ek Besinlere Başlama Zamanları ve Bebek Beslenmesi Konusunda Bazı Uygulamaları. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 178-179, Denizli, Ekim 2007.

E30. Yabancı N, Şanlıer N. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgi Düzeyi Üzerine Etkileri. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 198, Denizli, Ekim 2007.

E31. Ertan S, Yaman M, Yabancı N. Sağlık Personelinin Organik Besinler Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 197, Denizli, Ekim 2007. Kongre Kitabı Türkiye

E32. Şimşek I, Akaydın G, Yabancı N, Portakal T, Yeşilada E. İç Anadolu’ nun Bazı Yerleşim Birimlerinde Etnobotanik Bir Çalışma. 17. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20, Kuşadası, Ekim 2007.

E33. Akaydın G, Şimşek I, Portakal T, Yabancı N, Yeşilada E. Bilecik, Bursa ve Edirne Çevrelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bazı Bitkiler. 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Fitomed Bilimsel Fitoterapi Dergisi BİHAT 2008 Özel Sayı Yıl:2, Sayı:6, 33, İstanbul, Ekim 2008.

E34. Şimşek I, Akaydın G, Arıtuluk ZC, Yabancı N,  Yeşilada E. Isparta, Hatay ve Mersin İllerinin Bazı Yerleşim Birimlerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Fitomed Bilimsel Fitoterapi Dergisi BİHAT 2008 Özel Sayı Yıl:2, Sayı:6, 35, İstanbul, Ekim 2008.

E35. Yabancı N, Yaman M. Adolesanların Fiziksel Aktivite Yapma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, 57, Ankara, Kasım 2009.

E36. Yabancı N. Dinlerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. 2. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 269-272, Van, Mayıs 2009.

Doçentlik Sonrası

E37. Yabancı N, Karakuş SŞ. Baharat Kültürü. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Konya, 10-12 Mayıs, 2012.

E38. Karakuş SŞ, Yabancı N. Türk Kültüründe Helva. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Konya, 10-12 Mayıs, 2012.

E39. Yabancı N, Yaman M. Adolesanların öğün tüketimleri ve bazı beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 10-12 Ekim, 2012.

E40.  Yabancı Ayhan N, Er Tokaç N, Yılmaz HÖ, Özbey Ü, Balaban S, Önal S. Okul çağı çocuklarda içecek tüketimi. Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, 21-22 Kasım, 2015.

E41. Yabancı Ayhan N, Önal S, Özbey Ü, Balaban S, Er Tokaç N, Yılmaz HÖ. Okul çağı çocuklarda bazı antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi. Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, 21-22 Kasım, 2015.

E42. Yabancı Ayhan N, Tokaç N, Öztürk M,  Yılmaz HÖ. Yaşlı dostlu kentlerde beslenme hizmetleri. Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu. Bursa, 26-27 Kasım 2015.

 

F. Türkçe bilimsel kitapta bölümler :

 

F1. Yabancı N. Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Beslenme. 2000’li Yıllarda Çocuk ve Aile. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2001.

F2. Bulduk S, Yabancı N, Demircioğlu Y. Özel Durumlarda Beslenme, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2002.

F3. Bulduk S, Yabancı N, Gümüş H. Kurum Mutfağı, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2002.

F4. Bulduk S, Demircioğlu Y, Yabancı N. Hastalıklarda Beslenme, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2003.

F5. Şanlıer N, Yabancı N. Okul Çağında Beslenme. Morpa Kültür Yayınları, 7-14 Yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dizisi: İstanbul, 2005.

Doçentlik Sonrası

F6. Yabancı N. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Mineraller. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımı, (Edt: Baş M ve Saka M). Başkent Üniversitesi, Matsa Basımevi, Ankara: 283-295, 2013.

F7. Yabancı N, Uçar A. Anne ve Çocuk Beslenmesi. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi,  (Edt: Aral N, Deniz Ü, Kan A). Alan Bilgisi Yayınları, Ankara: 131-159, 2013.

F8. Yabancı N. Beslenme ve Diyetetikte Belgelemenin Yasal Yönleri (Edt. Tayfur M). Diyetisyenin Çalışma Rehberi, Hatipoğlu Yayınevi, 81-91, 2014.

F9. Yabancı Ayhan N, Öztürk ME.  Adölesan Dönemde Beslenme. Beslenmenin Esasları ve Sağlığın Korunmasında Beslenme  (Edt. Özenoğlu A). Hatiboğlu Yayınevi, 699-720, 2016.

