PROF.DR. NİLÜFER YÜKSEL    
Adı : NİLÜFER
Soyadı : YÜKSEL
E-posta : nyuksel@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 00 90 312 230 3155
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Akademik Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eczacılık Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1983

Y. Lisans

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1988

Doktora

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1995

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Tiksokap ve termokap yöntemlerinden yararlanarak oksprenolol’ün sert jelatin kapsüller içinde jel-matris şeklinin hazırlanması (Danışman: Prof. Dr. Tamer Baykara)

Doktora Tezi Başlığı: Nikardipin hidroklorür’ün kontrollu salım yapan mikrokürelerinin hazırlanması (Danışman: Prof. Dr. Tamer Baykara)

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ecz.

Serbest eczane (yardımcı eczacı olarak)

1984-1985

Ecz.

SSYB İlaç ve Eczacılık  Genel Müdürlüğü    

İlaç Ruhsatlandırma Şubesi

1985-1986

Ar.Gör.

Eczacılık Fakültesi - Ankara  Üniversitesi

1986-1995

Dr.Ar.Gör.  

Eczacılık Fakültesi - Ankara  Üniversitesi

1995-1999

Doktora sonrası akademisyen

University   of   Cincinnati - College  of  Pharmacy     Industrial Pharmacy Program

1998-1999

Yar.Doç.

 Eczacılık Fakültesi - Ankara  Üniversitesi

1999-2005

Doç.

 Eczacılık Fakültesi - Ankara  Üniversitesi

2005- 2010

Prof.

Eczacılık Fakültesi - Ankara  Üniversitesi

2010-

 

Çalışma Alanları: 

Çözünürlüğü düşük etkin maddelerin çözünürlüğünün arttırılması için formülasyon yaklaşımları

Modifiye salım yapan dozaj formlarının geliştirilmesi: sert jelatin kapsüller içinde yarı katı matrisler, tabletler, polimerik mikroküreler,  nanopartiküller (niozomlar, proniozomlar, polimerik miseller).

Katı ilaç şekilleri, tabletler, sert jelatin kapsüller: formülasyon geliştirilmesi, kalite kontrolleri


Ödüller:
 

Ankara Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, Dönem Birinciliği “Mustafa Suner Ödülü”- 1983.

Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından verilen Cumhuriyet’in 60. yılında birincilik ödülü.

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Highest Cited ArticleResearch Article 2006 Awards (Preparation and characterization of polymeric micelles for solubilization of poorly soluble anticancer drugs, Sezgin, Z., Yüksel, N., Baykara, T., 64(3), 261-268, 2006).

Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Ödülü Birinciliği (Bayındır Sezgin, Z., Yuksel, N., Characterization of Niosomes Prepared With Various Nonionic Surfactants for Paclitaxel Oral Delivery, J. Pharm. Sci., 99, 2049-2060, 2010), Novartis Bilim Ödülleri, 2011.

 

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar:

Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)

Kontrollu Salım Sistemleri Derneği

 

Bilimsel Yayınlar:

Yuksel N., Sezgin Bayındır, Z., Aksakal A., Ozcelikay A.T., In situ niosome forming maltodextrin proniosomes of candesartan cilexetil: In vitro and in vivo evaluations, Int. J. Biol. Macromol., 82:453-463, (2016).

Sezgin Bayındır, Z., Beşikçi A., Yüksel N.,  Paclitaxel loaded niosomes for intravenous administration: pharmacokinetics and tissue distribution in rats, Turk J. Med. Sci. , 45:1403-1412, (2015).

Ertekin, Z.C., Sezgin Bayindir, Z., Yuksel, N., Stability Studies on Piroxicam Encapsulated Niosomes, Curr. Drug  Deliv, 12:192-199, (2015).

Sezgin Bayındır, Z., Yuksel N.,  Provesicles as novel drug delivery systems, 
Curr. Pharm. Biotechno., 16(4):344-364, (2015).

Sezgin Bayindir, Z., Antep, M.N., Yuksel, N.,  Development and Characterization of Mixed Niosomes for Oral Delivery Using Candesartan Cilexetil as a Model Poorly Water-Soluble Drug, AAPS PharmSciTech,
16(1):108-117, (2015).

