DOÇ. DR. SEDAT ODABAŞ    
Adı : SEDAT
Soyadı : ODABAŞ
E-posta : odabas@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 212 6723 /1207
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA - BİYOKİMYA
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sedat-odabas
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 

DOÇ. DR. SEDAT ODABAŞ


EĞİTİM ve AKADEMİK FAALİYETLER

  

DOÇENT DOKTOR : Kasım 2017 - ...

 ÜAK - Biyomühendislik

     

YARDIMCI DOÇENT DOKTOR: Şubat 2014 - …

 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Biyokimya

 

ABD. Tandoğan Ankara

  

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI: Aralık 2011 – Ocak 2014

 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Doku Mühendisliği ve BiyoNanoteknoloji Laboratuvarı (DMBNL) Tandoğan, Ankara

 

Akademik Rehber: Prof. Dr. Y. Murat Elçin

 

DOKTORA (PhD / Biyomühendislik): Ekim 2006 – Temmuz 2011.

 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Beytepe,

 

Ankara Akademik Ortalama: 4.00/4.00

 

Doktora Tezi: “Kıkırdak Doku Oluşumu İçin Yeni Doku Mühendisliği Stratejilerinin Geliştirilmesi”.

 

 

Bütünleşik Doktora Programı, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Mükemmeliyetler Merkezi Projesi olan EXPERTISSUES: Kıkırdak ve Kemik Doku Mühendisliği için İkincil Nesil Biyomimetik Doku İskelesi Matriks Sistemleri Kullanarak Yeni Terapötik Stratejiler Geliştirilmesi projesi bünyesindeki araştırılara tanınan doktora programı, FP6-2002-NMP-1, (2008-2010)

 

Bu Bütünleşik Doktora Programı, FP6.NoE:EXPERTISSUES bünyesinde bulunan araştırmacılara projeye dahil olan Avrupa’da 13 ülke ve 20 araştırma merkezi arasında bilimsel işbirliği ve gittikleri araştırma merkezinde araştırma imkanı sağlamaktadır. Proje

 

Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında bütçe kısıtlamaları gerekçe gösterilerek uzatılmamış ve askıya alınmıştır.

  

Ziyaretçi Araştırmacı, 

 

Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology/AUVA Research Center, The Austrian Cluster for Tissue Regeneration, European Institute of Excellence on Tissue Engineering and Regenerative Medicine Research (Expertissues EEIG), Donaueschingenstrasse 13, 1200 Viyana, Avusturya.

 

 

YÜKSEK LİSANS (MSc): 2004 – 2006.

 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Beytepe,

 

Ankara  Akademik Ortalama: 3.75/4.00

 

 Yüksek Lisans Tezi: “Mezenkimal Kök Hücre Saflaştırılması için Manyetik Yüklü Polimerik Nanosorbentlerin Üretimi”.

          LİSANS (Biyoloji Bölümü): 2000–2004.

 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Beytepe, Ankara

 

Akademik Ortalama: 3.69/4.00

 

Lisans çalışması:  Aspergillus thuringiensis özelinde temel enzim üretimi 

  

 İDARİ ve KAMU GÖREVLERİ

 

DEKAN YARDIMCILIĞI – Ekim 2017 - .......

 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı

 

ANKARA Ü. FEN FAKÜLTESİ KALİTE TEMSİLCİSİ  -  Kasım 2017

 

AKREDİTASYON SORUMLUSU – Mayıs 2015

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Beşevler Ankara

 

SÜREÇ SORUMLUSU: Haziran 2014 - Haziran 2016

 

Ankara Üniversitesi, Kök Hücre Enstitüsü, Doku ve Hücre Üretim Merkezi, Cevizlidere, Ankara.

 Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda merkezdeki işleyiş ve süreçlerin koordineli şekilde yürütülmesini sağlar. Farklı kategorideki kalite sistem ve işleyiş dokümanların ve kayıtların sistematik olarak ve güvenli bir şekilde oluşturulması, kullanılması, saklanması ve yönetilmesinde danışmanlık desteği sağlar. Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların ve süreçlerin yasa ve yönetmeliklere bağlı ilerlemesini gözetir ve bu çalışmaları koordine eder.

 

ANKARA TTO DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

Eylül 2014 - …

 

Ankara Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı, Ankara.

 

 DENEYİMLER

 

Ar-Ge Koordinatörlüğü Danışmanlığı, BMT Calsis Sağlık Teknolojileri A.Ş. Ankara (Aralık 2009 - Ağustos 2010)

Ar-Ge Danışmanı, Anthus Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Mayıs 2007 – Aralık 2009

Uzman Araştırıcı, Genkord Kordon Kanı Bankası ve Kök Hücre Laboratuvarı Kasım 2004 – Haziran 2006

Araştırıcı, Biyomedtek: Biyomedikal Teknolojiler Merkezi, Ekim 2004 – Ekim 2006

  

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

·         Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler;  

·         Kök Hücreler ve Hücresel Uygulamalar;

·         Manyetik ve manyetik olmayan polimerik nano ve meso partiküller /sistemler ve bunların tıp alanında uygulamaları

·         Gen Terapi.

 ARAŞTIRMA DIŞI UZMANLIK ALANLARI

  

·   İyi İmalat Uygulamaları (GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) kalite sistemlerinin oluşturulması ve süreç kontrolü.

 

·  Biyouyumluluk Testleri: (EN/ISO 10993 standardına uygun in vitro testler)

 

·  Mikrobiyolojik Üretim, Test Metotları / Kontaminasyon Kontrolü

 

·  EN ISO Ürün Validasyonu (EN/ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi ve EN/ISO 17025 çerçevesinde Ürünlerin/Yöntemlerin geçerli kılınması).

 

  

TEZ DANIŞMANLIKLARI

 

 1.  Berkay Erenay - “Investigation of the effects of magnetic field on osteogenic mesenchymal stem cell differantiation”. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - (Eş Danışman) (2015- … )

  

YAYINLAR

 

 

SCI, SCI-expanded kapsamındaki ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

 

 

1.       Vural Altuğhan Cahit, Odabaş Sedat, Korkusuz Petek, Yar Sağlam Atiye Seda, Bilgiç Elif, Çavuşoğlu Tarık, Bişkin Erhan, Vargel İbrahim Cranial bone regeneration via BMP-2 encoding mesenchymal stem cells. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 2017, 45 (3), 544-550.

2.       Parmaksız Mahmut, Arın Doğan, Odabaş Sedat, Elçin Ayşe Eser, Elçin Yaşar Murat. Clinical applications of decellularized extracellular matrices for tissue engineering and regenerative medicine. Biomedical Materials, 2016, 11(2), 22003, Doi: 10.1088/1748- 6041/11/2/022003.

3.       Odabas S. Collagen-carboxymethyl cellulose-tricalcium phosphate multi-lamellar cryogels for tissue engineering applications: Production and characterization. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 2016, 31 (4),411-422.

4.       Ilyas Inci, Sedat Odabas, Ibrahim Vargel, Elif Guzel, Petek Korkusuz, Tarik Cavusoglu, Harald Kirsebom, Hakan Hamdi Celik, Figen Demirkazik, Bo Mattiasson, and Erhan Piskin, Gelatin-Hydroxyapatite Cryogels with Bone Morphogenetic Protein-2 and Transforming Growth Factor Beta-1 for Calvarial Defects, Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, Vol. 4, 1–8, 2014

5.       S. Odabas, G.A. Feichtinger, P.Korkusuz, I.Inci, E.Bilgic, A.S.Yar, T.Cavusoglu, S.Menevse, I.Vargel, E.Piskin. Auricular cartilage repair using cryogel scaffolds loaded with BMP-7-expressing primary chondrocytes, J. Tissue Eng. Regen. Med. 2013, 7 (10) 831-840, DOI: 10.1002/term.1634.

