ARŞ.GÖR. ÖZGE ERDEMLİ    
Adı : ÖZGE
Soyadı : ERDEMLİ
E-posta : oerdemli@ankara.edu.tr, ozge.erdemli8787@gmail.com
Tel : 03123633350/7108
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler
Doğum Yeri: Adana
Doğum Tarihi: 1987
Lisans 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği (2005-2009)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı /Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı  (2011-2015)
Doktora
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı /Eğitim Yönetimi ve Teftişi Doktora Programı  (2015- --)