Sezgin Bayindir, Z., Onay Besikci, A., Vural N., Yuksel, N., Niosomes encapsulating paclitaxel for oral bioavailability enhancement: preparation, characterization, pharmacokinetics and biodistribution, J. Microencapsul., 30(8):796-804, (2013).

Sezgin Bayindir
, Z., Yuksel, N., Investigation of formulation variables and excipient interaction on the production of niosomes,  AAPS PharmSciTech., 13(3):826-385, (2012).

Yuksel, N., Baykara, M., Shirinzade, H., Suzen, S., Investigation of Triacetin Effect on Indomethacin Release from Poly(Methyl Methacrylate) Microspheres: Evaluation of Interactions using FT-IR and NMR Spectroscopies. Int. J. Pharm., 404, 102-109, (2011).

Sezgin Bayindir, Z., Yuksel, N., Characterization of Niosomes Prepared With Various Nonionic Surfactants for Paclitaxel Oral Delivery, J. Pharm. Sci., 99, 2049-2060, (2010).

Yuksel, N., Beba, L., Preparation and Optimization of Superabsorbent Hydrogel Micromatrices Based on Poly(Acrylic Acid), Partly Sodium Salt-Gipoly(Ethylene Oxide) for Modified Release of Indomethacin, Drug. Dev. Ind. Pharm, 35, 756-767, (2009).

Sezgin, Z., Yuksel, N., Baykara, T., Investigation of Pluronic and PEG-PE Micelles as Carriers of Meso-Tetraphenyl Porphine for Oral Administration, Int. J. Pharm., 332, 161–167(2007).

Sezgin, Z., Yuksel, N., Baykara, T., Preparation and Characterization of Polymeric Micelles for Solubilization of Poorly Soluble Anticancer Drugs, Eur. J. Pharm. Biopharm,  64, 261–268 (2006).
 

Algin, E., Kiliçarslan, M., Karataş, A., Yüksel, N., Baykara,T., Effects of Direct Tabletting Agents on Drug Release Kinetics and Swelling Behavior of Hydrophilic matrix Tablets, Turk J Med Sci, 36, 177-184 (2006).

Horoz, B.B., Kiliçarslan, M., Yüksel, N., Baykara,T., Influence of Aluminium Tristearate and Sucrose Stearate as the Dispersing Agents on Physical Properties and Release Characteristics of Eudragit RS Microspheres, AAPS PharmSciTech, 7, 1, E111-E117 (2006).

Samatli, Y., Yüksel, N., Tarimci, N., Preparation and Characterization of Poly(D,L-Lactic-Co-Glycolic Acid) Microspheres Containing Flurbiprofen Sodium, Drug Delivery, 13, 105-111 (2006).

Savaser, A., Karatas, A., Ozkan, Y., Yuksel, N., ozkan, S.A. ve Baykara, T., “Validated LC Determination of the Piroxicam-β-Cyclodextrin Inclusion complex in Tablets and in Human Plasma”, Chromatographia, 59, 555-560 (2004).

Horoz, B.B., Kilicarslan, M., Yuksel, N., ve Baykara, T., “Effect of Different Dispersing Agents on the Characteristics of Eudragit Microspheres Prepared by a Solvent Evaporation Method”, J. Microencapsulation21(2), 191-202 (2004).

Yuksel, N., Karatas, A., Ozkan, Y., Savaser, A., Ozkan, S.A. ve Baykara, T., “Enhanced Bioavailability of Piroxicam using Gelucire 44/14 and Labrasol:in vitro and in vivo Evaluation”, Eur. J. Pharm. Biopharm.56, 453-459 (2003).

Yuksel, N., Karatas, A. ve Baykara, T., “Comparative Evaluation of Granules Made with Different Binders by a Fluidized Bed Method”, Drug Dev. Ind. Pharm.29(4), 387-395 (2003).

Duman, E., Yuksel, N., Bryan, O. ve Sakr, A., “Effect Of Scoring Design on the Uniformity of Extended Release Matrix Tablet Halves”, Pharm. Ind., 62(7), 547-550 (2000).

Yuksel, N., Kanık, A.E. ve Baykara, T., “Comparison of in vitro Dissolution Profiles by ANOVA-Based Methods, Model-Dependent and –Independent Methods”, Int. J. Pharm., 209(1-2), 57-67 (2000).

