ARŞ.GÖR. OĞUZ ALTIN    
Adı : OĞUZ
Soyadı : ALTIN
E-posta : ogzaltin@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Araş. Gör. Oğuz ALTIN

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

            Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

            Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA

 

            Tel / Fax: 0 312 317 03 15 / 4218   

 

            e-mail: ogzaltin@ankara.edu.tr

                             oguzaltin03@hotmail.com

 

  KİŞİSEL BİLGİLER:

 

Doğum Yeri       :  AFYONKARAHİSAR

Doğum Tarihi   : 05.10.1989

Medeni Hali      : Evli

Tabiyeti              :  T.C

Yabancı Dil        :  İngilizce

Kan Grubu         :  A Rh+

 

EĞİTİM

1.      LİSE, Fatih Lisesi(Y.D.A) (2004-2008)

2.      ÜNİVERSİTE, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2008-2010)

3.      ÜNİVERSİTE, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2010-2013)

            Belge/ Lisans/Sertifika

 • I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Katılım Belgesi (2014)
 • II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Katılım Belgesi (2017)
 • III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Katılım Belgesi (2018)
 • Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Günleri Etkinliği Katılım Belgesi (06.04.2016)
 • Ekolojik Tarım ve Organizasyon Derneği (ETO) ''Proje Eğitimi'' Katılım Belgesi (22.04.2017)
 • Marka ve Patentin Önemi, Taklitle Mücadele Semineri Katılım Belgesi (2013) (ATSO-Grup Ofis Marka&Patent)
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Sağlık Bilimleri Alanı) Katılım Belgesi ( 2018)
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Belgesi (2018)
 • ODTU-METU & bilgeiş Excel’de Makro Uygulamaları Sertikası (2019)
 • Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama Belgesi (2013)

 

STAJ BİLGİLERİ

 Bornova Veteriner Kontrol  Enstitüsü

 

YABANCI DİL

 

İngilizce : 2015-YDS İlkbahar Dönemi  : 70

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

 

 1. LİSANS, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 2. DOKTORA, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı (2015-…)

   DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:

 v    I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi (17-20 Ekim 2014)

v    II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi (27 -30 Nisan 2017 Belek -ANTALYA )

v    III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi (11-14 Ekim 2018 ANTALYA/TÜRKİYE)

 BİLİMSEL FAALİYETLERİ :

1.Ulusal Bildiriler

Sözlü Bildiriler

ü  Altın, O., Aral, Y. : Manda Yetiştiriciliğinin Ekonomik Önemi. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, syf: 30-31, 2018. (Sözlü Bildiri)

ü  Yıldız, A.Ş., Altın, O. ; Türkiye’de Hayvancılık Ekonomisi Dersinin Mevcut Durumu, Veteriner Hekimlerin Ders İle İlgili Memnuniyet, Talep Ve Beklentileri. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, syf: 42-43, 2018. (Sözlü Bildiri)

ü  Sakarya, E., Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T., ALTIN, O. : Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, syf: 11-25, 2017. (Sözlü Bildiri)

Poster Bildiriler

ü  Tuncel, S., Sarıözkan, S., Sipahi, C., Akçay, A., ALTIN, O., Arıkan, M.S., Gökdai, A., Sarıhan, T. :Türkiye'de Farklı Sistemlerde Ticari Yumurta Üretiminde Bulunan Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Ekonomik Ve Ekonometrik Analizi. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, syf: 100-101, 2018. (Poster Bildiri)

ü  Sakarya, E., Satar, M., ALTIN, O., İdacı, H. :Sığırlarda Hypodermosis (Nokra) ve Deri Sektörüne Ekonomik Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, syf: 238 -245, 2017. (Poster Bildiri)

ü  ALTIN, O., Aral,Y. : Türkiye Süt Sığırcılığında Çiğ Süt Üretim Ve Pazarlama Aşamalarında Yaşanan Sorunlar ile Çözüm Önerileri. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, syf: 267 -274, 2017. (Poster Bildiri)

ü  Sakarya, E. ALTIN, O. : Hayvancılık Sektöründe Kooperatifçiliğin Yeri Ve Önemi. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, syf: 281 -289, 2017. (Poster Bildiri)

 

2. Proje Ve Benzeri Çalışmalar

 

ü  Türkiye’de Farklı Sistemlerde ( Kafes, Tünekli, Salma ve Organik Sistem) Yumurta Üretimi Yapan Ticari Yumurtacı İşletmelerin Ekonomik Ve Ekonometrik Analizi (Proje no : 2016/080) Kırıkkale Üniversitesi, BAP

ü  Türkiye’de Manda Yetiştiriciliği İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) (Proje no: 18L0239023) (Devam Ediyor…)

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi (35. Madde ile Görevlendirme) (2015 ÖYP)