DOÇ. DR. NÜKET KUTLAY    
Adı : NÜKET
Soyadı : KUTLAY
E-posta : nykutlay@medicine.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nuket-kutlay
Kişisel Akademik Bilgiler