ÖĞR. GÖR. NESLİHAN YILMAZ SEZER    
Adı : NESLİHAN
Soyadı : YILMAZ SEZER
E-posta : nyilmaz@ankara.edu.tr, ylmzneslihan@hotmail.com
Tel : 0312 3191450-1214
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm : EBELİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


                                                       ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Neslihan YILMAZ SEZER

Doğum Tarihi ve Yeri: 17.08.1984 SAMSUN

Unvanı: Öğretim Görevlisi

Adres  : Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 06340 Ankara, Turkey

Phone:            0 312 319 1450-1214

E-mail : nyilmaz@ankara.edu.tr

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Ankara Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi

2011

Doktora

Hemşirelik

Gazi Üniversitesi

2018

 

Yüksek lisans tezi: Doğum Salonunda Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemleri Bilme ve Kullanma Durumları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2012

    Tez danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gülten KOÇ

Doktora tezi: Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Doktora Tezi, 2018

Tez danışmanı: Doç.Dr. Ayten Şentürk Erenel

 

Akademik ve mesleki deneyim:

2007-2008  Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşire

2009-2010  HRS Kadın Hastalıkları Doğum Hastanesi, Hemşire

2010-2016 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Araştırma Görevlisi

2016-          Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Öğretim Görevlisi

Yayınlar

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yılmaz, S., Yılmaz-Sezer N., Gönenç, İ.M¸  Erkal-Ilhan, S. ve Yılmaz, E. (2018). Safety Of Clomiphene Citrate: A Literature Review. Cytotechnology, 70:489–495.https://doi.org/10.1007/s10616-017-0169-1

Terzioglu, F., Kok, G., Guvenc, G., Ozdemir, F., Gonenc, I.M., Demirtas-Hicyilmaz, B. ve Yilmaz-Sezer, N. (2018). Sexual and Reproductive Health Education Needs, Gender Roles Attitudes and Acceptance of Couple Violence According to Engaged Men and Women. Community Mental Health Journal,  54 (3); 354–360.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şentürk-Erenel, A. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). Doğum Sonu Dönemde Kullanilabilecek Aile Planlamasi Yöntemleri Ve Hemşirelerin Rolleri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 32-38.

Gönenç, I.M., Yılmaz-Sezer, N., Erkal-İlhan, S. ve Öztaş-Karataş, D. (2016). Ebelik öğrencilerinin erkeklerin mesleğe katılması konusunda görüşlerinin belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, (2),79-87.

Öztürk, D., Yılmaz-Sezer, N. ve Eroğlu, K. (2016). Perinatolojide kanıta dayalı uygulamalar. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1-2-3), 13-28.

Terzioğlu, F., Gönenç, İ.M., Özdemir, F.,  Güvenç, G.,  Kök, G., Yılmaz-Sezer, N.  ve Demirtaş, B. (2016). Flört şiddeti tutum ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması.  Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4), 225-232.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ.M. (2014). Alternatif doğum pozisyonları ve ebe-hemşirenin rolü. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 9, 19-24.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ.M. (2014). Ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin kalıcı aile planlamasi yöntemleri hakkındaki görüşleri: Nitel bir araştırma. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, 2(1).

Gönenç, İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2013). Hemşirelikte yeni bir uygulama; maternal akupressür  kullanımı. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 1, 16-18.

Yılmaz-Sezer, N., Öztürk, D. ve Gönenç, İ.M. (2012). Dördüncü sınıf ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum sonu cinsel sağlık yönetimine ılişkin bilgi ve tutumları. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 165-181.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan   Bildiriler

Terzioglu F, Kok G, Guvenc G, Ozdemir F, Gonenc IM, Demirtas Hicyilmaz B, Yilmaz Sezer N (2017).               Sexual/Reproductive Health Education Needs, Attitudes Of Engaged Men And Women Towards Gender Roles And Acceptance Of Couple Violence (Sözel Bildiri). Internatıonal Congress On Nursıng (Icon-2017), 16 – 18 March, Antalya.

Terzioğlu F, Gönenç İ.M., Özdemir F,  Güvenç G,  Kök G, Yılmaz-Sezer N  ve Demirtaş B. (2016). Flört Şiddeti Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması.( Sözel bildiri) 3. Uluslararası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi, 26-29 Mayıs, Adana.

Topuz, Ş. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). Çocuk evlilikler ve kaybedilen gelecek ( Sözel Bildiri).. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5-6 Ekim 2017.

Yılmaz-Sezer N., Gönenç İ.M., Aker M.N., Çakırer-Çalbayram N. (2017). Ebelik bölümü öğrencilerinin ebelik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği hakkindaki görüşlerinin swot analizi ile incelenmesi ( Sözel Bildiri).2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi.

Aker, M.N. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). The effect of garlic on treatment of vaginal candida (Poster Bildiri). 1st International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, Konya.

Gönenç İ.M. ve Yılmaz-Sezer, N. (2017). Nonstres test uygulama becerisinin geliştirilmesinde farklı eğitim tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi (Sözel Bildiri). 2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi.

Yılmaz-Sezer, N. (2017). Meleis’in Geçiş Teorisinin Göçmenlerin Hemşirelik Bakımında Kullanımı. (Poster Bildiri) .ÖHDER I. Uluslararasi IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir.

Yılmaz-Sezer, N. ve Aker, M.N. (2017). Effects of aromatherapy on dysmenorrhea. (Poster Bildiri). 1st International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, Konya.

