DOÇ.DR. OĞUZHAN TAŞ    
Adı : OĞUZHAN
Soyadı : TAŞ
E-posta : oguztas@media.ankara.edu.tr, tasoguzhan@gmail.com
Tel : 03123197714
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : Radyo Televizyon ve Sinema
Kişisel Akademik Bilgiler

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ph.D. - 2011 (Ankara Üniversitesi)

Gazetecilik Etiğinin Sınırları Üzerine Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirme: Türkiye Örnegi

Research Fellowship - 2008 (CAMRI, University of Westminster)

Historical-Theoretical Foundations of Media Ethics

M.A - 2004 (Ankara Üniversitesi)

Medya Endüstrisinde Yöndeşme Eğilimleri

Uzmanlık Alanları: Gazetecilik Etiği, İletişim Politikaları, Medya Tarihi, İletişim Kuramları, İletişim Teknolojileri

ESERLER

Kitaplar

Taş, Oğuzhan (2012). Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları: Profesyonellik, Piyasa ve Sorumluluk. İstanbul: İletişim.

Hakemli dergilerde makaleler

Taş, Oğuzhan (2010). "Gazeteciliğin Doğuşu: Eleştirel Bir Tarihyazımına Doğru." Mülkiye 34(269): 29–66.

Kejanlıoğlu, D. Beybin ve Oğuzhan Taş (2009). “Türk Basınında AB-Türkiye İlişkilerinin Sunumu: 17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi.” Kültür ve İletişim 12(1): 39–64.

Kejanlıoğlu, D. Beybin ve Oğuzhan Taş (2009). “Regimes of Un/veiling and Body Control: Turkish Students Wearing Wigs.” Social Anthropology 17(4): 424–438.

Taş, Oğuzhan (2007). “Kamusal ve Özel Yaşamın Sınırları: Köşe Yazılarında Zina Tartışması.” Kültür ve İletişim 10(1): 41–70.

Taş, Oğuzhan (2006). “İletişim Alanında Yöndeşme Eğilimleri: Teknoloji, Pazar ve Düzenleme.” Kültür ve İletişim 9(2): 33–62.

Kitapta bölümler

Taş, Oğuzhan (yayıma hazırlanıyor). “James Carey’nin Mirası: Toplumsal İletişim, Kültür ve Gazetecilik.” Erol Mutlu’ya Armağan. D. Beybin Kejanlıoğlu (der.) içinde.

Taş, Oğuzhan (2011). "Türkiye'de Eleştirel Teori: Temel Yönelimler, Ayrışmalar ve Türkiye'deki Düşünsel Seyri." Zamanın Tozu: Frankfurt Okulu'nun Türkiye'deki İzleri. D. Beybin Kejanlıoğlu (der.) içinde. Ankara: DeKi. 73–127.

Çaplı, Bülent ve Oğuzhan Taş (2009). “Kriz Haberciliği.” Televizyon Haberciliğinde Etik. Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel (der.) içinde. Ankara: Fersa. 237–250.

Taş, Oğuzhan (2009). “Medya Etiğinin Tarihsel Temelleri ve Gelişimi.” Televizyon Haberciliğinde Etik. Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel (der.) içinde. Ankara: Fersa. 3–23.

Taş, Oğuzhan (2007). “Şebeke Toplumunda Direniş: Hacker Kültürü ve Teknoloji Etiği.” Yeni Medya Çalışmaları. Mutlu Binark (der.) içinde. Ankara: Dipnot. 309–344.

Kejanlıoğlu, D. Beybin ve Oğuzhan Taş (2007). “Turkin ja EU:n suhteet Turkin lehdistössa.” Turkki-Euroopan rajalla?. Anu Leinonen vd. (der.) içinde. Helsinki: Helsinki University Press. 91–111.

Dergi Editörlüğü

İletişim Araştırmaları Özel Sayısı (Burcu Sümer'le birlikte), Televizyon Yayıncılığı Özel Sayısı: İçerik, İzleyici ve Kurumlar 8(2).

