ARŞ. GÖR. ÖZLEM GENÇ ŞAHİN    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : GENÇ ŞAHİN
E-posta : ogenc@law.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : MALİYE BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozlem-genc-sahin
Kişisel Akademik Bilgiler