PROF.DR. ZEYNEP ÇİZMELİ ÖĞÜN    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : ÇİZMELİ ÖĞÜN
E-posta : ogun@humanity.ankara.edu.tr, zeynepogun1@gmail.com
Tel : 310 32 80/1261
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zeynep-cizmeli-ogun
Kişisel Akademik Bilgiler

Yürüttüğü Görev

2013-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi (Profesör)    


Daha Önce Yürüttüğü Görevler

2009-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi (Doçent)

2008 Doçentlik Ünvanı

 2001-2009 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi (Yardımcı Doçent)


            Üyelikler

2016- Doğu ve Akdeniz Laboratuvarı Klasik ve Geç Antik Dönem Çalışma Grubu (UMR 8167 du CNRS) üyesi

2015- Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asil Üyesi

2015 - Uluslararası Nümismatik Konseyi Üyesi 

2001- Fransız Numismatik Topluluğunun Yabancı Üyesi

2011- UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu Yerlerinden Edilmiş Kültürel Varlıkları İhtisas Komitesi üyeliği

2010-2011 : TUBA tarafından yönetilen Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesinde Sosyal Bilimler Çalışma Grubu üyeliği

2009    Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC) tarafından 24-26 Kasım 2009 tarihleri arasında Viyana’da UNESCO ile işbirliği içinde düzenlenen “Kültür Varlıkları Kaçakçılığından Koruma” başlıklı Uzmanlar Grubu Toplantısında Türkiye temsilciliği

2002–2005      XXIII. Dönem UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi

 

Burslar

 

2014- Paris Sorbonne LABEX RESMED- Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen Birimini Projesi kapsamında Davetli Araştırmacı- (1 ay) 

2012-2013 TUBİTAK BİDEP Programı ile Paris Sorbonne IV bünyesinde Doktora sonrası Araştırma Bursu

2003    Ağustos’da Ulusalararası Numismatik Komitesinin “XIII Uluslararası Nümismatik Kongresine Katılım ve Dolaşım Bursu

2004    Mayıs-Ağustos 2004 tarihlerinde TUBA’nın Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Prof. Dr. Glen Bowersock ile Institute for Advanced Studies’de (Princeton Universitesi) araştırma

1995    Atina’daki Fransız Okulu tarafından 1995’te verilen kısa dönem araştırma bursu

1992-1997      Fransız Hükümeti tarafından verilen Master ve Doktora Bursu

 

Projeler

2014 - Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi tarafından desteklenen "Sikkeler Işığında Anadolu'nun Ekonomik Tarihi - Apollon Smintheus Kutsal Alanı ve Çorum Müzesi örneği"  isimli Proje Yöneticisi 

2008-2011      TUBA tarafından yürütülen Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesinin ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu üyeliği

2007-2010 Fransız Hükümetinin desteklediği ve Prof. Dr. Marie Christine Marcellesi tarafından yönetilen “Nomisma: Doğu Akdeniz’de Sikke Kullanımı (M. Ö. V - I. yy)” Projesi üyeliği

2007 TUBİTAK tarafından desteklenen “Çorum Müzesinde Korunan Cam Eserlerin Yayına Hazırlanması” isimli Projenin Yöneticisi.

2003 - 2007 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi tarafından desteklenen “Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği” isimli Proje Yöneticisi 

Ödüller

2007    Türkiye Bilimler Akademisi tarafından GEBİP programında Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü

2008    Popüler Bilim Dergisinin verdiği Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü


 İdari Görevler

2011- 2012 Ankara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü

2008-2009 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı

2018-     Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Öğrenim Durumu

1993-1998 Charles de Gaulle Lille III Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Bölümü Nümismatik uzmanlık dalında Doktora Eğitimi

   Doktora Tezi: Neokaisareia ve Pontus Koinon’un. Nümismatik ve Tarihi Araştırma

       Derecesi : Üstün Şeref payesi (jürinin özel tebriği ile)

 

1992-1993 Charles de Gaulle Lille III Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Bölümü Nümismatik uzmanlık dalında Lisansüstü Eğitimi (DEA)

     Lisansüstü Tezi : Roma Dönemi Anadolu Kent Sikkeleri : Karşılaştırmalı Haritalar

 

