PROF.DR. NURAY YAZIHAN    
Adı : NURAY
Soyadı : YAZIHAN
E-posta : nyazihan@ankara.edu.tr, nurayyazihan@yahoo.com
Tel : +90-312-5958056
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nuray-yazihan
Kişisel Akademik Bilgiler

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

Tıp Doktoru 1994; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp)

Uzman 2004; Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,

Doktora 2007; Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Fizyopatoloji

Fizyoloji Doçenti (UAK) 2009

İç Hastalıkları Fizyopatoloji Doçenti (UAK) 2012

Prof. Dr. - Ankara Universitesi Tıp Fakültesi 2014-

 

 ARAŞTIRMA ALANLARI:

Farklı hastalık modellerinde immun hücrelerin tedavi ve patogenezdeki rolü, metabolizma ile ilişkisi

Midkin

Eritropoietin- noneritropoetik etkileri, ATP bağımlı K kanalları

Yara iyileşmesi, dermal uygulamalara yönelik ürünler

Biyomalzemeler, biyoaktif ürünler,

biyouyumluluk

Matematiksel modelleme

Sağlık Ekonomisi

Risk analiziBilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Uyelikler

 

1. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 2000-

2. The Physiology Society-UK, 2002-

3. International Society of Heart Research, 2003-

4. American Physiological Society, 2005-

5. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 2017

6. The ECA Validation group (ECA´s Process Validation Good Practice Guide) 2018

7. The ECA Pharmaceutical Microbiology Working Group 2018

8. European Association of Preventive Cardiology (EAPC) 2018

9. European Association of Systems Medicine 2018

 

1.       Ulusal & Uluslararasi Projeler

1-     İskemi ve Kanser Olgularına Yeni Bir Yaklaşım: Hücre Kaderinin Ve Davranışının Belirlenmesine Alfa-2 Makroglobulin, Galektinlerin ve Midkinin Katılımı. TUBITAK projesi , Araştırmacı , 2004 (SBAG-2812-104S329)

2-     Farklı viral (HBV-HCV) etiyolojili hepatosellüler kanserli hastalarda serum midkin ve galektin-3 düzeylerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2006. (20060809243)

3-     Nerium Oleander’in obezite-yangı-diyabet ilişkisindeki etkisinin deneysel tip II diyabetik ratlarda değerlendirilmesi, TUBITAK projesi, araştırmacı, 2007, (TOVAG-107O222), Araştırmacı.

4-     Testis Torsiyonunda Eritropoietinin Koruyucu Etkisi, TUBITAK projesi, Proje yöneticisi, 2005 (SBAG-AYD-487)

5-     Meme kanseri taramalarında kullanılan mamografinin hastalık maaliyet etkinlik analizi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, Proje yöneticisi, 2007.

6-     National issues effecting parental education: Cost benefit analysis of parental education programmes, 2007, UNICEF, uzman danışman

7-     Meme kanseri lenf nodu metastazında serum insulin büyüme faktörü-I, vasküler endotelyal büyüme faktörleri C, D ve C/D oranının önemi: Prospektif Klinik Çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  2006, araştırmacı.

8-     Kolorektal karsinom ve meme karsinomada serum MUC5AC antikor ve MUC5AC antijen düzeylerinin belirlenmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006, araştırmacı.

9-     Renal tubuler iskemik hasarda eritropoietinin Kir 6x kanal ekspresyonuna etkisi, TUBITAK, 108S248 Proje Yöneticisi, 2008

10-  Meme kanseri taramalarında kullanılan mamografinin hastalık maaliyet etkinlik analizi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, Proje yöneticisi, 2007.

11-  Effects of midkine on alveolar macrophage function, Heidelberg Üniversitesi, Almanya, TUBITAK, Proje yöneticisi, 2007.

12-  Mide ve serviks kanserinde erken tanı yöntemlerinin maaliyet etkinlik ve etkililik analizleri. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, kodirektor, 2008.

13-  Ulusal Kanser Enstitüsü Oluşumu Projesi; TC Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, TEPAV 2008, Bilim kurulu üyesi, uzman araştırmacı

14-  Renal iskemi reperfüzyon hasarında eritropoietinin koruyucu etkisinde ATP bağımlı K kanallarının katılımı: HIF-1 ve HIF-2 mRNA ekspresyonlarına etkisi, Gazi Universitesi BAP, 2008 Araştırmacı

15-  Renal iskemi reperfuzyon hasarında eritropoietinin koruyucu etkisine K-ATP kanallarının katılımı: Midkin ve galektin-3 düzeylerine etkisi, Ankara Üniversitesi, BAP, Proje Yöneticisi, 2007 (20070809250)

16-  İstanbul Üniversitesi BAP T-988/06102006: Imatinibin Indometasin, Lityum, Selisiklib ve Noskapin ile kombinasyonunun T98G İnsan Glioblastoma Hücrelerine Etkisinin İn vitro İncelenmesi Araştırmacı 2007

17-  YÖP2877 : Vinorelbin ve Lityum klorürün SH-SY5Y nöroblastoma hücre kültürlerinde hücre büyümesi üzerine etkileri. Araştırmacı 2008,

18-  Türkiye’de ve dünyada sağlık ve tıp eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü-Dünya Bankası, Proje yürütücüsü, 2010

19-  Lung, macrophages and inflammatory mediators in normoxia and hypoxia, TUBITAK-BMBF “Intensified cooperation IntenC, 2008 SBAG-BMBF-4, PROJE NO: 108S262  Proje yöneticisi

20-  Tütün Bağımlılığının Tedavisine Yönelik Uygulanan Yöntemlerin Maliyet Etkinlik Analizi, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, kodirektor, 2010-2013

21-  TUBITAK 2209B. Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Proje Yarışması Destek programı  Yürütücü,  (Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral ile birlikte) Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi 1. Tıp Öğrencileri Arası Proje Yarışması: Evreka ! 2013

22-  Biyoyapay Pankreas: Pankreas Hücrelerinin Enkapsülasyonu ile Hücre Tedaviler Bilim Ve Sanayi Bakanlığı Araştırmacı, 2013-2016 proje no: 0564.STZ.2013-2

23-  Tıp Fakültesi eğitiminin öğrencilerin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2012-2013

24-  Nerium oleander’in liyofilize sıvı distilatının in vitro diyabetik retinopatiyi önlemedeki etkinliğinin değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2010-2014  proje no: 10401133

