ÖĞR. GÖR. ÖZGE ALTINTAŞ    
Adı : ÖZGE
Soyadı : ALTINTAŞ
E-posta : oaltintas@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 363 33 50-3123
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Ölçme ve Değerlendirme
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora

Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye

 

Tez Başlığı: Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci̇ Seçme Testi̇’nin ölçme değişmezliğinin örtük sınıf ve Rasch modeline göre incelenmesi̇. Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye

 

Tez Başlığı:Lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğretime öğrenci seçme sistemine ilişkin görüşleri ve tutumlarını etkileyen faktörler. Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu

Lisans

Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

AKADEMİK DENEYİM

Araştırmacı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projesi (2009-2010)

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü (2011)

Öğr. Gör. 

(Yarı Zamanlı)

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı (2010-2012)

Öğr. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı (2013-devam ediyor)

Müdür Yard.

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) (2015-devam ediyor)

YAYINLAR (Kronolojik sırasıyla) 

Dergi Makaleleri

Altıntaş, Ö. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(2), 200-209.

 

Kutlu, Ö. & Altıntaş, Ö. (2011). The study on the attitudes towards the student selection system for higher education in terms of student characteristics. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2875–2880. DOI: 10.1016/j.sbsprÖ.2011.04.206.

 

Altıntaş, Ö. & Kutlu, Ö. (2012). An investigation on the variables effective in predicting whether senior high school student's attitudes towards entrance system to higher education are positive or negative. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 1701-1705. DOI: 10.1016/j.sbsprÖ.2012.05.364.

 

Arıcı, Ö. & Altıntaş, Ö. (2014). PISA 2009 okuma becerileri yeterliklerinin sosyoekonomik alt yapı ve okul öncesi eğitime katılım acısından incelenmesi “Türkiye örneği”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 423-448., DOI: 10.1501/Egifak_0000001333.

 

Tavşancıl, E., Altıntaş, Ö. & Ayan, C. (2017). An investigation of the Programme for International Student Assessment 2012 in terms of formative assessment use: Turkey Example. Education & Science,42(190). DOI: 10.15390/EB.2017.4874.

 

Kutlu, Ö., Babadoğan, M. C., Kumandaş-Öztürk, H., & Altıntaş, Ö. (2018). Determination of the Istanbul Strait Blue Belt Movement Project Effectiveness. Turkish Journal of Education, 7 (1), 1-17. DOI: 10.19128/turje.180101.

Kitaplar

Ö. Kutlu & Ö. Altıntaş, Eds. (2015). Diş hekimliğinde klinik becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Yayınları No: 479. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. ISBN: 978-605-136-217-5.

 

Kutlu, Ö. & Altıntaş, Ö. (2018). Bilimsel proje hazırlama rehberi.Ankara Üniversitesi Yayınları Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. (Basım aşamasında).

 

Kitap bölümü

Altıntaş, Ö., Ayan, C., Doğan, C. D., Gül Doğan, Ç., Gül, E., Suna, H. E., Tunç, E. B. & Yalçın, S. (2016). Yaşantılar evreninden anılar örneklemi ölçmecilerden geçerli ve güvenilir anılar. Ö. Kutlu (Ed.). Ankara Üniversitesi Yayınları No: 502. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. ISBN: 978-605-136-218-2.

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Kutlu, Ö., Altıntaş, Ö. & Koğar, H. (2009). Sınıf öğretmeni adayı öğrencilerin fakültelerinde yapılan sınavlara ilişkin görüşleri. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.

 

Altıntaş, Ö. & Kutlu, Ö. (2011). Senior high school students’ attitudes in higher education student selection and placement system that the factors affecting. 14th International Evaluation in Education in The Balkan Countries, June 16-18, Institute for Pedagogy and Andragogy Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia.

 

Çıtak-Gözen, G., Kutlu, Ö. & Altıntaş, Ö. (2011). The view of the management of five major universities in Ankara -the capital of Turkey- about these universities’ contribution to the city. International Conference UNlCA-Cities and Their Universities for Creation of Knowledge and Innovation, September 26-27, EUROREG - Centre for Regional and Local Studies, University of Warsaw, Poland.

