PROF.DR. SAİME ÖZLEM GÖKKURT DEMİRTEL    
Adı : SAİME ÖZLEM
Soyadı : GÖKKURT DEMİRTEL
E-posta : ozlem.gkurt@gmail.com
Tel : 3103280/1330
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı - Soyadı: Özlem GÖKKURT DEMİRTEL

E-posta adresi:  ozlem.gkurt@gmail.com

Web sayfası: http://ozlemgokkurt.com

 

Öğrenim Durumu: 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

MLS

 

 

Kütüphanecilik ve Enformasyon

St.John’s University,

USA

2001-2003

Doktora

Kütüphanecilik

Ankara Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Kütüphanecilik

Ankara Üniversitesi

1991

Lisans

Kütüphanecilik

Ankara Üniversitesi

1988

 

Doktora: Atıf İndeksi ve Atıf Analizi: Enformetrik Bir Model Çalışması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

Görevler:

Görev Ünvanı

Profesör

Görev Yeri

Ankara Üniversitesi

Yıl

2014 -

Doçent

Ankara Üniversitesi

2007 - 2014

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi

2005 - 2007

Graduate Assistant

St. John’s University, NY

2001 – 2004

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

1992- 2000

Danışma Kütüphanecisi

T.C. Merkez Bankası

1989-1992

Kütüphaneci

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1989

Kütüphaneci

UNICEF

1987

 

Çalışma ve İlgi Alanları

  • Enformetri/Bibliyometri/Atıf Analizi
  • Metadata (Üstveri)
  • Dijital Kütüphaneler
  • Kavramsal dizin oluşturma (Thesaurus)
  • Bilgi Kaynakları Yönetimi
  • Açık Erişim ve Kurumsal Açık Erişim Sistemleri
  • Elektronik Belge Yönetimi 

Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Verdiği Dersler: 

Lisans Dersleri

Derme Geliştirme      

Enformetri                                                                 

Elektronik Ortamda Kataloglama (MARC)                

Metadata

Sınıflama Sistemleri (LC)                                         

                                                                      

Yüksek Lisans                                                                                                         

Dijital Derme Geliştirme                                            

Metadata                                                                  

Açık Erişim ve Kurumsal Açık Erişim Sistemleri

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Bilgi Yönetimi

Sosyal Epistemoloji

 

Doktora

Enformetri ve Webometri

Thesaurus (Kavramsal Dizinleme)                                                   

             Kurumsal Metadata


ANKÜSEM Kurumsal Eğitim Programları kapsamında verilen dersler

·        Kurumsal bilgi, belge yönetimi ve arşiv politikası     

·        Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme      

·        Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Süreci                      

 

Yürüttüğü Tezler                                                                              

Türkiye’ de Bilim Dallarında Karşılaştırılmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması. Burcu Umut Zan. Doktora Tezi. 2012.

Bilim İnsanlarının Açık Erişimli Dergiler Konusundaki Bilinç ve Tutumları : Başkent Üniversitesi Örneği. Alper Odabaşoğlu. Yüksek Lisans Tezi. 2016

Açik Kaynak Kodlu Kütüphane Otomosyon Sistemlerinin Akademik Kütüphanelerde Kullanimi. Remzi Salihoğlu. Yüksek Lisans Tezi. 2012

Yürütülmekte Olduğu Tezler

 Kamu Kuruluşlarında İhracata Yönelik Web Tabanlı Bilgi Hizmetlerinin Geliştirilmesi: T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Uygulaması. Esra Durna.

Dijital Materyallerin Tanımlanması ve RDA’ya Geçiş. Mehmet Fatih Karagülle.

Ege Bölgesi Üniversite Kütüphanelerinde Çalışan Mesleki Personelin Performansının Değerlendirilmesi Ayşe Güzin Özbanazı.