Bilimsel Toplantılarda bildiriler

Taş, Oğuzhan (2013). “Moral Politics of Journalism in Turkey: Making of Scandals and Journalistic Responsibility in the Age of Media(ted) Politics.” 11th Annual International Conference on Communication and Mass Media. 13-16 Mayıs 2013. Atina, Yunanistan.

Kejanlıoğlu, D. Beybin , Oğuzhan Taş, Aydın Çam & A. Sarp Yılmaz (2013). “Fake News and Networked Journalism in Hard Times: ‘Honest, Objective and Immoralist News’ of Zaytung on Social Media.” COST Action IS0 906 Meeting in Tampere, “Creativity and Connectivity in Audience Research”, 17-19 Nisan 2013, University of Tampere, Finlandiya.

Taş, Oğuzhan (2012). “Sosyal Medyada ‘Sosyal’ Olan Ne?” 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Medya-İletişim Forumu, 18 Mayıs 2012, Ankara.

Taş, Oğuzhan (2010). “A Critical Analysis of Journalism Ethics in Turkey (1990–2008).” ECREA Young Scholars Network. 15–27 Ağustos 2010. Ljubljana: Slovenya.

Taş, Oğuzhan (2009). “Eleştirel Teori’nin Türkiye’deki İzleri.” V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu. 2–4 Temmuz 2009. Zonguldak: Kültür Araştırmaları Derneği. (Ulusal Bildiri)

Kejanlıoğlu, D. Beybin ve Taş, Oğuzhan (2007). "Body Control and Contradictory Strategies of Legitimacy: Turkish Students Wearing Wigs." Eight Mediterranean Social and Political Research Meeting. 21-25 Mart 2007. Floransa: European University Institute.

Taş, Oğuzhan (2006). "Activism in the Network Society: Hacker Culture and New Ethics of Technology." European Sociological Association Mass Media and Communications Research Network. 3-5 Kasım 2006: Antalya.

Taş, Oğuzhan (2005). “Yöndeşme ve Düzenleyici Kuruluşlar: İngiltere-OFCOM Örneği.” Dokuzuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 7–9 Aralık 2005. Ankara: ODTÜ. (Ulusal Bildiri)

Diğer Yayınlar
Kitap Eleştirisi
Taş, Oğuzhan (Baskıda). “Hakan Ergül vd. Medya Ne Ki…Herşey Yalan!: Kent Yoksullarının Gündelik Yaşamında Medya.” İletişim Araştırmaları 8(2):?
Taş, Oğuzhan (2006). “Richard Sennett. Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri.” Kültür ve İletişim 9(2): 181–188.
Taş, Oğuzhan (2005). “Pekka Himanen. Hacker Etiği: İş Hayatına Yıkıcı Bir Yaklaşım.” Kültür ve İletişim 8(2): 135–147.
Etkinlik Değerlendirmesi
Taş, Oğuzhan (2008): "İletişim Etiği: Kuram, Pratik ve Eleştiri." Kültür ve İletişim 11(2): 123–130.
Mülakatlar
Evrensel Gazetesi, 24 Haziran 2013 (http://www.evrensel.net/news.php?id=60216) , “Medya İktidar Şebekesi Gibi”, Mülakatı Yapan: Tamer Arda Erşin.
Express Dergi sayı 129 Haziran, Temmuz 2012 (http://birdirbir.org/dergiler/express-129/), Oğuzhan Taş’la “Gazetecilik Etiğinin Meslekî Sınırları” üzerine, Mülakatı Yapan: İrfan Aktan.
Birgün Gazetesi Pazar Eki, 10 Haziran 2012 (http://www.birgun.net/sunday_index.php?news_code=1339316387&year=2012&month=06&day=10)“Gazetecilik Siyasal Bir Etkinlik Sahası”, Mülakatı Yapan: Gülşen İşeri.

DERSLER

Introduction to Communication (Lisans)

Medya ve Etik (Lisans)

İletişim Etiği (Lisans, TOBB Üni.)

Haberciliğin Toplumsal Tarihi (Yüksek Lisans)

Frankfurt Okulu ve İletişim Çalışmaları (Doktora)