Yüksel, N., Türkoğlu, M. ve Baykara, T., “Modelling of the Solvent Evaporation Method for the Preparation of Controlled Release Acrylic Microspheres using Neural Networks”,   J. Microencapsulation, 17(5), 541-551 (2000).

Yuksel, N., Dinç, E., Onur, F. ve Baykara, T., “Influence of Swelling Degree on Controlled Release of Nicardipine HCl from Acrylic Microspheres Prepared by Solvent  Evaporation Method”, Pharm. Dev. Technol., 3(1), 115-121 (1998).

Yüksel, N. ve Baykara, T., “Preparation of Polymeric Microspheres by the Solvent Evaporation Method using Sucrose Stearate as a Droplet Stabilizer”, J. Microencapsulation, 14(6), 725-733 (1997).

Yüksel, N., Tinçer, T. ve Baykara, T., “The Interaction Between    Nicardipine  Hydrochloride and Polymeric Microspheres for a Controlled Release System”, Int. J.Pharm.,140(2), 145-154 (1996).

Beten, D.B., Yüksel, N. ve Baykara, T., “The Changes in the Mechanic Properties of a Direct Tableting Agent Microcrystalline Cellulose by Precompression”, Drug. Dev. Ind.Pharm., 20(14), 2323-2331 (1994).

Baykara, T. ve Yüksel, N., “The Preparation of Prolonged Action Formulations in the Form of Semi Solid Matrix into Hard Gelatin Capsules of Oxprenolol, II- Thixocap Method”, Drug. Dev. Ind. Pharm., 18(2), 233-243 (1992).

Baykara, T. ve  Yüksel, N., “The preparation of prolonged action formulations in the form of semi solid matrix into hard gelatin capsules of oxprenolol, I- Thermocap method”, Drug. Dev. Ind. Pharm., 17(9), 1215-1227 (1991). 


Kitap Bölümleri:

Baykara, T., Yüksel N., Bölüm adı: Farmasötik Üretimde İşlem Geçerliliği  Kitap ismi:Eczacılıkta Yenilikler, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No.60, Ankara Üniversitesi Basımevi-1987, sf.196-201.

Bozkir , A., Yüksel, N., Karataş, A., Gönül, N., Hasçiçek, C., Özdemir, N., Canefe, K., Baykara, T., Kiliçarslan, M., Kilinç-Şen, T., Tarimci, N., Çomoğlu, T., Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı, ISBN 978-975-482-744-6, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2007.

Yüksel, N., Sezgin-Bayindir, Z. (2010). Etkin Madde Salım Sistemleri Olarak Niozomlar ve Farmasötik Uygulamaları. In: Eczacılıkta Yenilikler, Ed.: F. ONUR, Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Basımevi, s.:83-99.


  

Projeler: 

·    Tiksokap ve termokap yöntemlerinden yararlanarak oksprenolol’ün sert jelatin kapsüller içinde jel matris şeklinin hazırlanması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü, 88-30-00-0009, Araştırmacı,1988.

·    Akışkan yatak yöntemi ile yazırlanan granülelerin mekanik dirençlerinin kinetik değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü, 91-03-00-002, Araştırmacı, 1991.

· Silybum marianum meyvelerinden hareketle fitofarmasötik preparat geliştirilmesi, DPT projesi, 2003K120190/16, Araştırmacı, 2006. 

·         Paklitaksel’in niozom formülasyonlarının hazırlanması, in vitro ve in vivo olarak değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 107S248, Yürütücü, 2007.

·      Vajinal uygulamaya yönelik olarak ekzopolisakkarit (eps) üretim  düzeyleri farklı lactobacillus gasseri suşları içeren tabletlerin hazırlanması, teknolojik ve biyolojik açıdan değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 107S447, Araştırmacı, 2008.

· Kandesartan sileksetil içeren proniozomların üretilmesinde işlem parameterlerinin değerlendirilmesi ve in vivo biyoyararlanımlarının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 111S283, Yürütücü, 2011.

·         Hamilelikte emniyetli ilaç kullanımının sağlanmasına yönelik olarak ilaç taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 112S529, Yürütücü, 2013.