 Belge Yönetimi Uygulamalarının Performansa Dayalı Yönetim Anlayışına Katkısı.   Fatih Şahin. 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

TUBİTAK ve BAP Projeleri

Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Projesi

Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M) Projesi (TÜBİATK-SOBAG-Proje No:110K592).(2011-    ) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci; Proje Araştırmacıları: Doç. Dr. S. Özlem Gökkurt, Mehmet Torunlar, Selvet Saraç; Bursiyer Araştırmacılar: Bahattin Yalçınkaya ve Zeynep Şen. Destekleyen Kurumlar:

TÜBİTAK

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

 

Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphane Performans Ölçümü Projesi

Ankara Üniversitesi Akademik Açık Arşivinin Oluşturulması ve Bu Arşive Elektronik Veri Tabanlarının Katkısının Araştırılması. Prof. Dr. Doğan Atılgan - Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2005-2006

 

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Projesi

Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü.Prof. Dr. Doğan. Atılgan - Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2004-2005

 

Diğer Projeler

Ankara Ticaret Odası.(ATO) Projeler ve AB Birimi Kurulum Çalışması. Gerekçelendirme, mevcut durum analizi ve değerlendirme raporu. Uğur Ersoy ile (2011)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi.  Belge /Evrak Yönetim Sistemi Yönergesi Projesi. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2011)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi. Bilgi ve Belge İzleme Formları. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2011)

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Kurulumsal İyileştirme  Çalışması. İnsan Kaynakları Verimliliği. İş Yükü Analizi Ön  Çalışması: Kuramsal Arka Plan, MDA ve Öneriler Raporu. Uğur Ersoy ve Cansu Ekmekçi ile (2011).

Dicle Kalkınma Ajansı. MDA-Mevcut Durum Analizi. Kurumsal Geliştirme Eksenleri, Planlama Alt Yapısı. Uğur Ersoy ve Cansu Ekmekçi ile (2011).

Treysan. Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Planlama Çalışması. Gerekçelendirme, Mevcut Durum Analizi, Değerlendirme ve SWOT I Raporu. Uğur Ersoy ile (2011).

Treysan. Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Planlama Çalışması. Kurumsal Arka Plan ve Gerekçelendirme Referans Dokümanı. Uğur Ersoy ile (2011).

Treysan. Kurumsal Performans Sistemi. Gelişme Eksenleri, Ölçme-Değerlendirme, KBF, Göstergeler ve Kurumsal Kariyer Planlama Raporu. Uğur Ersoy ile (2011).

Treysan. Kurumsal Stratejik Plan. Analiz, Değerlendirme ve 2011-2016 Eylem Planı Raporu. Uğur Ersoy ile (2011).

Ankara Ticaret Odası.  Projeler ve AB Birimi Kurulum Çalışması. Birim Dokümantasyonu. Proje Hazırlama ve ATO Proje Başvuru Kılavuzu. Uğur Ersoy ile (2011).

Ankara Ticaret Odası.  Proje Geliştirme ve AB Müdürlüğü Kurulum Çalışması. Müdürlük İşletim Sistemi.  Uğur Ersoy ile (2011).

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi. SDP-Standart Dosya Planı Uygulama El Kitabı. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2010).

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi. İş Süreçleri Analiz  ve  Değerlendirme Raporu. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2010)

Nilüfer Belediyesi BURSA. PEDSİP(Performans Değerlendirme Sistemi İyileştirme Projesi). Proje Sonuç ve Öneriler Raporu.  Prof. Dr. Abdülkadir Varlıoğlu, Doç. Dr. Soner Yıldırım ve Uğur Ersoy ile  (2009).

Yurt Dışında Yürütülen Projeler:


St. John’s University için geliştirilen Web Sitelerinin tasarımı ve web içeriğinin yönetimine yönelik proje çalışmaları:

St. John’s University Projesi 2001 – 2003:
Irish Studies
Islamic Studies
Women’s Studies

 

Ödüller:

1989 Emily Dean Tez Ödülü, American Librarian Association (ALA) tarafından Türkiye’de Halk Kütüphanelerinde İnsangücü Planlaması başlıklı tez.

1989 Perran Özben İkincilik Ödülü: Bölüm mezunlarının not ortalamalarına göre verilen derece.

Burslar:

2001-2003 St. John’s Üniversitesi tarafından verilen burs: Aynı Üniversite’nin Kütüphane ve Enformasyon Bilimi Bölümü’nde üç yıl sure ile asistanlık yaparak ücretsiz olarak yüksek lisans eğitimi tamamlanmıştır.

1993 (25 Haziran – 5 Ağustos) The British Council Türkiye temsilciliği tarafından özgün doktara konusunda ön araştırma yapılmak amacıyla verilen araştırma bursu. İngiltere’deki bibliyometri uygulamaları ile ilgili üniversite bölüm ve enstitülerinde ( Science Policy Research Unit , University of Sussex in Brighton, London Polytechnic Scholl in London ) konu uzmanları ile görüşülerek iki hafta süreli araştırma yapılmıştır.

