PROF.DR. DİCLE OĞUZ    
Adı : DİCLE
Soyadı : OĞUZ
E-posta : oguz@ankara.edu.tr
Tel : (312) 596 17 30
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Yabancı Dil:   İngilizce


Lise :                   Ankara Lisesi - 1985

Üniversite:

Derece

Alan

Eğitim Kurumu

Yıl

Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Ankara Üniversitesi

1991

Doktora

Peyzaj Mimarlığı

Ankara Üniversitesi

1998


Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ziraat Fakültesi Ankara  Üniversitesi  Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1990-1998

Dr.Arş.Gör.

Ziraat Fakültesi Ankara  Üniversitesi  Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1998-2004

Doç. Dr.

Ziraat Fakültesi Ankara  Üniversitesi  Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2004- 2011

Prof. Dr.

Ziraat Fakültesi Ankara  Üniversitesi  Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2011- devam ediyor.

 

Lisans Programında Verilen Dersler:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

ZPM108

Peyzaj Tasarımı

2+2

ZPM407

Kentsel Yeşil Alanlar

3+0

ZPM110

Çevre ve İnsan

2+0

ZPM408

Kent ormancılığı

3+0


Lisansüstü Programında Verilen Dersler:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

816553

Peyzaj Tasarımında Sosyal ve Psikolojik Faktörler

3

816554

Çağdaş Peyzaj Mimarları ve Teorileri

3

816555

Kent Parkları

3

 

 

Yüksek Lisans Tezi:

Sinop Sahil Şeridinin Turizm Rekreasyon Olanaklarının Saptanması Turistik ve Rekreatif Gelişmelerin Çevre ile Olan Etkileşiminin İrdelenmesi

Doktora Tezi:

Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarında Kullanım Olgusu Üzerinde Bir Araştırma

 

Yurt Dışı Araştırma ve İnceleme Çalışmaları:

·         1988, Staj, Reading Üniversitesi, Plant Science Botanic Gardens, İngiltere.

·          1994, Med-CAMPUS Çevre Yönetimi Projesi kapsamında Belçika, Brüksel Free University Human Ecology Bölümünde eğitim.

·     1995, İsrail, The Hebrew University of Jerusalem ile Ankara Üniversitesi arasındaki karşılıklı işbirliği anlaşması çevresinde Rehovot Ziraat Fakültesi’nde doktora tez araştırması.

·    1997, Hollanda, Rotterdam, “Institute For Housing and Urban Development Studies” Enstitüsünde Kentsel Çevre Yönetimi ve Çevre Etki Değerlendirmesi üzerine lisans üstü diploma eğitimi.

·   2000, Amerika, Illinois Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde TÜBİTAK burslusu olarak “Kentsel Alanlarda Ekolojik Tasarım” konusunda doktora sonrası araştırma.

 

Ödüller:

·         Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir ve Tasarım Yarışması Mansiyon Ödülü, The Gallipoli Peace Park International Ideas and Design Competition, (Honorable Mention), (S. Güven Bilsel, Arch.), (F. Cana Bilsel, Arch.), (S.M. Can Bilsel, Arch.), (Dieter Jansenn, Arch), (A. Ayça Bilsel, Arch.), (Dicle Oğuz, Landscape Consultant).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:      

·         Peyzaj Mimarlığı Odası.

·         Ankara Enstitüsü Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi


AKADEMİK ETKİNLİKLER

YAYINLAR

A. SCI, SCI-Expanded, kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler:

A1. Görmüş, S., Oğuz, D., 2013. Kırsal Yerleşim ve Korunan Alan Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesinde Peyzaj Karakter Analizinin Rolü: Kapısuyu Havzası Örneği, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt.19, Sayı.4.

A2. Oğuz, D. Çakcı, I. Sevimli, G. Özgür, G. 2010. Outdoor environment preferences in nursing homes: Case study of Ankara, Turkey,  Scientific Research and Essays Vol. 5(24), pp. 3987-3993, 18 December.

A3. Oğuz, D. Çakcı, I. Kavas, S. 2010. Environmental awareness of University Students in Ankara, Turkey, African Journal of Agricultural Research Vol. 5(19), pp. 2629-2636.

A4. Oğuz, D. Saygı,  H. Baştemur, C. 2010. Urban transformation process and its contributions: Sekapark case-Izmit, Turkey, African Journal of Agricultural Research Vol. 5(17), pp. 2418-2425.

A5. Tekçe, N. Belkayalı, N. Oğuz, D. Baştemur, C. T. 2010. A survey on recreational use of domestic water supply reservoirs: A case study from Kurtboğazı Ankara, Turkey, African Journal of Agricultural Research Vol. 5(14), pp. 1897-1907.

A6. Oğuz, D. Diriöz, E.D. Belkayalı, N. 2010 Tourists’ perception of landscape design: The case of resorts in the Belek Specially Protected Area, African Journal of Agricultural Research Vol. 5(10), pp. 1028-1035.

A7. Muderrisoglu, H. Oğuz, D. Sensoy, N. 2010. An evaluation of green areas from the point of user satisfaction in Ankara, Turkey: Gap analyses method, African Journal of Agricultural Research Vol. 5 (10), pp. 1036-1042.

A8. Çakcı, I. Oğuz, D. 2010. Is environmental knowledge enough to motivate the Action, African Journal of Agricultural Research Vol. 5 (9), pp. 856-860.

A9. Oğuz, D. Külekci, Ö. C. Akpınar, N. 2010. The contribution of thermal sources to tourism development: A case study from Çankırı Çavundur, Turkey, Scientific Research and Essays Vol. 5(8), pp. 819-825, 18 April.

A10. Oğuz, D. Çakcı, I. 2010. Changes in leisure and recreational preferences: A case study of Ankara, Scientific Research and Essays Vol. 5(8), pp. 721-729, 18 April.

A11. Oğuz, D., 2004. Remaining tree species from the indigenous vegetation of Ankara, Turkey, Landscape and Urban Planning, Volume/Issue: 68 , Elsevier, p: 371-388.

A12. Oğuz, D., 2000 “User Surveys of Ankara’s Urban Parks, Landscape and Urban Planning, Volume/Issue: 52(2-3), Elsevier, p: 165-171.

B. Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Karadeniz, N. Oğuz, D. 2006. “Landscape Architecture in Turkey”, TOPOS, Sayı:54, s:94-98, Callwey Verlag.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not ve makaleler:

C1. Oğuz, D. Çakcı, I. Kavas, S. 2011. Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi.

C2. Oğuz, D. Çakcı, I. Sevimli, G. Özgür, Ş. 2010. Yaşlı Bakım Evlerinde Dış Mekan Tasarımı, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (1): 23-33.

C3. Oğuz, D. Saygı, H. Akpınar, N. 2010. Kent İçi Endüstri Alanlarının Dönüşümüne Bir Model: İzmit/ Sekapark, Coğrafi Bilimler Dergisi CBD 8 (2), 157-167, Ankara.

C4. Oğuz, D., Erdoğan, A. R., 2002. “Ankara Kavaklıdere-Çankaya Doğal Sit Alanında Geçmişten Günümüze Gelen Ağaç Türleri Üzerinde Bir Araştırma”, Tarım Bilimleri Dergisi 8 (3), s: 248-255, Ankara Üniv. Basımevi, Ankara.

C5. Çelem, H. Oğuz, D., 2001. “Dış Mekan Tasarımında Yaşlılar İçin Alınması Gerekli Önlemler”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 1(1), Ankara, s: 35-43.

C6. Oğuz, D., 2000. “Hobi Bahçeleri ve Avrupa Ülkelerinden Örnekler”, Ekin, Sayı:14, Yıl:4, Ekim Kasım-Aralık, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayın Organı, Ekip Grafik, Ankara, s: 93-98.

C7. Yazgan, M. E., Oğuz, D., 1991. Çiçek Düzenleme Sanatı İkebana, Bahçe ve Sera Dergisi, No: 4, Teknografik, İstanbul, s: 12-15.

D. Ulusal bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Oğuz, D., 2000. “Kent Ormanlarının İşlevleri ve Kudüs Kent Ormanı”, Tabiat ve İnsan, Yıl: 34, Sayı: 4, ISSN 1302-1001, Zirve Ofset, Ankara, s: 22-27.

D2. Oğuz, D., 1999. “Sürdürülebilir Turizm ve Sinop Kenti İçin Öneriler”, Tabiat ve İnsan, Yıl: 33, Sayı: 4, ISSN 1302-1001, Zirve Ofset Ltd. Şti, Ankara, s: 34-37.

D3. Oğuz, D., 1998. “Kent Parkı”  Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Eylül-Ekim, Sayı: 6, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Bölge Şubesi Yayını, İstanbul, s: 15-16.

E. Ulusal bilimsel dergilerde yayımlanan çeviriler:

E1. Oğuz, D. Çakcı I., (çevirenler) 2011. “Su peyzajı projeleri, Kültür ve Doğayı Buluşturmak için Peyzaj Tasarımı ve Doğal Süreçleri Nasıl Bir Araya Getirir?” Aliki-Myrto –Perysinaki (yazar), Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. Sayı: 2

E2. Oğuz, D. Çakcı I., (çevirenler) 2011. “Kurak Peyzajlarda Su Algısı ve Değerler”, Burmil S.,Daniel T.C., Hetherington J. (yazarlar), Peyzaj Mimarlığı Dergisi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını,Sayı:1-2 Ankara.

F. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler:

F1. Cengiz, S., Oğuz, Dicle., Görmüş, S. 2016. Türkiye’de Kentsel Yayılma ve Arazi Dönüşümü Etkileşiminin Farklı Kent Ölçeklerinde Zamansal ve Mekânsal Analizi, Geomed. 4th International Geography Symposium May 23-26, 2016, Kemer - Antalya, Turkey.

F2. Görmüş, S., Oğuz, D., Cengiz, S. 2013. Mapping and Modeling of Village Landscape Character , başlıklı bildiri 6-8 Haziran, Digital Landscape Architecture Konferansında Bernburg, Almanya.

F3. Görmüş, S., Oğuz, D., Tuncay, H. E., 2012. Conflicts of Various Developments in Protected Areas: Kapısuyu Basin, ECLAS konferansı,19-22 Eylül, Varşova, Polonya.

F4. Oğuz, D. Sevimli, G. Özgür, Ş. 2010. Outdoor Design of Nursing Homes: Ankara Case, 4. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, Antalya.

F5. Oğuz, D. 2007. Change in Recreational Preferences of Urban Residents of Ankara, Turkey, GaLA: Globalisation and Landscape Architecture: issues for education and practice, , St Petersburg, Rusya, 3-6 Haziran.

F6. Dikmen, E. Oğuz, D. 2008. Analysis of the  Landscape Design of Hotels and Resorts in Belek, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Proceeding Book, Antalya, 22-27 Nisan, s: 192-198. 

F7. Oğuz, D., 2003. An Evaluation of Urban Landscapes of Ankara during “Republican Modernism”, ECLAS (Council of Landscape Architecture Schools) Annual Conference, 23-26 October, Lisbon, Portugal.

F8. Oğuz, D., 2003. “Research on the Recreational Use of Ankara Atatürk Orman Çiftliği”, International Congress Livable Environments and Architecture (LIVENARCH), (1-4 July), Trabzon.

F9. Oğuz, D., Çulcuoğlu G., 2002. “Evaluating Sustainable Qalities of an Urban Green: AOC Case” (Compendium of Abstracts), The Fifth Symposium of the International Urban Planning and Environment Association (23-26 September), Creating Sustainable Urban Environments, Oxford UK p:63.

F10. Oğuz, D., 2002. “Still existing tree species from the indigenous vegetation of Ankara”, (Compendium of Abstracts) Indigenous Vegetation within Urban Development (14-16 August), Uppsala, Sweden, p: 42.

F11. Oğuz, D., 2002. “Ecological Design in Urban Areas: Case Studies from European Countries”, International Conference on Sustainable Land Use and Management, (10-13 June) Çanakkale, s: 48-54.

F12. Çulcuoğlu, G., Oğuz, D., 2000. “For a better living environment: Eryaman mass housing area”, International Housing Conference, Housing In The New Millenium, (23-26 May), Housing & Development Board, Singapore.

F13. Oğuz, D., Çulcuoğlu, G., 1999. “Urban Landscapes in Ankara: Republican Modernism and Following Practices”, ECLAS European Conference of Landscape Architecture Schools, 23-25 September, Berlin, Germany.

F14. Oguz, D., 1999. “User Surveys of Ankara Urban Parks”, A Research Symposium Urban Greening and Landscape Architecture, (23-25 June), Copenhagen, Denmark, Proceedings Thomas B. Randrup (ed), Proceedings No:2, Danish Forest and Landscape Research Institute, Hoersholm, p:39.

F15. Erdoğan, E., Oğuz, D., 1999. “Cultural Heritage Conservation and Tourism: Cappadocia Case”, World Conference on Model Cities, (19-21 April), Singapore.

F16. Oğuz, D., 1997. “Changing Functions of Urban Forest: Jerusalem Urban Forest”, Bildiri Özeti, XI. Dünya Ormancılık Kongresi, Antalya.

F17. Sözen, N., vd., 1992. Landscape Architecture Education in Ankara University, Faculty of Agriculture, Proceedings of the European Universities Conference Landscape, Landbouwuniwersiteit, Wageningen.

G. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildiriler:

G1. Görmüş, S., Oğuz, D., Tuncay, H. E., Karadeniz, N., 2014. Korunan alanlarda Peyzaj Karakter Analizi. Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi (Orman ve Su İşleri Bakanlığı), 30 Eylül- 2 Ekim, Nevşehir.

G2. Oğuz, D. Külekçi, Ö.C.C. 2010. The Tourism Potential of Slow City Movement, The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Proceeding Book, Kapadokya, 25-30 Mayıs, s: 957-967.

G3. Oğuz, D., 2000. “The Development of Urban Green Spaces In Ankara”, Praga 2000-Natura Megapolis Conference, (27 August-1 September 2000), Prague.

G4. Yazgan, M.E., Erdoğan, E., Oğuz, D., 1999. An Ecological Settlement: Safranbolu Town, Research Symposium Urban Greening and Landscape Architecture, (23-25 June, 1999), Copenhagen, Denmark.

H. Ulusal kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

H1. Kanter I, Oğuz D, Kaynakçı E. Z., 2013. Dikey Bahçelerin Bina Cephelerinde Kullanıldığında Sağladığı Isı Tasarrufu: İzmir Alsancak’ta Bir Bina Örneği, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongre ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 23-24 Mayıs 2013, Ankara.

H2. Görmüş, S., Oğuz, D., Cengiz S., 2013. Peyzaj Karakter Analizi Yaklaşımlarının Ekolojik Boyutu, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj”, 14-17 Kasım 2013,  Adana.

H3. Cengiz Ö. C., Oğuz, D., 2013. Sürdürülebilirlik İçin Bir Araç Olarak Yavaş Kent Hareketi, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj”, 14-17 Kasım 2013,  Adana.

H4. Kaymaz I, Cengiz Ö. C, Oğuz, D., 2013. İlköğretim Çağındaki Çocukların Kentsel Açık-Yeşil Alan Kullanım Alışkanlıkları: Ankara-Çayyolu Örneği, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj”, 14-17 Kasım 2013,  Adana.

H5. Hacıağaoğlu, B v.d. 2012. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Peyzaj karakter analizinde uygulanabilirliği,  IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS’2012),16 – 19 Ekim, ZONGULDAK.

H6. Görmüş, S. Oğuz, D. 2010. “Peyzaj karakter haritası hazırlama sürecinde Türkiye için bir durum değerlendirmesi” Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, 21-24 Ekim, Selçuk.

H7.Oğuz, D. 2007. Rekreasyonel Kullanım Tercihlerindeki Farklılıklar, TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, s. 221-224, 29-30 Kasım.

H8. Karadeniz, D., Oğuz, D., 2006. Le Notre Projesi Bahar Çalıştayının değerlendirilmesi, Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Açılımlar, X. Akademik İşbirliği Toplantısı, (1-3 Haziran) Ankara,

H9. Oğuz, D., 2004. Avrupa Ülkelerinde Kent Ormancılığı Araştırmaları, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan, Bildiriler Kitabı, Genç Ofset, Ankara s:223-236.

H10. Oğuz, D., 2003. “Kentsel Yeşil Alanların Yaşlı Kullanıcıların Yaşamında Yeri ve Önemi”, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi (9-14 Nisan), Denizli, s: 361-364.

H11. Oğuz, D., 2001. “Yaşlılık ve Kentsel Yeşil Alan Tasarımı”, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi (10-11 Ekim), Ankara, s: 33-40.

H12. Çulcuoğlu, G., Oğuz, D., 2000. “Peyzaj Tasarımının Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Kalite Kriterleri”, Peyzaj Mimarlığı Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara, s: 85-90.

H13. Oğuz, D., 2000. “Ankara Kent Parklarında Bir Kullanıcı Araştırması”, 2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, s: 67-73.

H14. Çelem, H., Oğuz, D., 1999. “Yaşlı Kullanıcılar İçin Açık ve Yeşil Alan Tasarımı”, Yaşlılık ve Kent Hizmetleri Sempozyumu, (7 Ekim), Ankara.

H15. Oğuz, D., 1998. “Kent Ormanlarının İşlevleri ve Kudüs Kent Ormanı”, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, (21-23 Ekim), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi.

H16. Erdoğan, E., Oğuz, D., 1998. Kentsel Tasarım ve Land Art, 9. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, MSÜ, İstanbul.

H17. Oğuz, D., 1998.Kent Parkı Planlama ve Yönetiminde Kullanıcı Araştırmaları, 9. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, MSÜ, İstanbul.

H18. Oğuz, D., Uslu, A., 1996. Kentsel Yeşil Alanların Etkinliği, Çevre Planlama Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, A.Ü. Basımevi, Ankara, s: 270-276.

H19. Erdoğan, E., Oğuz, D., 1995.Kent Planlamada Sürdürülebilirlik, 5. Ulusal Bölge Planlama Kogresi, Bildiri Özetleri, ODTÜ, Ankara.

H20. Wheater, Aydın, N., Oğuz, D., 1994. Rekreasyonel Planlama Disiplininde Taşıma Kapasitesi: Teoriden Uygulamaya, 4. Ulusal Bölge Planlama Kongresi, KTÜ Basımevi, Trabzon, s: 192-211.

H21. Çelem, H., Oğuz, D., 1992. Çevre Düzenlemede Büyük Ağaçların Kullanımına Yönelik Bazı Teknik Yöntemler, Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler, Sempozyum Bildiri Özetleri, Mersin Belediyesi Yeni Ofset, Mersin.

H22. Yılmaz, O., Kurum, E., Barış, E., Şahin, Ş., Oğuz, D., Güven, Z., 1991. Bilgisayar Destekli Çevre Tasarımı ve Uzaktan Algılama Semineri, A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Datasel A.Ş. Ankara (D. Oğuz tarafından sunulmuştur).

I. Ulusal kongrelerde sunulan poster bildiriler:

I1. Baki E., Otçu, K. İ., Oğuz, D. 2015. Gençlik Parkı’nın Ankara Kent Kimliğindeki Yeri Ve Değişimi (Poster), I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj mimarlığı Kongresi, Ankara (tam metin bildiri kitabında basılmıştır).

I2. Görmüş, S. Oğuz, D. 2010. Bölge Planlama İçin Bir Araç: Peyzaj Karakter Alanları, 13. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-12 Mart, İstanbul.

I3. Çelem, H., Oğuz, D., 2000. “Yaşlı Kullanıcılar İçin Açık ve Yeşil Alan Tasarımı”, 2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, s: 263-270.

I4. Uslu, A., Oğuz, D., Tanrıvermiş, E., Ekşioğlu, T., 1996. Geçmişten Günümüze Kızılay Meydanı, Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, A.Ü. Basımevi, Ankara, s: 329-332.

İ. Yazılan kitaplar:

İ1. Oğuz, D., vd, 2004. ANKARA: Başkentin Tarihi Arkeolojisi ve Mimarisi, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları 6, Ankara.

İ2. Oğuz, D., Erdoğan, A. R., 2002. Ankara’nın Ender Ağaçları, Nokta Ofset, ISBN 975-97893-0-2, Ankara.