F10. Ayhan N. Prematüre Bebek Beslenmesi. Pediatrik Beslenmenin Esasları. Çev. Edt: Samur G. (Samour PQ, King K. Essentials of Pediatric Nutrition). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara, 2016.

 

G. Editorlük :

Doçentlik Sonrası

G1. Tayfur M, Yabancı Ayhan N. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular –I. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara,  2015.

 

G2. Tayfur M, Yabancı Ayhan N. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular –II. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara,  2015.

 

 

H.Bilimsel toplantı düzenleme:

H1. 12. Ulusal Ergonomi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi, 2006.

Doçentlik Sonrası

H2. Uluslar arası Gerede Kültürü ve Sanatı Sempozyumu. 7-8 Ekim 2013, Gerede, Bolu. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği

H3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği ile düzenlenen Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu.26-27 Kasım 2015.

 

I. Kongre, sempozyum, panel vb. de davetli konuşmacı olarak yer almak :

I1. Yabancı N. Hastane Malnutrisyonunun Değerlendirilmesi. I. Kafkas Tıp Günleri, Kafkas Üniversitesi, Kars, 25-28 Şubat, 2009.

I2. Yabancı N. Çocuk ve Ergen Obezitesinin Yönetiminde Okullar. Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi. Başkent Üniversitesi, 17-19 Nisan, 2009.

I3. Yabancı N. Çocuk Gelişiminde Beslenmenin Önemi. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği, Ankara, 23 Ocak 2008.

I4. Yabancı N. Okul Sağlığı ve Beslenme Uygulamaları-Ülke Örnekleri.  T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Beslenme ve Fiziksel Aktivite İl Sorumluları Çalışma Toplantıları, Ankara, Antalya, Mart-Mayıs 2008.

I5. Yabancı N. Osteoporoz, Beslenme ve Dünyada Uygulanan Bazı Osteoporoz Uygulamaları. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Osteoporozdan Korunmak İçin, Sağlık İçin, Süt İçin. Programı Eğitim Toplantısı, Antalya, 26-27 Ekim, 2009.

Doçentlik Sonrası

I6. Yabancı N. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Mineraller. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımı, Başkent Üniversitesi, Mart 2012, Ankara.

I7. Yaşlılarda Sağlıklı Beslenme Değerlendirmeleri. Dünya Sağlık Günü Sempozyum. Sağlıklı Yaşlanma: Sağlıklı Olmak Yıllara Yaşam Katıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Ankara Üniversitesi. 6 Nisan 2012, Ankara.

I8. Çocukluk Çağında Beslenmenin Önemi. Teori ve Pratikte Diyetetik Yaklaşımlar Eğitimi. 15 Mart 2013. Edirne.

I9. Yaşlılıkta Beslenme. Yaşamda İnsan,  İnsanda Yaşlılık. Antalya Büyükşehir Belediyesi. 28 Eylül 2013. Antalya.

I10. Yaşlı Bireylerin Evde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. III. Uluslarası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi. 20 Aralık 2013. Antalya.

I11. Obezitede Beslenme Tedavisi. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu. 8 Kasım 2013, Ankara.

I12. Yaşlılarda Beslenme Sorunlarına Yaklaşım ve Diyet. Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Sağlık Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı. 25-27  Kasım 2014, Antalya.

I13. Gebe Beslenmesi. Dünya Kadınlar Günü Kadınlarda Obezite ve Etkileri Sempozyumu. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 9 Mart 2015, Ankara.

I14. Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi. 3. Trakya Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu. 15 Mayıs 2015. Edirne. 

I15. Çocukluk Çağı Obezitesinde Beslenme. Çocukluk Çağı Obezitesi. 27.Mayıs.2015.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 50. Yıl Konferans Salonu, Ankara.

 

İ. Çalıştaylar :

Doçentlik Sonrası

İ1.    Yabancı N. Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen  ‘’Çocukluk Çağı Obezitesi  Çalıştayı’’, 17-19 Nisan 2013, Ankara.

İ2.  Yabancı N. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi Çalıştayı. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberinin Hazırlanması. 8-10 Aralık 2014, Ankara.

 

J. Oturum başkanlıkları :

Doçentlik Sonrası

J1. I. Uluslarası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Kilo Kontrolü.  25 Kasım, 2011 Antalya.

J2. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Çikolata ve Sağlık.  26 Haziran 2015. Ankara.

J3. Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu.  Sağlıklı Yaşlanma. 26 Kasım 2015, Bursa.

 

K. Sosyal sorumluluk projeleri :

K1. Yabancı N. 0-1 Yaş Çocuk Beslenmesinde Ailelere Öneriler. TÜKO-BİR Yayını II, Haziran, 2000. (Broşür)

K2. Yabancı N. Mutfak Personeli Eğitim Programı. TC Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezleri, 19-27 Şubat 2001; 2-10 Nisan 2001; 7-15 Mayıs 2001, Ankara.

K3. Yabancı N. Beslenme ve Sağlık, Karayolları Bülteni, Sayı:531, Eylül-Ekim, 2001.

K4. Yabancı N. Türkiye Böbrek Nakli ve Diyaliz Hastalarına Hizmet Vakfı tarafından çıkarılan Yaşam Aralığı Dergisi 2001(1); 2002(2); 2002(4); 2002(5); 2003(6) sayılarında Diyaliz ve Beslenme konusunda bilgilendirme yazıları.

K5. Radyo Konuşmaları (Polis Radyosu, Ankara Radyosu, Radyo Gazi).

K6. Kanal B. Sağlık ve Beslenme Programı’nda söyleşiler (2005-2006).

K7. Şanlıer N, Yabancı N. Yaşam Kalitesi ve Beslenme Semineri. Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Bireysel Gelişim ve Yaşam Dönemine Uyum Eğitimi ARGE Danışmanlık, Haziran 2006.

Doçentlik Sonrası

K8.Yaşlılıkta Beslenme. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Emek 75 Yıl Yaşlı Hizmet Merkezi, Şubat, 2012, Ankara.

K9.Beslenmeyi Öğreniyorum / Yediğim Her Şeyin Resmini Yapabiliyorum.  21-23 Mayıs 2012 İnebolu Belediyesi.

K10. Sağlıklı Beslenme.  Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi.15.12.2012, Ankara.

K11. Sağlıklı ve Hareketli Yaşamayı Seviyorum Beslenmeyi Öğreniyorum. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sosyal Sorumluluk Projesi. 25.04.2013, Uluğbey Anadolu Lisesi, Ankara.

K12. 11-14 Yaş grubundaki Çocuklarım Beslenmesi Öğretmenler İçin Seminer. Adölesan Çağındaki Çocukların (11-14 yaş), Velilerinin ve Öğretmenlerinin Obezite Durumları ile Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Projesi. Medikal Estetik Hekimleri Derneği. 8 Mayıs 2014, Ankara.

K13. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Yaşam İçin Kalori, Sağlık İçin Koşu Projesi. Hizmet içi Eğitim, sağlıklı beslenme kapsamında broşür ve afiş hazırlama, Mart-Nisan 2015.

K14. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Yaşam İçin Kalori, Sağlık İçin Koşu Projesi kapsamında Okul Öncesi Öğretmenlere Sağlıklı Beslenme Eğitimi. 7 Nisan 2015,  Şanlıurfa.

K15. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü ile işbirliği kapsamında;  Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Tedavisi için Beslenmenin Düzenlenmesi ve Karbonhidrat Eğitimi. Kasım 2013-halen devam ediyor.

 

L. Diğer aktiviteler :

L1. Bulduk S, Yabancı N. Etli Kabak Çiçeği Dolması, Türk Mutfak Kültürü üzerine Araştırmalar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları Yayın No:29, S:61-65, 2001.

L2. WEB Semineri. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, 25-26 Ocak 2006.

L13. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’ni Tanıtım Ekibi Üyeliği, 2007-2008.

L4. Farabi Değişim Programı Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Sorumlusu, 2009.

Doçentlik Sonrası

L5. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ‘’HEM 106 Beslenmeye Giriş’’ Dersi 2012-2013 Bahar Yarıyılı 

L6. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. Çocuklara Yönelik Reklamlar. Gıda reklamları ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yeniden değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması, yürürlüğe konulması ve uygulamaların düzenlenmesi. 7 Mayıs 2013, Ankara.

L7. HNU. Hochschule Neu-Ulm  University of Applied Sciences. Wissens Transfer Tag for the German and Turkish Health Care System. June 18, 2013.

L8. 2547 Sayılı Kanun ile İlgili Mevzuat Uygulamaları. Ankara Üniversitesi 17-18 Haziran 2014.

L9. Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü. Beslenme Hizmetlerinde Kullanılan Gıda Rasyonu, Gıda Maddelerinin Özellikleri gibi Kaynak Dökümanların Güncellenmesi. 04 Aralık 2014, Ankara.

L10. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı. 20-21 Nisan 2015. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

L11. Sigma Publishing tarafından hazırlanan ‘’Doktorumdan Öğrendiklerim Kitapçığı’’ Uzman Görüşü, 2012.

 

M. Juri üyelikleri :

M1.Yrd. Doç. Atanma Juri Üyeliği

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ersoy

M2. Yrd. Doç. Uzatma Juri Üyeliği

Doç. Dr. Semra Akar Şahingöz

Yrd. Doç. Dr. Nedime Şanlı

Yrd. Doç. Dr. ŞadanTokyürek

Yrd. Doç. Dr. Melek Yaman

Yrd. Doç. Dr. Hüsne  Demirel

Yrd. Doç. Dr. Leyla Özgen

M3. Doktora Tez İzleme Komitesi

-         Laleh Nabizadehas. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi

-         Tuğçe Orkun. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi

-         Özlem Özer Altundağ. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

-         Pırıl Tuncay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi

M4. Yüksek Lisans Tez Jurileri

-         Mehmet Yiğit. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans Tezi. Üzüm, Dut ve Keçiboynuzu pekmezlerinin 5-Hidroksimetil Furfural ve Bazı Mineral İçeriklerinin Belirlenmesi, Ankara, 2016.

-         Emel Terzioğlu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde Çalışan 20-64 yaş Arası Yetişkin Bireylerde Şekerli ve Tatlandırıcılı İçecek Tüketiminin Enerji Alımı ve Obezite Üzerine Etkisi, Ankara, 2015.

-         Betül Yücel. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.  Sağlık Çalışanlarının Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Ankara, 2015.

-         Negin Alması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans Tezi.  Ankara, 2015.

-         Zehra Bora. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2015.

-         Şebnem Kandıralı. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Özel Bir sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı’na Başvuran Danışanların Fonksiyonel Besinlere Yönelik Farkındalılığı, Bilgi Düzeyleri ve Tüketim Sıklıklarının Araştırılması. Ankara, 2014.

-         Gizem Dönmezer. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Migrenli Hastaların Beslenme Durumları ile Antropometrik Ölçümlerinin belirlenmesi. Ankara, 2014.

-         Bilge Abukan. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre Kendini Gerçekleştirme ve Bilgelik İlişkisi. Yaşlılar Üzerine  Bir Araştırma, Ankara. 2014.

-         Hatice Özçalışkan. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Diyetetik Yüksek Lisans Tezi. Tip 2 Diyabetik Bireylerde Diyet Magnezyum Alımı ve Serum Magnezyum Düzeyi ile Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Ankara, 2014.

-         Khetam Alessa Hamraa. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans Tezi.  Mobilya Üretiminde Çalışan işçilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Saptanması. Ankara, 2013.

-         Gülşen Delikanlı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne Başvuran 0-24 ay Arası Bebeği olan Annelerin Emzirme ve Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ile Uygulamalarının Belirlenmesi. Ankara, 2013.

-         Mevra Aydın. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Diyetetik Yüksek Lisans Tezi. Maternal Serum ve Anne Sütünün Leptin ve Ghrelin Düzeyi ile Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Ankara, 2013.

M5. Doktora Yeterlilik Sınavı

-          Duygu Pekmezci. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi

-          Saliha Kaleli. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi

-          Çiler Aslanalp. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi 

-          Laleh Nabizadehasl. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi

-          Ruveyda Esra Erçim. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı doktora öğrencisi

-          Sine Örs. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı doktora öğrencisi

M6.Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Dönem Projeleri (Danışmanlık)

-          Selen Senirkentli. Yeme Bozukluklarında Aile Yaklaşımları, Ankara, 2015.

-          Kezban Elif Öktem. Okul öncesi dönemde beslenme sorunları olan çocuklara ailenin yaklaşımı. Ankara, 2016.

-          Uğur Ümmiye Özkal. Obezitenin önlenmesinde aile odaklı programlar. Ankara, 2016.

-          Hilal Gürpınar.  Evlilik doyumu ve aldatma. Ankara, 2016.