Çakırer-Çalbayram, N.,  Yılmaz-Sezer, N. ve  Gönenç, I.M. (2016). Ebelik öğrencilerinin fetal istismar ıle ilgili görüşleri. 3. Uluslar Arası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, Sözel Bildiri.

Erkal-İlhan, S., Yılmaz, S., Gönenç, İ.M., Çakırer-Çalbayram, N. ve Yılmaz-Sezer, N. (2016).Visualization of basic care concepts bundle among midwifery students.  X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, Sözel Bildiri.

Yılmaz-Sezer, N. (2016). Basında Suriye’li göçmen kadınlara yönelik haberlerin analizi; 2015 yılı google arama motoru örneği. 1. Uluslar Arası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi. Kocaeli, Türkiye , Sözel Bildiri.

Terzioğlu, F., Gönenç, İ.M., Özdemir, F.,  Güvenç, G.,  Kök, G., Yılmaz-Sezer, N.  ve Demirtaş, B. (2016). Flört şiddeti tutum ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. (Sözel bildiri) 3. Uluslararası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi, Adana.

Gönenç, İ.M. ve Yılmaz-Sezer, N. (2014). Post-graduate study of midwifery and nursing in Turkey. 1st International Conference with the theme: Quality and perspectives Faculty of Health Studies, University Pardubice, Pardubice, Czech Republic, Poster Presentation.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ.M. (2014). Undergraduate study of midwifery and nursing in Turkey. 1st International Conference with the theme: Quality and perspectives Faculty of Health Studies, University Pardubice, Pardubice, Czech Republic, Poster Presentation.

Erkal-İlhan, S., Gönenç, İ.M. ve Yılmaz-Sezer, N. (2013). Türkiye’nin ilk erkek ebe öğrencisinin ebelik mesleği hakkındaki görüşleri. 3. Ulusal 2.Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, Sözel Bildiri.

Gönenç, İ.M., Yılmaz-Sezer, N., Erkal-İlhan, S. ve Öztaş-Karataş, D. (2013). Ebe öğrencilerin erkek ebelerin mesleğe katılması konusunda görüşlerinin belirlenmesi. 3. Ulusal 2.Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, Sözel Bildiri.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yılmaz-Sezer, N., Gönenç, I.M. ve Erkal-İlhan, S. (2016). Gebe okulu programı ve deneyimlerimiz. (Poster Bildiri) 2. Ege G/Ebelik Ve Doğum Kongresi, İzmir.

Yılmaz-Sezer, N., Ünal, F., Turan, Z. ve Şentürk-Erenel, A. (2014). Cinsel sağlık sorunlarının saptanmasına yönelik hemşirelik yaklaşım modelleri. (Poster Sunumu). İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, İstanbul.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ. (2013). Alternatif doğum pozisyonları ve ebe/hemşirenin rolü. (Poster Sunumu). I. Doğal Doğum Kongresi, İstanbul.

Yılmaz-Sezer, N. ve Öztürk, D. (2013). Perinatoloji alanında kanıta dayalı uygulamalar (Poster Sunumu). 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun.

Yılmaz-Sezer, N., Öztürk, D. ve Gönenç, İ. (2013). Dördüncü sınıf ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum sonu cinsel sağlık yönetimine ilişkin bilgi ve tutumları. (Poster Sunumu). (Uluslarası Katılımlı) 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir.

Erkal-İlhan, S., Gönenç İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2013). Türkiye’nin İlk Erkek Ebe Öğrencisinin Ebelik Mesleği Hakkındaki Görüşleri. (Sözel Sunum). 3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi. 20-23 Kasım, Papillon Zeugma Hotel Antalya.

Gönenç İ., Yılmaz-Sezer, N., Öztaş-Karataş, D. ve Erkal-İlhan, S. (2013). Ebe öğrencilerin erkek ebelerin mesleğe katılması konusunda görüşlerinin belirlenmesi. (Sözel Sunum). 3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi. 20-23 Kasım, Papillon Zeugma Hotel Antalya.

Gönenç, İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2012). Hemşirelikte yeni bir alan; perinatal hasta güvenliği hemşireliği (Poster Sunumu). 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, Ankara.

Gönenç, İ. ve Yılmaz-Sezer, N. (2012). Maternal akupressür kullanımı (Poster Sunumu). Uluslar Arası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimci Ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir.

Gönenç, İ., Demirtaş, B., Yılmaz-Sezer, N. ve Akkuzu, G. (2012). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum algısının belirlenmesi (Poster Sunumu). Uluslar Arası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimci ve Eğiticiliği Kongresi. İzmir.

Yılmaz-Sezer, N. ve Gönenç, İ. (2012). Doğal aile planlaması yöntemlerinden standart günler metoduna yenilikçi bir yaklaşım: CycleBeads kullanımı ve hemşirenin rolü. (Poster Sunumu). 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, Ankara.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yılmaz-Sezer, N. (2017). Uyku düzeninde bozulma. İçinde:Editörler; Erkal İlhan S., Ançel G., Hakverdioğlu G.  Hemşirelik tanıları girişimleri sonuçları, Andaç Yayınevi, Ankara.

Projeler

Yılmaz Sezer, N. (Yardımcı Araştırmacı) (2013). Flört şiddeti tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Ankara.

Proje No: 14H0241002 Ankara Üniversitesi BAP Destek Birimi, Bitirme Tarihi: Şubat, 2016.

Ödüller

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri İkincilik Ödülü, 2016.