25-  Nerium oleander’in liyofilize sıvı ekstraktının akut toksisitesi Selçuk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2009-2013, proje no: 9401089

26-  Nerium oleander’in liyofilize sıvı ekstraktının invitro toksisitesi Selçuk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2009-2013, proje no: 9401090

27-  Aflatoksine bağlı toksite ve kanserogenezde hepatosit-immun hücre cevabı, Ankara Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2010-2013 proje no:11B3330024

28-  Midkin tedavisinin in vitro diabetik retinopati modelinde etkisi: protein kinaz C sinyal yolunun katılımı, Ankara Üniversitesi, BAP, Yürütücü/araştırmacı (devredildi), 2011-2014 proje no: 11B3330002

29-  Ankara Üniversitesi akademik, idari personelin ve eşlerinin meme kanseri erken tanısı ve riskleri açısından taranması, Ankara Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2011-2013 proje no:11Y3330001

30-  Türkiye’ de meme kanserinde mamografi ve ultrasonagrafinin ekonomik ve maliyet etkililik analizi, Araştırmacı Ankara Üniversitesi, BAP, 2010-2014 proje no: 10B3330006

31-  Başkent Üniversitesinde tıp eğitiminin Dönem I ve Dönem VI öğrencilerinin öğrenme yöntemleri üzerine etkisinin incelenmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2012-2013

32-  Tıp Fakültesi öğrencilerinin gün içerisindeki çalışma saatlerinin akademik başarıya yansımasının değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2012-2013

33-  Tıp Eğitiminin öğrencinin farklı dış uyaranlara yanıt zamanının değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2012-2013

34-  Midkinin yara iyileşmesi sürecindeki fizyolojik mekanizmalara etkisi Başkent Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2012-2013

35-  Rat Oral Mukozasında Ononis Spinosa L.`Nin Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi TUBITAK SBAG 216S980 danışman 2017-2019

36-  Ekşi hamurlardan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve toksisite testleri Hacettepe Üniversitesi BAP FHD 2017-15455 araştırmacı

37-  Mikrobiyal  ve  doku transglutaminazlarının  biyoetkinliklerinin  karşılaştırılması Ankara Üniversitesi BAP 16L0447002 2014-2016 araştırmacı

 

 

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ

38-  Midkin uygulamasının sıçanlarda oluşturulacak yara modellerinde etkisinin belirlenmesi: Farklı modellerde uygulanabilir yeni bir yara örtüsü geliştirilmesi. Yürütücü, Bilim Ve Sanayi Bakanlığı 2013-2016 (proje no: 0443.STZ.2013-2)

39-  İnsan serumundan internal/ekternal kalite kontrol materyali üretimi, standart biyokimya panel KOSGEB, Araştırmacı, 2012-2013 proje no : 2299

40-  Rekombinant Mikrobiyal Transglutaminaz (MTG) Enzimi Üretimi, Araştırmacı TUBITAK-TEYDEB, 1507- 2012-2014 (proje no 7120337)

41-  İnsan Serumu ve Tam Kan Kalıntılarından Kardiyak Kontrol, ISD Kontrol veDiyabet Kontrol İnternal Kalite Kontrol Materyali Üretimi Araştırmacı TUBITAK, TEYDEB, 1507  2013-2015 (proje no: 7130140)

42-  Natamisin Tayininde Alternatif Yöntemler: İmmunoassay/ELISA Tabanlı Prototip Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi, Araştırmacı Selçuk Üniversitesi, KOSGEB, 2010-2013 (proje no : 0446)

43-  Transdermal emülsiyon sistemlerinin optimizasyonu Hacettepe Üniversitesi BAP 2014-2017 Araştırmacı

44-  Mikrobiyal Hyaluronik Asit Üretimi ve Saflaştırılması Ankara Üniversitesi BAP 2013-2016  Yürütücü

45-  Streptococcus Equi den elde edilen hyaluronic asidin enzimatik degradasyonu ve değişen fiziksel koşullarda kararlılığının araştırılması Osmangazi Üniversitesi BAP-201419D29 (araştırmacı) 2014-2016

46-  Hyaluronik asidin mikrobiyal üretiminde uygun fermantasyon koşullarının belirlenmesi, elde edilen biyomalzemenin saflaştırılması, karakterizasyonu ve immunojenik yanıtın değerlendirilmesi Osmangazi Universitesi BAP 201428047 (araştırmacı) 2014-2016

47-  Gidalarin muhafazasi amaciyla "biyokonservasyon" doğal nisin bacteriosinin endüstriyel olarak lactococcus lactis bakterisinden üretilmesi 1150028 (Araştırmacı) TUBITAK, TEYDEB, 1507, 2015-2018

48-  İnsan serumu kaynakli sepsis,tümör ve vitamin d internal kalite kontrol serumu üretimi ve validasyonu (Araştırmacı)  NO 7150085      TUBITAK, TEYDEB, 1507      2015-2018

49-  Fonksiyonel Gıda Destekleyici "Probiyotik Bakterilerin" Üretilmesi TUBITAK-TEYDEB 7140015 2015-2018 (Araştırmacı)

50-  Geleneksel Yoğurt Örneklerinden İzole Edilen Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus Suşlarının Endüstriyel Yoğurt Üretimine Uygunluğunun Saptanarak Starter Kombinasyonlarının Geliştirilmesi Bilim Ve Sanayi Bakanlığı Araştırmacı, 2013-2017 proje no: 0268.STZ.2013-2

51-  Vitamin D3 yüklü katı lipid nanopartiküller 115Z018 (Danışman) TUBITAK 2015-2017

52-  Lipid Sindirim Etkinliği Arttırılmış Süt Bazlı Sıvı ve Toz Formda Beslenme Formülasyonlarının Geliştirilmesi, SAN-TEZ 0899.STZ.2015 (Yürütücü) 2013-2017

53-  Ankara Üniversitesi'nde Nitelikli Araştırma Projesi Potansiyeli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi   - TUBİTAK-1000 -114K506 Araştırmacı 2014-2017

54-  Novel Probiotic Strains for Human and Animal Consumption- Hırvatistan AB Bakanlığı- University J. J Strossmayer Osijek (Croatia) 2017-2020

55-  TURKTIPSAN- Ankara Üniversitesi tıbbi ürün  geliştirme işbirliği (koordinatör) 2017