İ3. Yazgan, M. E., Barış, M. E., Kurum, E., Oğuz, D., Ekim, E., 1991. Ev Bahçeleri, A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Sanat Dergisi Yayını, No:2, Ankara.

K. Yazılan kitap bölümleri:

K1. Erdoğan, E. ve Oğuz, D., 1999. “Cultural Heritage Conservation and Tourism: Cappadocia Case”, Model Cities Urban Best Practices, ed Giok Ling, Vol. 2, p: 40-45, OOI, Merlin Paper and Tapes Specialist, ISBN 981-04-2447, Singapore.

K2. Oğuz, D., 2004. “Yaşlılar ve erişilebilirlik”, ed. Kalınkara V., YAŞLILIK, Odak Yayıncılık, Ankara, s: 101-117.

K3. Perçin, H., Oğuz, D., 1997. “Bahçe Çiçekleri”, Park ve Bahçeler İçin Bakım ve Onarım El Kitabı, Kozan Ofset, Ankara, s: 59-63.

L. Alanıyla ilgili sorumlu yürütücü olarak tamamlanan ve devam etmekte olan bilimsel araştırma projeleri:

L1. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Proje No: 110Y270, Proje Yürütücüsü, 2011- 2013.

L2. Çocukların Açık-Yeşil Alan Kullanım Desenlerinin Belirlenmesi: Çayyolu Örneği, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 09B4347012, Proje Yürütücüsü, 2009- 2011.

L3. Ankara Kentinde Ender Bulunan Ağaç Türleri Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP), Proje No: 98-11-04-02, Proje Yürütücüsü 1998-2002, Erdoğan, R. Araştırıcı. Araştırma sonuçları kitap haline getirilerek basılmıştır.

M. Alanıyla ilgili danışman olarak görev aldığı ve devam etmekte olan bilimsel araştırma projeleri:

M1. Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği”, TÜBİTAK, Proje No: 1130543, Araştırmacı, Ulusal KARİYER projesi, Proje yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Sevgi Görmüş, 15.10.2013-15.04.2016

M2. Kent Parklarında İşitsel Peyzaj (Soundscape) Algısı ve Kullanıcı Tercihlerinin Yaşam Kalitesi Kapsamında Değerlendirilmesi: Ankara Örneği, TÜBİTAK, COST (European Cooperation in Science and Technology) Proje No: 110Y186, Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Nevin AKPINAR, 2010- 2013.

N. Diğer yayınlar:

N1. Otçu, Kanter, İ. Oğuz, D. 2015. Yeşil Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Plant Dergisi

N2. Oğuz, D., 2004. “Ankara’nın Yeni Yüzünde Neler Görmek İstiyorsunuz?”, Ankara Magazin, Yıl:4, Sayı: 30, Nisan, Kapital Medya, s: 27.

N3.Oğuz, D., 2001. “Çevre-İnsan İlişkisinde Heykeller, Ankara Magazin, Yıl:1, Sayı: 2, Kasım, Kapital Medya, s: 38.

 

DİĞER GÖREVLER:

Tarih

Görev

1993-1994

A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü AUTOCAD Eğitmenliği

1995 - 1997

European Master’s Degree Programme In Environmental Management, Avrupa Birliği MED-Campus Project # 349, “Tourism and Environment” (AB55) Modülü Eğitmeni

2001-2004

A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arş. Gör. Temsilciliği

2003-2011

Renewable Agriculture and Food Systems(SCI),  CABI Publishing dergisinde Editorial Board üyeliği

2004-2005 

ECLAS (European Conference of Landscape Architecture Schools) 2005 Ankara Konferansı Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi

2005-2007

AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi

2009-2014

AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölümü ERASMUS Koordinatörü

2009-2015

AÜZF Toplum Bilgilendirme ve Eğitimi Koordinatörlüğü Üyesi

2009-2011

2013-2015

AÜ Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

2010

ECLAS (European Conference of Landscape Architecture Schools) 2010 İstanbul Konferansı Bilim Kurulu Üyesi

2010-2011

AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcısı

2013

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Bilim Kurulu Üyesi