ARŞ.GÖR. ÖZKAN GÜLER    
Adı : ÖZKAN
Soyadı : GÜLER
E-posta : oguler@ankara.edu.tr, ,  ozkanguler@msn.com
Tel : 053539829666
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Antrenörlük Eğitimi
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMŞ

 

A.    KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı                 : Özkan GÜLER

Doğum Tarihi            : 02/02/1986

Adres                          : Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 06830, Gölbaşı Yerleşkesi, Gölbaşı, Ankara, Türkiye

Telefon(iş)                  :Tel: (0312) 221 16 01 

Telefon (Mobil)          : +90 535 982 9666

E-Posta                       :ozkanguler@msn.com           oguler@ankara.edu.tr

 

B.     EĞİTİM

 

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye

2014-2019

Doktora

Spor Bilimleri

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa, Türkiye

2012-2018

Yüksek Lisans

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa, Türkiye

2010-2012

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Manisa, Türkiye

2006-2010

 

Doktora Tezi

Futbolcularda 8 Haftalık Denge Antrenmanlarının Futbola Özgü Teknik Becerilere Etkileri ve Biyomekanik Analizi

 

Yüksek Lisans Tezi

Genç Futbolcularda Denge Antrenmanlarının Çabukluk ve Güç Performansına Etkileri

Ödül ve Burslar

En iyi poster bildiri;

“GÜLER Ö., GÜLÜ M., ARAS D., GÜL S., GÖRGÜLÜ T. Rugby oyuncularında izokinetik bacak kuvveti, posturalstabilite ve fonksiyonel hareket limitleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 5. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. Poster session. Manisa, TURKEY, 7-9 Mayıs 2018.

 

C.    İŞ DENEYİMLERİ;

 

Kurum

Tarih

İş Tanımı

Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

2014-

Araştırma Görevlisi

Boğaziçi Üniversitesi

2014-2014

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

2013-2014

Araştırma Görevlisi

Altınordu Futbol Kulübü

2012-2013

Atletik Performans Antrenörü

Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu

2012-2012

Araştırma Görevlisi

Buca Spor Atletik Performans Birimi

2010-2012

Atletik Performans Antrenörü

 

 

D.    ÜNİVERSİTEDE VERDİĞİ DERSLER

 

·         Antrenman Bilgisi

·         Futbol Uzmanlık

·         Kalecilik Eğitimi

·         Cankurtaran Eğitimi

·         Spor Biyomekaniği

 

E.     ARAŞTIRMA ALANLARI

 

·         Egzersiz Fizyolojisi

·         Atletik Performans

·         Sporcu Sakatlıkları

·         Futbolda Performans Analizi

 

F.     YABANCI Dil

 

·         İngilizce YDS 82,5/100

 

G.    YAYINLAR

 

a.      Uluslararası Yayınlar

SCI, SCI-EXPANED, ESCI Alan İndekslerinde Yayınlanmış Makaleler

Aras D., Güler Ö., Gülü M., Akça F., Arslan E., Akalan C. (December, 2018). Comparison of balanceskills of visuallyimpairedandnon-impaired judo athletesandgoalball/futsalplayers. PhysicalEducation of Students, 2286), 292-297. DOI: 10.15561/20755279.2018.0602

Gulsen M.,Pekyavas N. O., Atıcı E.,  Sahin F. N.,Güler Ö., “Effects of kinesio taping on postural stability in young soccer players”Acta Medica Mediterranea, 2019, 35(1), 169 DOI: 10.19193/0393-6384_2019_1_27

 

Diğer Alan İndekslerinde Yayınlanmış Makaleler

Aras D., Akça F., Güler Ö., Birol A., Ertetik G., Çetinkaya G., Akalan C. (December, 2018).  Extreme altitude mountain climbing decreases sensation seeking score and increases the anxiety level. International Journal of Human Studies, 1(2), 128-140

Güler Ö.,EniselerN. (2017).  TheEffects of Soccer SpecificBalance Training on AgilityandVerticalJumpPerformances in Young Soccer Players.  Journal of PhysicalEducationAndSportScience, 11(3), 259-267.,Doi: 10.13140/RG.2.2.34639.59043

Güler Ö.,AtlıA.,Şahin F., N.,,Ersöz G. (2017).  FUTBOLCULARDA AEROBİK YORGUNLUĞUN DİNAMİK DENGEPERFORMANSINA ETKİSİ.  Journal of International MultidisciplinaryAcademicRearches, 4(2), 26-34.