Mesleki Faaliyetler:
 

Uluslar arası dergi yayın kurulu üyeliği:
2010 -      .  International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR).

Member of International Editorial Review Board.

Aralık 2006.  Yazı Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakemliği yürütülen Dergi):
Türk Kütüphaneciliği.

Mayıs 2006. Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu(ANKOS) bünyesinde oluşturulan Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) çalışma grubunda danışmanlık.

Nisan 2004 - Yazı Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakemliği yürütülen Dergi):
Bilgi Dünyası.

1999 – 2000 Dergi Editörlüğü , Türk Kütüphaneciliği.

Akademik Sunumlar

“Information Access and Digital Library use in University Students’     Education: The                Case of Ankara University”, Proceedings of the 2nd International Conference on                Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September   3, 2012.

              Developing Records Management Software Applications and managing Institutional   Differences: A Comperative Study F. Özdemirci, T. Güvercin ile. Proceedings of the 2nd International Conference on  Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September 3, 2012.

  Mobile Approaches to Electronic Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: Sample Practice in Ankara University,. Özdemirci, F. M. A. Ünal ile.  5th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2012, Rome, Italy, June 20-22, 2012

 Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  F. Özdemirci - Z. Şen ile. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir /Yayına hazırlayanlar: F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. - Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.

 Üniversitelerde Elektronik             Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi B. Yalçınkaya- M. Torunlar ile . (e-BEYAS-   M",  Akademik Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak, 2012.

Özdemirci, F.- Ö. Bayram- B. Yalçınkaya- M. Torunlar ile . “Üniversitelerde Elektronik     Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-       M)Akademik Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak , 2012.

Collaboration Studies in Turkey: The Case of “Polymer Science”. B. Karasözen, B.U. Zan ile. 7. International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) & 12. COLLNET Meeting. September 20-23. İstanbul Bilgi University. İstanbul, Turkey, 2011.

“Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği” F. Turan ile. XV. Türkiye İnternet Konferansı 2-4 Aralık.  İTÜ, İstanbul, 2010.

“Elektronik Belge Paylaşımı” 25 Eylül 2010. Türkiye Bilişim Derneği 27. Ulusal Bilişim Kurultayı. 22-25 Eylül.  Rixos Grand, Ankara, 2010

“İşgücü Piyasasına Tek Noktadan Giriş Projesi” Kapsamında “Bilgi ve Bilime Dayalı Süreç Yönetimi ve Projelendirme” konulu kapanış konferansında “Hesap Verebilirlik ve Belgeye Dayalı Yönetim” konusunda Ankara Ticaret Odası (ATO)’nda yapılan davetli konuşma. 18 Ocak 2010.

 “Elektronik Belge Yönetimi” Türkiye Bilişim Derneği Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu-11 Kapsamında Yürütülen Çalışma Grubu Raporu Sunumu. 9-12 Nisan 2009. http: //www.tbd.org.tr. 2009.

“Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey”, Özdemirci, F. ile. Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2009, CCIS 49, pp. 395–403. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

“Open Access and Institutional Repositories”.  24 Mayıs . Nicolaus Copernicus University, Institute of Information Science and Book Studies, Torun-Poland. 2007

 “Institutional Repository Movement in Turkey”, Poster. Akbayrak, E. H. C. Coşkun, İ. Holt, B. Karasözen, Y. Tonta ile birlikte.  In Proceedings Open Scholarship. New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK), 2006.

“An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata,” D. Atılgan ve S. Arslantekin ile. Current Research in Information Sciences and Technologies. Multidisciplinary Approaches to Global Information Systems InSCIT 2006 . Vol I., 328 – 332, Merida’s Conference Hall, Spain, 2006.

Türkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. F. Turan ile.  XI. Türkiye’de İnternet Konferansı 21 – 23 Aralık. TOBB Üniversitesi, Ankara , 2006.

“Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim”: Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21- 24 Aralık 2004 (The Saga of Librarianship International Symposium 21 – 24 October , 101 -110s., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, 2004.

 Türkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. F. Turan ile.  XI. Türkiye’de İnternet Konferansı 21 – 23 Aralık. TOBB Üniversitesi, Ankara , 2006.

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar. ANKOS Kontrol Listesi ve El Kitabı. C. Coşkun, İ. Holt, B. Karasözen ile.  XI. Türkiye’de İnternet Konferansı 21 – 23 Aralık . TOBB Üniversitesi, Ankara, 2006.