6.       Kavaz D, Odabas S, A. Vaseashta, E.Denkbas. A Practical Methodology of IgG Purification via Chitosan Based Magnetic Nanoparticles, Digest J. Nanomat. Biostruct., 2012, 7 (3) 1165-1177.

7.       ZA. Gencer, S. Odabas, HT Sasmazel, E. Piskin Macroporous silicone biomaterials with modified surface chemistry: Production and characterization. Journal of Bioactive Compatible Polymers, 2012, 27 (5) 419-428 doi: 10.1177/0883911512455115 .

8.       B. Garipcan*, S. Odabas*, G. Demirel, J. Burger, B. Nabet, J.E. Spanier, E.Piskin In vitro Biocompatibility of n-type and Undoped Silicon Nanowires, Advanced Biomaterials, 2011, 13,1-2, B3-B9, DOI: 10.1002/adem.200980045. *equally contributed

9.       Doga Kavaz, Sedat Odabas, Eylem Güven, Murat Demirbilek and Emir Baki Denkbaş. Bleomycin Loaded Magnetic Nanoparticles as Multifunctional Nanocarriers. Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2010, 25: 305-318. DOI: 10.1177/ 0883911509360735.

10.   S. Odabas, F. Sayar, G. Güven, G. Yanikkaya-Demirel, E. Piskin. Separation of Mesenchymal Stem Cells with Magnetic Nanosorbents Carrying CD105 and CD73 Antibodies in Flow-Through and Batch Systems. J. ChromB. , Volume 861, 2008, Pages 74-80.

 

SCI, SCI-expanded dışında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

  

11.   Odabas, Sedat; Functional Polysaccarides Blended Collagen Cryogels, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2018 46 (1) 113-120.

12.   Odabas, Sedat; Inci, İlyas; Piskin, Erhan. Gelatin/Oxide-Dextran Cryogels: In-Vitro Biocompatibility Evaluations Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2012 40 (4) 409-417.

 

 

Bilimsel kitaplarda bölümler

  

 1. Sedat Odabaş, İleri Biyomalzemeler: Biyomalzeme ve Nanomalzeme Uygulamaları, Bölüm15.  Mekanik İletim ve Hücrelere Etkisi, Eds. Filiz Kurulay   Book Series 50th Years of Hacettepe University, Palme  Yayınları , 2018., 285-297.
 2. Sedat Odabaş, Kadriye Tuzlakoğlu, Biomaterials and Stem Cells: From Basics to Applications, Decellularized Matrices in Stem Cell Research, Eds. Bora Garipcan,  Book Series 50th Years of Hacettepe University, Palme  Yayınları , 2018., 201-212.
 3. Bahar Bilgen and Sedat Odabas, Advanced Surfaces for Stem Cell Research, Chapter 3 Effects of Mechanotransduction on Stem Cell Behavior, Editors: Ashutosh Tiwari, Bora Garipcan, Lokman Uzun Wiley , US, Dec. 2016. ISBN: 978-1-119-24250-5. 
 4. Sedat Odabas, A. Eser Elcin, and Y. Murat Elcin, Chapter 3: Isolation and Characterization of Mesenchymal Stem Cells, Meral Beksaç (ed.), Bone Marrow and Stem Cell Transplantation, Methods in Molecular Biology, vol. 1109, DOI 10.1007/978-1-4614-9437-9_3, © Springer Science+Business Media New York 2014.

 

Çeviri Kitap Bölümleri

  

17. Lehninger, Biyokimyanın Temelleri, Çeviri Ed. Y. Murat Elçin Palme Yayıncılık Beşinci Baskıdan Çeviri / Lehninger Principles of Biochemistry Fifth edition, D. L. Nelson, M. M. Cox


  

PROJELER

 

1.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), 1001 –217M551 - Kemik Doku Özgü Desenlenmiş Manyetik Stimüle Polidimetilsiloksan (Pdms) Doku Matrikslerinin Geliştirilmesi Ve Etkinlik Değerlendirmeleri, (2018- 2019). Yürütücü.

2.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), 1003 –Öncellikli Alanlar, Manyetik Duyarlı Biyoaktif Doğal Kemik Matriksi Temelli Nanokompozit Biyomalzeme Geliştirilmesi ve In-vivo Etkinliğinin Küçük Hayvan Modelinde İncelenmesi- Araştırmacı- Sözleşme Öncesi Terk.

3.    Kalkınma Bakanlığı Projesi, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi, 2016-K-121130, 04/2016-04/2018, 14.000.000 TL (Araştırmacı).

4.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), 1000 - Üniversite Araştırma Potansiyeli Projeleri; 115R184, Rejeneratif ve Restoratif Tıp / Ankara Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması, 29.755 TL; (2016-2017) (Araştırmacı) - Tamamlandı

5.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK),  Araştırma Projeleri; 3501- Kariyer Projeleri 115M522, Manyetik Temelli Doku İskelelerinin Hazırlanması ve Kök Hücre Davranışları Üzerine Mekanotransdüktif Etkilerinin Kapsamlı İncelenmesi, 149.764 TL, (2015-2017)  (Yürütücü) - Tamamlandı

6.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK),  Araştırma Projeleri; 214M159,  COST-ACTIONS; Pluripotent, Multipotent Ve Somatik Hücre Kültürü-Temelli Ekstraselüler Matriksin Doğal Niş Olarak ve Doku Mühendisliği İskelesinde Biyomimetik Bileşen Olarak Etkinliğinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, 354.722 TL ; (2015-2017) (Araştırmacı)

7.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK),  Araştırma Projeleri; SBAG-111S497 Nanoyapılı Jellerde Adipoz Mezenkimal Kök Hücre Farklılaşmasının İncelenmesi, 354.294TL; (2011-2014) (Uluslar arası Nitelikte Proje / Bursiyer Araştırmacı).

8.    Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi - BAB-0801602012, Kıkırdak Gelişimi İçin Yeni Doku Mühendisliği Stratejilerinin Geliştirilmesi, 90.000TL; (2009-2011) (Araştırmacı)

9.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Araştırma Projeleri; TBAG-107T112 –Plazmid DNA Saflaştırılması için Manyetik Yüklü Polimerik Nanopartiküller Esaslı Saflaştırma Kitlerinin Geliştirilmesi, 197.598 TL; (2008-2010) (Bursiyer Araştırmacı).

10.    European Commission, 6th Framework Programme for Research, EXPERTISSUES FP6-NMP3-CT-2004-500283, Network of Excellence: Novel Therapeutic Strategies for Tissue Engineering of Bone and Cartilage Using Second Generation Biomimetic Scaffolds, , 7.2M Euro; (2004-2009) (Uluslararası Nitelikte Proje / Bütünleşik araştırmacı)

11.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Araştırma Projeleri; 105T509TissueBiomed: Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği,  545.290TL; (2006-2008), (Bursiyer Araştırmacı).

12.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Araştırma Projeleri; 1001 -SBAG- 104S559, Mezenkimal Kök Hücrelerin Saflaştırılması ve Kültürü için Manyetik Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Üretimi.; 109.173TL (Haziran 2005- Ekim2006), (Uzman /Araştırmacı).

 

PATENT, BURS ve ÖDÜLLER

 

 

§  TPE-2014/16111 Bir Hücrelerarası Matriks Malzemesi, Tescil. 2018/02/21.

§  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Bilim Adamı Yetiştirme Programı, Temel Bilimlerde Doktora Bursu (2009-2011)

 

§  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Bilim Adamı Yetiştirme Programı, Temel Bilimlerde Yüksek Lisans Bursu (2004-2006)

§  Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü / 2004 Mezuniyet Yılı Biyoloji bölüm Birincisi ve Fen Fakültesi bölüm İkincisi

§  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Bilim Adamı Yetiştirme Programı, Temel Bilimlerde Lisans Bursu (2001-2004)

 

KONFERANSLAR

  

1.       28th. Annual Conference of the   European Society for Biomaterials (ESB-2017), 4-8 September 2017, Athens, Greece,  In-Vitro Evaluations of Multi-Blended Magnetic Cryogels for Bone Tissue Engineering, (Poster Sunumu)

2.       3. Biyomalzeme Günü - 17-18 Kasım 2016 Ordu-Türkiye. “Mekanik İletimin Hücreler Üzerindeki Etkisi”  . (Davetli Konuşmacı)

3.       BIOMAH -2016  ; Biomaterials for Healthcare Conference, 17-20 October 2016, Rome, Italy. “Magneto-sensitive multi-blended cryogels for hard tissue engineering”. (Poster Sunumu)

4.       9th SCSB Annual Meeting -  Biomaterials for Tissue Engineering Models - 1-3 June 2016; Reykjavik, Iceland , “Collagen-Carboxylmethyl Cellulose-Tri Calcium Phosphate Multi-Lamellar Cryogels for Tissue Engineering Applications: Production and Characterization” (Poster Sunumu)

5.       Türkiye Bilimler Akademisi Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Toplantısı. 19 Şubat 2015, Ankara, Türkiye. (Davetli Katılımcı)

 

6.       1st Nanobiotechnology Symposium, 27-29 Kasım 2011 Köyceğiz, Muğla, Türkiye. (Davetli Konuşmacı)

7.       XX. International Biomedical Science and Technology Symposium, 24-27 Kasım 2011 Köyceğiz, Muğla, Türkiye.

 

8.       TERMIS-EU Meeting, 17 – 20 Haziran, 2013 , Istanbul , “Gelatin-hydroxyapatite Cryogels for the Regeneration of Critical Sized Calvarial Defect in Rat Model”, (Poster Sunumu)

 

9.       1. Biyomalzeme Günü, 22 Şubat 2013 Boğaziçi Üniversitesi, “Kıkırdak Doku Mühendisliğinde Temel Yaklaşımlar”. (Davetli Konuşmacı)

10.   XVII. International Biomedical Science and Technology Symposium, 23-25 Kasım 2011 Dedeman, Ankara, Türkiye. ( Sözlü Sunum)

11.   Turkish Academy of Sciences, II. Stem Cell Course and VI. Stem Cell Symposium, 23-24 Haziran 2011, Ankara / Türkiye.

12.   EXPERTISSUES Training Course on Cranio-Maxillofacial Animal Models, 28-31 Temmuz 2010, Ankara TURKEY (Davetli Konuşmacı)

13.   Turkish Academy of Sciences, I. Stem Cell Course and V. Stem Cell Symposium, 25-26 Haziran 2010, Ankara / Türkiye.

14.   V. Orthopedic Meeting and 2nd AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) Common Education Meeting 21-25 Nisan 2010, Antalya, Türkiye.

 

15.   EMBO Young Scientists Forum, February 20-22, 2008 Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul Türkiye ( Poster Sunumu)

 

16.   XIV. International Biomedical Science and Technology Symposium, 20-23 Eylül, 2008,

 

17.   XIII. International Biomedical Science and Technology Symposium, BIOMED 2007, 26-28 Ağustos, 2007. (Poster Sunumu)

 

18.   NanoTR3 Nanoscience and Nanotechnology Conference, 11-14 Haziran, 2007, Ankara, Türkiye.

 

19.   Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Stem Cell and Tissue Engineering Symposium, 10-12 Mayıs, 2007, Samsun, Türkiye. (Poster Sunumu)

 

20.   WC 2006, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 27 Ağustos-1 Eylül, 2006, Seul, G.Kore (Sözlü Sunum)

 

21.   ESF Research Conference on Stem Cell in Tissue Engineering, 28 Ekim- 2 Kasım, 2006, Sant Feliu, İspanya. (Sözlü Sunum)

 

22.   NanoMat2006, International Workshop on Nanostructured  Materials,  21-23  Haziran,  2006,  Antalya, Türkiye.

 

23.   3rd Baltic Stem Cell Conference. 22-24 Ağustos, 2005, Rostock,Almanya.