Güler Ö.,Ersöz G.,Şahin F. N, (2017).  Effects of High IntensityInterval Training on BalanceAbilityandRecovery Time in Soccer Players.  International Journal of ScienceCultureandSport, 5(25), 375-382.,Doi: 10.14486/IntJSCS706

 

b.      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1.      Güler Ö.,Eniseler N.,Bayram İ.,Cerrah A. O.,Şimşek D.,Ertan H.(2018).  TheEffects Of 8 WeekBalance Training On Soccer Specific Technical AbilitiesAndBiomechanical Analysis In Soccer Players.  9 International BiomechanicsCongress, 570-571. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2.      Güler Ö.,Gülü M.,Aras D.,Akça F. (2018).  An Examination of theRelationshipBetweenFunctionalMovementAssessmentScoresandInjuries in Adolescent Soccer Players.  9. Uluslarası Biyomekanik Kongresi, 335-336. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3.      Şahin F. N.,Güler Ö.,Dıedhıou A., YuzkolarP.S.,Kızılyallı M. (2018).  assesment of functionalfitnessandphysicalactivitylevels of olderadults.  5th  Wingateınternationalcongress of exerciseandsportsciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4.      Erkan D.,Güler Ö.,Çakaloğlu E.,Bayar P. (2018).  Evaluation of Cognitive and Balance Skills of Female Rugby Players Before and After the Match.  International SportScienceTourismandRecreationStudentCongress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5.      Güler Ö.,Gülü M.,Aras D.,Gül S.,Görgülü T. (2018).  Investigation of therelationshipbetweenisokineticlegstrength, posturalstabilityandfunctionalmovementscreen in rugby players.  5th International SportSciencesTourismRecreationStudentCongress (Özet Bildiri/Poster)

6.       Aras D., Gül S., Gülü M., Güler Ö., Akça F., Çetinkaya G. Effects of four-week fingerboard local electromyostimulation training on wrist strength and endurance. 9th International Mountain and Outdoor Sports Conference. Oral session. Prague, Czech Republic, 21-24 November, 2018.

7.      Atlı A.,Ersöz G.,Güler Ö.,Köse B.(2017).  D Vitamini ve Sportif Performans.  Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8.      Karabıyık H.,Karayiğit R.,Güler Ö.,Yaşlı B. Ç.,Ertetik G.,Şişman A.,Ersöz G.,Koz M. (2017).  TheEffects Of High IntensityInterval Training in HypoxicConditions On Sports Performance.  15. ULUSLARARASI SPOR bİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9.      Aras D.,Akça F.,Güler Ö.,Ertetik G. (2017).  Thecomparison of anxietyandsensationseekingscores of mountaineersbeforeandafterhighaltitudeclimbing..  15th International SportSciencesCongress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10.  Atlı A.,Gülü M.,Yaşar O. M.,Güler Ö.,Köse B.(2017).  Genç Futbolcularda 6 Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Sürat Parametresi Üzerine Etkisi.  Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

11.  Güler Ö.,Eniseler N.,Bayram İ.,Cerrah A. O.,Ertan H.(2017).  Effects of FunctionalBalance Training on PassingandDribblingPerformance of Amateur Soccer Players.  World Conference on Scienceand Soccer, 311-312. (Özet Bildiri/Poster)

12.  Güler Ö.,Eniseler N. (2017).  EFFECT OF SOCCER SPECIFIC BALANCETRAINING ON AGILITY AND VERTICAL JUMPIN YOUNG SOCCER PLAYERS.  WORLD CONFERENCE ON SCIENCE  SOCCER (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

13.  Ertetik G.,Gürkan O.,Güler Ö.(2017).  Analysis of GoalsScored in the 2016 European Football Championship.  4th International SportSciences, TourismandRecreationStudentCongress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14.  Karabıyık H.,Karayiğit R.,Güler Ö.,Yaşlı B. Ç.,Ertetik G.,Şişman A.,Ersöz G.,Koz M. (2017).  Effect of Hypoxic Sit Training at DifferentDurations on Agility, SpeedandVerticalJumpingPerformance..  4th International SportScienceTourismandRecreationStudentCongress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

15.  Güler Ö.,Atlı A.,Ertetik G.,Ersöz G.,Şahin F. N. (2017).  Return of Postural Control toBaselineAfterAnaerobicandAerobicExerciseProtocols in Women Soccer Players’.  International Conference on Exercise, SportHealth (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

16.  Şahin F. N.,Güler Ö.,Yaşar O. M.,Atlı A.,Ertetik G. (2017).  FunctionalFitnessAssessment of TurkishSeniors.  International Conference on Exercise, SportHealth (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

17.  Güler Ö.,Bayram İ.,Eniseler N.,Ertan H.,Şimşek D.,Cerrah A. O. (2016).  Soccer SpecıfıcBalancetraınıngImprovesGroundReactıonForces.  The 10th Internatıonal Conference InPhysıcalEducatıon,SportsAndPhysıcalTherapy (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

18.  Güler Ö.,Atlı A., Şahin F. N.,Ersöz G. (2016).  Effects Of AerobıcExercıseProtocols On BalanceAbılıty.  10. Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

19.  Güler Ö.,Ersöz G.,Şahin F. N.,Karabıyık H.,Akgül M. Ş. (2016).  Effects of High IntensityInterval Training on balanceabilityandrecovery time in youngathletes.  EuropeanCollege of SportScience (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

 

H.    SERTİFİKALAR

 

TFF                                        Atletik Performans ve Fitness Antrenörlüğ

TFF                                        UEFA B Antrenörlüğü                      

TFF                                        B Kaleci Antrenörlüğü

TSSF                                      Bronz Cankurtaran Eğitmeni

TSSF                                      3 Yıldız CMAS Dalıcı

TVGFBF                               Fitness1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi

 

I.       ÜYE OLUNAN DERNEK VE KURULUŞLAR

ECSS                                      EuropeanCollege of SportScience

SBD                                        Türkiye Spor Bilimleri Derneği

TÜFAD                                  Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği