PROF.DR. OKAN ERTUĞRUL    
Adı : OKAN
Soyadı : ERTUĞRUL
E-posta : oertugrul@ankara.edu.tr
Tel : 03123170315/4316
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ:


Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Genetik Anabilim Dalı
06110 Dışkapı / ANKARA

Tel / Fax: 0 312 317 03 15 /4316

e-mail: oertugrul@ankara.edu.tr

DANIŞMAN GÖRÜŞME SAATLERİ: Pazartesi,13.45–15.45 Çarşamba,09.00–11.00

ÖZGEÇMİŞ:

Konya'da 16.03.1956 tarihinde doğan Okan Ertuğrul ilköğrenimini Konya, Orta öğrenimini Hasanoğlan ve Lise öğrenimini de Ankara’da tamamladı. A.Ü. Veteriner Fakültesi’nden 1979 yılında mezun olduktan sonra, Tarım Bakanlığında göreve başladı. Bu arada Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Proje hazırlama ve değerlendirme seminerine katılarak başarı ile tamamlamıştır.

            Askerlik görevini 1981 yılında tamamladıktan sonra 1981–1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Bilim Dalında Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra 1985–1986 yılları arasında Pınar Entegre Et ve Yem Sanayi’nde Veteriner Hekim olarak çalışan Okan Ertuğrul, daha sonra açılan sınavı kazanarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

            Okan Ertuğrul doktora çalışmalarını sürdürürken TÜBİTAK ve İ.T.Ü tarafından organize edilen İstatistik Lisansüstü Yaz okuluna katılmıştır. Doktorasını 1990 yılında tamamladıktan sonra Budapeşte / Macaristan Kan Grupları Laboratuarı’nda konusuyla ilgili olarak iki ay çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Okan Ertuğrul 9–13 Aralık 1991 tarihleri arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenen“Tanıda Rekombinat DNA Teknolojisi” uygulamalı kursuna katılarak başarıyla tamamlamıştır. International Society for Animal Genetics (ISAG)'ın 3–7 Ağustos 1992 tarihinde Interlaken/İşviçre'de düzenlediği 23. Hayvan Genetiği Konferansına International Society for Animal Genetics (ISAG) burslarıyla tebliğli olarak katılmıştır. Dr. Okan Ertuğrul 14.Ekim 1993 tarihinde yapılan Doçentlik sınavını başararak Doçentlik unvan ve yetkisini almıştır. Doç. Dr. Okan Ertuğrul Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarında Hayvancılık alt komisyonunda Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Çalışma Grubunda Raportör olarak çalışmıştır. Moleküler Genetik konularında yapılan çalışmaları izlemek ve yenilikleri öğrenmek üzere Stutgard Hohenheim Universitesinde ve Dublin Trinity College’de etkinliklerde bulunmuştur. Doç. Dr. Okan Ertuğrul 2001 yılında Genetik Anabilim Dalı’nda Prof. unvanını almıştır. Prof. Dr. Okan Ertuğrul’un şu ana kadar uluslararası hakemli ve SCI dergilerde 28 adet, ulusal hakemli dergilerde 14 adet olmak üzere 42 adet tebliği, 9 adet çeşitli dergilerde yayınlanmış derlemesi bulunmaktadır. SCI kapsamındaki makaleleri 307 kez kaynak (cited) gösterilmiştir (2011 Mart).

            Prof. Dr. Okan Ertuğrul Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Genetik Anabilim Dalında kurucu öğretim üyesi olarak görev almış ve bu Anabilim Dalına, Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Yeri : Konya
Doğum Tarihi : 16.3.1956
Medeni Hali : Bekar,1 çocuk babası
Tabiyeti : TC
Yabancı Dil : İngilizce
Kan Grubu : A Rh+


KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1979
2. DOKTORA, Zootekni Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1990.
3. DOÇENT, Zootekni Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1993.
4. PROFESÖR, Genetik Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,2001.KAZANILAN ÖDÜLLER:


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER
Genetik Anabilim Dalı Başkanı

VERDİĞİ DERSLER:

Lisans Dersleri:
1. Temel Genetik Kavramlar                        VET157                                    1. sınıf

2. Genetik                                                 VET205 (zorunlu)                      2. sınıf

3. Populasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi    VET247 (seçmeli)                     2. sınıf
4. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi                        VET244 (seçmeli)                     2. sınıf

5. Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji            VET343 (seçmeli)                     3. sınıf

Lisansüstü Dersler:

Yüksek Lisans Dersleri:

1.     Temel Genetik

2.     Genetik ve Canlı

3.     Kantitatif Genetik

4.     Genetik ve Çevre

5.     Moleküler Genetik

6.     Çiftlik Hayvanlarında Zararlı ve Letal Genler

7.     Kalitatif Genetik

8.     Genlerin Fenotipik Kalıtımı

9.     Deneme Planlaması

10.  Sitogenetik I

11.  Genetik Danışmanlık

12.  Hayvan Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri

13.  Kromozom Dışı Kalıtım

14.  Veteriner Hekimlikte Biyoteknoloji

 

Doktora Dersleri:

