DR.ÖĞR.ÜYESİ MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ    
Adı : MERAL ÇİLEM
Soyadı : ÖKCÜN AKÇAMUŞ
E-posta : okcun@ankara.edu.tr, meralcilem@gmail.com
Tel : 0312 363 33 50/3008
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:

Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞİletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 06590 Cebeci Ankara

Tel: 0312 363 33 50/3002


E-posta Adresi:

okcun@ankara.edu.tr, meralcilem@gmail.com

 

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2015

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Marmara Üniversitesi

2009

Lisans

Eğitim Bilimleri Fakültesi / Zihin Engelliler Öğretmenliği

Ankara Üniversitesi

2006

DENEYİM

Öğr. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2015 Aralık-

Öğr. Gör.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2012-2015

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2003-2012

İDARİ GÖREVLER

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Ocak 2018-Devam Ediyor

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

International Society on Early Intervention (ISEI)

DERGİLERDE EDİTÖRLÜK/EDİTÖR YARDIMCILIĞI

Editör Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2016 Nisan- Devam Ediyor


ESERLER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M.Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & Bahap Kudret, Z. (Basımda). Longitudinal investigation of endogenous and exogenous predictors of early literacy in Turkish-speaking kindergartners. Early Child Development and Care. DOI: 10.1080/03004430.2019.1670654

Ökcün-Akçamuş, M.Ç., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., & Bahap Kudret, Z. (2019). The validity and reliability study of the Repetitive Behavior Scale-Turkish Version in autism spectrum disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19, 65-72.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Alak, G., & Keçeli-Kaysılı, B. (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeğinin (ESİE) geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,34(4), 1015-1036.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., & Alak, G. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit türlerinin oyun karmaşıklığı ve sözcük dağarcığı ile ilişkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4), 747- 775.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç, Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B., & Alak, G. (2017). Examination of the relationship between gestures and vocabulary in children with autism spectrum disorder at different language stages. Early Child Development and Care, DOI:10.1080/03004430.2017.1344233.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal iletişim becerileri ve dil gelişim özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 163- 192.

Turan, F. & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2013).  Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit becerileri ve taklidin alıcı-ifade edici dil gelişimi ile ilişkilerinin incelenmesi [An investigation of the imitation skills in children with autism spectrum disorder and their association with receptive-expressive language development]. Türk Psikiyatri Dergisi [Turkish Journal of Psychiatry], 24(2), 111-116.

Ökcün, M. Ç. & Akçin N. (2012).  A description of a mother’s play guidance for her child with autism in the process of playing by the rules. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(2), 96-106.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit oyun jestler ile sözcük dağarcığının ilişkisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 673-684.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç. & Turan, F. (2015). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit gelişimi ve taklidin gelişimsel rolü. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 15-31

Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri

Ökcün, M. Ç. (2016). Zihin yetersizliği: Eğitim ve öğretim süreci.  İ. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 95-127). Ankara: Pegem Akademi


BİLDİRİLER

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

Kılıç-Tülü, B., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Ergül, C. (2018, Mayıs). Aynı dil düzeyindeki normal gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel çalışma belleği performanslarının karşılaştırılması. Oral presentation at the Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2018, Mayıs). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri: Akranları ile karşılaştırmalı bir çalışma. Oral presentation at the Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye.

Şengül, Y., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H., (2018, Mayıs). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda oyun ve taklit becerileri ile alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Oral presentation at the Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye.

Ökcün-Akçamuş, M., Ç., & Bakkaloğlu, H. (2018, Nisan). Erken çocukluk dönemindeki otizm spektrum bozukluğu olan çocukları değerlendirme protokolünün geliştirilme süreci. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde Sözlü Bildiri, Antalya, Türkiye.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Alak, G., & Keçeli-Kaysılı, B.  (2018, Nisan). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği'nin (ESİE) geçerlik güvenirlik çalışması. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde Sözlü Sunum, Antalya, Türkiye.

 Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & Demir, Ş.  (2018, Nisan). Anasınıfına devam eden çocukların ev erken okuryazarlık ortamı, dil gelişimi ve çalışma belleğinin yılsonundaki erken okuryazarlık düzeyini yordama gücü: Boylamsal bir çalışma. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde Sözlü Sunum, Antalya, Türkiye.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z. Demir, E., & Kılıç Tülü, B. (2018, Mayıs). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma başarısını yorduyor mu? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., &  Bahap-Kudret, Z. (2018, Mayıs). Çalışma belleği bileşenlerinin okuma ve yazma becerilerinin kazanımındaki etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç Tülü, B., &  Bahap-Kudret, Z. (2018, May). Okul öncesi dönemde sosyoekonomik özelliklerin çalışma belleği performansına etkisi. Paper presented at the VIII.  International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey

 Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Bahap-Kudret, Z., &  Kılıç Tülü, B., (2018, May). Erken okuryazarlık becerilerinin ediniminde sosyoekonomik düzeye ilişkin farklılıklar. Paper presented at the VIII.  International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey.