“Kurumsal Arşiv Yaratma” ,  ANKOS 6. Yıllık Toplantısı, B. Karasözen, C. Coşkun, İ. Holt ile.   2- 4 Haziran .18 Mart Üniversitesi Çanakkale, 2006.

“Açık Öğrenim Modeli: Halk Kütüphanelerinde Açık Arşiv Uygulamaları için Bir Öneri”. Bilgi Teknolojileri Kongresi IV / Akademik Bilişim  9 – 11 Şubat. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.

“Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Uygulaması ” S. Arslantekin ve D. Atılgan ile. Bilgi Teknolojileri Kongresi IV / Akademik Bilişim  9 – 11 Şubat. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.

“Toplumsal Bütünleşme ve Halk Kütüphaneleri ” 30 Mart – 4 Nisan, 40. Kütüphane Haftası Bilgi Erişim Merkezi Olarak Kütüphanelerin Yeniden İşlevlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü konulu panelde sunulan bildiri. Milli Kütüphane, Ankara, 2004.

“Yüklenmiş Verilerin Analizinde Kullanılabilecek Ölçümler ve Kullanıcı Merkezli Araştırma ile Desteklenmesi ”, Akademik Bilişim, Trabzon 2004 11-13 Şubat. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2004.

“Elektronik bilginin fiyat politikası: Ulusal bir model önerisi” Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını , 529-543s. , TKD, Ankara, 1999.

“Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Dergi Yönetimi” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998) 24-34s. Trakya Üniversitesi, Edirne, 1999,.

“Dolaşım (Circulation) İstatistikleri ve Kütüphanelerde Enformetrik Analizi: Düzenleme Politikaları ” TKD IFLA 1995’e Doğru Sempozyumu. 81-87s. TKD, Ankara, 1997,

 “Atıf İndeksi (Citation Index)” Kütüphanecilikte Bilgi- Belge Sempozyumu Bildiriler 22-25 Eylül 1992. 123-128s. Milli Kütüphane, Ankara, 1994,

 “Enformetri (Informetrics): Bir Deneme” Kütüphane Enformasyon Arsiv Alaninda Yeni Teknolojiler, TÜRKMARC Sempozyumu Bildirileri. 14 Ekim 1991. 215-253s. TKD Istanbul Şubesi, Ankara, 1991.

Davetli Konuşma, Seminer ve Çalıştay Etkinlikleri (son 5 yıl)

ODTÜ Kütüphanesi, Seminer, 2016

Bilkent Kütüphanesi, Seminer, 2015

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, 2014


Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı. F. Özdemirci ile.  Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir.

 

Uluslar arası Dergilerdeki Kriterler ve Yayına Öncelik Kazandırma. 21 Haziran 2013. Ankara Üniversitesi

 

Bilgi Kaynakları Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 2 Mayıs 2012. ODTÜ Kütüphanesi.

 

Introduction to Electronic Records Management Applications in Public Agencies ile F. Özdemirci. 23 Ocak 2013. BOBCATSSS 2013, Hacettepe University Department of Information management, AnkaraYAYINLAR

Yabancı Dilde Yayınlar             

“Efficiency of electronic records management systems: Turkey and example of Ministry of Development”, H.Demirtel ile. Proceedings of 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013), Prague, Czech Republic, 5-9 Sep 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 189-196 s. 2014

“Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media”, E.İşler ile. Proceedings of 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013), Prague, Czech Republic, 5-9 Sep 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 550-553 s. 2014


“Information Access and Digital Library use in University Students’ Education: The Case of Ankara University”, F. Turan ile.  Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September 3, 2012. Procedia – Social and Behavioral Sciences Edited by Georgios Giannakopoulos, Damianos P. Sakas, Dimitrios S. Vlachos and Daphne Kyriaki-Manessi. 736 – 746 s. 2013

 Developing Records Management Software Applications and managing Institutional   Differences: A Comperative Study . F. Özdemirci, T. Güvercin ile. Proceedings of the 2nd International Conference on        Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September 3, 2012. Procedia – Social and Behavioral Sciences Edited by Georgios Giannakopoulos, Damianos P. Sakas, Dimitrios S. Vlachos and Daphne Kyriaki-Manessi. 526 - 533 s. 2013.

“Collaboration Studies in Turkey: The Case of Polymer Science”. B. Karasözen, B.U. Zan ile. 7. International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) & 12. COLLNET Meeting. September 20-23. İstanbul Bilgi University. İstanbul, Turkey, 2011.

Transition Process of E-Records Management and Archiving System in Universities: Ankara University. F. Özdemirci ile. International Conference on Integrated Information (IC-ININFO)  September 29 – October 3, 2011. Abstracts Book. G. Giannakopoulos, D. P. Sakas, D. S. Vlachos et al. (Eds.) Kos Island, Greece.

 “Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey”, Özdemirci, F. ile. Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.) WSKS 2009, CCIS 49, pp. 395–403, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Spain, 2009.

 “An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University Digital Library, C. Atakan, D. Atılgan, S. Arslantekin ile, The Electronic Library, 26:2 (2008), 249-259.

“The Dede Korkut  Digital Library: A Student Project Faces The Real World”, A. Emel ile. Library Student Journal, February, 2007.

 “An Evaluation of Faculty Use of the Digitial Library at Ankara University, Turkey”, D. Atılgan ile. The Journal of Academic Librarianship , 36 (1) 86-93 (2006).

“Institutional Repository Movement in Turkey”, Poster. Akbayrak, E. H. C. Coşkun, İ. Holt, B. Karasözen, Y. Tonta ile. In Proceedings Open Scholarship (2006), New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK).

“An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata,” D. Atılgan ve S. Arslantekin ile. Current Research in Information Sciences and Technologies. Multidisciplinary Approaches to Global Information Systems InSCIT 2006 . Vol I., 328 – 332, Merida’s Conference Hall, Spain, 2006.

 Türkçe Yayınlar


 Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  F. Özdemirci - Z. Şen ile. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir /Yaına hazırlayanlar: F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. - Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.

“WoS ve Scopus Veritabanlarının Karşılaştırması”, Karasözen, B., B.U. Zan ile. Türk Kütüphaneciliği, 25 (2), 238-260 (2011).

 “Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği” F. Turan ile .  XV. Türkiye İnternet Konferansı 2-4 Aralık 2010 İTÜ, İstanbul.

“Elektronik Belge Paylaşımı” 25 Eylül 2010. Türkiye Bilişim Derneği 27. Ulusal Bilişim Kurultayı. 22-25 Eylül 2010 Rixos Grand,Ankara.

“WoS ve Scopus Veritabanlarının Karşılaştırması” , Karasözen, B., B.U. Zan ile. Türk Kütüphaneciliği, 25 (2), 238-260 (2011).

 “1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi” Karasözen, B., B.U. Zan ile. Türk Kütüphaneciliği, Cilt 23 (1), 4-21 (2009).

Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi. Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki (2008).

 “Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri tabanları Kullanım Analizi”, S. Arslantekin, D. Atılgan, C. Atakan ile. Türk Kütüphaneciliği, 20 (4), 373 – 389 (2006).

 “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi” Atılgan, D. ile. Bilgi Dünyası , Cilt 7(1), 63-76 (2006). (Library and Information Science Abstract , LISA’da taranmaktadır).

“Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim”: Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21- 24 Aralık 2004 (The Saga of Librarianship International Symposium 21 – 24 October 2004), 101 -110, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, 2004.

 “Atıf verisi (Citation Data) ve Enformetrik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründe Doktora Tezleri Üzerine Bir Uygulama”, Türk Kütüphaneciliği,12(1), 21 – 32 (1998).

 “Gündem: Türkiye İlerleyerek Yerinde Sayıyor” Konu:  1997 -2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi ” ( Röportaj). Milliyet Gencim Eki. 14 Şubat 2008.

“Yılmaz Erol. Toplam Kalite Yönetimi” Türk Kütüphaneciliği, 19 (4), 480 – 481 (2005).

“Dünya Literatüründen: 65th IFLA Genel Konfransından Yansımalar “, Türk Kütüphaneciliği,13(4),419-476(1999).

“Dünya Literatüründen: Telif Haklarının Korunmasında Yeni Gereksinimler ”, Türk Kütüphaneciliği 13(3), 280 – 282 (1999).

“Dünya Literatüründen: Elektronik Bilgileri Saklama Sorun. Türk Kütüphaneciliği 13(2), 139 – 141 (1999).

“Dünya Literatüründen: Uluslararası Konsorsiyumlar ve Kütüphaneler ”, Türk Kütüphaneciliği 13(1), 58-60 (1999).

“Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Dergi Yönetimi” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998) Edirne, Trakya Üniversitesi, 1999, 24-34.