1.     Kalıtım ve Fenotip

2.     Kalıtımın Moleküler Temeli

3.     Genomik

4.     Gen Mutasyonları

5.     Veteriner Sitogenetik ve Fiziksel Kromozom Haritaları

6.     Hayvan Genetik Kaynakları ve Korunması

7.     Evcil Hayvanlarda Pedigri Analizi, Genotip Belirleme ve Genetik Danışmanlık

8.     Moleküler Hücre Biyolojisi

9.     Evciltmeye Genetik Bakış

10.  Çiftlik Hayvanlarında Renk Kalıtımı

11.  Kan Grupları ve Biyokimyasal Polimorfizm

12.  Evcil Hayvanlarda İmmunogenetik ve Hastalıklara Direncin Genetik Mekanizması

13.  Çiftlik Hayvanlarında Davranış Genetiği

14.  Evcil Hayvanlarda Gelişimin Genetik Mekanizması

15.  Hayvanlarda Üreme Genetiği ve Transgenik Hayvanlar

16.  Çiftlik Hayvanlarında Kantitatif Karakterlerin Genetiği

17.  Kanatlılarda Mutasyonlar

18.  İstatistiksel Genetik


UZMANLIK ALANLARI:
1. İmmunogenetik: Kan grupları, polimorfizm, gen frekansları
2. Biyokimyasal genetik: Protein polimorfizmi, gen frekansları, enzim
3. Hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı: Zootekni, ıslah, evcil hayvan
4. Populasyon genetiği: Populasyon, filogenetik, yerli ırklar

5. Adli veteriner genetik

BİLİMSEL YAYINLARI

 

A. BİLİMSEL MAKALELER


Uluslararası Hakemli ve SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Loftus R.T., Ertugrul O., Harba, A.H., El-Barody M.A.A., Machugh, D.E., Park S.D. E. Park., Bradley D.G. (1999): A Microsatellite Survey of Cattle from a Centre of Origin: the Near East. Molecular Ecology 8(12), 2015-2022

 2.     Luikart, G., Biju-Duval, M-P., Ertugrul, O., Zagdsuren, Y., Maudet C., Taberlet, P. (1999): Power of 22 Microsatellite Markers in Fluorescent Multiplexes for Parentage Analysis in Goats (Capra hircus).Animal Genetics, 30 (6),431-438

 3.     Ertuğrul, O., Alpan, O., Umay; M., Bilki, A. Bulmuş, S. (1999): Improvement of Beef Production Traits of Southern Anatolian Red Cattle Trough Crossing with Simmental Sires. Veterinariski Arhiv. 69 (1) 17-28

 4.     Orman, MN; Ertugrul, O (1999): Investigation of three different lactation models in milk yields of Holstein cows. Turkısh Journal Of Veterinary & Anımal Scıences, 23(6): 605-614

 5.     Dogan, I; Ertugrul, O (1999): Heritability estimation of milk production of cows of different origin and breed in Karacabey State Farm. Turkısh Journal Of Veterinary & Anımal Scıences, 23: 25-33 Suppl. 1

 6.     Ertuğrul, O., Alpan, O., Unal. N., Azeroğlu,F.(2000): Growth and Survival of Holstein and Brown Swiss Calves Reared Outdoors in Individual Hutches. Tropical Animal Health and Production.32 (4), 257-266

 7.     Ekebas,S; Cakir,S; Ertugrul,O; Kence, A. (2000): The detection of mutagenic activity of some chemicals(Azamethyphos, Dichlorvos, Methyl parathion, Aflatoxin B-1) by SMART Drosophila melanogaster. Turkısh Journal Of Veterinary & Anımal Scıences, 24(6):563-569

 8.     Aksoy, FT; Ertugrul, O; Atasoy, F; Gurler, S; Erdogan, M. (2000): A study on blood group alleles of Denizli fowl. Turkısh Journal Of Veterinary & Anımal Scıences, 24(5): 431-434

 9.     Unal, N; Ertugrul, O; Alpan, O. (2001): Growth and survival of Simmental calves reared outdoors in individual hutches. Turkısh Journal Of Veterinary & Anımal Scıences. 25(5):789-795.

10.    Ertugrul, O; Orman, M.N. (2002): Guneren, G. Some genetic parameters of milk production in the Holstein breed. Turkısh Journal Of Veterinary & Anımal Scıences. 26(3): 463-469

11.   Hill, E.W., Bradley, D.G., Al-Barody, M., Ertugrul, O., Splan, R.K., Zakharov, I., Cunningam, E.P. (2002): History and integrity of thoroughbred dam lines revealed in equine mtDNA variation. Animal Genetics 33(4), 287-294, 2002.

