PROF.DR. ORHAN ÇELİK    
Adı : ORHAN
Soyadı : ÇELİK
E-posta : ocelik@ankara.edu.tr
Tel : 312 595 1484
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/orhan-celik
Kişisel Akademik Bilgiler

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                  :Prof. Dr. Orhan CELIK

Doğum Tarihi             : 06/11/1971

Uyruğu                         : TC

Medeni durumu         :  Evli

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Telefon                                   : +90 312 595 14 84

Faks                                        : +90 312 319 77 38

e-posta                                   : ocelik@politics.ankara.edu.tr

 

 

 

 

GÖREVİ

 

 

Prof. Dr.

2013-

 

A.Ü. Siyasal bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

 

 

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

2001

 

Ankara Üniversitesi

Doktora Tezi: Kur Değişim Etkilerinin Finansal Tablolara Etkileri ve Türkiye Uygulaması (Türkçe)

 

 

Doktora Bursiyeri

2001

Department of Accountancy, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio

 

 

Yüksek Lisans

1997

 

Ankara Üniversitesi

Master Tezi: Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde şirket Değerlemesi (Türkçe)

 

 

Lisans

1994

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

 

POST-DOC ÇALIŞMALARI

 

Haziran -Eylül 2007

 

Marka Değerleme

Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht Munich.

 

 

PROFESYONEL TECRÜBE

 

Kurul Üyesi

2011-2013

 

 

Başkan

2011

 

Kurul Üyesi

2008-2011

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)

 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)

 

 

 

Türkiye’nin “IASB Kurul Üyesi” Adayı

(2010)

 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)

 

 

Türkiye Delegasyonu Üyesi (2005-2010)

 

Birleşmiş Milletler-UNCTAD, Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları Uzmanları Uluslararası Çalışma Grubu  (ISAR) 

 

 

Başkan

(2010-2011)

 

Türkiye Muhasebe Standartları Danışma Komisyonu, TMSK

 

 

Türkiye Delegasyonu Üyesi

(2010-2012)

 

Avrupa Birliği Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG), CFSS Çalışma Grubu

 

 

Doç. Dr.

2007-

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

 

 

Yrd. Doç. Dr.

2002-2007

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

 

Öğretim Görevlisi

2001-2002

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

 

Araştırma Görevlisi

1997-2001

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

 

Teknik Uzman (kısmi zamanlı)

1999-2001

Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)

 

Koordinatör, Uzman

2004-2009

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) Sürekli Muhasebe Eğitimi Projesi

 

Teknik Uzman (kısmi zamanlı)

2005-2009

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB)

 

 

 

VERDİĞİ DERSLER ve BAZI ÖZEL EĞİTİMLER

 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

(Ankara Üniversitesi İşletme A.B.D. Doktora Programı)

Şirket Değerleme

(Ankara Üniversitesi İşletme A.B.D. Doktora Programı)

Finansal Muhasebe

(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans programları)

Finansal Tablolar Analizi

(Ankara Üniversitesi İşletme A.B.D Yüksek Lisans Programı)

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Yardımcıları Oryantasyon Eğitimi programı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) eğitimleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uzman Yardımcıları Oryantasyon Eğitimi programı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) eğitimleri

Banka ve Ticaret Hukukun Araştırma Enstitüsü Türkiye finansal Raporlama Standartları (TFRS) Eğitimleri

Çok sayıda şirket ve bankada TFRS ve Şirket Değerleme Eğitimleri