Kudret, Z. B., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2017, October). Özel eğitim öğretmenlerinin söz öncesi iletişim dönemindeki otizmli çocuklarla yaptıkları uygulamalar. Paper presented at the 5th International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & Demir, Ş. (2017, October). Çalışma belleği ve ev erken okuryazarlık ortamı erken okuryazarlık becerilerinin gelişiminde etkili mi? Türkçe konuşan çocuklar örneği. Paper presented at the 5th International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş M. Ç., Demir E., Akoğlu G, & Sarıca, D. (2017). Anasınıfı çocuklarının sözcük bilgileri ile çalışma belleği performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Paper presented at the 4th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey

Ökcün, M. Ç., & Acarlar, F. (2017, Mayıs). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda türlerine göre taklit becerilerinin sözcük dağarcığı ve sembolik oyun ile ilişkileri. Paper presented at the  IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş M. Ç., & Demir E. (2017, Mayıs).  Anasınıfına devam eden çocuklarda hızlı isimlendirme ve ses bilgisel farkındalık becerileri ilişkili mi? Okuma başarısını etkileyen temel becerilere bir bakış. Paper session presented at the International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo- Bosnia Herzegovina.

Alak, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2016, June). The relationship of social-emotional engagement joint attention and imitation with conversational skills of children with ASD. Poster session presented at the International Society on Early Intervention Children's Rights and Early Intervention Conference, Stockholm, Sweden.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Keçeli-Kayısılı, B., & Alak, G., (2015, Aralık). Farklı dil becerilerine sahip OSB olan çocuklarda jest kullanımının dil ile ilişkisinin incelenmesi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sözlü Bildiri, İstanbul, Türkiye

Demir, Ş., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Taş, B., & Aksu, H. N. (2015, Aralık). OSB olan çocuklarda stereotipik davranışların ve sosyal iletişim becerilerinin öğretmen-öğrenci ilişkisi, akademik başarı ve sosyal beceriler ile ilişkisi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Poster Sunum, İstanbul, Türkiye

 Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Alak, G., Demir, Ş., & Acungil, A. T. (2016, Nisan). OSB olan çocuklarda erken dönem sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinin sohbet becerileri ile İlişkisi. 3. Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde Poster Bildiri, Eskişehir, Türkiye

Turan, F., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2013, Mayıs). Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit gelişimi ve taklidin alıcı, ifade edici dil ve sembolik oyun gelişimi ile ilişkilerinin incelenmesi 7. Dil ve konuşma Bozuklukları Kongresinde Poster Bildiri, Kocaeli, Türkiye.

Ökcün, M. Ç., & Akçin, N. (2008, Ekim).  Otistik bir çocuğun annesinin kurallı oyunlara yönelik rehberliğinin betimlenmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sözlü Bildiri, Marmaris, Türkiye


ÇEVİRİSİ YAPILAN KİTAP BÖLÜMLERİ

  1. Ökcün-Akçamuş (2018). Okuryazarlık ve sözel dil: Erken okuryazarlık edinimi için çıkarımlar. G. Akoğlu., & C. Ergül (Eds.), Erken okuryazarlık araştırmaları el kitabı içinde (ss 43-53). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  2. Erken ses bilgisel gelişim ve okuryazarlığın kazanımı.  G. Akoğlu., & C. Ergül (Eds.), Erken okuryazarlık araştırmaları el kitabı (ss 111-125). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 
  3. Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2017). Bütünleştirme destek modelleri. H. Bakkaloğlu, & B. Sucuoğlu (Eds.), Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme içinde (ss. 21-44). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 
  4.  Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2014). Konuşma dili. Ş. Yücesoy-Özkan (Ed.). Özel gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri içinde (ss. 67-116). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

PROJELER

  1.  Araştırmacı: “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi: Bilişsel Gelişim Öğretim Programı” Millî Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında başlatılan proje. (3 Ocak 2017, 30 Nisan 2018-Devam Ediyor)
  2.  Araştırmacı: “5 Yaş Grubu Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık Boylamsal Bir Çalışma”.  TÜBİTAK tarafından desteklenen 215K027 kodlu proje. (24 Nisan 2017- 15 Şubat 2018).
  3.  Araştırmacı: “Development of Early Childhood and Primary Education Assessment Framework for Children with Disabilities (Engelli Çocuklar için Erken Çocukluk ve İlkokul Değerlendirme Çerçevesinin Geliştirilmesi)”. UNİCEF tarafından desteklenen Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen RFP-TURA-2017-29/LRPS-9136873 referans numaralı proje. (Devam Ediyor).

 TOPLUM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 (Verdiği Konferanslar / Seminerler, Yürütülen Hizmetiçi Eğitim Programları ve Diğer Kurum / Kuruluşlarda Eğitim Öğretim Etkinliklerine Katkı)

  1. Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (4 Kasım 2016). Söz-öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi Söz-öncesi Milieu Öğretim Yöntemi Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara
  2. Keçeli-Kaysılı, B., Acarlar, F., & Ökcün-akçamuş, M. Ç. (31 Mart 2016). Söz-öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi-Milieu Yöntemi. UDEMKO-Çalıştay, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
  3. Ökcün-Akçamuş, M.Ç. (21 Aralık 2017). Özel Gereksinimli Küçük Çocuklarda Bir Müdahale Aracı: Oyun. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Etkinliği,  Ankara