12.  Nijman I J,. Hogendoorn M P, Gruys E, Luikart G, Ertugrul, O, Yo Zagdsuren, L.O. Ngere, Hasima N, Erhardt G, Ajmone-Marsan P, , Lenstra J.A. (2002): Detection of sheep-goat interspecies hybridization by analysis of satellite DNA, Online Journal of Veterinary Research, Volume 1:1-6,

13.  Orman, MN; Ertugrul, O Alpan, O. (2005):  Some productive characteristics of F-1,B-1 and F(1)xB(1) crossbreeds from Simmental x SAR crossbreeding. Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, 29(5): 1129-1135

14.  Teksen, F; Kaymaz, M; Ertugrul, O. (2005): Chorionic villus sampling(CVS) in cows. Turkısh Journal Of Veterinary & Anımal Scıences. 29(1): 183-187

15.  Akyüz. B. Ertugrul, O, (2006): Detection of Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) in Turkish Native and Holstein Cattle. Acta Veterinaria Hungarica 54 (2) 173–178,.

16.  Naderi,S. Rezaei,H. Taberlet,P. Zundel,S. Rafat ,S. Naghash ,H. El-Barody ,M. Ertugrul, ,O. Pompanon , F and the Econogene Consortium (2007): Large-scale mitochondrial DNA analysis of the domestic goat reveals six haplogroups with high diversity. PLoS ONE 2(10): e-1012,

17.  Akyuz, B; Ertugrul, O. (2008): Detection of deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPS) in Holstein and native cattle in Turkey. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 55(1): 57-60.

18.  Akyüz B, Ertuğrul O, Koban E. (2009): Blood protein polymorphism of horse types being bred by public at villages in three different regions of Turkey, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Vol 15 Cilt 6 /913-918 

 19.  Akyüz B., Ertuğrul O., Kaymaz M., Macun H.C. and Bayram D. (2010): The effectiveness of gender determination using polymerase chain reaction and radioimmunoassay methods in cattle. Theriogenology Volume 73, Issue 2, 15 January, Pages 261-266

 20.  Akyüz, B., Ertuğrul, O., Ağaoğlu, Ö.K.,(2010): Detection of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) allele in Holstein cows breeding in Kayseri vicinity, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 16(2), 519-521

 21.  Akyüz B., Ertuğrul O., Kaymaz M., Macun H.C., Bayram D. (2010): The effectiveness of gender determination using polymerase chain reaction and radioimmunoassay methods in cattle. Theriogenology (73), Issue 2, Pages 261-266)

22.  Çınar Kul, B., Ertuğrul, O. (2011): mtDNA diversity and phylogeography of some Turkish native goat breeds. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 58(2): 129-134

 23.  Akçay A., Ertuğrul O. Gürcan Safa I., Karaer  Z.(2011): Quantification of risk factors of coccidiosis in broilers by using logistic regression analysis. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,58(3) 195-202.

 24.  Şeker  I., Özmen Ö., Çınar Kul B., Ertuğrul, O. (2011): Polymorphism in Melatonin Receptor 1A (MTRN1A) gene in Chios, White Karaman and Awassi sheep breeds. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (5): 865-868.

 25.  Ozmen O., I. Seker, O. Ertugrul, E. Ozkan, N Tekin (2011): Prolactin receptor (PRLR) gene polymorphism in Chios, White Karaman and Awassi sheep breeds. Archiv Tierzucht 54(4): 381-390

26. B. Cinar Kul and O. Ertugrul (2011): Determination of Genetic Distinction among Ruminant Species and Individuals Using STRs and mtDNA. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (3375-3379)

27.  Korkmaz Ağaoğlu Ö., Ertuğrul O. (2012): Assessment of genetic diversity, genetic relationship and bottleneck using microsatellites in some native Turkish goat breeds, Small Ruminant Researchhttp://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2011.12.005

28.  Akyüz B., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Ertuğrul O., (2012) : Genetic polymorphism of kappa-casein, growth hormone and prolactin genes in Turkish native cattle breeds. International Journal of Dairy Technology,  65(1):38–44.

29.  Korkmaz Ağaoğlu Ö., Çınar Kul B., Akyüz B., Elmaz Ö., Özçelik Metin M., Saatci M., Ertuğrul O. (2012) Identification of β-Lactoglobulin Gene SacII Polymorphism in Honamli, Hair and Saanen Goat Breeds Reared in Burdur Vicinity DOI : KVFD-2011-545

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.   Arpacık, R., Akcan, A., Alpan, O., Ertuğrul,O., Aksoy, A.R. (1988): Holştayn Danalarda Besi Başı Ağırlığının Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg.,35 (1) :124-134

2.   Bölükbaşı, F., Ertuğrul,O. (1988): Türk Çoban Köpeklerinde Hematolojik Değerler ile Yaş, Cinsiyet ve Ağırlık Farklılığının Etkileri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 35 (2-3): 299-308

3.   Ertuğrul,O., Alpan O., Doğrul, F. (1991): Türkiye Sığır Irklarında Kan Grubu Polimorfizmi. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi (Tr J. of Veterinary and Animal Sciences), 15: 328-337

4.   Ertuğrul,O., Geza,C., Erzsebet, G. (1992): Macaristan Boz Sığırlarında Kan Grubu Polimorfizmi. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 32 (1–4):4-14

5.   Özbeyaz, C., Ertuğrul,O., Alpan, O., Doğrul, F. Sözmez, C. (1993): Tek Tırnaklılarda Bazı Polimorfik Sistemlerin Kalıtımı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 40 (1):132-141

6.   Ertuğrul,O. (1993): Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Güney Anadolu Kırmızısı (G.A.K.) Sığırlarında Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 33 (1-2):1-12

7.   Nazlıgül, A., Ertuğrul, O., Orman, M., Aksoy, F.T. (1995): Some Production Characteristics of Layers from Different Genetic Origin. Tr J.of Veterinary and Animal Sciences. 19 (5) :339-47

8.    Poyraz, Ö., Akcan, A., Ertuğrul, O., Akıncı, Z., Orman, M. (1995): Türkiye’de Yetiştirilen Ruminant Türlerine Ait Bazı Yerli Irkların Karyotipik Özellikleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi (Tr J.of Veterinary and Animal Sciences). 19 (4): 265–274

9.   Orman, M.N., Ertuğrul, O., Cenan, N. (2000): Güney Anadolu Kırmızısı Sığır Irkında Laktasyon Eğrisinin Özellikleri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 40 (2), 17–25

10. Ertuğrul O., Akyüz, B. (2000): Halk Elinde Yetiştirilen Ankara Keçilerinde (Capra hircus) Bazı Kan Protein Polimorfizmi. Ankara Ü. Vet.Fak. Derg. 47 (1),23–29,

11. Çolak C.,  Orman, M.N., Ertuğrul, O. (2006): Simental X Gümey Anadolu Kırmızısı Sığırlarına ait Beden Ölçüleri için Basit Doğrusal ve Lojistik Büyüme Modeli. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 53 (3): 195-199

12. Çolak, C., Orman, M.N., Ertuğrul O. (2006): Simental x Güney Anadolu Kırmızısı Sığırlarına ait Canlı Ağırlık Ölçümlerine dayanan Doğrusal ve Doğrusal Olmayan  Büyüme Eğrileri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der., 46 (1): 1-5

13. Akyüz B ve Ertuğrul O (2006): Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Noksanlığı (SLBN) ve Tanı Yöntemleri, Erciyes Ü. Vet.Fak. Derg., 3(1); 57-60.

14. Akyüz B ve Ertuğrul O (2006):  Veteriner Hekimlikte Kalıtsal Bozuklukların Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Erciyes Ü. Vet.Fak. Derg., 3(1); 53-56.

15. Ağaoğlu Korkmaz Ö. ve Ertuğrul O. (2011): Mikrosatellit Belirteçleri ile Darboğaz (Bottleneck) Testi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 8(3) 187-192, 2011  

16. Çınar Kul B., Ertugrul O. (2011) Keçilerin evciltme tarihinin mtDNA yoluyla aydınlatılması. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2): 33-36.

17.    Korkmaz Ağaoğlu Ö., Çınar Kul B., Akyüz B., Özkan E., Ertuğrul O., Erol H. (2011) Keçi türünde mikrosatellit polimorfizminin belirlenmesinde farklı çoklu-PZR (Multipleks PCR) sistemleri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2): 21-27.

B.BİLDİRİLER

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1.      Ertuğrul, O., Alpan, O.: Blood Group Polymorphism in Native Cattle in Turkey. XXIII International Conference on Animal Genetics. Interlaken, Switzerland, 3-7 August 1992.

2.      Ertuğrul,O., Özbeyaz, C., Doğrul, F.: Blood Groups and Protein Polymorphism in Grey Steppe Native Cattle in Turkey. ESNA XXIV. th Annual Meeting Varna Bulgaristan, 12–16 September, 1994.

3.      Alpan, O., Ertuğrul, O., Umay; M., Bilki, A. Bulmuş, S.: Improvement of Beef production  traits of Southern Anatolian Red Cattle Trough Crossing with Simmental Bulls. 48th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Vienna, Austria, 25-28 August, 1997.

4.      Aksoy, F.T., Ertuğrul, O.: Blood Groups of Denizli, An Anatolian Local Breed of Domestic Fowl. 11th International Congress of the World Veterinary Poultry Association. Budapest Hungary 18-22 August 1997.

5.      Alpan, O., Ertuğrul, O., Unal, N., Azeroğlu, F., Kaya, O.: Growth and Survival of Holstein and Brown Calves Reared Outdoors Individual Hutches. 50th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Zurich, Switzerland, 22-26 August, 1999.

6.      Orman, M.N., Ertuğrul, O.: Determination of lactation curves of South Anatolian Red Breed. 51th Annual Meeting of the European Association for Animal Production.The Hauge, The Nederlands, 21-24 August, 2000.

7.      Negrini, E. Milanesi, P. Crepaldi, Y. Zagdsuren, O. Ertugrul, M.Cicogna, G. Luikart, P. Ajmone Marsan, 2001. Analisi della variabilitàmolecolare in capre selvatiche (C. ibex e C. aegagrus) e capre domestiche (C. hircus). (Oral presentation, no written record available).Italian Congress on Biodiversity, Bari 6-7 September, 2001.

8.      Negrini R., Milanesi E., Crepaldi P., Zagdsuren Y., Ertugrul O., CicognaM., Luikart G., Ajmone Marsan P., 2001. High throughput DNA markerscontribute to  reconstruct the history of domestication in goats (C.hircus). (Poster, no written record available) Fifth National Congress on Biotechnology (CNB5) L'Aquila, 13-15 September 2001.

