PROF.DR. OSMAN GÖKAY    
Adı : OSMAN
Soyadı : GÖKAY
E-posta : ogokay@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 03122965593
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Fakülte

Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim

Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.D

Adı

Osman

Soyadı

Gökay

Ünvanı

Prof.Dr

Adres

A.Ü. Diş Hek.Fak. 06500 Beşevler/Ankara

Telefon

312 2965593

E-Posta

ogokay@dentistry.ankara.edu.tr

 

 

Akademik ve İdari Görevleri

  Satın Alma Komisyonu Üyeliği  ( 27.9.1994 / 2.10.1997 )

  Fakülte Kurulu Üyeliği   ( 16.3.1995 / 4.12.1999)  2  Dönem

 Yönetim Kurulu Üyeliği  ( 2.10.1997 / 2.10.2000 )

 Ana Bilim Dalı Başkanlığı ( 9.11.2000 /15.10.2001  )

 Yönetim Kurulu Üyeliği  ( 21.12.2006 / 21.12.2009 )

 

Üyesi olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 Restoratif Diş Hekimliği Derneği

 

 Bilimsel Dergilerde Hakemlik

 

Ank Univ Diş Hek Fak Derg., Gazi Üniv Diş Hek Fak Derg., Cumhuriyet  Dent  J.,

T  Klin. Diş Hek Derg.,

Görüşme gün ve saatleri

Gün

Saat

 

Pazartesi

 

 

Salı

13.00-14.00

 

Çarşamba

 

 

Perşembe

13.00-14.00

 

Cuma

 

 

 

 

 

Mezun olduğu Lise adı ve yılı

Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi 1976

 

Mezun olduğu Universite adı ve yılı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1982

 

Doktora unvan aldığı Universite adı ve yılı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1987

 

Yrd. Doçentlik unvan aldığı Universite adı ve yılı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1991

 

Doçentlik unvan aldığı Universite adı ve yılı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1993

 

Proferörlük unvan aldığı Universite adı ve yılı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1999

 

 

Halen aynı Üniversitede Öğretim Üyesi olarak çalışmakta

 

 

Medeni durumu

Evli

 

Uzmanlık alanları

 

Ağartma (Beyazlatma ) Tedavisi

Restoratif materyallerin fiziksel ve mekanik özellikleri

Çürük Profilaksisi

 

Verdiği dersler

Ağartma (Beyazlatma ) Tedavisi

Çürük etiyolojisi ve diş çürüğünün kimyası

Kaide ve geçici dolgu maddeleri

Dişlerdeki mekanik, fiziksel, kimyasal aşınmalar ve tedavileri

Diş hekimliğinde adhezyon

Restoratif dolgu materyallerinden beklenen özellikler

 

Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezleri:

 

 

Dt. Funda Erdem Ersöz,  Farklı Ağartma yöntemleri uygulanmış iki  kompozit rezinin ;mikrosertlik,renk değişimi ,mikrosızıntı ve bağlanma kuvvetleri yönünden değerlendirilmesi (The evaluation of microhardness,color change,microleakage and bond strength of two composite resins that were bleached by using different techniques), 1998.

Dt. Sevgi Akın,  Amalgam bonding uygulanmasında in vitro mikrosızıntı ve yapay çürük formasyonunun değerlendirilmesi (The evaluation of the artificial caries formation and microleakage at amalgam bonding  application), 1999.

Dt. Çağlar Yoldaş, Cam iyonomer rezin içerikli hibrid materyallerin yapay çürük formasyonu ve mikrosızıntı üzerine etkisi (The effect of glass ionomer resin containing hybride materials on the artificial caries formation and microleakage) 2000.

 Dt. Arzu Müjdeci,  Farklı restoratif materyallerin mine ve dentine makaslama bağlanma kuvveti üzerine air abraziv tekniğin etkisi (The effect of air-abrasive technique on the shear bond strength of different restorative materials on enamel and dentin) 2002.

           Dt.Ayşe Yeşilyurt, Kompozit rezinlerin mine ve dentine makaslama dayanımları üzerine air-abrazyonun etkisi (The effect of air-abrasion on the shear bond strength of composite resins on enamel and dentin) 2005.

 

 

 

Araştırma projeleri

* Air Abraziv Sistem ile Hazırlanan Kavitelere Uygulanan Restoratif Materyallerin Mikrosızıntılarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 98-02-00-05, Proje Yöneticisi, 1998.