56-  Kuru ciltler için hyaluronik asit içeren tropikal formulasyonların hazırlanması (DN Biyomed Yaşam Bilimleri LTD) TUBITAK 1512- 2170337 2018-2019


 

 

 

 

PATENT: N olenderin antilipidemik ve antidiabetik etkisi. 2009/00312, PCT/TR2009/000013

 

Ödüller ve Burslar:

 1983-1986 TUBITAK lise bursu

 Teşekkür belgesi, Osmangazi Üniversitesi ve Türkiye BeyinAraştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği TUBAS Eskişehir Şubesi, 2001

Teşekkür belgesi, Osmangazi Üniversitesi, 1. Ulusal Öğrenci Transplantasyon Kongresi Düzenlemesi 2002

 Erythropoietin improves oxidative stress following spinal cord trauma in rats.Travel grant-Yol, konaklama, kongre ve çalıştay desteği-Romanya; IBRO; 2003

 Effects of erythropoietin incubation vascular contractions of diabetic rat aortas. Travel grant-Yol, konaklama, çalıştay desteği-Polonya; The physiological Society-UK; 2004

  Mathematical and Computer Models in Medicine: Disease and Treatment. Yol, konaklama, çalıştay, araştırma desteği -ABD; Santa Fe Institude; 2004

  A New Aspect to Erythropoietin; Renal NMDA Receptors .Travel grant-kongre ve yol desteği (nefroloji alanında). IUPS ve American Physiology Society; 2005

 Hep3B Hücrelerinde H2O2 Toksitesinde PPAR Αlfa ve Gama Agonistlerinin Etki Farklılıkları; Olaya Galektin–1 in Katılımı. Poster 1. Ödülü, Türk Hepatoloji Araştırmaları Derneği; 2007.

 Tubitak Postdoc araştırma bursu (3 ay), Almanya 2007

 Yeni bir invitro atherosklerotik vasküler model ile atheroskleroz etyopatolojisine proteomik yaklaşım, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2008 (Çağrı Gümüştekin Genç Araştırmacı ödülü)

 Imatinib mesilat ve glibenklamidin glioblastoma tedavisinde sinerjik etkisi, 34.Ulusal Fizyoloji Kongresi 2009, sözlü sunum ödülü 3. lük

Teşekkür belgesi,  3. Ankara Tıp Biyokimya Günleri, 2010

 Teşekkür belgesi, FEPS 2011. İstanbul


ESERLER

Uluslararasi hakemli dergilerde yayinlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

1. Erkasap, S., Erkasap, N., Koken, T., Kahraman, A., Uzuner, K., Yazihan, N. ve E. Ates, “Effect of leptin on renal ischemia-reperfusion damage in rats”, J Physiol Biochem. 60(2), 79-84 (2004).

2. Uzuner, K., Yazihan, N., Aydin, Y., Uyar, R. ve S. Bagla, “Acute Erythropoietin Infusion Increases Rat Glomerular Filtration Rate”, J.Health Sci., 50(4), 343-347, (2004).

3. Kaygisiz, Z., Erkasap, N.,Yazihan, N., Sayar, K., Ataoglu, H., Uyar, R. ve M. Ikizler, “Erythropoietin changes contractility, cAMP, and nitrite levels of isolated rat hearts”, J Physiol Sci, 56(3), 247-51 (2006)

4. Yazihan, N., Ataoglu, H., Koku, N., Erdemli, E. ve A. Kose Sargin, “Protective role of erythropoietin during testicular torsion of the rats”, World J Urol, 25(5), 531-6 (2007)

5. Yazihan, N, Ataoğlu, H., Yener, B. ve C. Aydin, “Erythropoietin attenuates hydrogen peroxide-induced damage of hepatocytes”, Turk J Gastroenterol, 18(4), 239-44 (2007).

6. Yazihan, N., Ataoglu, H., Akcil, E., Yener, B., Salman, B. ve C. Aydin, “Midkine secretion protects Hep3B cells from cadmium induced cellular damage,” World J Gastroenterol, 14(1), 76-80 (2008).

7. Yazihan, N., Karakurt, O. ve H. Ataoglu, “Erythropoietin reduces lipopolysaccharide-induced cell Damage and midkine secretion in U937 human histiocytic lymphoma cells”, Advan in Theraphy, 25(5):502-14 (2008).

8. Yazihan N, Uzuner K, Salman B, Vural M, Koken T, Arslantas A. ”Erythropoietin improves oxidative stress following spinal cord trauma in rats”. Injury,39(12):1408-13 (2008).

9. Yazihan N, Ataoglu H, Kavas GO, Akyurek N, Yener B, Aydin C. “The effect of K-ATP channel blockage during erythropoietin treatment in renal ischemia-reperfusion injury”. J Invest Surg.21(6):340-7 (2008).

10.  Mizrak D, Engin B, Onder FO, Yener B, Bektaş M, Biyikli Z, Idilman R, Cinar K, Karayalçin K, Ersöz S, Karayalçin S, Ozden A, Yurdaydin C, Yazihan N, Ataoğlu H, Bozkaya H, Uzunalimoğlu O. “Aflatoxin exposure in viral hepatitis patients in Turkey”. Turk J Gastroenterol. 20(3):192-7 (2009).

11. Cagirci G, Cay S, Karakurt O, Yazihan N, Aydin C, Acikel S, Dogan M, Kilic H, Topaloglu S, Aras D, Akdemir R. “Association between paraoxonase activity and late saphenous vein graft occlusion in patients with coronary artery bypass grafting”. Kardiol Pol. 67(10):1063-1068 (2009).

12.  Cay S, Cagirci G, Akcay M, Karakurt O, Kahraman E, Yazihan N, Canga A, Akdemir R, Aydogdu S. “Asymmetric dimethylarginine levels in patients with coronary artery ectasia”. Kardiol Pol. 67(12):1362-1368 (2009).

13. Cagirci G, Cay S, Karakurt O, Buyukterzi Z, Yazihan N, Kilic H, Topaloglu S, Aras D ve R Akdemir. Association between plasma asymmetrical dimethylarginine activity and saphenous vein graft disease in patients with coronary bypass. Coron Artery Dis. 21(1):20-5 (2010).

14. Vural M, Arslantaş A, Yazihan N, Köken T, Uzuner K, Arslantaş D ve Z Ozbek. NMDA receptor blockage with 2-amino-5-phosphonovaleric acid improves oxidative stress after spinal cord trauma in rats. Spinal Cord. 48(4):285-9 (2010).