9.      Milanesi E., Negrini R., Crepaldi P., Zagdsuren Y., Ertugrul O., CicognaM., Luikart G., Ajmone Marsan P., 2001 Phylogeographic investigation of molecular variation in wild (C. ibex and C. aegagrus) and domestic goats(C. hircus). (Poster. The abstract is also available at the address: http://www.siga.unina.it/SIGA2001/5_3.html) Proceedings of the XLV SIGA  Annual Congress., Salsomaggiore Terme (PR), 26-29 September 2001.

10.    Ertuğrul O., Akyüz, B.,Kopar A.: Blood protein polymorphism in some native horse types in Turkey. XXVIII International Conference on Animal Genetics, Gottingen Germany. 11-15 August, 2002

11.    Kopar A., Ertuğrul O.: Gene frequencies of blood group and blood proteins in the thouroughbred horses in Turkey. . XXVIII International Conference on Animal Genetics Gottingen Germany, 11-15 August, 2002.

12.    Ajmone-Marsan P., Negrini R.,Milanesi E., Crepaldi P., Cicogna M., Zagdsuren Y., Ertuğrul O. Luikart G., Taberlet P.: Geographic structure in goat diversity as revealed by AFLP molecular markers. 7th Word Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, France 19-23 August 2002.

13.    Ertuğrul O. (2004) Conservation Methods with Emphasis on Ex-situ Conservation. Workshop on the Conservation and Management of Animal Genetic Sources. (Sözlü tebliğ). Department of Animal Science; Faculty of Agriculture: University of Trace. Tekirdağ, Turkey 10-12 May, 2004

14.    Tekşen F., Kaymaz, M.,  Ertuğrul, O: Chorionic Villus Sampling (CVS) in Cows. 5th European Cytogenetics Conference, Madrid, Spain, June 4-7, 2005.(Chromosome Research Volume 13, Suplement 1,104, 2005.

15.    Bruford, M.W. ve ECONOGENE Konsorsiyumu*, “Strategies for integrating husbandry, genetics, geographic and socio-economic data for sustainable conservation”, Villa Gualino, Torino, Italya, 5-7 Mart, 2005.

16.    Marsan, P.A. ve ECONOGENE Konsorsiyumu*, “Overview of Econogene: An European project that integrates genetics, socio-economics and geo-statistics for the sustainable conservation of sheep and goat genetic resources”, The Role of Biotechnology. Villa Gualino, Torino, Italya, 5-7 Mart, 2005.

17.    Joost, S. ve ECONOGENE Konsorsiyumu*, “Combining biotechnologies and giscience to contribute to sheep and goat genetic resources conservation”, The Role of Biotechnology. Villa Gualino, Torino, Italya, 5-7 Mart, 2005.

18.    Lenstra, J.A. ve ECONOGENE Konsorsiyumu*,  “Evolutionary and demographic history of sheep and goats suggested by nuclear, mtDNA and Y-Chromosome markers”, The Role of Biotechnology. Villa Gualino, Torino, Italya, 5-7 Mart, 2005. http://lasig.epfl.ch/projects/econogene/

19.    Ertuğrul O. (2004) Conservation Methods with Emphasis on Ex-situ Conservation. Workshop on the Conservation and Management of Animal Genetic Sources (Sözlü tebliğ).  Department of Animal Science; Faculty of Agriculture: University of Trace. Tekirdağ, Turkey 10-12 May, 2004

20.   Bilgen N., Çınar Kul B., Ertuğrul O., Gene transfer detection on preimplantation stage embryos of laboratory animals. 3rd ICLAS Symposium, Istanbul, Turkey.13-15 June 2011 

21.    Cinar Kul, B. and Ertugrul, O. mtDNA diversity of some Turkish native goat breeds. 62nd EAAP Annual Meeting, Stavanger, Norway.August 29 - September 1, 2011, 

22.    Korkmaz Ağaoğlu Ö., Çınar Kul B., Akyüz B., Özkan, E. Ertuğrul, O. Different Four PCR-Multiplex Systems via Twenty Microsatellite Loci in Goat. Current Opinion in Biotechnology 22S (2011) S15–S152. European Biotechnology Congress, Istanbul, Turkey.September 28-October 1, 2011, 

23.    Çınar Kul B. Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akyüz B., Özkan E., Gücüyener Ö., Özmen Ö., Aytaç M., Ertuğrul O.. Molecular characterization of conserved some Turkish native goat breeds. 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdag, Turkey October 4-8 2011

24.    Özmen O., Seker I., Çınar Kul B., Ertuğrul O. Haplotype Variation of Exon 4 Estrogen Receptor-Α (Erα) Gene in Turkish Sheep Breeds. 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdag, Turkey.October 4-8 2011

25.    Bilgen N., Cinar B. Kul and Ertuğrul O.. Preimplantation genetic diagnosis (pgd) availability in anima,l genetic resources protection. 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdag, Turkey.October 4-8 2011

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1.   Arpacık, R., Akcan, A., Alpan, O., Ertuğrul,O., Aksoy, A.R.: Holştayn Danalarda Besi Başı Ağırlığının Besi Performansı Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi. Türk Veteriner Hekimliği I. Bilim Kongresi. Sığır Hastalıkları ve Yetiştiriciliği. 20-25 Eylül 1987 Ankara, Türkiye. 