 

* Işık ile polimerize olan restoratif materyallerin polimerizasyonları esnasında pulpa odasında oluşturdukları ısı değişimlerinin in- vitro değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 98-02-00-05, Proje Yöneticisi, 1998.

 

* Vital beyazlatma materyallerinin siloran esaslı bir kompozit rezinin   yüzey sertliği  üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Araştırma Projesi, (TAMAMLANDI).

 

 

 

Yayınları

1. Demirtola N, Gökay O. Dişlerde oluşan renk değişimleri ve giderilmesi. (Tooth discoloration and bleaching treatment) 

 

 

A.  Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 11(1):183-191, 1984.

2.  Alaçam T, Demirtola N, Mısırlıgil A, Ayhan N, Gökay O. Kök kanallarının ultrasonik dezenfeksiyonları. (Ultrasonic disinfiction of root canals)

A.  Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 12(1):263-264, 1985.

3.  Alaçam T, Demirtola N, Mısırlıgil A, Ayhan N, Gökay O. In vivo comparison of antimicrobial effectiveness of conventional and ultrasound activated irrigation techniques in root canal theraphy.

     Bull. Tokyo Coll. 28(1):19-22, 1987.

4.  Demirtola N, Solak H, Gökay O. Üç muayene metodunun birbiri ile kıyaslanması.

   (The comparison of three inspection methods)

    A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 14(3):279-282, 1987.

5.  Günyaktı N, Mısırlıgil A, Gökay O. İki konvansiyonel ve yüksek bakırlı amalgamın antibakteriyal etkileri. (Antibacterial properties of two conventional and two high copper dental amalgams)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(1):103-107, 1989.

6.  Günyaktı N, Mısırlıgil A, Gökay O. Değişik kaide dolgu maddelerinin antimikrobiyal     etkilerinin incelenmesi. (Antibacterial effects of four pulp capping agents)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2):237-241, 1989.

7.  Gökay O. Üç kalsiyum hidroksit içerikli kanal dolgu patının apikal sızıntılarının in vitro   olarak incelenmesi. (In vitro investigation on the apical leakage of three calcium hydroxide based endodontic sealer)

    A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 18(1.2.3):283-286, 1991.

8.  Gökay O, Günyaktı N. Görünür ışık ile aktive olan bir kalsiyum hidroksit patı ile çift pat sistemli iki kalsiyum hidroksit kaide materyalinin çeşitli fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. ( A comparative investigation of various physical properties of a visible-light curing calcium hydroxide base materials and two paste two calcium hydroxide base materials )   A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 18(1.2.3):115-120, 1991.

10. Günyaktı N, Gür G, GÖKAY O. Dentin adeziv bondinglerin pulpaya etkilerinin     incelenmesi. (Investigation of the effect of dentine adhesive bondings on the pulp)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 18(1.2.3):75-80, 1991.

12. GÖKAY O, Ulusoy N, Özyurt P. Asit uygulanmış ve uygulanmamış cam ionomer kaide       maddelerinin kompozit yüzey sertliği üzerine etkisi. (Compatibility of the etched and unetched glass ionomer bases with light cured composite resins)

      A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 18(1.2.3):13-19, 1993.

13. GÖKAY O. Işık ile polimerize olan çeşitli kaide materyallerinin polimerizasyonları sırasında pulpada oluşturdukları ısının in vitro olarak değerlendirilmesi.(The in vitro evaluation of the heat that is occured in pulp during the polymerization of the various base materials by visible light cure )

          A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(1):11-17, 1993.

14. GÖKAY O. Kompozit rezinlerin polimerizasyonları sırasında pulpada oluşturdukları ısı       üzerine farklı ışık polimerizasyon cihazlarının etkileri. .(The effects of different visible light cure on the heat that they produce in the pulp during the polymerization of the composite resins )

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(1):1-5, 1993.

15. GÖKAY O, Özyurt P, Seçkin B. Dentin üzerine uygulanan asitlerin kompozit rezinlerin       mikrosızıntısı üzerine etkisi. (The effects of various acids on microleakage of composite resins applied on dentin)

      A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.20(1):355-362, 1993.

16. Günyaktı N, Çolak Ş, GÖKAY O, Balcı S, Erçal MD. Amelogenesis imperfekta hipomatür      tip ve vakaların tedavisi. (Amelogenesis imperfecta hipomaturation type and treatment of cases)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(2):201-105, 1993.

17. GÖKAY O. Devital dişlere uygulanan ağartma ajanlarının kompozit rezinlerin       mikrosızıntısı üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi.(In vitro effects of the application of bleaching agents on the microleakage of composite resin restorations on non vital teeth)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(2):195-200, 1993.

18. GÖKAY O, Günyaktı N, Yalçın S. İki bağlayıcı ajanın kron ve kök dentinine makaslama   bağlanma güçlerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. ( The invitro evaluation of the shear bond strength of two bonding agents to crown and root dentine)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(3):339-345, 1993.

19. GÖKAY O, Günyaktı N, Yalçın S. Dentine uygulanan çeşitli asitlerin amalgam dolguların  mikrosızıntısı üzerine etkisi. (The effects of acid application on microleakage of amalgam restorations)        A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(3):347-353, 1993.

20. GÖKAY O, Kesici A, Günyaktı N. Çeşitli kaide materyallerinin radyoopasitelerinin in vitro olarak değerlendirilmesi.( In vitro investigation on radiopacity in the various base materials)    A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(3):363-366, 1993.

21. GÖKAY O, Kesici A, Günyaktı N. Kök yüzeylerindeki kompozit restorasyonlar altına uygulanan çeşitli ışık ile polimerize olan kaide materyallerinin mikrosızıntı üzerine etkisi.

  (The effects of various light cured base materials used beneath composite       restorations on root surfaces to microleakage of these restorations)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 20(2):207-215, 1993.

22. Kalaycı A, GÖKAY O, Kaya A, Ilgaz C. Kobayların cilt altına yerleştirilen sertleşme özelliği farklı iki kalsiyum hidroksit liner’a karşı oluşan doku reaksiyonlarının histopatolojik değerlendirilmesi. (Histopathologic tissue reactions of two different calcium hydroxide liner implanted in subcutaneus tissue of gunea pigs)

T.  Klin. Diş Hek. Bil. Derg. (2):204-208, 1996.    

23. Yılmaz B, GÖKAY O, Akçıl E, Yalçın S. Çinkosuz iki yüksek bakırlı amalgam kullanımına bağlı olarak serum bakır ve çinko düzeyi ile albumin Alfa 1, Alfa 2, beta ve gama globulin değerlerinin incelenmesi.(The assesment of serum copper and zinc levels and albumin ,alpha-1, alpha-2,beta and gamma globulin values by using two zinc-free high copper amalgams)    A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 23(2-3):137-145, 1996.

24. Yılmaz B, GÖKAY O, Akçıl E, Yalçın S. Çinkosuz iki yüksek bakırlı amalgam      kullanımına bağlı olarak serum immünoglobulin E (Ig E) değerlerindeki değişimin  

incelenmesi. (The assesment of changes serum immunglobulin E( IgE) values due to   use of  two zinc-free high copper amalgam alloys)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 23(2-3):129-136, 1996.

25. GÖKAY O, Özyurt P, Seçkin B. Farklı bitirme ve cila yöntemleri uygulanmış bir kompozit rezinin çeşitli likitler karşısında gösterdiği yüzey sertlik değerlerinin karşılaştırılması.(Comparison of the surface hardness values of a composite resin which different finishing and polishing methods applied against different liquids)

T.  Klin. Diş Hek. Bil. Derg. (4):55-60, 1998.

26. Seçkin B, GÖKAY O. Yüksek bakırlı amalgam restorasyonlarda rebonding işleminin     mikrosızıntı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.(The evaluation of the effects of rebonding procedure on microleakage at high copper amalgam restorations)

     T. Klin. Diş Hek. Bil. Derg. (4):48-54, 1998.

27. GÖKAY O, Yılmaz F, Akın S. Saklama solüsyonlarının kompozit rezinlerin mikrosızıtısı      üzerine etkileri.( The effects of storage solutions on microleakage of composite resins)

T.  Klin. Diş Hek. Bil. Derg. (4):41-47, 1998.

28. GÖKAY O, Nalçacı A. Işık ile polimerize olan üç kaide materyalinin dentine adaptasyonları üzerine kompozit rezinlerin etkisinin değerlendirilmesi.( The evaluation of the effects of composite resins upon the adaptation of three base materials polymerized with visible light curing)

T.  Klin. Diş Hek. Bil. Derg. (4):187-193, 1998.

29. GÖKAY O, Müjdeci A. Air abraziv sistem ve restoratif tedavide kullanılması.

(Air abrasive systems –a review)  Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hek. Fak. Derg. 8(2):132-    137, 1998.

30. GÖKAY O, Yoldaş Ç. Farklı oranlarda karbamid peroksit içeren iki ağartıcı jelin restoratif  materyallerin yüzey sertliği üzerine etkileri. (The effects of two carbamide peroxide bleaching gels on the microleakage of  different restorative materials)

      Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hek. Fak. Derg. 9(1):54-58, 1999.

31. Yılmaz B, GÖKAY O. Farklı üç restoratif dolgu materyalinin su emilimi ve suda  çözünürlük değerleri: in vitro çalışma.(Water absorption and water solubility of different restorative filling materials :an in vitro study)

T.  Klin. Diş Hek. Bil. Derg. (5):60-65, 1999.

32 *. GÖKAY O, Tunçbilek M, Ertan R. Penetration of the pulp chamber by peroxide                        bleaching agents on teeth restored with a composite resin.    J Oral Rehabil. 27:428-431, 2000.

32.  GÖKAY O, Müjdeci A. Ağartma ajanları uygulanmış ve uygulanmamış dişlerde 

    restoratif  materyaller ve mine dokusu arayüz ilişkisinin SEM ile değerlendirilmesi.

  ( Scanning electron microscopy evaluation on relation at the restorative materials         and enamel interface in bleach and unbleached teeth)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 25(3):229-239, 1998.

34.GÖKAY O, Müjdeci A, Özyurt P. Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan çeşitli materyallerin dentin yüzeyinde oluşturdukları morfolojik görüntülerin SEM ile değerlendirilmesi. (The SEM evaluation of morphological appears on dentin surfaces formed by various materials which used to eliminate the dentinal sensitivity)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 25(3):241-246, 1998.

35. GÖKAY O, Yılmaz B, Akın S, Müjdeci A. Farklı bitirme tekniklerinin bir hibrid kompozit rezinin renk stabilitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. (Evaluation of different finishing techniques on color stability of a hybrid composite resin)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 25(3):205-209, 1998.

36 * .GÖKAY O, Yılmaz F, Akın S, Tunçbilek M, Ertan R. Penetration of the pulp chamber   

     bleaching agents of teeth restored with various restorative materials.

J.  Endod. 26(2):92-95, 2000.

37.Ulusoy N, GÖKAY O, Kasar B, Müjdeci A. Çeşitli restoratif materyallerin değişik sertleşme ve polimerizasyon şartlarındaki yüzey sertlik değerlerinin zamana bağlı olarak karşılaştırılması. (Comparison of surface hardness values of various restorative materials in different hardening and polymerization conditions related to time)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 26(1):9-19, 1999.

38. GÖKAY O, Müjdeci A. Tek kullanımlık ışık uçlarının çeşitli restoratif materyallerin mikrosızıntıları üzerine etkisi. (The effects of single-use light-curing tips on microleakage of various restorative materials)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 26(1):45-56, 1999.

39. GÖKAY O, Seçkin B, Özyurt P. Üç restoratif materyalin çeşitli likitler karşısındaki yüzey sertlik değerlerinin karşılaştırılması. (Comparison of the surface hardness values of three restorative materials against different liquids)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 26(1):37-43, 1999.

40. GÖKAY O, Özyurt P. Dentinal adaptation of a resin modified glass ionomer and a  

     compomer material.

     Balkan Journal of Stomatology (3): 1-3, 1999.

41. GÖKAY O, Müjdeci A. Air abraziv sistem ile hazırlanan kavitelere uygulanan restoratif   

      materyallerin mikrosızıntılarının değerlendirilmesi. (Evaluation the microleakage of        restorative materials that applied to the cavities which were prepared with air abrasive system)

      A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 27(1):19-27, 2000.

42. GÖKAY O, Yoldaş Ç. Işık ile polimerize olan restoratif materyallerin  

     polimerizasyonları esnasında pulpa odasında oluşturdukları ısı değişimlerinin in  

     vitro değerlendirilmesi. (In vitro evaluation of the pulp chamber temperature changes during the polymerization of visible light cure restorative materials)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 26(1):37-43, 1999

43. GÖKAY O, Müjdeci A. Üç restoratif dolgu maddesinin renk stabilitesinin        

      değerlendirilmesi. (Evaluation of color stability of three restorative materials)

      T Klin Diş Hek Bil Derg 5:184-190, 1999.