 

24.   XII. International Biomedical Science and Technology Symposium, 20-23 Eylül, 2005, Izmir, Türkiye. (Poster Sunumu)

 

25.   11th International Biomedical Science and Technology Days, 6-10 Eylül 2004 Ankara, Türkiye.

 

 

EĞİTİMLER ve ÇALIŞTAYLAR

 

 1. EXPERTISSUES Training Course on Cranio-Maxillofacial Animal Models, 28-31 Temmuz 2010, Ankara TURKEY (Davetli Konuşmacı)
 2. COST ACTION B28, Workshop on Array Technologies, 5-6 Mayıs 2010, Istanbul / Türkiye (Yerel organizasyon komitesi)
 3. Certificate of Medical Devices Directive 2007/47/EC, Mart, 2010, ARGEmer, ISTANBUL.
 4. Winter School of the ESAO-European Society for Artificial Organs 2010, 21-23 Ocak 2010, Semmering / Avusturya
 5. Marie Curie / Monaco-Extra Summer School: Porous Hydrogels for Biomedical Applications from Cytapheresis to Tissue Engineering. 29 Eylül – 2 Ekim 2009, Antalya Türkiye
 6. Cost B28 – Proteomics Training Course, 7-10 Ekim 2008, Hradec Kralove, Çek Cumhuriyeti
 7. Nanomagnetics Instruments, Atomic Force Microscope (AFM) Workshop, 23-27 Haziran, 2008. Ankara, Türkiye.
 8. FEBS ACTION: QCM, SPR/Elipsometer, AFM as Novel Biosensors and Imaging Systems, June 22nd-29th 2008, Ankara / TURKEY. (yerel organizasyon komitesi)
 9. Course for Laboratory Animal Pratice and Ethics, Haziran 2007, Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Ankara, Türkiye (Teorik ve Pratik)
 10. “Cell-Biomaterials  Interfaces: From  Theory  to Practice”  17-20  Ekim,  2006,  Institute  of Macromoleculer Chemistry, Prag, Çek Cumhuriyeti
 11. Marie Curie Actions “Bioreactor Design and Stem Cell Processing” Workshop 18-22 Haziran, 2006, Buxton İngiltere.
 12. 2nd Alea Jacta EST/ EXPERTISSUES Tutorial Course on” Tissue Engineering of Bone and Cartilage: Current Trends and Future Perspectives” 18 - 19 Haziran 2005, Antalya Türkiye
 13. Uygulamalı Flow Sitometri Kursu 13-17 Haziran 2005, Institute for Experimental Medicine (DETAE), Istanbul Universitesi, İstanbul, Türkiye.
 14. 3rd Congress of Human Resources and Personal Development, Society of Business Administration, 8-11 Mart, 2005, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Türkiye
 15. Main Principles in Cell Culture and Artificial Organs, 24-26 Kasım 2004, Science and Technology Center (EBILTEM), Ege Üniversitesi, İzmir Türkiye.
 16. TÜBİTAK –RIGEB ( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırmalar Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü) –STAJ- 18 Ağustos- 12 Eylül, 2003, Gebze Türkiye

  

BİLİMSEL VE SOSYAL ÜYELİKLER

Biyomedikal Teknolojiler Derneği – Türkiye, Kurucu üye, 2008 - 2013

 
Lütfen kişisel PDF dosyasına bakınız veya www.btelab.com ' u ziyaret ediniz.