15.  Erguven M, Yazihan N, Aktas E, Sabanci A, Li CJ, Oktem G ve A Bilir. Carvedilol in  glioma treatment alone and with imatinib in vitro. Int J Oncol. 36(4):857-66 (2010).

16. Özbek, L., Efe, M.,  Koksal E. ve N Yazıhan. Estimation of capillary permeability and contrast agent concentration in rat tumors. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics; 39 (2): 283-293 (2010)

17. Yılmaz HH, Yazihan N, Tunca D, Sevinc A, Olcayto EO, Ozgul N ve M Tuncer. Cancer Trends and Incidence and Mortality Patterns in Turkey. Jpn J Clin Oncol.; 41(1):10-6 (2011).

18.  Yazihan N, Kocak M, Akcil IE, Erdem O ve A Sayal. Role of midkine in cadmium induced liver, heart and kidney damage. Hum Exp Toxicol.  (5):391-7 (2011).

19. Bilir A, Erguven M, Yazıhan N, Aktas E, Oktem G ve A Sabancı"Enhancement of  vinorelbine-induced cytotoxicity and apoptosis by clomipramine and lithium chloride in human neuroblastoma cancer cell line SH-SY5Y." J Neurooncol 100 (3):385-95 (2010).

20. Yazıhan N ve Kavas GO.” Protective Effect of Erythropoietin in Renal Ischemia-Reperfusion Injury”. The Open Drug Discovery Journal, (2) 3-7 (2010).

21. Cagirci G, Cay S, Karakurt O, Durmaz T, Yazihan N, Canga A, Aydin C, Acikel S, Kilic H, Topaloglu S, Aras D, Demir AD, Akdemir R. “Paraoxonase Activity Might be Predictive of the Severity of Aortic Valve Stenosis”, The Journal of Heart Valve Disease; 19:453-458 (2010)

22. Cagirci G, Cay S, Canga A, Karakurt O, Yazihan N, Kilic H, Topaloğlu S, Aras D, Demir AD, Akdemir R. “Association between plasma asymmetrical dimethylarginine activity and severity of aortic valve stenosis”. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 19(4):453-8 (2010)

23. Kacar Kocak M, Yazihan N, Akcil E, Bay M, Aslan O.The  Effect of Chronic Cadmium Toxicity on Blood Pressure and Plasma Viscosity. Pathophysiol Haemost Thromb.;37(2-4):82-7 (2010)

24. Erguven M, Bilir A, Yazihan N, Ermis E, Sabanci A, Aktas E, Aras Y, Alpman V. Decreased therapeutic effects of noscapine combined with imatinib mesylate on human glioblastoma in vitro and the effect of midkine. Cancer Cell Int. 8;11(1):18 (2011)

25. Yazıhan N, Kaçar Koçak M, Akçıl E, Erdem O, Sayal A, Güven C, Akyürek N. Involvement of galectin-3 in cadmium-induced cardiac toxicity. Anadolu Kardiyol Derg. 11(6):479-84 (2011).

26. Karakurt O, Oztekin S, Yazıhan N, Akdemir R. Impaired right ventricular functions in metabolic syndrome patients with preserved left ventricular ejection fraction. Turk Kardiyol Dern Ars. ;39(7):549-56 (2011)

27. Oztekin S, Karakurt O, Yazihan N, Unal I. Relationship of brain natriuretic peptide with metabolic syndrome parameters: an observational study. Anadolu Kardiyol Derg; 11: 678-84 (2011)

28.  Erguven M, Bilir A, Yazihan N, Korkmaz S, Aktas E, Ovalioglu C, Dundar T, Seyithanoglu H. Imatinib mesylate decreases the cytotoxic effect of roscovitine on human glioblastoma cells in vitro and the role of midkine. Oncol Lett.3(1):200-208 (2012).

29. Bilir A, Erguven M, Ermis E, Sencan M, Yazihan N. Combination of imatinib mesylate with lithium chloride and medroxyprogesterone acetate is highly active in Ishikawa endometrial carcinoma in vitro. J Gynecol Oncol 22(4):225-32 (2011).

30. Yazihan N, Demirci S, Bas AL, Ermis E, Uney K. Increased glucose uptake and insulin binding activity of Nerium Oleander in hepatocytes and adipocytes. The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas 19(1): 25-30  (2013)

31. Kocak MK, Yazihan N, Akcil E, Erdem O, Sayal A, Guven C, Cesaretli Y. Chronic cadmium toxicity induces midkine and galectin-3 production in rat testis. Trace Elements and Electrolytes: 30 (1): 7-13 (2013)

32. Yazihan N Midkine in inflammation and diseases. Curr Drug Deliv.; 10(1):54-7 (2013).

33. Cetin F, Yazihan N, Dincer S, Akbulut G. The Effect of Intracerebroventricular Injection of Beta Amyloid Peptide (1-42) on Caspase-3 Activity, Lipid Peroxidation, Nitric Oxide and NOS Expression in Young Adult and Aged Rat Brain. Turk Neurosurg. 23(2):144-50 (2013).

34. Karakurt Ariturk O, Ureten K, Sari M, Yazihan N, Yilmaz E, Erguder I. Heart-type fatty acid binding protein level increases in Familial Mediterranean Fever. Turk Kardiyol Dern Ars. 41(1):38-44 (2013)

35. Bas AL, Demirci S, Yazihan N, Uney K, Kaya E. Nerium oleander distillate improves fat and glucose metabolism in high-fat diet- fed-streptozotocin- induced diabetic rats. Int J Endocrinol. 2012;2012:947187. doi: 10.1155/2012/947187.

36. Karakurt O, Üreten K, Sarı M, Yazıhan N, Ermiş E,  Ergüder I. Relationship of Paraoxonase-1, malondialdehyde, mean platelet volume and atherosclerosis in familial mediterranean fever. An observational study). Anadolu Kardiyol Derg. 13(4):357-62 (2013)

37. Kilic H, Atalar E, Lay I, Yazihan N, Buyukcam F, Saygisunar U, Aksoy M, Gunduz H, Akdemir R. High-density lipoprotein subfractions and influence of endothelial lipase in a healthy Turkish population: A study in a land of low high-density lipoprotein cholesterol. Scand J Clin Lab Invest. 74(4):278-84 (2014)

38. Sabancι PA, Ergüven M, Yazιhan N, Aktaş E, Aras Y, Civelek E, Aydoseli A, Imer M, Gürtekin M, Bilir A. Sorafenib and lithium chloride combination treatment shows promising synergistic effects in human glioblastoma multiforme cells in vitro but midkine is not implicated. Neurol Res. 36(3):189-97 (2014)

39. Sari M, Kilic H, Ariturk OK, Yazihan N, Akdemir R. Diabetic patients have increased perioperative cardiac risk in heart-type fatty acid-binding protein-based assessment.Med Princ Pract.;24(1):53-7 (2015)

40. Erdem O, Yazihan N, Kocak MK, Sayal A, Akcil E. Influence of chronic cadmium exposure on the tissue distribution of copper and zinc and oxidative stress parameters in rats. Toxicol Ind Health. 2015 Jan 29. pii: 0748233714566875.

41. Yazihan N, Kocak MK, Billur D, Erdem O, Akcil E. Chronic cadmium toxicity induces inflammation and galectin-3 expression whereas supresses hypoxia inducible factor mRNA expression in the liver” Trace elements and electrolytes.2015 : 32:4 ; 211-221

42. Yilmaz TU, Yazihan N, Dalgic A, Kaya EE, Salman B, Kocak M, Akcil E.Role of ATP-dependent K channels in the effects of erythropoietin in renal ischaemia injury. Indian J Med Res. 2015;141(6):807-15.

43.  Aydın L, Ilhan S, Kızıltan E, Yazıhan N, Yazıcı C, Gundogan NU. The Influence of Six-Year Medical Education on Learning Styles in Medical Students at Baskent University. Open Access Library Journal 02(04):1-8 2015 DOI: 10.4236/oalib.1101458

44. Kiziltan E, Gundogan NU, Ilhan AS, Aydin L, Yazihan N, Pehlivan F. An Auxiliary Educational Tool for Propagating Single and Compound Nerve Action Potential Open Access Library Journal 01/2015; 02(01):1-8. DOI:10.4236/oalib.1101288

45. HO Altunkaynak, N Yazihan. Role of Hypoxia Inducible Factors in Obesity Pathogenesis British Journal of Medicine and Medical Research 15 (6)2016

46. Y Aras, M Erguven, E Aktas, N Yazihan, A Bilir. Antagonist activity of the antipsychotic drug lithium chloride and the antileukemic drug imatinib mesylate during glioblastoma treatment in vitro. Neurological Research, 1-9 2016

47. Dik B, Baş AL, Yazıhan N. The effect of midkine on growth factors and oxidative status in an experimental wound model in diabetic and healthy rats. Can J Physiol Pharmacol. 2016 Dec 23:1-6. doi: 10.1139/cjpp-2016-0439

48. Yakin M, Eksioglu U, Sadic M, Koca G, Ozkan-Uney G, Yumusak N, Husniye Telek H, Demir A, Yazihan N, Ornek F, Korkmaz M. Coenzyme Q10 for the Protection of Lacrimal Gland against High-Dose Radioiodine Therapy-Associated Oxidative Damage: Histopathologic and Tissue Cytokine Level Assessments in an Animal Model. Curr Eye Res. 2017 Sep 22:1-7

 

Uluslararasi bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basilan bildiriler

1-      Erkasap, N,, Uzuner, K., Koken, T., Kahraman, A ve N Yazihan, “Does Leptin Affect on Renal Tissue TNF-Α Level and Lipid Peroxidation After Unilateral Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Rats. International Symposium ; Reactive Oxygen and Nitrogen Species: Diagnostic ,Preventive and Therapeutic Values; St Petersburg,Russia, Temmuz, 2002.

2-      Erkasap, S., Uzuner, K., Erkasap, N., Kahraman, A. ve N. Yazihan, “The Effect of Quercetin Pretreatment on Renal Tissue and Serum Nitrite Levels During Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Rats”, International Symposium ; Reactive Oxygen and Nitrogen Species: Diagnostic ,Preventive and Therapeutic Values; St Petersburg,Russia, Temmuz, 2002.

3-      Yazihan, N., Uzuner, K, Koken, T., Kahraman, A. ve F. Kenar, “Erythropoietin induced oxidative stress in rat placenta”,. PhysPharm 2003 Scandinavian Congress of Physiology and Pharmacology, Odense, Denmark, Ekim, 2003

4-      Uzuner K., Yazıhan, N., Vural, M., Köken, T., Arslantaş, A ve E. Dündar “Erythropoietin improves oxidative stress following spinal cord trauma in rats”. The First International Conference of The National Neuroscience Society of Romania, Bucharest, Romania, Eylül, 2003.

5-      Uzuner K., Yazıhan, N., Aydın, Y ve G Kuş,. “Effects of erythropoietin incubation vascular contractions of diabetic rat aortas” Workshop in Cardiovascular Physiology, Signal transduction in cardio-vascular system, Warszaw, Poland, Mayıs, 2004

 

6-      Kaygisiz, Z., Erkasap, N., İkizler, M., Yazihan, N., Sigirci, S ve T, Kural, “Erythropoietin changes contractility of isolated rat hearts” International Conference on Physiological Biophysics, Shanghai, China, Kasım, 2005.

7-      Yazıhan, N ve K. Uzuner, “ A New Aspect to Erythropoietin; Renal NMDA Receptors” IUPS- 2005, FASEB-experimental biology-FROM GENOME TO FUNCTION, Sandiego-ABD, Mart 2005

8-      Ataoglu, H., Yazıhan, N., Erkasap, N., Sayar, K., Kaygısız, Z. ve A. Kaya “Effects of erythropoietin in isolated rat heart cAMP and NO levels”, IUPS-  FASEB-experimental biology-FROM GENOME TO FUNCTION, Sandiego-ABD, Mart, 2005

9-      Kocer B., Yazihan, N., Surmeli, S, Soran, A. ve H. Ataoglu “The importance of sera IGF-1 and VEGF- C/D ratio in lymph node metastasis of breast cancer”. ‘9. Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antanio, ABD Aralık, 2006, Breast Cancer Research and Treatment 2006 (100); S42 sup 1

10-   Kocer, B., Yazihan, N., Surmeli, S., Unal, B., Aksaray, S., Cengiz, O., Ataoglu, H. ve A. Soran. “VEGF-C/D ratio is an important predictive factor to determine lymph node metastasis in breast cancer” ESMO congress, İstanbul, Türkiye, Annals of Oncology, 2006 (17): supp.9: 182, Eylül 2006

11-   Yazihan, N., Cetin F., Akbulut, G., Dincer, S ve Ataoglu H. “The Effect of Beta Amyloid Peptide (1-42) Injection on Oxidative Damage and Apoptosis in Young Adult and Aged Rat Brain” Apoptosis World 2008: From Mechanisms to Applications Congress, Luxemburg, 2008.

12-   Yazihan, N., Ataoglu, H., Ozelci Kavas, G., Akyurek, N., Yener, B. ve Aydın, C. “Involvement of ATP Dependent K Channels In Protective Role Of Erythropoietin and Midkine During Renal Ischemia Reperfusion Injury”, Apoptosis World 2008: From Mechanisms to Applications Congress, Luxemburg, Ocak, 2008.

13-   Bilir A, Erguven M, Yazıhan N. Two passengers on the cancer road: Clomipramine and lithium chloride. 2. World Congress on Magic Bullet, Ehrlich II, Germany, 2008

14-   Yazihan N, Akcil E, Ermis E, Kocak E. Involvement of ATP dependent K channels to proliferative effect of Erythropoietin FEPS 12-15 Kasım 2009 Slovenia

15-   Yazihan N, Erguven M, Akcil E, Bilir A, Ermis E, Kocak M. Synergic cytotoxic effect of Imatinib mesylate and glibenclamide in human glioblastoma cell line FEPS 12-15 Kasım 2009 Slovenia

16-   Akcil E, Yazihan N, Ataoglu H, Koku N. Protective effect of erythropoietin in testicular torsion. FEPS 12-15 Kasım 2009 Slovenia

17-   Yazihan N, Kocak M, Akcil E, Erdem O, Sayan A. Involvement of midkine in cadmium induced liver, heart and kidney damage. FEPS 12-15 Kasım 2009 Slovenia

18-   Kocak M, Yazihan N, Akcil E,  Ermis E. Role of HIF-1 and proinflammatory cytokines in chronic cadmium toxicity, FEPS 12-15 Kasım 2009 Slovenia

19-   Yazihan N, Yılmaz HH, Tunca D, Tuncer M, Yurdaydın C, Uzunalimoğlu O. mparative Assessment of Turkey’s Impact on Hepatocellular Carcinoma Research. The American Association for the Study of Liver Diseases AASLD, 2009 ABD. Hepatology  2009; 50: 4: 1130A-1130A Suppl. S

20-   Yazıhan N, Ataoglu H, Bozkaya H, Mızrak D; Onder FO, Yener B, Uzunalimoglu O  Significance of elevated midkine levels in HBV-HCV induced cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The American Association for the Study of Liver Diseases AASLD, 2009 ABD, Hepatology 2009; 50: 4: 1123A-1123A Suppl. S

21-   Baloğlu E, Yazihan N, Bärtsch P, Mairbäurl H. Effects of endotoxin and hypoxia on the expression of pro-inflammatory cytokines in lung macrophages, epithelial and endothelial cells and on ion transport in vitro.  German Physiological Society (joint meeting with the Scandinavian Physiological Society), Mart Kopenhag Danimarka, 2010 Acta Physiologica 2010; 198 sup.677: 41-42

22-   Baloğlu E, Yazihan N, Bärtsch P, Mairbäurl H. Endotoxin but not hypoxia increases the expression of pro-inflammatory cytokines from alveolar macrophages, ATII, and endothelial cells in an in-vitro model of the alveolar barrier International Conference of American Thoracic Society, New Orleans, ABD, Mayıs 2010. Am J Respir Crit Care Med 181;2010:A1294

23-   Akcil E, Kocak M, Yazihan N, Erdem O, Sayal A.  The Effect of Cadmium Toxicity on Antioxidant Defense Systems and Trace Elements. 4th International Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology FESTEM 9-12 haziran 2010, Rusya, Mikroelementi v meditsine: Trace Elements in Medicine 2010: 11(2) S.2

24-   Akcil E, Akiner M, Yazihan N, Beton S, Kose K. Antioxidant System and Trace Element Levels in Allergic Rhinitis Patients. 4th International Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology FESTEM 9-12 haziran 2010, Rusya Mikroelementi v meditsine: Trace Elements in Medicine 2010: 11(2) S.9

25-   Ermis E, Yazihan N, Akcil E, Cokmus C. Relation of Midkine and  Hypoxia Inducible Factor-1 with  Cadmium Exposure In Human Hepatocyte  Cell Line In Normoxic and Hypoxic Conditions. 4th International Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology FESTEM 9-12 Haziran 2010, Rusya Mikroelementi v meditsine: Trace Elements in Medicine 2010: 11(2) 74

26-   Yazihan N, Akcil E , Kocak M, Ataoglu H, Erdem O, Sayal A, Guven C, Zeyrek T, Akyurek N. Involvement of galectin-3 in cadmium induced cardiac toxicity. 4th International Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology FESTEM 9-12 Haziran 2010, Rusya Mikroelementi v meditsine: Trace Elements in Medicine 2010: 11(2) 65

27-   Erguven M, Yazihan N, Sabancı A, Ermis E, Senyurek M, Bilir A. Imatinib mesylate plus lithium chloride failed to treat glioblastoma in vitro: the effect and mechanism of midkine. 35th FEBS (Federation of European Biochemical Societies) Congress Molecules of Life, 26 Haziran-1 Temmuz 2010 İsvec. FEBS Journal 2010: 277: sup 1:270-271

28-   Yazihan N, Bas AL, Uney K, Kaya S, Ermis E, Savas B, Akcil E , Kocak M, Uzunalimoglu O. Usage of nerium oleander in hyperglycemia and hyperlipidemia related liver pathologies: a comparative study with anti-lipidemic and anti-hyperglycemic agents. 6. International Congress of Pathophysiology, Eylul 2010, Kanada

29-   Yazihan N, Baloglu E, Demiralp DO, Gumustekin C, Kocak M, Akcil E, Mairbaul H. Proteomic analysis of a new alveolar model. 6. International Congress of Pathophysiology, Eylul 2010, Kanada

30-   Way D, Baloglu E, Yazihan N, Bärtsch P, Mairbäurl  H. Effects of Hypoxia, LPS, and Macrophages on Alveolar Epithelial Permeability. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W04

31-   Baloglu E, Yazihan N, Bärtsch P, Mairbäurl H. Endotoxin and hypoxia increase the expression of pro-inflammatory cytokines from alveolar macrophages, ATII cells, and endothelial cells in-vitro. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W07

32-   Erguven M, Yazihan N, Bilir A. Midkine signaling: from embryogenesis to disease. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W13

33-   Yazihan N, Yurdaydin C, Sirin B, Belen A, Akcil E, Cesaretli Y, Uzunalimoglu.O Dietary Aflatoxins and Hepatitis B Virus Infection with Respect to Hepatocellular Carcinoma and Inflammation. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W14

34-   Yazihan N, Sahin F, Ermis E, Yilmaz E, Kocak M, Akcil E, Baloglu E, Mairbeurl H. Cell Signaling and Cytokine Secretion Response Differences in Midkine Silenced and Overexpressed Rat Alveolar Macrophages. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W15

35-   Yazihan N, Sahin F, Sirin B, Ermis E, Belen A, Kocak M, Cesaretli Y, Akcil E. Immune Supressor Effect of Cadmium in Lung Alveolar Macrophage Cells. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W16

36-   Yazihan N, Kocak M, Akcil E. Midkine, hypoxia and Inflammation: Signalling Pathways. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W18

37-   Biriken D, Yazihan N, Albayrak N, Yilmaz S, Ozenci H. Induction of Cultured Human Monocytic THP-1 Leukemıa Cells by Phorbol-12 –myristate-13-acetate (pma): Midkine may be a new marker of differentiation. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W19

38-   Yazihan N, Erguven M, Bas AL, Ermis E, Bilir A, Kocak M, Akcil E, Baloglu E, Mairbeurl H. Dexamethasone Supresses Klebsiella Pneumoniae Induced Cytokine Production and Midkine Expression in Rat Lungs. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W20

39-   Demiralp DO, Ozdag H, Sahin F, Yazihan N. Gene/Protein Expression Analysis: Proteome, Microarrays. FEPS (Federation of European Physiological Societies) German-Turkish joint meeting Workshop : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” BMBF - TUBITAK IntenC Program, 2011 İstanbul, Acta Physiologica, 203 (686): W22

40-   Erdem O.; Kocak M.; Yazihan N. Akcil E; Tissue distribution of trace elements and antioxidant enzymes in chronic cadmium toxicity model  47th Congress of the European-Societies-of-Toxicology Location: Paris, FRANCE 28-31 Agustos 2011 European Soc Toxicol, Toxicology Letters 205 Suppl 1: S220-S220

41-   Yazihan N. Midkine in Inflammation and Inflamatory Disease. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) Ankara, 26-29 Haziran 2012 (davetli konuşmacı, plenary lecturer)

42-   Yazihan N. Local Midkine treatment improves wound healing in rats. 2nd Excellence in Midkine Research Conference, 27-29 Haziran 2012, İstanbul, Davetli konuşmacı

43-   Ergüven M, Dündar T, Yazıhan N, Seyithanoglu H, Toklu AS, Körpınar S, Bilir A. The effect of MK levels on hyperbaric oxygen therapy in a rat glioma. 2nd Excellence in Midkine Research Conference, 27-29 Haziran 2012, İstanbul

44-     B. Dik, Uney K, Ozdemır O, Demırcı S, Yazıhan N, Bas AL.Acute oral toxicity of Nerium oleander distillate in rats Vet. Pharmacol. Therap. 35 (Suppl. 3), 78–102, 2012 doi: 10.1111/jvp.12005.

45-    

46-   Yilmaz TU, Yazihan N, Dalgiç A, Ermiş Kaya E, Salman B. Atp-Dependent Potassium Channels Block the Effects of Erythropoietin in Renal Cells 48th congress of European Society of Surgical Research 2013 Istanbul

47-   Evcimen ND, Yazihan N, Sarikaya M, Altınkaynak HO, Ozcelikay T, Akcil E.

48-   Determination of Aldose reductase activity in different diabetic tissues: involvement of cytokines . Protein Science Vol 22 sup3 2013. 27 th Annual Symposium of The Protein Society USA

49-   Dik B Uney K, Ozdemir O Demirci S, Yazihan N, Bas AL. Repeated dose 28 days oral toxicity of N. Oleander Distillate in Mice The XVII International Congress “PHYTOPHARM 2013” Avustria

50-   Kılıç, H; Atalar, E; Lay, İ; Yazihan, N; Saygısunar, U; Büyükçam, F; Akdemir, R. High-density Lipoprotein Subfractions and Influence of Endothelial Lipase in Healthy Turkish Population: A Study in a Land of Low High-density Lipoprotein Cholesterol.  American College of Cardiology 62rd Annual Congress.  Journal of the American College of Cardiology vol. 62 issue 18 October 29, 2013. p. C41-C42 DOI: 10.1016/j.jacc.2013.08.120. ISSN: 0735-1097.

51-   Dik B, Bas AL, Yazihan N. Determination of effects of midkine on wound healing and oxidative stres of experimental diabetic and healthy rats. and 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels. Isparta 2014.  Cell Membranes and Free Radical Rsearch 2014 (6): 1; 342

52-   Dik B, Yazihan N, Uney K, Demirci S, Bas AL. In vitro toxicity of lyophilized liquid extract of N oleander. The 18 th Phytopharm 2014 Rusya St Petersburg 2014

53-   Yazihan N, Sahin F, Akcil E, Kacar M. Role of hypoxıa ınducıble factor ın cytokıne secretıon responses to cadmıum of rat alveolar macrophages ın normoxıc and hypoxıc condıtıons. Joint meeting of FEPS and the Hungarian Physiological Society, 2014 Budapeşte Acta Physiologica, 2014

54-   Evcimen ND, Sarikaya M, Yazihan N. Relation between aldose reductase enzyme and the signal pathway of protein kinase C in the in vitro diabetic retinopathy model. Experimental Biology Meeting USA, The FASEB J 2015; 29: 1 Suppl 958.8 

55-   Kacar M, Seker B, Guvenc Tuna B, Yazihan N, Eyuboglu S, Yilmaz B.  Midkine,  TNF-α and cytochrome C expressions in kainic acid-induced epileptic seizures in rat. FEPS 2015 Litvanya . Acta Physiologica 215, SI ;  Suppl: 705: 116-116   Meeting Abstract: P6-34   Published: NOV 2015 

56-   Yazihan N, Demirbilek M, Denkbas EB. Bacterial Nanofiber PHB and PHBV for Medical Dress” NanoTR 11 22-25 Haziran 2015 Ankara

57-   Gurol G,  Ekici F, Yazihan N , Canan S, Bilen S The Effects Of Apelin-12 Administration On Alterations In The Serum And Brain Cytokines Levels In Genetic Animal Models For Absence Epilepsy. International Congress on Applied Biological Sciences 16-20 Eylül 2015 Makedonya

58-   Yazihan N, Demirbilek M, Mimiroglu D, Denkbas EB In vitro studies of the scaffolds for wound healing   21st International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED 2015)22-24 Ekim 2015   Antalya

59-   Yazihan, Nuray Role of Hypoxia in Regulation of Macrophage Differentiation and Functions Acta Physiologica 215 (SI; suppl: 704) 9-9 Meeting Abstract: S4.1 Published: SEP 2015

60-   Gurol, Gonul; Ekici, Fatih; Yazihan, Nuray; et al. The Effect of Apelin on Absence Epilepsy  Acta Physiologica 215 (SI; suppl: 704) : 21-22 Meeting Abstract: OC20 Published: Sep 2015

61-   Erguven, M., Yazihan , N.,  Aktas, E., Bilir, A.  (2016). Indomethacin increased telomerase activity in the treatment of glioblastoma in vitro. FEBS J, 283: P-02.02.2-001*. doi:10.1111/febs.13806

62-   Yazihan N. Macrophage polarization and hypoxia in obesity. 13th Diabetes Global Conference  and Medicare Expo, 8-10-Agustos 2016 Birmingham, İngiltere

63-   Yazihan N, Ozer B. Comparison of effects of mammalian transglutaminase and microbial transglutaminase on colon epithelial and fibroblast cells  1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, July 7-9 2016 Kalamata Yunanistan

64-   Nuray Yazihan*, Durul Seyma Sen, Gokberk Metin, Mehmet Ozkok, Ilker Dincer, Yigit Dilaver. Effects of sodium fluoride on immune responses of macrophage in hypoxic and normoxic conditions. 5th World Congress on Targeting Microbiota. Aachen Almanya 2017

 

MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

 

E1. Yazıhan N ve H.H. Yılmaz, “ Türkiye’ de Meme Kanseri: Ekonomik Etkinlik ve Maliyet Etkililik”, Türkiye’ de kanser kontrolü, 363-375, 2007, TC Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, editör: Prof. Dr. Murat Tuncer. (kitap Türkçe ve İngilizce basılmıştır.)

E2. Yazıhan N, Yılmaz HH, Tunca D, Yurdaydın C, Uzunalimoglu O ve M Tuncer. “Dünyada, Türkiye’ de ve seçilmiş ülkelerde kanser araştırmalarının karşılaştırmalı analizi” Türkiye’ de kanser kontrolü II, 2010, TC Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, editör: Prof. Dr. Murat Tuncer. (kitap Türkçe ve İngilizce basılmıştır.)

E3.  Yılmaz HH, Yazıhan N, Tunca D, Guven S, Pamuk H, Arslanhan S ve M Tuncer.  “Türkiye’ de kanser harcamaları ve maliyet etkinlik çalışmaları” Türkiye’ de kanser kontrolü II, 2010, TC Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, editör: Prof. Dr. Murat Tuncer. (kitap Türkçe ve İngilizce basılmıştır.)

E4. Yazihan N; Kacar Kocak M, Akcil E.  Midkine in inflammation and inflammatory diseases. Book title: Midkine: From Embryogenesis to Pathogenesis and Therapy, Editors: Mine Erguven, Takashi Muramatsu and Ayhan Bilir Springer 2012 Part II, p:89-101

E5. Emil F, Yılmaz HH, Yazihan N, Tunca D. Türkiye’de Sağlık Politikaları ve Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bazı Gözlemler. Ankara Universitesi Yayınevi, 2013

E6. Yılmaz HH,  Yazihan N. Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Sağlık Uygulama Tebliği Fiyatları Hesaplaması Ankara Universitesi Yayınevi, 2014

E7. Pankreas Akademi- Ekzokrin Pankreas Hastalıklarının Fizyolojisi ve Fizyopatolojisi

 

 

 

 Kongre, kurs düzenleme ve bilimsel kurullar

 

1.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu

2. Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (OBAT), II. Ulusal Transplantasyon Öğrenci Kongresi, Kronik renal yetmezlikte psikolojik yaklaşım başlıklı sunum danışman öğretim üyesi, 2002

3.İstatistik günleri sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Fen fakültesi, İstatistik Bölümü, Bilim ve koordinasyon kurulu, 2006

4.Uluslararası Çalıştay : “Lung, Macrophages, Hypoxia, Inflammation” German-Turkish joint meeting BMBF (TUR08/I20) - TUBITAK IntenC Program (SBAG108S262) 2011

5. Elektroforez ve western blot uygulamaları kursu. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi 2013

6. Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi 1. Tıp Öğrencileri Arası Proje Yarışması: Evreka ! 2013 Yerel Düzenleme Kurulu

7. ANTBAT Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi 4. Tıp Öğrencileri Kongresi, Düzenleme ve Bilimsel Kurulları 4-6 Ekim 2013

8. Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Hazırlama ve Yönetme Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi I (17-19 Ocak 2014, İstanbul) Eğitici

9.Tarım bilimleri alanında proje hazırlama, yazma ve yürütme eğitimi  Tarbil: Ankara Üniversitesi 2014 (6-8 Haziran 2014 Ankara) Eğitici

10.Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Hazırlama ve Yönetme Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi II (8-10 Haziran 2014, İstanbul) Eğitici

11.  Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi: ProS-Ankara, Ankara Üniversitesi 2014 (13-15 Haziran 2014, Ankara) Koordinatör-eğitici

12.  Deney hayvanları kursu Yeditepe Üniversitesi 2013 1. dönemi” Monoklonal ve poliklonal antikor eldesi, immunizasyon “ ve iskemi-reperfuzyon modelleri dersleri verilmiştir.

13.  Osmangazi Universitesi; Biyolojik Bilimlerde İleri Teknoloji Projeleri Çalıştay Programı,, Tıpta nanoteknoloji kullanım alanları 12.12.2013

14.  Biyomalzemelerde Biyolojik Uyum Panel düzenlemesi , 22. Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014$

15.  Tarım bilimleri alanında proje hazırlama, yazma ve yürütme eğitimi  TARBİL: Ankara 2014 (17-19 Ekim 2014 Ankara) Eğitici