44. Ulusoy N, GÖKAY O, Müjdeci A. Farklı kalınlıklarda uygulanan yeni geliştirilmiş üç   

      kompozitin yüzey sertliği.  (Surface hardness of recently developed three composites at varying depths)

    A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 27(1):29-35, 2000.

45. GÖKAY O, Bora H, Müjdeci A, Yoldaş Ç. Çeşitli restoratif materyallerin yüzey sertlik  

      değerleri üzerine gama radyasyonun etkisi. (The effect of gamma radiation on the surface hardness of various restorative materials)

      A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 27(3):305-307,2000. 

46.GÖKAY O,Nalçacı A,Müjdeci A.Farklı kompozit rezinlerin çeşitli likitler karşısındaki yüzey sertlik değerlerinin karşılaştırılması .( Comparison of the surface hardness values of different composite resins against various liquids)

     A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 29(1):1-7,2002.

47 *. Mujdeci A, GÖKAY O. The effect of airborne-particle abrasion on the shear bond strength of four restorative materials to enamel and dentin.

    J Prosthet Dent; 92: 245-9, 2004.

48 *. GÖKAY O , Mujdeci A ,Algın E. Peroxide penetration into the pulp from whitening strips.  J Endod. 30(12):887-889, 2004.

49. GÖKAY O . Dişhekimliğinde Ağrı. (Tooth ache and sensitivity during bleaching treatment )(Ağartma tedavisi (BLEACHİNG)sırasında gözlenen agrılar), Türk Dişhekimleri Birliği yayınları,1.Baskı,Egem matbacılık, (245-249), 2002.

50 *. Mujdeci A, GÖKAY O. Effects of Home Bleaching Gels and Whitening Strips on the Surface Hardness of Composite Resins ,American J Dent. 18:323-326,2005.

51 *. GÖKAY O , Mujdeci A ,Algın E. In vitro peroxide penetration into the pulp chamber from newer bleaching products  Int. Endod J 38(8):516-520,2005.

52 *. Mujdeci A, GÖKAY O. Effects of two bleaching agents on the microhardness of tooth-colored restorative materials.    J Prosthet Dent; 95:286-289, 2006.

53.Yeşilyurt A, GÖKAY O.Kompozit rezinlerin mine ve dentine makaslama dayanımları üzerine air-abrazyonun etkisi. (The effect of air-abrasion on the shear bond strength of composite resins on enamel and dentin )

  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3):191-200 ,2005 .

54. Müjdeci A, Yeşilyurt A, GÖKAY O. Kompozit rezinlerin polimerizasyonları esnasında pulpa odasındaki ısı değişimlerinin invitro değerlendirilmesi. (In vitro evaluation of temperature changes into pulp chamber during composite resin polymerization)  

  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3):163-169,2005 .

55. Mujdeci A, GÖKAY O.Ağartma materyallerinin mine yüzey morfolojisi üzerine etkileri. (Effects of bleaching materials on the enamel surface morphology)

A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3):155-162,2005.

56. GÖKAY O ,Mujdeci A, Ulusoy MÇ, Kesgin S, Uğuz O.Mine yüzey sertliği üzerine bitki çaylarının etkisinin değerlendirilmesi. ( The evaluation of effects of herbal teas on the surfaca hardness of enamel) A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(3):143-149,2006.

57. GÖKAY O ,Mujdeci A, Uğuz O, Kesgin S.Bir beyazlatma jeli ve çeşitli likitlerin mine yüzey sertliği üzerine  etkilerinin değerlendirilmesi. (The evaluation of effects of a bleaching gel and various liquids  on the surfaca hardness of enamel)  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(3):135-142,2006.

58.* GÖKAY O, Zıraman F, Çalı Asal A ,Saka OM. Radicular peroxide penetration from carbamide peroxide gels during intracoronal bleaching. Int. Endod J 41(7):556-560,2008.

 59. GÖKAY O, Mujdeci A, Uğuz O, Kesgin S. Bitki Çaylarının Minenin Boyanması Üzerine Etkileri A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 34(3):125-130,2007.

60. *  Ulusoy C, Müjdeci A, GÖKAY O . The effect of herbal teas on the shear bond strength of orthodontic brackets.  Eur J Orthod.  31: 385–389 , 2009.

 

 

* SCI - SCI EXPANDED Kapsamındaki Dergiler

 

Diğer bilgiler (isteğe bağlı)