1992-1998 Paris Sorbonne Üniversitesi Ecole Pratique des Hautes Etudes Sciences Historique et Philologique Bölümünde Nümismatik uzmanlık dalında Prof. Dr. Georges Le Rider’in Lisansüstü ve Doktora seviyesindeki seminerleri

1992-1998 Paris Sorbonne Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü Nümismatik uzmanlık dalında Prof. Dr. Olivier Picard’ın Lisansüstü ve Doktora seviyesindeki dersleri

1987-1991 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Lisans öğrenimi

         Lisans Tezi : Klaros Kutsal Alanı Derecesi : 95/100

Mesleki Çalışmalar

1989-1998 Charles de Gaulle Lille III Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Juliette de La Geniere başkanlığındaki Klaros Kutsal Alanı Kazıları

1994-1995 Ecole Française de Rome (Roma Fransız Okulu)’un İtalya’da gerçekleştirdiği Musarna Kenti Kazısı

1995 Paris IV Sorbonne Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Christian Le Roy başkanlığındaki Letoon Kutsal Alanı Tiyatro Kazısı 

1990 Fransa Kültür Bakanlığı Lanquedoc-Roussilon bölgesi Eski Eserler davetlisi olarak Nimes kentindeki Les Halles kazıları

1988-1989 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığındaki Apollo Smintheus Kutsal Alanı Kazısı

1988 UNICEF’in davetlisi olarak İsviçre’nin La Gruyere kasabasındaki Roma Villası Kazıs

 Yayınlar

KİTAP           

Néocésarée et le koinon du Pont: Etudes numismatique et d’histoire, Milano, 2006.

Cecile Morisson, Antik Sikkeler Bilimi: Nümismatik. Genel Bakış, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002. (Türkçe’ye Çeviri). ISBN 975-6561-11-4

C. Işık, Caunos (Guide archeologique du site) İzmir, 2003. (Antik Kaunos kentinin Fransızca el kitabının Türkçe’den Fransızca’ya çevrilemesi ve yayına hazırlık çalışmasında yayının editörlüğü)


MAKALE

2020 

Zeynep Çizmeli Öğün, “ Jane Derose Evans, Coins From The Excavations At Sardis: Their Archaeological And Economic Contexts. Coins from the 1973 to 2013 Excavations (Archaeological Exploration Of Sardis 13) JRS 110 2020 270-272.  


Zeynep ÇİZMELİ-ÖĞÜN “Hamaxitos ve Apollon Smintheus: Yeni Bir Sikke Tipi” iç: Parion Studies III, Propontis ve Çevre Kültürleri. Propontis and Surrounding Cultures, (V. Keleş ed) 2020,  281-288


2018

Z. Çizmeli Öğün, A. Hostein, ''Liaisons de coins inédites pour l’atelier d’Alexandrie de Troade (II). L’apport du trésor du Sminthéion", Bulletin de la Société Française de Numismatique, 73ème année, n°7, 2018, 356-359

Zeynep Çizmeli Öğün, Antony Hostein, “Unpublished Die-Links from Alexandria Troas (Trebonianus Gallus And Valerian)", Ege Dünyası Liman Kentleri Sikke, Mühür ve Ağırlıklar 2018, 222-231. 

2017

“The Kaunos Civil Basilica”, iç. A. Diler vd (ed.), Basileus. 50. Yılında Kaunos (Kdib), M. C. Işık’a Armağan, Başkent Üniversitesi BÜKSAM Arkeolojik Araştırmalar Suppl.1, 2017, 315-325. (Doç. Dr. S. Hakan Öztaner ile beraber)

“Smintheus Definesi Işığında Troas Bölgesi ve Goth İstilası Dönemi” iç. A. Diler vd (ed.), Basileus. 50. Yılında Kaunos (Kdib), M. C. Işık’a Armağan, Başkent Üniversitesi BÜKSAM Arkeolojik Araştırmalar Suppl.1, 2017, 231-236.

“Les Monnaies Provenant des Fouilles Archéologiques en Asie Mineure” iç, L. Bricault, A. Burnett (ed.) Rome et Les Provinces, Monnayage Et Histoire, Mélanges Offerts à Michel Amandry 2017, 273-290.

“La Troade a la lumiere du Trésor du Smintheion et les Incursions des Goths" Annali 62 2016(2107) 183-196.


2016 

“İnebolu 2003 Definesi: Bilirkişilik ve Define Saptaması” iç, Z. Çizmeli Öğün (ed), Kaunos/Kbid Toplantılar 3: Anadolu Sikke Araştırmaları Çalıştayı 20-22 Haziran 2011, (2016), 149-164 (ve D. Ö. Yalçın ile beraber.)

“Antik Dönem Anadolu Nümismatiği: Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Sikkelerin Bibliyografyası” iç, Z. Çizmeli Öğün (ed), Kaunos/Kbid Toplantılar 3: Anadolu Sikke Araştırmaları Çalıştayı 20-22 Haziran 2011, (2016) 241-266 (C. Özbil ve D. Ö. Yalçın ile beraber.)


2015

"The Sanctuary of Apollon Smintheius in the Light of Numismatic Evidence" içinde C. Özgünel (ed), Smintheus. in Search of Apollo Smintheus İstanbul, 2015, 93-102

2014

“Smintheion Definesi ve Alexandria Troas Sikkelerinin Akdeniz Havzasındaki Dolaşımı”, 1. Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi : Bildiriler Kitabı, ed. K. Dörtlük, O. Tekin, R. Boyraz-Seyhan, İstanbul 2014, 171-196.

2013

“Çorum Müzesi Cam Eserleri”  Anadolu Cam Çalışmaları Sempozyumu ed. Ç. Gençler Güray, 2013 Ankara, 53-63. (Yrd. Doç Dr. Ayça Özcan ile beraber) 

“Apollon Smintheus Kutsal Alanında Ele Geçen Sikke Buluntuları”, Smintheion, Apollon Smintheus’un İzinde, ed. C. Özgünel, İstanbul, 2013, 135-140.

“Hadrianopolis Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen Nürnberg Jetonları”, Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı, A Festschrift for Orhan Bingöl on occasion of his 67th Birthday, ed. G. Kökdemir, Ankara 2013, 433-438.

 

2012   

“Kaunos Bazilikası” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936 - 2011), (ed. O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran) Anadolu/Anatolia Festschrift Series, Suppl. III.2, Ankara, 2012, 357 - 366. (Yrd. Doç. Dr. H. Öztaner ile beraber)

 “Keban Projesi Kapsamında Ele Geçen Sikkeler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936 - 2011), (ed. O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran.) Anadolu/Anatolia Festschrift Series, Suppl. III.2, Ankara, 2012,  375 - 380.

 “Klaros Kutsal Alanı Kazılarında Ele Geçen Sikkeler (1988-1997)”, Ömer Çapar’a Armağan, ed. T. Yiğit, M. A. Kaya, A. Sina, Ankara, 2012, 57-74.

“Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonunda Bulunan Antik Sikkeler” II. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2012, 155-170. (Araş Gör. Canan Özbil ile beraber)


2011   

“Les Monnaies Découvertes à Claros, Sanctuaire d’Apollon en Ionie-2 : Commentaire historique et numismatique”, Revue Numismatique 167, 2011, 321-338.

 

“Réseaux d'échanges régionaux en Asie Mineure occidentale : l'apport des monnaies de fouilles”, Actes du Colloque de Nomisma, La circulation monétaire dans le monde Antique (Prof. Dr. M. Chr. Marcellesi ile birlikte) BCH Suppl. 53 2011 304-348.

“Karain ve Suluin Mağaralarında Bulunan Sikkeler”, ed. H. Taşkıran, M. Kartal, Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’ya Armağan Kitabı, Studies in Honour Işın Yalçınkaya Ankara, 2011, 97-100.

 

2009

 “Roma Döneminde Anadolu Kentlerinin Unvan Yarışında İç Pontus”, Toplumsal Tarih 185, Mayıs 2009, Nümismatik Dosyası, 2222-2225.

 “Fare, Veba ve Apollon. Bir Kutsal Alanın Kuruluş Söylence İkonografisi”, in: Ancient History, Numismatics and Epigraphy in the Mediterranean World (Seventh century BC to the Late Antiquity), Studies in Memory of Clemens E. Bosch, Sabahat Atlan and in Honour of Nezahat Baydur, ed. Oğuz Tekin, in collaboration with Aliye Erol, 2009 Ege Yayınları, İstanbul,  s. 113-122.

 

2008

“2006-2007 Yılları Arasında Kültepe Kazılarında Ele Geçen Sikke Buluntuları”, Anadolu / Anatolia 31, 2006 (2008) 35-41.

“Çorum Müzesinde bulunan Sikke ve Cam Buluntular”, 25 Araştırma Sonuçları 1. Cilt, Ankara, 2008, s. 349-354.

 

2007

 “Les Monnaies Découvertes à Claros, Sanctuaire d’Apollon en Ionie ”,  Revue Numismatique 163, 2007, 215-235.

 “Coins Found During the Temple Terrace Excavations” Calbis. B. Öğün’e Armağan, Mélanges offerts à  B. Öğün, 2007, 63-74.

“Kaunos Kentinin Bizans Dönemi Sikke Buluntuları (1965-2002)” Calbis. B. Öğün’e Armağan, Mélanges offerts à  B. Öğün, 2007, 39-62.

 “Roma Döneminde Anadolu Kentlerinin Unvan Yarışında İç Pontus”, PATRONVS, Coşkun Özgünel’e 65 Yaş Armağanı Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag, ed. E. Öztepe, M. Kadıoğlu, İstanbul, 2007, 133-138.

 

2006                               

“Kaunos Byzantine à la lumière des trouvailles monétaires provenant des fouilles de la ville. Rapport Préliminaire” OBOLOS. 8. Acts of 4th Symposium. Coins in the Dodecanese Islands and their Peraea in Asia Minor, Athenes, 2006, 339-349.

 

2005                             

“Les trouvailles monétaires du Sanctuaire d’Apollon Smintheus”, XIII Congresso Internacional de Numismatica Madrid, 2005, 545-550.

 

2004

“Smintheion Kazıları Sikke Buluntuları”, Anadolu/Anatolia XXVI, 2004, 25-37.

Prof. Dr. Coşkun Özgünel ile birlikte “Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Kazı ve Araştırmaları” Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Ankara, 2004, 407-409.

 

2000                             

 “La circulation monétaire des monnaies du Pont intérieur à l’époque romaine” Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens und des agaischen Bereiches. Festschrift für Baki Öğün zum 75.Geburtstag. Asia Minor Studien, 39, 2000, 205-224.

 

1997   

 “Monnaies pontique d’époque romaine au Musée d’Istanbul” Anatolia Antiqua, III, 1997, 99-108.

 

Uyarlama / Çeviri Dersi

 

2012          

“Antik Yunan Tarihine Giriş” (Yale Üniversitesi Prof. Dr. D. Kagan) TUBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi kapsamında (Dr. Elif Denel ile beraber)

 

Derlemeler

2012   

“Adilcevaz Kef Kalesi (1964 - 1974)” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), (O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran eds.) Anadolu/Anatolia Festschrift Series, Suppl. III.2, Ankara, 2012, 287 - 290.

 “Habibuşağı (1982 - 1983)” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), (O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran eds.)  Anadolu/Anatolia Festschrift Series, Suppl. III.2, Ankara, 2012, 337 - 338.

“Haraba (1969 - 1972)” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936 - 2011), (O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran eds.) Anadolu/Anatolia Festschrift Series, Suppl. III.2, Ankara, 2012, 343 - 344.

“Horis Kale (1980 - 1981)” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), (O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran eds.) Anadolu/Anatolia Festschrift Series, Suppl. III.2, Ankara, 2012,  345 - 346.

“Kaunos-Kbid (1966 - 1999)” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936 - 2011), (O. Bingöl, A. Öztan, H. Taşkıran eds.) Anadolu Anatolia Festschrifft Series Supplement III.2, Ankara, 201, s. 353 - 356.

 

 

Verilen Konferanslar


2017        

5-8 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya AKMED’de düzenlenen II. Uluslararası Akdeniz Dünyasında Para Tarihi Sempozyumunda “Kaunos in the Antiquity : Coin Finds and their Historical Context of Demeter Sanctuary” konferansı

29-30 Mart 2017 tarihli Ankara Atılım Üniversitesinde gerçekleştirilen Geçmişten Günümüze Ankara Ticaret Tarihi” başlıklı I. Ankara Çalıştayında “Sikkeler Işığında Ankara Kenti Ekonomisi” konferansı

01.11.2017-02.11.2017 tarihleri arasında İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen Uluslararası Ege Dünyası Liman Kentleri Sikke, Mühür ve Ağırlıkları Sempozyumunda Antony Hostein ile beraber “The Coinage Of Alexandria Troas Under Valerian and Gallienus (Ad 253-260)” konferansı

 

2016

Labex Resmed’in Monnaies et sanctuaires (Sikke ve Kutsal Alanlar) konulu seminer çerçevesinde, 18 Şubat 2016 tarihinda “Les trouvailles monétaires dans des sanctuaires d'Asie Mineure (Smintheion à Alexandrie de Troade, Claros en Ionie, sanctuaire de Déméter à Caunos de Carie” konferansı

 

20- 21 Nisan 2015 tarihinde Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Arkeoloji Bölümünün düzenlediği sempozyumda “Kutsal Alanlar ve Sikkeler” konferansı

 

10 Haziran 2016 tarihinde Roma’dki Istituto Italiano di Numismatica (Italyan Numismatik Enstitüsü)’nün düzenlediği Coin Finds in Turkey: Urban Excavations Sempozyumunda “Les Monnaies Provenant des Fouilles de Kaunos” konferansı

 

15-17 Haziran 2016 tarihlerinde Atılım Üniversitesi tarafında düzenlenen Culture and Communication in Anatolia: Past, Present and Futur Sempozyumunda “Ankyra Coins during the Roman Period” konferansı

 

 

2015

8 Ekim 2015 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Smintheion Definesi” konferansı

21-25 Eylül 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Taormina (Sicilya) kentinde düzenlenen 15. Uluslararası Nümismatik Kongresinde “ Hadrianopolis-Edirne Makedonya Kulesi Excavation Coin Finds (2002-2003) ve “Coin finds from Samosata (Commagene-Araş. Gör. D. Özlem Yalçın ile beraber) konferansı

 

10 Mart 2015 tarihinde Paris Nanterre Üniversitesi öğretim Üyesi Doç Dr. Katerina Nagle davetiyle gerçekleştirilen “Les Monnaies et Les Sanctuaires: Monnaies découvertes à Smintheion (Sanctuaire d’Alexandrie de Troade); à Claros (Sanctuaire de Colophon en Ionie); à Sanctuaire de Demeter de Caunos de Carie” konferansı


2014

10 Aralık 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Kültürel Miras Koruma Topluluğu’nun düzenlediği seminerler kapsamında “Antik Dönemde Sikke” semineri

9 Temmuz 2014 tarihinde Labex RESMED (Le Laboratoire d’excellence "Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen”)’in Collège de France’da düzenlediği konferanslar kapsamında “Monnaie et religion à Caunos en Carie : les trouvailles monétaires du sanctuaire de Déméter” konferansı

 

25-28 Haziran 2014 tarihleri arasında, Başkent Üniversitesi ve Kaunos Arkeoloji Kazıları tarafından düzenlenen Uluslararası Anadolu Demeter Kültü Sempozyumu’nda, “Coin Finds from the Demeter Sanctuary in Caunus” konferansı

 

12-13 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Sempozyumunda “Smintheion Definesi Işığında Alexandria Troas Sikkelerinin Akdeniz Havzasındaki Dağılımı” konferansı

2013

23 Nisan 2013 tarihinde M. Ch. Marcellesi’nin yürüttüğ Paris IV Sorbonne’daki seminer kapsamında “Les nouveaux trouvailles de Caunos et son problematique” sunumu

28 Mart 2013 tarihinde Michel Amandry’nin EPHE kapsamında gerçekleştirdiği seminerde Le Trésor de Smintheion sunumu

25-28 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi “Smintheion Definesi” ve Aleksandria Troas Bölgesi Sikkelerinin Troas Bölgesi ve Akdeniz Havzasındaki Dolaşımı” definesi


2012

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 20. Yıl Etkinlikleri kapsamında 16 Mart 2012 tarihinde “Antik Dönemde Para” konferansı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 19-21 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen Arkeoloji Sempozyumunda “Kazı Sikkeleri Işığında Anadolu’da Roma Dönemi Öncesi Kent Sikkelerinin Kullanımı” adlı konferansı

 

2011

26 Eylül 2011 tarihinde Çorum’da düzenlenen 2. Corum Arkeolojik ve Araştırmalar Sempozyumunda “Çorum Müzesi Cam Eserleri” ve “Çorum Müzesi koleksiyonunda yer alan Antik sikkeler” konferansı

13-16. Eylül 2011 tarihleri arasında Kopenhag’da geçekleştirilen “European Association for International Education (EAIE 2011)” toplantısına Ankara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi adına katılım

4 Nisan 2011 tarihinde Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Kulubünün düzenlediği Sikkeler Işığında Anadolu Konferanslarına katılım

 

2010

26 Kasım 2010 tarihinde TUBA tarafından Ankara’da düzenlenen 3.Ulusal Açık Ders Malzemeleri Çalıştayı

20-24 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası XVI. Türk Tarihi Kongresinde “Klaros Kutsal Alanı Kazılarında Ele Geçen Sikkeler” konferansı

17-21 Haziran 2010 tarihlerinde Kaunos kazı evinde Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu’na Ayça Özcan ile birlikte “Çorum Müzesi Cam Eserleri” konferansı

14-17 Nisan 2010 tarihleri arasında l’Ecole Française d’Athènes’de (Atina’daki Fransız Okulu) gerçekleştirilen Nomisma, La circulation monétaire dans le monde Antique, adlı Koloquium’“Réseaux d'échanges régionaux en Asie Mineure occidentale : l'apport des monnaies de fouilles” adlı sunu (Prof. Dr. Marie Christine Marcellesi)

 

2009

31 Ağustos 2009- 4 Eylül 2009 tarihinde Glasgow kentinde düzenlenecek olan 14. Uluslararası Nümismatik Sempozyumuna “Les Monnaies Decouvertes à Caunos (Kbid) en Carie” konferansı

 

13-20 Mart 2009 tarihlerinde Paris IV Sorbonne Universitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marie Christine Marcellesi’nin başkanlığında oluşturulan ve şahsımın da üyesi olduğu Nomisma Projesi kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında “Les monnaies grecques découvertes à Smintheion, à Klaros et à Kaunos” sunumu

2007

28 Mayıs- 1 Haziran 2007 tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilen 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda “Çorum Müzesinde bulunan Sikke ve Cam Buluntular” konferansı

 

2005

27-29 Nisan 2005 tarihlerinde A.Ü. DTCF’de düzenlenen IV. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Roma Dönemi Anadolu Kentlerinin Unvan Yarışında İç Pontos” bildirisi.

 

2004

29 Nisan -1 Mayıs 2004 tarihlerinde A.Ü. DTCF’de düzenlenen III. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Kaunos Kenti Sikke Buluntuları Işığında Bizans Dönemi Kaunos” bildirisi.

 

2003

15-19 Eylül 2003 tarihleri arasında Madrid’te düzenlenen 13. Uluslararası Nümismatik Kongresinde “Les trouvailles monétaires du Sanctuaire d’Apollon Smintheus” adlı bildiri.

 

30 Mayıs-2 Haziran 2003 tarihleri arasında Yunanistan Kos Adasında düzenlenen IV. Kos Sempozyumu : Dodokanes ve Onun Anadolu’daki Pereia’larındaki Sikkeler Semposyumunda “Kaunos Byzantine à la lumière des trouvailles monétaires provenant des fouilles de la ville. Kazı Buluntuları Işığında Kaunos’un Bizans Dönemi” adlı bildiri (Vize alınamadığı icin gidilemedi, fakat bildiri bir başka araştırmacı tarafından sunuldu .)

28-30 Nisan 2003 tarihlerinde A.Ü. DTCF’de düzenlenen II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Apollon Smintheus Kutsal Alanı Sikke Buluntuları” bildirisi.

27 Aralık 2003 tarihinde Ankara Profesyonel Turizm Rehberleri Derneği tarafından düzenlenen 2003 Hizmetiçi Eğitim Seminerleri kapsamında “Anadolu Mitolojisi” semineri

 

2002

15-16 Nisan 2002 tarihlerinde A.Ü. DTCF’de düzenlenen I. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Neokaisareia sikkeleri ve Roma İmparatorluğu Doğu Sınırındaki Para Dolaşımı” bildirisi

Kasım-Aralık 2002 tarihlerinde inde Ankara Turizm İl Müdürlüğünün düzenlediği Profesyonel Rehber Eğitim Semineri “Grek İkonografisi” semineri

 

1996

1996 Berlin Uluslararası Nümismatik Kongresinde “Néocésarée du Pont a l’époque impériale” konferansı


1991

1991 Selçuk Müzesinde “Klaros Kutsal Alanı : Eski Kazılar” konferansı.

 

Çalıştaylar 

2012               

16-20 Haziran 2012 tarihleri arasında Kaunos Kazıevinde düzenlenen Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı

          

13 Haziran 2012 tarihinde UNESCO 1970-1972 Sözleşmeleri ile Türkiye’de Dünya Miras Alanları ve Yasadışı Yollardan Yurtdışına Çıkartılan Eserlerin İadesi Ulusal Çalıştayı        

 

2011

16-18 Haziran 2011 tarihinde Başkent ve Ankara Üniversitesi ile Kaunos Arkeolojik Kazıları tarafından düzenlenen “Anadolu Nümismatik Araştırmaları Çalıştayı organizasyonu ve katılımı yalnız başına “Kaunos Kazıları Sikke Buluntuları”, “Neokaisareia ve Koinon Pontus sikkeleri”, Hacer Sancaktar ile “ Makedonya Kulesi    Kurtarma Kazısı (Edirne) Sikke Buluntuları”, Canan Özbil, D. Özlem Yalçın ile Çorum Müzesi Çalışmaları” konferansları    

Mart 2011 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Sözleşme Çalıştayı

 

2010   

26 Kasım 2010 tarihinde TUBA tarafından Ankara’da düzenlenen 3.Ulusal Açık Ders Malzemeleri Çalıştayı

 

2009

12-15 Mayıs 2009 tarihinde Berlin’de düzenlenen New Concept and Results in Zeugma and Beyond Çalıştayı “Les Monnaies de Zeugma: Circulation, Usage et Idendité: Questions et Reponses” sunumu

 

 

Editörlük

Kaunos/Kbid Toplantılar 3: Anadolu Sikke Araştırmaları Çalıştayı 20-22 Haziran 2011, (2016) adlı kitabının editörlülüğü

C. Işık, Caunos (Guide archeologique du site) İzmir, 2003. (Antik Kaunos kentinin Fransızca Broşürünün Türkçe’den Fransızca’ya çevrilemesi ve yayına hazırlık çalışmasında yayının editörlüğü)

I. ve II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri, Anadolu/Anatolia Ek Dizi 1 2004 adlı kitabının editörlülüğü

Türk Tarih Kurumu tarafından basılan Calbis. B. Öğün’e Armağan, Mélanges offerts à  B. Öğün 2007 adlı kitabının editörlüğü

III. ve IV. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri, Anadolu/Anatolia Ek Dizi 1 2004 adlı kitabının editörlülüğü

 

 

Hazırlık Aşamasındaki Çalışmaları

 

Apollon Smintheus Kazılarında bulunan kazı sikkelerinin araştırması ve yayını.

Kaunos Kazılarında bulunan kazı sikkelerinin araştırması ve yayını.

Salamis Kazılarında bulunan kazı sikkelerinin araştırması ve yayını.

Çorum Müzesinde bulunan sikke ve cam eserlerin yayını.

Hadrianopolis Makedonya Kulesi kazılarını sikkeleri