DR. NİGAR YERLİKAYA    
Adı : NİGAR
Soyadı : YERLİKAYA
E-posta : nyerlikaya@ankara.edu.tr , nigaryerlikaya@gmail.com
Tel : Telefon : 0 (312) 317 03 15 / 4281
Ünvan : DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 06110, Ankara

KİŞİSEL BİLGİLER 

Doğum Yeri     :Urfa
Doğum Tarihi  :12 Haziran 
Medeni Hali    :Bekar
Tâbiyeti          :T.C
Yabancı Dil      :Almanca
Kan Grubu       :A Rh (-)

EĞİTİM
Yılı Bitirdiği  Okulun Adı:

İlkokul      : 1990-1995         Faruk Kızıklı İlk Öğretim Okulu-BALIKESİR
Ortaokul   : 1995-1999         Hacı Mustafa Müdüroğlu Anadolu Lisesi-BALIKESİR
Lise           :  1999-2002       Hacı Mustafa Müdüroğlu Anadolu Lisesi-BALIKESİR
Üniversite : 2003-2008       Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi– ANKARA

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER 

YÜKSEK LİSANS  :Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2008.
DOKTORA            :Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve     Deontoloji  Anabilim Dalı, 2009-2015

AKADEMİK / İDARİ / DİĞER GÖREVLER

 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Mart  2011-devam ediyor.
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi,Ekim 2012-devam ediyor.
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilcisi, Haziran 2013-devam ediyor.
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Fakülte  Ulusal Akreditasyon Çalışma Komisyonu Üyesi  2014-devam ediyor.
 • Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü Veteriner Fakültesi Çalışma Grubu Üyesi, 2015- devam ediyor.
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dış İlişkiler Basın-Yayın Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi, 2016-devam ediyor.
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Üyesi (Ulusal-Uluslararası), 2016- devam ediyor.
 • Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi, 2016-2017.
 • Deneysel Olmayan Klinik Veteriner Hekimliği Uygulamaları Araştırma Etik Kurulu Üyesi, 2017-devam ediyor.
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Müzik Topluluğu (VetMüt) Danışman Öğretim Elemanı, 2018-devam ediyor.
 • Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi 2019- devam ediyor.

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL ve DİĞER KURULUŞLAR 

 • Türkiye Biyoetik Derneği
 • Veteriner Hekimler Derneği
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve  Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Fakülte  Ulusal Akreditasyon Çalışma Komisyonu Üyesi

ALINAN EĞİTİMLER / KURSLAR

 • Bilim ve Ütopya Kooperatifi Tarih Kursu,6-7 Mart 2010, Ankara
 •  Etkin İletişim ve Beden Dili Eğitim Semineri, 28 Nisan 2010, Ankara.
 •  Bilimsel Araştırma Yönetimi Çalıştayı, “Araştırma ve Yayın Etiği”,  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu  (AVBAT), 18-20 Aralık 2012, Ankara.
 •  "Hayvan Refahı, Kontrolü ve Danimarka Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,  Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu, 21 Mart 2013, Ankara.
 • Hayat Boyu Öğrenme  “Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı”  kapsamında Hijyenik Gıda Üretimi  Projesi (Hygienic Food Production)  14-27 Nisan 2013, Çek Cumhuriyeti
 • Uygulamalı Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi-2 (UBAPHE-2) TÜBİTAK,  5-7 Nisan 2014, Şanlıurfa.
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı, 3-19 Haziran 2015, Ankara.
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı,  19 Aralık-2016, 24 Ocak 2017, Ankara.
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Ulusal ve Uluslararası  Proje Hazırlama Eğitimi Programı, 21 Mart 2017, Ankara.
 • AB Horizon 2020 Programı-VIRT2UE projesi,Research İntegrity and Research Ethics, 22 Kasım 2019,Ankara.

VERDİĞİ KONFERANS YA DA SEMİNERLER:

 • Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun Hayvan Sağlık Zabıtası Açısından Değerlendirilmesi, Ekim 2011 (Seminer).
 • Osmanlı Devletinde Belediyeler ve Veteriner Hekimlik Hizmetleri, Aralık 2011 (Seminer).
 • Türkiye'de Veteriner Hekimliği Eğitiminin Geleceği  (Çalıştay)  “Ein Bilddokument über Tierärztliche Ausbildung und Erziehung in der Türkei”, Ankara Üniversitesi Veteriner  Fakültesi , Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu 10-11 Eylül 2012, Ankara.
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Hizmet İçi Eğitim Programı, 22 Aralık 2013 Ankara.
 • VIII. Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanım Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) 17-28 Şubat 2014, Ankara.
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)  - Değerlendirici Eğitimi, 13-15 Şubat 2015, İstanbul.
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)  - Değerlendirici Eğitimi, 12 Mart 2015, Ankara.
 •   Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), 4-13 Mayıs 2015.
 • IX. Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanım Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), 4-15 Mayıs 2015, Ankara.
 • XVII. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Gazi  Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM), 20-28 Mayıs 2015.
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Hizmet İçi Eğitim Programı “Meslek Etiği Penceresinden Veteriner Hekimlik Uygulamaları” 25 Aralık 2015.
 • XVIII. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Gazi  Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM), 19-27 Ekim 2015.
 •  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), 28 Eylül-7 Ekim  2015.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM ), 30 Kasım-9 Aralık  2015.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim    Merkezi (ANKÜSEM ), 15-24 Şubat  2016.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim    Merkezi (ANKÜSEM ), 09-18 Mayıs  2016.
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)  - Bilgilendirme Toplantısı, 11-12 Mayıs 2016, Samsun.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim    Merkezi (ANKÜSEM ), 26 Eylül-5 Ekim  2016.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim  Merkezi  (ANKÜSEM), 13 -22 Şubat  2017.
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Hizmet İçi Eğitim Programı “Meslek Etiği Penceresinden Veteriner Hekimliği Uygulamaları”  18 Şubat  2017.
 • “Türkiye’de Hayvan İstismarı Üzerine Hayvan Hakları ve Mevzuatı”,  Evcil Hayvanlarda İstismar ve İhmal Çalıştayı, IVSA Ankara (Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği-Ankara, International Veterinary Students Association) 1-2 Nisan 2017, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,  Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu, Ankara.
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)  - Değerlendirici Eğitimi , 6-7 Mayıs 2017, Ankara
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim  Merkezi  (ANKÜSEM), 8-17 Mayıs 2017.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim  Merkezi  (ANKÜSEM), 18-27 Eylül 2017.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 16-27 Ekim 2017.
 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Hizmet İçi Eğitim Programı “Mevzuat ve Meslek Etiği Penceresinden Veteriner Hekimliği Uygulamaları” , 29 Kasım 2018, Ankara. 
 • Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)  - Değerlendirici Eğitimi , 22 Mart 2019, Ankara.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim  Merkezi  (ANKÜSEM), 2-11 Eylül 2019, Ankara.
 • II. Gülhane Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı,Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 14-25 Ekim 2019, Ankara.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim  Merkezi  (ANKÜSEM), 17-27 Şubat 2020, Ankara.

ORGANİZASYONUNDA KATKIDA BULUNDUĞU BİLİMSEL TOPLANTILAR

IV.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 2014, Samsun  (Düzenleme Kurulu Üyesi)

YURT DIŞI DENEYİM

Potsdam Universität ,Philosophische Fakultät, Historisches Institut- Post Doctorandin, 1 Februar 2018 -1 August 2018 (6 Monate) 

C.Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

C.1.   Başağaç Gül, R. T.,  Küçükaslan Ö. &  Yerlikaya N., “Female Veterinary Surgeons in Turkey,” 39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM) & 3rd National Congress of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics (TAHVMPE), 62, Abstract Book, Antalya, 2010.

C.2.   Başağaç Gül, R. T. & N. Yerlikaya, “The Historical Development of the Municipal Veterinary Services in Turkey” 16. Jahrestagung / 16th Annual Conference DVG “From the campaign against rinderpest to consumer protection:The Development of the Public Veterinary Services”, Berlin, November 11-13,  Berlin, Germany, 2011.

C.3.    Başağaç Gül, T., Küçükaslan, Ö., & Yerlikaya, N.(2012).The Specialized Societies in Veterinary Medicine in Turkey. 40th Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM), August 22-25, 2012, Utrecht, the Netherlands.

C.4.   Küçükaslan, Ö., Yerlikaya, N. (2012). Prof.Dr.R.Merih HAZIROGLU: the First Female Veterinary Anatomist and Pioneer of the Association of Veterinary Anatomy in Turkey 40th Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM), August 22-25, 2012, Utrecht, the Netherlands.

C.5.   Küçükaslan, Ö., Yerlikaya, N., & Tekin,  K. (2013). Prof. Dr. M. Afif Sevinç: Hayatı ve Çalışmaları, 7.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Temmuz 1-4, 2013, Kars. 

C.6.   Küçükaslan, Ö., Yerlikaya, N.(2014). Yüksek Ziraat Enstitüsünde Tarihi Bir Gelenek: Ant İçme, IV.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu,421-422, 21-23 Mayıs, Samsun (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Haziran 2014)

C.7.  Ünsal A.,  Yerlikaya, N.(2014), “Animals As A Source of Inspiration for Technology” ,41th Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM), September 10-13, 2014, Imperial College London

C.8.  Ünsal A.,  Yerlikaya, N.,   Başağaç Gül, R. T (2015),  The Good the Bad and the Ugly ! A Pilot Study from Turkey18. Jahrestagung und Methodenseminar /18th Annual Conference and Methodology Seminar, Role and importance of veterinary medicine in society, 13-14 November 2015, Berlin, Germany

C.9.Küçükaslan Ö., Melikoğlu Gölcü B, Yerlikaya N. (2016). Türkiye’de Veteriner Radyolojinin Başlangıcı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki Tarihsel Gelişimi, 5. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Özetleri Kitabı s.51, Bursa.

