ARŞ.GÖR. ÖMER KAMIŞ    
Adı : ÖMER
Soyadı : KAMIŞ
E-posta : okamis@ankara.edu.tr, omer_kamis87@hotmail.com
Tel : (0312) 363 3350 / 7109
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kişisel Akademik Bilgiler
Doktora: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı (2018-)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı (2013-2018)

Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı (2010-2012)

Lisans:
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü (2005-2010)