 

Kutlu, Ö. & Altıntaş, Ö. (2013). The factor structure of the basic learning skills test used in Ankara University Examination for Foreign Students. 5th World Conference on Educational Sciences, February 05-08, Sapienza University of Rome, Italy.

 

Kutlu, Ö. & Altıntaş, Ö. (2014). An evaluation of Ankara University Examination for Foreign Students scores in terms of chance success. 6th World Conference on Educational Sciences, February 06-09, University of Malta, Malta.

 

Tavşancıl, E., Altıntaş, Ö. & Ayan, C. (2015). An investigation of the Programme for International Student Assessment 2012 in terms of formative assessment usage “Turkey example”. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, May 13-15, Ankara University Faculty of Educational Sciences, Ankara, Turkey.

 

Kutlu, Ö., Altıntaş, Ö., Babadogan, M. C. & Ergül, B. (2015). Research on increasing the awareness level and knowledge of students towards sea pollution and problems of the ecosystem as part of Bosphorus/blue belt action project. 4th International Conference on Education, June 26-28, St. Petersburg Christian University, St. Petersburg, Russia.

 

Kutlu, Ö., Babadoğan, M. C., Kumandaş, H. & Altıntaş, Ö. (2017). Blue belt movement - İstanbul strait project follow-up evaluation study. 6th International Conference on Education, June 28-July 1, Zagreb, Croatia.

 

Apaydın, A., Kutlu, Ö., Babadoğan, M. C., Başer, F., Altıntaş, Ö. & Kunduroğlu-Akar, T. (2017) Yükseköğretimde öğrenci başarısını yordayan etkenlerin belirlenmesi: Bir model önerisi. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, October 12-14, Antalya, Turkey.

 

Başer, F., Apaydın, A, Kutlu, Ö., Babadoğan, M. C., Cansever, H., Altıntaş, Ö. & Kunduroğlu-Akar, T. (2017). Application of fuzzy c-means clustering algorithm for prediction of students’ academic performance. 10th International Statistics Congress, December 6-8, Ankara, Turkey.


Altıntaş, Ö.& Kutlu, Ö. (2018). Investigating differential item functioning of the Ankara University Examination for Foreign Students by Rasch model. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, September 5-8, Prizren, Kosovo.


ARAŞTIRMA & PROJE

Başlık

:

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Destekçi

:

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

ID#

:

11Y5250001

Görevi

:

Araştırmacı

Tarih

:

11 Nisan - 11 Aralık 2011

 

 

 

Başlık

:

Ankara Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu

Destekçi

:

TÜBİTAK Projesi

Görevi

:

Araştırmacı

Tarih

:

03 Nisan 2011 - 15 Nisan 2012

 

 

 

Başlık

:

İstanbul Boğazı/Mavi Kuşak Hareketi

Destekçi

:

TURMEPA, MITSUI&CO. LTD., ANKÜDEM

Görevi

:

Araştırmacı

Tarih

:

01 Ekim 2013 - 25 Aralık 2015

 

 

 

Başlık

:

Diş Hekimi Yetiştirme Sürecinde Bilgi ve Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Destekçi

:

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

ID#

:

13A6055002

Görevi

:

Araştırmacı

Tarih

:

16 Ocak 2014 - 16 Ocak 2016

 

 

 

Başlık

:

Sürdürülebilir Türk Boğazlar Projesi

Destekçi

:

TURMEPA, MITSUI&CO. LTD., ANKÜDEM

Görevi

:

Araştırmacı

Tarih

:

01 Ocak - 31 Mayıs 2016

 

 

 

Başlık

:

Okuduğunu Anlama Becerisinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi  Projesi

Destekçi

:

ANKÜDEM, Çankaya ROTARY Kulübü

Görevi

:

Araştırmacı

Tarih

:

15 Ekim 2017 - 15 Haziran 2018