2.   Ertuğrul,O., Doğrul, F., Alpan, O. :Türk Arap Atlarında Kan Grubu Polimorfizmi. 8. KÜKEM Kongresi 20–22 Eylül 1993 Ankara. 

3.   Alpan, O ., Ertuğrul, O., Umay; M., Bilki, A. Bulmuş, S. : Simental Irkı Kullanılarak G.A.K. Irkının Et Verim Özelliklerinin Geliştirilmesi Güney doğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi 12-15 Mayıs 1993 Şanlıurfa 

4.   Aksoy, F.T., Ertuğrul, O., Nazlıgül, A., Yılmaz, S.: Denizli Tavuklarının Kan Grupları ve Kan Grupları Üzerinde bir Araştırma. I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara,27–29 Eylül 1994.

5.   Aksoy, F.T., Ertuğrul, O., Nazlıgül, A., Yılmaz, S.: Denizli Tavuklarının Kan Grupları ve Kan Grupları Üzerinde bir Araştırma. III. Uluslararası Tavukçuluk ve Tavuk Hastalıkları Sempozyumu, tebliğ özetleri kitabı pp,42–43 1995 

6.   Ertuğrul O.: Özgün Yapılı Hayvan Gen Kaynaklarının Korunmasında Cryoconservation.  Yerli Gen Kaynaklarımızın Korunması Sürecinde Proteomik ve Genomik Teknikler. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Tekirdağ, 15-16 Haziran, 2005 (sözlü tebliğ). 

7.   Ertuğrul O., Akyüz B.: Evcil Hayvanlarda Kalıtsal Kusurların Belirlenmesi: I. Tarımsal Moleküler Genetik Çalıştayı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 27 Haziran 2005, Samsun (sözlü tebliğ) 

8.   Ertuğrul O.: Türkiye’de Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Alınması Gereken Önlemler. Gıda Güvenliği, Gıda Güvenirliğinin Biyolojik Çeşitliğimiz Açısından Öneminin Araştırılması, Biyogüvenlik Yasa tasarısına Önerilerin Saptanması Sempozyumu. 20–22 Ekim 2005, ATO Ankara (sözlü tebliğ)

9.   Ertuğrul, O. Evcil Hayvan Populasyonlarından Örnek Alınması İlkeleri (Örnek Alma Materyalinin Tanıtımı, Örnek Almada Dikkat Edilecek Hususlar,Türlere ve Irklara Göre Özel Haller .Türkiye yerli evcil hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması–1 (TÜRKHAYGEN-1).  Çalışma materyalinin oluşturulması isimli ana iş paketi 1 konulu bilgi paylaşım toplantısı.16-18 Nisan 2007, TAGEM-Ankara.

10. Ertuğrul, O. Ankara Keçisi Irkının Tanımlayıcı Karakteristikleri. Türkiye yerli evcil hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması–1 (TÜRKHAYGEN-1).  Çalışma materyalinin oluşturulması isimli ana iş paketi 1 konulu bilgi paylaşım toplantısı.16-18 Nisan 2007, TAGEM-Ankara

11. Çınar Kul B., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akyüz B., Tekin N., Aytaç M., Ertuğrul O. Ankara ve Kilis Keçi Irklarında mtDNA Çeşitliliği 7-10 Ekim 2009, Nevşehir, IX. Ekoloji ve Çevre Kongresi 

12. Korkmaz Ağaoğlu Ö., Çınar Kul B., Özkan E., Tekin N., Işık A., Ertuğrul O. Ankara ve Kilis Keçi Irklarının Mikrosatellit Belirteçleri İle Genetik Çeşitliliklerinin İncelenmesi 7-10 Ekim 2009, Nevşehir, IX. Ekoloji ve Çevre Kongresi

C.Diğer Yayınlar:

 1.   Alpan, O., Ertuğrul,O. (1991) : Kan Grupları ve Hayvan ıslahında Kullanımı. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 31 (1-2) : 111-122

 2.   Ertuğrul, O. (1999): Biyoteknoloji, Veteriner Hekimlikteki Uygulamaları ve Türkiye’de Kullanımıyla İlgili Öneriler. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 70 (1–2) 13–20

 3.   Ertugrul, O. (1999): Buzağıların Bireysel Kulübelerde Açıkta Bakılması. Ekin,10, 55–61

4.   Ertuğrul, O. (2000): Drosophila melonagaster Genetiği ve Veteriner Genetikte Kullanılması. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi,71(3–4), 38–45

5.    Ertuğrul, O. (2005): Gen Kaynaklarımıza Sahip Çıkalım. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Bülteni. 25–27 Şubat

6.   Ertuğrul, O, Gürler Ş. (2006): Köy Tavukçuluğu: Keselim mi Besleyelim mi? Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 77 (1), 27–30

7.   Ertuğrul, O. (2006): Anadolu’nun Özgün Hayvanları: Sultan Tavuğu Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 77 (2), 73–77

8.   B. Çınar Kul,O. Ertuğrul. (2010): Keçilerin Evciltme Tarihinin mtDNA Yoluyla Aydınlatılması. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2): 33-36

9.   Ö. Korkmaz Ağaoğlu, B. Çınar Kul, B. Akyüz, E. Özkan, O. Ertuğrul, H. Erol. (2010): Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2): 21-27

D. ÇEVİRİLER:

E. KİTAPLAR:

1- Editör: Ertuğrul O., Yazarlar: Ertuğrul O., Balcı F., Şamlı H., Çınar Kul B.,  (2011):  TEMEL VETERİNER GENETİK, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Basım Evi, Eskişehir

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

1-   Ertuğrul O., Gen Etkileşimleri, TEMEL VETERİNER GENETİK, ed: Ertuğrul O.,  Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Basım Evi, Eskişehir  (2011). S:70-85

2-   Ertuğrul O., Cinsiyet ve Kalıtım, TEMEL VETERİNER GENETİK, ed: Ertuğrul O.,  Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Basım Evi, Eskişehir  (2011). S:86-105

F. VERDİĞİ TEZLER

DOKTORA TEZİ: Türkiye Sığır Irklarında Kan Grubu Polimorfizmi, 1990, Danışmanı: Prof. Dr. Orhan ALPAN

TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek lisans (Devam eden):

Yüksek lisans (Biten):.

1. Selma EKEBAŞ, Bazı Kimyasalların Mutajenik ve Karsinojenik Etkisinin Drosophila'da Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi İle Araştırılması, 1998 

2.  Burçak ÇABUK, Türkiye Yerli Sığır Populasyonunda Süt Protein Polimorfizmi, 2004

3. Houman Allahverdikhan Vaziri, Abaza ve Gürcü Keçilerinde Kappa-Kazein Proteininin Polimorfizmi, 20112

Doktora (Devam eden):

1.   Vedat KARAKAŞ, (Tez aşamasında)

 

2.   İlke ÜNLÜSOY, (Tez aşamasında)

 

3.   Nüket BİLGEN, (Tez aşamasında)

Doktora (Biten):

1.   Güven GÜNEREN, Polimeraz zincir reaksiyonu ile rastgele çoğaltılmış polimorfık DNA parmakizi yönteminin (RAPD-PCR) Türkiye yerli sığır ırklarında uygulanma olanakları

2.   Ahmet KOPAR, Türkiye'de Yetiştirilen İngiliz Atlarında Kan Grubu ve Kan Protein Gen Frekanslarının Tahmin Edilmesi

3.   Mehmet ORMAN, Kısıtlı Doğrusal Olmayan En Küçük Kareler Tahmini Kumlanılarak Laktasyon Eğrisinde Oto-Korrelasyonlu Artıkların İncelenmesi

4.   İsmet DOĞAN, Karacabey Tarım İşletmesindeki Sığır Irklarının Sut Verimlerinin Kalıtım Derecelerinin Tahmin Edilmesi ve Karşılaştırılması

5.   Taner ERSÖZ, Holştayn ineklerde sut verim özelliklerinin tekrarlanma derecelerinin katli en çok olabilirlik yöntemiyle tahmin edilmesi

6.   Bilal AKYÜZ, Türkiye'de yetiştirilen bazı sığır ırklarında sığır lökosit bağlanma yetmezliğinin (BLAD) restriksiyon parçacık uzunluk polimrfizmi (RFLP) ile belirlenmesi, 2004 

7.   Aytaç AKÇAY, Broiler Coccidiosisinde Risk Faktörlerinin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi, 2008 

8.   Özge Özmen, Sakız, Akkaraman ve İvesi Irkı Koyunlarda Prolaktin Reseptör (Prlr) Geni Polimorfizminin Belirlenmesi, 2009.(İkinci danışman) 

9.   Bengi ÇINAR KUL, Türkiye Yerli Keçi Irklarının Mitokondrial DNA Çeşitliliği ve Filocoğrafyası, 2010

10.    Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU, Bazı Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesi, 2010.

PROJELER:

Devam Eden: 

1.  Karabas (kangal) köpek ırkında melanokortin 1 reseptör (mc1r) geni dizi analizi (11Ö3338004 AÜ BAP, öğrenci projesi)

2.  Türkiye yerli keçi ırklarının genetik ilişkilerinin Y-kromozomal DNA ile araştırılması TÜBİTAK 2012

3.  Kangal köpeklerinde ankyloglossia malformasyonuna yol açan genin araştırılması TÜBİTAK 2013. 

Tamamlanan:

1.   ARFO 87-10-00-02 numaralı proje; Arpacık, R., Akcan, A., Alpan, O., Ertuğrul,O., Aksoy, A.R.: Holştayn Danalarda Besi Başı Ağırlığının Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi

2.   TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi-Hannover Veteriner Fakültesi tarafından desteklenen VHAG 788 ve 95-2170-0-14 numaralı proje; Ertuğrul,O., Alpan O., Doğrul, F.: Türkiye Sığır Irklarında Kan Grubu Polimorfizmi.