“Dünya Literatüründen: Yaşam boyu Öğrenim ve Kütüphaneler”, Türk Kütüphaneciliği, 12(4), 345-346 (1998).

“Dünya Literatüründen: Sanal Kütüphaneler”, Türk Kütüphaneciği, 12(3), 241-243 (1998).

“Dünya Literatüründen: Kitapçı mı Kütüphane mi?”, Türk Kütüphaneciği, 12(2), 157-159 (1998).

“Dünya Literatüründen: Anglo American Kataloglama Kuralları 2’nin Geleceğini Tartışma (AACR2)”,Türk Kütüphaneciliği, 12(1), 62-63 (1998).

“Enformetri, Bradford Yasası ve Citation İndeks” Türk Kütüphaneciliği 8 (1) 1994: 26 – 30.

“Enformetrinin İstatistiksel Temeli: Vardamlı (Inferantial) İstatistik Teknikler” Türk Kütüphaneciliği 6(1), 18 – 21 (1992).

“Bilginin Depolanması ve Organizasyonuna Giriş: Dijital Kütüphane Rafları ” Bilgi…içinde. Hüseyin Odabaş, Hakan Anameriç. Ankara: Referans Yayınevi, 2007.

 

 “Web bir dijital kütüphane mi?” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. Yılı Anısına. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004: 96 – 107.

“Elektronik bilginin fiyat politikası: Ulusal bir model önerisi” Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını , 529-543, TKD, Ankara, 1999.

“Konsantrasyon (Concentration) Teorisi ve Atıf Analizinde Uygulanması” Kütüphanecilik Bölümü 25.yıla Armağan içinde. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997:153-157.

“Dolaşım (Circulation) İstatistikleri ve Kütüphanelerde Enformetrik Analizi: Düzenleme Politikaları ” TKD IFLA 1995’e Doğru Sempozyumu. Ankara, TKD, 1997, 81-87.

“Bilgi Kaynağı Yönetimi” Prof. Dr.İlhan Kum’ a Armağan içinde . Ankara: TLA, 1997: 81-87.

“Bibliyometri, Enformetri, Bilimetri ve Librametri, ” Prof. Dr. Berin Yurdadoğ’a Armağan içinde. Ankara: TKD, 1994: 4-59.

“Atıf İndeksi (Citation Index)” Kütüphanecilikte Bilgi- Belge Sempozyumu Bildiriler (22-25 Eylül 1992). Ankara, Milli Kütüphane, 1994, 123-128.

“Enformetri (Informetrics): Bir Deneme” Kütüphane Enformasyon Arsiv Alaninda Yeni Teknolojiler, TÜRKMARC Sempozyumu Bildirileri (14 Ekim 1991) Ankara, TKD Istanbul Şubesi, 1991, 215-253.

“World Biographical Archive: Dünya Biyografi Arsivi” from the context of the speech to 50th Anniversary of the Established of Turkish Librarians’ Jackl, Stefan’dan çeviri. Association of the International Symposium (17-21 November 1999, Ankara) Türk Kütüphaneciliği 13(4), 424 -425, (1999).

Kurumsal Arşiv Oluşturma Rehberi. C. Coşkun, İ.Holt ve B. Karasözen ile.  (2007) http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/9568/1/KArehber20may.pdf

Açık Erişimle Değişimi Yaratın. Bilimsel Bilgiye Ulaşmak Elinizde. C. Coşkun, İ.Holt ve B. Karasözen  ile. (Broşür)  (2006). http://acikerisim.ankos.gen.tr/belgeler/acikerisim.pdf.

Editörlükler

Osmanlı Devleti’nde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler Ankara: TKD, 1999. A. Can, E. Erkan, A. Güzeldere, E. Yılmaz ile.

21. Yuzyila Doğru Türk Kütüphaneciliği. 35. Kütüphane Haftası Bildirileri  Erhan Erkan and Erol Yilmaz ile. Ankara: TKD, 1999.

Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kurulusu’nun 50. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri 17-21 Kasım 1999 (Adventures of Information: It’s Past, Present&Future…50th Anniversary of the Establishment of Turkish Librarians’ Association Proceedings of the International Symposium 17-21 November 1999) Ankara: TKD,1999. Erhan Erkan, Tayfun Gülle, Dilek Bayır, Mehmet Toplu, Erol Yılmaz ile.

Kültür Politikaları ve… Ankara: TKD , 1998. (M. Bayter, S. Baytur, D. Toplu ile.