C.10. Küçükaslan Ö., Yerlikaya N. (2016). Türk Veteriner Hekimliği Tarihi Araştırmacılarının Biyografi Çalışmaları Bibliyografyası, 5. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Özetleri Kitabı s.104, Bursa.

C.11.Yerlikaya N., Küçükaslan Ö. (2016).  Prof. Dr. Abdullah Mahir Büyükpamukçu:

Yaşamı, Eserleri ve BilimTarihindeki Yeri, 5. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi veMesleki Etik Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016,Bildiri Özetleri Kitabı s.105, Bursa.

C12.Melikoğlu Gölcü B., Yerlikaya N. (2016). Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunda develer ve develi birliklere ilişkin yasal düzenlemeler , 5. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Özetleri Kitabı s.82, Bursa.

C13. Küçükaslan Ö., Yerlikaya N. (2017). “Diyarbakır Folklorunda Hayvanlara Verilen Adlar”, X.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 15-18 Mayıs 2017, Bildiri Özetleri Kitabı s.69, Adana .

C14. Yerlikaya N.(2017). “Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi Koleksiyonundan Örnekler”, 3. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu, 19-21 Mayıs , İstanbul.

C15. Yerlikaya N., Küçükaslan Ö. Oto.Ç.(2018) .Historische Entwicklung Der Anatomie Abteilungenin Der Türkischen Veterinärmedizin Ausbildung, II. Internationale Konferenz für Sozial- und Geisteswissenschften in Berlin. 17-20 May.

C.16.Yerlikaya N.,(2019) .Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminde Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları,Standartları ve Değerlendirme Süreçleri,  1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon Kongresi (SABAK)  17-19 Ekim, Bildiri Özetleri Kitabı s.51.Ankara

C.17.Başağaç Gül RT, Yerlikaya N, Ünsal Adaca A (2019): Deming’in Penceresinden Köy Enstitüleri: Türkiye’de Kırsal Eğitimde Zaman Ötesi Bir Deneyim. 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 24-25 Ekim 2019, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu, Balçova İzmir.

C.18. Yerlikaya N., Küçükaslan Ö.(2019). Names gıven to anımals in Northern Cyprus Folklore, Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları (UKDA),Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 6-8 Aralık, Bildiri Özetleri Kitabı,s.127.Ankara. 

D.Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D.1.    Küçükaslan, Ö., Yerlikaya, N.(2013). Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinin kuruluşu ve tarihsel gelişimi, Vet Hekim Der Derg 84(1): 9-18,2013.

D.2     Başağaç Gül, R. T., Küçükaslan Ö. &  Yerlikaya N. (2015).Türk veteriner hekimliğinde müzecilik girişimleri ve Veteriner Tarihi Müzesi, Ankara Üniv Vet Fak Der 62 (4): 269-276.

D3.    Küçükaslan, Ö., Yerlikaya, N. (2015). Yüksek Ziraat Enstütüsünde Tarihi bir gelenek: Ant içme ,Vet Hekim Der Derg 86(2): 1-8,2015.

 D.4. Küçükaslan Ö., Yerlikaya N. (2016). Türkiye’de veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanı akademisyenlerinin biyografi çalışmaları bibliyografyası, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,9(45): 282-287. 

D.5  Ünsal A.,  Başağaç Gül, R. T, Yerlikaya  N (2016). A preliminary study to conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine, Türkiye Biyoetik Dergisi, 3(2),98-109.

D.6. Melikoğlu Gölcü B., Yerlikaya N (2016). Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunda develer ve develi birliklere ilişkin  düzenlemeler” , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47): 269-278.

D.7-Küçükaslan Ö., Yerlikaya N., Yiğit A. (2018).  Contributions of Foreign Scientists to the Turkish Veterinary Medicine and Animal Husbandry in the Early Republican Period (1923-1933), Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (1): 45-51.

D.8-Yerlikaya N. Başağaç Gül, R. T.  (2018).  A study on veterinary training in Turkey within the context of European Union standards”, Ankara Üniv Vet Fak Der, 65 (1): 29-37.

D.9-Küçükaslan Ö.,Melikoğlu Gölcü B., Yerlikaya N.(2018).Türkiye’de veteriner radyolojinin başlangıcı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki tarihsel gelişimi,Ankara Üniv Vet Fak Der, 65 (2): 163-170.

D.10- Yerlikaya N. (2020). Reşide Merih Hazıroğlu’nun Yaşamı ve Akademik Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,13(69).

F.Diğer Yayınlar

F.1    Başağaç Gül, R. T., N. Yerlikaya & J. Schäffer, “Die städtischen Veterinärverwaltungen in der Türkei - Geschichte und Organisation-” 16. Jahrestagung / 16th Annual Conference DVG  “From the campaign against rinderpest to consumer protection:The Development of the Public Veterinary Services”, 29-34, DVG Service GmbH, Giessen, 2012.