3.   TÜBİTAK ve ARFO tarafından desteklenen VHAG 898 ve ARFO 91-10-00-08 numaralı proje: Poyraz, Ö., Akcan, A., Ertuğrul, O., Akıncı, Z., Orman, M.: Türkiye’de Yetiştirilen Ruminant Türlerine Ait Bazı Yerli Irkların Karyotipik Özellikleri.

4.   TÜBİTAK VHAG 950 numaralı proje; Ertuğrul, O., Alpan, O., Umay; M., Bilki, A. Bulmuş, S.: Improvement of Beef Production Traits of Southern Anatolian Red Cattle Trough Crossing with Simmental Sires. 

5.   TÜBİTAK VHAG 998 numaralı proje; Aksoy, F.T., Ertugrul, O.,Atasoy, F., Gürler, Ş., Erdoğan, M.: An Investigation on Blood Group Alleles of Denizli Fowl. 

6.   ARFO 98-10-00-01 numaralı proje; Ekebaş, S., Çakır, Ş., Ertuğrul, O., Kence, A.: Bazı Kimyasal maddelerin (Azametifos, Diklorvos, Metilparathion, Alfatoksin B1) Mutajenik Etkisinin Drosophila melonagaster’de Smart Yöntem ile Araştırılması

7.   TÜBİTAK VHAG 1174 numaralı proje; Ünal, N., Ertuğrul, O., Alpan, O. : Growth and Survival of Simmental Calves reared Outdors in Individual Hutches. 

8.   ARFO 91-02-00-06 numaralı proje; Ertuğrul,O., Özbeyaz, C., Doğrul, F.:Blood Groups and Protein Polymorphism in Grey Steppe Native Cattle in Turkey

9.   ARFO 97-10-00-01 numaralı proje; Ertuğrul, O., Güneren, G., Özdemir, E., Özdemir, S.: Bıldırcınlarda akrabalığın tesbitinde rasgele çoğaltılmış polimorfik DNA parmakizi yönteminin kullanılma olanakları. ".

10. ECONOGENE Konsorsiyumu (*http://lasig.epfl.ch/projects/econogene/Sustainable conservation of animal genetic resources in marginal rural areas: integrating molecular genetics, socio-economics and geostatistical approaches ECONOGENE Contract n. QLRT-CT-2001-02461

11.    Ertuğrul O, Akyüz B, Çabuk B, (2002-2004): Türkiye’de ki Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliğinin (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency, BLAD) Restiriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (Restiriction Fragment Length Polymorphism, RFLP) ile Belirlenmesi, Proje No: TÜBİTAK VHAG-1918.

12.    Ertuğrul O, Akyüz B, Çabuk B, (2002-2004): Türkiye’de ki Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliğinin (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency, BLAD) Restiriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (Restiriction Fragment Length Polymorphism, RFLP) ile Belirlenmesi, Proje No: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü-2002-7. 

13. Ertuğrul O, Akyüz B, Kaplan G, Çabuk B, (2002-2005): Türkiye’de Yetiştirilen Holştayn Sığırlarında Uridine Monophosphate Syntase Eksikliği (DUMPS) Genini Taşıyan Sığırların Moleküler Genetik Tekniklerle Belirlenmesi, Proje No: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü-2002-45.

14. Ertuğrul O, Çınar Kul B, Korkmaz Ağaoğlu Ö. (2008-2010): Türkiye Arap Atlarında Severe Combined Immunodeficiency (SCID) Hastalığının Moleküler Tanı Yöntemleriyle Araştırılması 08B3338004 No’lu BAP projesi

15. Ertuğrul O, Çınar Kul B (2009-2010): Kangal Köpeklerinde Ankyloglossia ile İlgili Gen Bölgesinin Belirlenmesine Yönelik Genom Boyu Analiz (TÜBİTAK-1002 Hızlı Destek projesi)

16. Ertuğrul O., Akkurt M. Y. (2010-201): Yerli kara sığır ırkında BOLA-DRB3 geni polimorfizminin PCR-RFLP yöntemiyle belirlenmesi (2009 Öğrenci Projesi) 

17. Ertuğrul O., Çınar Kul B., Akyüz B., Özmen Ö., Korkmaz Ağaoğlu Ö.; Türkiye Yerli Keçi Irklarında Farklı Haplotiplerin tüm mtDNA Genom Dizi Analizi (10B3338010, AÜ BAP)

18. Honamlı Kıl ve Saanen Keçi Irklarında Kappa-Kasein ve Beta-Laktoglobulin Genotiplerinin PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmesi, (0106-NAP-10, MAKÜ-BAP)

19. Ertuğrul O., Çınar Kul B., Bilgen N.; Türkiye Arap Atlarında Polisakkarait Depolama Hastalığı (PSDH) ve Öldürücü Açık Renk Hastalığına (ÖARH) Sebep Olan Mutasyonların Moleküler Tanı Yöntemleri ile Araştırılması (11B3338003, AÜ BAP)

20. TÜRKHAYGEN-I ; Türkiye Yerli Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması-I (106G005)TÜBİTAK-KAMAG