ARŞ.GÖR. ÖMER KAMIŞ    
Adı : ÖMER
Soyadı : KAMIŞ
E-posta : okamis@ankara.edu.tr, omer_kamis87@hotmail.com
Tel : 0312 363 3350/7109
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Ölçme ve Değerlendirme